Położnictwo. Tom 3. Operacje w położnictwie

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

233,10  259,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 259,00 zł (-10%)

Najniższa cena z 30 dni: 155,40 zł  


233,10

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Położnictwo, coraz częściej określane mianem medycyny perinatalnej, jest multidyscyplinarną specjalnością zajmującą się ciążą o przebiegu prawidłowym i nieprawidłowym, z uwzględnieniem wszelkich możliwych powikłań występujących u matki i dziecka. W ostatnich latach dokonuje się znaczący postęp w tej dziedzinie medycyny, który wymaga od lekarzy stałego przyswajania nowej wiedzy z zakresu diagnostyki i leczenia, zarówno farmakologicznego, jak i chirurgicznego.


Niniejszy podręcznik, przygotowany przez wybitnych polskich specjalistów w dziedzinie ginekologii i położnictwa, jest znakomitym źródłem informacji na temat najnowszych osiągnięć światowego położnictwa.


Tom III, Operacje w położnictwie poświęcono zagadnieniom związanym z operacjami położniczymi - ich historii, narzędziom wykorzystywanym w ich przebiegu oraz postępowaniu w określonych przypadkach.


Rok wydania2012
Liczba stron383
KategoriaGinekologia i położnictwo
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-6355-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa VII
  Spis treści IX
  
  Spis treści rozdziału XII
  
  ROZDZIAŁ. Operacje położnicze – rys historyczny – Edmund Waszyński     1
  
  1.1. Nacięcie krocza     1
  1.2. Próżniociąg położniczy     2
  1.3. Kleszcze położnicze     3
  1.4. Dalsze modyfikacje kleszczy położniczych     5
  1.5. Ogólna ocena operacji kleszczowej w położnictwie europejskim     5
  1.6. Miednicowe położenie płodu     6
  1.7. Cięcie cesarskie     7
  
  Spis treści rozdziału    21
  
  ROZDZIAŁ 2. Materiały i narzędzia w położnictwie – Rafał Kocyłowski     13
  
  2.1. Wstęp     13
  2.2. Cechy szwu chirurgicznego     13
  2.3. Etapy gojenia się rany     14
  2.4. Charakterystyka nici chirurgicznych     15
  2.5. Narzędzia i zestawy stosowane podczas zabiegów i operacji położniczych     17
  
  Spis treści rozdziału    20
  
  ROZDZIAŁ 3. Nacięcie krocza – Mateusz Madejczyk     21
  
  3.1. Wskazania     21
  3.2. Techniki operacji     22
  3.3. Szycie krocza     22
  3.4. Postępowanie pooperacyjne     22
  3.5. Powikłania     23
  
  Spis treści rozdziału    26
  
  ROZDZIAŁ 4. Wyciągacz próżniowy – Grzegorz H. Bręborowicz, Wiesław Markwitz     27
  
  4.1. Wprowadzenie     27
  4.2. Podstawy biofizyczne     28
  4.3. Wskazania i przeciwwskazania     28
  4.4. Warunki oraz technika przeprowadzenia operacji    29
  4.5. Postępowanie pooperacyjne     31
  4.6. Powikłania     31
  4.7. Porównanie operacji za pomocą wyciągacza próżniowego z operacją kleszczową     32
  
  Spis treści rozdziału    35
  
  ROZDZIAŁ 5. Operacja kleszczowa – Przemysław Oszukowski, Agnieszka Pięta-Dolińska     35
  
  5.1. Kleszcze – opis narzędzia     35
  5.2. Wskazania do zabiegu kleszczowego     35
  5.3. Bezwzględne warunki wykonania zabiegu kleszczowego     36
  5.4. Klasyfikacja kryteriów zabiegu kleszczowego według ACOG     37
  5.5. Etapy wykonania zabiegu kleszczowego     37
  5.6. Zasady wykonania zabiegu kleszczowego przy główce stojącej skośnie – wyjątki od reguły     39
  5.7. Powikłania zabiegu kleszczowego     40
  
  Spis treści rozdziału    42
  
  ROZDZIAŁ 6. Operacje położnicze w miednicowym położeniu płodu – Ewa Kurowska-Mroczek, Tomasz Niemiec     43
  
  6.1. Obrót zewnętrzny płodu     43
  6.2. Przygotowanie do porodu płodu w położeniu miednicowym     45
  6.3. Ręczna pomoc sposobem Brachta     45
  6.4. Wytoczenie barków sposobem Løvseta     46
  6.5. Urodzenie barków i rączek sposobem Müllera     48
  6.6. Uwolnienie rączek sposobem klasycznym     48
  6.7. Zarzucenie rączek     48
  6.8. Rodzenie główki sposobem Veita–Smelliego     49
  6.9. Odwrócony sposób praski     49
  6.10. Poród główki sposobem Wiganda–Martina–Winckela     49
  6.11. Ręczne wydobycie płodu     50
  
  Spis treści rozdziału    52
  
  ROZDZIAŁ 7. Poród w ciąży wielopłodowej – Witold Malinowski     53
  
  7.1. Termin porodu     53
  7.2. Topografia położenia płodów w jamie macicy     55
  7.3. Czas trwania porodu bliźniaczego     55
  7.4. Rokowania dla drugiego płodu     56
  7.5. Odstęp czasu między porodami bliźniąt     56
  7.6. Nierozpoznana ciąża bliźniacza     56
  7.7. Znieczulenie ciężarnej     56
  7.8. Prowadzenie porodu w ciąży wielopłodowej     57
  7.9. Wybór metody porodu     59
  7.10. Poród kombinowany     63
  7.11. Okres łożyskowy w porodzie bliźniaczym     64
  7.12. Okres połogu     64
  
  Spis treści rozdziału    68
  
  ROZDZIAŁ 8. Chirurgiczne leczenie ciąży ektopowej – Jana Skrzypczak     69
  
  8.1. Ciąża jajowodowa     70
  8.2. Ciąża śródścienna     72
  8.3. Ciąża szyjkowa     73
  8.4. Ciąża jajnikowa     74
  8.5. Ciąża w bliźnie po cięciu cesarskim     75
  8.6. Ciąża brzuszna     75
  8.7. Wyniki leczenia chirurgicznego     75
  8.8. Wpływ leczenia ciąży ektopowej na potencjał rozrodczy     76
  8.9. Leczenie przetrwałej choroby trofoblastycznej    77
  
  Spis treści rozdziału    80
  
  ROZDZIAŁ 9. Dystocja barkowa – Krzysztof Czajkowski, Aneta Malinowska-Polubiec     81
  
  9.1. Wstęp     81
  9.2. Definicja i rozpoznanie     81
  9.3. Częstość występowania     82
  9.4. Czynniki ryzyka     82
  9.5. Kwalifikacja do porodu drogami natury     84
  9.6. Poród po dystocji w wywiadzie     85
  9.7. Postępowanie w dystocji barkowej     85
  9.8. Powikłania w przebiegu dystocji     88
  9.9. Podsumowanie     90
  
  Spis treści rozdziału    92
  
  ROZDZIAŁ 10. Wynicowanie macicy – Grzegorz H. Bręborowicz, Andrzej Bręborowicz     93
  
  10.1. Wstęp     93
  10.2. Epidemiologia     93
  10.3. Klasyfikacja     93
  10.4. Etiologia     93
  10.5. Rozpoznanie     94
  10.6. Postępowanie terapeutyczne     94
  10.7. Profilaktyka     96
  10.8. Rokowanie     96
  
  Spis treści rozdziału    98
  
  ROZDZIAŁ 11. Niewydolność cieśniowo-szyjkowa – Grzegorz H. Bręborowicz, Tomasz Paszkowski     99
  
  11.1. Etiopatogeneza     99
  11.2. Rozpoznanie     100
  11.3. Leczenie     102
  11.4. Profilaktyka – zabiegi korekcyjne poza okresem ciąży     109
  11.5. Rokowanie     109
  
  Spis treści rozdziału    114
  
  ROZDZIAŁ 12. Cięcie cesarskie     115
  
  12.1. Techniki cięcia cesarskiego – Jerzy Sikora     115
  12.2. Wskazania do cięcia cesarskiego – Grzegorz H. Bręborowicz     121
  12.3. Powikłania po cięciu cesarskim – Grzegorz Krasomski     134
  12.4. Poród po przebytym cięciu cesarskim – Bożena Leszczyńska–Gorzelak, Stanisław Radowicki, Ryszard Poręba, Jan Oleszczuk, Elżbieta Poniedziałek–Czajkowska     141
  
  Spis treści rozdziału    152
  
  ROZDZIAŁ 13. Okołoporodowe wycięcie macicy – Ryszard Poręba     153
  
  13.1. Wstęp     153
  13.2. Częstość wykonywania     153
  13.3. Wskazania     154
  13.4. Technika operacyjna     154
  13.5. Histerektomia czy amputacja nadszyjkowa trzonu macicy?     156
  13.6. Powikłania okołoporodowego wycięcia macicy    156
  
  Spis treści rozdziału    158
  
  ROZDZIAŁ 14. Leczenie chirurgiczne ciężkich krwotoków położniczych     159
  
  14.1. Profilaktyka krwotoków poporodowych – Grzegorz H. Bręborowicz     159
  14.2. Zamykanie tętnic macicznych drogą pochwową – Ryszard Poręba     164
  14.3. Operacje brzuszne w hamowaniu krwotoków poporodowych – Jan Oleszczuk, Bożena Leszczyńska–Gorzelak, Dariusz Szymula     166
  
  Spis treści rozdziału    180
  
  ROZDZIAŁ 15. Nowotwory w czasie ciąży     181
  
  15.1. Mięśniaki macicy – Grzegorz H. Bręborowicz, Andrzej Bręborowicz     181
  15.2. Rak szyjki macicy u ciężarnej – Witold Kędzia    187
  15.3. Nowotwory jajnika podczas ciąży – Ewa Nowak–Markwitz     203
  15.4. Rak piersi u kobiet w ciąży – Paweł Murawa     207
  15.5. Nowotwory niezwiązane z układem rozrodczym – Andrzej Bręborowicz, Grzegorz H. Bręborowicz     211
  
  Spis treści rozdziału    218
  
  ROZDZIAŁ 16. Laparoskopia u kobiet w ciąży – Andrzej Malinowski, Renata Banach     219
  
  16.1. Wprowadzenie     219
  16.2. Zalety laparoskopii     220
  16.3. Zagrożenia związane z wykonywaniem laparoskopii u kobiet w ciąży     220
  16.4. Zastosowanie laparoskopii w praktyce     222
  16.5. Choroby nowotworowe w okresie ciąży     223
  16.6. Podsumowanie     224
  
  Spis treści rozdziału    226
  
  ROZDZIAŁ 17. Wrodzone wady macicy a rozród – Włodzimierz Baranowski, Marek Ciesielski     227
  
  17.1. Wprowadzenie     227
  17.2. Podział wrodzonych wad macicy     227
  17.3. Diagnostyka wrodzonych wad macicy     230
  17.4. Leczenie operacyjne wrodzonych wad macicy     230
  
  Spis treści rozdziału    234
  
  ROZDZIAŁ 18. Urazy u kobiet w ciąży – Janusz Jacek Kraczkowski    235
  
  18.1. Wprowadzenie     235
  18.2. Przyczyny urazów     235
  18.3. Rodzaje urazów u ciężarnych     236
  18.4. Diagnostyka i leczenie     237
  18.5. Transport ciężarnej po urazie     239
  18.6. Ocena dobrostanu płodu     240
  18.7. Rokowanie dla płodu po urazie komunikacyjnym     240
  18.8. Rokowanie dla płodu w przypadku zgonu ciężarnej     240
  18.9. Śmierć płodu     240
  
  Spis treści rozdziału    242
  
  ROZDZIAŁ 19. Zaburzenia statyki miednicy mniejszej po porodach samoistnych i po operacjach położniczych – Tomasz Rechberger, Grzegorz H. Bręborowicz     243
  
  19.1. Wprowadzenie     243
  19.2. Anatomia czynnościowa dna miednicy     243
  19.3. Poród drogami natury a funkcja dna miednicy     244
  19.4. Mechanizmy uszkodzeń dna miednicy podczas porodu     245
  19.5. Czynniki ryzyka uszkodzeń okołoporodowych dna miednicy     246
  19.6. Okołoporodowa prewencja uszkodzeń dna miednicy     247
  19.7. Postępowanie redukujące prawdopodobieństwo istotnych uszkodzeń dna miednicy     247
  19.8. Profilaktyka uszkodzeń anatomicznych i zaburzeń czynnościowych tkanek i narządów dna miednicy     248
  19.9. Wnioski     249
  
  Spis treści rozdziału    252
  
  ROZDZIAŁ 20. Operacje chirurgiczne w okresie perinatalnym – Tomasz Kościński     253
  
  20.1. Niedrożność jelit     253
  20.2. Zapalenie otrzewnej     254
  20.3. Choroby zapalne jelit     255
  20.4. Kamica żółciowa     256
  20.5. Krwotoki z przewodu pokarmowego     257
  20.6. Choroby proktologiczne     258
  
  Spis treści rozdziału    262
  
  ROZDZIAŁ 21. Operacje urologiczne u kobiet w ciąży – Zbigniew Kwias, Andrzej Antczak, Witold Malendowicz, Łukasz Wojnar     263
  
  21.1. Wprowadzenie     263
  21.2. Wady rozwojowe nerek i moczowodów     263
  21.3. Choroby urologiczne występujące w okresie ciąży     265
  21.4. Powikłania urologiczne występujące podczas porodu i powikłania poporodowe     270
  21.5. Powikłania poporodowe późne – przetoki moczowe     273
  
  Spis treści rozdziału    276
  
  ROZDZIAŁ 22. Znieczulenie do operacji położniczych – Hanna Billert, Michał Gaca     277
  
  22.1. Wprowadzenie     277
  22.2. Ogólne zasady znieczulenia w położnictwie     278
  22.3. Znieczulenie do cięcia cesarskiego     278
  22.4. Problemy związane ze znieczuleniem do innych zabiegów położniczych w okresie okołoporodowym     285
  22.5. Problemy związane ze znieczuleniem do zabiegów położniczych we wcześniejszym okresie ciąży     285
  22.6. Podsumowanie     286
  
  Spis treści rozdziału    290
  
  ROZDZIAŁ 23. Powikłania neonatologiczne po operacjach położniczych – Marta Szymankiewicz     291
  
  23.1. Wprowadzenie     291
  23.2. Uszkodzenia skóry     292
  23.3. Krwiak podokostnowy     292
  23.4. Zaburzenia oddychania     292
  23.5. Kolonizacja przewodu pokarmowego     293
  23.6. Powikłania neurologiczne     293
  23.7. Złamania kości     293
  23.8. Uszkodzenie nerwów i splotów nerwowych     295
  23.9. Krwawienia dokomorowe     296
  23.10. Urazy rdzenia kręgowego     296
  23.11. Uszkodzenie narządów wewnętrznych     297
  23.12. Inne powikłania operacji położniczych     297
  23.13. Podsumowanie     297
  
  Spis treści rozdziału    300
  
  ROZDZIAŁ 24. Przygotowanie pacjentki do operacji położniczej i opieka położnicza – Michał Gaca, Hanna Billert, Wiesław Markwitz     301
  
  24.1. Wprowadzenie     301
  24.2. Ocena anestezjologiczna ciężarnej i rodzącej     304
  24.3. Udzielenie informacji i uzyskanie zgody na znieczulenie     305
  24.4. Przyjmowanie napojów i pokarmów przed zabiegiem     305
  24.5. Profilaktyka zespołu zachłyśnięcia (zachłystowego zapalenia płuc)     305
  24.6. Profilaktyka antybiotykowa     305
  24.7. Specyfika problemów medycznych mających zasadnicze znaczenie dla znieczulenia     305
  24.8. Okres pooperacyjny     308
  24.9. Znaczenie zespołowej opieki w okresie okołoporodowym     308
  
  Spis treści rozdziału    310
  
  ROZDZIAŁ 25. Zaopatrywanie uszkodzeń pochwy, szyjki macicy, krocza i przymacicz związanych z porodem – Andrzej Skręt     311
  
  25.1. Wprowadzenie     311
  25.2. Nacięcie krocza (epizjotomia)     311
  25.3. Uszkodzenia krocza     312
  25.4. Uszkodzenia szyjki macicy     313
  25.5. Uszkodzenia pochwy     314
  25.6. Uszkodzenia przymacicz     314
  25.7. Krwiaki poporodowe     314
  25.8. Rekomendacje dotyczące urazów poporodowych     315
  
  Spis treści rozdziału    318
  
  ROZDZIAŁ 26. Choroba trofoblastyczna – Ewa Nowak-Markwitz     319
  
  26.1. Wprowadzenie     319
  26.2. Postępowanie chirurgiczne w zaśniadzie groniastym     319
  26.3. Postępowanie chirurgiczne w nowotworach trofoblastu     320
  
  Spis treści rozdziału    324
  
  ROZDZIAŁ 27. Płód jako pacjent     325
  
  27.1. Operacje wykonywane wewnątrz macicy – Krzysztof Szaflik     325
  27.2. Farmakoterapia płodu – Agata Szpera-Goździewicz, Grzegorz H. Bręborowicz     348
  27.3. Komórki macierzyste – przyszłość terapii płodu – Agata Szpera-Goździewicz, Grzegorz H. Bręborowicz     365
  
  Skorowidz    375
RozwińZwiń