Ginekologia. Podręcznik dla położnych, pielęgniarek i fizjoterapeutów

Ginekologia. Podręcznik dla położnych, pielęgniarek i fizjoterapeutów

2 oceny

Redakcja:

Tomasz Opala

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

49,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Ze względu na rolę, jaką kobiety odgrywają w społeczeństwie, opieka zdrowotna roztaczana nad nimi ma ogromne znaczenie. W podręczniku w sposób kompleksowy zebrano treści przydatne w kształceniu położnych, pielęgniarek i rehabilitantów. Jest to publikacja odpowiadająca współczesnym standardom światowym. Książka zawiera podstawowe wiadomości z anatomii, fizjologii i patofizjologii ginekologicznej, z uwzględnieniem endokrynologii i onkologii oraz metod diagnozowania. Szczególnie dokładnie omówiono aspekty praktyczne pracy położnych, pielęgniarek i fizjoterapeutów, dotyczące przygotowania do operacji chirurgicznej, zasad instrumentowania, samej operacji i postępowania pooperacyjnego oraz rehabilitacji, a także roli pielęgniarki i położnej w programach edukacyjnych i profilaktycznych. Zwrócono też uwagę na wymogi stawiane pomieszczeniom i wyposażenie placówek medycznych, a także na jakość świadczonych usług medycznych i respektowanie praw pacjenta oraz na zasady przepływu informacji o zarządzaniu zakładami opieki zdrowotnej. Poruszono również zagadnienia zakażeń szpitalnych i zabezpieczenia personelu przed chorobami zakaźnymi. Osobny rozdział poświęcono obowiązującym przepisom prawnym oraz etyce zawodowej położnych i pielęgniarek.


Liczba stron473
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-2003-353-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Anatomia czynnościowa i topograficzna narządów płciowych – M. Bruska    23
  
  1.1. Anatomia, topografia i fizjologia narządów płciowych żeńskich     23
  1.1.1. Narządy płciowe wewnętrzne żeńskie     23
  1.1.1.1. Jajnik     23
  1.1.1.2. Jajowód     26
  1.1.1.3. Macica     27
  1.1.1.4. Pochwa     30
  1.1.2. Narządy płciowe zewnętrzne żeńskie     31
  1.1.2.1. Wzgórek łonowy     31
  1.1.2.2. Wargi sromowe większe     32
  1.1.2.3. Szpara sromu     32
  1.1.2.4. Wargi sromowe mniejsze     32
  1.1.2.5. Przedsionek pochwy     33
  1.1.2.6. Opuszki przedsionka     33
  1.1.2.7. Gruczoły przedsionkowe większe i mniejsze     33
  1.1.2.8. Łechtaczka     33
  1.1.2.9. Unaczynienie i unerwienie sromu niewieściego     34
  1.2. Anatomia, topografia i fizjologia narządów płciowych męskich     34
  1.2.1. Narządy płciowe wewnętrzne męskie     35
  1.2.1.1. Jądro     35
  1.2.1.2. Najądrze     37
  1.2.1.3. Powrózek nasienny     38
  1.2.1.4. Nasieniowód     38
  1.2.1.5. Pęcherzyk nasienny     39
  1.2.1.6. Przewód wytryskowy     39
  1.2.1.7. Gruczoł krokowy     40
  1.2.1.8. Gruczoł opuszkowo-cewkowy     40
  1.2.2. Narządy płciowe zewnętrzne męskie     41
  1.2.2.1. Prącie     41
  1.2.2.2. Cewka moczowa męska     43
  1.2.2.3. Moszna     44
  
  2. Wady rozwojowe narządów płciowych żeńskich – P. Jasiński, D. Rabiega
  
  2.1 Pierwotna gonada dwupłciowa i kariotyp     45
  2.2. Formowanie jajników     48
  2.3. Formowanie się żeńskich wewnętrznych narządów płciowych     49
  2.4. Formowanie się żeńskich zewnętrznych narządów płciowych     49
  2.5. Wady rozwojowe narządów płciowych u osób z kariotypem 46 XX – genetyczną płcią żeńską     51
  2.5.1. Wady jajników     51
  2.5.2. Wady jajowodów, macicy i pochwy     52
  2.5.2.1. Wady jajowodów     54
  2.5.2.2. Wady macicy i pochwy     54
  2.5.3. Wady zewnętrznych narządów płciowych     58
  2.5.4. Uwagi dotyczące diagnostyki i leczenia wad rozwojowych żeńskich narządów płciowych     58
  
  3. Higiena kobiety – D. Rabiega, J. Konieczna, E. Głyda     60
  
  3.1. Higiena okresu pokwitania     60
  3.1.1. Higiena skóry, włosów i narządów płciowych zewnętrznych     60
  3.1.2. Higiena narządu wzroku, słuchu, układu nerwowego i jamy ustnej    61
  3.2. Higiena kobiety w okresie rozrodczym     62
  3.3. Higiena kobiety w okresie okołomenopauzalnym i starczym     63
  3.3.1. Higiena życia     64
  
  4. Badanie ginekologiczne     66
  
  4.1. Badanie ginekologiczne osoby dorosłej – T. Opala     66
  4.2. Badanie ginekologiczne dziecka – I. Rzepka-Górska, A. Błogowska     69
  4.2.1. Wywiad     70
  4.2.2. Przedmiotowe badanie kliniczne     70
  4.2.3. Badania dodatkowe     71
  
  5. Diagnostyczne metody obrazowania w ginekologii     73
  
  5.1. Ultrasonografia – P. Grądzki, G. Bręborowicz, E. Głyda     73
  5.1.1. Zasada uzyskiwania obrazu     74
  5.1.2. Aparatura USG     74
  5.1.3. Przygotowanie do badania     75
  5.1.4. Choroby wykrywane badaniem USG     75
  5.1.5. Ultrasonografia w diagnostyce rozrodczości     78
  5.1.6. Zastosowanie nowych technik obrazowania w ginekologii     80
  5.2. Inne metody obrazowania stosowane w ginekologii – I. Szpakowska-Rzymska, K. Rzymski     80
  5.2.1. Klasyczne metody radiologiczne     81
  5.2.2. Tomografia komputerowa (TK)     84
  5.3. Tomografia rezonansu magnetycznego (MR) – I. Szpakowska-Rzymska, K. Rzymski     85
  
  6. Diagnostyka laboratoryjna w ginekologii     88
  
  6.1. Organizacja pracy w laboratorium – M. Chuchracki, E. Głyda     88
  6.2. Pobieranie i przechowywanie materiału biologicznego – M. Chuchracki, A. Szumała-Kąkol, E. Głyda     89
  6.2.1. Pobieranie i przechowywanie moczu     91
  6.2.2. Pobieranie i przechowywanie krwi     92
  6.3. Zasady przygotowania materiału do badań mikrobiologicznych – A. Szumała-Kąkol     96
  6.4. Badanie patomorfologiczne – P. Jasiński, T. Pisarski     100
  6.4.1. Rodzaje badania patomorfologicznego     100
  6.4.2. Zakres badania patomorfologicznego     102
  6.4.3. Postępowanie rutynowe z przesłanym materiałem tkankowym i zwłokami     103
  6.4.4. Rozpoznanie końcowe (ostateczne) mikroskopowe     105
  6.4.5. Terminarz badań     106
  6.4.6. Dokumentacja     106
  
  7. Endokrynologia ginekologiczna     108
  
  7.1. Zaburzenia okresu dziecięcego i dojrzewania – I. Rzepka-Górska, S. Wołczyński, T. Opala     108
  7.1.1. Czynniki wpływające na rozwój płciowy     108
  7.1.1.1. Hormony podwzgórzowe i masa ciała     108
  7.1.1.2. Wiek ginekologiczny i wiek kalendarzowy     109
  7.1.2. Zaburzenia miesiączkowania     109
  7.1.2.1. Postępowanie w nieregularnych miesiączkach okresu dojrzewania     110
  7.1.3. Przedwczesne dojrzewanie płciowe     110
  7.1.3.1. Przedwczesne dojrzewanie płciowe pochodzenia ośrodkowego     110
  7.1.3.2. Przedwczesny rozwój sutków     111
  7.1.3.3. Przedwczesny rozwój owłosienia łonowego     111
  7.1.3.4. Przedwczesne pokwitanie pochodzenia jajnikowego     111
  7.1.3.5. Przedwczesne pokwitanie w przebiegu organicznych zmian w ośrodkowym układzie nerwowym     111
  7.1.4. Opóźnione pokwitanie     112
  7.1.4.1. Dysgenezja gonad     112
  7.1.4.1.1. Zespół Turnera     112
  7.1.4.1.2. Czysta dysgenezja gonad     113
  7.1.4.2. Wrodzony przerost nadnerczy     113
  7.1.4.3. Zespół niewrażliwości na androgeny     114
  7.1.5. Zahamowanie pokwitania lub zahamowanie rozwoju płciowego     114
  7.1.5.1. Jadłowstręt psychiczny     115
  7.1.5.2. Przedwczesne wygasanie czynności jajników     115
  7.1.6. Wady rozwojowe narządów płciowych     116
  7.2. Zaburzenia hormonalne okresu rozrodczego – S. Wołczyński     116
  7.2.1. Szczegółowa charakterystyka kliniczna pacjentek z zaburzeniami rytmu krwawień według WHO     119
  7.2.1.1. Grupa I. Niewydolność układu podwzgórzowo -przysadkowego     119
  7.2.1.2. Grupa II. Dysfunkcja układu podwzgórzowo- -przysadkowego     120
  7.2.1.3. Grupa III. Niewydolność jajników pierwotna i wtórna     122
  7.2.1.4. Grupa IV. Wady macicy i dróg wyprowadzających     123
  7.2.1.5. Grupy V i VI. Stany hiperprolaktynemii     124
  7.2.1.6. Grupa VII. Niewydolność układu podwzgórzowo -przysadkowego spowodowana obecnością guza innego niż prolactinoma     125
  7.2.2. Inne zaburzenia hormonalne nieobjęte klasyfikacją WHO     125
  7.2.2.1. Zespół napięcia przedmiesiączkowego     125
  7.2.2.2. Częste miesiączkowanie     126
  7.2.2.3. Niewydolność lutealna     126
  7.3. Okres okołomenopauzalny i pomenopauzalny – T. Opala     126
  7.3.1. Objawy kliniczne zespołu klimakterycznego     127
  7.3.2. Zmiany zanikowe w tkankach estrogenozależnych     128
  7.3.3. Zmiany w układzie kostnym – osteoporoza     128
  7.3.4. Zaburzenia metaboliczne po menopauzie     130
  7.3.5. Leczenie w okresie około- i pomenopauzalnym     131
  
  8. Zaburzenia płodności     133
  
  8.1. Epidemiologia i metody diagnostyczne – T. Opala, J. Woźniak, D. Rabiega, P. Rzymski     133
  8.1.1. Przyczyny niepłodności     134
  8.1.2. Diagnostyka niepłodności     135
  8.2. Niepłodność żeńska – J. Skrzypczak     137
  8.2.1. Definicja niepłodności żeńskiej     138
  8.2.2. Badania diagnostyczne     138
  8.2.3. Rodzaje niepłodności żeńskiej     143
  8.2.3.1. Niepłodność endokrynologiczna     143
  8.2.3.1.1. Brak owulacji     143
  8.2.3.1.2. Niewydolność ciałka żółtego     146
  8.2.3.2. Niepłodność jajowodowa     147
  8.2.3.3. Niepłodność maciczna     148
  8.2.3.4. Niepłodność szyjkowa     148
  8.2.3.5. Niepłodność immunologiczna     149
  8.3. Niepłodność męska – W. Kuczyński     149
  8.3.1. Przyczyny niepłodności męskiej     149
  8.3.1.1. Przyczyny przedjądrowe     150
  8.3.1.1.1. Czynniki genetyczne     150
  8.3.1.1.2. Czynniki hormonalne     150
  8.3.1.1.3. Dysfunkcje płciowe i ejakulacyjne     150
  8.3.1.2. Przyczyny jądrowe     151
  8.3.1.2.1. Przyczyny wrodzone     151
  8.3.1.2.2. Infekcje     151
  8.3.1.2.3. Przyczyny naczyniowe     151
  8.3.1.2.4. Czynniki antyspermatogenne     152
  8.3.1.2.5. Przyczyny immunologiczne     152
  8.3.1.3. Przyczyny pozajądrowe     152
  8.3.1.3.1. Niepłodność zaporowa     152
  8.3.1.3.2. „Wrogość najądrzy”     153
  8.3.1.3.3. Infekcje gruczołów dodatkowych     153
  8.3.2. Diagnostyka męskiej niepłodności     153
  8.3.3. Najczęstsze przyczyny męskiej niepłodności     154
  8.4. Andrologia – W. Kuczyński     155
  8.4.1. Rozwój i funkcjonowanie męskiego układu rozrodczego     155
  8.4.1.1. Jądra     155
  8.4.1.2. Najądrza, nasieniowody     155
  8.4.1.3. Prącie     156
  8.4.2. Oś przysadka–podwzgórze–jądro     156
  8.4.3. Obwodowe działanie androgenów     156
  8.4.4. Prawidłowe nasienie     157
  8.4.5. Nomenklatura niektórych zmian nasienia     158
  8.5. Niemożność donoszenia ciąży – K. Chmaj-Wierzchowska, G. Bręborowicz    158
  8.5.1. Poronienie     159
  8.5.2. Ciąża obumarła     162
  8.5.3. Ciąża ektopowa     163
  8.5.4. Niewydolność cieśniowo-szyjkowa     166
  8.5.5. Poród przedwczesny     168
  8.6. Techniki wspomaganego rozrodu – S. Wołczyński     170
  8.6.1. Inseminacje     171
  8.6.2. Pozaustrojowe zapłodnienie i transfer zarodka do jamy macicy (IVF-ET)     172
  
  9. Planowanie rodziny i antykoncepcja – M. Klimek     176
  
  9.1. Antykoncepcja hormonalna     177
  9.2. Antykoncepcja wewnątrzmaciczna     180
  9.3. Antykoncepcja mechaniczna     181
  9.4. Metoda termiczna     181
  9.5. Metoda Billingsa     181
  
  
  10. Fizjologia i patologia seksualna kobiet – J. Więznowski, P. Rzymski     182
  
  10.1. Fizjologia     182
  10.2. Patologia     184
  10.3. Zaburzenia funkcji seksualnych (dysfunkcje)     185
  10.4. Przyczyny dysfunkcji seksualnych     186
  10.5. Skłonności dewiacyjne (parafilia) i uzależnienia (seksoholizm)     187
  10.6. Uzależnienie od seksu     187
  10.7. Przemoc seksualna     188
  10.8. Edukacja seksualna     189
  10.9. Seksualność po menopauzie     189
  
  11. Psychosomatyczne reakcje w ginekologii     190
  
  11.1. Zespoły bólowe – J. Woźniak, T. Olejniczak     190
  11.2. Zespół napięcia przedmiesiączkowego – M. Szymczak, T. Czerniak, J. Woźniak     193
  11.3. Jadłowstręt psychiczny – I. Rzepka-Górska     194
  11.4. Zespół pokastracyjny – M. Szymczak, J. Woźniak     196
  11.5. Psychologiczne konsekwencje chorób nowotworowych – E. Mojs, S. Suchocki, T. Opala     197
  11.5.1. Reakcje emocjonalne na pierwsze objawy chorobowe     199
  11.5.2. Psychologiczna adaptacja do zabiegów operacyjnych i dalszego leczenia     201
  11.5.3. Sytuacja kobiet po leczeniu i hospitalizacji     202
  11.5.4. Opieka paliatywna     203
  11.6. Ciąża urojona – M. Mróz, W. Strzelecki     204
  11.7. Zespół poaborcyjny – M. Szymczak, W. Strzelecki, J. Woźniak     205
  11.8. Psychologiczne problemy w leczeniu niepłodności – J. Łuczak-Wawrzyniak, J. Skrzypczak     207
  11.9. Problemy psychologiczne i społeczne chorych z nietrzymaniem moczu – M. Pisarska, E. Mojs, S. Sajdak     209
  
  12. Zapalenia narządów płciowych i gruczołu piersiowego – W. Sawicki, B. Śpiewankiewicz, J. Stelmachów     212
  
  12.1. Endogenna flora bakteryjna narządu płciowego kobiety     212
  12.2. Zapalenie sromu, pochwy i szyjki macicy     213
  12.2.1. Zapalenie sromu i pochwy     213
  12.2.1.1. Grzybicze zakażenia sromu i pochwy     214
  12.2.1.2. Rzęsistkowica     215
  12.2.1.3. Bakteryjne zapalenie pochwy     215
  12.2.1.4. Zapalenie szyjki macicy     217
  12.2.1.5. Zapalenie gruczołu przedsionkowego większego (Bartholina)     218
  12.3. Zapalenia w obrębie miednicy mniejszej     219
  12.3.1. Zapalenia w następstwie operacji ginekologicznych     219
  12.3.2. Zapalenia przenoszone drogą płciową (zapalenie narządów miednicy mniejszej –PID)     219
  12.4. Zapalenia gruczołu piersiowego     220
  
  13. Endometrioza – J. Skrzypczak     222
  
  13.1. Etiologia i patogeneza     222
  13.2. Umiejscowienie i podział     224
  13.3. Rozpoznanie     225
  13.4. Następstwa endometriozy     227
  13.5. Leczenie     228
  
  14. Choroby zakaźne w ginekologii – B. Jaczewski, P. Oszukowski     232
  
  14.1. Kiła     232
  14.2. Rzeżączka     233
  14.3. Rzęsistkowica     234
  14.4. Opryszczka narządów płciowych     234
  14.5. Zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego     235
  14.6. Zakażenia mykoplazmą     235
  14.7. Zakażenie chlamydią     236
  14.8. Ziarnica weneryczna pachwin     236
  14.9. Wrzód weneryczny     236
  14.10. AIDS     237
  14.11. Zapobieganie zakażeniom personelu medycznego     237
  
  15. Zmiany nowotworowe narządów płciowych i sutka     239
  
  15.1. Zmiany nowotworowe w gruczołach piersiowych – P. Uchman, J. Stanek, S. Sajdak, G. Bręborowicz     239
  15.1.1. Rozpoznawanie guzów piersi     239
  15.1.2. Leczenie nowotworów gruczołów piersiowych     246
  15.2. Zmiany nowotworowe szyjki macicy – A. Wojtyś, M. Wiecheć, M. Klimek    248
  15.2.1. Anatomia szyjki macicy     248
  15.2.2. Zmiany patologiczne     249
  15.2.3. Diagnostyka patologii szyjki macicy     250
  15.2.4. Patologia szyjki macicy     251
  15.2.5. Leczenie raka szyjki macicy     253
  15.3. Nowotwory jajnika – S. Suchocki     253
  15.4. Nowotwory sromu – S. Suchocki     257
  15.4.1. Torbiel gruczołu przedsionkowego większego (Bartholina)     257
  15.4.2. Kłykciny kończyste     257
  15.4.3. Stany przedrakowe     258
  15.4.4. Rak sromu naciekający     259
  15.5. Nowotwory trzonu macicy – A. Reroń     260
  15.5.1. Mięśniaki macicy     260
  15.5.2. Mięsaki macicy     265
  15.5.3. Patologiczne rozrosty     266
  15.5.4. Rak endometrium     268
  15.6. Radioterapia – M. Jurczyk, T. Opala     271
  15.6.1. Opis fizyczny powstawania i działania promieniowania jonizującego    271
  15.6.2. Pojęcie dawki promieniowania jonizującego     274
  15.6.3. Kwalifikacja pacjenta do leczenia metodą radioterapii     276
  15.6.3.1. Planowanie rozkładu dawek promieniowania X lub gamma     276
  15.6.3.2. Krótki opis oddziaływania fotonów z materią     277
  15.6.3.3. Procentowa dawka głęboka – PDG     278
  15.6.4. Aparatura     279
  15.6.5. Zapewnienie jakości i jej kontrola     281
  15.6.6. Opieka pielęgnacyjna nad chorym poddawanym leczeniu     281
  15.7. Chemioterapia – S. Sajdak, K. Malinger, T. Opala     282
  15.7.1. Zagrożenie personelu podczas przetaczania cytostatyków     283
  15.7.2. Przygotowanie chorych do chemioterapii     284
  15.7.3. Zaburzenia czynności przewodu pokarmowego chorych poddanych leczeniu cytostatykami     285
  
  16. Nietrzymanie moczu u kobiet – J. Kotarski, M. Pisarska W. Bednarek, G. Stadnicka     286
  
  16.1. Fizjologia mikcji     287
  16.2. Diagnostyka nietrzymania moczu     288
  16.3. Zasady profilaktyki wysiłkowego nietrzymania moczu     290
  16.4. Leczenie niezabiegowe wysiłkowego nietrzymania moczu     292
  16.4.1. Kinezyterapia     292
  16.4.2. Biofeedback     294
  16.4.3. Elektrostymulacja     295
  16.4.4. Terapia behawioralna     295
  16.5. Leczenie operacyjne nietrzymania moczu     296
  
  17. Stany naglące w ginekologii wymagające szybkiej interwencji     302
  
  17.1. Wstęp – L. Marianowski, K. Bobrowska     302
  17.1.1. Ogólne zasady postępowania     302
  17.1.2. Ostre bóle brzucha z przyczyn ginekologicznych     303
  17.1.3. Krwawienia z dróg rodnych     305
  17.2. Krwotoki zagrażające życiu – S. Sobieszczyk, G. Bręborowicz     308
  17.2.1. Fizjologiczne reakcje ustroju na nagłą utratę krwi     309
  17.2.2. Kryteria rozpoznania nadmiernej utraty krwi     309
  17.2.3. Ciężkie krwawienia pooperacyjne     310
  17.2.3.1. Przygotowanie pacjentek do zabiegów potencjalnie zagrażających krwawieniem     310
  17.2.3.2.Wstrząs krwotoczny     310
  17.2.3.3. Leczenie krwawień w okresie okołooperacyjnym     311
  17.2.3.4. Krwotoki u pacjentek z dużym ryzykiem operacyjnym     312
  17.2.3.5. Możliwości farmakologicznej minimalizacji okołooperacyjnej utraty krwi     313
  17.2.4. Krwawienie u Świadka Jehowy     314
  17.3. Standardy postępowania w ginekologii w stanach naglących – T. Opala, M. D. Głowacka, T. Czerniak, L. Adamska     314
  17.3.1. Wstępne określenie stanu ogólnego pacjenta i określenie kolejności przyjęcia pacjentów     314
  17.3.2. Pacjenci w złym stanie ogólnym wymagający pilnej interwencji     315
  17.3.3. Dokumenty pacjenta i dokumentacja w szpitalu     316
  17.3.4. Postępowanie podczas badania przy podejrzeniu o gwałt     317
  
  18. Leczenie operacyjne w ginekologii     319
  
  18.1. Przygotowanie do operacji ginekologicznych – T. Opala, J. Woźniak, B. Skrzypczak, I. Myćka     319
  18.1.1. Przygotowanie na oddziale     320
  18.1.2. Wywiad     320
  18.1.3. Badanie przedmiotowe     321
  18.1.4. Badanie ginekologiczne i USG     321
  18.1.5. Obserwacja chorej     321
  18.1.6. Badania laboratoryjne     321
  18.1.7. Różnicowanie     322
  18.1.8. Badanie konsultacyjne     322
  18.1.9. Droga, rodzaj i metoda operacji     323
  18.1.10.Bezpośrednie przygotowanie do operacji     324
  18.2. Zasady instrumentowania – S. Sajdak, I. Stężycka, M. Wilczak     325
  18.2.1. Zapobieganie zakażeniom     325
  18.3. Znieczulanie do operacji ginekologicznych – S. Sobieszczyk, J. Sosnowska    328
  18.4. Opieka pooperacyjna – J. Woźniak, I. Myćka, B. Skrzypczak, M. Wilczak, T. Opala     334
  18.4.1. Opieka pooperacyjna na oddziale intensywnej terapii     335
  18.4.2. Opieka pooperacyjna na oddziale     336
  18.4.3. Powikłania     338
  18.5. Rehabilitacja po zabiegach ginekologicznych – I. Słomko, J. Woźniak     340
  18.5.1. Cele rehabilitacji     341
  18.5.2. Rehabilitacja przed zabiegami operacyjnymi i po tych zabiegach    341
  18.5.3. Rehabilitacja po operacjach plastycznych krocza     343
  18.5.4. Rehabilitacja w osteoporozie     343
  18.6. Fizjoterapia w ginekologii – I. Słomko, J. Woźniak     345
  18.7. Leczenie balneoklimatyczne – T. Olejniczak, E. Głyda     348
  
  19. Zabiegi i sprzęt endoskopowy używany w ginekologii – M. Wilczak, J. Woźniak, I. Stężycka, S. Sajdak     350
  
  19.1. Wyposażenie do zabiegów endoskopowych     351
  19.1.1. Laparoskopia     351
  19.1.2. Histeroskopia     354
  19.2. Wskazania, przeciwwskazania, powikłania i technika zabiegów endoskopowych     356
  19.2.1. Laparoskopia     356
  19.2.2. Histeroskopia     358
  
  20. Rekomendacja „od gabinetu ginekologicznego do sali operacyjnej”    361
  
  20.1. Certyfikacja w zakresie norm ISO – L. Adamska, E. Łabędzka-Adamek, A. M. Stanek, T. Opala     361
  20.2. Doskonalenie kadr medycznych szpitala – M. D. Głowacka     365
  20.3. Zasady organizacji gabinetów ginekologiczno-położniczych – J. Sosnowska, L. Adamska, T. Opala     368
  20.4. Zasady organizacji oddziału ginekologiczno-położniczego – J. Sosnowska, L. Adamska, T. Opala     371
  20.5. Zasady organizacji gabinetu zabiegowego – M. Wilczak, J. Sosnowska, A. M. Stanek     374
  20.6. Zasady organizacji izby przyjęć – J. Sosnowska, L. Adamska, T. Opala     377
  20.7. Zasady organizacji oddziału operacyjnego – S. Sajdak, I. Stężycka, T. Opala     379
  
  21. Zakażenia wewnątrzszpitalne – W. Olszak, M. Ziarnik, K. Drews     381
  
  21.1. Profilaktyka i system zwalczania zakażeń szpitalnych w placówkach służby zdrowia     384
  21.2. Definicja zakażeń szpitalnych i związane z nią podstawowe pojęcia     387
  21.3. Rodzaje zakażeń szpitalnych i drogi ich szerzenia     388
  21.4. Drogi szerzenia     389
  21.5. Rodzaje drobnoustrojów powodujących zakażenia szpitalne     390
  21.6. Kliniczne postacie zakażeń szpitalnych i zapobieganie ich powstawaniu     392
  21.6.1. Zakażenia dróg moczowych     392
  21.6.2. Zakażenia dróg oddechowych     394
  21.6.3. Posocznica     394
  21.6.4. Zakażenia na oddziałach ginekologiczno-położniczych     396
  21.6.5. Zakażenia ran chirurgicznych     399
  21.7. Specyfika pracy oddziałów a ryzyko wystąpienia zakażeń szpitalnych     401
  21.8. Postępowanie w przypadku chorób zakaźnych     404
  21.9. Izolacja ochronna     405
  21.10. Zapobieganie zakażeniom wśród pracowników opieki zdrowotnej     405
  21.11. Postępowanie po ekspozycji na krew i inny potencjalnie infekcyjny materiał (IPIM) mogący przenosić zakażenie HIV, HBV, HCV     407
  21.12.Higiena i ochrona rąk     409
  21.13. Sterylizacja     414
  21.14. Służby pomocnicze szpitala     422
  21.15.Usuwanie odpadów szpitalnych     423
  
  22. Programy profilaktyczne – B. Stysiak-Czekalska, M. D. Głowacka, T. Opala     426
  
  22.1. Definicje     426
  22.2. Cele programów profilaktycznych     427
  22.3. Organizacja badań przesiewowych     427
  22.4. Program profilaktyki raka gruczołu piersiowego     428
  22.5. Program profilaktyki raka szyjki macicy     428
  
  23. Przepisy prawne     432
  
  23.1. Etyka pielęgniarki i położnej – A. M. Stanek, M. D. Głowacka, J. Sosnowska     432
  23.2. Prawa pacjenta – M. D. Głowacka, J. Sosnowska, E. Łabędzka-Adamek, L. Adamska     434
  23.3. Wybrane przepisy prawne w ginekologii i położnictwie – A. Chudziak, E. Łabędzka-Adamek     437
  23.4. Odpowiedzialność pielęgniarki i położnej w świetle obowiązującego prawa – J. Sosnowska, A. Chudziak, M. D. Głowacka, L. Adamska     440
  
  24. Informatyka w ginekologii     443
  
  24.1. Rola informacji w zarządzaniu szpitalem – M. D. Głowacka     443
  24.2. Zastosowanie Internetu w ginekologii i edukacji – P. Rzymski     450
  
  Skorowidz     453
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia