Położnictwo. Tom 1. Fizjologia ciąży

Położnictwo. Tom 1. Fizjologia ciąży

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

84,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Niniejszy podręcznik, przygotowany przez wybitnych polskich specjalistów w dziedzinie ginekologii i położnictwa, jest znakomitym źródłem informacji na temat najnowszych osiągnięć światowego położnictwa.


Tom pierwszy poświęcono fizjologii ciąży z uwzględnieniem opieki nad kobietą ciężarną oraz wskazówek dla jej funkcjonowania w tym okresie - żywienia, aktywności fizycznej oraz zachowań seksualnych.


Liczba stron268
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-20-04270-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]ROZDZIAŁ . Fizjologia rozrodczości    1
[].. Cykl miesiączkowy – Maciej Brązert, Leszek Pawelczyk    1
  1.2. Zapłodnienie i zagnieżdżenie – Beata Banaszewska, Leszek Pawelczyk    13
  Spis treści rozdziału    22
  ROZDZIAŁ 2. Embriologia – Maciej Zabel, Michał Nowicki    23
  2.1. Wprowadzenie    23
  2.2. Oogeneza    23
  2.3. Spermatogeneza i zapłodnienie    24
  2.4. Pierwszy tydzień rozwoju    26
  2.5. Drugi tydzień rozwoju    27
  2.6. Trzeci tydzień rozwoju    28
  2.7. Rozwój łożyska i sznura pępowinowego oraz ich zaburzenia rozwojowe    31
  2.8. Ciąża wielopłodowa    32
  2.9. Zaburzenia rozwojowe    32
  2.10. Genetyczne i molekularne aspekty monitorowania rozwoju i diagnozowania wad wrodzonych    34
  Spis treści rozdziału    36
  ROZDZIAŁ 3. Anatomia położnicza – Mariola Ropacka-Lesiak    37
  3.1. Miednica kostna    37
  3.2. Budowa kanału kostnego    37
  3.3. Mięśnie i więzadła miednicy mniejszej    39
  3.4. Narządy płciowe zewnętrzne    40
  3.5. Narządy płciowe wewnętrzne    41
  3.6. Stosunki otrzewnowe w miednicy mniejszej    44
  Spis treści rozdziału    46
  ROZDZIAŁ 4. Popłód    47
  4.1. Błony płodowe, pępowina, łożysko – Piotr Oszukowski    47
  4.2. Płyn owodniowy: fizjologia i znaczenie kliniczne – Rafał Kocyłowski    55
  4.3. Funkcja popłodu – Grzegorz H. Bręborowicz    63
  Spis treści rozdziału    74
  ROZDZIAŁ 5. Endokrynologia płodu – Mateusz Madejczyk    75
  5.1. Wprowadzenie    75
  5.2. Oś podwzgórze–przysadka–gonady    75
  5.3. Oś podwzgórze–przysadka–nadnercza    75
  5.4. Układ renina–angiotensyna    78
  5.5. Oś podwzgórze–przysadka–tarczyca    78
  5.6. Tylny płat przysadki mózgowej    79
  5.7. Hormony ektopowe    79
  5.8. Przytarczyce i homeostaza wapnia    79
  5.9. Prolaktyna    80
  5.10. Hormon wzrostu    80
  Spis treści rozdziału    82
  ROZDZIAŁ 6. Zmiany w narządzie rodnym, gruczole sutkowym i skórze zachodzące w przebiegu ciąży – Piotr Sieroszewski    83
  6.1. Wprowadzenie    83
  6.2. Gruczoł sutkowy    83
  6.3. Macica    83
  6.4. Szyjka macicy    84
  6.5. Skóra    85
  6.6. Pochwa i wargi sromowe    85
  Spis treści rozdziału    87
  ROZDZIAŁ 7. Zmiany ogólnoustrojowe zachodzące w przebiegu ciąży – Zbigniew Celewicz, Maciej Ziętek    87
  7.1. Wprowadzenie    87
  7.2. Układ naczyniowo-sercowy    87
  7.3. Układ krzepnięcia    88
  7.4. Gruczoł tarczowy    89
  7.5. Nerki    90
  7.6. Wątroba    91
  Spis treści rozdziału    94
  ROZDZIAŁ 8. Immunologia ciąży – Łukasz Wicherek    95
  8.1. Endometrium i doczesna    95
  8.2. Immunologia endometrium    97
  8.3. Tolerancja immunologiczna w okresie ciąży    101
  8.4. Rola komórek układu odpornościowego matki w przebiegu porodu    103
  8.5. Związek między układem immunologicznym matki a rozwojem układu immunologicznego płodu    107
  8.6. Podsumowanie    108
  Spis treści rozdziału    110
  ROZDZIAŁ 9. Poród – Wiesław Markwitz, Grzegorz H. Bręborowicz    111
  9.1. Zmiany w szyjce macicy i w macicy w czasie ciąży    111
  9.2. Mechanizm skurczu i rozkurczu mięśnia macicznego    114
  9.3. Endokrynne i parakrynne aspekty inicjacji porodu przedwczesnego    115
  9.4. Udział mediatorów zapalenia w inicjacji porodu    119
  9.5. Aspekty kliniczne porodu o przebiegu prawidłowym    119
  9.6. Poród o przebiegu prawidłowym    120
  Spis treści rozdziału   126
  ROZDZIAŁ 10. Znieczulenie porodu fizjologicznego – Hanna Billert    127
  10.1. Ból porodowy    127
  10.2. Wybór rodzaju analgezji porodu    129
  10.3. Niefarmakologiczne metody uśmierzania bólu porodowego    130
  10.4. Farmakologiczne metody uśmierzania bólu porodowego    130
  10.5. Podsumowanie    138
  Spis treści rozdziału    142
  ROZDZIAŁ 11. Połóg – Elżbieta Ronin-Walknowska    143
  11.1. Połogowe zmiany hormonalne i zmiany w narządach płciowych    143
  11.2. Połogowe zmiany ogólnoustrojowe    145
  11.3. Stan emocjonalny kobiety po porodzie    148
  11.4. Postępowanie w połogu    148
  11.5. Inne obserwacje    149
  11.6. Badania laboratoryjne    149
  11.7. Uruchomienie    149
  11.8. Odżywianie się w połogu    149
  11.9. Zasady opieki nad matką i noworodkiem podczas pobytu w szpitalu    150
  11.10. Laktacja    150
  Spis treści rozdziału    152
  ROZDZIAŁ 12. Żywienie w czasie ciąży i połogu – Grzegorz H. Bręborowicz, Mariola Ropacka-Lesiak    153
  12.1. Okres przedkoncepcyjny    153
  12.2. Metabolizm w okresie ciąży    155
  12.3. Zapotrzebowanie na energię    156
  12.4. Struktura spożycia podstawowych składników pokarmowych    158
  12.5. Suplementacja żywienia w okresie ciąży    164
  12.6. Połóg – okres karmienia    165
  12.7. Konsekwencje nieprawidłowego odżywiania się w czasie ciąży    165
  Spis treści rozdziału    168
  ROZDZIAŁ 13. Zasady organizacji opieki perinatalnej – Wiesław Markwitz, Grzegorz H. Bręborowicz, Janusz Gadzinowski    169
  13.1. Ocena stanu organizacji opieki perinatalnej w Polsce    169
  13.2. Opieka przedporodowa w ciąży o przebiegu prawidłowym    171
  Spis treści rozdziału    184
  ROZDZIAŁ 14. Szczepienia w czasie ciąży – Jacek Wysocki    185
  14.1. Rodzaje szczepionek    185
  14.2. Szczepienia w okresie przedkoncepcyjnym    187
  14.3. Szczepienia w czasie ciąży    190
  14.4. Szczepienia po porodzie    191
  Spis treści rozdziału    194
  ROZDZIAŁ 15. Zachowania seksualne w czasie ciąży – Violetta Skrzypulec-Plinta    195
  15.1. Seksualność człowieka    195
  15.2. Wpływ ciąży na seksualność    196
  15.3. Zmiany hormonalne    197
  15.4. Aspekty psychologiczne    197
  15.5. Aktywność seksualna w różnych okresach ciąży    198
  15.6. Edukacja zdrowotna    198
  15.7. Podsumowanie    199
  Spis treści rozdziału    202
  ROZDZIAŁ 16. Aktywność fizyczna w czasie ciąży – Anissa Hamid-Sowińska    203
  16.1. Adaptacja organizmu do ciąży i wysiłku fizycznego    203
  16.2. Wpływ aktywności fizycznej na kobiety w okresie rozrodczym i ciężarne    205
  16.3. Wpływ aktywności fizycznej na przebieg ciąży i na choroby współistniejące z ciążą    207
  16.4. Wybrane powikłania w przebiegu ciąży    209
  16.5. Wpływ aktywności fizycznej w okresie ciąży na stan płodu i noworodka    210
  16.6. Przegląd rekomendacji dotyczących aktywności fizycznej w okresie ciąży i dobór odpowiedniej liczby ćwiczeń    211
  16.7. Połóg i okres karmienia    215
  16.8. Wysiłek fizyczny a laktacja    216
  Spis treści rozdziału    220
  ROZDZIAŁ 17. Psychospołeczne aspekty ciąży – Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak    221
  17.1. Ciąża jako zjawisko społeczne i kulturowe    221
  17.2. Ciąża jako efekt działań medycznych    221
  17.3. Kobieta w ciąży a otoczenie społeczne    222
  17.4. Doświadczenia kobiet w ciąży – kontekst psychologiczny    222
  17.5. Emocjonalne przeżycia kobiet w ciąży    223
  17.6. Ciąża zaprzeczona i urojona – zjawiska psychopatologiczne w okresie ciąży    224
  17.7. Doświadczenia kobiet w ciąży – kontekst biologiczny    225
  17.8. Doświadczenia kobiet w ciąży – kontekst opieki medycznej    226
  17.9. Diagnostyka prenatalna – oferta, zapotrzebowanie czy moda    227
  17.10. Niedoceniony aspekt nowoczesnej opieki medycznej nad kobietą w ciąży    227
  17.11. Opieka paliatywna w perinatologii – opieka z wyboru?    228
  Spis treści rozdziału    232
  ROZDZIAŁ 18. Wybrane problemy prawne w praktyce lekarza ginekologa położnika – Joanna Haberko    233
  18.1. Wprowadzenie    233
  18.2. Obowiązek uzyskania zgody pacjentki    235
  18.3. Obowiązek poszanowania intymności    238
  18.4. Obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej    239
  18.5. Cesarskie cięcie bez wskazań medycznych    240
  18.6. Żywe i martwe urodzenie    242
  Spis treści rozdziału    246
  ROZDZIAŁ 19. Noworodek z ciąży o przebiegu niepowikłanym – Marta Szymankiewicz    247
  19.1. Adaptacja do życia zewnątrzmacicznego    247
  19.2. Masa ciała    248
  19.3. Proces termoregulacji    248
  19.4. Postępowanie z noworodkiem na sali porodowej    250
  19.5. Ocena noworodka w skali Apgar    250
  19.6. Badanie noworodka    251
  19.7. Żółtaczka u noworodka    254
  19.8. Karmienie naturalne    255
  19.9. Karmienie sztuczne    257
  19.10. Profilaktyka okresu noworodkowego    258
  19.11. Szczepienia ochronne    259
  Skorowidz    262
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia