Drodzy Klienci!

Ze względu na problemy techniczne centralki telefonicznej zachęcamy do kontaktu mailowego - pomoc@ibuk.pl.
Ewentualny kontakt telefoniczny z BOK jest możliwy pod numerem telefonu 512 876 991, może być jednak utrudniony.

Przepraszamy za niedogodności!


Najem opodatkowanie przychodów z wynajmu 2014

1 opinia

Format:

epub, pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

36,73  48,97

Format: epub, pdf

36,7348,97

cena zawiera podatek VAT

Książka pomoże wynajmującym uniknąć błędów w rozliczeniu się z urzędem skarbowym oraz zminimalizować obciążenia podatkowe przy uzyskiwaniu dochodów z najmu. Aby dobrze obliczyć należne podatki trzeba odpowiedzieć na szereg pytań, np.:
- czyją własnością jest wynajmowana nieruchomość,
- czy najem ma być prowadzony w ramach działalności gospodarczej, czy jako odrębne źródło przychodów,
- co zostało zapisane w umowie odnośnie wysokości czynszu, okresu rozliczeniowego itp.,
- kiedy nastąpiła faktyczna zapłata czynszu,
- jakie dokumenty złożyć w związku z najmem do urzędu skarbowego,
- czy nie należy płacić wyższego podatku od nieruchomości.


Na te i wiele innych pytań odpowiedź można znaleźć w niniejszym opracowaniu. Książka zawiera też praktyczne przykłady jak prawidłowo obliczyć podatek dochodowy, VAT, składki ZUS, jak sporządzić listę płac itp


Podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie dzia­łalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.


Liczba stron192
WydawcaForum Doradców Podatkowych
ISBN-13978-83-63913-35-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  ROZDZIAŁ I OGÓLNE WIADOMOŚCI ZWIĄZANE Z NAJMEM NA PODSTAWIE KODEKSU CYWILNEGO
  1. Najem rzeczy i nieruchomości
  2. Czynsz
  3. Sposoby rozwiązania umowy najmu
  4. Zbycie rzeczy wynajmowanej przez wynajmującego w czasie trwania umowy najmu
  5. Ulepszenia rzeczy najętej
  6. Przedawnienie w najmie
  7. Najem lokali mieszkalnych i użytkowych
  8. Dzierżawa
  9. Śmierć wynajmującego lub wydzierżawiającego
  10. Podnajem, poddzierżawa
  11. Umowa użyczenia
  12. Miejsce zamieszkania za granicą, a wynajmowany lokal w Polsce
  13. Kilka rad, jak uniknąć problemów zawierając umowę najmu
  14. Najem okazjonalny
  ROZDZIAŁ II NAJEM A ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW – OBOWIĄZKI WOBEC ORGANÓW PODATKOWYCH
  1. Najem – odrębne źródło przychodu czy działalność gospodarcza?
  2. Obowiązki związane z najmem względem organów podatkowych
  2.1. Obowiązki względem terenowych organów administracji państwowej
  2.2. Obowiązki względem urzędu skarbowego
  3. Najem a współwłasność małżeńska
  ROZDZIAŁ III PRZYCHODY, KOSZTY, AMORTYZACJA – ZAGADNIENIA WSPÓLNE DLA NAJMU PRYWATNEGO I PROWADZONEGO W FORMIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  1. Przychody z najmu
  2. Koszty najmu
  2.1. Co można zaliczyć do kosztów najmu?
  2.2. Wydatki, które nie mogą być kosztami uzyskania przychodów
  2.3. Jak udokumentować koszty?
  2.4. Kiedy poniesiony wydatek zaliczyć do kosztów?
  3. Amortyzacja środków trwałych w najmie
  3.1. Ustalenie wartości początkowej wynajmowanych środków trwałych
  3.2. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  3.3. Metody amortyzacji
  3.4. Amortyzacja czasowo niewynajmowanych środków trwałych
  4. Koszty remontu a modernizacja
  5. Koszty używania samochodu przy prowadzeniu najmu
  6. Koszty wyposażenia wynajmowanych lokali i budynków
  7. Pozostałe koszty w najmie
  8. Formy opodatkowania najmu nieruchomości
  ROZDZIAŁ IV OPODATKOWANIE NAJMU JAKO ODRĘBNEGO ŹRÓDŁA PRZYCHODU
  1. Znaczenie zakwalifikowania najmu do odrębnego źródła przychodu
  2. Formy opodatkowania
  3. Najem współwłasności małżeńskiej lub odrębnej własności
  4. Omówienie opodatkowania najmu na zasadach ogólnych – skala podatkowa
  4.1. Co zaliczamy do przychodów z najmu
  4.2. Dokumenty, które są podstawą księgowania przychodów z najmu
  4.3. Koszty w najmie
  4.4. Amortyzacja jako koszt uzyskania przychodu z najmu
  4.5. Roczne zeznanie podatkowe
  4.6. Przykład praktyczny
  5. Ryczałt – forma opodatkowania najmu prywatnego, czyli najmu z odrębnego źródła uzyskania przychodu
  ROZDZIAŁ V NAJEM JAKO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
  1. Definicja działalności gospodarczej
  2. Formy opodatkowania najmu nieruchomości w ramach działalności gospodarczej
  2.1. Opodatkowanie na zasadach ogólnych – skala podatkowa
  2.2. Podatek liniowy w najmie
  2.3. Opodatkowanie wynajmu pokoi gościnnych ryczałtem
  2.4. Karta podatkowa
  ROZDZIAŁ VI NAJEM A VAT
  1. Kto jest podatnikiem VAT prowadząc najem
  2. Czynności rejestracyjne i ewidencje VAT
  3. Najem współwłasności małżeńskiej a VAT
  3.1. Stawki VAT w najmie
  3.2. Opodatkowanie odstępnego
  4. Powstanie obowiązku podatkowego w najmie
  5. Przepisy przejściowe
  5.1. Odliczenie częściowe VAT
  5.2. Obliczenie wskaźnika rozliczenia proporcjonalnego podatku naliczonego
  6. Korekta podatku
  7. Zwrot podatku VAT
  8. Terminy zwrotu
  9. Rachunki i faktury – dowody księgowe
  9.1. Rachunki
  9.2. Faktury
  9.3. Faktury na zaliczki
  9.4. Wystawianie rachunków i faktur przez współwłaścicieli
  9.5. Fakturowanie elektroniczne
  9.6. Zbiorcze faktury korygujące
  10. Deklaracje VAT-7
  11. Kasy fiskalne w najmie
  12. Najem nieruchomości w kontekście międzynarodowym
  12.1. Najem na rzecz podatników
  12.2. Najem na rzecz osób fizycznych
  ROZDZIAŁ VII POZOSTAŁE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z NAJMEM
  1. Najem a podatek od czynności cywilnoprawnych
  2. Podatek rolny a dzierżawa gruntów rolnych i gospodarstw rolnych
  3. Konsekwencje niewykazywania dochodów z najmu
  4. Najem w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
  5. Zatrudnianie pracowników w najmie
  6. Wynajem budynku dla spółki jawnej przez jej wspólnika
  7. Remont wynajmowanego budynku i ogrodzenia
  ROZDZIAŁ VIII WAŻNIEJSZE ZMIANY PRAWA PODATKOWEGO
  1. Ważniejsze zmiany prawa podatkowego dotyczące najmu od 1 stycznia 2009 r
  1.1. Zmiana zasady księgowania kosztów wynagrodzeń i ZUS od wynagrodzeń
  1.2. Zwrot VAT na rachunek bankowy podatnika
  1.3. Wydłużony termin odliczenia VAT z faktur zakupowych
  1.4. Można skorygować deklaracje VAT za miesiące, w których była kontrola podatkowa
  1.4.1. Odsetki za zwłokę zostały obniżone do 75% ich wysokości, jeżeli podatnik sam skoryguje deklarację
  1.4.2. Wprowadzono zryczałtowany podatek dochodowy od tzw. małych zleceń
  1.4.3. Zmiana skali podatkowej na 2009 rok
  1.4.4. Zmiana opodatkowania sprzedaży nieruchomości nie związanej z działalnością gospodarczą
  2. Najważniejsze zmiany prawa podatkowego na 2011 rok
  2.1. Dostosowanie ustawy o VAT do PKWiU z 2008 r
  2.2. Nowe stawki VAT
  2.3. Stawka dla budownictwa mieszkaniowego
  2.4. Samochody
  2.5. Ograniczenia w odliczeniu podatku naliczonego
  2.6. Amortyzacja jednorazowa
  2.7. Podpis na zeznaniu podatkowym
  2.8. Zwolnienie podmiotowe w VAT
  3. Ważniejsze zmiany w podatkach mogące dotyczyć najmu w 2013 r
  3.1. Ulga na złe długi poprawiona od 1 stycznia 2013 roku
  4. Ważniejsze zmiany prawa podatkowego w 2014 r
  ZAŁĄCZNIKI
  UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO
  UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO
  WEZWANIE DO ZAPŁATY
  Zbiorcza karta amortyzacyjna – ewidencja
  Karta amortyzacyjna – kamienica
  Karta amortyzacyjna – budynek warsztatu
  Karta amortyzacyjna – pusta do wykorzystania
  Zbiorcza karta amortyzacyjna – pusta do wykorzystania
  CEIDG-1
  Zawiadomienie o założeniu księgi przychodów i rozchodów
  Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów za 07.2014 r.
  Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów za 08.2014 r
  Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów za 09.2014 r
  Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów za 10.2014 r.
  Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów za 11.2014 r
  Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów za 12.2014 r
  Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów – pusta do wykorzystania
  Księga przychodów i rozchodów za 07.2014 r.
  Księga przychodów i rozchodów za 08.2014 r.
  Księga przychodów i rozchodów za 09.2014 r.
  Księga przychodów i rozchodów za 10.2014 r.
  Księga przychodów i rozchodów za 11.2014 r.
  Księga przychodów i rozchodów za 12.2014 r.
  Zgłoszenie VAT-R(11)
  Deklaracja VAT-7(11) za grudzień 2014 r.
  Umowa o dzieło + rachunek
  Umowa o pracę
  PIT-2
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia