X

  Przedmowa VII
  Spis treści IX
  
  Spis treści rozdziału XII
  
  ROZDZIAŁ 1. Operacje położnicze – rys historyczny – Edmund Waszyński 1
  
  1.1. Nacięcie krocza 1
  1.2. Próżniociąg położniczy 2
  1.3. Kleszcze położnicze 3
  1.4. Dalsze modyfikacje kleszczy położniczych 5
  1.5. Ogólna ocena operacji kleszczowej w położnictwie europejskim 5
  1.6. Miednicowe położenie płodu 6
  1.7. Cięcie cesarskie 7
  
  Spis treści rozdziału 21
  
  ROZDZIAŁ 2. Materiały i narzędzia w położnictwie – Rafał Kocyłowski 13
  
  2.1. Wstęp 13
  2.2. Cechy szwu chirurgicznego 13
  2.3. Etapy gojenia się rany 14
  2.4. Charakterystyka nici chirurgicznych 15
  2.5. Narzędzia i zestawy stosowane podczas zabiegów i operacji położniczych 17
  
  Spis treści rozdziału 20
  
  ROZDZIAŁ 3. Nacięcie krocza – Mateusz Madejczyk 21
  
  3.1. Wskazania 21
  3.2. Techniki operacji 22
  3.3. Szycie krocza 22
  3.4. Postępowanie pooperacyjne 22
  3.5. Powikłania 23
  
  Spis treści rozdziału 26
  
  ROZDZIAŁ 4. Wyciągacz próżniowy – Grzegorz H. Bręborowicz, Wiesław Markwitz 27
  
  4.1. Wprowadzenie 27
  4.2. Podstawy biofizyczne 28
  4.3. Wskazania i przeciwwskazania 28
  4.4. Warunki oraz technika przeprowadzenia operacji 29
  4.5. Postępowanie pooperacyjne 31
  4.6. Powikłania 31
  4.7. Porównanie operacji za pomocą wyciągacza próżniowego z operacją kleszczową 32
  
  Spis treści rozdziału 35
  
  ROZDZIAŁ 5. Operacja kleszczowa – Przemysław Oszukowski, Agnieszka Pięta-Dolińska 35
  
  5.1. Kleszcze – opis narzędzia 35
  5.2. Wskazania do zabiegu kleszczowego 35
  5.3. Bezwzględne warunki wykonania zabiegu kleszczowego 36
  5.4. Klasyfikacja kryteriów zabiegu kleszczowego według ACOG 37
  5.5. Etapy wykonania zabiegu kleszczowego 37
  5.6. Zasady wykonania zabiegu kleszczowego przy główce stojącej skośnie – wyjątki od reguły 39
  5.7. Powikłania zabiegu kleszczowego 40
  
  Spis treści rozdziału 42
  
  ROZDZIAŁ 6. Operacje położnicze w miednicowym położeniu płodu – Ewa Kurowska-Mroczek, Tomasz Niemiec 43
  
  6.1. Obrót zewnętrzny płodu 43
  6.2. Przygotowanie do porodu płodu w położeniu miednicowym 45
  6.3. Ręczna pomoc sposobem Brachta 45
  6.4. Wytoczenie barków sposobem Løvseta 46
  6.5. Urodzenie barków i rączek sposobem Müllera 48
  6.6. Uwolnienie rączek sposobem klasycznym 48
  6.7. Zarzucenie rączek 48
  6.8. Rodzenie główki sposobem Veita–Smelliego 49
  6.9. Odwrócony sposób praski 49
  6.10. Poród główki sposobem Wiganda–Martina–Winckela 49
  6.11. Ręczne wydobycie płodu 50
  
  Spis treści rozdziału 52
  
  ROZDZIAŁ 7. Poród w ciąży wielopłodowej – Witold Malinowski 53
  
  7.1. Termin porodu 53
  7.2. Topografia położenia płodów w jamie macicy 55
  7.3. Czas trwania porodu bliźniaczego 55
  7.4. Rokowania dla drugiego płodu 56
  7.5. Odstęp czasu między porodami bliźniąt 56
  7.6. Nierozpoznana ciąża bliźniacza 56
  7.7. Znieczulenie ciężarnej 56
  7.8. Prowadzenie porodu w ciąży wielopłodowej 57
  7.9. Wybór metody porodu 59
  7.10. Poród kombinowany 63
  7.11. Okres łożyskowy w porodzie bliźniaczym 64
  7.12. Okres połogu 64
  
  Spis treści rozdziału 68
  
  ROZDZIAŁ 8. Chirurgiczne leczenie ciąży ektopowej – Jana Skrzypczak 69
  
  8.1. Ciąża jajowodowa 70
  8.2. Ciąża śródścienna 72
  8.3. Ciąża szyjkowa 73
  8.4. Ciąża jajnikowa 74
  8.5. Ciąża w bliźnie po cięciu cesarskim 75
  8.6. Ciąża brzuszna 75
  8.7. Wyniki leczenia chirurgicznego 75
  8.8. Wpływ leczenia ciąży ektopowej na potencjał rozrodczy 76
  8.9. Leczenie przetrwałej choroby trofoblastycznej 77
  
  Spis treści rozdziału 80
  
  ROZDZIAŁ 9. Dystocja barkowa – Krzysztof Czajkowski, Aneta Malinowska-Polubiec 81
  
  9.1. Wstęp 81
  9.2. Definicja i rozpoznanie 81
  9.3. Częstość występowania 82
  9.4. Czynniki ryzyka 82
  9.5. Kwalifikacja do porodu drogami natury 84
  9.6. Poród po dystocji w wywiadzie 85
  9.7. Postępowanie w dystocji barkowej 85
  9.8. Powikłania w przebiegu dystocji 88
  9.9. Podsumowanie 90
  
  Spis treści rozdziału 92
  
  ROZDZIAŁ 10. Wynicowanie macicy – Grzegorz H. Bręborowicz, Andrzej Bręborowicz 93
  
  10.1. Wstęp 93
  10.2. Epidemiologia 93
  10.3. Klasyfikacja 93
  10.4. Etiologia 93
  10.5. Rozpoznanie 94
  10.6. Postępowanie terapeutyczne 94
  10.7. Profilaktyka 96
  10.8. Rokowanie 96
  
  Spis treści rozdziału 98
  
  ROZDZIAŁ 11. Niewydolność cieśniowo-szyjkowa – Grzegorz H. Bręborowicz, Tomasz Paszkowski 99
  
  11.1. Etiopatogeneza 99
  11.2. Rozpoznanie 100
  11.3. Leczenie 102
  11.4. Profilaktyka – zabiegi korekcyjne poza okresem ciąży 109
  11.5. Rokowanie 109
  
  Spis treści rozdziału 114
  
  ROZDZIAŁ 12. Cięcie cesarskie 115
  
  12.1. Techniki cięcia cesarskiego – Jerzy Sikora 115
  12.2. Wskazania do cięcia cesarskiego – Grzegorz H. Bręborowicz 121
  12.3. Powikłania po cięciu cesarskim – Grzegorz Krasomski 134
  12.4. Poród po przebytym cięciu cesarskim – Bożena Leszczyńska–Gorzelak, Stanisław Radowicki, Ryszard Poręba, Jan Oleszczuk, Elżbieta Poniedziałek–Czajkowska 141
  
  Spis treści rozdziału 152
  
  ROZDZIAŁ 13. Okołoporodowe wycięcie macicy – Ryszard Poręba 153
  
  13.1. Wstęp 153
  13.2. Częstość wykonywania 153
  13.3. Wskazania 154
  13.4. Technika operacyjna 154
  13.5. Histerektomia czy amputacja nadszyjkowa trzonu macicy? 156
  13.6. Powikłania okołoporodowego wycięcia macicy 156
  
  Spis treści rozdziału 158
  
  ROZDZIAŁ 14. Leczenie chirurgiczne ciężkich krwotoków położniczych 159
  
  14.1. Profilaktyka krwotoków poporodowych – Grzegorz H. Bręborowicz 159
  14.2. Zamykanie tętnic macicznych drogą pochwową – Ryszard Poręba 164
  14.3. Operacje brzuszne w hamowaniu krwotoków poporodowych – Jan Oleszczuk, Bożena Leszczyńska–Gorzelak, Dariusz Szymula 166
  
  Spis treści rozdziału 180
  
  ROZDZIAŁ 15. Nowotwory w czasie ciąży 181
  
  15.1. Mięśniaki macicy – Grzegorz H. Bręborowicz, Andrzej Bręborowicz 181
  15.2. Rak szyjki macicy u ciężarnej – Witold Kędzia 187
  15.3. Nowotwory jajnika podczas ciąży – Ewa Nowak–Markwitz 203
  15.4. Rak piersi u kobiet w ciąży – Paweł Murawa 207
  15.5. Nowotwory niezwiązane z układem rozrodczym – Andrzej Bręborowicz, Grzegorz H. Bręborowicz 211
  
  Spis treści rozdziału 218
  
  ROZDZIAŁ 16. Laparoskopia u kobiet w ciąży – Andrzej Malinowski, Renata Banach 219
  
  16.1. Wprowadzenie 219
  16.2. Zalety laparoskopii 220
  16.3. Zagrożenia związane z wykonywaniem laparoskopii u kobiet w ciąży 220
  16.4. Zastosowanie laparoskopii w praktyce 222
  16.5. Choroby nowotworowe w okresie ciąży 223
  16.6. Podsumowanie 224
  
  Spis treści rozdziału 226
  
  ROZDZIAŁ 17. Wrodzone wady macicy a rozród – Włodzimierz Baranowski, Marek Ciesielski 227
  
  17.1. Wprowadzenie 227
  17.2. Podział wrodzonych wad macicy 227
  17.3. Diagnostyka wrodzonych wad macicy 230
  17.4. Leczenie operacyjne wrodzonych wad macicy 230
  
  Spis treści rozdziału 234
  
  ROZDZIAŁ 18. Urazy u kobiet w ciąży – Janusz Jacek Kraczkowski 235
  
  18.1. Wprowadzenie 235
  18.2. Przyczyny urazów 235
  18.3. Rodzaje urazów u ciężarnych 236
  18.4. Diagnostyka i leczenie 237
  18.5. Transport ciężarnej po urazie 239
  18.6. Ocena dobrostanu płodu 240
  18.7. Rokowanie dla płodu po urazie komunikacyjnym 240
  18.8. Rokowanie dla płodu w przypadku zgonu ciężarnej 240
  18.9. Śmierć płodu 240
  
  Spis treści rozdziału 242
  
  ROZDZIAŁ 19. Zaburzenia statyki miednicy mniejszej po porodach samoistnych i po operacjach położniczych – Tomasz Rechberger, Grzegorz H. Bręborowicz 243
  
  19.1. Wprowadzenie 243
  19.2. Anatomia czynnościowa dna miednicy 243
  19.3. Poród drogami natury a funkcja dna miednicy 244
  19.4. Mechanizmy uszkodzeń dna miednicy podczas porodu 245
  19.5. Czynniki ryzyka uszkodzeń okołoporodowych dna miednicy 246
  19.6. Okołoporodowa prewencja uszkodzeń dna miednicy 247
  19.7. Postępowanie redukujące prawdopodobieństwo istotnych uszkodzeń dna miednicy 247
  19.8. Profilaktyka uszkodzeń anatomicznych i zaburzeń czynnościowych tkanek i narządów dna miednicy 248
  19.9. Wnioski 249
  
  Spis treści rozdziału 252
  
  ROZDZIAŁ 20. Operacje chirurgiczne w okresie perinatalnym – Tomasz Kościński 253
  
  20.1. Niedrożność jelit 253
  20.2. Zapalenie otrzewnej 254
  20.3. Choroby zapalne jelit 255
  20.4. Kamica żółciowa 256
  20.5. Krwotoki z przewodu pokarmowego 257
  20.6. Choroby proktologiczne 258
  
  Spis treści rozdziału 262
  
  ROZDZIAŁ 21. Operacje urologiczne u kobiet w ciąży – Zbigniew Kwias, Andrzej Antczak, Witold Malendowicz, Łukasz Wojnar 263
  
  21.1. Wprowadzenie 263
  21.2. Wady rozwojowe nerek i moczowodów 263
  21.3. Choroby urologiczne występujące w okresie ciąży 265
  21.4. Powikłania urologiczne występujące podczas porodu i powikłania poporodowe 270
  21.5. Powikłania poporodowe późne – przetoki moczowe 273
  
  Spis treści rozdziału 276
  
  ROZDZIAŁ 22. Znieczulenie do operacji położniczych – Hanna Billert, Michał Gaca 277
  
  22.1. Wprowadzenie 277
  22.2. Ogólne zasady znieczulenia w położnictwie 278
  22.3. Znieczulenie do cięcia cesarskiego 278
  22.4. Problemy związane ze znieczuleniem do innych zabiegów położniczych w okresie okołoporodowym 285
  22.5. Problemy związane ze znieczuleniem do zabiegów położniczych we wcześniejszym okresie ciąży 285
  22.6. Podsumowanie 286
  
  Spis treści rozdziału 290
  
  ROZDZIAŁ 23. Powikłania neonatologiczne po operacjach położniczych – Marta Szymankiewicz 291
  
  23.1. Wprowadzenie 291
  23.2. Uszkodzenia skóry 292
  23.3. Krwiak podokostnowy 292
  23.4. Zaburzenia oddychania 292
  23.5. Kolonizacja przewodu pokarmowego 293
  23.6. Powikłania neurologiczne 293
  23.7. Złamania kości 293
  23.8. Uszkodzenie nerwów i splotów nerwowych 295
  23.9. Krwawienia dokomorowe 296
  23.10. Urazy rdzenia kręgowego 296
  23.11. Uszkodzenie narządów wewnętrznych 297
  23.12. Inne powikłania operacji położniczych 297
  23.13. Podsumowanie 297
  
  Spis treści rozdziału 300
  
  ROZDZIAŁ 24. Przygotowanie pacjentki do operacji położniczej i opieka położnicza – Michał Gaca, Hanna Billert, Wiesław Markwitz 301
  
  24.1. Wprowadzenie 301
  24.2. Ocena anestezjologiczna ciężarnej i rodzącej 304
  24.3. Udzielenie informacji i uzyskanie zgody na znieczulenie 305
  24.4. Przyjmowanie napojów i pokarmów przed zabiegiem 305
  24.5. Profilaktyka zespołu zachłyśnięcia (zachłystowego zapalenia płuc) 305
  24.6. Profilaktyka antybiotykowa 305
  24.7. Specyfika problemów medycznych mających zasadnicze znaczenie dla znieczulenia 305
  24.8. Okres pooperacyjny 308
  24.9. Znaczenie zespołowej opieki w okresie okołoporodowym 308
  
  Spis treści rozdziału 310
  
  ROZDZIAŁ 25. Zaopatrywanie uszkodzeń pochwy, szyjki macicy, krocza i przymacicz związanych z porodem – Andrzej Skręt 311
  
  25.1. Wprowadzenie 311
  25.2. Nacięcie krocza (epizjotomia) 311
  25.3. Uszkodzenia krocza 312
  25.4. Uszkodzenia szyjki macicy 313
  25.5. Uszkodzenia pochwy 314
  25.6. Uszkodzenia przymacicz 314
  25.7. Krwiaki poporodowe 314
  25.8. Rekomendacje dotyczące urazów poporodowych 315
  
  Spis treści rozdziału 318
  
  ROZDZIAŁ 26. Choroba trofoblastyczna – Ewa Nowak-Markwitz 319
  
  26.1. Wprowadzenie 319
  26.2. Postępowanie chirurgiczne w zaśniadzie groniastym 319
  26.3. Postępowanie chirurgiczne w nowotworach trofoblastu 320
  
  Spis treści rozdziału 324
  
  ROZDZIAŁ 27. Płód jako pacjent 325
  
  27.1. Operacje wykonywane wewnątrz macicy – Krzysztof Szaflik 325
  27.2. Farmakoterapia płodu – Agata Szpera-Goździewicz, Grzegorz H. Bręborowicz 348
  27.3. Komórki macierzyste – przyszłość terapii płodu – Agata Szpera-Goździewicz, Grzegorz H. Bręborowicz 365
  
  Skorowidz 375
Położnictwo. Tom 3. Operacje w położnictwie

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

383

Kategoria

Ginekologia i położnictwo

ISBN-13

978-83-200-4272-6

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Grzegorz H. Bręborowicz
0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Położnictwo, coraz częściej określane mianem medycyny perinatalnej, jest multidyscyplinarną specjalnością zajmującą się ciążą o przebiegu prawidłowym i nieprawidłowym, z uwzględnieniem wszelkich możliwych powikłań występujących u matki i dziecka. W ostatnich latach dokonuje się znaczący postęp w tej dziedzinie medycyny, który wymaga od lekarzy stałego przyswajania nowej wiedzy z zakresu diagnostyki i leczenia, zarówno farmakologicznego, jak i chirurgicznego.


Niniejszy podręcznik, przygotowany przez wybitnych polskich specjalistów w dziedzinie ginekologii i położnictwa, jest znakomitym źródłem informacji na temat najnowszych osiągnięć światowego położnictwa.


Tom III, Operacje w położnictwie poświęcono zagadnieniom związanym z operacjami położniczymi - ich historii, narzędziom wykorzystywanym w ich przebiegu oraz postępowaniu w określonych przypadkach.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!