Położnictwo. Tom 2. Medycyna matczyno-płodowa

Położnictwo. Tom 2. Medycyna matczyno-płodowa

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

167,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Położnictwo, coraz częściej określane mianem medycyny perinatalnej, jest multidyscyplinarną specjalnością zajmującą się ciążą o przebiegu prawidłowym i nieprawidłowym, z uwzględnieniem wszelkich możliwych powikłań występujących u matki i dziecka. W ostatnich latach dokonuje się znaczący postęp w tej dziedzinie medycyny, który wymaga od lekarzy stałego przyswajania nowej wiedzy z zakresu diagnostyki i leczenia, zarówno farmakologicznego, jak i chirurgicznego.


Niniejszy podręcznik, przygotowany przez wybitnych polskich specjalistów w dziedzinie ginekologii i położnictwa, jest znakomitym źródłem informacji na temat najnowszych osiągnięć światowego położnictwa.


Tom II, Medycyna matczyno-płodowa poświęcono ciąży o przebiegu patologicznym lub ciąży obarczonej ryzykiem (ciąża wielopłodowa, konflikt serologiczny). Opisano nieprawidłowości, zaburzenia psychiczne oraz choroby wikłające przebieg ciąży. Znacząca część rozdziałów dotyczy chorób płodu wpływu ciąży powikłanej na stan noworodka.


Liczba stron560
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4271-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]ROZDZIAŁ . Poronienie – Piotr Szkodziak, Tomasz Paszkowski, Maciej Paszkowski, Tomasz Radomański    1
[].. Epidemiologia    1
  1.. Etiopatogeneza poronień    2
  1.3. Postaci kliniczne poronień oraz leczenie    4
  1.4. Diagnostyka poronienia    6
  1.5. Powikłania poronienia    7
  Spis treści rozdziału    10
  ROZDZIAŁ 2. Ciąża ektopowa – Tomasz Paszkowski, Wojciech Wrona, Monika Paszkowska, Tomasz Radomański    11
  2.1. Epidemiologia    11
  2.2. Etiologia    11
  2.3. Symptomatologia i diagnostyka różnicowa    12
  2.4. Diagnostyka    13
  2.5. Leczenie    15
  Spis treści rozdziału    18
  ROZDZIAŁ 3. Nieprawidłowy czas trwania ciąży    19
  3.1. Poród przedwczesny – Jarosław Kalinka, Adam Bitner    19
  3.2. Ciąża przeterminowana – Piotr Sieroszewski    41
  Spis treści rozdziału    46
  ROZDZIAŁ 4. Krwotoki położnicze – Grzegorz H. Bręborowicz, Sławomir Sobieszczyk    47
  4.1. Definicja krwotoku położniczego    47
  4.2. Ocena utraty krwi    48
  4.3. Krwotoki w czasie ciąży    48
  4.4. Łożysko przodujące    49
  4.5. Przedwczesne oddzielenie się łożyska    53
  4.6. Krwotoki poporodowe    60
  4.7. Wstrząs hipowolemiczny w przebiegu ciężkiego krwotoku położniczego    64
  4.8. Ocena kliniczna leczenia    67
  4.9. Kontrola chirurgiczna krwawienia    67
  4.10. Leczenie preparatami krwi i jej składników    67
  4.11. Leczenie koagulopatii w przebiegu ciężkiego krwotoku    68
  4.12. Leczenie wspomagające    69
  Spis treści rozdziału    74
  ROZDZIAŁ 5. Obumarcie płodu – Paweł Milart    75
  5.1. Epidemiologia    75
  5.2. Przyczyny wewnątrzmacicznej śmierci płodu    76
  5.3. Rozpoznanie    77
  5.4. Postępowanie    78
  5.5. Powikłania    79
  Spis treści rozdziału    82
  ROZDZIAŁ 6. Ciąża wielopłodowa – Witold Malinowski, Mariola Ropacka-Lesiak    83
  6.1. Etiologia    83
  6.2. Epidemiologia    85
  6.3. Popłody ciąż bliźniaczych    87
  6.4. Rozpoznanie    88
  6.5. Powikłania    88
  6.6. Wady rozwojowe i anomalie chromosomalne    95
  6.7. Umieralność okołoporodowa płodów i noworodków    97
  6.8. Nadzór nad ciążą wielopłodową i jej prowadzenie    98
  6.9. Wykrywanie oznak porodu przedwczesnego    98
  6.10. Wybiórcze poronienie lub poród jednego z płodów    98
  6.11. Ocena ultrasonograficzna rozwoju i dobrostanu płodów    99
  6.12. Odżywianie się kobiety w ciąży wielopłodowej    99
  6.13. Stymulacja syntezy surfaktantu w płucach płodów    100
  6.14. Współżycie seksualne    100
  Spis treści rozdziału    104
  ROZDZIAŁ 7. Wewnątrzmaciczne ograniczenie wzrastania płodu – Mariola Ropacka-Lesiak    105
  7.1. Rozpoznanie    106
  7.2. Różnicowanie    106
  7.3. Rodzaje zaburzeń wzrastania    107
  7.4. Etiopatogeneza    108
  7.5. Postępowanie    111
  7.6. Leczenie    115
  Spis treści rozdziału    120
  ROZDZIAŁ 8. Przedwczesne pęknięcie błon płodowych – Grzegorz Jakiel, Arkadiusz Baran    121
  8.1. Czynniki ryzyka    121
  8.2. Etiopatogeneza    122
  8.3. Rozpoznanie    122
  8.4. Rola płynu owodniowego w patogenezie powikłań PPROM    123
  8.5. Postępowanie kliniczne    123
  8.6. Terapie eksperymentalne w leczeniu PPROM    124
  8.7. Wpływ okresu latencji od przedwczesnego pęknięcia błon płodowych do porodu    125
  8.8. Reżim łóżkowy – znaczenie w leczeniu PPROM    125
  8.9. Obecność paciorkowców grupy B a przedwczesne pęknięcie błon płodowych    125
  8.10. Przyszłość diagnostyki PPROM    126
  8.11. Podsumowanie    126
  Spis treści rozdziału    128
  ROZDZIAŁ 9. Nieprawidłowości w zakresie płynu owodniowego – Mariusz Zimmer, Michał Pomorski    129
  9.1. Nieprawidłowości płynu owodniowego    129
  9.2. Zakończenie ciąży powikłanej nieprawidłową objętością płynu owodniowego    133
  Spis treści rozdziału    136
  ROZDZIAŁ 10. Konflikt serologiczny – Mirosław Wielgoś    137
  10.1. Patomechanizm    137
  10.2. Diagnostyka    137
  10.3. Leczenie    138
  10.4. Profilaktyka    139
  10.5. Perspektywy    140
     142
  ROZDZIAŁ 11. Perinatalna transmisja HIV – Tomasz Niemiec    143
  11.1. Ogólne informacje na temat perinatalnej transmisji HIV    143
  11.2. Zakażenie HIV u kobiet ciężarnych    147
  11.3. Testy w kierunku zakażenia HIV i poradnictwo    149
  11.4. Dostęp do badań w kierunku HIV dla kobiet nieciężarnych    149
  11.5. Badania w kierunku zakażenia HIV u kobiet ciężarnych    149
  11.6. Rozpoznanie zakażenia HIV przed ciążą    150
  11.7. Polityka państwa i programy testowania w kierunku HIV    150
  11.8. Wykonywanie szybkich testów na HIV u kobiet w ciąży zaawansowanej    151
  11.9. Czas i jakość wykonywania testów w kierunku HIV w opiece okołoporodowej    152
  11.10. Polityka państwa i programy zapobiegania perinatalnej transmisji HIV w Polsce    152
  11.11. Prowadzenie terapii antyretrowirusowej u kobiet ciężarnych i rodzących    154
  11.12. Rekomendacje grupy ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS    155
  Spis treści rozdziału    160
  ROZDZIAŁ 12. Obrzęk nieimmunologiczny płodu – Romuald Dębski    161
  12.1. Etiopatogeneza    162
  12.2. Rozpoznanie    164
  12.3. Rozpoznanie różnicowe    165
  12.4. Leczenie    167
  Spis treści rozdziału    170
  ROZDZIAŁ 13. Skazy krwotoczne w okresie ciąży – Sławomir Sobieszczyk, Grzegorz H. Bręborowicz    171
  13.1. Zmiany hemostazy    172
  13.2. Wrodzone zaburzenia krzepnięcia    181
  13.3. Nabyte zaburzenia krzepnięcia    182
  Spis treści rozdziału    184
  ROZDZIAŁ 14. Zator spowodowany płynem owodniowym – Anna Kwaśniewska    185
  14.1. Rys historyczny    185
  14.2. Epidemiologia    186
  14.3. Etiopatogeneza    186
  14.4. Patofizjologia    187
  14.5. Czynniki ryzyka    187
  14.6. Objawy kliniczne    188
  14.7. Rozpoznanie    188
  14.8. Leczenie    190
  Spis treści rozdziału    196
  ROZDZIAŁ 15. Choroby płodu – Andrzej Bręborowicz, Marek Pietryga, Grzegorz H. Bręborowicz    197
  15.1. Układ krążenia    197
  15.2. Ośrodkowy układ nerwowy    200
  15.3. Wady głowy i szyi    206
  15.4. Układ oddechowy    208
  15.5. Układ pokarmowy    209
  15.6. Układ moczowo-płciowy    211
  15.7. Układ kostny    213
  15.8. Guzy płodu    214
  15.9. Wady powłok    216
  Spis treści rozdziału    218
  ROZDZIAŁ 16. Powikłania w okresie połogu – Karolina Gruca-Stryjak, Grzegorz H. Bręborowicz    219
  16.1. Późne krwawienia poporodowe    219
  16.2. Zakażenia połogowe    220
  16.3. Leczenie zakażeń w okresie połogu    222
  16.4. Choroba zakrzepowo-zatorowa    222
  16.5. Połogowe zapalenia gruczołu sutkowego    222
  16.6. Kardiomiopatia okołoporodowa    223
  16.7. Uszkodzenie spojenia łonowego    224
  16.8. Zaburzenia w układzie moczowym    224
  16.9. Poporodowe zaburzenia hormonalne    225
  16.10. Psychozy poporodowe    225
  Spis treści rozdziału    228
  ROZDZIAŁ 17. Zasady farmakoterapii u kobiet w ciąży – Marzena Dworacka    229
  17.1. Wprowadzenie    229
  17.2. Działanie embriotoksyczne, fitotoksyczne i teratogenność leków    230
  17.3. Odmienność farmakokinetyki leków u płodu    233
  17.4. Odmienność farmakokinetyki leków u kobiet w ciąży    234
  17.5. Przegląd środków farmakologicznych stosowanych w leczeniu niektórych objawów i schorzeń występujących w przebiegu ciąży    236
  Spis treści rozdziału    242
  ROZDZIAŁ 18. Stymulacja dojrzałości układu oddechowego płodu – Grzegorz H. Bręborowicz, Marta Szymankiewicz    243
  18.1. Wprowadzenie    243
  18.2. Rozwój układu oddechowego    243
  18.3. Wskazania do podawania kortykosteroidów w okresie ciąży    244
  18.4. Przeciwwskazania do podawania kortykosteroidów w okresie ciąży    245
  18.5. Korzyści wynikające z podawania kortykosteroidów w okresie ciąży    245
  18.6. Wybór kortykosteroidu    246
  18.7. Optymalna dawka i droga podania kortykosteroidu    246
  18.8. Czas działania kortykosteroidu    247
  18.9. Czy należy powtarzać terapię?    247
  18.10. Wpływ stosowania kortykosteroidów na zdrowie ciężarnej i dziecka po porodzie    248
  18.11. Podawanie kortykosteroidów w wybranych sytuacjach położniczych    249
  18.12. Rekomendacje w zakresie stymulacji dojrzewania układu oddechowego płodu    252
  Spis treści rozdziału    262
  ROZDZIAŁ 19. Choroby matki wikłające przebieg ciąży    263
  19.1. Choroby przewodu pokarmowego – Marian Grzymisławski, Alina Kanikowska    263
  19.2. Choroby nerek – Andrzej Książek, Wojciech Załuska    272
  19.3. Choroby układu oddechowego – Władysław Pierzchała, Jerzy Sikora    277
  19.4. Alergia – Barbara Rogala, Barbara Rymarczyk    287
  19.5. Choroby neurologiczne – Michał K. Owecki, Wojciech Kozubski    296
  19.6. Choroby wątroby – Krzysztof Czajkowski    311
  19.7. Zmiany skórne – Zygmunt Adamski    316
  19.8. Choroby serca – Olga Trojnarska, Wiesław Markwitz    320
  19.9. Zaburzenia hematologiczne – Sławomir Sobieszczyk, Grzegorz H. Bręborowicz    329
  19.10. Zaburzenia immunologiczne – Dorota Darmochwał-Kolarz    347
  19.11. Zaburzenia endokrynologiczne – Błażej Męczekalski, Agnieszka Podfigurna-Stopa, Krzysztof Katulski    355
  19.12. Zakażenia i zarażenia – Dorota Nowakowska    365
  19.13. Choroby tkanki łącznej – Agnieszka Seremak - Mrozikiewicz, Krzysztof Drews    393
  19.14. Nadciśnienie tętnicze – Jan Oleszczuk, Bożena Leszczyńska–Gorzelak, Elżbieta Poniedziałek–Czajkowska    400
  19.15. Zespół metaboliczny – Bożena Leszczyńska - Gorzelak, Jan Oleszczuk, Elżbieta Poniedziałek–Czajkowska    414
  19.16. Cukrzyca – Ewa Wender-Ożegowska    425
  19.17. Choroby jamy ustnej – Agnieszka Zawiejska, Wiesław Hędzelek    452
  19.18. Schorzenia i zabiegi ortopedyczne – Maciej Bręborowicz, Leszek Romanowski    456
  19.19. Padaczka – Jan Wilczyński, Krzysztof Dziatosz    463
  19.20. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa – Tomasz Paszkowski, Ewa Woźniakowska, Sławomir Woźniak, Magdalena Kłudka-Sternik    472
  19.21. Problemy laryngologiczne – Paweł Golusiński, Wojciech Golusiński    480
  Spis treści rozdziału    490
  ROZDZIAŁ 20. Zaburzenia psychiczne związane z ciążą – Joanna Twarowska-Hauser, Karolina Rabenda-Łącka    491
  20.1. Wprowadzenie    491
  20.2. Zaburzenia depresyjne    491
  20.3. Choroba afektywna dwubiegunowa    495
  20.4. Zaburzenia lękowe    495
  20.5. Schizofrenia    496
  20.6. Zaburzenia snu    497
  20.7. Zaburzenia odżywiania    497
  20.8. Przedłużająca się żałoba    498
  20.9. Zaburzenia psychiczne występujące w okresie połogu    498
  20.10. Podsumowanie    499
  Spis treści rozdziału    502
  ROZDZIAŁ 21. Przebieg ciąży u młodocianych – Violetta Skrzypulec-Plinta, Agnieszka Drosdzol-Cop    503
  21.1. Wprowadzenie    503
  21.2. Antykoncepcja w okresie młodzieńczym    503
  21.3. Ciąża u młodocianych – epidemiologia i implikacje społeczne    504
  21.4. Przebieg ciąży u młodocianych    505
  21.5. Poród i połóg u młodocianych    507
  21.6. Działania profilaktyczne    508
  Spis treści rozdziału    511
  ROZDZIAŁ 22. Narkotyki i używki w okresie ciąży – Ewa Florek, Hanna Billert, Wojciech Piekoszewski    511
  22.1. Wprowadzenie    511
  22.2. Epidemiologia    511
  22.3. Ciąża    513
  22.4. Podsumowanie    517
  Spis treści rozdziału    520
  ROZDZIAŁ 23. Noworodek z ciąży o przebiegu powikłanym – Marta Szymankiewicz    521
  23.1. Wprowadzenie    521
  23.2. Układ krążenia    521
  23.3. Układ oddechowy    523
  23.4. Ośrodkowy układ nerwowy i narządy zmysłów    525
  23.5. Przewód pokarmowy    528
  23.6. Układ moczowo-płciowy    529
  23.7. Zaburzenia metaboliczne    530
  23.8. Masa ciała    530
  23.9. Układ kostno-szkieletowy    531
  Spis treści rozdziału    534
  ROZDZIAŁ 24. Podstawy resuscytacji noworodka – Marta Szymankiewicz    535
  24.1. Wprowadzenie    535
  24.2. Ocena stanu noworodka    537
  24.3. Zasady resuscytacji    538
  24.4. Niepodjęcie i zaprzestanie resuscytacji    542
  Spis treści rozdziału    543
  ROZDZIAŁ 25. Perinatalne aspekty zapłodnienia pozaustrojowego – Jacek Szamatowicz    544
  25.1. Wprowadzenie    544
  25.2. Wpływ niepłodności na przebieg ciąży    544
  25.3. Perinatalne, położnicze i długotrwałe nieprawidłowości związane z zastosowaniem technik wspomaganego rozrodu    546
  Skorowidz    551
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia