Tendencje rozwoju semantycznego leksyki dialektu miejskiego Wiednia na tle standardowych odmian języka niemieckiego w Austrii i Niemczech

Tendencje rozwoju semantycznego leksyki dialektu miejskiego Wiednia na tle standardowych odmian języka niemieckiego w Austrii i Niemczech

2 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

14,70

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Celem niniejszej monografii jest analiza tendencji rozwoju semantycznego leksyki dialektu miejskiego Wiednia na tle standardowych odmian języka niemieckiego w Austrii i Niemczech metodami tradycyjnymi, czyli zbadanie zaistnienia przeobrażeń znaczeniowych, takich jak: specjalizacje, generalizacje, przeniesienia metaforyczne i metonimiczne, melioracje oraz degradacje, pomiędzy treścią etymologiczną, dialektalnym znaczeniem sprzed wieku a treścią współczesną w gwarze stolicy Austrii (rozdział 2) oraz pomiędzy znaczeniem etymologicznym a współczesną treścią wyrazu w gwarze wiedeńskiej i standardowych odmianach języka niemieckiego używanych w Niemczech i Austrii (rozdział 3). Dla zbadania ww. zjawisk konieczne było także zarysowanie stanu badań nad specyficzną sytuacją językową w Austrii, charakterystyka samego dialektu wiedeńskiego pod względem fonetyczno-fonologicznym, morfologiczno-syntaktycznym i leksykalno-semantycznym oraz przedstawienie tendencji rozwoju dialektu stolicy Austrii (rozdział 1).


Liczba stron364
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
ISBN-13978-83-7338-767-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  0. Uwagi wstępne    15
  0.1. Przedmiot pracy    15
  0.2. Kompozycja pracy    17
  0.3. Założenia metodologiczne pracy i sposób analizy    19
  0.4. Wstęp    21
  1. Przedmiot i stan badań    25
  1.1. Wprowadzenie    25
  1.1.1. Sytuacja językowa w Austrii    25
  1.1.2. Dialektologia    29
  1.1.3. Dialekty używane na terenie Austrii    37
  1.1.4. Język miast    40
  1.2. Ogólna charakterystyka dialektu miejskiego Wiednia    42
  1.2.1. Cechy dialektu wiedeńskiego    54
  1.2.1.1. Cechy dźwiękowe    54
  1.2.1.2. Cechy morfologiczne i syntaktyczne    57
  1.2.1.3. Cechy leksykalno-semantyczne    57
  1.2.2. Tendencje rozwoju w dialekcie miejskim Wiednia    65
  1.3. Tendencje rozwoju w semantyce tradycyjnej – rys historyczny    70
  2. Tendencje rozwoju semantycznego w leksyce dialektu miejskiego Wiednia    81
  2.1. Przeobrażenia pomiędzy znaczeniem etymologicznym, treścią z epoki fin de siècle’u a znaczeniem obecnym    82
  2.1.1. Specjalizacje    82
  2.1.1.1. Wyłącznie specjalizacja pomiędzy znaczeniem etymologicznym a obec-nym    82
  2.1.1.2. Specjalizacja oraz przeniesienie metaforyczne pomiędzy znaczeniem etymologicznym a obecnym    88
  2.1.1.3. Specjalizacja oraz inny typ zmiany znaczeniowej pomiędzy znaczeniem etymologicznym a obecnym    94
  2.1.2. Generalizacje    95
  2.1.2.1. Wyłącznie generalizacja pomiędzy znaczeniem etymologicznym a obecnym    95
  2.1.2.2. Generalizacja i przeniesienie metaforyczne pomiędzy znaczeniem etymo-logicznym a obecnym    97
  2.1.2.3. Generalizacja i degradacja pomiędzy znaczeniem etymologicznym a obecnym    100
  2.1.2.4. Generalizacja i przeniesienie metonimiczne pomiędzy znaczeniem ety-mologicznym a obecnym    101
  2.1.2.5. Generalizacja i specjalizacja pomiędzy znaczeniem etymologicznym a obecnym    102
  2.1.3. Przeniesienia metaforyczne    104
  2.1.3.1. Przeniesienie metaforyczne pomiędzy znaczeniem etymologicznym a współczesnym    104
  2.1.3.1.1. Podobieństwo wyglądu    104
  2.1.3.1.2. Podobieństwo cechy    111
  2.1.3.1.3. Podobieństwo czynności    112
  2.1.3.1.4. Podobieństwo zachowania    113
  2.1.3.2. Przeniesienie metaforyczne oraz inne zmiany    114
  2.1.4. Przeniesienia metonimiczne    116
  2.1.5. Substytucje    121
  2.1.5.1. Wyłącznie zmiana substytucyjna pomiędzy znaczeniem etymologicznym a obecnym    121
  2.1.5.2. Substytucja oraz inne zmiany pomiędzy znaczeniem etymologicznym a obecnym    123
  2.1.6. Inne zmiany    126
  2.1.7. Brak zmiany znaczenia centralnego pomiędzy znaczeniem etymologicznym a obecnym    126
  2.1.7.1. Całkowity brak zmiany znaczenia centralnego pomiędzy znaczeniem etymologicznym a obecnym    126
  2.1.7.2. Brak zmiany znaczenia centralnego pomiędzy znaczeniem etymologicz-nym a obecnym oraz przeniesienie metaforyczne    133
  2.1.7.3. Brak zmiany znaczenia centralnego pomiędzy znaczeniem etymologicz-nym a obecnym oraz generalizacja    140
  2.1.7.4. Brak zmiany znaczenia centralnego pomiędzy znaczeniem etymologicz-nym a obecnym oraz przeniesienie metonimiczne    143
  2.1.7.5. Brak zmiany znaczenia centralnego pomiędzy znaczeniem etymologicz-nym a obecnym oraz inna zmiana    145
  2.1.8. Wnioski    148
  2.2. Przeobrażenia pomiędzy treścią z epoki fin de siècle’u a znaczeniem obecnym    154
  2.2.1. Generalizacje    154
  2.2.1.1. Wyłącznie proces generalizacji    154
  2.2.1.2. Generalizacja i melioracja    160
  2.2.1.3. Generalizacja i przeniesienie metaforyczne    161
  2.2.1.4. Generalizacja i specjalizacja    163
  2.2.1.5. Generalizacja i przeniesienie metonimiczne    164
  2.2.1.6. Generalizacja i degradacja    164
  2.2.2. Specjalizacje    165
  2.2.2.1. Wyłącznie proces specjalizacji    165
  2.2.2.2. Specjalizacja i przeniesienie metaforyczne    168
  2.2.2.3. Specjalizacja i melioracja    170
  2.2.2.4. Specjalizacja i degradacja    172
  2.2.2.5. Specjalizacja, generalizacja i przeniesienia    172
  2.2.2.6. Specjalizacja i substytucja    173
  2.2.3. Melioracje    175
  2.2.3.1. Wyłącznie melioracja    175
  2.2.3.2. Melioracja i przeniesienie metaforyczne    176
  2.2.3.3. Melioracja i generalizacja    177
  2.2.3.4. Melioracja i inna zmiana semantyczna    178
  2.2.4. Przeniesienia metaforyczne    179
  2.2.5. Migracje międzyśrodowiskowe    181
  2.2.6. Substytucje    182
  2.2.6.1. Wyłącznie zmiany substytucyjne    182
  2.2.6.2. Substytucja i generalizacja    183
  2.2.6.3. Substytucja i specjalizacja    183
  2.2.7. Brak zmiany znaczenia centralnego    184
  2.2.7.1. Całkowity brak zmiany znaczenia centralnego    184
  2.2.7.2. Brak zmiany znaczenia centralnego oraz specjalizacja    188
  2.2.7.3. Brak zmiany znaczenia centralnego oraz inna zmiana    190
  2.2.8. Wnioski    192
  3. Leksyka dialektu wiedeńskiego na tle języka niemieckiego    205
  3.1. Przeobrażenia pomiędzy znaczeniem etymologicznym, nowowiedeńskim i standardo-wymi odmianami języka niemieckiego w Niemczech i Austrii    205
  3.1.1. Specjalizacje    206
  3.1.1.1. Specjalizacje zakresu znaczeniowego rzeczowników pomiędzy treścią etymologiczną wyrazu a treścią w dialekcie wiedeńskim    206
  3.1.1.2. Specjalizacje zakresu znaczeniowego rzeczowników pomiędzy treścią etymologiczną wyrazu a treścią w austriackiej odmianie języka niemiec-kiego    222
  3.1.1.3. Specjalizacje zakresu znaczeniowego rzeczowników pomiędzy treścią etymologiczną wyrazu a treścią w niemieckiej odmianie języka niemiec-kiego    224
  3.1.2. Generalizacje    228
  3.1.2.1. Generalizacje zakresu znaczeniowego rzeczowników pomiędzy treścią etymologiczną wyrazu a treścią w dialekcie wiedeńskim    228
  3.1.2.2. Generalizacje zakresu znaczeniowego rzeczowników pomiędzy treścią etymologiczną wyrazu a treścią w austriackiej odmianie języka niemiec-kiego    231
  3.1.2.3. Generalizacje zakresu znaczeniowego rzeczowników pomiędzy treścią etymologiczną wyrazu a treścią w niemieckiej odmianie języka niemiec-kiego    234
  3.1.3. Przeniesienia metaforyczne    238
  3.1.3.1. Przeniesienia metaforyczne zakresu znaczeniowego rzeczowników po-między treścią etymologiczną wyrazu a treścią w dialekcie wiedeńskim    238
  3.1.3.2. Przeniesienia metaforyczne zakresu znaczeniowego rzeczowników po-między treścią etymologiczną wyrazu a treścią w austriackiej odmianie języka niemieckiego    242
  3.1.3.3. Przeniesienia metaforyczne zakresu znaczeniowego rzeczowników po-między treścią etymologiczną wyrazu a treścią w niemieckiej odmianie języka niemieckiego    242
  3.1.4. Przeniesienia metonimiczne    243
  3.1.4.1. Przeniesienia metonimiczne zakresu znaczeniowego rzeczowników po-między treścią etymologiczną wyrazu a treścią w dialekcie wiedeńskim    243
  3.1.4.2. Przeniesienia metonimiczne zakresu znaczeniowego rzeczowników po-między treścią etymologiczną wyrazu a treścią w austriackiej odmianie języka niemieckiego    244
  3.1.4.3. Przeniesienia metonimiczne zakresu znaczeniowego rzeczowników po-między treścią etymologiczną wyrazu a treścią w niemieckiej odmianie języka niemieckiego    244
  3.1.5. Brak zmian zakresu znaczeniowego rzeczowników pomiędzy centralną treścią etymologiczną wyrazu a centralną treścią w dialekcie wiedeńskim, w standardo-wych odmianach języka niemieckiego używanych w Austrii i Niemczech    245
  3.1.5.1. Brak zmian zakresu znaczeniowego rzeczowników pomiędzy centralną treścią etymologiczną wyrazu a centralną treścią w dialekcie wiedeń-skim    245
  3.1.5.2. Brak zmian zakresu znaczeniowego rzeczowników pomiędzy centralną treścią etymologiczną wyrazu a centralną treścią w austriackiej odmianie języka niemieckiego    255
  3.1.5.3. Brak zmian zakresu znaczeniowego rzeczowników pomiędzy centralną treścią etymologiczną wyrazu a centralną treścią w niemieckiej odmianie języka niemieckiego    255
  3.1.6. Substytucje    256
  3.1.7. Inne    256
  3.1.8. Wnioski    258
  3.2. Znaczenie nowowiedeńskie a treść w standardowych odmianach języka niemieckiego w Austrii i Niemczech    274
  3.2.1. Węższe znaczenie w standardowych odmianach języka niemieckiego niż w dialekcie    275
  3.2.1.1. Wiedeński a austriacka odmiana języka niemieckiego    275
  3.2.1.2. Wiedeński a standardowa odmiana języka niemieckiego używana w Niemczech    276
  3.2.2. Inne    277
  3.2.2.1. Wiedeński a austriacka odmiana języka niemieckiego    277
  3.2.2.2. Wiedeński a odmiana języka niemieckiego używana w Niemczech    279
  3.2.3. Wnioski    280
  4. Uwagi końcowe    290
  Przypisy i komentarze    312
  Literatura cytowana    363
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia