Położnictwo. Tom 4. Diagnostyka biofizyczna i biochemia

Położnictwo. Tom 4. Diagnostyka biofizyczna i biochemia

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

111,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Położnictwo, coraz częściej określane mianem medycyny perinatalnej, jest multidyscyplinarną specjalnością zajmującą się ciążą o przebiegu prawidłowym i nieprawidłowym, z uwzględnieniem wszelkich możliwych powikłań występujących u matki i dziecka. W ostatnich latach dokonuje się znaczący postęp w tej dziedzinie medycyny, który wymaga od lekarzy stałego przyswajania nowej wiedzy z zakresu diagnostyki i leczenia, zarówno farmakologicznego, jak i chirurgicznego.


Niniejszy podręcznik, przygotowany przez wybitnych polskich specjalistów w dziedzinie ginekologii i położnictwa, jest znakomitym źródłem informacji na temat najnowszych osiągnięć światowego położnictwa.


Tom 4. Diagnostyka biofizyczna i biochemiczna poświęcono badaniom diagnostycznym stosowanym w przypadku kobiet w ciąży.


Poza opisami samych badań oraz sytuacji, w których się je stosuje, wskazano wyniki oznaczające odchylenia od przyjętych norm. Wybrane rozdziały poświęcono sytuacjom nietypowym w przebiegu ciąży (poród przedwczesny, konflikt serologiczny, ciężarne z cukrzycą) i postępowaniu w takich przypadkach.


Liczba stron381
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4273-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]ROZDZIAŁ . Wybrane zagadnienia genetyki w położnictwie i ginekologii – Anna Latos-Bieleńska    1
[].. Wprowadzenie    1
[].2. Genom człowieka    1
  1.3. Choroby genetycznie uwarunkowane na tle budowy genomu człowieka    4
  1.4. Metody diagnostyki genetycznej w położnictwie i ginekologii    9
  1.5. Wybrane zagadnienia kliniczne    16
  1.6. Rejestry wrodzonych wad rozwojowych    27
  1.7. Poradnictwo genetyczne w ginekologii i położnictwie    27
  1.8. Bazy danych i strony internetowe    30
  Spis treści rozdziały    34
  ROZDZIAŁ 2. Badania polimorfizmów genetycznych u kobiet w ciąży – Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz, Krzysztof Drews    35
  2.1. Wprowadzenie    35
  2.2. Trombofilia i jej znaczenie u kobiet ciężarnych    36
  2.3. Poród przedwczesny    40
  2.4. Zakażenie wewnątrzowodniowe    41
  2.5. Podsumowanie    41
  Spis treści rozdziały    44
  ROZDZIAŁ 3. Ocena aktywności ruchowej płodu – Dorota A. Bomba-Opoń, Przemysław Kosiński    45
  3.1. Wprowadzenie    45
  3.2. Aktywność ruchowa płodu    45
  3.3. Ocena aktywności ruchowej płodu – liczenie ruchów płodu przez matkę    46
  3.4. Biofizyczna ocena aktywności ruchowej płodu    48
  3.5. Podsumowanie    50
  Spis treści rozdziały    52
  ROZDZIAŁ 4. Amnioskopia – Mirosław Wielgoś, Przemysław Kosiński, Longin Marianowski    53
  4.1. Wprowadzenie    53
  4.2. Wykonanie badania    53
  4.3. Wskazania    54
  4.4. Przeciwwskazania    54
  4.5. Powikłania    54
  4.6. Postępowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości    54
  4.7. Współczesne zastosowanie amnioskopii    54
  Spis treści rozdziały    56
  ROZDZIAŁ 5. Kardiotokografia – Robert Bartkowiak, Piotr Marianowski, Jerzy Sikora, Grzegorz H. Bręborowicz    57
  5.1. Mechanizm regulacji czynności serca płodu    57
  5.2. Osłuchiwanie czynności serca płodu    57
  5.3. Kardiotokografia    59
  5.4. Kardiotokograficzne testy przedporodowe    63
  5.5. Monitorowanie czynności serca w czasie porodu    67
  5.6. Komputerowa analiza zapisów kardiotokograficznych    68
  Spis treści rozdziały    72
  ROZDZIAŁ 6. Pulsoksymetria płodowa – Wiesław Markwitz    73
  6.1. Wprowadzenie    73
  6.2. Podstawy pulsoksymetrii    73
  6.3. Budowa pulsoksymetru płodowego oraz ograniczenia pomiaru i czynniki wpływające na jego wyniki    74
  6.4. Perspektywy pulsoksymetrii płodowej    75
  6.5. Podsumowanie    77
  Spis treści rozdziały    80
  ROZDZIAŁ 7. Elektrokardiografia płodowa – Jerzy Sikora    81
  7.1. Wprowadzenie    81
  7.2. Metody rejestracji elektrokardiogramów płodowych    83
  7.3. Podsumowanie    93
  Spis treści rozdziały    98
  ROZDZIAŁ 8. Echokardiografia płodowa – Agata Włoch, Piotr Kaczmarek    99
  8.1. Wprowadzenie    99
  8.2. Epidemiologia wad wrodzonych serca    99
  8.3. Wskazania do badania serca płodu    99
  8.4. Zasady badania serca płodu    100
  8.5. Odrębności badania serca płodu w I trymestrze ciąży    103
  8.6. Wady serca u płodu    104
  8.7. Problemy kardiologiczne występujące tylko w okresie płodowym    120
  8.8. Ocena sercowych markerów aberracji chromosomowych w II trymestrze ciąży    121
  8.9. Niedomykalność zastawki trójdzielnej – jak interpretować jej obecność w II trymestrze ciąży?    122
  8.10. Niewydolność krążenia u płodu    123
  8.11. Zaburzenia rytmu serca płodu    125
  8.12. Interwencje kardiologiczne u płodu in utero    128
  8.13. Ciąża i poród w przypadku występowania problemów kardiologicznych u płodu    130
  Spis treści rozdziały    136
  ROZDZIAŁ 9. Ultrasonografia    137
  9.1. Ultrasonografia w I trymestrze ciąży – Marek Pietryga    137
  9.2. Ultrasonografia w II i III trymestrze ciąży – Dariusz Borowski, Piotr Węgrzyn    142
  9.3. Ultrasonografia wielowymiarowa (3D, 4D) – Piotr Węgrzyn, Dariusz Borowski    176
  Spis treści rozdziały    190
  ROZDZIAŁ 10. Ultrasonografia dopplerowska w położnictwie    191
  10.1. Badanie dopplerowskie tętnicy macicznej – Marek Pietryga    191
  10.2. Badanie dopplerowskie tętnicy pępowinowej – Marek Pietryga    197
  10.3. Ultrasonografia dopplerowska w położnictwie – krążenie mózgowe – Mariusz Dubiel, Katarzyna Moszczyńska    200
  10.4. Ultrasonografia dopplerowska w położnictwie – układ żylny płodu – Mariusz Dubiel, Katarzyna Moszczyńska    203
  Spis treści rozdziały    206
  ROZDZIAŁ 11. Odrębności diagnostyki obrazowej w ciąży wielopłodowej    207
  11.1. Diagnostyka ultrasonograficzna w przypadku ciąży wielopłodowej – I trymestr ciąży – Grzegorz H. Bręborowicz, Mariola Ropacka-Lesiak    207
  11.2. Odrębności diagnostyki obrazowej ciąży wielopłodowej – II i III trymestr ciąży – Krzysztof Preis, Małgorzata Świątkowska-Freund    217
  Spis treści rozdziały    228
  ROZDZIAŁ 12. Fetoskopia – Mariola Ropacka-Lesiak    229
  12.1. Rozwój fetoskopii    229
  12.2. Warunki wykonania zabiegu    230
  12.3. Sprzęt    232
  12.4. Zabiegi wykonywane endoskopowo    233
  12.5. Podsumowanie    236
  Spis treści rozdziały    238
  ROZDZIAŁ 13. Prenatalne badania metodą rezonansu magnetycznego – Monika Bekiesińska-Figatowska    239
  13.1. Technika badania i aspekty bezpieczeństwa    239
  13.2. Zastosowanie rezonansu magnetycznego podczas ciąży    240
  13.3. Podsumowanie    246
  Spis treści rozdziały    249
  ROZDZIAŁ 14. Biofizyczna ocena układu naczyniowego ciężarnej    249
  14.1. Badanie EKG metodą Holtera w medycynie perinatalnej – Rafał Kocyłowski    249
  14.2. Biofizyczna ocena funkcji śródbłonka – Grzegorz Kruszyński, Grzegorz H. Bręborowicz    257
  14.3. Metody diagnostyczne układu krążenia kobiet w czasie ciąży na podstawie 24-godzinnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi – Przemysław Korszun    262
  14.4. Zastosowanie arteriografii w położnictwie – Rafał Kocyłowski    269
  14.5. Diagnostyka snu i zaburzeń oddychania podczas snu u kobiet ciężarnych – Karolina Gruca-Stryjak, Grzegorz H. Bręborowicz    276
  Spis treści rozdziały    283
  ROZDZIAŁ 15. Ocena równowagi kwasowo-zasadowej w czasie ciąży – Andrzej Bręborowicz, Grzegorz H. Bręborowicz    283
  15.1. Homeostaza kwasowo-zasadowa podczas ciąży    283
  15.2. Pobieranie krwi płodu do badań gazometrycznych    284
  15.3. Równowaga kwasowo-zasadowa płynu owodniowego    287
  15.4. Wpływ niedotlenienia na stan płodu i noworodka    287
  Spis treści rozdziały    290
  ROZDZIAŁ 16. Biochemiczne testy w diagnostyce prenatalnej    291
  16.1. Biochemiczne testy przesiewowe stosowane w diagnostyce prenatalnej I trymestru ciąży – Dariusz Borowski, Bartosz Czuba    291
  16.2. Test potrójny – Piotr Sieroszewski, Jacek Suzin    297
  Spis treści rozdziały    306
  ROZDZIAŁ 17. Biofizyczna analiza płynu owodniowego – Mariusz Zimmer, Robert Woytoń, Janusz Woytoń    307
  17.1. Ocena ilości płynu owodniowego    307
  17.2. Amniopunkcja    309
  17.3. Ocena dojrzałości płodu    310
  Spis treści rozdziały    314
  ROZDZIAŁ 18. Nieinwazyjne metody oceny DNA płodu oraz komórek płodowych w krążeniu ciężarnej – Marek Pietryga, Klaus Lücke, Grzegorz H. Bręborowicz    315
  18.1. Wprowadzenie    315
  18.2. Ocena DNA płodu w krążeniu ciężarnej    315
  18.3. Ocena komórek płodowych w krążeniu ciężarnej    317
  Spis treści rozdziały    321
  ROZDZIAŁ 19. Stan przedrzucawkowy – Artur Czekierdowski, Dorota Darmochwał-Kolarz, Sylwia Czekierdowska    321
  19.1. Zaburzenia immunologiczne w etiologii stanu przedrzucawkowego    322
  19.2. Etapy rozwoju trofoblastu towarzyszące preeklampsji    322
  19.3. Miejscowa i uogólniona odpowiedź zapalna związana z preeklampsją    323
  19.4. Nieswoista odpowiedź immunologiczna towarzysząca preeklampsji    324
  19.5. Immunologiczna odpowiedź swoista w przebiegu stanu przedrzucawkowego    324
  19.6. Wczesne prognozowanie zagrożenia wystąpienia stanu przedrzucawkowego    325
  19.7. Ocena przepływu krwi w tętnicach macicznych pod koniec I trymestru ciąży    326
  19.8. Białko PAPP-A    327
  19.9. Białko PP-13    327
  19.10. Przydatność oceny stężenia białka ADAM12    328
  19.11. Inhibina-A    328
  19.12. Czynniki angiogenne    329
  19.13. Łożyskowy czynnik wzrostu (PlGF) w ocenie ryzyka rozwoju preeklampsji    330
  19.14. Kombinacje testów biochemicznych i badania dopplerowskiego przepływu krwi w tętnicy macicznej    330
  19.15. Podsumowanie    332
  Spis treści rozdziały    336
  ROZDZIAŁ 20. Praktyczne aspekty diagnostyki ciężarnych z cukrzycą – Ewa Wender-Ożegowska    337
  20.1. Postępowanie z pacjentką chorą na cukrzycę    337
  20.2. Ocena stanu ciężarnej i płodu w czasie ciąży    339
  20.3. Sposób ukończenia ciąży oraz nadzór w trakcie porodu    341
  Spis treści rozdziały    344
  ROZDZIAŁ 21. Konflikt serologiczny – Zbigniew Celewicz, Mirosław Wielgoś    345
  Spis treści rozdziały    348
  ROZDZIAŁ 22. Zakażenia – Piotr Sieroszewski    349
  22.1. Zakażenia wirusowe    349
  22.2. Zakażenia bakteryjne    353
  Spis treści rozdziały    358
  ROZDZIAŁ 23. Poród przedwczesny – Krzysztof Drews, Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz    359
  23.1. Etiologia porodu przedwczesnego w aspekcie biologii molekularnej    359
  23.2. Cytokiny prozapalne    360
  23.3. Receptory Toll-podobne    361
  23.4. Metaloproteinazy    362
  23.5. Inne geny kandydujące w etiologii porodu przedwczesnego    362
  23.6. Interakcja gen–środowisko w aspekcie porodu przedwczesnego    362
  23.7. Podsumowanie    362
  Spis treści rozdziały    365
  ROZDZIAŁ 24. Badania diagnostyczne u kobiet z wczesnymi utratami ciąż – Jana Skrzypczak    365
  24.1. Badania ogólne    366
  24.2. Badania na obecność przeciwciał antyfosfolipidowych    366
  24.3. Ocena jamy macicy    368
  24.4. Badania genetyczne    369
  24.5. Ocena kariotypu poronionych zarodków    370
  24.6. Badania dodatkowe    371
  24.7. Testy immunologiczne    372
  24.8. Badania w kierunku infekcji    373
  Skorowidz    375
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia