Język hiszpański

  • Sortuj:
  • Pokazuj:
Podręcznik przeznaczony dla szerokiego grona uczących się języka hiszpańskiego. Poszczególne zagadnienia gramatyczne zostały omówione szczegółowo i zilustrowane wieloma przykładami. Materiał został podzielony na małe jednostki,... więcej
Tematem książki jest analiza wybranych wyrażeń funkcjonujących w obrębie różnych odmian języka hiszpańskiego (głównie andyjskiej i paragwajskiej) w sposób odmienny od normatywnego. Autorka wychodzi z założenia, że przyczyną... więcej

Encuentros entre lenguas, literaturas y culturas de los territorios luso-hispanos
Perspectivas diferentes

 
Redakcja: Anna Nowakowska-Głuszak, Cecylia Tatoj, Joanna Wilk-Racięska

Formaty plików: pdfibuk

Celem niniejszej monografii jest połączenie różnych spojrzeń na język, literaturę i kulturę hiszpańskiego i portugalskiego obszaru językowego. Ich wspólnym wykładnikiem jest słowo ‘perspektywa’, która w każdym rozdziale... więcej

Neophilologica. Vol. 25: Études sémantico-syntaxiques des langues romanes

 
Redakcja: Wiesław Banyś

Formaty plików: pdfibuk

W prezentowanym numerze studiów semantyczno-syntaktycznych Neophilologica zebrano 18 artykułów napisanych przez autorów wywodzących się głównie z Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego. Teksty zostały... więcej
Przedmiotem pracy jest analiza kontrastywna frazeologizmów zoonimicznych opartych na metaforze konceptualnej CZŁOWIEK TO ZWIERZĘ, występujących w języku hiszpańskim oraz polskim, a więc języków wpisanych w tę samą europejską ramę:... więcej

Neophilologica. Vol. 20: Études sémantico-syntaxiques des langues romanes

 
Redakcja: Wiesław Banyś

Formaty plików: pdfibuk

Prezentowany tom zawiera 16 artykułów w języku francuskim, hiszpańskim i włoskim, napisanych przez językoznawców z polskich (Warszawa, Białystok, Katowice) oraz zagranicznych (Francja, Korea Południowa) ośrodków akademickich. Autorzy... więcej

Neophilologica. Vol. 24: Études sémantico-syntaxiques des langues romanes

 
Redakcja: Wiesław Banyś

Formaty plików: pdfibuk

W prezentowanym kolejnym tomie studiów semantyczno-syntaktycznych języków romańskich zebrano dwadzieścia sześć artykułów napisanych przez hispanistów, reprezentujących ośrodki naukowe z Poznania, Łodzi, Warszawy, Wrocławia, Krakowa,... więcej
Textes réunis par Laura Calabrese, Fabrice Marsac, Dan Van Raemdonck. Tom 26 Neophilologica jest zbiorem 21 artykułów autorstwa w większości uczonych zagranicznych. Tematami przewodnimi numeru są, w pierwszej części, analizy pojęcia... więcej
Caporedattore Krzysztof Jarosz, con la collaborazione di Aneta Chmiel e Ewelina Szymoniak Motywem wiodącym prezentowanego numeru Romanica Silesiana jest problematyka gender, wciąż wywołująca także w środowisku akademickim żywe... więcej

Romanica Silesiana. No 6: Postcolonialisme et fait littéraire

 
Redakcja: Krzysztof Jarosz

Formaty plików: pdfibuk

Rédacteur en chef Krzysztof Jarosz, avec la collaboration de Buata B. Malela, textes réunis et établis par Aneta Chmiel, Zuzanna Szatanik, Ewelina Szymoniak, Andrzej Rabsztyn Kolejny tom Romanica Silesiana poświęcony został... więcej

Romanica Silesiana. No 4: Les jeux littéraires

 
Redakcja: Krzysztof Jarosz

Formaty plików: pdfibuk

W prezentowanym tomie zebrano 19 artykułów, których wspólnym tematem są różnorodne aspekty gry literackiej. Materiał badawczy zaczerpnięto z literatury francuskiej, quebeckiej, afrykańskiej, hiszpańskiej i włoskiej. Analizie poddano... więcej

Romanica Silesiana. No 5: Les transgressions

 
Redakcja: Krzysztof Jarosz

Formaty plików: pdfibuk

Osią tematyczną kolejnego tomu Romanica Silesiana, zawierającego dwadzieścia artykułów w języku francuskim, włoskim, hiszpańskim i angielskim, jest literackie, a także filozoficzne ujęcie zagadnienia transgresji moralnej. Badacze,... więcej

Romanica Silesiana. No 7: Controverses littéraires

 
Redakcja: Krzysztof Jarosz

Formaty plików: pdfibuk

Rédacteur en chef Krzysztof Jarosz, textes réunis et établis par Aneta Chmiel, Zuzanna Szatanik, Ewelina Szymoniak, Andrzej Rabsztyn Prezentowany tom Romanica Silesiana zawiera 29 artykułów badaczy literatury francuskiej, włoskiej i... więcej

Romanica Silesiana. No 3: La littérature et les arts

 
Redakcja: Krzysztof Jarosz

Formaty plików: pdfibuk

W tomie zebrano teksty poświęcone związkom literatury i sztuki - od sztuki prehistorycznej, fascynującej antropologów, poprzez klasyczne rozważania o powinowactwie literatury i sztuk pięknych po współczesne przejawy medialnego... więcej
Książka w dwóch wersjach językowych: polskiej i hiszpańskiej. Na język polski przełożyła Helena Janina Pajzderska. więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: