Psychologia rozwoju człowieka

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

97,30  139,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 139,00 zł (-30%)

Najniższa cena z 30 dni: 83,40 zł  


97,30

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowoczesny polski podręcznik psychologii rozwojowej pokazujący ewolucję dyscypliny, stan obecny i perspektywy przyszłych badań.


Książka prezentuje:


teoretyczne podstawy badań nad rozwojem pozwalające zrozumieć i wyjaśnić zmiany w zachowaniu człowieka w ciągu życia,
obecny stan dyscypliny, najnowsze koncepcje, problemy i wyniki badań, a także klasyczne badania i teorie, które wywarły istotny wpływ na kształt współczesnej psychologii rozwoju człowieka,
zagadnienia stosowanej psychologii rozwojowej, pokazujące zastosowania wiedzy o rozwoju w wybranych obszarach praktyki społecznej,
rozwiązania dydaktyczne niezwykle przydatne w samodzielnej pracy studenta: bloki rozszerzające, podsumowania rozdziałów, słowa kluczowe, zadania kontrolne, słownik pojęć, dodatkowe lektury.


Rok wydania2019
Liczba stron544
KategoriaPsychologia kliniczna i psychoterapia
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-21508-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  PRZEDMOWA XI
  I. PODSTAWY PSYCHOLOGII ROZWOJU CZŁOWIEKA redakcja Janusz Trempała 1
  1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ NAUKOWEJ PSYCHOLOGII ROZWOJU CZŁOWIEKA Maria Kielar-Turska 3
    1.1. Poglądy na dziecko i dzieciństwo    3
      1.1.1. Obraz dzieciństwa w okresie średniowiecza    4
      1.1.2. Obraz dzieciństwa w okresie Oświecenia i Romantyzmu    5
      1.1.3. Obraz dzieciństwa w XIX wieku    6
      1.1.4. Obraz dzieciństwa w XX wieku    6
      1.1.5. Obraz dzieciństwa na początku XXI wieku    7
    1.2. Prekursorzy badań nad rozwojem    8
      1.2.1. Początki naukowych badań w XIX wieku    8
      1.2.2. Prace okresu międzywojennego    12
      1.2.3. Początki koncepcji rozwoju człowieka w ciągu życia    16
      1.2.4. Prekursorzy badań nad rozwojem w Polsce    18
    1.3. Krótka historia podstawowych dylematów w rozważaniach nad rozwojem    22
    1.4. Przedmiot, zadania i działy współczesnej psychologii rozwojowej    23
    1.5. Podsumowanie    26
  2. NATURA ROZWOJU PSYCHICZNEGO Janusz Trempała    28
    2.1. Pojmowanie rozwoju    28
      2.1.1. Pojęcie rozwoju    28
      2.1.2. Cechy zmian rozwojowych    31
    2.2. mian rozwojowych    36
      2.2.1. Zmiany ontogenetyczne    36
      2.2.2. Czas i zakres występowania zmian    37
      2.2.3. Klasyfikacja uogólniająca    38
    2.3. Mikro- i makroskopowe modele przebiegu zmian rozwojowych    38
      2.3.1. Mikro- i makrorozwój    38
      2.3.2. Poziom makroskopowy    39
      2.3.3. Poziom mikroskopowy    40
    2.4. W kierunku ogólnego modelu przebiegu zmian rozwojowych    42
      2.4.1. Indywidualny charakter zmian rozwojowych    43
      2.4.2. Relacyjność zmian rozwojowych    45
    2.5. Podsumowanie    48
  3. MECHANIZM ZMIANY ROZWOJOWEJ Janusz Trempała    50
    3.1. Natura a kultura    50
      3.1.1. Dziedziczenie i dojrzewanie    50
      3.1.2. Środowisko i nabywanie doświadczeń    53
    3.2. Geny a środowisko    58
      3.2.1. Odziedziczalność cech zachowania    58
      3.2.2. Geny a środowisko w ciągu życia ludzkiego    60
      3.2.3. Współdziałanie genów i środowiska w ciągu życia    61
    3.3. W kierunku ogólnego modelu wyjaśniania zmian rozwojowych    63
      3.3.1. Rozwój jako funkcja ogólnej sytuacji    63
      3.3.2. Rozwój jako funkcjonowanie w procesie zmian o charakterze adaptacyjnym    64
      3.3.3. Neorealizm w poszukiwaniu ogólnego modelu rozwoju    68
    3.4. Podsumowanie    69
  4. TEORIE ROZWOJU PSYCHICZNEGO Hanna Liberska    71
    4.1. Klasyfikacje teorii rozwoju psychicznego    71
    4.2. Wybrane teorie i koncepcje rozwoju człowieka    72
      4.2.1. Teorie psychoanalityczne    72
      4.2.2. Teorie behawiorystyczne i uczenia się    80
      4.2.3. Teorie poznawcze    85
      4.2.4. Teorie etologiczne    95
      4.2.5. Podejście humanistyczne    102
      4.2.6. Podejście socjologiczne    104
      4.2.7. Podejście ekologiczne    105
      4.2.8. Podejście kontekstualno-dialektyczne    107
    4.3. Koncepcje rozwoju człowieka w polskiej literaturze psychologicznej    113
      4.3.1. Koncepcja strukturacji i restrukturacji doświadczenia Tyszkowej    113
      4.3.2. Koncepcja rozwoju aktywności Przetacznik‑Gierowskiej    115
      4.3.3. Koncepcja rozwoju w cyklu życia indywidualnego Niemczyńskiego    117
      4.3.4. Temporalny model rozwoju Trempały    119
      4.3.5. Funkcjonalna koncepcja rozwoju Porębskiej    120
      4.3.6. Biograficzna koncepcja rozwoju człowieka Pietrasińskiego    121
      4.3.7. Koncepcja osobowości rozwojowej Obuchowskiego    123
    4.4. Podsumowanie    125
  5. BADANIE ROZWOJU PSYCHICZNEGO CZŁOWIEKA Janusz Trempała i Marian Olejnik 127
    5.1. Podejścia badawcze w psychologii rozwojowej    127
      5.1.1. Podejście skoncentrowane na zmiennych vs. na osobie    127
      5.1.2. Podejście statyczne vs. dynamiczne    129
      5.1.3. Paradygmat ilościowy vs. jakościowy    132
    5.2. Plany badań rozwojowych    133
      5.2.1. Ogólny Model Rozwoju Schaie’go    133
      5.2.2. Strategie tradycyjne    134
      5.2.3. Strategie sekwencyjne    136
    5.3. Analiza danych o rozwoju: analiza różnic, analiza korelacji, dopasowanie modeli    137
    5.4. Problemy etyczne w badaniach nad rozwojempsychicznym    140
    5.5. Podsumowanie    142
  II. ROZWÓJ PSYCHICZNY CZŁOWIEKA W POSZCZEGÓLNYCH OKRESACH ŻYCIA redakcja Maria Kielar-Turska    145
  6. Okres prenatalny Dorota Kornas-Biela    147
    6.1. Embrionalny okres życia    147
      6.1.1. Biologiczne warunki poczęcia    147
      6.1.2. Embrionalny rozwój człowieka    149
    6.2. Płodowy okres życia    153
      6.2.1. Rozwój fizyczny    153
      6.2.2. Rozwój motoryczny    157
      6.2.3. Rozwój zmysłów    159
      6.2.4. Dojrzewanie układu nerwowego    163
      6.2.5. Komunikacja prenatalna    166
      6.2.6. Wykrywanie nieprawidłowości w rozwoju dziecka    169
    6.3. Narodziny jako etap rozwojowy    169
    6.4. Podsumowanie. Charakterystyka zmian rozwojowych w okresie prenatalnym    170
  7. Wczesne dzieciństwo Marta Białecka-Pikul 172
    7.1. Wiek niemowlęcy. Pierwszy rok życia    172
      7.1.1. Noworodek    172
      7.1.2. Rozwój psychomotoryczny niemowlęcia    174
      7.1.3. Rozwój społeczny niemowlęcia: poznanie społeczne, komunikacja, przywiązanie    183
      7.1.4. Rozwój emocjonalny, temperament i samoświadomość niemowląt    187
    7.2. Wiek poniemowlęcy. Drugi i trzeci rok życia    189
      7.2.1. Rozwój fizyczny i motoryczny    189
      7.2.2. Rozwój poznawczy    190
      7.2.3. Rozwój komunikacji i języka    192
      7.2.4. Rozwój społeczny i emocjonalny    194
      7.2.5. Rozwój pojęcia Ja, temperament i aktywność    196
    7.3. Podsumowanie. Charakterystyka zmian rozwojowych w okresie wczesnego dzieciństwa    200
  8. ŚREDNIE DZIECIŃSTWO – WIEK PRZEDSZKOLNY Maria Kielar-Turska 202
    8.1. Rozwój fizyczny i motoryczny    202
    8.2. Rozwój poznawczy    204
      8.2.1. Sprawności percepcyjne    204
      8.2.2. Funkcje zarządzające    205
      8.2.3. Pamięć    206
      8.2.4. Myślenie    208
      8.2.5. Reprezentacja poznawcza    212
    8.3. Sprawności językowe i komunikacyjne    215
    8.4. Rozwój emocjonalny    219
    8.5. Rozwój społeczny    221
    8.6. Dziecięca moralność    223
    8.7. Osobowość dziecka    224
    8.8. Formy aktywności    226
    8.9. Podsumowanie. Charakterystyka zmian rozwojowych w okresie średniego dzieciństwa    229
  9. PÓŹNE DZIECIŃSTWO – MŁODSZY WIEK SZKOLNY Anna Kołodziejczyk    234
    9.1. Rozwój fizyczny i motoryczny    235
      9.1.1. Rozwój fizyczny    235
      9.1.2. Sprawność motoryczna    235
    9.2. Rozwój poznawczy    235
      9.2.1. Rozwój myślenia logicznego    235
      9.2.2. Zmiany rozwojowe w przetwarzaniu informacji    236
      9.2.3. Obraz świata    240
    9.3. Sprawności językowe i komunikacyjne    242
      9.3.1. Świadomość językowa i rozumienie wypowiedzi    242
      9.3.2. Sprawności komunikacyjne    242
      9.3.3. Język pisany    243
    9.4. Rozwój społeczny i emocjonalny    245
      9.4.1. Rozwój percepcji społecznej    245
      9.4.2. Rozwój relacji z innymi    245
      9.4.3. Rozwój rozumienia i wyrażania emocji    247
    9.5. Rozwój moralny    249
    9.6. Osobowość    251
    9.7. Formy aktywności    253
    9.8. Podsumowanie. Charakterystyka zmian rozwojowych w okresie późnego dzieciństwa    254
  10. DORASTANIE Anna Oleszkowicz i Alicja Senejko    259
    10.1. Rozwój biologiczny    259
      10.1.1. Rozwój fizyczny i motoryczny, czyli osiąganie wyglądu człowieka dorosłego    259
      10.1.2. Rozwój seksualny – ku zachowaniom intymnym    261
    10.2. Rozwój poznawczy    263
      10.2.1. Przejście w myśleniu od prymatu rzeczywistości do prymatu możliwości    263
      10.2.2. Rozwój świadomości: od świadomości praktycznej do autorefleksji    264
      10.2.3. Rozwój poznawczy a myślenierelatywistyczne w okresie dorastania    264
      10.2.4. Rozwój poznawczy w okresie dorastania z perspektywy teorii przetwarzania informacji    265
      10.2.5. Pamięć w okresie dorastania    266
    10.3. Rozwój emocjonalny    266
      10.3.1. Od chwiejności do stabilizacji uczuciowej    266
      10.3.2. Rozwój ku wyższej uczuciowości    268
    10.4. Rozwój osobowości    269
      10.4.1. Przejście od niespójnego i niestabilnego Ja do Ja zintegrowanego    269
      10.4.2. Rodzaje sytuacji trudnych doświadczanych przez współczesnych dorastających    270
      10.4.3. Tożsamość indywidualna jako najistotniejszy czynnik integrujący osobowość dorastających    271
      10.4.4. Rozwój tożsamości    273
    10.5. Rozwój moralny    274
      10.5.1. Przejście od heteronomii do autonomii moralnej    274
      10.5.2. motywacja zaangażowana w zachowanie etyczne    275
      10.5.3. Płeć oraz kulturowe uwarunkowania rozwoju moralnego dorastających    277
    10.6. Rozwój społeczny    277
      10.6.1. Zmiany w relacjach z rodzicami i rówieśnikami    277
      10.6.2. Odnajdywanie swojego miejsca w społeczeństwie    279
    10.7. Zachowanie młodzieży – przegląd wybranych zagadnień    280
      10.7.1. Zachowania pozytywne    280
      10.7.2. Zachowania negatywne    281
    10.8. Podstawowe formy aktywności    283
    10.9. Podsumowanie. Charakterystyka zmian rozwojowych w okresie dorastania    283
  11. WCZESNA DOROSŁOŚĆ Ewa Gurba    287
    11.1. Wkraczanie w dorosłość    287
    11.2. Pojęcie „dorosłości” w rozumieniu młodzieży i badaczy    289
    11.3. Rozwój fizyczny    292
    11.4. Rozwój emocjonalny i społeczny    293
      11.4.1. Rozwój emocjonalny    293
      11.4.2. Związki intymne    294
      11.4.3. Małżeństwo i rodzina    295
      11.4.4. Aktywność zawodowa    297
    11.5. Rozwój poznawczy    298
      11.5.1. Perspektywa psychometryczna    298
      11.5.2. Perspektywa genetyczno‑epistemologiczna    299
    11.6. Rozwój moralny    303
    11.7. Osobowość młodego dorosłego, czyli o dojrzałości psychicznej    305
      11.7.1. Zmiany w strukturze Ja    305
      11.7.2. Zmiana i ciągłość w obrębie cech osobowości    306
      11.7.3. Rozwój tożsamości    308
    11.8. Podsumowanie. Charakterystyka zmian rozwojowych w okresie wczesnej dorosłości    309
  12. ŚREDNIA DOROSŁOŚĆ Marian Olejnik 312
    12.1. Rozwój fizyczny    312
      12.1.1. Funkcje czuciowe    312
      12.1.2. Funkcje psychomotoryczne    313
      12.1.3. Ogólny stan zdrowia    313
    12.2. Rozwój poznawczy    314
      12.2.1. Inteligencja psychometryczna    314
      12.2.2. Prywatne teorie inteligencji    315
      12.2.3. Myślenie postformalne    316
      12.2.4. Wiedza „ekspertywna”    316
    12.3. Rozwój emocjonalny i społeczny    317
      12.3.1. Kryzys wieku średniego    317
      12.3.2. Rozwój uczestnictwa w pracy zawodowej    318
      12.3.3. Aktywność społeczna w rodzinie    319
    12.4. Rozwój osobowości    320
      12.4.1. Modele stabilności    320
      12.4.2. Modele wzrostu    322
    12.5. Podsumowanie. Charakterystyka zmian rozwojowych w okresie średniej dorosłości    323
  13. PÓŹNA DOROSŁOŚĆ Maria Straś-Romanowska    326
    13.1. Wkraczanie w okres późnej dorosłości    326
    13.2. Biologiczny wymiar starzenia się    327
      13.2.1. Mechanizmy starzenia się    328
    13.3. Społeczny wymiar starzenia się    330
      13.3.1. Style funkcjonowania ludzi starszych    331
      13.3.2. Role społeczne w późnej dorosłości    331
    13.4. Starzenie się w wymiarze życia psychicznego    333
      13.4.1. Zmiany dotyczące funkcji poznawczych    333
      13.4.2. Starzenie się w wymiarze osobowości    337
      13.4.3. Mądrość człowieka starego    342
    13.5. Jakość życia w późnej dorosłości    344
    13.6. Kres życia – umieranie    345
    13.7. Podsumowanie. Charakterystyka zmian rozwojowych w okresie późnej dorosłości    347
  III. STOSOWANA PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA: WYBRANE ZAGADNIENIA redakcja Adam Niemczyński i Maria Czerwińska-Jasiewicz     351
  Wiedza o rozwoju człowieka w sferze edukacji    352
  14. PRAWIDŁOWOŚCI ROZWOJU SFERY METAPOZNAWCZEJ W TEORII I PRAKTYCE NAUCZANIA Maria Ledzińska i Ewa Czerniawska    353
    14.1. Zmiany w świecie, zmiany w nauczaniu    353
    14.2. Psychologia poznawcza jako kontekst analiz    354
    14.3. Uczenie się w ujęciu poznawczym    355
    14.4. Metapoznanie    356
      14.4.1. Istota, struktura, rozwój    356
      14.4.2. Związki metapoznania ze sferą poznawczą    357
      14.4.3. Kontrola jako istotne ogniwo metapoznania    358
    14.5. Metapoznanie w praktyce nauczania    359
      14.5.1. Zasady nauczania z perspektywy poznawczej    359
      14.5.2. Etapy nauczania    361
    14.6. Podsumowanie    363
  15. PRAKTYCZNE IMPLIKACJE WIEDZY O ROZWOJU SPOŁECZNO-MORALNYM Adam Niemczyński    364
    15.1. Użyteczność wiedzy o rozwoju społeczno‑moralnym    364
    15.2. badań nad rozwojem społeczno-moralnym    365
      15.2.1. Natywizm i charakter moralny    365
      15.2.2. Empiryzm i moralny hedonizm    367
    15.3. Psychologia poznawczo-rozwojowa i jej intencjonalizm moralny    368
    15.4. Strategia stosowania wiedzy o rozwoju społeczno‑moralnym    373
    15.5. Podsumowanie    376
  16. ZARZĄDZANIE EDUKACJĄ WSPIERAJĄCĄ ROZWÓJ INDYWIDUALNY UCZNIÓW Jan Łuczyński    379
    16.1. Obszary edukacyjnego wspierania rozwoju    379
      16.1.1. Nabywanie wiedzy    380
      16.1.2. Orientacja w świecie wartości    381
      16.1.3. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych    383
      16.1.4. Rozwijanie umiejętności funkcjonowania w świecie społecznym    387
      16.1.5. Rozwijanie zdolności samopoznania i kierowania własnym rozwojem    388
    16.2. Zarządzanie edukacyjne    390
    16.3. Podsumowanie    391
  Wiedza o rozwoju człowieka w sferze opieki psychologicznej    393
  17. PRAKTYCZNA WIEDZA O ROZWOJU ŻYCIA RODZINNEGO Ludwika Wojciechowska    395
    17.1. Rodzina: definicje i właściwości    395
    17.2. Teorie rozwoju rodziny    396
    17.3. Przemiany w życiu rodziny na tle rozwoju jej członków    402
    17.4. Natura zmian w rodzinie w ciągu życia    405
    17.5. Podsumowanie    405
  18. WSPIERANIE MŁODZIEŻY W ZAKRESIE SAMOPOZNANIA, PLANOWANIA WŁASNEGO ŻYCIA ORAZ PODEJMOWANIA DECYZJI DOTYCZĄCYCH WŁASNEJ PRZYSZŁOŚCI Maria Czerwińska-Jasiewicz    40
    18.1. Samopoznanie i samookreślenie jako główne zadania rozwojowe okresu dorastania    407
      18.1.1. Samopoznanie w procesie kształtowania się tożsamości młodzieży    407
      18.1.2. „Wrastanie” w społeczeństwo dorosłych a określanie siebie i swojej przyszłości przez młodzież    408
      18.1.3. Rozwój orientacji przyszłościowej młodzieży a samopoznanie    408
      18.1.4. Tworzenie koncepcji dotyczącej własnego życia oraz jego projektu    410
    18.2. Planowanie własnej przyszłości przez młodzież w okresie dorastania    411
      18.2.1. Style życia preferowane przez młodzież    411
      18.2.2. Cele i plany życiowe młodzieży    412
    18.3. Decyzje młodzieży dotyczące własnej przyszłości    412
      18.3.1. Główne rodzaje decyzji życiowych młodzieży    412
      18.3.2. Decyzje życiowe w kontekście teorii decyzji    413
    18.4. Przygotowanie młodzieży do planowania własnego życia i podejmowania decyzji dotyczących własnej przyszłości    414
      18.4.1. Podstawy teoretyczne oddziaływań    414
      18.4.2. Oddziaływania dotyczące planowania własnego życia i podejmowania decyzji dotyczących własnej przyszłości przez młodzież    415
    18.5. Podsumowanie    416
  19. WSPOMAGANIE FUNKCJONOWANIA LUDZI STARZEJĄCYCH SIĘ Ludmiła Zając-Lamparska 419
    19.1. Możliwości pomyślnego starzenia się    419
    19.2. Wspomaganie funkcjonowania poznawczego osób starzejących się    421
      19.2.1. Selektywna optymalizacja procesów poznawczych    421
      19.2.2. Kompensacja w obszarze procesów poznawczych    424
      19.2.3. Mądrość jako nowe jakościowo zjawisko w funkcjonowaniu poznawczym osób starzejących się    425
    19.3. Wspomaganie funkcjonowania osób starzejących się na poziomie osobowościowym – samoocena i tożsamość    426
      19.3.1. Selektywna optymalizacja i kompensacja w zakresie samooceny    426
      19.3.2. Nowe jakościowo zjawiska w obszarze tożsamości    428
    19.4. Podsumowanie    430
  Zastosowania kliniczne wiedzy o rozwoju człowieka    432
  20. WSPOMAGANIE ROZWOJU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Małgorzata Kościelska    433
    20.1. Postacie niepełnosprawności intelektualnej    434
    20.2. Geneza niepełnosprawności intelektualnej    434
      20.2.1. Wady genetyczne    434
      20.2.2. Uszkodzenia układu nerwowego    435
      20.2.3. Choroby somatyczne i defekty percepcyjne w powstawaniu niepełnosprawności    435
      20.2.4. inne formy patologii środowiska    436
      20.2.5. Trauma psychiczna    436
      20.2.6. Zaburzenia intrapsychiczne    436
      20.2.7. Procesy inwolucyjne    436
      20.2.8. Proces patologizacji rozwoju prowadzący do niepełnosprawności intelektualnej    436
    20.3. Ogólne zasady wspomagania rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną    437
      20.3.1. Wspomaganie biofizyczne    437
      20.3.2. Wspomaganie środowiskowe    437
      20.3.3. Wspomaganie pedagogiczne    438
      20.3.4. Wspomaganie psychologiczne    438
      20.3.5. Wspomaganie ogólnospołeczne    439
    20.4. Wybrane problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych intelektualnie w różnych fazach życia    439
      20.4.1. Okres przed narodzeniem    439
      20.4.2. Narodziny    440
      20.4.3. Dzieciństwo    440
      20.4.4. Okres szkolny    441
      20.4.5. W kierunku dorosłości    442
    20.5. Podsumowanie    444
  21. WSPOMAGANIE OSÓB Z ZABURZENIAMI NALEŻĄCYMI DO AUTYSTYCZNEGO SPEKTRUM W PERSPEKTYWIE PSYCHOPATOLOGII ROZWOJOWEJ Ewa Pisula 446
    21.1. Charakterystyka osób z zaburzeniami należącymi do autystycznego spektrum    446
    21.2. Wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem    448
      21.2.1. Wczesne wykrywanie i wczesna interwencja    449
      21.2.2. Wspieranie rozwoju dziecka z autyzmem w wieku szkolnym    450
      21.2.3. Trudności szkolne dzieci z autyzmem    451
    21.3. Wspomaganie rozwoju młodzieży i dorosłych    452
      21.3.1. Problemy związane z dorastaniem    452
      21.3.2. Problemy rozwoju osób z autyzmem od dzieciństwa do dorosłości    453
    21.4. Podsumowanie    453
  SŁOWNIK SŁÓW KLUCZOWYCH    455
  LITERATURA CYTOWANA    461
  INDEKS NAZWISK    514
  INDEKS RZECZOWY    527
  WYKAZ ŹRÓDEŁ ILUSTRACJI    536
  O AUTORACH    537
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia