Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

  • Sortuj:
  • Pokazuj:
Autor precyzuje cel badawczy jako „dokonanie segmentacji środowiska robotników przemysło¬wych”. „Segmentacja” rozumiana jest jako oszacowanie liczebności wyodrębnionych kategorii oraz związków między cechami... więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: