Tendencje rozwoju semantycznego leksyki dialektu miejskiego Wiednia na tle standardowych odmian języka niemieckiego w Austrii i Niemczech

Tendencje rozwoju semantycznego leksyki dialektu miejskiego Wiednia na tle standardowych odmian języka niemieckiego w Austrii i Niemczech

2 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

14,70

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Celem niniejszej monografii jest analiza tendencji rozwoju semantycznego leksyki dialektu miejskiego Wiednia na tle standardowych odmian języka niemieckiego w Austrii i Niemczech metodami tradycyjnymi, czyli zbadanie zaistnienia przeobrażeń znaczeniowych, takich jak: specjalizacje, generalizacje, przeniesienia metaforyczne i metonimiczne, melioracje oraz degradacje, pomiędzy treścią etymologiczną, dialektalnym znaczeniem sprzed wieku a treścią współczesną w gwarze stolicy Austrii (rozdział 2) oraz pomiędzy znaczeniem etymologicznym a współczesną treścią wyrazu w gwarze wiedeńskiej i standardowych odmianach języka niemieckiego używanych w Niemczech i Austrii (rozdział 3). Dla zbadania ww. zjawisk konieczne było także zarysowanie stanu badań nad specyficzną sytuacją językową w Austrii, charakterystyka samego dialektu wiedeńskiego pod względem fonetyczno-fonologicznym, morfologiczno-syntaktycznym i leksykalno-semantycznym oraz przedstawienie tendencji rozwoju dialektu stolicy Austrii (rozdział 1).


Liczba stron364
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
ISBN-13978-83-7338-767-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  0. Uwagi wstępne     15
  
  0.1. Przedmiot pracy     15
  0.2. Kompozycja pracy     17
  0.3. Założenia metodologiczne pracy i sposób analizy     19
  0.4. Wstęp     21
  
  1. Przedmiot i stan badań     25
  
  1.1. Wprowadzenie     25
  1.1.1. Sytuacja językowa w Austrii     25
  1.1.2. Dialektologia     29
  1.1.3. Dialekty używane na terenie Austrii     37
  1.1.4. Język miast     40
  1.2. Ogólna charakterystyka dialektu miejskiego Wiednia     42
  1.2.1. Cechy dialektu wiedeńskiego     54
  1.2.1.1. Cechy dźwiękowe     54
  1.2.1.2. Cechy morfologiczne i syntaktyczne     57
  1.2.1.3. Cechy leksykalno-semantyczne     57
  1.2.2. Tendencje rozwoju w dialekcie miejskim Wiednia     65
  1.3. Tendencje rozwoju w semantyce tradycyjnej – rys historyczny     70
  
  2. Tendencje rozwoju semantycznego w leksyce dialektu miejskiego Wiednia     81
  
  2.1. Przeobrażenia pomiędzy znaczeniem etymologicznym, treścią z epoki fin de siècle’u a znaczeniem obecnym     82
  2.1.1. Specjalizacje     82
  2.1.1.1. Wyłącznie specjalizacja pomiędzy znaczeniem etymologicznym a obec-nym     82
  2.1.1.2. Specjalizacja oraz przeniesienie metaforyczne pomiędzy znaczeniem etymologicznym a obecnym     88
  2.1.1.3. Specjalizacja oraz inny typ zmiany znaczeniowej pomiędzy znaczeniem etymologicznym a obecnym     94
  2.1.2. Generalizacje     95
  2.1.2.1. Wyłącznie generalizacja pomiędzy znaczeniem etymologicznym a obecnym     95
  2.1.2.2. Generalizacja i przeniesienie metaforyczne pomiędzy znaczeniem etymo-logicznym a obecnym     97
  2.1.2.3. Generalizacja i degradacja pomiędzy znaczeniem etymologicznym a obecnym     100
  2.1.2.4. Generalizacja i przeniesienie metonimiczne pomiędzy znaczeniem ety-mologicznym a obecnym     101
  2.1.2.5. Generalizacja i specjalizacja pomiędzy znaczeniem etymologicznym a obecnym     102
  2.1.3. Przeniesienia metaforyczne     104
  2.1.3.1. Przeniesienie metaforyczne pomiędzy znaczeniem etymologicznym a współczesnym     104
  2.1.3.1.1. Podobieństwo wyglądu     104
  2.1.3.1.2. Podobieństwo cechy     111
  2.1.3.1.3. Podobieństwo czynności     112
  2.1.3.1.4. Podobieństwo zachowania     113
  2.1.3.2. Przeniesienie metaforyczne oraz inne zmiany     114
  2.1.4. Przeniesienia metonimiczne     116
  2.1.5. Substytucje     121
  2.1.5.1. Wyłącznie zmiana substytucyjna pomiędzy znaczeniem etymologicznym a obecnym     121
  2.1.5.2. Substytucja oraz inne zmiany pomiędzy znaczeniem etymologicznym a obecnym     123
  2.1.6. Inne zmiany     126
  2.1.7. Brak zmiany znaczenia centralnego pomiędzy znaczeniem etymologicznym a obecnym     126
  2.1.7.1. Całkowity brak zmiany znaczenia centralnego pomiędzy znaczeniem etymologicznym a obecnym     126
  2.1.7.2. Brak zmiany znaczenia centralnego pomiędzy znaczeniem etymologicz-nym a obecnym oraz przeniesienie metaforyczne     133
  2.1.7.3. Brak zmiany znaczenia centralnego pomiędzy znaczeniem etymologicz-nym a obecnym oraz generalizacja     140
  2.1.7.4. Brak zmiany znaczenia centralnego pomiędzy znaczeniem etymologicz-nym a obecnym oraz przeniesienie metonimiczne     143
  2.1.7.5. Brak zmiany znaczenia centralnego pomiędzy znaczeniem etymologicz-nym a obecnym oraz inna zmiana     145
  2.1.8. Wnioski     148
  2.2. Przeobrażenia pomiędzy treścią z epoki fin de siècle’u a znaczeniem obecnym     154
  2.2.1. Generalizacje     154
  2.2.1.1. Wyłącznie proces generalizacji     154
  2.2.1.2. Generalizacja i melioracja     160
  2.2.1.3. Generalizacja i przeniesienie metaforyczne     161
  2.2.1.4. Generalizacja i specjalizacja     163
  2.2.1.5. Generalizacja i przeniesienie metonimiczne     164
  2.2.1.6. Generalizacja i degradacja     164
  2.2.2. Specjalizacje     165
  2.2.2.1. Wyłącznie proces specjalizacji     165
  2.2.2.2. Specjalizacja i przeniesienie metaforyczne     168
  2.2.2.3. Specjalizacja i melioracja     170
  2.2.2.4. Specjalizacja i degradacja     172
  2.2.2.5. Specjalizacja, generalizacja i przeniesienia     172
  2.2.2.6. Specjalizacja i substytucja     173
  2.2.3. Melioracje     175
  2.2.3.1. Wyłącznie melioracja     175
  2.2.3.2. Melioracja i przeniesienie metaforyczne     176
  2.2.3.3. Melioracja i generalizacja     177
  2.2.3.4. Melioracja i inna zmiana semantyczna     178
  2.2.4. Przeniesienia metaforyczne     179
  2.2.5. Migracje międzyśrodowiskowe     181
  2.2.6. Substytucje     182
  2.2.6.1. Wyłącznie zmiany substytucyjne     182
  2.2.6.2. Substytucja i generalizacja     183
  2.2.6.3. Substytucja i specjalizacja     183
  2.2.7. Brak zmiany znaczenia centralnego     184
  2.2.7.1. Całkowity brak zmiany znaczenia centralnego     184
  2.2.7.2. Brak zmiany znaczenia centralnego oraz specjalizacja     188
  2.2.7.3. Brak zmiany znaczenia centralnego oraz inna zmiana     190
  2.2.8. Wnioski     192
  
  3. Leksyka dialektu wiedeńskiego na tle języka niemieckiego     205
  
  3.1. Przeobrażenia pomiędzy znaczeniem etymologicznym, nowowiedeńskim i standardo-wymi odmianami języka niemieckiego w Niemczech i Austrii     205
  3.1.1. Specjalizacje     206
  3.1.1.1. Specjalizacje zakresu znaczeniowego rzeczowników pomiędzy treścią etymologiczną wyrazu a treścią w dialekcie wiedeńskim     206
  3.1.1.2. Specjalizacje zakresu znaczeniowego rzeczowników pomiędzy treścią etymologiczną wyrazu a treścią w austriackiej odmianie języka niemiec-kiego     222
  3.1.1.3. Specjalizacje zakresu znaczeniowego rzeczowników pomiędzy treścią etymologiczną wyrazu a treścią w niemieckiej odmianie języka niemiec-kiego     224
  3.1.2. Generalizacje     228
  3.1.2.1. Generalizacje zakresu znaczeniowego rzeczowników pomiędzy treścią etymologiczną wyrazu a treścią w dialekcie wiedeńskim     228
  3.1.2.2. Generalizacje zakresu znaczeniowego rzeczowników pomiędzy treścią etymologiczną wyrazu a treścią w austriackiej odmianie języka niemiec-kiego     231
  3.1.2.3. Generalizacje zakresu znaczeniowego rzeczowników pomiędzy treścią etymologiczną wyrazu a treścią w niemieckiej odmianie języka niemiec-kiego     234
  3.1.3. Przeniesienia metaforyczne     238
  3.1.3.1. Przeniesienia metaforyczne zakresu znaczeniowego rzeczowników po-między treścią etymologiczną wyrazu a treścią w dialekcie wiedeńskim     238
  3.1.3.2. Przeniesienia metaforyczne zakresu znaczeniowego rzeczowników po-między treścią etymologiczną wyrazu a treścią w austriackiej odmianie języka niemieckiego     242
  3.1.3.3. Przeniesienia metaforyczne zakresu znaczeniowego rzeczowników po-między treścią etymologiczną wyrazu a treścią w niemieckiej odmianie języka niemieckiego     242
  3.1.4. Przeniesienia metonimiczne     243
  3.1.4.1. Przeniesienia metonimiczne zakresu znaczeniowego rzeczowników po-między treścią etymologiczną wyrazu a treścią w dialekcie wiedeńskim     243
  3.1.4.2. Przeniesienia metonimiczne zakresu znaczeniowego rzeczowników po-między treścią etymologiczną wyrazu a treścią w austriackiej odmianie języka niemieckiego     244
  3.1.4.3. Przeniesienia metonimiczne zakresu znaczeniowego rzeczowników po-między treścią etymologiczną wyrazu a treścią w niemieckiej odmianie języka niemieckiego     244
  3.1.5. Brak zmian zakresu znaczeniowego rzeczowników pomiędzy centralną treścią etymologiczną wyrazu a centralną treścią w dialekcie wiedeńskim, w standardo-wych odmianach języka niemieckiego używanych w Austrii i Niemczech     245
  3.1.5.1. Brak zmian zakresu znaczeniowego rzeczowników pomiędzy centralną treścią etymologiczną wyrazu a centralną treścią w dialekcie wiedeń-skim     245
  3.1.5.2. Brak zmian zakresu znaczeniowego rzeczowników pomiędzy centralną treścią etymologiczną wyrazu a centralną treścią w austriackiej odmianie języka niemieckiego     255
  3.1.5.3. Brak zmian zakresu znaczeniowego rzeczowników pomiędzy centralną treścią etymologiczną wyrazu a centralną treścią w niemieckiej odmianie języka niemieckiego     255
  3.1.6. Substytucje     256
  3.1.7. Inne     256
  3.1.8. Wnioski     258
  3.2. Znaczenie nowowiedeńskie a treść w standardowych odmianach języka niemieckiego w Austrii i Niemczech     274
  3.2.1. Węższe znaczenie w standardowych odmianach języka niemieckiego niż w dialekcie     275
  3.2.1.1. Wiedeński a austriacka odmiana języka niemieckiego     275
  3.2.1.2. Wiedeński a standardowa odmiana języka niemieckiego używana w Niemczech     276
  3.2.2. Inne     277
  3.2.2.1. Wiedeński a austriacka odmiana języka niemieckiego     277
  3.2.2.2. Wiedeński a odmiana języka niemieckiego używana w Niemczech     279
  3.2.3. Wnioski     280
  
  4. Uwagi końcowe     290
  
  Przypisy i komentarze     312
  
  Literatura cytowana     363
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia