Powikłania pooperacyjne w ginekologii

Powikłania pooperacyjne w ginekologii

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

49,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka jest kompleksowym omówieniem najczęstszych i możliwych powikłań występujących we współczesnej ginekologii operacyjnej. Porusza problemy występujące zarówno w okresie okołooperacyjnym, jak i w przebiegu okresu pooperacyjnego - wczesnego i odległego w czasie. Zawarte w opracowaniu uwagi i informacje pozwolą na ograniczenie liczby powikłań pooperacyjnych w razie ich wystąpienia. Autorzy, eksperci w ginekologii operacyjnej,  przedstawiają metody i techniki naprawcze możliwe do  zastosowania w sytuacji, gdy do takich powikłań doszło. Książka przeznaczona jest dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ginekologicznej, ginekologów, lekarzy rodzinnych oraz studentów kierunków medycznych.


Liczba stron256
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3930-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Wybrane zagadnienia z zakresu przygotowania do zabiegu i prowadzenia okresu pooperacyjnego w ginekologii - Agnieszka Timorek-Lemieszczuk, Beata Spiewankiewicz, Jerzy Stelmachów    17
  1.1. Wybrane czynniki mające wpływ na częstość powikłań (wiek pacjentek, ich stan ogólny, współistniejące choroby ogólnoustrojowe, rozległość zabiegu operacyjnego)    17
  1.1.1. Choroby ogólnoustrojowe    21
  Piśmiennictwo    27
  1.2. Wybrane zagadnienia z zakresu prowadzenia okresu pooperacyjnego w ginekologii    29
  Piśmiennictwo    33
  2. Rola ultrasonografii w rozpoznawaniu powikłań pooperacyjnych - Włodzimierz Sawicki    35
  2.1. Zmiany dotyczące powłok brzusznych    36
  2.1.1. Powikłania wczesne    36
  2.1.1.1. Krwiak w ranie pooperacyjnej powłok    37
  2.1.1.2. Ropień w ranie pooperacyjnej powłok    38
  2.1.2. Powikłania późne    38
  2.1.2.1. Endometrioza powłok w okolicy rany pooperacyjnej    38
  2.2. Zmiany zlokalizowane w przestrzeni wewnątrzotrzewnowej i pozaotrzewnowej    39
  2.2.1. Powikłania wczesne    39
  2.2.1.1. Krwawienie do jamy otrzewnowej i krwiak wewnątrzotrzewnowy    39
  2.2.1.2. Krwiak zaotrzewnowy    41
  2.2.1.3. Ropień zatoki Douglasa, podprzeponowy, międzypętlowy    42
   2.2.2. Powikłania późne    45
  2.2.1.1. Torbiele limfatyczne (limfocysta, limfocoele)    45
  2.2.2.1. Pseudotorbiel otrzewnowa (peritoneal pseudocyst, PPsC)    46
  2.3. Powikłania dotyczące układu moczowego    48
  2.3.1. Powikłania wczesne    48
  2.3.1.1. Podwiązanie (zamknięcie) szwem moczowodu    48
  2.3.1.2. Przecięcie (częściowe lub całkowite) moczowodu - przetoka moczowodowa    49
  2.3.1.3. Jatrogenne uszkodzenie pęcherza moczowego - przetoka pęcherzowo-pochwowa    50
  2.3.2. Powikłania późne    51
  2.3.2.1. Pooperacyjna atonia pęcherza moczowego    51
  2.4. Powikłania dotyczące przewodu pokarmowego    52
  2.4.1. Powikłania wczesne    52
  2.4.1.1. Niedrożność pooperacyjna przewodu pokarmowego (ileus)    52
  2.4.2. Powikłania późne    53
  2.4.2.1. Jatrogenne uszkodzenie jelita - przetoka jelitowo-pochwowa    53
  Piśmiennictwo    54
  3. Aspekty patofizjologiczne gojenia się uszkodzonych tkanek - Bożena Czarkowska-Pączek    57
  3.1. Regeneracja    57
  3.2. Gojenie się przez włóknienie    60
  3.2.1. Krzepnięcie krwi i fibrynoliza    60
  3.2.2. Proces naskórkowania w ranach skórnych    61
  3.2.3. Reakcja zapalna    62
  3.2.4. Ziarninowanie i angiogeneza    67
  3.2.5. Tworzenie się blizny łącznotkankowej    69
  3.2.6. Inne czynniki regulujące proces gojenia się    70
  3.2.7. Zaburzenia gojenia się    72
  Piśmiennictwo    73
  4. Profilaktyka zatorowości zakrzepowej po operacjach ginekologicznych - Stefan Sajdak    77
  4.1. Czynniki ryzyka wystąpienia zakrzepicy żylnej i zatoru tętnic płucnych    77
  4.2. Objawy kliniczne i rozpoznawanie    79
  4.3. Powikłania zakrzepowo-zatorowe w onkologii ginekologicznej    79
  4.4. Profilaktyka powikłań zakrzepowo-zatorowych u chorych leczonych operacyjnie    81
  4.5. Zalecenia profilaktyczne u pacjentek w ciąży leczonych operacyjnie    82
  Piśmiennictwo    83
  1. Powikłania związane ze stosowaniem tradycyjnych metod diagnostycznych - Maciej Wilczak, Małgorzata Kampioni, Stefan Sajdak, Dariusz Samulak, Łukasz Sroka    87
  1.1. Wyłyżeczkowanie diagnostyczne    87
  1.1.1. Definicja i sposób wykonania    87
  1.1.2. Wskazania    88
  1.1.3. Przeciwwskazania    88
  1.1.4. Powikłania    88
  1.1.4.1. Powikłania wczesne    89
  1.1.4.2. Powikłania późne    91
  1.1.3. Powikłania odległe    93
  1.2. Pobranie wycinków z tarczy części pochwowej    93
  1.2.1. Definicja i sposób wykonania    93
  1.2.2. Wskazania    94
  1.2.3. Przeciwwskazania    94
  1.2.4. Powikłania    95
  1.3. Punkcja    96
  1.3.1. Definicja i sposób wykonania    96
  1.3.2. Wskazania    97
  1.3.3. Przeciwwskazania    97
  1.3.4. Powikłania    97
  1.4. Histerosalpingografia    98
  1.4.1. Definicja i sposób wykonania    98
  1.4.2. Wskazania    99
  1.4.3. Przeciwwskazania    99
  1.4.4. Powikłania    99
  Piśmiennictwo    100
  2. Powikłania po endoskopii ginekologicznej - Beata Spiewankiewicz, Jerzy Stelmachów, Robert Piórkowski    103
  2.1. Powikłania zabiegów histeroskopowych    103
  Piśmiennictwo    107
  2.2. Powikłania laparoskopii    108
  2.2.1. Powikłania związane z wytworzeniem odmy brzusznej    110
  2.2.2. Uszkodzenia pęcherza moczowego    112
  2.2.3. Uszkodzenia przewodu pokarmowego    113
  2.2.4. Zapobieganie żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej po operacjach laparoskopowych    113
  Piśmiennictwo    114
  3. Powikłania po zabiegach operacyjnych na szyjce macicy - Anna Kwaśniewska, Anna Semczuk-Sikora    117
  3.1. Śródnabłonkowa neoplazja szyjki macicy (neoplasia intraepithelialis cervicalis, cervical intraepithelial neoplasia, CIN; klasyfikacja Bethesda - squamous intraepithelial lesion, SIL; LG - low grade, LG-SIL; HG - high grade, HG-SIL)    117
  3.1.1. Definicja    118
  3.1.2. Metody leczenia zmian HPV-zależnych    119
  3.1.2.1. Metody destrukcyjne (ablacyjne)    120
  3.1.3. Metody konizacyjne, resekcyjne    121
  3.1.3.1. Konizacja chirurgiczna (cold knife)    121
  3.1.3.2. Elektroresekcja pętlowa strefy transformacji (LLETZ -large loop excision of transformation zone; LEEP - loop electrosurgical excision procedure)    121
  3.1.3.3. Konizacja laserem    121
  3.1.3.4. Amputacja szyjki macicy z tkankami przyszyjkowymi (trachelectomia)    122
  3.1.4. Powikłania i ich leczenie    122
  3.1.4.1. Krwotok    122
  3.1.4.2. Zamknięcie (atrezja) szyjki macicy    123
  3.1.4.3. Zakażenie    123
  3.1.4.4. Ziarninowanie śródszyjkowe    124
  3.1.4.5. Perforacja szyjki macicy    124
  3.1.4.6. Upławy pochwowe    124
  3.1.4.7. Zaburzenia miesiączkowania    124
  3.1.4.8. Wpływ na ciąże i porody    124
  3.2. Szew okrężny w niewydolności cieśniowo-szyjkowej    126
  3.2.1. Definicja, etiopatogeneza, diagnostyka    126
  3.2.2. Metody leczenia    127
  3.2.3. Powikłania po założeniu szwu szyjkowego    127
  Piśmiennictwo    129
  4. Powikłania po operacjach oszczędzających narząd rodny oraz po amputacji nadpochwowej trzonu macicy drogą brzuszną - Stefan Sajdak, Kamila Witczak, Łukasz Sroka, Dariusz Samulak, Maciej Wilczak    131
  4.1. Operacje na trzonie macicy    131
  4.1.1. Mięśniaki macicy    132
  4.1.2. Metody leczenia operacyjnego mięśniaków macicy    133
  4.1.2.1. Wyłuszczenie mięśniaków macicy    133
  4.1.2.2. Przezbrzuszne wycięcie macicy    133
  4.1.3. Powikłania    134
  4.1.3.1. Wczesne    134
  4.1.3.2. Późne    134
  4.1.3.3. Odległe    134
  4.2. Operacje na przydatkach    135
  4.2.1. Guzy przydatków    135
  4.2.2. Zabiegi operacyjne w obrębie przydatków    135
  4.2.2.1. Pobranie klinowego wycinka z jajnika    135
  4.2.2.2. Punkcja torbieli    135
  4.2.2.3. Rekonstrukcja jajnika po zabiegach oszczędzających    136
  4.2.2.4. Wyłuszczenie guza jajnika    136
  4.2.2.5. Wycięcie przydatków    136
  4.2.2.6. Wyłuszczenie guza jajnika o lokalizacji śródwięzadłowej    136
  4.2.2.7. Wyłuszczenie torbieli okołojajnikowej    136
  4.2.2.8. Wycięcie jajowodu    136
  4.2.3. Powikłania '    136
  4.3. Powikłania - omówienie    137
  4.3.1. Krwawienia    137
  4.3.1.1. Krwawienie pooperacyjne    137
  4.3.2. Krwiak    140
  4.3.3. Uszkodzenia układu moczowego    140
  4.3.3.1. Uszkodzenia moczowodu    140
  4.3.3.2. Uszkodzenia pęcherza moczowego    141
  4.3.4. Uszkodzenia jelit    143
  4.3.5. Zrosty    144
  4.3.6. Niedrożność jelit    145
  4.3.6.1. Niedrożność mechaniczna    145
  4.3.6.2. Niedrożność porażenna    146
  4.3.7. Zapalenie otrzewnej    147
  4.3.8. Wzrost temperatury ciała    148
  4.3.9. Przerwanie ciągłości torebki guza    149
  Piśmiennictwo    149
  5. Powikłania po prostym wycięciu macicy drogą brzuszną i pochwową - Andrzej Skręt, Maciej Naróg    151
  5.1. Definicja    152
  5.2. Wskazania do histerektomii a ryzyko powikłań    152
  5.3. Epidemiologia powikłań    154
  5.4. Podział powikłań    156
  5.5. Objawy kliniczne, leczenie i profilaktyka powikłań    158
  Piśmiennictwo    164
  6. Powikłania po rozszerzonym usunięciu macicy - Jerzy Stelmachów, Beata Osuch    165
  6.1. Powikłania śródoperacyjne    166
  6.1.1. Uszkodzenia układu moczowego    167
  6.1.2. Uszkodzenia jelit    171
  6.1.3. Uszkodzenia szlaków nerwowych    171
  6.2. Powikłania pooperacyjne    172
  6.2.1. Dysfunkcja pęcherza moczowego    172
  6.2.2. Przetoki moczowe    172
  6.2.3. Torbiele limfatyczne    173
  6.2.4. Obrzęk limfatyczny kończyn dolnych    175
  6.2.5. Powikłania psychologiczne i seksuologiczne    175
  Piśmiennictwo    176
  7. Powikłania po zabiegach korekcji zaburzonej statyki narządów płciowych i operacjach nietrzymania moczu - Krzysztof Cendrowski    179
  7.1. Powikłania po operacji plastycznej przedniej ściany pochwy    179
  7.2. Powikłania po operacji plastycznej tylnej ściany pochwy    181
  7.3. Powikłania po operacji kolpopeksji krzyżowo-kolcowej    182
  7.4. Powikłania po laparoskopowych zabiegach podwieszenia pochwy    183
  7.5. Powikłania związane z zabiegami załonowymi    184
  7.6. Powikłania po operacjach TVT (tension free vaginal tape)    186
  Piśmiennictwo    188
  8. Powikłania po operacjach sromu - Anita Olejek    193
  8.1. Doświadczenia własne    200
  Piśmiennictwo    202
  9. Zaburzenia funkcji seksualnych po operacjach ginekologicznych - Violetta Skrzypulec    205
  9.1. Cykl reakcji seksualnej i psychofizjologia seksualności kobiety    206
  9.2. Zaburzenia seksualne u kobiet    207
  9.3. Seksualność po operacjach usunięcia macicy    208
  9.4. Seksualność po operacjach korekcyjnych wypadania narządów miednicy mniejszej    216
  9.5. Seksualność po operacjach korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu    219
  9.6. Seksualność po operacjach usunięcia sromu    224
  9.7. Diagnostyka i leczenie zaburzeń seksualnych po operacjach ginekologicznych    224
  9.8. Perspektywy    227
  Piśmiennictwo    227
  10. Trudności diagnostyczne w histopatologii ginekologicznej - implikacje kliniczne - Jolanta Kupryjańczyk    231
  10.1. Szyjka macicy    231
  10.1.1. Metaplazja przejściowokomórkowa    231
  10.1.2. Rozrost drobnogruczołowy błony śluzowej szyjki macicy    232
  10.2. Błona śluzowa trzonu macicy (endometrium)    233
  10.2.1. Złożony rozrost endometrium z niedojrzałą metaplazją płaskonabłonkową (complex hyperplasia with morular metaplasia)    233
  10.2.2. Atypowy gruczolakomięśniak polipowaty    233
  10.3. Jajnik    234
  10.3.1. Guzy graniczne jajnika    234
  10.3.1.1. Surowicze guzy graniczne    235
  10.3.1.2. Śluzowe guzy graniczne    237
  10.3.1.3. Endometrioidalne guzy graniczne    240
  10.3.1.4. Guzy Brennera o granicznej złośliwości    240
  10.3.1.5. Uwagi praktyczne dotyczące guzów granicznych    241
  10.4. Zmiany o różnej lokalizacji    241
  10.4.1. Endosalpingioza    241
  10.4.2. Rozrost mezotelium    242
  10.5. Badania śródoperacyjne wycinka z drugiego jajnika u młodych pacjentek    243
  Piśmiennictwo    244
  Skorowidz    245
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia