Położnictwo i ginekologia

Repetytorium

1 opinia

Format:

epub, mobi

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

83,40  139,00

Format: epub, mobi

83,40139,00

cena zawiera podatek VAT

Repetytorium nawiązuje do podręcznika akademickiego wydanego pod tą samą redakcją naukową. Składa się z działów: położnictwo i ginekologia.
Zawiera materiał kursu położnictwa i ginekologii prowadzonego na wydziałach lekarskich uczelni medycznych.
Materiał o charakterze repetytoryjnym uzupełniają pytania kontolne z kluczem prawidłowych odpowiedzi.
Publikacja jest adresowana do studentów medycyny i stażystów przygotowujących się do Lekarskiego Egzaminu Państwowego.


Liczba stron520
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-6121-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Autorzy    5
  Przedmowa    10
  1. Ciąża o przebiegu prawidłowym     3
  1.1. ZapłodnienieLeszek Pawelczyk, Monika Serdyńska-Szuster    3
    1.1.1. Przygotowanie komórki jajowej do zapłodnienia     3
    1.1.2. Przygotowanie plemników do zapłodnienia     4
    1.1.3. Fuzja gamet     4
    1.1.4. Następstwa zapłodnienia     4
  1.2. Rozpoznanie ciąży i ustalenie terminu poroduMateusz Madejczyk    5
    1.2.1. Rozpoznanie ciąży w I trymestrze     6
    1.2.2. Rozpoznanie ciąży w II trymestrze    6
    1.2.3. Ustalenie terminu porodu     7
  1.3. PopłódPiotr Oszukowski     7
    1.3.1. Łożysko    8
    1.3.2. Pępowina     8
    1.3.3. Zaburzenia rozwojowe popłodu     9
  1.4. Zmiany ustrojowe w przebiegu ciążyJoanna Kempiak     10
    1.4.1. Układ krążenia     10
    1.4.2. Układ oddechowy     11
    1.4.3. Układ pokarmowy     12
    1.4.4. Układ kostny     13
    1.4.5. Układ moczowy    13
    1.4.6. Gruczoły wydzielania wewnętrznego     14
    1.4.7. Zmiany w metabolizmie     14
  1.5. Odżywianie kobiety ciężarnejMariola Ropacka-Lesiak    15
    1.5.1. Tłuszcze     16
    1.5.2. Białka     16
    1.5.3. Węglowodany     17
    1.5.4. Witaminy     18
    1.5.5. Suplementacja żywienia w ciąży    20
  1.6. Organizacja opieki nad kobietą w ciążyGrzegorz H. Bręborowicz    22
  1.7. Badanie położniczeMariola Ropacka-Lesiak    24
  2. Ciąża o przebiegu nieprawidłowym    25
  2.1. PoronienieGrzegorz H. Bręborowicz    25
  2.2. Ciąża ektopowaGrzegorz H. Bręborowicz     26
  2.3. Niepowściągliwe wymioty ciężarnychBeata Kubiaczyk-Paluch    28
  2.4. Konflikt serologicznyMirosław Wielgoś     31
  2.5. Krwotoki w II i III trymestrze ciążyGrzegorz H. Bręborowicz    34
    2.5.1. Przedwczesne oddzielenie się łożyska     34
    2.5.2. Łożysko przodujące     35
  2.6. Ciąża wielopłodowaWitold Malinowski     36
    2.6.1. Powstawanie ciąży wielopłodowej     36
    2.6.2. Epidemiologia     37
    2.6.3. Popłody ciąż bliźniaczych    38
    2.6.4. Rozpoznanie ciąży wielopłodowej     40
    2.6.5. Powikłania w przebiegu ciąży wielopłodowej     41
    2.6.6. Wady rozwojowe i anomalie chromosomalne     47
    2.6.7. Nadzór nad ciążą wielopłodową i jej prowadzenie    47
    2.6.8. Poród w ciąży wielopłodowej     48
  2.7. Ciąża obumarłaGrzegorz H. Bręborowicz     50
  2.8. Koagulopatie położniczeSławomir Sobieszczyk    51
    2.8.1. Układ hemostazy w przebiegu ciąży prawidłowej     51
    2.8.2. Zaburzenia krzepnięcia krwi     52
    2.8.3. Małopłytkowość    55
    2.8.4. Ciężkie, nabyte koagulopatie położnicze     58
    2.8.5. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa u kobiet w ciąży    62
  2.9. Zaburzenia wzrastania płoduGrzegorz H. Bręborowicz    65
    2.9.1. Hipotrofia     66
    2.9.2. Hipertrofia (makrosomia)     67
  2.10. Ciążowa choroba trofoblastycznaGrzegorz H. Bręborowicz    68
  2.11. Niewydolność cieśniowo-szyjkowaGrzegorz H. Bręborowicz    70
  2.12. Przedwczesne pęknięcie błon płodowychGrzegorz H. Bręborowicz    72
  3. Choroby współistniejące z ciążą     75
  3.1. Nadciśnienie tętniczeJan Oleszczuk, Bożena Leszczyńska-Gorzelak, Elżbieta Poniedziałek-Czajkowska     75
    3.1.1. Definicje i klasyfikacja nadciśnienia w ciąży     75
    3.1.2. Stan przedrzucawkowy    76
    3.1.3. Przełom nadciśnieniowy (kryza nadciśnieniowa)     78
    3.1.4. Rzucawka     79
    3.1.5. Nadciśnienie przewlekłe     79
    3.1.6. Nałożony stan przedrzucawkowy na przewlekłe nadciśnienie tętnicze     80
  3.2. Choroby wątrobyKrzysztof Czajkowski    81
    3.2.1. Cholestaza    81
    3.2.2. Zespół HELLP     82
    3.2.3. Ostre żółciowe stłuszczenie wątroby    83
    3.2.4. WZW typu B     84
    3.2.5. Kamica pęcherzyka żółciowego     85
  3.3. Choroby układu moczowegoMateusz Madejczyk    85
    3.3.1. Przewlekła niewydolność nerek     85
    3.3.2. Ostra niewydolność nerek     87
    3.3.3. Kamica nerkowa     87
    3.3.4. Zakażenie dróg moczowych     88
  3.4. Choroby układu sercowo-naczyniowegoSławomir Sobieszczyk    90
    3.4.1. Symptomatologia chorób serca w ciąży     91
    3.4.2. Diagnostyka kardiologiczna w okresie ciąży     91
    3.4.3. Ocena ryzyka niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych w okresie ciąży     92
    3.4.4. Schemat opieki nad ciężarną z chorobą serca    92
    3.4.5. Zaburzenia rytmu serca     92
    3.4.6. Zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego     94
    3.4.7. Kardiomiopatie     95
    3.4.8. Zawał mięśnia sercowego     96
    3.4.9. Wady serca     98
  3.5. Choroby układu krwiotwórczegoSławomir Sobieszczyk    101
    3.5.1. Niedokrwistości     101
    3.5.2. Nowotwory układu krwiotwórczego     107
  3.6. CukrzycaJan Wilczyński, Katarzyna Cypryk    110
    3.6.1. Klasyfikacja cukrzycy     110
    3.6.2. Algorytm diagnostyczny cukrzycy ciążowej     111
    3.6.3. Leczenie cukrzycy     112
    3.6.4. Przygotowanie chorej na cukrzycę do ciąży     114
    3.6.5. Wpływ ciąży na przebieg cukrzycy     114
    3.6.6. Powikłania ciąży u kobiety z cukrzycą     115
    3.6.7. Wpływ cukrzycy na płód/dziecko     115
    3.6.8. Postępowanie w czasie porodu    116
  3.7. Choroby gruczołów dokrewnychKrzysztof Drews, Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz     117
    3.7.1. Choroby gruczołu tarczowego     117
    3.7.2. Choroby przysadki     121
    3.7.3. Choroby nadnerczy     123
  3.8. Choroby immunologiczneKrzysztof Drews, Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz     125
    3.8.1. Zespół antyfosfolipidowy (zespół Hughesa)     125
    3.8.2. Małopłytkowość samoistna (małopłytkowość autoimmunologiczna)     126
    3.8.3. Toczeń rumieniowaty układowy     127
    3.8.4. Twardzina uogólniona     128
    3.8.5. Reumatoidalne zapalenie stawów     129
    3.8.6. Nużliwość mięśni (miastenia)     129
    3.8.7. Pemfigoid ciężarnych (opryszczka ciężarnych)    130
  3.9. Nowotwory w czasie ciążyGrzegorz H. Bręborowicz    131
    3.9.1. Nowotwory łagodne     131
    3.9.2. Nowotwory złośliwe     132
    3.9.3. Inne nowotwory złośliwe     134
    3.9.4. Chemioterapia w czasie ciąży     135
    3.9.5. Radioterapia w czasie ciąży     135
  3.10. Choroby układu oddechowegoMariola Ropacka-Lesiak    135
    3.10.1. Dychawica oskrzelowa (astma)     135
    3.10.2. Zapalenie płuc     139
    3.10.3. Zespół ostrej niewydolności oddechowej u dorosłych     142
    3.10.4. Sarkoidoza     142
  3.11. Zakażenia i zarażenia w ciążyDorota Nowakowska, Paulina Marcinek, Jan Wilczyński     142
    3.11.1. Zakażenia bakteriami     143
    3.11.2. Zakażenia wirusami     147
    3.11.3. Zarażenia pierwotniakami     153
    3.11.4. Zarażenia grzybami     154
  4. Poród     155
  4.1. Anatomia położniczaWiesław Markwitz, Mariola Ropacka-Lesiak    155
    4.1.1. Anatomia płodu     155
    4.1.2. Miednica kostna     158
    4.1.3. Mięśnie i więzadła miednicy mniejszej     162
    4.1.4. Czynność skurczowa macicy    163
    4.1.5. Rozwieranie szyjki macicy     164
  4.2. Poród prawidłowyWiesław Markwitz, Mariola Ropacka-Lesiak    165
    4.2.1. Czynniki zwiastujące poród     165
    4.2.2. Postępowanie wstępne przy przyjęciu pacjentki na oddział porodowy     165
    4.2.3. Badanie położnicze rodzącej     166
    4.2.4. Przebieg porodu fizjologicznego     168
  4.3. Poród nieprawidłowyWiesław Markwitz, Mariola Ropacka-Lesiak    173
    4.3.1. Poród przedłużony     174
    4.3.2. Nieprawidłowości drugiego okresu porodu    176
    4.3.3. Niewspółmierność porodowa     177
    4.3.4. Nieprawidłowe położenia płodu     179
    4.3.5. Poród w nieprawidłowym ułożeniu i ustawieniu płodu    180
  4.4. Zaburzenia czynności skurczowej mięśnia macicyKrzysztof Czajkowski    186
    4.4.1. Zaburzenia czynności skurczowej macicy i przebiegu porodu przed wydaleniem płodu     187
    4.4.2. Zaburzenia czynności skurczowej macicy i jej obkurczania się po wydaleniu płodu     188
  4.5. Znieczulenie w czasie poroduSławomir Sobieszczyk    189
    4.5.1. Ból porodowy     189
    4.5.2. Analgezja i znieczulenie porodu pochwowego    190
    4.5.3. Znieczulenie do cięcia cesarskiego     197
    4.5.4. Powikłania znieczuleń do porodu     199
  4.6. Operacje położniczeWiesław Markwitz, Grzegorz H. Bręborowicz    201
    4.6.1. Ocena ryzyka porodu operacyjnego     201
    4.6.2. Operacyjne ukończenie porodu drogą pochwową     202
    4.6.3. Pomoc ręczna w położeniu miednicowym płodu     206
    4.6.4. Cięcie cesarskie     208
    4.6.5. Okołoporodowe wycięcie macicy     208
    4.6.6. Nacięcie krocza     209
  5. PołógElżbieta Ronin-Walknowska    211
  5.1. Połogowe zmiany ogólnoustrojowe211
    5.1.1. Zmiany hormonalne     211
    5.1.2. Układ krążenia, składniki krwi i układ krzepnięcia krwi    212
    5.1.3. Układ moczowy i równowaga wodno-elektrolitowa     212
    5.1.4. Masa ciała     213
    5.1.5. Układ pokarmowy     213
  5.2. Laktacja     213
  5.3. Zmiany połogowe w macicy    214
  5.4. Postępowanie w połogu    215
  5.5. Powikłania połogowe    216
    5.5.1. Zakażenie połogowe     216
    5.5.2. Choroba zakrzepowa     218
    5.5.3. Zaburzenia laktacji     219
    5.5.4. Późne krwawienia poporodowe     219
  6. Diagnostyka rozwoju i stanu płodu    221
  6.1. Badanie równowagi kwasowo-zasadowejBeata Kubiaczyk-Paluch     221
  6.2. Ocena aktywności ruchowej płoduGrzegorz H. Bręborowicz    223
    6.2.1. Ocena ruchów przez ciężarną     224
    6.2.2. Obiektywna ocena aktywności płodu – profil biofizyczny     224
  6.3. Badanie płynu owodniowegoGrzegorz H. Bręborowicz    226
    6.3.1. Pierwsza połowa ciąży     226
    6.3.2. Druga połowa ciąży     227
  6.4. Ocena czynności serca płodu w czasie ciąży i poroduJerzy Sikora    227
    6.4.1. Osłuchiwanie     229
    6.4.2. Kardiotokografia     230
    6.4.3. Elektrokardiografia płodowa     243
  6.5. Badanie ultrasonograficzne w położnictwieMariusz Dubiel, Grzegorz H. Bręborowicz    246
    6.5.1. Badanie ultrasonograficzne w I trymestrze ciąży     246
    6.5.2. Badanie ultrasonograficzne w II i III trymestrze ciąży    247
    6.5.3. Biometria płodu     248
    6.5.4. Sonoanatomia płodu     249
    6.5.5. Ultrasonografia popłodu     255
  6.6. Badanie dopplerowskie w położnictwieMariusz Dubiel    255
    6.6.1. Krążenie płodowo-łożyskowe     256
    6.6.2. Badanie przepływu krwi w naczyniach mózgowych płodu     258
    6.6.3. Zastosowanie techniki angiografii dopplerowskiej w położnictwie    258
  6.7. Biochemiczna ocena rozwoju ciążyJoanna Kempiak, Katarzyna Cypryk    259
    6.7.1. Hormony białkowe łożyska     259
    6.7.2. Hormony steroidowe łożyska     261
    6.7.3. Enzymy i inne substancje    261
    6.7.4. Metabolizm w ciąży     263
  7. NoworodekMarta Szymankiewicz    265
  7.1. Adaptacja noworodka do życia zewnątrzmacicznego     265
  7.2. Podstawy patologii noworodka    266
    7.2.1. Złamanie obojczyka     266
    7.2.2. Zespół aspiracji smółki     267
    7.2.3. Zapalenie płuc     268
    7.2.4. Zespół zaburzeń oddychania     270
    7.2.5. Dysplazja oskrzelowo-płucna     271
    7.2.6. Żółtaczki     272
    7.2.7. Przetrwały przewód tętniczy    274
    7.2.8. Martwicze zapalenie jelit     275
    7.2.9. Krwawienia śródczaszkowe     276
  Ginekologia
  8. Rozwój, budowa i fizjologia żeńskich narządów płciowych    281
  8.1. Rozwój żeńskich narządów płciowychHelena Kędzia    281
  8.2. Anatomia miednicy mniejszej - wybrane zagadnieniaAndrzej K. Bręborowicz, Witold Woźniak     282
    8.2.1. Miednica     282
    8.2.2. Srom    282
    8.2.3. Pochwa     283
    8.2.4. Macica     284
    8.2.5. Jajowód    285
    8.2.6. Jajnik     286
    8.2.7. Unaczynienie macicy, jajnika i jajowodów     286
    8.2.8. Unerwienie macicy, jajnika i jajowodów     287
    8.2.9. Krocze     287
  9. Cykl miesiączkowyLeszek Pawelczyk, Beata Banaszewska     291
  9.1. Układ podwzgórzowo-przysadkowy    292
    9.1.1. Podwzgórze    292
    9.1.2. Przysadka mózgowa     293
  9.2. Hormony steroidowe jajnika    294
    9.2.1. Estrogeny     294
    9.2.2. Gestageny     295
    9.2.3. Androgeny     296
  9.3. Cykl jajnikowy     297
    9.3.1. Faza folikularna     297
    9.3.2. Owulacja     298
    9.3.3. Faza lutealna     298
  9.4. Cykl endometrialny    299
    9.4.1. Faza miesiączkowa     299
    9.4.2. Faza proliferacyjna     300
    9.4.3. Faza owulacyjna     300
    9.4.4. Faza sekrecyjna     300
  9.5. Cykl szyjkowy     301
  10. Wady wrodzone żeńskich narządów płciowychZbigniew Friebe     303
  10.1. Rozwój narządów płciowych    303
  10.2. Wady macicy     304
  10.3. Wady pochwy     307
    10.3.1. Wrodzony brak pochwy     308
    10.3.2. Zarośnięcie błony dziewiczej     310
    10.3.3. Poprzeczne przegrody pochwy     311
    10.3.4. Podłużne przegrody pochwy     312
  10.4. Wady sromu     312
  11. Zaburzenia statyki żeńskich narządów płciowychAndrzej Skręt, Joanna Skręt-Magierło     315
  12. Zakażenia żeńskich narządów płciowych     321
  12.1. ZapaleniaRomuald Dębski     321
    12.1.1. Zapalenie sromu     322
    12.1.2. Zapalenie pochwy     325
    12.1.3. Zapalenie szyjki macicy     327
    12.1.4. Zapalenia górnego odcinka narządów płciowych     328
    12.1.5. Zakażenia pooperacyjne     332
  12.2. Zakażenia przenoszone drogą płciowąTomasz Niemiec    334
  13. Urologia ginekologicznaNorbert Stachowicz, Jan Kotarski    339
  13.1. Zaburzenia statyki narządu płciowego     339
  13.2. Nietrzymanie moczu    340
  14. Endokrynologia ginekologicznaBłażej Męczekalski    347
  14.1. Diagnostyka w endokrynologii ginekologicznej     347
    14.1.1. Wywiad     347
    14.1.2. Badanie przedmiotowe     347
    14.1.3. Ocena obwodowego działania hormonów jajnikowych    349
    14.1.4. Badania hormonalne     349
    14.1.5. Testy czynnościowe     350
    14.1.6. Badania obrazowe     352
  14.2. Układ podwzgórzowo-przysadkowy    352
    14.2.1. Podwzgórze    352
    14.2.2. Przysadka mózgowa     358
  14.3. Zaburzenia cyklu miesiączkowego     364
    14.3.1. Terminologia     364
    14.3.2. Klasyfikacja zaburzeń miesiączkowania     365
    14.3.3. Zespół napięcia przedmiesiączkowego     365
    14.3.4. Bolesne miesiączkowanie    365
  14.4. Pierwotna niewydolność jajników     367
    14.4.1. Dysgenezje gonad     367
    14.4.2. Przedwczesne wygasanie czynności jajników     369
  14.5. Zaburzenia różnicowania płci     370
  14.6. Zespoły hiperandrogenizacji u kobiet     371
    14.6.1. Zespół policystycznych jajników    372
    14.6.2. Hyperthecosis     373
    14.6.3. Guzy wirylizujące jajnika     373
    14.6.4. Wrodzony przerost nadnerczy     374
  14.7. Menopauza     375
    14.7.1. Zmiany metaboliczne u kobiet po menopauzie związane z hipęstrogenizmem    376
    14.7.2. Hormonalna terapia zastępcza    376
  15. NiepłodnośćTomasz Żak    379
  15.1. Diagnostyka niepłodności     380
  15.2. Techniki wspomaganego rozrodu     381
    15.2.1. Inseminacja     382
    15.2.2. Zapłodnienie in vitro     382
    15.2.3. Wewnątrzcytoplazmatyczne wprowadzenie plemnika    383
    15.2.4. Przedimplantacyjna diagnostyka genetyczna     384
  16. Ginekologia dziecięca i dziewczęcaIzabella Rzepka-Górska     387
  16.1. Dojrzewanie płciowe     387
  16.2. Zaburzenia rozwoju płciowego    389
    16.2.1. Przedwczesne pokwitanie    389
    16.2.2. Opóźnione pokwitanie lub brak pokwitania     390
  16.3. Choroby jajnika    394
    16.3.1. Torbiele czynnościowe    394
    16.3.2. Pierwotne nowotwory nabłonkowe    394
    16.3.3. Nowotwory specyficzne dla gonad     394
    16.3.4. Nowotwory germinalne     395
    16.3.5. Nowotwory przerzutowe     395
  16.4. Endometrioza u młodocianych     396
  16.5. Zmiany w sutkach     396
    16.5.1. Fizjologiczne obrzmienie sutków u noworodków     396
    16.5.2. Nieprawidłowości i zaburzenia rozwoju sutków w okresie pokwitania     397
    16.5.3. Guzy nowotworowe     397
  16.6. Czynniki ryzyka w karcynogenezie raka szyjki macicy     398
    16.6.1. Współżycie płciowe dziewcząt     398
    16.6.2. Zakażenia wirusami brodawczaka ludzkiego i ich wykrywanie     398
  16.7. Zapalenie narządów płciowych    399
    16.7.1. Zapalenia sromu i pochwy    399
    16.7.2. Zakażenia układu moczowego w powiązaniu ze stanami zapalnymi pochwy     399
    16.7.3. Zapalenie przydatków w okresie pokwitania     399
  17. Onkologia ginekologicznaEwa Nowak-Markwitz, Witold Kędzia, Marek Spaczyński    401
  17.1. Podział nowotworów narządów płciowych     401
  17.2. Rak szyjki macicy    404
  17.3. Nowotwory trzonu macicy     406
    17.3.1. Rak błony śluzowej trzonu macicy     406
    17.3.2. Nowotwory mezenchymalne trzonu macicy – mięsaki    408
  17.4. Nowotwory sromu     408
    17.4.1. Rak sromu     408
    17.4.2. Czerniak sromu     409
  17.5. Nowotwory pochwy    409
    17.5.1. Rak pochwy     409
    17.5.2. Mięsaki pochwy    409
  17.6. Nowotwory trofoblastu     410
    17.6.1. Rozrosty trofoblastu     410
    17.6.2. Rak kosmówki    410
  17.7. Nowotwory jajnika    411
  18. Nowotwory sutkaBogusław Dębniak     417
    18.1. Nowotwory niezłośliwe    417
    18.2. Nowotwory złośliwe    418
    18.3. Diagnostyka zmian gruczołów piersiowych     418
  18.4. Leczenie     419
    18.4.1. Nowotwory niezłośliwe     419
    18.4.2. Nowotwory złośliwe     420
  18.5. Rokowanie    421
  19. EndometriozaGrzegorz H. Bręborowicz    421
  20. OsteoporozaTomasz Opala, Dorota Rabiega-Gmyrek    423
  21. Operacyjne leczenie w ginekologii – Zbigniew Friebe     429
  21.1. Przygotowanie pacjentki do operacji ginekologicznej, ocena ryzyka operacyjnego, wybór metody leczenia oraz sposobu znieczulenia do operacji     430
    21.1.1. Postępowanie przedoperacyjne – przygotowanie pacjentki do leczenia operacyjnego na oddziale ginekologicznym    431
    21.1.2. Zgoda pacjentki na proponowane leczenie operacyjne w obrębie narządów płciowych    433
  21.2. Metody operacyjne    434
    21.2.1. Rodzaj dostępu operacyjnego     434
    21.2.2. Otwarcie i zamknięcie powłok brzucha     434
  21.3. Najczęściej wykonywane operacje w ginekologii     438
    21.3.1. Łyżeczkowanie ścian kanału szyjki macicy i jamy macicy    438
    21.3.2. Operacja opróżnienia jamy macicy przez odsysanie     439
    21.3.3. Operacyjne leczenie zmian na tarczy części pochwowej szyjki macicy     439
    21.3.4. Wycięcie macicy z dostępu pochwowego     440
    21.3.5. Wycięcie macicy z dostępu brzusznego    442
    21.3.6. Rozszerzone wycięcie macicy (histerektomia radykalna)     444
    21.3.7. Laparoskopowa limfadenektomia     448
    21.3.8. Zachowujące płodność chirurgiczne metody leczenia raka szyjki macicy     448
    21.3.9. Rozszerzone pochwowe wycięcie macicy w asyście laparoskopowej     449
    21.3.10. Specjalne procedury operacyjne w onkologii ginekologicznej     450
    21.3.11. Operacje w celu określenia stopnia zaawansowania raka     450
    21.3.12. Operacje cytoredukcyjne     451
    21.3.13. Operacje wykonywane na przydatkach     452
    21.3.14. Operacje wykonywane na sromie     453
  22. Regulacja urodzeńLeszek Pawelczyk, Beata Banaszewska    457
  22.1. Metody naturalne     457
  22.2. Antykoncepcja hormonalna     458
  22.3. Kształtka wewnątrzmaciczna     460
  22.4. Metody mechaniczne     460
  22.5. Środki plemnikobójcze     461
  22.6. Sterylizacja chirurgiczna    461
  23. Diagnostyka ginekologiczna 463
  23.1. Badanie ginekologiczneEugeniusz Grys     463
    23.1.1. Badanie podmiotowe    464
    23.1.2. Badanie przedmiotowe ogólne    465
    23.1.3. Badanie gruczołów sutkowych     465
    23.1.4. Badanie ginekologiczne     465
    23.1.5. Badanie zestawione przez pochwę i odbytnicę    467
    23.1.6. Badanie ultrasonograficzne     467
  23.2. Badanie histopatologiczneHelena Kędzia    467
  23.3. Diagnostyka cytologicznaEugeniusz Grys    468
    23.3.1. Nabłonek szyjki macicy i pochwy     468
    23.3.2. Zasady pobierania rozmazu cytologicznego szyjki macicy    468
    23.3.3. Ocena preparatów cytologicznych i algorytmy postępowania     469
    23.3.4. Diagnostyka cytohormonalna     471
  23.4. Badanie andrologiczneTomasz Żak     471
    23.4.1. Analiza seminologiczna     473
    23.4.2. Testy czynnościowe plemników     473
  23.5. KolposkopiaAntoni Basta, Andrzej Szczudrawa     473
    23.5.1. Budowa kolposkopu     474
    23.5.2. Badanie kolposkopowe     474
    23.5.3. Testy w diagnostyce kolposkopowej     476
    23.5.4. Klasyfikacja obrazów kolposkopowych     477
  Pytania kontrolne    479
  Odpowiedzi     501
  Skorowidz     503
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia