Język angielski

  • Sortuj:
  • Pokazuj:
Podręcznik do dydaktyki nauczania języka angielskiego dzieci, napisany przez specjalistki w tej dziedzinie. Książka uwzględnia specyfikę polskiej szkoły: organizację systemu edukacji oraz standardy i minima programowe. Dzieli się na 2... więcej
Książka stanowi alfabetycznie ułożony zbiór polskich słów i zwrotów, sprawiających trudności w tłumaczeniu na język angielski. To swego rodzaju słowniczek przedstawiający specyfikę użycia danego wyrazu lub zwrotu oraz zestaw... więcej
The major aim of this work has been to explore the profile of an effective Polish teacher of English ten years ago and now. In particular, it has attempted to determine what competencies or kinds of professional knowledge distinguish this... więcej
Podstawowy podręcznik angielskiej gramatyki historycznej, od lat używany na polskich uniwersytetach. Zawiera podstawowe wiadomości o powstawaniu gramatyki języka staroangielskiego. Wszystkie zagadnienia gramatyczne ilustrowane są... więcej
Słownik kolokacji werbo-nominalnych czyli stałych związków wyrazowych, zawierający około 5000 wyrażeń i zwrotów angielskich , związanych z pracą i zatrudnieniem, adresowanych do osób pracujących w środowisku anglojęzycznym lub... więcej
Podręcznik do nauki języka angielskiego na poziomie uniwersyteckim! Książka prezentuje: - wprowadzenie w strukturę naukowej odmiany angielszczyzny pisanej; - przejrzysty układ tekstu; - przystępny wykład; - doskonale dobrane... więcej
Książka jest rodzajem słownika frazeologicznego języka angielskiego. Obejmuje połączenia czasowników i przymiotników z przysłówkami, sprawiające trudność uczącym się na poziomie średnio zaawansowanym, zaawansowanym, a także... więcej
Podręcznik przeznaczony dla szerokiego kręgu odbiorców. Zakres materiału obejmuje wszystkie zagadnienia gramatyczne przewidziane w programach nauczania w szkołach, na kursach i lektoratach. Poszczególne zagadnienia gramatyczne zostały... więcej
Ciekawe, nowatorskie podejście do nauczania języków obcych : spójny, dobrze uzasadniony i ambitny model nauczania języka obcego, szczególnie nadający się w pracy w szkole średniej; alternatywa wobec popularnego obecnie podejścia... więcej
Publikacja to podręcznik z dziedziny morfologii języka angielskiego. Obejmuje on wszystkie typy i poziomy morfologii, bardzo dobrze wykorzystując dostępną literaturę fachową i odzwierciedlając współczesny stan badań nad językiem... więcej
Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance features discussions, analyses, reviews and ideas that witness and contribute to the understanding, presentation and reception of Shakespeare in the world, especially outside... więcej
Książka omawia jeden z najtrudniejszych dla Polaków problemów w języku angielskim – użycie lub pominięcie przedimka. Podane zasady ilustrowane są przykładami z tekstów angielskich. Poznanie i przyswojenie reguł użycia przedimków... więcej
W charakterystycznym, trójdzielnym układzie materiału na stronie - część główną, środkową zajmują ćwiczenia z przykładowymi rozwiązaniami i ćwiczenia dla uczniów do samodzielnego rozwiązania (rozwiązania tych ćwiczeń... więcej

Język angielski - Zadania dla maturzystów

Redakcja: Handybooks-Studio

Formaty plików: pdfibuk

Zbiór praktycznych zadań adresowany do uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego, pisemnego oraz ustnego. Książka zawiera zadania charakterystyczne dla arkuszy egzaminacyjnych. Są to czytanie ze zrozumieniem, wypowiedź... więcej
Książka skierowana do szerokiego grona odbiorców, począwszy od uczniów szkół średnich, studentów oraz miłośników języka angielskiego. Jej atuty to systematycznie i przejrzyście uporządkowane zagadnienia gramatyczne wyjaśnione w... więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: