X

  Zarys treści 7
  Wprowadzenie 7
  Płytkie wody podziemne w Polsce 9
  Pojęcie „płytka woda podziemna” 9
  Wody podziemne w Polsce w ujęciu regionalnym 9
  Zagadnienie dynamiki płytkich wód podziemnych w literaturze 11
  Krótkookresowe wahania zwierciadła wody podziemnej 12
  Sezonowe wahania płytkich wód podziemnych 14
  Wieloletnia zmienność zwierciadła wody podziemnej 15
  Ekstremalne roczne stany zwierciadła wody podziemnej 17
  Badania dynamiki płytkich wód podziemnych w środkowej Polsce 18
  Materiał badawczy 22
  Obszar badań i lokalizacja posterunków 22
  Zakres czasowy analiz 26
  Zagadnienie jednorodności szeregów czasowych 30
  Podstawowe właściwości badanych szeregów czasowych 34
  Metodyka i sposób prezentacji wyników 34
  Właściwości szeregów czasowych głębokości do zwierciadła wody podziemnej 36
  Powiązania podstawowych charakterystyk statystycznych dynamiki zwierciadła wody
  podziemnej z cechami poziomów wodonośnych 39
  Dynamika płytkich wód podziemnych 41
  Dynamika zmian krótkookresowych 41
  Krótkookresowe zmiany położenia zwierciadła wody podziemnej 41
  Związek dynamiki krótkookresowej zwierciadła wody podziemnej z cechami
  poziomów wodonośnych 49
  Wzajemne relacje pomiędzy wzniosami i spadkami zwierciadła wody podziemnej 51
  Wahania sezonowe 53
  Wybrane metody szacowania zmienności sezonowej 53
  Zmiany sezonowe położenia zwierciadła wody podziemnej 55
  Związek sezonowych zmian położenia zwierciadła wody podziemnej z cechami poziomów
  wodonośnych 59
  Zmiany wieloletnie 61
  Metoda analizy 61
  Wieloletnie tendencje zmian położenia zwierciadła wody podziemnej 62
  Ekstremalne stany zwierciadła wody podziemnej 65
  Metoda analizy 65
  Rozkłady ekstremów rocznych. 67
  Kwantyle prawdopodobieństwa ekstremów rocznych 67
  Autokorelacja w szeregach ekstremów rocznych 71
  Próba typologii płytkich wód podziemnych w środkowej Polsce 73
  Opis metody 73
  Składowe główne i typy dynamiki zwierciadła wody podziemnej 75
  Charakterystyka wydzielonych typów dynamiki zwierciadła wody podziemnej 77
  Podsumowanie 82
  Literatura 85
  Spis ilustracji 91
  Summary 93
  Wykaz skrótów 101
  Załączniki 103
Acta Geographica Lodziensia t. 97/2011
- 5%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

115

Kategoria

Geografia fizyczna

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

pdf - 20,44 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Krystyna Turkowska, Paweł Jokiel, Kazimierz Kłysik, Krzysztof Kożuchowski, Danuta Dzieduszyńska
0.0 / 5 (0 głosów)
bookPrzeczytaj bezpłatny fragment slide spisZobacz spis treści
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

31,50

29,93

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

ZARYS TREŚCI
Przedstawiono wyniki badań nad zmiennością zasobów wód podziemnych zgromadzonych w płytkich poziomach
wodonośnych województwa łódzkiego i terenów z nim sąsiadujących. W sensie hydrologicznym obszar
ten obejmuje zlewnie drugiego rzędu: Bzury, Skrwy (lewej), Jeziorki, Pilicy, Warty po Poznań oraz niewielkie
fragmenty zlewni sąsiednich. W badaniach uwzględniono 41 poziomów wodonośnych posiadających ciągłą,
bądź dającą się uzupełnić, serię pomiarową o długości przynajmniej trzydziestu lat, mieszczącą się w wieloleciu
1951–2000. Wybrane zbiorniki wód podziemnych reprezentują w miarę pełne spektrum warunków fizycznogeograficznych
i hydrogeologicznych badanego obszaru. Jednorodność serii pomiarowych została oceniona przy
użyciu dwu testów statystycznych: nieparametrycznego (test serii) oraz parametrycznego (F–Snedecora).
W dalszej części opisano dynamikę zasobów wód podziemnych. Na zmiany te składają się wahania krótkookresowe
(scharakteryzowane na podstawie zmian tygodniowych położenia zwierciadła wody podziemnej),
sezonowe oraz wieloletnie. Przeprowadzono również analizę ekstremalnych rocznych położeń zwierciadła wody
podziemnej. Poziomy wodonośne badanego obszaru charakteryzują się słabo bądź bardzo słabo zaznaczoną
sezonowością zmian ich wypełnienia. Wydaje się także, że większa zmienność roczna wiąże się, w badanej
próbie, ze stosunkowo małą zasobnością zbiorników wód podziemnych. Te bardziej zasobne posiadają zdecydowanie
dłuższe rytmy wahań. W środkowej Polsce, w przekroju wieloletnim, zaobserwowano względną trwałość
wypełnienia poziomów wodonośnych. Ponad 70 % z nich nie wykazuje istotnych statystycznie tendencji do
zmian położenia zwierciadła wody podziemnej. Rozkłady przestrzenne analizowanych charakterystyk nie wykazują
wyraźnego uporządkowania. Zauważono jednak słabo zarysowaną tendencję do nieco innego kształtu
i rytmu wahań występującą na obszarze odpowiadającym w dużej części zlewni Pilicy. Dotyczy to szczególnie
wahań o większej częstotliwości.
Otrzymane estymatory składowych dynamiki zasobów wód podziemnych skonfrontowano z podstawowymi
charakterystykami hydrogeologicznymi i geograficznymi poziomów wodonośnych (średnią głębokością, izolacją
poziomu od powierzchni, rodzajem wodonośca oraz podatnością na zanieczyszczenia). Istnienie ewentualnych
powiązań między nimi sprawdzono przy pomocy testu χ2. Na większość cech dynamiki zwierciadła wody podziemnej
najczęściej i najmocniej wpływa głębokość jego występowania. W największym stopniu różnicuje ona
zachowanie poziomów wodonośnych w obrębie wahań sezonowych (wszystkie analizowane zmienne są od niej
zależne), najmniejszy natomiast wpływ ma ona na skalę, kierunek i charakter wieloletnich tendencji stanu wypełnienia
zbiorników wody podziemnej.
Przeprowadzono również próbę typologii dynamiki zasobów płytkich wód podziemnych na badanym obszarze.
Wykorzystano tu analizą składowych głównych wykonaną na podstawie macierzy kowariancji z odpowiednio
dobranych danych wejściowych (konieczność posiadania przez nie podobnej wariancji). Pierwsze dwie
składowe główne grupowano następnie hierarchiczną metodą Warda, a optymalną liczbę wydzielonych klas
ustalono przy pomocy kryterium VRC. Ostatecznie wydzielono osiem typów dynamiki zasobów wód podziemnych.
Poziomy wyróżnionych typów nie grupują się w przestrzeni, a charakter dynamiki zależy głównie od cech
fizjograficznych zbiorników wody podziemnej. Zauważono również, że pewne zbiory cech poziomów wodonośnych
są charakterystyczne dla określonego typu dynamiki.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!