Położnictwo. Tom 2. Medycyna matczyno-płodowa

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

215,40  359,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 359,00 zł (-40%)

Najniższa cena z 30 dni: 215,40 zł  


215,40

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Położnictwo, coraz częściej określane mianem medycyny perinatalnej, jest multidyscyplinarną specjalnością zajmującą się ciążą o przebiegu prawidłowym i nieprawidłowym, z uwzględnieniem wszelkich możliwych powikłań występujących u matki i dziecka. W ostatnich latach dokonuje się znaczący postęp w tej dziedzinie medycyny, który wymaga od lekarzy stałego przyswajania nowej wiedzy z zakresu diagnostyki i leczenia, zarówno farmakologicznego, jak i chirurgicznego.


Niniejszy podręcznik, przygotowany przez wybitnych polskich specjalistów w dziedzinie ginekologii i położnictwa, jest znakomitym źródłem informacji na temat najnowszych osiągnięć światowego położnictwa.


Tom II, Medycyna matczyno-płodowa poświęcono ciąży o przebiegu patologicznym lub ciąży obarczonej ryzykiem (ciąża wielopłodowa, konflikt serologiczny). Opisano nieprawidłowości, zaburzenia psychiczne oraz choroby wikłające przebieg ciąży. Znacząca część rozdziałów dotyczy chorób płodu wpływu ciąży powikłanej na stan noworodka.


Rok wydania2012
Liczba stron560
KategoriaGinekologia i położnictwo
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-6354-7
Numer wydania1
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa IX
  Spis treści XI
  
  Spis treści rozdziału XVI
  
  ROZDZIAŁ. Poronienie – Piotr Szkodziak, Tomasz Paszkowski, Maciej Paszkowski, Tomasz Radomański     1
  
  1.1. Epidemiologia     1
  1.2. Etiopatogeneza poronień     2
  1.3. Postaci kliniczne poronień oraz leczenie     4
  1.4. Diagnostyka poronienia     6
  1.5. Powikłania poronienia     7
  
  Spis treści rozdziału    10
  
  ROZDZIAŁ 2. Ciąża ektopowa – Tomasz Paszkowski, Wojciech Wrona, Monika Paszkowska, Tomasz Radomański     11
  
  2.1. Epidemiologia     11
  2.2. Etiologia     11
  2.3. Symptomatologia i diagnostyka różnicowa     12
  2.4. Diagnostyka     13
  2.5. Leczenie     15
  
  Spis treści rozdziału    18
  
  ROZDZIAŁ 3. Nieprawidłowy czas trwania ciąży     19
  
  3.1. Poród przedwczesny – Jarosław Kalinka, Adam Bitner     19
  3.2. Ciąża przeterminowana – Piotr Sieroszewski     41
  
  Spis treści rozdziału    46
  
  ROZDZIAŁ 4. Krwotoki położnicze – Grzegorz H. Bręborowicz, Sławomir Sobieszczyk     47
  
  4.1. Definicja krwotoku położniczego     47
  4.2. Ocena utraty krwi     48
  4.3. Krwotoki w czasie ciąży     48
  4.4. Łożysko przodujące     49
  4.5. Przedwczesne oddzielenie się łożyska     53
  4.6. Krwotoki poporodowe     60
  4.7. Wstrząs hipowolemiczny w przebiegu ciężkiego krwotoku położniczego     64
  4.8. Ocena kliniczna leczenia     67
  4.9. Kontrola chirurgiczna krwawienia     67
  4.10. Leczenie preparatami krwi i jej składników     67
  4.11. Leczenie koagulopatii w przebiegu ciężkiego krwotoku     68
  4.12. Leczenie wspomagające     69
  
  Spis treści rozdziału    74
  
  ROZDZIAŁ 5. Obumarcie płodu – Paweł Milart     75
  
  5.1. Epidemiologia     75
  5.2. Przyczyny wewnątrzmacicznej śmierci płodu     76
  5.3. Rozpoznanie     77
  5.4. Postępowanie     78
  5.5. Powikłania     79
  
  Spis treści rozdziału    82
  
  ROZDZIAŁ 6. Ciąża wielopłodowa – Witold Malinowski, Mariola Ropacka-Lesiak     83
  
  6.1. Etiologia     83
  6.2. Epidemiologia     85
  6.3. Popłody ciąż bliźniaczych     87
  6.4. Rozpoznanie     88
  6.5. Powikłania     88
  6.6. Wady rozwojowe i anomalie chromosomalne     95
  6.7. Umieralność okołoporodowa płodów i noworodków     97
  6.8. Nadzór nad ciążą wielopłodową i jej prowadzenie     98
  6.9. Wykrywanie oznak porodu przedwczesnego     98
  6.10. Wybiórcze poronienie lub poród jednego z płodów     98
  6.11. Ocena ultrasonograficzna rozwoju i dobrostanu płodów     99
  6.12. Odżywianie się kobiety w ciąży wielopłodowej    99
  6.13. Stymulacja syntezy surfaktantu w płucach płodów     100
  6.14. Współżycie seksualne     100
  
  Spis treści rozdziału    104
  
  ROZDZIAŁ 7. Wewnątrzmaciczne ograniczenie wzrastania płodu – Mariola Ropacka-Lesiak     105
  7.1. Rozpoznanie     106
  7.2. Różnicowanie     106
  7.3. Rodzaje zaburzeń wzrastania     107
  7.4. Etiopatogeneza     108
  7.5. Postępowanie     111
  7.6. Leczenie     115
  
  Spis treści rozdziału    120
  
  ROZDZIAŁ 8. Przedwczesne pęknięcie błon płodowych – Grzegorz Jakiel, Arkadiusz Baran     121
  
  8.1. Czynniki ryzyka     121
  8.2. Etiopatogeneza     122
  8.3. Rozpoznanie     122
  8.4. Rola płynu owodniowego w patogenezie powikłań PPROM     123
  8.5. Postępowanie kliniczne     123
  8.6. Terapie eksperymentalne w leczeniu PPROM     124
  8.7. Wpływ okresu latencji od przedwczesnego pęknięcia błon płodowych do porodu     125
  8.8. Reżim łóżkowy – znaczenie w leczeniu PPROM     125
  8.9. Obecność paciorkowców grupy B a przedwczesne pęknięcie błon płodowych     125
  8.10. Przyszłość diagnostyki PPROM     126
  8.11. Podsumowanie     126
  
  Spis treści rozdziału    128
  
  ROZDZIAŁ 9. Nieprawidłowości w zakresie płynu owodniowego – Mariusz Zimmer, Michał Pomorski     129
  
  9.1. Nieprawidłowości płynu owodniowego     129
  9.2. Zakończenie ciąży powikłanej nieprawidłową objętością płynu owodniowego     133
  
  Spis treści rozdziału    136
  
  ROZDZIAŁ 10. Konflikt serologiczny – Mirosław Wielgoś     137
  
  10.1. Patomechanizm     137
  10.2. Diagnostyka     137
  10.3. Leczenie     138
  10.4. Profilaktyka     139
  10.5. Perspektywy     140
  
  142
  
  ROZDZIAŁ 11. Perinatalna transmisja HIV – Tomasz Niemiec     143
  
  11.1. Ogólne informacje na temat perinatalnej transmisji HIV     143
  11.2. Zakażenie HIV u kobiet ciężarnych     147
  11.3. Testy w kierunku zakażenia HIV i poradnictwo     149
  11.4. Dostęp do badań w kierunku HIV dla kobiet nieciężarnych     149
  11.5. Badania w kierunku zakażenia HIV u kobiet ciężarnych     149
  11.6. Rozpoznanie zakażenia HIV przed ciążą     150
  11.7. Polityka państwa i programy testowania w kierunku HIV     150
  11.8. Wykonywanie szybkich testów na HIV u kobiet w ciąży zaawansowanej     151
  11.9. Czas i jakość wykonywania testów w kierunku HIV w opiece okołoporodowej     152
  11.10. Polityka państwa i programy zapobiegania perinatalnej transmisji HIV w Polsce     152
  11.11. Prowadzenie terapii antyretrowirusowej u kobiet ciężarnych i rodzących     154
  11.12. Rekomendacje grupy ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS     155
  
  Spis treści rozdziału    160
  
  ROZDZIAŁ 12. Obrzęk nieimmunologiczny płodu – Romuald Dębski     161
  
  12.1. Etiopatogeneza     162
  12.2. Rozpoznanie     164
  12.3. Rozpoznanie różnicowe     165
  12.4. Leczenie     167
  
  Spis treści rozdziału    170
  
  ROZDZIAŁ 13. Skazy krwotoczne w okresie ciąży – Sławomir Sobieszczyk, Grzegorz H. Bręborowicz     171
  
  13.1. Zmiany hemostazy     172
  13.2. Wrodzone zaburzenia krzepnięcia     181
  13.3. Nabyte zaburzenia krzepnięcia     182
  
  Spis treści rozdziału    184
  
  ROZDZIAŁ 14. Zator spowodowany płynem owodniowym – Anna Kwaśniewska     185
  
  14.1. Rys historyczny     185
  14.2. Epidemiologia     186
  14.3. Etiopatogeneza     186
  14.4. Patofizjologia     187
  14.5. Czynniki ryzyka     187
  14.6. Objawy kliniczne     188
  14.7. Rozpoznanie     188
  14.8. Leczenie     190
  
  Spis treści rozdziału    196
  
  ROZDZIAŁ 15. Choroby płodu – Andrzej Bręborowicz, Marek Pietryga, Grzegorz H. Bręborowicz     197
  
  15.1. Układ krążenia     197
  15.2. Ośrodkowy układ nerwowy     200
  15.3. Wady głowy i szyi     206
  15.4. Układ oddechowy     208
  15.5. Układ pokarmowy     209
  15.6. Układ moczowo-płciowy     211
  15.7. Układ kostny     213
  15.8. Guzy płodu     214
  15.9. Wady powłok     216
  
  Spis treści rozdziału    218
  
  ROZDZIAŁ 16. Powikłania w okresie połogu – Karolina Gruca-Stryjak, Grzegorz H. Bręborowicz     219
  
  16.1. Późne krwawienia poporodowe     219
  16.2. Zakażenia połogowe     220
  16.3. Leczenie zakażeń w okresie połogu     222
  16.4. Choroba zakrzepowo-zatorowa     222
  16.5. Połogowe zapalenia gruczołu sutkowego     222
  16.6. Kardiomiopatia okołoporodowa     223
  16.7. Uszkodzenie spojenia łonowego     224
  16.8. Zaburzenia w układzie moczowym     224
  16.9. Poporodowe zaburzenia hormonalne     225
  16.10. Psychozy poporodowe     225
  
  Spis treści rozdziału    228
  
  ROZDZIAŁ 17. Zasady farmakoterapii u kobiet w ciąży – Marzena Dworacka     229
  
  17.1. Wprowadzenie     229
  17.2. Działanie embriotoksyczne, fitotoksyczne i teratogenność leków     230
  17.3. Odmienność farmakokinetyki leków u płodu     233
  17.4. Odmienność farmakokinetyki leków u kobiet w ciąży     234
  17.5. Przegląd środków farmakologicznych stosowanych w leczeniu niektórych objawów i schorzeń występujących w przebiegu ciąży     236
  
  Spis treści rozdziału    242
  
  ROZDZIAŁ 18. Stymulacja dojrzałości układu oddechowego płodu – Grzegorz H. Bręborowicz, Marta Szymankiewicz     243
  
  18.1. Wprowadzenie     243
  18.2. Rozwój układu oddechowego     243
  18.3. Wskazania do podawania kortykosteroidów w okresie ciąży     244
  18.4. Przeciwwskazania do podawania kortykosteroidów w okresie ciąży     245
  18.5. Korzyści wynikające z podawania kortykosteroidów w okresie ciąży     245
  18.6. Wybór kortykosteroidu     246
  18.7. Optymalna dawka i droga podania kortykosteroidu     246
  18.8. Czas działania kortykosteroidu     247
  18.9. Czy należy powtarzać terapię?     247
  18.10. Wpływ stosowania kortykosteroidów na zdrowie ciężarnej i dziecka po porodzie     248
  18.11. Podawanie kortykosteroidów w wybranych sytuacjach położniczych     249
  18.12. Rekomendacje w zakresie stymulacji dojrzewania układu oddechowego płodu     252
  
  Spis treści rozdziału    262
  
  ROZDZIAŁ 19. Choroby matki wikłające przebieg ciąży     263
  
  19.1. Choroby przewodu pokarmowego – Marian Grzymisławski, Alina Kanikowska     263
  19.2. Choroby nerek – Andrzej Książek, Wojciech Załuska     272
  19.3. Choroby układu oddechowego – Władysław Pierzchała, Jerzy Sikora     277
  19.4. Alergia – Barbara Rogala, Barbara Rymarczyk    287
  19.5. Choroby neurologiczne – Michał K. Owecki, Wojciech Kozubski     296
  19.6. Choroby wątroby – Krzysztof Czajkowski     311
  19.7. Zmiany skórne – Zygmunt Adamski     316
  19.8. Choroby serca – Olga Trojnarska, Wiesław Markwitz     320
  19.9. Zaburzenia hematologiczne – Sławomir Sobieszczyk, Grzegorz H. Bręborowicz     329
  19.10. Zaburzenia immunologiczne – Dorota Darmochwał-Kolarz     347
  19.11. Zaburzenia endokrynologiczne – Błażej Męczekalski, Agnieszka Podfigurna-Stopa, Krzysztof Katulski     355
  19.12. Zakażenia i zarażenia – Dorota Nowakowska     365
  19.13. Choroby tkanki łącznej – Agnieszka Seremak - Mrozikiewicz, Krzysztof Drews     393
  19.14. Nadciśnienie tętnicze – Jan Oleszczuk, Bożena Leszczyńska–Gorzelak, Elżbieta Poniedziałek–Czajkowska     400
  19.15. Zespół metaboliczny – Bożena Leszczyńska - Gorzelak, Jan Oleszczuk, Elżbieta Poniedziałek–Czajkowska     414
  19.16. Cukrzyca – Ewa Wender-Ożegowska     425
  19.17. Choroby jamy ustnej – Agnieszka Zawiejska, Wiesław Hędzelek     452
  19.18. Schorzenia i zabiegi ortopedyczne – Maciej Bręborowicz, Leszek Romanowski     456
  19.19. Padaczka – Jan Wilczyński, Krzysztof Dziatosz    463
  19.20. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa – Tomasz Paszkowski, Ewa Woźniakowska, Sławomir Woźniak, Magdalena Kłudka-Sternik     472
  19.21. Problemy laryngologiczne – Paweł Golusiński, Wojciech Golusiński     480
  
  Spis treści rozdziału    490
  
  ROZDZIAŁ 20. Zaburzenia psychiczne związane z ciążą – Joanna Twarowska-Hauser, Karolina Rabenda-Łącka     491
  
  20.1. Wprowadzenie     491
  20.2. Zaburzenia depresyjne     491
  20.3. Choroba afektywna dwubiegunowa     495
  20.4. Zaburzenia lękowe     495
  20.5. Schizofrenia     496
  20.6. Zaburzenia snu     497
  20.7. Zaburzenia odżywiania     497
  20.8. Przedłużająca się żałoba     498
  20.9. Zaburzenia psychiczne występujące w okresie połogu     498
  20.10. Podsumowanie     499
  
  Spis treści rozdziału    502
  
  ROZDZIAŁ 21. Przebieg ciąży u młodocianych – Violetta Skrzypulec-Plinta, Agnieszka Drosdzol-Cop     503
  
  21.1. Wprowadzenie     503
  21.2. Antykoncepcja w okresie młodzieńczym     503
  21.3. Ciąża u młodocianych – epidemiologia i implikacje społeczne     504
  21.4. Przebieg ciąży u młodocianych     505
  21.5. Poród i połóg u młodocianych     507
  21.6. Działania profilaktyczne     508
  
  Spis treści rozdziału    511
  
  ROZDZIAŁ 22. Narkotyki i używki w okresie ciąży – Ewa Florek, Hanna Billert, Wojciech Piekoszewski     511
  
  22.1. Wprowadzenie     511
  22.2. Epidemiologia     511
  22.3. Ciąża     513
  22.4. Podsumowanie     517
  
  Spis treści rozdziału    520
  
  ROZDZIAŁ 23. Noworodek z ciąży o przebiegu powikłanym – Marta Szymankiewicz     521
  
  23.1. Wprowadzenie     521
  23.2. Układ krążenia     521
  23.3. Układ oddechowy     523
  23.4. Ośrodkowy układ nerwowy i narządy zmysłów     525
  23.5. Przewód pokarmowy     528
  23.6. Układ moczowo-płciowy     529
  23.7. Zaburzenia metaboliczne     530
  23.8. Masa ciała     530
  23.9. Układ kostno-szkieletowy     531
  
  Spis treści rozdziału    534
  
  ROZDZIAŁ 24. Podstawy resuscytacji noworodka – Marta Szymankiewicz     535
  
  24.1. Wprowadzenie     535
  24.2. Ocena stanu noworodka     537
  24.3. Zasady resuscytacji     538
  24.4. Niepodjęcie i zaprzestanie resuscytacji     542
  
  Spis treści rozdziału    543
  
  ROZDZIAŁ 25. Perinatalne aspekty zapłodnienia pozaustrojowego – Jacek Szamatowicz     544
  
  25.1. Wprowadzenie     544
  25.2. Wpływ niepłodności na przebieg ciąży     544
  25.3. Perinatalne, położnicze i długotrwałe nieprawidłowości związane z zastosowaniem technik wspomaganego rozrodu     546
  
  Skorowidz    551
RozwińZwiń