Zarys pediatrii. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa

Zarys pediatrii. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

46,20

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to podręcznik z zakresu pediatrii dla studiów medycznych. Zawiera wiedzę (z opisem metod obrazowania) na temat fizjologii i patologii dziecka od okresu prenatalnego do końca dojrzewania. Atrakcyjny sposób prezentacji tematów pobudzi do aktywnego uczenia się. Przejrzysty układ wykładów ułatwi stopniowe przyswajanie wiedzy. Liczne ryciny, tabele i wykresy pomogą w zrozumieniu materiału. Szczegółowy skorowidz umożliwi szybkie odnalezienie potrzebnych informacji.


Liczba stron676
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-2003-123-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Autorzy     2
  Przedmowa     5
  
  1. Rozwój dzieci i młodzieży. Marian Krawczyński     23
  
  Rozwój dziecka Diagnostyka auksologiczna     23
    Czynniki rozwoju     23
    Rozwój dziecka do 7 rż.     25
    Okres szkolny Dojrzewanie płciowe     27
      Dojrzewanie płciowe dziewcząt     28
      Dojrzewanie płciowe chłopców     30
    Diagnostyka auksologiczna     31
      Pojęcie normy w auksologii     31
      Diagnostyka auksologiczna w praktyce     37
    Metody oceny rozwoju fizycznego     39
      Tabele norm     39
      Siatki centylowe     40
      Wskaźniki proporcji     48
      Profile rozwoju Morfogramy     49
      Wskaźniki składu ciała     49
      Wiek biologiczny (rozwojowy)     49
      Wskaźniki biochemiczne     53
      Inne mierniki zdrowia i rozwoju     53
  
  2. Rozwój psychiczny dziecka. Irena Obuchowska     55
  
  Rozwój psychiczny dzieci i młodzieży     55
    Wczesne dzieciństwo     55
    Średnie dzieciństwo     57
    Późne dzieciństwo     58
    Adolescencja     59
    Choroba sieroca     60
    Dziecko karane biciem     62
  
  3. Badanie kliniczne dziecka. Maciej Kaczmarski, Jolanta Wasilewska     64
  
  Semiotyka i badanie kliniczne dziecka     64
    Semiotyka     64
    Terminologia     64
    Odrębności wywiadu pediatrycznego     65
    Badanie podmiotowe (wywiad)     65
    Badanie przedmiotowe (fizykalne) dziecka – techniki badania     66
      Oglądanie (obserwacja) dziecka     67
      Badanie dotykiem (palpacja)     74
      Opukiwanie     77
      Osłuchiwanie     79
      Pomiary antropometryczne     82
  
  4. Jakość życia i promocja zdrowia. Bogusław Pawlaczyk, Zofia Dróżdż, Renata Adamska, Agnieszka Lewicka-Rabska     84
  
  Jakość życia dzieci z chorobami przewlekłymi. Bogusław Pawlaczyk, Zofia Dróżdż     84
    Zagadnienia jakości życia     84
      Geneza pojęcia jakości życia     84
      Definicje jakości życia     85
      Subiektywne i obiektywne komponenty jakości życia     87
      Jakość życia a wymiar zdrowia     88
      Sposoby pomiaru jakości życia     88
  
  Zastosowanie testów jakości życia w dyscyplinach medycznych Zofia Dróżdż, Renata Adamska     89
    Znaczenie badań nad jakością życia związaną ze zdrowiem     89
    Badanie jakości życia w pediatrii na przykładzie astmy oskrzelowej oraz cukrzycy     91
  
  Promocja zdrowia. Agnieszka Lewicka-Rabska     95
  
  5. Żywienie dzieci zdrowych. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska     100
  
  Żywienie niemowląt, dzieci i młodzieży     100
    Żywienie niemowląt     101
      Karmienie naturalne     101
      Karmienie sztuczne     108
  
  6. Pierwiastki śladowe i witaminy. Jacek Zachwieja     113
  
  Rola pierwiastków śladowych i witamin w rozwoju dzieci i młodzieży     113
    Pierwiastki śladowe     113
    Witaminy     113
    Krzywica     119
      Krzywica witamino-D-zależna     119
      Krzywica witamino-D-oporna     121
  
  7. Zaburzenia odżywiania dzieci i młodzieży. Andrzej Rajewski     122
  
  Zaburzenia odżywiania     122
    Jadłowstręt psychiczny     122
      Epidemiologia     122
      Etiologia i patogeneza     123
      Obraz kliniczny i przebieg     124
      Rozpoznanie różnicowe     125
      Leczenie     126
    Żarłoczność psychiczna     126
      Epidemiologia     127
      Etiologia i patogeneza     127
      Obraz kliniczny i przebieg     128
      Rozpoznanie różnicowe     129
      Leczenie     130
  
  8. Stomatologia dziecięca. Maria Borysewicz-Lewicka, Tamara Pawlaczyk-Kamieńska, Joanna Chłapowska, Karina Pawlaczyk     132
  
  Uzębienie. Maria Borysewicz-Lewicka, Tamara Pawlaczyk-Kamieńska     132
    Staw skroniowo-żuchwowy     135
    Ślina     136
  
  Zaburzenia rozwojowe zębów. Maria Borysewicz-Lewicka, Joanna Chłapowska     136
    Zaburzenia liczby zębów     136
    Zaburzenia budowy anatomicznej zębów     137
    Zaburzenia mineralizacji tkanek zębów     137
    Przebarwienia zębów     138
  
  Próchnica zębów. Maria Borysewicz-Lewicka, Joanna Chłapowska     140
  
  Leczenie ortodontyczne. Aparaty ortodontyczne. Maria Borysewicz-Lewicka, Karina Pawlaczyk     142
    Aparaty ruchome     144
    Aparaty stałe     146
  
  9. Genetyka. Anna Latos-Bieleńska     149
  
  Genetyka kliniczna     149
    Zagadnienia genetyki w pediatrii     150
      Rodzaje chorób uwarunkowanych genetycznie     150
      Konsultacja genetyczna i poradnictwo genetyczne w pediatrii     158
      Szczególne problemy genetyki klinicznej w pediatrii     165
    Diagnostyka prenatalna chorób genetycznych     167
      Cele diagnostyki prenatalnej     168
      Metody diagnostyki prenatalnej     169
    Podsumowanie     171
  
  10. Etyka personalistyczna. Paweł Bortkiewicz     172
  
  Etyczne aspekty diagnostyki prenatalnej w świetle etyki personalistycznej     172
    Specyfikacja ze względu na stosowaną metodykę     173
    Specyfikacja ze względu na ryzyko wykonywanych badań     173
    Podział ze względu na stopień rozwoju płodu     174
    Terapeutyczne znaczenie diagnostyki prenatalnej     174
    Kwestie dyskusyjne związane z diagnostyką prenatalną     175
  
  11. Neonatologia. Janusz Gadzinowski, Marta Szymankiewicz     178
  
  Neonatologia – wybrane zagadnienia     178
    Adaptacja noworodka do życia pozamacicznego     178
    Zmiany w układzie oddechowym     178
    Zmiany w układzie krążenia     179
    Czynność ośrodkowego układu nerwowego     180
    Termoregulacja     182
    Zasady opieki nad noworodkiem     183
      Postępowanie z noworodkiem na sali porodowej     183
      Resuscytacja noworodka     185
      Ocena dojrzałości     186
      Badanie noworodka     186
      Profilaktyka okresu noworodkowego     189
      Karmienie naturalne     189
    Patologia okresu noworodkowego     191
      Niedotlenienie okołoporodowe     191
      Wcześniactwo     192
      Hipotrofia wewnątrzmaciczna     193
      Noworodek matki chorej na cukrzycę     194
      Żółtaczki okresu noworodkowego     195
      Choroba hemolityczna spowodowana konfliktem serologicznym     196
      Zespół zaburzeń oddychania     196
      Dysplazja oskrzelowo-płucna     197
      Zespół aspiracji smółki     198
      Zespoły ucieczek powietrza     199
      Przetrwały przewód tętniczy     200
      Wrodzone wady serca     200
      Martwicze zapalenie jelit     201
      Krwawienia do komór mózgu     202
      Zakażenia noworodka     202
      Zakażenia z grupy TORCH     203
      Retinopatia wcześniaków     204
  
  12. Choroby metaboliczne. Ewa Pronicka     205
  
  Wrodzone wady metabolizmu     205
    Najczęściej występujące objawy kliniczne i biochemiczne chorób metabolicznych     205
    Skrining selektywny w kierunku chorób metabolicznych     207
    Ogólne zasady leczenia chorób metabolicznych     210
    Poradnictwo genetyczne w chorobach metabolicznych     210
    Wybrane choroby metaboliczne     211
      Galaktozemia     213
      Glikogenozy wątrobowe     213
      Fenyloketonuria     213
      Choroba syropu klonowego     214
      Hiperglicynemia nieketotyczna     214
      Acyduria metylomalonowa (MMA), propionowa (PA), izowalerianowa (IVA)    214
      Hiperamonemie wrodzone     215
      Zaburzenia beta-oksydacji kwasów tłuszczowych (MCAD, LCHAD)     215
      Rodzinna hipercholesterolemia     216
      Choroby mitochondrialne (pierwotna kwasica mleczanowa)     216
      Mukopolisacharydozy     217
      Choroba Gauchera     217
      Leukodystrofia metachromatyczna     217
      Cystynoza     218
      Zespół Zellwegera (zespół mózgowo-wątrobowo-nerkowy)     218
      Adrenoleukodystrofia sprzężona z chromosomem X (ALD-X)     218
      Choroba Canavan     219
      Choroba Lescha-Nyhana     219
      Choroba Wilsona     219
      Mukowiscydoza     220
      Wrodzona porfiria erytropoetyczna     220
      Wrodzone zaburzenia glikozylacji (CDG)     221
      Zespół Smitha-Lemliego-Opitza (SLO)     221
  
  13. Układ oddechowy. Anna Bręborowicz, Jerzy Alkiewicz     222
  
  Choroby układu oddechowego. Anna Bręborowicz     222
    Rozwój układu oddechowego     222
      Rozwój układu oddechowego w okresie życia wewnątrzmacicznego     222
      Rozwój układu oddechowego po urodzeniu     223
    Odrębności budowy i czynności układu oddechowego u dzieci     223
    Diagnostyka ogólna chorób układu oddechowego     224
    Wady wrodzone układu oddechowego     224
    Ostre zapalenie oskrzeli     225
    Przewlekłe i nawracające zapalenia oskrzeli     226
    Obturacyjne zapalenie oskrzeli     226
    Zapalenie oskrzelików     227
    Zapalenia płuc     228
      Podziały     228
      Charakterystyka kliniczna     228
      Diagnostyka zapaleń płuc     230
      Leczenie zapaleń płuc     230
    Astma oskrzelowa     230
      Czynniki ryzyka rozwoju astmy     231
      Charakterystyka kliniczna     231
      Badania diagnostyczne     232
      Zasady rozpoznawania astmy oskrzelowej     233
      Leczenie     233
    Mukowiscydoza     234
      Objawy kliniczne     235
      Badania diagnostyczne     236
      Leczenie     236
    Choroby opłucnej     237
    Krwawienie z układu oddechowego     237
  
  Aerozoloterapia w chorobach układu oddechowego u dziec. Jerzy Alkiewicz     238
  
  Rehabilitacja układu oddechowego u dzieci. Jerzy Alkiewicz     244
    Drenaż oskrzeli     245
    Nauka efektywnego kaszlu     248
    Ćwiczenia wspomagające wydalanie wydzieliny     249
    Ćwiczenia zwiększające ruchomość klatki piersiowej     249
    Ćwiczenia ogólnousprawniające dla dzieci     250
    Ćwiczenia ogólnousprawniające dla dzieci starszych     250
  
  14. Układ krążenia. Wanda Kawalec, Krystyna Kubicka, Jerzy Stańczyk     253
  
  Choroby układu krążenia. Wanda Kawalec, Krystyna Kubicka     253
    Objawy chorób układu krążenia u dzieci     253
      Wywiady     253
      Objawy kliniczne     253
    Badania diagnostyczne     255
    Wady wrodzone serca     258
      Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej     259
      Ubytek przegrody międzykomorowej     260
      Ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej/kanał przedsionkowo-komorowy     262
      Przetrwały przewód tętniczy     263
      Tetralogia Fallota     264
      Atrezja zastawki tętnicy płucnej bez ubytku przegrody międzykomorowej     266
      Atrezja zastawki trójdzielnej     267
      Przełożenie wielkich pni tętniczych     268
      Całkowity nieprawidłowy płucny spływ żylny     270
      Zespół hipoplazji lewego serca     271
      Zwężenie zastawki tętnicy płucnej     271
      Koarktacja aorty     272
      Zwężenie zastawki aorty     273
    Choroby mięśnia sercowego     274
      Zapalenie mięśnia sercowego     274
      Kardiomiopatie     275
    Choroba Kawasaki     277
    Niewydolność serca     278
    Zaburzenia rytmu serca i przewodzenia     279
      Metody diagnostyczne     279
      Częstoskurcz napadowy nadkomorowy     281
      Komorowe zaburzenia rytmu     283
      Zespół wydłużonego QT     284
      Blok przedsionkowo-komorowy     285
      Omdlenia     287
      Infekcyjne zapalenia wsierdzia     288
      Zapalenia osierdzia     289
  
  Echokardiografia płodowa. Jerzy Stańczyk     290
  
  Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży. Jerzy Stańczyk     291
    Pomiar ciśnienia tętniczego u dzieci     291
    Częstość występowania nadciśnienia tętniczego u dzieci     292
    Klasyfikacja nadciśnienia tętniczego     292
    Nadciśnienie tętnicze samoistne     293
    Nadciśnienie tętnicze wtórne     293
    Rozpoznanie nadciśnienia tętniczego u dzieci     293
    Przebieg kliniczny nadciśnienia tętniczego     295
    Leczenie nadciśnienia tętniczego     295
      Leczenie farmakologiczne     296
  
  15. Przewód pokarmowy, wątroba i trzustka. Jerzy Socha, Józef Ryżko     297
  
  Choroby przewodu pokarmowego, wątroby i trzustki. Jerzy Socha     297
    Choroby przewodu pokarmowego     297
      Dysfagia (trudności w połykaniu)     298
      Wymioty     298
      Refluks żołądkowo-przełykowy     298
      Ostra biegunka     301
      Biegunka przewlekła     303
      Wrzodziejące zapalenie jelita grubego     309
      Choroba wrzodowa     311
      Zaparcia     314
    Choroby trzustki     317
      Mukowiscydoza     318
      Ostre zapalenie trzustki     321
      Przewlekłe zapalenie trzustki     322
    Choroby wątroby     323
      Żółtaczka     323
      Ostra niewydolność wątroby     329
      Przewlekła niewydolność wątroby     330
  
  Bóle brzucha, jelito nadwrażliwe. Józef Ryżko     335
    Bóle brzucha     335
      Charakterystyka bólów brzucha     335
      Czynnościowe bóle brzucha     336
    Zespół drażliwego jelita     337
  
  16. Hematologia i onkologia. Jacek Wachowiak, Małgorzata Kaczmarek-Kanold     340
  
  Hematologia i onkologia dziecięca     340
    Nierozrostowe choroby układu krwiotwórczego     340
      Niedokrwistości     340
      Skazy krwotoczne     349
    Choroby rozrostowe     353
      Rozrostowe choroby układu krwiotwórczego     354
      Guzy lite     362
  
  17. Układ moczowy. Jacek Zachwieja     369
  
  Choroby układu moczowego u dzieci     369
    Objawy chorób nerek     369
    Badania diagnostyczne i laboratoryjne     371
      Badanie ogólne moczu     371
      Ocena wielkości przesączania kłębuszkowego     372
      Pozostałe testy czynnościowe     372
      Badania serologiczne     373
      Przeciwciała antywirusowe     374
      Przeciwciała antybakteryjne     374
      Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kłębuszka nerkowego     375
      Przeciwciała przeciwjądrowe     375
      Przeciwciała przeciw niciom DNA     375
      Przeciwciała przeciwhistonowe     375
      Krążące kompleksy immunologiczne     376
      Ultrasonografia     377
      Badania radiologiczne     377
      Biopsja nerki     378
    Wady wrodzone układu moczowego     379
    Zakażenie układu moczowego     379
      Objawy kliniczne zakażenia układu moczowego     381
      Leczenie zakażenia układu moczowego     382
    Kamica układu moczowego     383
    Zespół nerczycowy     384
      Patogeneza i obraz kliniczny     384
      Leczenie zespołu nerczycowego     385
      Leczenie hiperlipidemii     388
    Ostra i przewlekła niewydolność nerek     389
      Ostra niewydolność nerek     389
      Przewlekła niewydolność nerek     391
    Leczenie dietetyczne w przewlekłych chorobach nerek     392
      Dieta w kłębuszkowym zapaleniu nerek     392
      Dieta w kamicy układu moczowego     393
      Dieta w niewydolności nerek     394
      Monitorowanie sposobu odżywiania     394
  
  18. Wolne rodniki tlenowe. Jacek Zachwieja     396
  
  Wolne rodniki     396
    Wolne rodniki w medycynie     396
      Cytotoksyczność wolnych rodników tlenowych     399
      Peroksydacja lipidów, białek i kwasów nukleinowych     399
      Antyoksydanty – systemy obronne ustroju     400
  
  19. Wybrane zagadnienia neurologii dziecięcej. Wojciech Służewski, Małgorzata Zgorzalewicz     402
  
  Choroby układu nerwowego u dzieci. Wojciech Służewski     402
    Mózgowe porażenie dziecięce     402
      Obraz kliniczny mózgowego porażenia dziecięcego     404
      Padaczka wieku dziecięcego     407
      Drgawki gorączkowe     410
      Neurozakażenia     412
  
  Zawroty głowy u dzieci. Małgorzata Zgorzalewicz     420
    Zawroty głowy układowe i nieukładowe     420
    Zawroty głowy obiektywne i subiektywne     421
    Współistniejące objawy kliniczne     421
    Diagnostyka kliniczna     423
    Leczenie     423
  
  20. Endokrynologia dziecięca. Marek Niedziela, Ewa Małecka-Tendera, Andrzej Lewiński, Barbara Jarząb, Bogusław Pawlaczyk, Elżbieta Pawlaczyk-Wróblewska, Eugeniusz Korman     425
  
  Endokrynologia dziecięca     425
    Wprowadzenie do endokrynologii. Marek Niedziela     425
    Układ podwzgórzowo-przysadkowy. Ewa Małecka-Tendera     426
      Hormony przedniego płata przysadki     428
      Hormony tylnego płata przysadki     435
    Zaburzenia wzrastania. Marek Niedziela     437
      Niskorosłość     438
      Wzrost nadmierny     440
    Choroby tarczycy u dzieci. Andrzej Lewiński     440
      Zarys anatomii i fizjologii gruczołu tarczowego     440
      Wole rozlane nietoksyczne (obojętne)     443
      Wole guzkowe nietoksyczne     444
      Nadczynność tarczycy     445
      Niedoczynność tarczycy     448
      Zapalenia tarczycy     449
    Nowotwory tarczycy u dzieci. Barbara Jarząb     450
      Typy histologiczne raka tarczycy     451
      Leczenie operacyjne     452
      Leczenie jodem promieniotwórczym     454
      Bezpieczeństwo leczenia raka tarczycy jodem promieniotwórczym     456
    Przytarczyce, kora nadnerczy. Bogusław Pawlaczyk     457
      Przytarczyce     457
      Kora nadnerczy     459
    Rdzeń nadnerczy. Bogusław Pawlaczyk, Elżbieta Pawlaczyk-Wróblewska     471
      Pierwotne choroby rdzenia nadnerczy     472
    Zaburzenia płciowe. Bogusław Pawlaczyk     474
      Zespół Turnera     475
      Zespół Klinefeltera     477
      Brak jąder     478
      Obojnactwo     479
      Przedwczesne dojrzewanie płciowe     479
      Ginekomastia     483
      Niezstąpione jądro     483
    Zaburzenia wielogruczołowe. Bogusław Pawlaczyk     484
    Cukrzyca. Eugeniusz Korman     487
  
  21. Układowe choroby tkanki łącznej. Anna Orzeszko-Spaczyńska     498
  
  Zapalne układowe choroby tkanki łącznej u dzieci     498
    Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS)     498
    Młodzieńczy toczeń rumieniowaty układowy (MTRU)     503
    Zespół tocznia noworodkowego     505
    Zespół antyfosfolipidowy (APS)     506
    Młodzieńcze zapalenie skórno-mięśniowe (ZSM)     507
    Twardzina wieku rozwojowego     508
    Mieszana choroba układu tkanki łącznej (MChUTŁ)     512
      Zespoły nakładania układowych chorób tkanki łącznej (ZNUChTŁ)     513
    Młodzieńcze zapalne spondyloartropatie     515
    Niezróżnicowana choroba tkanki łącznej     517
    Układowe zapalenia naczyń u dzieci     518
      Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic     519
      Choroba Takayasu     520
      Guzkowe zapalenie tętnic – postać makroskopowa     520
      Choroba Kawasaki (limfadenopatia śluzówkowo-skórna)     521
      Ziarniniak Wegenera     521
      Zespół Churga-Straussa (alergiczne zapalenie naczyń i ziarniniakowatość)     522
      Guzkowe zapalenie tętnic – postać mikroskopowa     523
      Zespół Schönleina-Henocha     523
    Gorączka reumatyczna (GR)     524
  
  22. Osteoporoza. Danuta Chlebna-Sokół     527
  
  Osteoporoza u dzieci i młodzieży     527
  
  23. Choroby zakaźne. Jacek Wysocki, Krystyna Dorywalska-Głuszek, Krystyna Alkiewicz     531
  
  Choroby zakaźne, szczepienia, HIV. Jacek Wysocki     531
    Wyjaśnienie podstawowych pojęć     531
    Diagnostyka chorób zakaźnych     534
    Zakażenia wirusowe     535
      Wirusy z rodziny Herpes     535
      Zakażenie wirusami opryszczki     535
      Ospa wietrzna     538
      Półpasiec     539
      Cytomegalia     540
      Zakażenie wirusem Epsteina-Barr     541
      Gorączka trzydniowa (rumień nagły)     542
      Wirusowe choroby dróg oddechowych     543
      Inne choroby o etiologii wirusowej     545
      Wirusowe zapalenia wątroby     550
      Zakażenie wirusami ROTA     552
      Zakażenie ludzkim wirusem upośledzenia odporności     553
    Zakażenia bakteryjne     554
      Krztusiec     554
      Zakażenia paciorkowcowe     555
      Zakażenia gronkowcowe     556
      Bakteryjne zatrucia pokarmowe     557
      Borelioza z Lyme (krętkowica kleszczowa)     558
    Szczepienia ochronne     559
    Choroby wywołane przez pasożyty     563
      Owsica     563
      Giardiaza (lamblioza)     564
      Glistnica     565
      Toksokaroza     566
      Tasiemczyce     566
      Toksoplazmoza     567
    Choroby pasożytnicze skóry     569
      Świerzb     569
      Wszawica     569
  
  Gruźlica u dzieci i młodzieży. Krystyna Dorywalska-Głuszek     570
  
  Choroby skóry – wybrane zagadnienia. Krystyna Alkiewicz     573
    Grzybice skóry     573
      Grzybica strzygąca     574
      Drożdżyce     576
    Choroby alergiczne skóry     577
      Atopowe zapalenie skóry     577
  
  24. Układ odpornościowy. Jan Sikora     580
  
  Układ odpornościowy i jego zaburzenia     580
    Wprowadzenie do układu odpornościowego     580
      Komórki układu odpornościowego     581
      Centralne (pierwotne) narządy limfatyczne     583
      Obwodowe (wtórne) narządy limfatyczne     583
      Rozpuszczalne mediatory odporności     584
      Wybrane mechanizmy efektorowe odpowiedzi immunologicznej     586
    Pierwotne niedobory odporności     587
      Niedobory odporności z przewagą zaburzeń biosyntezy przeciwciał     588
      Niedobory odporności z przewagą zaburzeń czynności limfocytów T     590
      Niedobory odporności o charakterze mieszanym     590
      Niedobory składowych odporności nieswoistej związane z zaburzeniami komórek żernych     593
      Niedobory odporności związane ze składnikami dopełniacza     595
    Wtórne niedobory odporności     595
      Zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS)     596
  
  25. Okulistyka dziecięca. Bogdan Miśkowiak, Krystyna Pecold, Anna Gotz-Więckowska     600
  
  Metody oceny procesu widzenia u dzieci i młodzieży. Bogdan Miśkowiak     600
    Badania przesiewowe procesu widzenia     600
      Badanie ostrości wzroku do dali     601
      Badanie ostrości wzroku do bliży     602
      Badanie astygmatyzmu     602
      Widzenie barw i metody jego oceny     602
      Tablice pseudoizochromatyczne Ishihary     602
      Testy Farnswortha     602
    Zaburzenia widzenia barw     603
    Widzenie obuoczne     603
    Ocena ustawienia i ruchomości gałek ocznych     604
      Test odbicia światła na rogówkach (test Hirschberga)     604
      Test naprzemiennego zasłaniania oczu (cover test)     604
      Badanie obuocznego widzenia synaptoforem     604
      Test widzenia stereoskopowego (test Titmus – test muchy)     605
    Testery widzenia     605
  
  Choroby oczu u dzieci. Krystyna Pecold, Anna Gotz-Więckowska     606
    Badanie okulistyczne niemowlęcia i małego dziecka     606
    Choroby układu ochronnego oka     606
    Choroba zezowa     607
    Choroby soczewki     608
    Jaskra dziecięca i młodzieńcza     609
    Choroby naczyniówki i siatkówki     609
    Nerw wzrokowy     610
    Guzy narządu wzroku     611
    Urazy narządu wzroku     611
  
  26. Laryngologia. Andrzej Obrębowski     612
  
  Laryngologia dziecięca     612
    Stany zapalne     612
      Ostre zapalenie ucha środkowego     612
      Przewlekłe zapalenie ucha środkowego     613
      Przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha środkowego     614
      Ostre podgłośniowe zapalenie krtani (pseudokrup)     615
      Zapalenie nagłośni     615
      Angina     616
  Niedosłuch     616
  Ciała obce     619
  
  27. Stany zagrożenia życia. Tadeusz Szreter     620
  
  Postępowanie w stanach zagrożenia życia     620
    Stan zagrożenia życia     620
    Intensywna terapia     622
    Wyniki leczenia     624
    Profilaktyka     624
    Szkolenie społeczeństwa     624
    Szkolenie personelu fachowego     624
    Przyczyny stanów zagrożenia życia u dzieci     625
      Wstrząs     625
      Ostra niewydolność oddechowa     629
      Niewydolność krążenia     630
      Utrata przytomności     631
      Stan drgawkowy     632
      Ciała obce     633
      Niedotlenienie     634
      Zmiany ciepłoty ciała     635
      Zatrucia     635
    Podsumowanie     639
  
  28. Nowoczesne techniki obrazowania. Ryszard Baranowski, Włodzimierz Paprzycki, Piotr Lass     641
  
  USG z dopplerem w pediatrii. Ryszard Baranowski     641
  
  Tomografia komputerowa i tomografia rezonansu magnetycznego – metody obrazowe. Włodzimierz Paprzycki     651
    Tomografia komputerowa (KT)     651
    Tomografia rezonansu magnetycznego (MR)     655
  
  Radioizotopowa diagnostyka i terapia w pediatrii. Piotr Lass     659
    Obrazowa diagnostyka radioizotopowa     659
    Badania radioizotopowe w pediatrii     660
    Terapia radioizotopowa     661
    Uwagi praktyczne     661
      Przygotowanie pacjenta     661
      Ochrona radiologiczna pacjenta i personelu     662
  
  Skorowidz     663
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia