Język włoski

  • Sortuj:
  • Pokazuj:
L’Unità d’Italia è un argomento che fino ad oggi ha provocato numerose discussioni e ciò non solo sulla base dell’importanza storica dell’evento, ma anche a causa dell’impatto che esso esercita di continuo sui vari settori della... więcej
W tomie zamieszczone zostały artykuły lingwistów reprezentujących francuskie, tunezyjskie i polskie naukowe ośrodki językoznawcze. Autorzy, nawiązując do koncepcji Gastona Grossa, Stanisława Karolaka oraz naukowców wywodzących się z... więcej
Tom poświęcony pamięci wybitnego polskiego językoznawcy Profesora Stanisława Karolaka zawiera dwa teksty wspomnieniowe w języku polskim oraz dwanaście artykułów w języku francuskim i włoskim. Wspólnym mianownikiem szkiców o... więcej

Neophilologica. Vol. 25: Études sémantico-syntaxiques des langues romanes

 
Redakcja: Wiesław Banyś

Formaty plików: pdfibuk

W prezentowanym numerze studiów semantyczno-syntaktycznych Neophilologica zebrano 18 artykułów napisanych przez autorów wywodzących się głównie z Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego. Teksty zostały... więcej

Neophilologica. Vol. 20: Études sémantico-syntaxiques des langues romanes

 
Redakcja: Wiesław Banyś

Formaty plików: pdfibuk

Prezentowany tom zawiera 16 artykułów w języku francuskim, hiszpańskim i włoskim, napisanych przez językoznawców z polskich (Warszawa, Białystok, Katowice) oraz zagranicznych (Francja, Korea Południowa) ośrodków akademickich. Autorzy... więcej

Neophilologica. Vol. 21: Études sémantico-syntaxiques des langues romanes

 
Redakcja: Wiesław Banyś

Formaty plików: pdfibuk

W tomie zebrano 11 artykułów napisanych w języku francuskim albo włoskim. Przedstawiono w nich między innymi takie zagadnienia, jak: porównanie dwu koncepcji predykatu – S. Karolaka i G. Grossa, analiza polisemicznego czasownika... więcej
La presente pubblicayione offre unąanalisi globale del complesso, nonché problematico, funzionamento dei tre colori primari – il rosso, il giallo, il blu e le loro sfumature – in italiano e in polacco seconda una prospettiva comparativa.... więcej
Textes réunis par Laura Calabrese, Fabrice Marsac, Dan Van Raemdonck. Tom 26 Neophilologica jest zbiorem 21 artykułów autorstwa w większości uczonych zagranicznych. Tematami przewodnimi numeru są, w pierwszej części, analizy pojęcia... więcej
Podręcznik zawiera podstawowe informacje z zakresu gramatyki porównawczej języka polskiego i włoskiego. Autorka proponuje przede wszystkim zestawienie terminów i ich zakresów, aby zasygnalizować podobieństwa i różnice w tradycyjnej... więcej
Caporedattore Krzysztof Jarosz, con la collaborazione di Aneta Chmiel e Ewelina Szymoniak Motywem wiodącym prezentowanego numeru Romanica Silesiana jest problematyka gender, wciąż wywołująca także w środowisku akademickim żywe... więcej

Romanica Silesiana. No 6: Postcolonialisme et fait littéraire

 
Redakcja: Krzysztof Jarosz

Formaty plików: pdfibuk

Rédacteur en chef Krzysztof Jarosz, avec la collaboration de Buata B. Malela, textes réunis et établis par Aneta Chmiel, Zuzanna Szatanik, Ewelina Szymoniak, Andrzej Rabsztyn Kolejny tom Romanica Silesiana poświęcony został... więcej

Romanica Silesiana. No 4: Les jeux littéraires

 
Redakcja: Krzysztof Jarosz

Formaty plików: pdfibuk

W prezentowanym tomie zebrano 19 artykułów, których wspólnym tematem są różnorodne aspekty gry literackiej. Materiał badawczy zaczerpnięto z literatury francuskiej, quebeckiej, afrykańskiej, hiszpańskiej i włoskiej. Analizie poddano... więcej

Romanica Silesiana. No 5: Les transgressions

 
Redakcja: Krzysztof Jarosz

Formaty plików: pdfibuk

Osią tematyczną kolejnego tomu Romanica Silesiana, zawierającego dwadzieścia artykułów w języku francuskim, włoskim, hiszpańskim i angielskim, jest literackie, a także filozoficzne ujęcie zagadnienia transgresji moralnej. Badacze,... więcej

Romanica Silesiana. No 7: Controverses littéraires

 
Redakcja: Krzysztof Jarosz

Formaty plików: pdfibuk

Rédacteur en chef Krzysztof Jarosz, textes réunis et établis par Aneta Chmiel, Zuzanna Szatanik, Ewelina Szymoniak, Andrzej Rabsztyn Prezentowany tom Romanica Silesiana zawiera 29 artykułów badaczy literatury francuskiej, włoskiej i... więcej

Romanica Silesiana. No 3: La littérature et les arts

 
Redakcja: Krzysztof Jarosz

Formaty plików: pdfibuk

W tomie zebrano teksty poświęcone związkom literatury i sztuki - od sztuki prehistorycznej, fascynującej antropologów, poprzez klasyczne rozważania o powinowactwie literatury i sztuk pięknych po współczesne przejawy medialnego... więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: