Położnictwo - ćwiczenia. Podręcznik dla studentów medycyny

2 oceny

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

64,35  99,00

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

64,3599,00

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Trzecie uaktualnione i unowocześnione wydanie znanego i cenionego podręcznika dla studentów medycyny, położnych i uczących się zawodu lekarzy. Książka od kilkunastu lat stanowi podstawową pomoc w zdobywaniu wiedzy praktycznej z prowadzenia porodu.


Nowe rekomendacje, wątpliwości dotyczące cięcia cesarskiego, trafna ocena sytuacji położniczej, wybór właściwego postępowania, aktualne aneksy, liczne ilustracje, tabele i zestawienia.


Miednica kobieca
Kardiotokografia i elektrokardiografia w czasie ciąży i porodu
Ultrasonografia położnicza
Płód i noworodek
Opieka położnicza w czasie ciąży
Prowadzenie porodu
Poród w położeniu podłużnym główkowym
Poród w ułożeniach odgięciowych główki płodu
Poród w innych nieprawidłowych ułożeniach główki płodu
Poród w położeniach miednicowych płodu
Poród w położeniu poprzecznym płodu
Poród w przypadkach nieprawidłowej budowy miednicy
Poród bliźniaczy
Poród z użyciem kleszczy
Poród z użyciem próżniociągu położniczego
Pomoc ręczna przy porodzie w położeniu miednicowym płodu
Obroty położnicze
Operacja pomniejszające objętość płodu
Zszycie naciętego krocza oraz innych obrażeń porodowych
Postępowanie w krwotokach położniczych
Cięcie cesarskie


Rok wydania2016
Liczba stron312
KategoriaGinekologia i położnictwo
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5105-6
Numer wydania3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  PRZEDMOWA DO WYDANIA III XIII
  
  PRZEDMOWA DO WYDANIA II XV
  
  PRZEDMOWA I
   XVII
  1. MIEDNICA KOBIECA     1
  Budowa miednicy     1
  Zewnętrzne narządy płciowe kobiety     6
    Srom i krocze     6
  Mięśnie kanału rodnego i budowa dna miednicy     7
  Zewnętrzne wymiary miednicy     9
  Wymiary kanału rodnego miednicy mniejszej     14
  Typy miednic     18
    Fizjologiczne odmiany miednicy kobiecej (wg Caldwella i Moloya)     18
    Typy miednic nieprawidłowe     23
  Kliniczna ocena budowy miednicy kobiecej     30
    Ocena kształtu i wielkości główki płodu – cefalometria RTG     32
    Ocena niewspółmierności porodowej     32
  Położnicza diagnostyka rentgenowska     34
    Ocena przestrzenna miednicy na podstawie zdjęć RTG     35
  
  2. KARDIOTOKOGRAFIA I ELEKTROKARDIOGRAFIA W CZASIE CIĄŻY I PORODU     40
  Monitorowanie częstości uderzeń serca płodu (USP)     40
    Podstawowa częstość uderzeń serca płodu     41
    Okresowe zmiany częstości uderzeń serca płodu     41
    Kliniczne znaczenie zmian częstości uderzeń serca płodu     45
  Elektrokardiografia płodowa     49
  
  3. ULTRASONOGRAFIA POŁOŻNICZA (USG)     50
  Metoda impulsów i echa     51
  Metoda Dopplera     51
  Metoda ciągłej wiązki ultradźwięków     52
  Działanie ultradźwięków na żywy organizm     56
  
  4. PŁÓD I NOWORODEK     57
  Rozwój, budowa i wymiary płodu     57
  Zagrożenie płodu w ostatnich tygodniach ciąży i w czasie porodu     63
    Niedotlenienie i zamartwica wewnątrzmaciczna płodu (hypoxia, asphyxia foetus intrauterina)     64
    Uraz mechaniczny     65
  Umieralność okołoporodowa     67
    Martwe urodzenia i zgony noworodków     67
  
  5. OPIEKA POŁOŻNICZA W CZASIE CIĄŻY     70
  Porady dla młodych małżeństw     70
  Stan opieki przed- i okołoporodowej     71
  Badanie kobiety w czasie ciąży     72
    Pierwsza wizyta w ciąży w poradni dla kobiet     72
    Obowiązki położnej w poradni dla kobiet     73
    Wywiad z kobietą ciężarną     73
    Badanie ogólne kobiety ciężarnej     79
    Badanie ginekologiczne     81
    Przyrost masy ciała w czasie ciąży     82
    Następne badania kontrolne     83
  Ciąża ryzyka – ciąża specjalnej troski     84
  Poradnictwo genetyczne i diagnostyka prenatalna     88
  
  6. PROWADZENIE PORODU     90
  Przyjęcie kobiety rodzącej do szpitala – wywiad i badanie wstępne     90
  Oznaki życia lub śmierci płodu     96
  Przygotowanie kobiety rodzącej do porodu     97
  Karta obserwacji porodu (partogram)     98
  Okresy porodu     103
  Usytuowanie płodu w macicy     104
  Badanie zewnętrzne kobiety rodzącej     106
  Badanie wewnętrzne kobiety rodzącej     109
  Pozycja kobiety rodzącej w czasie porodu     112
  Szkoła rodzenia     112
  Psychoprofilaktyka i znieczulenie porodu     113
  Poród rodzinny     115
  
  7. PORÓD W POŁOŻENIU PODŁUŻNYM GŁÓWKOWYM     116
  Ułożenia przygięciowe     116
    Ułożenie potylicowe przednie     116
      Mechanizm porodu główki     116
      Mechanizm rodzenia się barków     119
      Badanie położnicze w przebiegu porodu     120
      Pomoc położnicza w okresie rodzenia się płodu     123
      Najczęstsze błędy popełniane przy prowadzeniu porodu w ułożeniu potylicowym przednim     127
    Ułożenie potylicowe tylne     128
      Przebieg porodu     129
      Rozpoznanie w badaniu położniczym główki ustalonej w próżni lub w cieśni     129
      Nadzór i prowadzenie porodu w ułożeniu potylicowym tylnym     130
      Wskazania do zastosowania kleszczy lub próżniociągu     131
      Najczęstsze błędy popełniane przy prowadzeniu porodu w ułożeniu potylicowym tylnym     131
  
  8. PORÓD W UŁOŻENIACH ODGIĘCIOWYCH GŁÓWKI PŁODU     132
  Ułożenie wierzchołkowe     133
    Przebieg porodu     133
    Rozpoznanie w badaniu położniczym     133
  Ułożenie ciemieniowe     135
    Przebieg porodu     136
    Rozpoznanie w badaniu położniczym     136
  Ułożenie czołowe     137
    Przebieg porodu     137
    Rozpoznanie w badaniu położniczym     138
  Ułożenie twarzowe     139
    Przebieg porodu     140
    Rozpoznanie w badaniu położniczym     140
  Prowadzenie porodu w ułożeniach odgięciowych     142
  
  9. PORÓD W INNYCH NIEPRAWIDŁOWYCH UŁOŻENIACH GŁÓWKI PŁODU     144
  Nieosiowe wstawianie się główki (asynklityzm)     144
    Asynklityzm przedni     144
    Asynklityzm tylny     145
  Wysokie proste ustawienie główki     146
    Mechanizm porodu     146
    Badanie położnicze główki ustalonej we wchodzie     147
    Postępowanie położnicze     147
  Niskie poprzeczne ustawienie główki (zwrot niedokonany)     147
    Badanie położnicze wewnętrzne     148
    Postępowanie położnicze     148
  Nadmierne zwroty główki     149
    Nadmierny zwrot wewnętrzny     149
    Nadmierny zwrot zewnętrzny     149
  
  10. PORÓD W POŁOŻENIACH MIEDNICOWYCH PŁODU     150
  Mechanizm porodu miednicowego     152
    Położenie miednicowe zupełne i pośladkowe     152
    Przodowanie nóżek lub kolanek płodu     154
  Rozpoznanie w badaniu położniczym     155
  
  11. PORÓD W POŁOŻENIU POPRZECZNYM PŁODU     158
  Przebieg porodu w położeniu poprzecznym     160
  Badanie położnicze przy położeniu poprzecznym płodu     161
  Badanie położnicze przy położeniu poprzecznym zaniedbanym     162
  Poród przez samoistne zwinięcie się płodu w położeniu poprzecznym     162
  
  12. PORÓD W PRZYPADKACH NIEPRAWIDŁOWEJ BUDOWY MIEDNICY     165
  Poród w przypadku miednicy płaskiej     165
    Mechanizm porodu w położeniu główkowym     165
  Poród w przypadku miednicy ogólnie ścieśnionej     166
  
  13. PORÓD BLIŹNIACZY     168
  Badanie położnicze zewnętrzne     170
  Prowadzenie porodu bliźniaczego     170
    Poród pierwszego bliźnięcia     170
    Poród drugiego bliźnięcia     170
  
  14. PORÓD Z UŻYCIEM KLESZCZY     172
  Budowa kleszczy     173
  Warunki do nałożenia kleszczy     175
  Wskazania do zabiegu kleszczowego     175
  Technika wykonania zabiegu kleszczowego     177
    Technika nałożenia kleszczy     178
    Trakcja próbna     181
    Trakcja właściwa     183
  Zabiegi kleszczowe w różnych ułożeniach główki     185
    Ułożenie potylicowe przednie     185
    Ułożenie potylicowe tylne (zwrot nieprawidłowy)     187
    Niskie poprzeczne ustawienie główki (zwrot niedokonany) (situs transversus capitis profundus)     189
    Ułożenia odgięciowe     190
  
  15. PORÓD Z UŻYCIEM PRÓŻNIOCIĄGU POŁOŻNICZEGO     194
  Budowa próżniociągu położniczego     194
  Ogólne zasady użycia próżniociągu     195
  Wskazania do założenia próżniociągu     196
  Warunki do założenia próżniociągu     197
  Technika wykonania zabiegu     197
  
  16. POMOC RĘCZNA PRZY PORODZIE W POŁOŻENIU MIEDNICOWYM PŁODU     199
  Pomoc ręczna (auxilium manuale)     200
    Pomoc ręczna według Brachta     201
    Wytoczenie barków sposobem Lövseta     202
    Sposób urodzenia barków i rączek wahaniami Müllera     203
    Uwolnienie rączek sposobem klasycznym     204
    Uwolnienie zarzuconych rączek     205
  Sposoby rodzenia główki płodu przy położeniu miednicowym     205
    Rodzenie główki sposobem Veita-Smelliego     205
    Rodzenie główki sposobem Wieganda-Martina-Winckela     207
  Ręczne wydobycie płodu (extractio fetus manualis)     208
    Wykonanie ręcznego wydobycia płodu     210
  
  17. OBROTY POŁOŻNICZE     215
  Obrót zewnętrzny     215
    Wykonanie zabiegu     216
  Obrót wewnętrzny (na nóżkę) przy pełnym rozwarciu (versio ad pedem)     217
    Wykonanie obrotu     217
  Obrót wewnętrzny na nóżkę przy niepełnym rozwarciu – Braxtona Hicksa (versio ad pedem modo Braxton Hicks)     220
    Wykonanie obrotu     221
  
  18. INNE ZABIEGI POŁOŻNICZE     224
  Poród z użyciem wziernika (partus in speculo)     224
  Uwolnienie barku przy niewspółmierności barkowej (dystokia barkowa)     225
  Amnioskopia     225
  Indukcja porodu i stymulacja czynności porodowej oksytocyną     227
    Wstęp     227
    Techniki indukcji porodu z zastosowaniem syntetycznej oksytocyny     229
    Ogólne zasady indukcji     230
    Wybór metody indukcji porodu     230
    Stymulacja porodu     231
  Przebicie pęcherza płodowego (amniocenteza, amniotomia)     231
  
  19. OPERACJE POMNIEJSZAJĄCE OBJĘTOŚĆ PŁODU (EMBRYOCRANIOTOMIA)     233
  
  20. ZSZYCIE NACIĘTEGO KROCZA ORAZ INNYCH OBRAŻEŃ PORODOWYCH     235
  Nacięcie krocza (episiotomia)     235
  Zszycie naciętego krocza (episiorrhaphia – sutura perinei)     236
  Zszycie pękniętej części pochwowej (trachelorrhaphia)     238
  Zszycie pękniętej pochwy (colporrhaphia)     238
  Zszycie pękniętego krocza (colpoperineorrhaphia)     238
  
  21. POSTĘPOWANIE W KRWOTOKACH POŁOŻNICZYCH     240
  Krwotok w trzecim okresie porodu (metrorrhagia sub partu)     240
  Postępowanie przy krwawieniu powyżej 500 ml w atonii macicy     241
    Masaż macicy i wyciśnięcie skrzepów     241
    Wyciśnięcie łożyska sposobem Credégo (expressio placentae modo Credé)     241
  Ręczne oddzielenie i wydobycie łożyska (ablatio et extractio placentae manualis)     242
    Krwotok w okresie poporodowym (metrorrhagia post partum)     244
    Kontrola jamy macicy tępą łyżką (revisio cavi uteri instrumentalis)     244
    Tamponowanie macicy     245
    Założenie tępych zacisków na okolice przymacicz     246
  
  22. CIĘCIE CESARSKIE     247
  Rys historyczny     247
  Wstęp     247
  Opis operacji     250
  Wskazania do cięcia cesarskiego     251
  Warunki     253
  Powikłania w związku z cięciem cesarskim     253
  Podsumowanie     254
  
  23. ANEKS     255
  Robson 2001. Klasyfikacja cięć cesarskich     255
    System 10 grup klasyfikacji cięć cesarskich według Robsona     255
    Monitorowania cięć cesarskich według klasyfikacji Robsona     257
      Klasyfikacja cięć cesarskich według Robsona     258
  Oświadczenie grupy ekspertów WHO o wskaźnikach cięć cesarskich     259
  Rekomendacje Regionalnego Biura Europy WHO z 1985 roku.
  Poród nie jest chorobą!     261
  Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.
  Cięcie cesarskie     262
    Stanowisko PTG     263
    Wskazania do cięcia cesarskiego     263
      Wskazania według kryterium stopnia pilności operacji     264
      Wskazania niepołożnicze     265
    Wskazania do cięcia cesarskiego w ciąży wielopłodowej     266
      Cięcie cesarskie na drugim płodzie po porodzie pochwowym pierwszego     267
    Wskazania do cięcia cesarskiego w położeniu podłużnym miednicowym płodu     267
    Rodzaje cięć cesarskich     267
    Znieczulenie do cięcia cesarskiego     267
    Postępowanie u kobiet ciężarnych i rodzących po przebytym cięciu cesarskim     268
  Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Opieka przedporodowa w ciąży o prawidłowym przebiegu     269
    Poradnictwo przedkoncepcyjne     270
    Wizyty i badania w ciąży     271
      Terminy wyznaczonych przedporodowych wizyt (harmonogram i program)     271
      Badania biofizyczne     273
      Szczepienia w ciąży     276
    Żywienie ciężarnej i suplementacja witaminowa     277
    Aktywność fizyczna     278
    Praca zawodowa     278
    Podróże     279
    Pożycie seksualne     279
    Postępowanie przy objawach towarzyszących ciąży     279
  Analiza zgonu płodu/noworodka w okresie okołoporodowym     281
    Schemat analizy     281
      Schemat protokołu zgonu noworodka (od 0 do 6. doby – 168 godz.)     282
      Schemat protokołu martwego urodzenia     282
    Analiza szczegółowa martwego urodzenia/przypadku zgonu noworodka     283
      Posiedzenie urazowe (raz w miesiącu)     283
    Wnioski     284
  Analiza zgonu matki (wskazówki)     284
    Wskazówki dla celów analizy zgonu matki     285
  
  ZALECANE PIŚMIENNICTWO     286
  
  SKOROWIDZ     287
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia