X

  TREŚĆ
  Zarys treści 7
  Wprowadzenie 7
  Zarysowanie problemu 7
  Cel i metody pracy, teren badań, hipoteza badawcza 10
  Stan wiedzy na temat młodszego dryasu 14
  Przyczyny ochłodzenia 14
  Poglądy na czas trwania ochłodzenia młodszego dryasu w Europie 16
  Problemy związane z datowaniem ochłodzenia 17
  Ramy czasowe na podstawie konwencjonalnych datowań radiowęglowych 19
  Ramy czasowe na podstawie wieku kalendarzowego 20
  Tempo zmian klimatu na granicy alleröd–młodszy dryas i młodszy dryas–holocen 25
  Narzędzia korelacji chronostratygraficznych 26
  Klimat młodszego dryasu 26
  Czynniki kształtujące klimat 27
  Podział młodszego dryasu 29
  Warunki termiczne 29
  Wilgotność i opady atmosferyczne 34
  Warunki aerodynamiczne 36
  Ochłodzenie młodszego dryasu na świecie 36
  Efekty morfogenetyczne ochłodzenia młodszego dryasu w regionie łódzkim 38
  Stan środowiska i parametry klimatu podczas ochłodzenia młodszego dryasu 38
  Palinologiczny obraz ochłodzenia 39
  Dowody na agradację zmarzliny 47
  Warunki klimatyczne 50
  Procesy morfogenetyczne w plenivistulianie i późnym vistulianie jako tło
  formowania rzeźby w młodszym dryasie 52
  Przegląd osadów i form rzeźby powstałych w młodszym dryasie 56
  Stanowiska w części wschodniej i północno-wschodniej regionu (dorzecze Wisły) 56
  Stanowiska w części zachodniej i południowo-zachodniej regionu (dorzecze
  Odry ze szczególnym uwzględnieniem doliny Warty) 64
  Wybrane świadectwa morfogenezy młodszego dryasu spoza regionu łódzkiego 69
  Podsumowanie 73
  Specyfika badawcza młodszego dryasu na tle badań innych okresów plejstocenu 73
  Rozpoznanie głównych środowisk sedymentacyjnych w regionie łódzkim w młodszym dryasie 75
  Stokowe środowisko sedymentacyjne 75
  Fluwialne środowisko sedymentacyjne 76
  Eoliczne środowisko sedymentacyjne 77
  Rola młodszego dryasu w modelowaniu rzeźby regionu łódzkiego 78
  Literatura 81
  Spis ilustracji 95
  Summary 97
  Wykaz skrótów angielskojęzycznych 104
Acta Geographica Lodziensia t. 98/2011
- 5%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

104

Kategoria

Geografia fizyczna

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

pdf - 10,10 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Krystyna Turkowska, Danuta Dzieduszyńska, Kazimierz Kłysik, Krzysztof Kożuchowski, Paweł Jokiel
0.0 / 5 (0 głosów)
bookPrzeczytaj bezpłatny fragment slide spisZobacz spis treści
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

31,50

29,93

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

ZARYS TREŚCI
Praca dotyczy analizy intensywności procesów rzeźbotwórczych oraz zmian morfologicznych w młodszym dryasie
w regionie łódzkim (środkowa Polska). Jako tło przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat tego nagłego i krótkotrwałego
w skali geologicznej ochłodzenia, a w szczególności problemy dotyczące jego przyczyn, parametrów klimatycznych oraz
przegląd zagadnień chronostratygraficznych.
Na podstawie historii rozwoju roślinności oraz dowodów geologicznych odtworzono stan środowiska w regionie łódzkim
podczas młodszgo dryasu. Ochłodzenie charakteryzowało się spadkiem średniej temperatury najchłodniejszego miesiąca
do –20 °C, najcieplejszego miesiąca do 10 °C przy narastającej suchości, znacznej aktywności aerodynamicznej oraz możliwym,
przynajmniej lokalnie, powrocie wieloletniej zmarzliny. Panujące warunki sprzyjały intensyfikacji procesów rzeźbotwórczych,
co jest odzwierciedlone dowodami morfologicznymi i geologicznymi i częstym odwróceniem właściwego późnemu
vistulianowi dodatniego bilansu erozji na ujemny.
Efekty morfogenetyczne młodszego dryasu przedstawiono na tle wcześniejszych etapów kształtujących rzeźbę regionu,
poczynając od górnego plenivistulianu, na podstawie analizy osadów i form udokumentowanych w stanowiskach o zweryfikowanej,
w świetle dostępnych danych, pozycji stratygraficznej. Ożywienie procesów zarejestrowano w trzech środowiskach
sedymentacyjnych: stokowym, fluwialnym i eolicznym. W środowisku stokowym za najbardziej spektakularny obraz geologiczny
młodszego dryasu uznano serię piasków drobnolaminowanych górnych, a morfologiczny – rozszerzenie zasięgu
przestrzennego stref dolinnych w stosunku do stref wysoczyznowych. Stwierdzono powszechne zwiększenie aktywności
hydrologicznej w środowisku fluwialnym, wyrażone obecnością różnych typów rozwinięcia koryta. Lokalnym wyrazem
morfologicznym procesów w dolinach rzecznych jest terasa niska. Dla środowiska eolicznego, oprócz fazy przekształcania
pagórków wydmowych, zwrócono uwagę na możliwość depozycji pokryw eolicznych.
Obok świadectw dużej dynamiki ówczesnego środowiska naturalnego odnotowano przestrzenną różnorodność procesów
w regionie łódzkim, którą uznano za rezultat różnic hipsometrycznych oraz lokalnego etapu ewolucji rzeźby. Dotychczasowy
stan badań młodszego dryasu w regonie nie pozwolił na rozróżnienie pomiędzy lokalnymi lub regionalnymi i globalnymi
przyczynami udokumentowanych zmian.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!