Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

  • Sortuj:
  • Pokazuj:

Podstawy projektowania inżynierskiego

 
Redakcja: Elżbieta Gąsiorek

Formaty plików: ibuk

Inżynieryjno-Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jako pomoc dydaktyczna w nauce przedmiotu kierunkowego "podstawy projektowania inżynierskiego", wykładanego na wszystkich specjalnościach kierunku zarządzania i inżynierii... więcej
Istotne miejsce turystyki we współczesnym świecie oraz dalszy wzrost jej znaczenia gospodarczego w wymiarze globalnym, regionalnym i lokalnym na przełomie XX i XXI wieku powoduje, że jest ona ważnym obszarem badawczym m.in. nauk... więcej

Społeczno-gospodarcze aspekty statystyki. PN 309

 
Redakcja: Zofia Rusnak, Edyta Mazurek

Formaty plików: ibuk

W dniach 18-20 kwietnia 2012 r. w Poznaniu odbył się Kongres Statystyki Polskiej, stanowiący punkt centralny uroczystych obchodów 100-lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Obchody te były kontynuowane przez regionalne... więcej
Didactics of Mathematic” is a continuation of the „Dydaktyka Matematyki” edited by the Department of Mathematics of Wrocław University of Economics from 2000. The journal provides a forum for experience exchange to all those involved in... więcej
Skrypt jest przeznaczony dla studentów III roku Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego jako pomoc dydaktyczna do przedmiotu projektowanie inżynierskie i technologiczne prowadzonego na specjalności Inżynieria Produktów Żywnościowych. Od... więcej
Podręcznik ten został opracowany dla studentów Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu studiujących na specjalności zarządzanie i inżynieria produkcji żywności. Specyfika kształcenia na wydziale wymaga... więcej
Niniejszy, trzeci, numer czasopisma „Nauki Inżynierskie i Technologie” zawiera 11 artykułów. Które z nich nas zainteresują? Zazwyczaj, zabierając się do czytania, najpierw przeglądamy spis treści i jeżeli jakiś tytuł nas... więcej
Kolejny numer Nauk Inżynierskich i Technologii oddany zostanie do rąk czytelnika w okresie letniego wypoczynku, kiedy chętniej sięgamy po dobry kryminał czy inną pasjonującą pozycję beletrystyczną. Jest to czas zmiany, ale też... więcej
Didactics of Mathematic” is a continuation of the „Dydaktyka Matematyki” edited by the Department of Mathematics of Wrocław University of Economics from 2000. The journal provides a forum for experience exchange to all those involved in... więcej
W prezentowanym kwartalniku NIT 3(14) zamieszczono osiem artykułów naukowych. W numerze NIT 1(12) 2014 opisano, w jaki sposób w publikacji należy prawidłowo przygotować punkt „Analiza wyników”. Wskazano, jak ważne jest umiejętne... więcej
W aktualnym, czwartym numerze czasopisma Nauki Inżynierskie i Technologie opublikowano 9 prac. We wstępie do poprzedniego, trzeciego numeru NIT wskazano, jak duże znaczenie ma prawidłowe skonstruowanie abstraktu pracy: „Dobre streszczenie... więcej
W poprzednim numerze NIT 4/2013 zapoczątkowano omawianie warunków formalnych, które, jeśli są spełnione, pozwalają na napisanie dobrego jakościowo artykułu, a także każdej pracy o charakterze naukowym. Wskazano, jak duże znaczenie ma... więcej
W pierwszym kwartalniku Nauki Inżynierskie i Technologie zamieszczono pięć prac naukowo-badawczych, jedno sprawozdanie z konferencji oraz jedną recenzję niedawno wydanej książki. Tematyka prac jest zróżnicowana i obejmuje zagadnienia... więcej
This journal is a continuation of the Dydaktyka Matematyki edited by the Department of Mathematics of Wroclaw University of Economics from 2000. Our main aim is the teaching of mathematics to students of economics. Advances of science should be... więcej
Efektem rozważań zawartych w niniejszej książce jest wkład pracy w rozwój nauki w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia i dyscyplinie szczegółowej ekonomika turystyki, a dotyczący: twórczej systematyzacji istniejącego... więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: