Bankowość elektroniczna studium prawne

Bankowość elektroniczna studium prawne

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

35,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

35,00

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Ogólna wiedza o świecie kart płatniczych, o bankach działających w przestrzeni wirtualnej, bankomatach i o innych usługach finansowych świadczonych kanałami elektronicznymi jest współczesnemu człowiekowi absolutnie niezbędna do normalnego funkcjonowania. Deficyty w tej sferze wykluczają ludzi ze społeczeństwa bardziej niż niepełnosprawność fizyczna.
Barbara Bajor swą monografię poświęciła prawnym aspektom szeroko ujętej bankowości elektronicznej. Autorka stara się wyjaśnić i przybliżyć prawną istotę usług bankowych świadczonych drogą elektroniczną oraz omówić legislacyjne środki ochrony klientów banków.
Książka jest adresowana do środowisk, które zawodowo zajmują się usługami finansowymi, edukacją ekonomiczną społeczeństwa oraz ochroną interesów konsumentów.


Rok wydania2011
Liczba stron374
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-528-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów     9
  
  Wprowadzenie     11
  
  Część pierwsza
  Prowadzenie działalności bankowej w ramach społeczeństwa informacyjnego – zagadnienia ogólne
  
  Rozdział I. Informatyzacja działalności bankowej     25
  1. Ogólna charakterystyka bankowości elektronicznej     25
  2. Wpływ nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych (elektronicznych środków komunikacji) na działalność banku w ramach społeczeństwa informacyjnego     30
  3. Realizacja koncepcji społeczeństwa informacyjnego jako przyczyna sprawcza rozwoju bankowości elektronicznej – zarys problemu     38
  
  Rozdział II. Idea społeczeństwa informacyjnego – geneza, założenia i przyczyny rozwoju     43
  1. Uwagi ogólne     43
  2. Koncepcja społeczeństwa informacyjnego w ramach Unii Europejskiej     47
  3. Elektroniczna gospodarka jako wyraz globalnej gospodarki społeczeństwa informacyjnego     51
  4. Pojęcie usług społeczeństwa informacyjnego w ujęciu prawa UE i prawa polskiego     55
  
  Rozdział III. Jednolity rynek usług finansowych wewnętrznego rynku UE     63
  1. Założenia i stan realizacji jednolitego rynku usług finansowych     63
  2. Jednolity rynek usług bankowych     72
  2.1. Uwagi wprowadzające     72
  2.2. Etapy rozwoju jednolitego rynku usług bankowych     73
  2.3. Podmioty jednolitego rynku usług bankowych – instytucje kredytowe, instytucje pieniądza elektronicznego, instytucje finansowe     76
  2.3.1. Pojęcie instytucji kredytowej i instytucji finansowej w ujęciu prawa UE i prawa polskiego     77
  2.3.2. Status prawny instytucji parabankowych na polskim rynku usług finansowych     83
  2.3.2.1. Uwagi wprowadzające     83
  2.3.2.2. Status prawny instytucji pieniądza elektronicznego w polskim systemie prawnym     92
  2.3.2.3. Działalność spółdzielczych kas oszczędnościowo--kredytowych jako usługodawców bankowości elektronicznej     98
  2.3.2.4. Instytucje płatnicze w ujęciu dyrektywy w sprawie usług płatniczych i ustawy o usługach płatniczych     102
  3. Zasady podejmowania działalności przez instytucje kredytowe na terytorium państwa przyjmującego w ujęciu prawa UE i prawa polskiego     104
  3.1. Uwagi wprowadzające     104
  3.2. Działalność transgraniczna instytucji kredytowej (banku krajowego) w świetle ustawy – Prawo bankowe i prawa UE     110
  3.3. Podejmowanie działalności poprzez założenie oddziału     114
  3.3.1. Procedura notyfikacyjna     114
  3.3.2. Przyczyny odmowy przesłania zawiadomienia organom nadzoru państwa przyjmującego według ustawy – Prawo bankowe     116
  3.3.3. Sytuacja prawna oddziału instytucji kredytowej na terytorium RP     117
  
  Część druga
  Bankowość elektroniczna jako szczególny sposób prowadzenia działalności bankowej
  
  Rozdział IV. Pojęcie i istota bankowości elektronicznej     125
  1. Uwagi wprowadzające     125
  2. Definicje bankowości elektronicznej     127
  3. Rodzaje (odmiany) bankowości elektronicznej     130
  4. Pojęcie bankowości elektronicznej     138
  4.1. Uwagi wprowadzające     138
  4.2. Ujęcie wąskie pojęcia bankowości elektronicznej     141
  4.3. Ujęcie szerokie pojęcia bankowości elektronicznej     146
  5. Ocena istoty prawnej bankowości elektronicznej     149
  5.1. Uwagi wprowadzające     149
  5.2. Pojęcie czynności bankowej a usługa bankowa     152
  5.3. Usługa bankowa świadczona drogą elektroniczną     158
  6. Prawo właściwe dla transgranicznych usług bankowości elektronicznej     166
  6.1. Uwagi wprowadzające     166
  6.2. Wybór prawa w ujęciu prawa polskiego i prawa UE     172
  6.3. Prawo właściwe w przypadku braku wyboru prawa     177
  
  Rozdział V. Elektroniczne instrumenty płatnicze jako instrumenty bankowości elektronicznej – ocena charakteru prawnego wybranych elektronicznych instrumentów płatniczych     180
  1. Znaczenie elektronicznych instrumentów płatniczych dla bankowości elektronicznej     180
  2. Ogólna charakterystyka elektronicznych instrumentów płatniczych     184
  3. Istota i charakter prawny kart płatniczych     186
  3.1. Uwagi wprowadzające     186
  3.2. Rodzaje kart płatniczych – zarys zagadnienia     192
  3.3. Karta płatnicza jako informatyczny nośnik danych oraz instrument identyfikacji posiadacza     198
  4. Istota i charakter prawny instrumentu pieniądza elektronicznego     201
  4.1. Definicja instrumentu pieniądza elektronicznego na tle definicji pieniądza elektronicznego     201
  4.2. Charakter prawny pieniądza elektronicznego. Istota pieniądza a pieniądz elektroniczny     208
  5. Usługi płatnicze realizowane dzięki elektronicznym instrumentom płatniczym     223
  5.1. Uwagi wprowadzające     223
  5.2. Dokonywanie płatności przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych. Istota zapłaty z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych     226
  5.3. Konstrukcja prawna zapłaty elektronicznym instrumentem płatniczym     235
  5.3.1. Konstrukcja prawna zapłaty kartą płatniczą     235
  5.3.1.1. Uwagi wprowadzające     235
  5.3.1.2. Instytucja przekazu jako konstrukcja prawna zapłaty kartą płatniczą     237
  5.3.1.3. Instytucja przelewu wierzytelności i przejęcia długu     241
  5.3.2. Konstrukcja prawna zapłaty pieniądzem elektronicznym     244
  
  Część trzecia
  Usługi bankowości elektronicznej – zagadnienia szczegółowe
  
  Rozdział VI. Istota i charakter prawny usług bankowości elektronicznej     249
  1. Istota prawna usług bankowości elektronicznej w ujęciu prawa polskiego     249
  2. Ocena charakteru prawnego umowy o usługi bankowości elektronicznej     257
  2.1. Uwagi ogólne     257
  2.2. Umowa o usługi bankowości elektronicznej – nowy typ umowy nazwanej związanej z umową rachunku bankowego czy podtyp umowy rachunku bankowego?     261
  3. Wykorzystywanie elektronicznych środków komunikacji na odległość w celu zawarcia umowy o usługi bankowości elektronicznej     274
  3.1. Uwagi wprowadzające     274
  3.2. Zawarcie umowy o usługi bankowości elektronicznej przez Internet – zarys problemu     276
  3.3. Forma elektroniczna umowy o usługi bankowości elektronicznej     279
  3.4. Szczególny reżim prawny umów zawieranych na odległość przez konsumenta usług bankowych     282
  4. Ocena sytuacji prawnej usługobiorcy bankowości elektronicznej     286
  4.1. Treść umowy o usługi bankowości elektronicznej     286
  4.2. Prawa i obowiązki stron umowy o usługi bankowości elektronicznej     290
  4.2.1. Obowiązki banku jako strony umowy o usługi bankowości elektronicznej     291
  4.2.2. Obowiązki usługobiorcy wynikające z zawartej umowy o usługi bankowości elektronicznej     293
  4.3. Problem identyfikacji w bankowości elektronicznej a zakres odpowiedzialności usługobiorcy za operacje dokonane z wykorzystaniem elektronicznych zasad identyfikacji     295
  4.3.1. Instrumenty identyfikacji wykorzystywane w bankowości elektronicznej     296
  4.3.2. Zasady odpowiedzialności usługobiorcy w bankowości elektronicznej za operacje dokonane z wykorzystaniem elektronicznych zasad identyfikacji na jego rachunek     298
  4.4. Zakres odpowiedzialności usługobiorcy bankowości elektronicznej za operacje wykonane w ramach umowy o usługi bankowości elektronicznej     307
  
  Rozdział VII. Sytuacja prawna posiadacza elektronicznego instrumentu płatniczego     311
  1. Uwagi ogólne     311
  2. Ustalenia dotyczące charakteru prawnego umowy o elektroniczny instrument płatniczy     313
  3. Istota umowy o kartę płatniczą     315
  3.1. Charakter prawny umowy o kartę płatniczą     315
  3.2. Charakter prawny zobowiązań stron umowy o kartę płatniczą     317
  4. Ocena sytuacji prawnej posiadacza karty płatniczej     324
  4.1. Uwagi wprowadzające     324
  4.2. Obowiązki posiadacza karty płatniczej     329
  4.3. Prawa posiadacza karty płatniczej     330
  4.4. Obowiązki wydawcy karty płatniczej     331
  5. Istota umowy o instrument pieniądza elektronicznego     331
  5.1. Uwagi wprowadzające     331
  5.2. Ocena charakteru prawnego umowy o instrument pieniądza elektronicznego     333
  5.3. Prawa i obowiązki stron umowy o instrument pieniądza elektronicznego     337
  
  Zakończenie     340
  
  Bibliografia     344
  
  Wykaz aktów prawnych     372
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia