Położnictwo. Tom 3. Operacje w położnictwie

Położnictwo. Tom 3. Operacje w położnictwie

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

111,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Położnictwo, coraz częściej określane mianem medycyny perinatalnej, jest multidyscyplinarną specjalnością zajmującą się ciążą o przebiegu prawidłowym i nieprawidłowym, z uwzględnieniem wszelkich możliwych powikłań występujących u matki i dziecka. W ostatnich latach dokonuje się znaczący postęp w tej dziedzinie medycyny, który wymaga od lekarzy stałego przyswajania nowej wiedzy z zakresu diagnostyki i leczenia, zarówno farmakologicznego, jak i chirurgicznego.


Niniejszy podręcznik, przygotowany przez wybitnych polskich specjalistów w dziedzinie ginekologii i położnictwa, jest znakomitym źródłem informacji na temat najnowszych osiągnięć światowego położnictwa.


Tom III, Operacje w położnictwie poświęcono zagadnieniom związanym z operacjami położniczymi - ich historii, narzędziom wykorzystywanym w ich przebiegu oraz postępowaniu w określonych przypadkach.


Liczba stron383
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4272-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]ROZDZIAŁ . Operacje położnicze – rys historyczny – Edmund Waszyński    1
[].. Nacięcie krocza    1
  1.. Próżniociąg położniczy    2
  1.. Kleszcze położnicze    3
  1.4. Dalsze modyfikacje kleszczy położniczych    5
  1.. Ogólna ocena operacji kleszczowej w położnictwie europejskim    5
  1.. Miednicowe położenie płodu    6
  1.. Cięcie cesarskie    7
  Spis treści rozdziału    21
  ROZDZIAŁ 2. Materiały i narzędzia w położnictwie – Rafał Kocyłowski    13
  2.1. Wstęp    13
  2.2. Cechy szwu chirurgicznego    13
  2.3. Etapy gojenia się rany    14
  2.4. Charakterystyka nici chirurgicznych    15
  2.5. Narzędzia i zestawy stosowane podczas zabiegów i operacji położniczych    17
  Spis treści rozdziału    20
  ROZDZIAŁ 3. Nacięcie krocza – Mateusz Madejczyk    21
  3.1. Wskazania    21
  3.2. Techniki operacji    22
  3.3. Szycie krocza    22
  3.4. Postępowanie pooperacyjne    22
  3.5. Powikłania    23
  Spis treści rozdziału    26
  ROZDZIAŁ 4. Wyciągacz próżniowy – Grzegorz H. Bręborowicz, Wiesław Markwitz    27
  4.1. Wprowadzenie    27
  4.2. Podstawy biofizyczne    28
  4.3. Wskazania i przeciwwskazania    28
  4.4. Warunki oraz technika przeprowadzenia operacji    29
  4.5. Postępowanie pooperacyjne    31
  4.6. Powikłania    31
  4.7. Porównanie operacji za pomocą wyciągacza próżniowego z operacją kleszczową    32
  Spis treści rozdziału    35
  ROZDZIAŁ 5. Operacja kleszczowa – Przemysław Oszukowski, Agnieszka Pięta-Dolińska    35
  5.1. Kleszcze – opis narzędzia    35
  5.2. Wskazania do zabiegu kleszczowego    35
  5.3. Bezwzględne warunki wykonania zabiegu kleszczowego    36
  5.4. Klasyfikacja kryteriów zabiegu kleszczowego według ACOG    37
  5.5. Etapy wykonania zabiegu kleszczowego    37
  5.6. Zasady wykonania zabiegu kleszczowego przy główce stojącej skośnie – wyjątki od reguły    39
  5.7. Powikłania zabiegu kleszczowego    40
  Spis treści rozdziału    42
  ROZDZIAŁ 6. Operacje położnicze w miednicowym położeniu płodu – Ewa Kurowska-Mroczek, Tomasz Niemiec    43
  6.1. Obrót zewnętrzny płodu    43
  6.2. Przygotowanie do porodu płodu w położeniu miednicowym    45
  6.3. Ręczna pomoc sposobem Brachta    45
  6.4. Wytoczenie barków sposobem Løvseta    46
  6.5. Urodzenie barków i rączek sposobem Müllera    48
  6.6. Uwolnienie rączek sposobem klasycznym    48
  6.7. Zarzucenie rączek    48
  6.8. Rodzenie główki sposobem Veita–Smelliego    49
  6.9. Odwrócony sposób praski    49
  6.10. Poród główki sposobem Wiganda–Martina–Winckela    49
  6.11. Ręczne wydobycie płodu    50
  Spis treści rozdziału    52
  ROZDZIAŁ 7. Poród w ciąży wielopłodowej – Witold Malinowski    53
  7.1. Termin porodu    53
  7.2. Topografia położenia płodów w jamie macicy    55
  7.3. Czas trwania porodu bliźniaczego    55
  7.4. Rokowania dla drugiego płodu    56
  7.5. Odstęp czasu między porodami bliźniąt    56
  7.6. Nierozpoznana ciąża bliźniacza    56
  7.7. Znieczulenie ciężarnej    56
  7.8. Prowadzenie porodu w ciąży wielopłodowej    57
  7.9. Wybór metody porodu    59
  7.10. Poród kombinowany    63
  7.11. Okres łożyskowy w porodzie bliźniaczym    64
  7.12. Okres połogu    64
  Spis treści rozdziału    68
  ROZDZIAŁ 8. Chirurgiczne leczenie ciąży ektopowej – Jana Skrzypczak    69
  8.1. Ciąża jajowodowa    70
  8.2. Ciąża śródścienna    72
  8.3. Ciąża szyjkowa    73
  8.4. Ciąża jajnikowa    74
  8.5. Ciąża w bliźnie po cięciu cesarskim    75
  8.6. Ciąża brzuszna    75
  8.7. Wyniki leczenia chirurgicznego    75
  8.8. Wpływ leczenia ciąży ektopowej na potencjał rozrodczy    76
  8.9. Leczenie przetrwałej choroby trofoblastycznej    77
  Spis treści rozdziału    80
  ROZDZIAŁ 9. Dystocja barkowa – Krzysztof Czajkowski, Aneta Malinowska-Polubiec    81
  9.1. Wstęp    81
  9.2. Definicja i rozpoznanie    81
  9.3. Częstość występowania    82
  9.4. Czynniki ryzyka    82
  9.5. Kwalifikacja do porodu drogami natury    84
  9.6. Poród po dystocji w wywiadzie    85
  9.7. Postępowanie w dystocji barkowej    85
  9.8. Powikłania w przebiegu dystocji    88
  9.9. Podsumowanie    90
  Spis treści rozdziału    92
  ROZDZIAŁ 10. Wynicowanie macicy – Grzegorz H. Bręborowicz, Andrzej Bręborowicz    93
  10.1. Wstęp    93
  10.2. Epidemiologia    93
  10.3. Klasyfikacja    93
  10.4. Etiologia    93
  10.5. Rozpoznanie    94
  10.6. Postępowanie terapeutyczne    94
  10.7. Profilaktyka    96
  10.8. Rokowanie    96
  Spis treści rozdziału    98
  ROZDZIAŁ 11. Niewydolność cieśniowo-szyjkowa – Grzegorz H. Bręborowicz, Tomasz Paszkowski    99
  11.1. Etiopatogeneza    99
  11.2. Rozpoznanie    100
  11.3. Leczenie    102
  11.4. Profilaktyka – zabiegi korekcyjne poza okresem ciąży    109
  11.5. Rokowanie    109
  Spis treści rozdziału    114
  ROZDZIAŁ 12. Cięcie cesarskie    115
  12.1. Techniki cięcia cesarskiego – Jerzy Sikora    115
  12.2. Wskazania do cięcia cesarskiego – Grzegorz H. Bręborowicz    121
  12.3. Powikłania po cięciu cesarskim – Grzegorz Krasomski    134
  12.4. Poród po przebytym cięciu cesarskim – Bożena Leszczyńska–Gorzelak, Stanisław Radowicki, Ryszard Poręba, Jan Oleszczuk, Elżbieta Poniedziałek–Czajkowska    141
  Spis treści rozdziału    152
  ROZDZIAŁ 13. Okołoporodowe wycięcie macicy – Ryszard Poręba    153
  13.1. Wstęp    153
  13.2. Częstość wykonywania    153
  13.3. Wskazania    154
  13.4. Technika operacyjna    154
  13.5. Histerektomia czy amputacja nadszyjkowa trzonu macicy?    156
  13.6. Powikłania okołoporodowego wycięcia macicy    156
  Spis treści rozdziału    158
  ROZDZIAŁ 14. Leczenie chirurgiczne ciężkich krwotoków położniczych    159
  14.1. Profilaktyka krwotoków poporodowych – Grzegorz H. Bręborowicz    159
  14.2. Zamykanie tętnic macicznych drogą pochwową – Ryszard Poręba    164
  14.3. Operacje brzuszne w hamowaniu krwotoków poporodowych – Jan Oleszczuk, Bożena Leszczyńska–Gorzelak, Dariusz Szymula    166
  Spis treści rozdziału    180
  ROZDZIAŁ 15. Nowotwory w czasie ciąży    181
  15.1. Mięśniaki macicy – Grzegorz H. Bręborowicz, Andrzej Bręborowicz    181
  15.2. Rak szyjki macicy u ciężarnej – Witold Kędzia    187
  15.3. Nowotwory jajnika podczas ciąży – Ewa Nowak–Markwitz    203
  15.4. Rak piersi u kobiet w ciąży – Paweł Murawa    207
  15.5. Nowotwory niezwiązane z układem rozrodczym – Andrzej Bręborowicz, Grzegorz H. Bręborowicz    211
  Spis treści rozdziału    218
  ROZDZIAŁ 16. Laparoskopia u kobiet w ciąży – Andrzej Malinowski, Renata Banach    219
  16.1. Wprowadzenie    219
  16.2. Zalety laparoskopii    220
  16.3. Zagrożenia związane z wykonywaniem laparoskopii u kobiet w ciąży    220
  16.4. Zastosowanie laparoskopii w praktyce    222
  16.5. Choroby nowotworowe w okresie ciąży    223
  16.6. Podsumowanie    224
  Spis treści rozdziału    226
  ROZDZIAŁ 17. Wrodzone wady macicy a rozród – Włodzimierz Baranowski, Marek Ciesielski    227
  17.1. Wprowadzenie    227
  17.2. Podział wrodzonych wad macicy    227
  17.3. Diagnostyka wrodzonych wad macicy    230
  17.4. Leczenie operacyjne wrodzonych wad macicy    230
  Spis treści rozdziału    234
  ROZDZIAŁ 18. Urazy u kobiet w ciąży – Janusz Jacek Kraczkowski    235
  18.1. Wprowadzenie    235
  18.2. Przyczyny urazów    235
  18.3. Rodzaje urazów u ciężarnych    236
  18.4. Diagnostyka i leczenie    237
  18.5. Transport ciężarnej po urazie    239
  18.6. Ocena dobrostanu płodu    240
  18.7. Rokowanie dla płodu po urazie komunikacyjnym    240
  18.8. Rokowanie dla płodu w przypadku zgonu ciężarnej    240
  18.9. Śmierć płodu    240
  Spis treści rozdziału    242
  ROZDZIAŁ 19. Zaburzenia statyki miednicy mniejszej po porodach samoistnych i po operacjach położniczych – Tomasz Rechberger, Grzegorz H. Bręborowicz    243
  19.1. Wprowadzenie    243
  19.2. Anatomia czynnościowa dna miednicy    243
  19.3. Poród drogami natury a funkcja dna miednicy    244
  19.4. Mechanizmy uszkodzeń dna miednicy podczas porodu    245
  19.5. Czynniki ryzyka uszkodzeń okołoporodowych dna miednicy    246
  19.6. Okołoporodowa prewencja uszkodzeń dna miednicy    247
  19.7. Postępowanie redukujące prawdopodobieństwo istotnych uszkodzeń dna miednicy    247
  19.8. Profilaktyka uszkodzeń anatomicznych i zaburzeń czynnościowych tkanek i narządów dna miednicy    248
  19.9. Wnioski    249
  Spis treści rozdziału    252
  ROZDZIAŁ 20. Operacje chirurgiczne w okresie perinatalnym – Tomasz Kościński    253
  20.1. Niedrożność jelit    253
  20.2. Zapalenie otrzewnej    254
  20.3. Choroby zapalne jelit    255
  20.4. Kamica żółciowa    256
  20.5. Krwotoki z przewodu pokarmowego    257
  20.6. Choroby proktologiczne    258
  Spis treści rozdziału    262
  ROZDZIAŁ 21. Operacje urologiczne u kobiet w ciąży – Zbigniew Kwias, Andrzej Antczak, Witold Malendowicz, Łukasz Wojnar    263
  21.1. Wprowadzenie    263
  21.2. Wady rozwojowe nerek i moczowodów    263
  21.3. Choroby urologiczne występujące w okresie ciąży    265
  21.4. Powikłania urologiczne występujące podczas porodu i powikłania poporodowe    270
  21.5. Powikłania poporodowe późne – przetoki moczowe    273
  Spis treści rozdziału    276
  ROZDZIAŁ 22. Znieczulenie do operacji położniczych – Hanna Billert, Michał Gaca    277
  22.1. Wprowadzenie    277
  22.2. Ogólne zasady znieczulenia w położnictwie    278
  22.3. Znieczulenie do cięcia cesarskiego    278
  22.4. Problemy związane ze znieczuleniem do innych zabiegów położniczych w okresie okołoporodowym    285
  22.5. Problemy związane ze znieczuleniem do zabiegów położniczych we wcześniejszym okresie ciąży    285
  22.6. Podsumowanie    286
  Spis treści rozdziału    290
  ROZDZIAŁ 23. Powikłania neonatologiczne po operacjach położniczych – Marta Szymankiewicz    291
  23.1. Wprowadzenie    291
  23.2. Uszkodzenia skóry    292
  23.3. Krwiak podokostnowy    292
  23.4. Zaburzenia oddychania    292
  23.5. Kolonizacja przewodu pokarmowego    293
  23.6. Powikłania neurologiczne    293
  23.7. Złamania kości    293
  23.8. Uszkodzenie nerwów i splotów nerwowych    295
  23.9. Krwawienia dokomorowe    296
  23.10. Urazy rdzenia kręgowego    296
  23.11. Uszkodzenie narządów wewnętrznych    297
  23.12. Inne powikłania operacji położniczych    297
  23.13. Podsumowanie    297
  Spis treści rozdziału    300
  ROZDZIAŁ 24. Przygotowanie pacjentki do operacji położniczej i opieka położnicza – Michał Gaca, Hanna Billert, Wiesław Markwitz    301
  24.1. Wprowadzenie    301
  24.2. Ocena anestezjologiczna ciężarnej i rodzącej    304
  24.3. Udzielenie informacji i uzyskanie zgody na znieczulenie    305
  24.4. Przyjmowanie napojów i pokarmów przed zabiegiem    305
  24.5. Profilaktyka zespołu zachłyśnięcia (zachłystowego zapalenia płuc)    305
  24.6. Profilaktyka antybiotykowa    305
  24.7. Specyfika problemów medycznych mających zasadnicze znaczenie dla znieczulenia    305
  24.8. Okres pooperacyjny    308
  24.9. Znaczenie zespołowej opieki w okresie okołoporodowym    308
  Spis treści rozdziału    310
  ROZDZIAŁ 25. Zaopatrywanie uszkodzeń pochwy, szyjki macicy, krocza i przymacicz związanych z porodem – Andrzej Skręt    311
  25.1. Wprowadzenie    311
  25.2. Nacięcie krocza (epizjotomia)    311
  25.3. Uszkodzenia krocza    312
  25.4. Uszkodzenia szyjki macicy    313
  25.5. Uszkodzenia pochwy    314
  25.6. Uszkodzenia przymacicz    314
  25.7. Krwiaki poporodowe    314
  25.8. Rekomendacje dotyczące urazów poporodowych    315
  Spis treści rozdziału    318
  ROZDZIAŁ 26. Choroba trofoblastyczna – Ewa Nowak-Markwitz    319
  26.1. Wprowadzenie    319
  26.2. Postępowanie chirurgiczne w zaśniadzie groniastym    319
  26.3. Postępowanie chirurgiczne w nowotworach trofoblastu    320
  Spis treści rozdziału    324
  ROZDZIAŁ 27. Płód jako pacjent    325
  27.1. Operacje wykonywane wewnątrz macicy – Krzysztof Szaflik    325
  27.2. Farmakoterapia płodu – Agata Szpera-Goździewicz, Grzegorz H. Bręborowicz    348
  27.3. Komórki macierzyste – przyszłość terapii płodu – Agata Szpera-Goździewicz, Grzegorz H. Bręborowicz    365
  Skorowidz    375
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia