Zarys pediatrii. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa

-20%

Zarys pediatrii. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

33,1841,48

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to podręcznik z zakresu pediatrii dla studiów medycznych. Zawiera wiedzę (z opisem metod obrazowania) na temat fizjologii i patologii dziecka od okresu prenatalnego do końca dojrzewania. Atrakcyjny sposób prezentacji tematów pobudzi do aktywnego uczenia się. Przejrzysty układ wykładów ułatwi stopniowe przyswajanie wiedzy. Liczne ryciny, tabele i wykresy pomogą w zrozumieniu materiału. Szczegółowy skorowidz umożliwi szybkie odnalezienie potrzebnych informacji.


Liczba stron676
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-2003-123-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Autorzy    2
  Przedmowa    5
  1. Rozwój dzieci i młodzieży. Marian Krawczyński    23
  Rozwój dziecka Diagnostyka auksologiczna    23
    Czynniki rozwoju    23
    Rozwój dziecka do 7 rż.    25
    Okres szkolny Dojrzewanie płciowe    27
      Dojrzewanie płciowe dziewcząt    28
      Dojrzewanie płciowe chłopców    30
    Diagnostyka auksologiczna    31
      Pojęcie normy w auksologii    31
      Diagnostyka auksologiczna w praktyce    37
    Metody oceny rozwoju fizycznego    39
      Tabele norm    39
      Siatki centylowe    40
      Wskaźniki proporcji    48
      Profile rozwoju Morfogramy    49
      Wskaźniki składu ciała    49
      Wiek biologiczny (rozwojowy)    49
      Wskaźniki biochemiczne    53
      Inne mierniki zdrowia i rozwoju    53
  2. Rozwój psychiczny dziecka. Irena Obuchowska    55
  Rozwój psychiczny dzieci i młodzieży    55
    Wczesne dzieciństwo    55
    Średnie dzieciństwo    57
    Późne dzieciństwo    58
    Adolescencja    59
    Choroba sieroca    60
    Dziecko karane biciem    62
  3. Badanie kliniczne dziecka. Maciej Kaczmarski, Jolanta Wasilewska    64
  Semiotyka i badanie kliniczne dziecka    64
    Semiotyka    64
    Terminologia    64
    Odrębności wywiadu pediatrycznego    65
    Badanie podmiotowe (wywiad)    65
    Badanie przedmiotowe (fizykalne) dziecka – techniki badania    66
      Oglądanie (obserwacja) dziecka    67
      Badanie dotykiem (palpacja)    74
      Opukiwanie    77
      Osłuchiwanie    79
      Pomiary antropometryczne    82
  4. Jakość życia i promocja zdrowia. Bogusław Pawlaczyk, Zofia Dróżdż, Renata Adamska, Agnieszka Lewicka-Rabska    84
  Jakość życia dzieci z chorobami przewlekłymi. Bogusław Pawlaczyk, Zofia Dróżdż    84
    Zagadnienia jakości życia    84
      Geneza pojęcia jakości życia    84
      Definicje jakości życia    85
      Subiektywne i obiektywne komponenty jakości życia    87
      Jakość życia a wymiar zdrowia    88
      Sposoby pomiaru jakości życia    88
  Zastosowanie testów jakości życia w dyscyplinach medycznych Zofia Dróżdż, Renata Adamska    89
    Znaczenie badań nad jakością życia związaną ze zdrowiem    89
    Badanie jakości życia w pediatrii na przykładzie astmy oskrzelowej oraz cukrzycy    91
  Promocja zdrowia. Agnieszka Lewicka-Rabska    95
  5. Żywienie dzieci zdrowych. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska    100
  Żywienie niemowląt, dzieci i młodzieży    100
    Żywienie niemowląt    101
      Karmienie naturalne    101
      Karmienie sztuczne    108
  6. Pierwiastki śladowe i witaminy. Jacek Zachwieja    113
  Rola pierwiastków śladowych i witamin w rozwoju dzieci i młodzieży    113
    Pierwiastki śladowe    113
    Witaminy    113
    Krzywica    119
      Krzywica witamino-D-zależna    119
      Krzywica witamino-D-oporna    121
  7. Zaburzenia odżywiania dzieci i młodzieży. Andrzej Rajewski    122
  Zaburzenia odżywiania    122
    Jadłowstręt psychiczny    122
      Epidemiologia    122
      Etiologia i patogeneza    123
      Obraz kliniczny i przebieg    124
      Rozpoznanie różnicowe    125
      Leczenie    126
    Żarłoczność psychiczna    126
      Epidemiologia    127
      Etiologia i patogeneza    127
      Obraz kliniczny i przebieg    128
      Rozpoznanie różnicowe    129
      Leczenie    130
  8. Stomatologia dziecięca. Maria Borysewicz-Lewicka, Tamara Pawlaczyk-Kamieńska, Joanna Chłapowska, Karina Pawlaczyk    132
  Uzębienie. Maria Borysewicz-Lewicka, Tamara Pawlaczyk-Kamieńska    132
    Staw skroniowo-żuchwowy    135
    Ślina    136
  Zaburzenia rozwojowe zębów. Maria Borysewicz-Lewicka, Joanna Chłapowska    136
    Zaburzenia liczby zębów    136
    Zaburzenia budowy anatomicznej zębów    137
    Zaburzenia mineralizacji tkanek zębów    137
    Przebarwienia zębów    138
  Próchnica zębów. Maria Borysewicz-Lewicka, Joanna Chłapowska    140
  Leczenie ortodontyczne. Aparaty ortodontyczne. Maria Borysewicz-Lewicka, Karina Pawlaczyk    142
    Aparaty ruchome    144
    Aparaty stałe    146
  9. Genetyka. Anna Latos-Bieleńska    149
  Genetyka kliniczna    149
    Zagadnienia genetyki w pediatrii    150
      Rodzaje chorób uwarunkowanych genetycznie    150
      Konsultacja genetyczna i poradnictwo genetyczne w pediatrii    158
      Szczególne problemy genetyki klinicznej w pediatrii    165
    Diagnostyka prenatalna chorób genetycznych    167
      Cele diagnostyki prenatalnej    168
      Metody diagnostyki prenatalnej    169
    Podsumowanie    171
  10. Etyka personalistyczna. Paweł Bortkiewicz    172
  Etyczne aspekty diagnostyki prenatalnej w świetle etyki personalistycznej    172
    Specyfikacja ze względu na stosowaną metodykę    173
    Specyfikacja ze względu na ryzyko wykonywanych badań    173
    Podział ze względu na stopień rozwoju płodu    174
    Terapeutyczne znaczenie diagnostyki prenatalnej    174
    Kwestie dyskusyjne związane z diagnostyką prenatalną    175
  11. Neonatologia. Janusz Gadzinowski, Marta Szymankiewicz    178
  Neonatologia – wybrane zagadnienia    178
    Adaptacja noworodka do życia pozamacicznego    178
    Zmiany w układzie oddechowym    178
    Zmiany w układzie krążenia    179
    Czynność ośrodkowego układu nerwowego    180
    Termoregulacja    182
    Zasady opieki nad noworodkiem    183
      Postępowanie z noworodkiem na sali porodowej    183
      Resuscytacja noworodka    185
      Ocena dojrzałości    186
      Badanie noworodka    186
      Profilaktyka okresu noworodkowego    189
      Karmienie naturalne    189
    Patologia okresu noworodkowego    191
      Niedotlenienie okołoporodowe    191
      Wcześniactwo    192
      Hipotrofia wewnątrzmaciczna    193
      Noworodek matki chorej na cukrzycę    194
      Żółtaczki okresu noworodkowego    195
      Choroba hemolityczna spowodowana konfliktem serologicznym    196
      Zespół zaburzeń oddychania    196
      Dysplazja oskrzelowo-płucna    197
      Zespół aspiracji smółki    198
      Zespoły ucieczek powietrza    199
      Przetrwały przewód tętniczy    200
      Wrodzone wady serca    200
      Martwicze zapalenie jelit    201
      Krwawienia do komór mózgu    202
      Zakażenia noworodka    202
      Zakażenia z grupy TORCH    203
      Retinopatia wcześniaków    204
  12. Choroby metaboliczne. Ewa Pronicka    205
  Wrodzone wady metabolizmu    205
    Najczęściej występujące objawy kliniczne i biochemiczne chorób metabolicznych    205
    Skrining selektywny w kierunku chorób metabolicznych    207
    Ogólne zasady leczenia chorób metabolicznych    210
    Poradnictwo genetyczne w chorobach metabolicznych    210
    Wybrane choroby metaboliczne    211
      Galaktozemia    213
      Glikogenozy wątrobowe    213
      Fenyloketonuria    213
      Choroba syropu klonowego    214
      Hiperglicynemia nieketotyczna    214
      Acyduria metylomalonowa (MMA), propionowa (PA), izowalerianowa (IVA)    214
      Hiperamonemie wrodzone    215
      Zaburzenia beta-oksydacji kwasów tłuszczowych (MCAD, LCHAD)    215
      Rodzinna hipercholesterolemia    216
      Choroby mitochondrialne (pierwotna kwasica mleczanowa)    216
      Mukopolisacharydozy    217
      Choroba Gauchera    217
      Leukodystrofia metachromatyczna    217
      Cystynoza    218
      Zespół Zellwegera (zespół mózgowo-wątrobowo-nerkowy)    218
      Adrenoleukodystrofia sprzężona z chromosomem X (ALD-X)    218
      Choroba Canavan    219
      Choroba Lescha-Nyhana    219
      Choroba Wilsona    219
      Mukowiscydoza    220
      Wrodzona porfiria erytropoetyczna    220
      Wrodzone zaburzenia glikozylacji (CDG)    221
      Zespół Smitha-Lemliego-Opitza (SLO)    221
  13. Układ oddechowy. Anna Bręborowicz, Jerzy Alkiewicz    222
  Choroby układu oddechowego. Anna Bręborowicz    222
    Rozwój układu oddechowego    222
      Rozwój układu oddechowego w okresie życia wewnątrzmacicznego    222
      Rozwój układu oddechowego po urodzeniu    223
    Odrębności budowy i czynności układu oddechowego u dzieci    223
    Diagnostyka ogólna chorób układu oddechowego    224
    Wady wrodzone układu oddechowego    224
    Ostre zapalenie oskrzeli    225
    Przewlekłe i nawracające zapalenia oskrzeli    226
    Obturacyjne zapalenie oskrzeli    226
    Zapalenie oskrzelików    227
    Zapalenia płuc    228
      Podziały    228
      Charakterystyka kliniczna    228
      Diagnostyka zapaleń płuc    230
      Leczenie zapaleń płuc    230
    Astma oskrzelowa    230
      Czynniki ryzyka rozwoju astmy    231
      Charakterystyka kliniczna    231
      Badania diagnostyczne    232
      Zasady rozpoznawania astmy oskrzelowej    233
      Leczenie    233
    Mukowiscydoza    234
      Objawy kliniczne    235
      Badania diagnostyczne    236
      Leczenie    236
    Choroby opłucnej    237
    Krwawienie z układu oddechowego    237
  Aerozoloterapia w chorobach układu oddechowego u dziec. Jerzy Alkiewicz    238
  Rehabilitacja układu oddechowego u dzieci. Jerzy Alkiewicz    244
    Drenaż oskrzeli    245
    Nauka efektywnego kaszlu    248
    Ćwiczenia wspomagające wydalanie wydzieliny    249
    Ćwiczenia zwiększające ruchomość klatki piersiowej    249
    Ćwiczenia ogólnousprawniające dla dzieci    250
    Ćwiczenia ogólnousprawniające dla dzieci starszych    250
  14. Układ krążenia. Wanda Kawalec, Krystyna Kubicka, Jerzy Stańczyk    253
  Choroby układu krążenia. Wanda Kawalec, Krystyna Kubicka    253
    Objawy chorób układu krążenia u dzieci    253
      Wywiady    253
      Objawy kliniczne    253
    Badania diagnostyczne    255
    Wady wrodzone serca    258
      Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej    259
      Ubytek przegrody międzykomorowej    260
      Ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej/kanał przedsionkowo-komorowy    262
      Przetrwały przewód tętniczy    263
      Tetralogia Fallota    264
      Atrezja zastawki tętnicy płucnej bez ubytku przegrody międzykomorowej    266
      Atrezja zastawki trójdzielnej    267
      Przełożenie wielkich pni tętniczych    268
      Całkowity nieprawidłowy płucny spływ żylny    270
      Zespół hipoplazji lewego serca    271
      Zwężenie zastawki tętnicy płucnej    271
      Koarktacja aorty    272
      Zwężenie zastawki aorty    273
    Choroby mięśnia sercowego    274
      Zapalenie mięśnia sercowego    274
      Kardiomiopatie    275
    Choroba Kawasaki    277
    Niewydolność serca    278
    Zaburzenia rytmu serca i przewodzenia    279
      Metody diagnostyczne    279
      Częstoskurcz napadowy nadkomorowy    281
      Komorowe zaburzenia rytmu    283
      Zespół wydłużonego QT    284
      Blok przedsionkowo-komorowy    285
      Omdlenia    287
      Infekcyjne zapalenia wsierdzia    288
      Zapalenia osierdzia    289
  Echokardiografia płodowa. Jerzy Stańczyk    290
  Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży. Jerzy Stańczyk    291
    Pomiar ciśnienia tętniczego u dzieci    291
    Częstość występowania nadciśnienia tętniczego u dzieci    292
    Klasyfikacja nadciśnienia tętniczego    292
    Nadciśnienie tętnicze samoistne    293
    Nadciśnienie tętnicze wtórne    293
    Rozpoznanie nadciśnienia tętniczego u dzieci    293
    Przebieg kliniczny nadciśnienia tętniczego    295
    Leczenie nadciśnienia tętniczego    295
      Leczenie farmakologiczne    296
  15. Przewód pokarmowy, wątroba i trzustka. Jerzy Socha, Józef Ryżko    297
  Choroby przewodu pokarmowego, wątroby i trzustki. Jerzy Socha    297
    Choroby przewodu pokarmowego    297
      Dysfagia (trudności w połykaniu)    298
      Wymioty    298
      Refluks żołądkowo-przełykowy    298
      Ostra biegunka    301
      Biegunka przewlekła    303
      Wrzodziejące zapalenie jelita grubego    309
      Choroba wrzodowa    311
      Zaparcia    314
    Choroby trzustki    317
      Mukowiscydoza    318
      Ostre zapalenie trzustki    321
      Przewlekłe zapalenie trzustki    322
    Choroby wątroby    323
      Żółtaczka    323
      Ostra niewydolność wątroby    329
      Przewlekła niewydolność wątroby    330
  Bóle brzucha, jelito nadwrażliwe. Józef Ryżko    335
    Bóle brzucha    335
      Charakterystyka bólów brzucha    335
      Czynnościowe bóle brzucha    336
    Zespół drażliwego jelita    337
  16. Hematologia i onkologia. Jacek Wachowiak, Małgorzata Kaczmarek-Kanold    340
  Hematologia i onkologia dziecięca    340
    Nierozrostowe choroby układu krwiotwórczego    340
      Niedokrwistości    340
      Skazy krwotoczne    349
    Choroby rozrostowe    353
      Rozrostowe choroby układu krwiotwórczego    354
      Guzy lite    362
  17. Układ moczowy. Jacek Zachwieja    369
  Choroby układu moczowego u dzieci    369
    Objawy chorób nerek    369
    Badania diagnostyczne i laboratoryjne    371
      Badanie ogólne moczu    371
      Ocena wielkości przesączania kłębuszkowego    372
      Pozostałe testy czynnościowe    372
      Badania serologiczne    373
      Przeciwciała antywirusowe    374
      Przeciwciała antybakteryjne    374
      Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kłębuszka nerkowego    375
      Przeciwciała przeciwjądrowe    375
      Przeciwciała przeciw niciom DNA    375
      Przeciwciała przeciwhistonowe    375
      Krążące kompleksy immunologiczne    376
      Ultrasonografia    377
      Badania radiologiczne    377
      Biopsja nerki    378
    Wady wrodzone układu moczowego    379
    Zakażenie układu moczowego    379
      Objawy kliniczne zakażenia układu moczowego    381
      Leczenie zakażenia układu moczowego    382
    Kamica układu moczowego    383
    Zespół nerczycowy    384
      Patogeneza i obraz kliniczny    384
      Leczenie zespołu nerczycowego    385
      Leczenie hiperlipidemii    388
    Ostra i przewlekła niewydolność nerek    389
      Ostra niewydolność nerek    389
      Przewlekła niewydolność nerek    391
    Leczenie dietetyczne w przewlekłych chorobach nerek    392
      Dieta w kłębuszkowym zapaleniu nerek    392
      Dieta w kamicy układu moczowego    393
      Dieta w niewydolności nerek    394
      Monitorowanie sposobu odżywiania    394
  18. Wolne rodniki tlenowe. Jacek Zachwieja    396
  Wolne rodniki    396
    Wolne rodniki w medycynie    396
      Cytotoksyczność wolnych rodników tlenowych    399
      Peroksydacja lipidów, białek i kwasów nukleinowych    399
      Antyoksydanty – systemy obronne ustroju    400
  19. Wybrane zagadnienia neurologii dziecięcej. Wojciech Służewski, Małgorzata Zgorzalewicz    402
  Choroby układu nerwowego u dzieci. Wojciech Służewski    402
    Mózgowe porażenie dziecięce    402
      Obraz kliniczny mózgowego porażenia dziecięcego    404
      Padaczka wieku dziecięcego    407
      Drgawki gorączkowe    410
      Neurozakażenia    412
  Zawroty głowy u dzieci. Małgorzata Zgorzalewicz    420
    Zawroty głowy układowe i nieukładowe    420
    Zawroty głowy obiektywne i subiektywne    421
    Współistniejące objawy kliniczne    421
    Diagnostyka kliniczna    423
    Leczenie    423
  20. Endokrynologia dziecięca. Marek Niedziela, Ewa Małecka-Tendera, Andrzej Lewiński, Barbara Jarząb, Bogusław Pawlaczyk, Elżbieta Pawlaczyk-Wróblewska, Eugeniusz Korman    425
  Endokrynologia dziecięca    425
    Wprowadzenie do endokrynologii. Marek Niedziela    425
    Układ podwzgórzowo-przysadkowy. Ewa Małecka-Tendera    426
      Hormony przedniego płata przysadki    428
      Hormony tylnego płata przysadki    435
    Zaburzenia wzrastania. Marek Niedziela    437
      Niskorosłość    438
      Wzrost nadmierny    440
    Choroby tarczycy u dzieci. Andrzej Lewiński    440
      Zarys anatomii i fizjologii gruczołu tarczowego    440
      Wole rozlane nietoksyczne (obojętne)    443
      Wole guzkowe nietoksyczne    444
      Nadczynność tarczycy    445
      Niedoczynność tarczycy    448
      Zapalenia tarczycy    449
    Nowotwory tarczycy u dzieci. Barbara Jarząb    450
      Typy histologiczne raka tarczycy    451
      Leczenie operacyjne    452
      Leczenie jodem promieniotwórczym    454
      Bezpieczeństwo leczenia raka tarczycy jodem promieniotwórczym    456
    Przytarczyce, kora nadnerczy. Bogusław Pawlaczyk    457
      Przytarczyce    457
      Kora nadnerczy    459
    Rdzeń nadnerczy. Bogusław Pawlaczyk, Elżbieta Pawlaczyk-Wróblewska    471
      Pierwotne choroby rdzenia nadnerczy    472
    Zaburzenia płciowe. Bogusław Pawlaczyk    474
      Zespół Turnera    475
      Zespół Klinefeltera    477
      Brak jąder    478
      Obojnactwo    479
      Przedwczesne dojrzewanie płciowe    479
      Ginekomastia    483
      Niezstąpione jądro    483
    Zaburzenia wielogruczołowe. Bogusław Pawlaczyk    484
    Cukrzyca. Eugeniusz Korman    487
  21. Układowe choroby tkanki łącznej. Anna Orzeszko-Spaczyńska    498
  Zapalne układowe choroby tkanki łącznej u dzieci    498
    Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS)    498
    Młodzieńczy toczeń rumieniowaty układowy (MTRU)    503
    Zespół tocznia noworodkowego    505
    Zespół antyfosfolipidowy (APS)    506
    Młodzieńcze zapalenie skórno-mięśniowe (ZSM)    507
    Twardzina wieku rozwojowego    508
    Mieszana choroba układu tkanki łącznej (MChUTŁ)    512
      Zespoły nakładania układowych chorób tkanki łącznej (ZNUChTŁ)    513
    Młodzieńcze zapalne spondyloartropatie    515
    Niezróżnicowana choroba tkanki łącznej    517
    Układowe zapalenia naczyń u dzieci    518
      Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic    519
      Choroba Takayasu    520
      Guzkowe zapalenie tętnic – postać makroskopowa    520
      Choroba Kawasaki (limfadenopatia śluzówkowo-skórna)    521
      Ziarniniak Wegenera    521
      Zespół Churga-Straussa (alergiczne zapalenie naczyń i ziarniniakowatość)    522
      Guzkowe zapalenie tętnic – postać mikroskopowa    523
      Zespół Schönleina-Henocha    523
    Gorączka reumatyczna (GR)    524
  22. Osteoporoza. Danuta Chlebna-Sokół    527
  Osteoporoza u dzieci i młodzieży    527
  23. Choroby zakaźne. Jacek Wysocki, Krystyna Dorywalska-Głuszek, Krystyna Alkiewicz    531
  Choroby zakaźne, szczepienia, HIV. Jacek Wysocki    531
    Wyjaśnienie podstawowych pojęć    531
    Diagnostyka chorób zakaźnych    534
    Zakażenia wirusowe    535
      Wirusy z rodziny Herpes    535
      Zakażenie wirusami opryszczki    535
      Ospa wietrzna    538
      Półpasiec    539
      Cytomegalia    540
      Zakażenie wirusem Epsteina-Barr    541
      Gorączka trzydniowa (rumień nagły)    542
      Wirusowe choroby dróg oddechowych    543
      Inne choroby o etiologii wirusowej    545
      Wirusowe zapalenia wątroby    550
      Zakażenie wirusami ROTA    552
      Zakażenie ludzkim wirusem upośledzenia odporności    553
    Zakażenia bakteryjne    554
      Krztusiec    554
      Zakażenia paciorkowcowe    555
      Zakażenia gronkowcowe    556
      Bakteryjne zatrucia pokarmowe    557
      Borelioza z Lyme (krętkowica kleszczowa)    558
    Szczepienia ochronne    559
    Choroby wywołane przez pasożyty    563
      Owsica    563
      Giardiaza (lamblioza)    564
      Glistnica    565
      Toksokaroza    566
      Tasiemczyce    566
      Toksoplazmoza    567
    Choroby pasożytnicze skóry    569
      Świerzb    569
      Wszawica    569
  Gruźlica u dzieci i młodzieży. Krystyna Dorywalska-Głuszek    570
  Choroby skóry – wybrane zagadnienia. Krystyna Alkiewicz    573
    Grzybice skóry    573
      Grzybica strzygąca    574
      Drożdżyce    576
    Choroby alergiczne skóry    577
      Atopowe zapalenie skóry    577
  24. Układ odpornościowy. Jan Sikora    580
  Układ odpornościowy i jego zaburzenia    580
    Wprowadzenie do układu odpornościowego    580
      Komórki układu odpornościowego    581
      Centralne (pierwotne) narządy limfatyczne    583
      Obwodowe (wtórne) narządy limfatyczne    583
      Rozpuszczalne mediatory odporności    584
      Wybrane mechanizmy efektorowe odpowiedzi immunologicznej    586
    Pierwotne niedobory odporności    587
      Niedobory odporności z przewagą zaburzeń biosyntezy przeciwciał    588
      Niedobory odporności z przewagą zaburzeń czynności limfocytów T    590
      Niedobory odporności o charakterze mieszanym    590
      Niedobory składowych odporności nieswoistej związane z zaburzeniami komórek żernych    593
      Niedobory odporności związane ze składnikami dopełniacza    595
    Wtórne niedobory odporności    595
      Zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS)    596
  25. Okulistyka dziecięca. Bogdan Miśkowiak, Krystyna Pecold, Anna Gotz-Więckowska    600
  Metody oceny procesu widzenia u dzieci i młodzieży. Bogdan Miśkowiak    600
    Badania przesiewowe procesu widzenia    600
      Badanie ostrości wzroku do dali    601
      Badanie ostrości wzroku do bliży    602
      Badanie astygmatyzmu    602
      Widzenie barw i metody jego oceny    602
      Tablice pseudoizochromatyczne Ishihary    602
      Testy Farnswortha    602
    Zaburzenia widzenia barw    603
    Widzenie obuoczne    603
    Ocena ustawienia i ruchomości gałek ocznych    604
      Test odbicia światła na rogówkach (test Hirschberga)    604
      Test naprzemiennego zasłaniania oczu (cover test)    604
      Badanie obuocznego widzenia synaptoforem    604
      Test widzenia stereoskopowego (test Titmus – test muchy)    605
    Testery widzenia    605
  Choroby oczu u dzieci. Krystyna Pecold, Anna Gotz-Więckowska    606
    Badanie okulistyczne niemowlęcia i małego dziecka    606
    Choroby układu ochronnego oka    606
    Choroba zezowa    607
    Choroby soczewki    608
    Jaskra dziecięca i młodzieńcza    609
    Choroby naczyniówki i siatkówki    609
    Nerw wzrokowy    610
    Guzy narządu wzroku    611
    Urazy narządu wzroku    611
  26. Laryngologia. Andrzej Obrębowski    612
  Laryngologia dziecięca    612
    Stany zapalne    612
      Ostre zapalenie ucha środkowego    612
      Przewlekłe zapalenie ucha środkowego    613
      Przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha środkowego    614
      Ostre podgłośniowe zapalenie krtani (pseudokrup)    615
      Zapalenie nagłośni    615
      Angina    616
  Niedosłuch    616
  Ciała obce    619
  27. Stany zagrożenia życia. Tadeusz Szreter    620
  Postępowanie w stanach zagrożenia życia    620
    Stan zagrożenia życia    620
    Intensywna terapia    622
    Wyniki leczenia    624
    Profilaktyka    624
    Szkolenie społeczeństwa    624
    Szkolenie personelu fachowego    624
    Przyczyny stanów zagrożenia życia u dzieci    625
      Wstrząs    625
      Ostra niewydolność oddechowa    629
      Niewydolność krążenia    630
      Utrata przytomności    631
      Stan drgawkowy    632
      Ciała obce    633
      Niedotlenienie    634
      Zmiany ciepłoty ciała    635
      Zatrucia    635
    Podsumowanie    639
  28. Nowoczesne techniki obrazowania. Ryszard Baranowski, Włodzimierz Paprzycki, Piotr Lass    641
  USG z dopplerem w pediatrii. Ryszard Baranowski    641
  Tomografia komputerowa i tomografia rezonansu magnetycznego – metody obrazowe. Włodzimierz Paprzycki    651
    Tomografia komputerowa (KT)    651
    Tomografia rezonansu magnetycznego (MR)    655
  Radioizotopowa diagnostyka i terapia w pediatrii. Piotr Lass    659
    Obrazowa diagnostyka radioizotopowa    659
    Badania radioizotopowe w pediatrii    660
    Terapia radioizotopowa    661
    Uwagi praktyczne    661
      Przygotowanie pacjenta    661
      Ochrona radiologiczna pacjenta i personelu    662
  Skorowidz    663
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia