Udany poród. Jak wcześnie zapobiec dystocji i ją leczyć

Udany poród. Jak wcześnie zapobiec dystocji i ją leczyć

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

54,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka jest jedną z najważniejszych publikacji na temat naturalnego porodu. Autorki swoją gruntowną wiedzę popartą naukowymi dowodami mistrzowsko połączyły z wieloletnim doświadczeniem własnym oraz innych specjalistów i praktyków.
Wiadomości są uporządkowane w przejrzysty sposób – według okresów porodu – wzbogacone ilustracjami obrazującymi m.in. optymalne ułożenia ciała kobiety przed porodem i w czasie jego trwania oraz techniki manualne sprzyjające poprawie ułożenia płodu.
W publikacji przedstawiono interwencje o małym stopniu inwazyjności, sposoby postępowania w przypadku trudnego porodu, analizę parcia kierowanego i spontanicznego oraz informacje dotyczące różnych czynników przynoszących ulgę w bólu i postęp porodu (ruch, kąpiele, działanie zimnem i ciepłem, techniki masażu). Ponadto omówiono sposób podejścia do rodzącej, sprzyjający jej komfortowi psychicznemu i fizycznemu.
Kompendium wiedzy dla specjalistów (lekarzy, położnych) pragnących bardziej kompleksowo spojrzeć na ww. opisane zagadnienia, ale także dla wszystkich osób sprawujących opiekę nad kobietą w tym ważnym czasie. To także nieoceniona pomoc dydaktyczna dla studentów medycyny i kierunku położnictwo.


Liczba stron450
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4443-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]Rozdział . WSTĘP. Penny Simkin, Ruth Ancheta    1
  Niektóre istotne różnice pomiędzy opieką położniczą w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Wielkiej Brytanii (z uwzględnieniem Polski)    6
  Kilka słów na temat tej książki    12
  Zmiany wprowadzone do trzeciego wydania    12
  O znieczuleniu zewnątrzoponowym    13
  Wnioski    14
  Piśmiennictwo    14
  Rozdział 2. NIEPRAWIDŁOWY PRZEBIEG PORODU: ROZWAŻANIA OGÓLNE. Penny Simkin, Ruth Ancheta    15
  Poród prawidłowy – co to oznacza?    15
  Poród nieprawidłowy – co to oznacza?    22
  Dlaczego postęp porodu zwalnia lub się zatrzymuje?    24
    Jaka jest rola płodu w kontrolowaniu przebiegu porodu?    24
  Psychoemocjonalny stan kobiety: dobre samopoczucie czy stres rodzącej?    26
    Ból a cierpienie    26
    Rodzaje odpowiedzi na strach i stres w czasie porodu: „walcz lub uciekaj, opiekuj się i bądź przyjazny”    29
    Środowisko porodu    33
    Metody wpływania na stan psychoemocjonalny rodzącej    33
    Metody poprawy komfortu fizycznego u rodzącej    35
    Fizjologiczne metody poprawy postępu porodu    36
  Dlaczego warto zwrócić uwagę na pozycję ciała rodzącej?    38
    Monitorowanie płodu u rodzącej, która się porusza    40
    Osłuchiwanie czynności serca płodu    40
    Kiedy ciągłe elektroniczne monitorowanie płodu jest niezbędne: jak zwiększyć mobilność rodzącej    40
    Ciągłe EFM    41
    Okresowe EFM    44
    Telemetria    45
  Techniki nasilające skurcze macicy    47
  Wnioski    48
  Piśmiennictwo    48
  Rozdział 3. OCENA POSTĘPU PORODU. Suzy Myers, Gail Tully, Lisa Hanson    51
  Zanim zacznie się poród    52
    Nieprawidłowe położenie i ustawienie płodu    52
    Chwyty Leopolda    56
    „Mapowanie” brzucha    60
    Inne czynniki, które należy ocenić przed porodem    64
  Ocena w czasie porodu    67
    Położenie, ustawienie i zstępowanie płodu    67
    Badanie wewnętrzne: kiedy i z jakich wskazań    67
    Wykonanie badania wewnętrznego w czasie porodu    68
    Ocena szyjki macicy    71
    Nietypowe zmiany szyjki macicy    72
    Część przodująca    73
    Pochwa i miednica kostna    83
    Jakość skurczów macicy    83
  Ocena stanu rodzącej    86
    Nawodnienie i odżywienie    87
    Ocena stanu ogólnego rodzącej    88
    Ocena stanu psychicznego rodzącej    88
  Ocena stanu płodu    89
    Częstość pracy serca płodu – FHR (fetal heart rate)    89
    Jak prawidłowo wykonać okresowe osłuchiwanie czynności serca płodu    90
    Kiedy stosować ciągłe elektroniczne monitorowanie płodu    93
    Trzyczęściowy system interpretacji zapisu czynności serca płodu    95
  Podsumowanie    98
    Ocena postępu porodu w pierwszym okresie    98
    Ocena postępu porodu w drugim okresie    100
  Wnioski    100
  Piśmiennictwo    101
  Rozdział 4. PRZEDŁUŻAJĄCY SIĘ OKRES PRZEDPORODOWY I UTAJONA FAZA PIERWSZEGO OKRESU PORODU. Penny Simkin, Ruth Ancheta    104
  Czy to jest dystocja?    104
    Kiedy kobieta zaczyna rodzić?    104
    Czy zastosowane przed porodem metody mogą zapobiec ułożeniu potylicowemu tylnemu płodu w czasie porodu?    106
    Kobieta ma za sobą wiele godzin skurczów, a szyjka macicy nie rozwiera się – co robić?    109
  Sześć dróg do postępu porodu    111
  Metody wspierania kobiet, które w okresie przedporodowym lub w utajonej fazie porodu są w domu    112
  Niektóre przyczyny odczuwania silnego bólu oraz wydłużonego okresu przedporodowego lub utajonej fazy porodu    115
    Czynniki jatrogenne    115
    Czynniki szyjkowe    115
    Czynniki płodowe    116
    Czynniki emocjonalne    116
  Jak rozwiązać problem bolesnego, przedłużającego się okresu przedporodowego lub bolesnej, przedłużającej się utajonej fazy porodu    117
  Metody łagodzenia bolesnych skurczów, niepowodujących postępu porodu ani rozwierania się szyjki, w okresie przedporodowym i w utajonej fazie porodu    119
    Synklityzm i asynklityzm    120
  Wnioski    125
  Piśmiennictwo    125
  Rozdział 5. PRZEDŁUŻONA AKTYWNA FAZA PORODU. Penny Simkin, Ruth Ancheta    128
  Kiedy aktywna faza porodu przedłuża się    128
  Charakterystyka przedłużającej się aktywnej fazy porodu    129
  Przyczyny przedłużającej się aktywnej fazy porodu    130
    Czynniki płodowe i miedniczno-płodowe    133
    W jaki sposób nieprawidłowe ułożenie płodu może wpływać na spowolnienie postępu porodu    136
    Problemy w ustaleniu ułożenia płodu podczas porodu    136
    Sztuczne przerwanie ciągłości błon płodowych przy nieprawidłowym ułożeniu płodu    138
    Metody stosowane w celu rozwiązania problemów dotyczących nieprawidłowego „dopasowania” główki do kanału rodnego przy nieprawidłowym ułożeniu płodu, dysproporcji główkowo-miednicznej i makrosomii    140
  Pozycje ciała i ruchy matki stosowane przy podejrzeniu nieprawidłowego ułożenia płodu, niewspółmierności główkowo-miednicznej lub makrosomii    140
    Pozycje z pochyleniem do przodu    142
    Pozycje leżące na boku    142
    Pozycje i asymetryczne ruchy ciała    144
    Unoszenie brzucha    148
    Niekontrolowana przedwczesna potrzeba parcia    148
  Kiedy skurcze są nieodpowiednie    150
    Brak ruchu    151
    Leki    152
    Odwodnienie    154
    Wyczerpanie    156
    Kwasica mleczanowa mięśnia macicy jako przyczyna nieprawidłowych skurczów    156
    Kiedy przyczyna nieprawidłowych skurczów jest nieznana    157
  Postępowanie w przypadku stwierdzenia przetrwałej przedniej wargi szyjki macicy lub obrzęku szyjki macicy    161
    Pozycje sprzyjające zmniejszeniu przetrwałej przedniej wargi szyjki macicy lub obrzęku szyjki macicy    162
    Inne metody    162
    Manualna redukcja przetrwałej przedniej wargi szyjki macicy    163
  Jeżeli podejrzewamy dystocję emocjonalną    163
    Ocena, jak kobieta sobie radzi z przebiegiem porodu    164
    Czynniki wskazujące na dystocję emocjonalną w czasie aktywnego porodu    166
    Czynniki predysponujące do wystąpienia dystocji emocjonalnej    167
    Jak pomóc kobiecie pokonać lęk w czasie porodu    167
    Jak pomóc kobiecie pokonać stres w czasie porodu    169
    Postępowanie z rodzącymi, które w dzieciństwie były ofiarami przemocy    170
    Brak współpracy lub nieprawidłowe wzajemne relacje rodzącej z personelem    172
    Kiedy nie można zidentyfikować źródła niepokoju kobiety    173
  Wnioski    174
  Piśmiennictwo    174
  Rozdział 6. PRZEDŁUŻAJĄCY SIĘ DRUGI OKRES PORODU. Penny Simkin, Ruth Ancheta    177
  Definicje drugiego okresu porodu    177
  Fazy drugiego okresu porodu    178
    Utajona faza drugiego okresu porodu    178
    Aktywna faza drugiego okresu porodu    181
    Fizjologiczne skutki przedłużającego się wstrzymywania oddechu i zwiększonego wysiłku    182
    Postępowanie w drugim okresie porodu u kobiety, która otrzymała znieczulenie zewnątrzoponowe    187
    Kiedy można mówić, że aktywna faza drugiego okresu porodu trwa za długo?    191
  Możliwe przyczyny i postępowanie w przypadkach dystocji w drugim okresie porodu    192
    Pozycje ciała matki oraz inne strategie postępowania przy podejrzeniu ułożenia potylicowego tylnego lub w przetrwałym ułożeniu potylicowym poprzecznym główki płodu    192
    Zabiegi manualne stosowane w celu zmiany pozycji płodu znajdującego się w ułożeniu potylicowym tylnym    206
    Wczesne zabiegi przy podejrzeniu utrzymującego się asynklityzmu    206
    Jeżeli podejrzewamy dysproporcję główkowo-miedniczną lub makrosomię (czyli „niedopasowanie” płodu do miednicy)    211
    Odpowiednie pozycje ciała matki w przypadkach „możliwej dysproporcji główkowo-miedniczej” w drugim okresie porodu    212
    Dystocja barkowa    221
    Kiedy skurcze macicy są nieodpowiednie    221
  Kiedy podejrzewamy dystocję emocjonalną    221
    Zasady radzenia sobie w drugim okresie porodu    222
  Wnioski    226
  Piśmiennictwo    226
  Rozdział 7. OPTYMALNA ADAPTACJA NOWORODKA. POSTĘPOWANIE W TRZECIM I CZWARTYM OKRESIE PORODU. Lisa Hanson, Penny Simkin    229
  Ogólny zarys prawidłowego przebiegu trzeciego i czwartego okresu porodu u dziecka i matki, która nie otrzymywała leków    229
  Postępowanie w trzecim okresie porodu: opieka nad dzieckiem    232
    Odsysanie wydzieliny z jamy ustnej i nosowo-gardłowej    232
    Odroczone zaciśnięcie i przecięcie pępowiny    233
  Trzeci okres porodu: łożysko    234
    Wyczekujące, fizjologiczne postępowanie w trzecim okresie porodu    234
    Aktywne prowadzenie trzeciego okresu porodu    235
  Czwarty okres porodu    239
    Matka i dziecko razem    240
  Praktyki przyjazne dziecku i sprzyjające karmieniu piersią    242
    Dziesięć kroków do udanego karmienia piersią    243
  Rutynowa ocena noworodka    244
  Wnioski    245
  Piśmiennictwo    245
  Rozdział 8. POŚREDNIE INTERWENCJE KLINICZNE SPRZYJAJĄCE POSTĘPOWI PORODU. Lisa Hanson    248
  Pośrednie interwencje służące rozwiązywaniu problemów pojawiających się w trakcie porodu    248
  Gdy postęp jest nieprawidłowy w okresie przedporodowym lub w utajonej fazie porodu    249
    Terapeutyczny wypoczynek    249
    Stymulacja brodawek piersi    250
    Postępowanie w przypadku zwężenia szyjki macicy lub szyjki „jak zamek błyskawiczny”    251
  Gdy postęp porodu jest nieprawidłowy w aktywnej fazie porodu    251
    Sztuczne przerwanie ciągłości błon płodowych    251
    Rotacja główki płodu za pomocą palców lub dłoni    253
    Ręczna redukcja „przetrwałej” wargi szyjki macicy    257
    Redukcja obrzęku szyjki macicy lub przedniej wargi szyjki macicy    258
  Działania sprzyjające niezakłóconemu przebiegowi porodu    258
    Krocze – umiejętne postępowanie    258
  Gdy postęp porodu jest nieprawidłowy w drugim okresie    264
    Czas trwania drugiego okresu porodu    264
    Wspieranie i ukierunkowanie parcia    266
  Pomoc ręczna oraz działania zapobiegające problemom śródporodowym    266
    Dystocja barkowa    266
    Manewr „salto”    273
  Niefarmakologiczne i mało inwazyjne metody leczenia bólu porodowego    275
    Akupunktura    275
    Iniekcje sterylnej wody    277
    Podtlenek azotu    279
    Leki znieczulające miejscowo stosowane na krocze    280
  Wnioski    280
  Piśmiennictwo    281
  Rozdział 9. METODY SPRZYJAJĄCE POSTĘPOWI PORODU. CZĘŚĆ 1. POZYCJE CIAŁA MATKI I SPOSOBY JEJ PORUSZANIA SIĘ. Penny Simkin, Ruth Ancheta    284
  Pozycje ciała matki podczas porodu    285
    Pozycje leżące na boku    285
    Pozycje siedzące    292
    Pozycje stojące z pochyleniem do przodu    297
    Pozycje w klęku    299
    Pozycje asymetryczne (stojące, klęczące, siedzące) pionowe    304
    Pozycje kuczne    306
    Pozycje leżące na plecach    315
  Sposoby poruszania się matki w pierwszym i drugim okresie porodu    320
    Kołysanie miednicą (nazywane również przechylaniem miednicy) i inne jej ruchy    321
    Wypad    322
    Spacerowanie lub wchodzenie po schodach    324
    Powolny taniec    325
    Głaskanie brzucha rodzącej    327
    Unoszenie brzucha    328
    Ucisk na miednicę    332
    Inne rytmiczne ruchy    333
  Piśmiennictwo    335
  Rozdział 10. METODY SPRZYJAJĄCE POSTĘPOWI PORODU. CZĘŚĆ 2. JAK POPRAWIĆ KOMFORT RODZĄCEJ? Penny Simkin, Ruth Ancheta    336
  Ogólne wytyczne dotyczące poprawy komfortu rodzącej podczas wolno postępującego porodu    336
  Niefarmakologiczne fizyczne metody sprzyjające poprawie komfortu    338
    Ciepło    338
    Zimno    340
    Hydroterapia    342
    Dotyk i masaż    347
    Akupresura    354
    Akupunktura    356
    Ciągłe wspieranie rodzącej przez doulę, pielęgniarkę lub położną    357
    Psychospołeczne metody służące poprawie komfortu rodzącej    360
    Ocena stanu emocjonalnego kobiety    361
  Sposoby postępowania oraz urządzenia zmniejszające ból okolicy lędźwiowej    364
    Ucisk przeciwległy    364
    Obustronny ucisk talerzy kości biodrowych    366
    Ucisk na kolana    368
    Cook nr 1: technika ucisku przeciwległego – guzy kulszowe    369
    Cook nr 2: technika ucisku przeciwległego okolicy warg sromowych    371
    Zastosowanie ciepła i zimna    374
    Hydroterapia    375
    Ruch    376
    Piłka porodowa    376
    Przezskórna elektryczna stymulacja nerwów (TENS)    379
    Zastrzyki ze sterylnej wody w przypadkach bólu okolicy lędźwiowej    382
  Opanowanie techniki oddychania w celu uzyskania relaksacji i poczucia panowania nad przebiegiem porodu    382
  Techniki parcia w drugim okresie porodu    384
  Wnioski    387
  Piśmiennictwo    387
  Skorowidz    389
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia