Powikłania pooperacyjne w ginekologii

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

98,10  109,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 109,00 zł (-10%)

Najniższa cena z 30 dni: 98,10 zł  


98,10

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka jest kompleksowym omówieniem najczęstszych i możliwych powikłań występujących we współczesnej ginekologii operacyjnej. Porusza problemy występujące zarówno w okresie okołooperacyjnym, jak i w przebiegu okresu pooperacyjnego - wczesnego i odległego w czasie. Zawarte w opracowaniu uwagi i informacje pozwolą na ograniczenie liczby powikłań pooperacyjnych w razie ich wystąpienia. Autorzy, eksperci w ginekologii operacyjnej, przedstawiają metody i techniki naprawcze możliwe do zastosowania w sytuacji, gdy do takich powikłań doszło. Książka przeznaczona jest dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ginekologicznej, ginekologów, lekarzy rodzinnych oraz studentów kierunków medycznych.


Rok wydania2009
Liczba stron256
KategoriaGinekologia i położnictwo
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-6267-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  CZĘŚĆ OGÓLNA
  
  1. Wybrane zagadnienia z zakresu przygotowania do zabiegu i prowadzenia okresu pooperacyjnego w ginekologii - Agnieszka Timorek-Lemieszczuk, Beata Spiewankiewicz, Jerzy Stelmachów     17
  
  1.1. Wybrane czynniki mające wpływ na częstość powikłań (wiek pacjentek, ich stan ogólny, współistniejące choroby ogólnoustrojowe, rozległość zabiegu operacyjnego)     17
  1.1.1. Choroby ogólnoustrojowe     21
  Piśmiennictwo     27
  1.2. Wybrane zagadnienia z zakresu prowadzenia okresu pooperacyjnego w ginekologii     29
  Piśmiennictwo     33
  
  2. Rola ultrasonografii w rozpoznawaniu powikłań pooperacyjnych - Włodzimierz Sawicki     35
  
  2.1. Zmiany dotyczące powłok brzusznych     36
  2.1.1. Powikłania wczesne     36
  2.1.1.1. Krwiak w ranie pooperacyjnej powłok     37
  2.1.1.2. Ropień w ranie pooperacyjnej powłok     38
  2.1.2. Powikłania późne     38
  2.1.2.1. Endometrioza powłok w okolicy rany pooperacyjnej     38
  2.2. Zmiany zlokalizowane w przestrzeni wewnątrzotrzewnowej i pozaotrzewnowej     39
  2.2.1. Powikłania wczesne     39
  2.2.1.1. Krwawienie do jamy otrzewnowej i krwiak wewnątrzotrzewnowy     39
  2.2.1.2. Krwiak zaotrzewnowy     41
  2.2.1.3. Ropień zatoki Douglasa, podprzeponowy, międzypętlowy     42
   2.2.2. Powikłania późne     45
  2.2.1.1. Torbiele limfatyczne (limfocysta, limfocoele)     45
  2.2.2.1. Pseudotorbiel otrzewnowa (peritoneal pseudocyst, PPsC)     46
  2.3. Powikłania dotyczące układu moczowego     48
  2.3.1. Powikłania wczesne     48
  2.3.1.1. Podwiązanie (zamknięcie) szwem moczowodu     48
  2.3.1.2. Przecięcie (częściowe lub całkowite) moczowodu - przetoka moczowodowa     49
  2.3.1.3. Jatrogenne uszkodzenie pęcherza moczowego - przetoka pęcherzowo-pochwowa     50
  2.3.2. Powikłania późne     51
  2.3.2.1. Pooperacyjna atonia pęcherza moczowego     51
  2.4. Powikłania dotyczące przewodu pokarmowego     52
  2.4.1. Powikłania wczesne     52
  2.4.1.1. Niedrożność pooperacyjna przewodu pokarmowego (ileus)     52
  2.4.2. Powikłania późne     53
  2.4.2.1. Jatrogenne uszkodzenie jelita - przetoka jelitowo-pochwowa     53
  Piśmiennictwo     54
  
  3. Aspekty patofizjologiczne gojenia się uszkodzonych tkanek - Bożena Czarkowska-Pączek     57
  
  3.1. Regeneracja     57
  3.2. Gojenie się przez włóknienie     60
  3.2.1. Krzepnięcie krwi i fibrynoliza     60
  3.2.2. Proces naskórkowania w ranach skórnych     61
  3.2.3. Reakcja zapalna     62
  3.2.4. Ziarninowanie i angiogeneza     67
  3.2.5. Tworzenie się blizny łącznotkankowej     69
  3.2.6. Inne czynniki regulujące proces gojenia się     70
  3.2.7. Zaburzenia gojenia się     72
  Piśmiennictwo     73
  
  4. Profilaktyka zatorowości zakrzepowej po operacjach ginekologicznych - Stefan Sajdak     77
  
  4.1. Czynniki ryzyka wystąpienia zakrzepicy żylnej i zatoru tętnic płucnych    77
  4.2. Objawy kliniczne i rozpoznawanie     79
  4.3. Powikłania zakrzepowo-zatorowe w onkologii ginekologicznej     79
  4.4. Profilaktyka powikłań zakrzepowo-zatorowych u chorych leczonych operacyjnie     81
  4.5. Zalecenia profilaktyczne u pacjentek w ciąży leczonych operacyjnie     82
  Piśmiennictwo     83
  
  CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
  
  1. Powikłania związane ze stosowaniem tradycyjnych metod diagnostycznych - Maciej Wilczak, Małgorzata Kampioni, Stefan Sajdak, Dariusz Samulak, Łukasz Sroka     87
  1.1. Wyłyżeczkowanie diagnostyczne     87
  1.1.1. Definicja i sposób wykonania     87
  1.1.2. Wskazania     88
  1.1.3. Przeciwwskazania     88
  1.1.4. Powikłania     88
  1.1.4.1. Powikłania wczesne     89
  1.1.4.2. Powikłania późne     91
  1.1.3. Powikłania odległe     93
  1.2. Pobranie wycinków z tarczy części pochwowej     93
  1.2.1. Definicja i sposób wykonania     93
  1.2.2. Wskazania     94
  1.2.3. Przeciwwskazania     94
  1.2.4. Powikłania     95
  1.3. Punkcja     96
  1.3.1. Definicja i sposób wykonania     96
  1.3.2. Wskazania     97
  1.3.3. Przeciwwskazania     97
  1.3.4. Powikłania     97
  1.4. Histerosalpingografia     98
  1.4.1. Definicja i sposób wykonania     98
  1.4.2. Wskazania     99
  1.4.3. Przeciwwskazania     99
  1.4.4. Powikłania     99
  Piśmiennictwo     100
  
  2. Powikłania po endoskopii ginekologicznej - Beata Spiewankiewicz, Jerzy Stelmachów, Robert Piórkowski     103
  2.1. Powikłania zabiegów histeroskopowych     103
  Piśmiennictwo     107
  2.2. Powikłania laparoskopii     108
  2.2.1. Powikłania związane z wytworzeniem odmy brzusznej     110
  2.2.2. Uszkodzenia pęcherza moczowego     112
  2.2.3. Uszkodzenia przewodu pokarmowego     113
  2.2.4. Zapobieganie żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej po operacjach laparoskopowych     113
  Piśmiennictwo     114
  
  3. Powikłania po zabiegach operacyjnych na szyjce macicy - Anna Kwaśniewska, Anna Semczuk-Sikora     117
  
  3.1. Śródnabłonkowa neoplazja szyjki macicy (neoplasia intraepithelialis cervicalis, cervical intraepithelial neoplasia, CIN; klasyfikacja Bethesda - squamous intraepithelial lesion, SIL; LG - low grade, LG-SIL; HG - high grade, HG-SIL)     117
  3.1.1. Definicja     118
  3.1.2. Metody leczenia zmian HPV-zależnych     119
  3.1.2.1. Metody destrukcyjne (ablacyjne)     120
  3.1.3. Metody konizacyjne, resekcyjne     121
  3.1.3.1. Konizacja chirurgiczna (cold knife)     121
  3.1.3.2. Elektroresekcja pętlowa strefy transformacji (LLETZ -large loop excision of transformation zone; LEEP - loop electrosurgical excision procedure)     121
  3.1.3.3. Konizacja laserem     121
  3.1.3.4. Amputacja szyjki macicy z tkankami przyszyjkowymi (trachelectomia)     122
  3.1.4. Powikłania i ich leczenie     122
  3.1.4.1. Krwotok     122
  3.1.4.2. Zamknięcie (atrezja) szyjki macicy     123
  3.1.4.3. Zakażenie     123
  3.1.4.4. Ziarninowanie śródszyjkowe     124
  3.1.4.5. Perforacja szyjki macicy     124
  3.1.4.6. Upławy pochwowe     124
  3.1.4.7. Zaburzenia miesiączkowania     124
  3.1.4.8. Wpływ na ciąże i porody     124
  3.2. Szew okrężny w niewydolności cieśniowo-szyjkowej     126
  3.2.1. Definicja, etiopatogeneza, diagnostyka     126
  3.2.2. Metody leczenia     127
  3.2.3. Powikłania po założeniu szwu szyjkowego     127
  Piśmiennictwo     129
  
  4. Powikłania po operacjach oszczędzających narząd rodny oraz po amputacji nadpochwowej trzonu macicy drogą brzuszną - Stefan Sajdak, Kamila Witczak, Łukasz Sroka, Dariusz Samulak, Maciej Wilczak     131
  
  4.1. Operacje na trzonie macicy     131
  4.1.1. Mięśniaki macicy     132
  4.1.2. Metody leczenia operacyjnego mięśniaków macicy     133
  4.1.2.1. Wyłuszczenie mięśniaków macicy     133
  4.1.2.2. Przezbrzuszne wycięcie macicy     133
  4.1.3. Powikłania     134
  4.1.3.1. Wczesne     134
  4.1.3.2. Późne     134
  4.1.3.3. Odległe     134
  4.2. Operacje na przydatkach     135
  4.2.1. Guzy przydatków     135
  4.2.2. Zabiegi operacyjne w obrębie przydatków     135
  4.2.2.1. Pobranie klinowego wycinka z jajnika     135
  4.2.2.2. Punkcja torbieli     135
  4.2.2.3. Rekonstrukcja jajnika po zabiegach oszczędzających     136
  4.2.2.4. Wyłuszczenie guza jajnika     136
  4.2.2.5. Wycięcie przydatków     136
  4.2.2.6. Wyłuszczenie guza jajnika o lokalizacji śródwięzadłowej     136
  4.2.2.7. Wyłuszczenie torbieli okołojajnikowej     136
  4.2.2.8. Wycięcie jajowodu     136
  4.2.3. Powikłania '     136
  4.3. Powikłania - omówienie     137
  4.3.1. Krwawienia     137
  4.3.1.1. Krwawienie pooperacyjne     137
  4.3.2. Krwiak     140
  4.3.3. Uszkodzenia układu moczowego     140
  4.3.3.1. Uszkodzenia moczowodu     140
  4.3.3.2. Uszkodzenia pęcherza moczowego     141
  4.3.4. Uszkodzenia jelit     143
  4.3.5. Zrosty     144
  4.3.6. Niedrożność jelit     145
  4.3.6.1. Niedrożność mechaniczna     145
  4.3.6.2. Niedrożność porażenna     146
  4.3.7. Zapalenie otrzewnej     147
  4.3.8. Wzrost temperatury ciała     148
  4.3.9. Przerwanie ciągłości torebki guza     149
  Piśmiennictwo     149
  
  5. Powikłania po prostym wycięciu macicy drogą brzuszną i pochwową - Andrzej Skręt, Maciej Naróg     151
  
  5.1. Definicja     152
  5.2. Wskazania do histerektomii a ryzyko powikłań     152
  5.3. Epidemiologia powikłań     154
  5.4. Podział powikłań     156
  5.5. Objawy kliniczne, leczenie i profilaktyka powikłań     158
  Piśmiennictwo     164
  
  6. Powikłania po rozszerzonym usunięciu macicy - Jerzy Stelmachów, Beata Osuch     165
  
  6.1. Powikłania śródoperacyjne     166
  6.1.1. Uszkodzenia układu moczowego     167
  6.1.2. Uszkodzenia jelit     171
  6.1.3. Uszkodzenia szlaków nerwowych     171
  6.2. Powikłania pooperacyjne     172
  6.2.1. Dysfunkcja pęcherza moczowego     172
  6.2.2. Przetoki moczowe     172
  6.2.3. Torbiele limfatyczne     173
  6.2.4. Obrzęk limfatyczny kończyn dolnych     175
  6.2.5. Powikłania psychologiczne i seksuologiczne     175
  Piśmiennictwo     176
  
  7. Powikłania po zabiegach korekcji zaburzonej statyki narządów płciowych i operacjach nietrzymania moczu - Krzysztof Cendrowski     179
  
  7.1. Powikłania po operacji plastycznej przedniej ściany pochwy     179
  7.2. Powikłania po operacji plastycznej tylnej ściany pochwy     181
  7.3. Powikłania po operacji kolpopeksji krzyżowo-kolcowej     182
  7.4. Powikłania po laparoskopowych zabiegach podwieszenia pochwy     183
  7.5. Powikłania związane z zabiegami załonowymi     184
  7.6. Powikłania po operacjach TVT (tension free vaginal tape)     186
  Piśmiennictwo     188
  
  8. Powikłania po operacjach sromu - Anita Olejek     193
  
  8.1. Doświadczenia własne     200
  Piśmiennictwo     202
  
  9. Zaburzenia funkcji seksualnych po operacjach ginekologicznych - Violetta Skrzypulec     205
  
  9.1. Cykl reakcji seksualnej i psychofizjologia seksualności kobiety     206
  9.2. Zaburzenia seksualne u kobiet     207
  9.3. Seksualność po operacjach usunięcia macicy     208
  9.4. Seksualność po operacjach korekcyjnych wypadania narządów miednicy mniejszej     216
  9.5. Seksualność po operacjach korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu    219
  9.6. Seksualność po operacjach usunięcia sromu     224
  9.7. Diagnostyka i leczenie zaburzeń seksualnych po operacjach ginekologicznych     224
  9.8. Perspektywy     227
  Piśmiennictwo     227
  
  10. Trudności diagnostyczne w histopatologii ginekologicznej - implikacje kliniczne - Jolanta Kupryjańczyk     231
  
  10.1. Szyjka macicy     231
  10.1.1. Metaplazja przejściowokomórkowa     231
  10.1.2. Rozrost drobnogruczołowy błony śluzowej szyjki macicy     232
  10.2. Błona śluzowa trzonu macicy (endometrium)     233
  10.2.1. Złożony rozrost endometrium z niedojrzałą metaplazją płaskonabłonkową (complex hyperplasia with morular metaplasia)     233
  10.2.2. Atypowy gruczolakomięśniak polipowaty     233
  10.3. Jajnik     234
  10.3.1. Guzy graniczne jajnika     234
  10.3.1.1. Surowicze guzy graniczne     235
  10.3.1.2. Śluzowe guzy graniczne     237
  10.3.1.3. Endometrioidalne guzy graniczne     240
  10.3.1.4. Guzy Brennera o granicznej złośliwości     240
  10.3.1.5. Uwagi praktyczne dotyczące guzów granicznych     241
  10.4. Zmiany o różnej lokalizacji     241
  10.4.1. Endosalpingioza     241
  10.4.2. Rozrost mezotelium     242
  10.5. Badania śródoperacyjne wycinka z drugiego jajnika u młodych pacjentek     243
  
  Piśmiennictwo     244
  Skorowidz     245
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia