Położnictwo - ćwiczenia. Podręcznik dla studentów medycyny

1 ocena

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

39,22  71,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

39,2271,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Trzecie uaktualnione i unowocześnione wydanie znanego i cenionego podręcznika dla studentów medycyny, położnych i uczących się zawodu lekarzy. Książka od kilkunastu lat stanowi podstawową pomoc w zdobywaniu wiedzy praktycznej z prowadzenia porodu.


Nowe rekomendacje, wątpliwości dotyczące cięcia cesarskiego, trafna ocena sytuacji położniczej, wybór właściwego postępowania, aktualne aneksy, liczne ilustracje, tabele i zestawienia.


Miednica kobieca
Kardiotokografia i elektrokardiografia w czasie ciąży i porodu
Ultrasonografia położnicza
Płód i noworodek
Opieka położnicza w czasie ciąży
Prowadzenie porodu
Poród w położeniu podłużnym główkowym
Poród w ułożeniach odgięciowych główki płodu
Poród w innych nieprawidłowych ułożeniach główki płodu
Poród w położeniach miednicowych płodu
Poród w położeniu poprzecznym płodu
Poród w przypadkach nieprawidłowej budowy miednicy
Poród bliźniaczy
Poród z użyciem kleszczy
Poród z użyciem próżniociągu położniczego
Pomoc ręczna przy porodzie w położeniu miednicowym płodu
Obroty położnicze
Operacja pomniejszające objętość płodu
Zszycie naciętego krocza oraz innych obrażeń porodowych
Postępowanie w krwotokach położniczych
Cięcie cesarskie


Liczba stron312
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5105-6
Numer wydania3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]. MIEDNICA KOBIECA    1
[]Budowa miednicy    1
  Zewnętrzne narządy płciowe kobiety    6
    Srom i krocze    6
  Mięśnie kanału rodnego i budowa dna miednicy    7
  Zewnętrzne wymiary miednicy    9
  Wymiary kanału rodnego miednicy mniejszej    14
  Typy miednic    18
    Fizjologiczne odmiany miednicy kobiecej (wg Caldwella i Moloya)    18
    Typy miednic nieprawidłowe    23
  Kliniczna ocena budowy miednicy kobiecej    30
    Ocena kształtu i wielkości główki płodu – cefalometria RTG    32
    Ocena niewspółmierności porodowej    32
  Położnicza diagnostyka rentgenowska    34
    Ocena przestrzenna miednicy na podstawie zdjęć RTG    35
  2. KARDIOTOKOGRAFIA I ELEKTROKARDIOGRAFIA W CZASIE CIĄŻY I PORODU    40
  Monitorowanie częstości uderzeń serca płodu (USP)    40
    Podstawowa częstość uderzeń serca płodu    41
    Okresowe zmiany częstości uderzeń serca płodu    41
    Kliniczne znaczenie zmian częstości uderzeń serca płodu    45
  Elektrokardiografia płodowa    49
  3. ULTRASONOGRAFIA POŁOŻNICZA (USG)    50
  Metoda impulsów i echa    51
  Metoda Dopplera    51
  Metoda ciągłej wiązki ultradźwięków    52
  Działanie ultradźwięków na żywy organizm    56
  4. PŁÓD I NOWORODEK    57
  Rozwój, budowa i wymiary płodu    57
  Zagrożenie płodu w ostatnich tygodniach ciąży i w czasie porodu    63
    Niedotlenienie i zamartwica wewnątrzmaciczna płodu (hypoxia, asphyxia foetus intrauterina)    64
    Uraz mechaniczny    65
  Umieralność okołoporodowa    67
    Martwe urodzenia i zgony noworodków    67
  5. OPIEKA POŁOŻNICZA W CZASIE CIĄŻY    70
  Porady dla młodych małżeństw    70
  Stan opieki przed- i okołoporodowej    71
  Badanie kobiety w czasie ciąży    72
    Pierwsza wizyta w ciąży w poradni dla kobiet    72
    Obowiązki położnej w poradni dla kobiet    73
    Wywiad z kobietą ciężarną    73
    Badanie ogólne kobiety ciężarnej    79
    Badanie ginekologiczne    81
    Przyrost masy ciała w czasie ciąży    82
    Następne badania kontrolne    83
  Ciąża ryzyka – ciąża specjalnej troski    84
  Poradnictwo genetyczne i diagnostyka prenatalna    88
  6. PROWADZENIE PORODU    90
  Przyjęcie kobiety rodzącej do szpitala – wywiad i badanie wstępne    90
  Oznaki życia lub śmierci płodu    96
  Przygotowanie kobiety rodzącej do porodu    97
  Karta obserwacji porodu (partogram)    98
  Okresy porodu    103
  Usytuowanie płodu w macicy    104
  Badanie zewnętrzne kobiety rodzącej    106
  Badanie wewnętrzne kobiety rodzącej    109
  Pozycja kobiety rodzącej w czasie porodu    112
  Szkoła rodzenia    112
  Psychoprofilaktyka i znieczulenie porodu    113
  Poród rodzinny    115
  7. PORÓD W POŁOŻENIU PODŁUŻNYM GŁÓWKOWYM    116
  Ułożenia przygięciowe    116
    Ułożenie potylicowe przednie    116
      Mechanizm porodu główki    116
      Mechanizm rodzenia się barków    119
      Badanie położnicze w przebiegu porodu    120
      Pomoc położnicza w okresie rodzenia się płodu    123
      Najczęstsze błędy popełniane przy prowadzeniu porodu w ułożeniu potylicowym przednim    127
    Ułożenie potylicowe tylne    128
      Przebieg porodu    129
      Rozpoznanie w badaniu położniczym główki ustalonej w próżni lub w cieśni    129
      Nadzór i prowadzenie porodu w ułożeniu potylicowym tylnym    130
      Wskazania do zastosowania kleszczy lub próżniociągu    131
      Najczęstsze błędy popełniane przy prowadzeniu porodu w ułożeniu potylicowym tylnym    131
  8. PORÓD W UŁOŻENIACH ODGIĘCIOWYCH GŁÓWKI PŁODU    132
  Ułożenie wierzchołkowe    133
    Przebieg porodu    133
    Rozpoznanie w badaniu położniczym    133
  Ułożenie ciemieniowe    135
    Przebieg porodu    136
    Rozpoznanie w badaniu położniczym    136
  Ułożenie czołowe    137
    Przebieg porodu    137
    Rozpoznanie w badaniu położniczym    138
  Ułożenie twarzowe    139
    Przebieg porodu    140
    Rozpoznanie w badaniu położniczym    140
  Prowadzenie porodu w ułożeniach odgięciowych    142
  9. PORÓD W INNYCH NIEPRAWIDŁOWYCH UŁOŻENIACH GŁÓWKI PŁODU    144
  Nieosiowe wstawianie się główki (asynklityzm)    144
    Asynklityzm przedni    144
    Asynklityzm tylny    145
  Wysokie proste ustawienie główki    146
    Mechanizm porodu    146
    Badanie położnicze główki ustalonej we wchodzie    147
    Postępowanie położnicze    147
  Niskie poprzeczne ustawienie główki (zwrot niedokonany)    147
    Badanie położnicze wewnętrzne    148
    Postępowanie położnicze    148
  Nadmierne zwroty główki    149
    Nadmierny zwrot wewnętrzny    149
    Nadmierny zwrot zewnętrzny    149
  10. PORÓD W POŁOŻENIACH MIEDNICOWYCH PŁODU    150
  Mechanizm porodu miednicowego    152
    Położenie miednicowe zupełne i pośladkowe    152
    Przodowanie nóżek lub kolanek płodu    154
  Rozpoznanie w badaniu położniczym    155
  11. PORÓD W POŁOŻENIU POPRZECZNYM PŁODU    158
  Przebieg porodu w położeniu poprzecznym    160
  Badanie położnicze przy położeniu poprzecznym płodu    161
  Badanie położnicze przy położeniu poprzecznym zaniedbanym    162
  Poród przez samoistne zwinięcie się płodu w położeniu poprzecznym    162
  12. PORÓD W PRZYPADKACH NIEPRAWIDŁOWEJ BUDOWY MIEDNICY    165
  Poród w przypadku miednicy płaskiej    165
    Mechanizm porodu w położeniu główkowym    165
  Poród w przypadku miednicy ogólnie ścieśnionej    166
  13. PORÓD BLIŹNIACZY    168
  Badanie położnicze zewnętrzne    170
  Prowadzenie porodu bliźniaczego    170
    Poród pierwszego bliźnięcia    170
    Poród drugiego bliźnięcia    170
  14. PORÓD Z UŻYCIEM KLESZCZY    172
  Budowa kleszczy    173
  Warunki do nałożenia kleszczy    175
  Wskazania do zabiegu kleszczowego    175
  Technika wykonania zabiegu kleszczowego    177
    Technika nałożenia kleszczy    178
    Trakcja próbna    181
    Trakcja właściwa    183
  Zabiegi kleszczowe w różnych ułożeniach główki    185
    Ułożenie potylicowe przednie    185
    Ułożenie potylicowe tylne (zwrot nieprawidłowy)    187
    Niskie poprzeczne ustawienie główki (zwrot niedokonany) (situs transversus capitis profundus)    189
    Ułożenia odgięciowe    190
  15. PORÓD Z UŻYCIEM PRÓŻNIOCIĄGU POŁOŻNICZEGO    194
  Budowa próżniociągu położniczego    194
  Ogólne zasady użycia próżniociągu    195
  Wskazania do założenia próżniociągu    196
  Warunki do założenia próżniociągu    197
  Technika wykonania zabiegu    197
  16. POMOC RĘCZNA PRZY PORODZIE W POŁOŻENIU MIEDNICOWYM PŁODU    199
  Pomoc ręczna (auxilium manuale)    200
    Pomoc ręczna według Brachta    201
    Wytoczenie barków sposobem Lövseta    202
    Sposób urodzenia barków i rączek wahaniami Müllera    203
    Uwolnienie rączek sposobem klasycznym    204
    Uwolnienie zarzuconych rączek    205
  Sposoby rodzenia główki płodu przy położeniu miednicowym    205
    Rodzenie główki sposobem Veita-Smelliego    205
    Rodzenie główki sposobem Wieganda-Martina-Winckela    207
  Ręczne wydobycie płodu (extractio fetus manualis)    208
    Wykonanie ręcznego wydobycia płodu    210
  17. OBROTY POŁOŻNICZE    215
  Obrót zewnętrzny    215
    Wykonanie zabiegu    216
  Obrót wewnętrzny (na nóżkę) przy pełnym rozwarciu (versio ad pedem)    217
    Wykonanie obrotu    217
  Obrót wewnętrzny na nóżkę przy niepełnym rozwarciu – Braxtona Hicksa (versio ad pedem modo Braxton Hicks)    220
    Wykonanie obrotu    221
  18. INNE ZABIEGI POŁOŻNICZE    224
  Poród z użyciem wziernika (partus in speculo)    224
  Uwolnienie barku przy niewspółmierności barkowej (dystokia barkowa)    225
  Amnioskopia    225
  Indukcja porodu i stymulacja czynności porodowej oksytocyną    227
    Wstęp    227
    Techniki indukcji porodu z zastosowaniem syntetycznej oksytocyny    229
    Ogólne zasady indukcji    230
    Wybór metody indukcji porodu    230
    Stymulacja porodu    231
  Przebicie pęcherza płodowego (amniocenteza, amniotomia)    231
  19. OPERACJE POMNIEJSZAJĄCE OBJĘTOŚĆ PŁODU (EMBRYOCRANIOTOMIA)    233
  20. ZSZYCIE NACIĘTEGO KROCZA ORAZ INNYCH OBRAŻEŃ PORODOWYCH    235
  Nacięcie krocza (episiotomia)    235
  Zszycie naciętego krocza (episiorrhaphia – sutura perinei)    236
  Zszycie pękniętej części pochwowej (trachelorrhaphia)    238
  Zszycie pękniętej pochwy (colporrhaphia)    238
  Zszycie pękniętego krocza (colpoperineorrhaphia)    238
  21. POSTĘPOWANIE W KRWOTOKACH POŁOŻNICZYCH    240
  Krwotok w trzecim okresie porodu (metrorrhagia sub partu)    240
  Postępowanie przy krwawieniu powyżej 500 ml w atonii macicy    241
    Masaż macicy i wyciśnięcie skrzepów    241
    Wyciśnięcie łożyska sposobem Credégo (expressio placentae modo Credé)    241
  Ręczne oddzielenie i wydobycie łożyska (ablatio et extractio placentae manualis)    242
    Krwotok w okresie poporodowym (metrorrhagia post partum)    244
    Kontrola jamy macicy tępą łyżką (revisio cavi uteri instrumentalis)    244
    Tamponowanie macicy    245
    Założenie tępych zacisków na okolice przymacicz    246
  22. CIĘCIE CESARSKIE    247
  Rys historyczny    247
  Wstęp    247
  Opis operacji    250
  Wskazania do cięcia cesarskiego    251
  Warunki    253
  Powikłania w związku z cięciem cesarskim    253
  Podsumowanie    254
  23. ANEKS    255
  Robson 2001. Klasyfikacja cięć cesarskich    255
    System 10 grup klasyfikacji cięć cesarskich według Robsona    255
    Monitorowania cięć cesarskich według klasyfikacji Robsona    257
      Klasyfikacja cięć cesarskich według Robsona    258
  Oświadczenie grupy ekspertów WHO o wskaźnikach cięć cesarskich    259
  Poród nie jest chorobą!    261
  Cięcie cesarskie    262
    Stanowisko PTG    263
    Wskazania do cięcia cesarskiego    263
      Wskazania według kryterium stopnia pilności operacji    264
      Wskazania niepołożnicze    265
    Wskazania do cięcia cesarskiego w ciąży wielopłodowej    266
      Cięcie cesarskie na drugim płodzie po porodzie pochwowym pierwszego    267
    Wskazania do cięcia cesarskiego w położeniu podłużnym miednicowym płodu    267
    Rodzaje cięć cesarskich    267
    Znieczulenie do cięcia cesarskiego    267
    Postępowanie u kobiet ciężarnych i rodzących po przebytym cięciu cesarskim    268
  Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Opieka przedporodowa w ciąży o prawidłowym przebiegu    269
    Poradnictwo przedkoncepcyjne    270
    Wizyty i badania w ciąży    271
      Terminy wyznaczonych przedporodowych wizyt (harmonogram i program)    271
      Badania biofizyczne    273
      Szczepienia w ciąży    276
    Żywienie ciężarnej i suplementacja witaminowa    277
    Aktywność fizyczna    278
    Praca zawodowa    278
    Podróże    279
    Pożycie seksualne    279
    Postępowanie przy objawach towarzyszących ciąży    279
  Analiza zgonu płodu/noworodka w okresie okołoporodowym    281
    Schemat analizy    281
      Schemat protokołu zgonu noworodka (od 0 do 6. doby – 168 godz.)    282
      Schemat protokołu martwego urodzenia    282
    Analiza szczegółowa martwego urodzenia/przypadku zgonu noworodka    283
      Posiedzenie urazowe (raz w miesiącu)    283
    Wnioski    284
  Analiza zgonu matki (wskazówki)    284
    Wskazówki dla celów analizy zgonu matki    285
  ZALECANE PIŚMIENNICTWO    286
  SKOROWIDZ    287
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia