Wynagrodzenia pracowników 2014

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

35,48  47,31

Format: pdf

35,4847,31

cena zawiera podatek VAT

Niniejsza publikacja powstała z myślą zarówno o przedsiębiorcach już prowadzących działalność gospodarczą jak również dopiero rozpoczynających swoją działalność.


W sposób kompleksowy omawia obowiązki przedsiębiorców zatrudniających pracowników na podstawie umowy o pracę, ale także współpracujących z osobami na podstawie umów cywilnoprawnych m.in. umów zlecenia albo umów o dzieło.


Poszczególne rozdziały odwołują się do obowiązków przedsiębiorców z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, ale również licznych obowiązków z zakresu prawa podatkowego.


W książce omówiono szereg obowiązków i uprawnień przedsiębiorcy m.in.: obowiązki płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych, zasady odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, a także zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy i umów cywilnoprawnych. Dodatkowo publikacja odwołuje się do wielu bieżących i aktualnych problemów jak zawieszenie prawa do emerytury czy też zasady wypłaty zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych.


Publikacja odwołuje się do wielu praktycznych przykładów oraz prezentuje wzory deklaracji podatkowych, dokumentów ZUS oraz wzorów umów o pracę i innych dokumentów niezbędnych w prowadzeniu działalności gospodarczej.


Liczba stron352
WydawcaForum Doradców Podatkowych
ISBN-13978-83-63913-30-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  PRZYCHODY I KOSZTY ZE STOSUNKU PRACY    54
  1. Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych    54
  2. Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych    56
  3. Pobór przez płatników podatku dochodowego od wynagrodzeń    60
  4. Zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego od osób fizycznych    65
  5. Obowiązek poboru oraz wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - deklaracje    80
  6. Karty przychodów pracowników    84
  7. Terminarz rozliczeń rocznych    86
  8. Rozliczenie na PIT-8C    86
  9. Opodatkowanie osób zagranicznych    87
  10. Wypłata wynagrodzenia po śmierci pracownika    89
  11. Ochrona wynagrodzenia za pracę    90
  12. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych    93
  12.1. Obowiązek tworzenia Funduszu    93
  12.2. Wysokość odpisu podstawowego    94
  12.3. Zwiększenie środków Funduszu    96
  12.4. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu    97
  12.5. Przeznaczenie środków Funduszu    97
  12.6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a koszt uzyskania przychodu    97
  13. Umowy prawa cywilnego    104
  13.1. Umowa zlecenie    104
  13.2. Umowa o dzieło    105
  13.3. Kontrakt menedżerski    105
  13.4. Rozliczenie umów    107
  13.5. Umowa zlecenia i o dzieło a ubezpieczenia    110
  Umowa zlecenie zawierana z uczniem lub studentem    111
  Umowa zlecenie zawarta z emerytem lub rencistą    112
  Umowa zlecenie i inny tytuł ubezpieczenia    112
  Kontrakt menedżerski    114
  Umowa o dzieło    114
  Umowy cywilnoprawne zawierane z własnym pracodawcą    114
  Podstawa wymiaru składki    114
  I UBEZPIECZENIOM ZDROWOTNYM W 2014    116
  1. Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne cudzoziemców    116
  1.1. Ubezpieczenia społeczne    116
  1.2. Ubezpieczenie zdrowotne    119
  2. Ubezpieczenia społeczne    121
  2.1. Pojęcie płatnika    121
  2.2. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu    122
  2.3. Osoby przebywające na urlopie wychowawczym    125
  2.4. Nowy tytuł do ubezpieczeń społecznych    126
  2.5. Podleganie ubezpieczeniom społecznym osób przebywających na urlopie macierzyńskim    131
  3. Abolicja składek dla przedsiębiorców - zmiana od 15 stycznia 2013 r.    132
  4. Ulgi w spłacie lub umorzenie należności wobec ZUS    132
  5. Ogólne zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu    133
  5.1. Zbieg ubezpieczeń w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego    135
  5.2. Zbieg ubezpieczeń a składka zdrowotna finansowana z budżetu państwa    136
  5.3. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej    136
  5.4. Wysokość i podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne    137
  6. Platforma usług elektronicznych PUE    138
  6.1. Bezpieczny podpis elektroniczny    139
  6.2. Zmiany w programie płatnik    139
  7. Dokumenty zgłoszeniowe    140
  7.1. Osoby fizyczne rozpoczynające wykonywanie działalności gospodarczej    144
  7.2. Podmioty podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego    145
  7.3. Dokumenty rozliczeniowe    148
  7.4. Terminy przekazywania dokumentów rozliczeniowych    148
  7.5. Ogólne zasady korygowania dokumentów rozliczeniowych    149
  8. Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych    149
  9. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne    155
  9.1. Podstawa wymiaru składek dla pracowników, osób wykonujących pracę nakładczą i członków spółdzielni oraz pozostających w stosunku służby    155
  9.2. Górna roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i FEP    156
  9.3. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe    157
  10. Fundusz Emerytur Pomostowych    168
  11. Fundusz pracy    170
  12. Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych    172
  13. Stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne    174
  14. Finansowanie składek    176
  15. Rozliczenia składek w przykładach    178
  15.1. Sporządzenie listy płac i miesięcznych raportów w przykładach    178
  15.2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne a podatek dochodowy    178
  OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PFRON    184
  1. Finansowanie składek za osoby niepełnosprawne    184
  2. Rodzaje pracodawców    187
  3. Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą    190
  4. Rejestracja osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą    190
  5. Wpłaty obowiązkowe na PFRON    191
  ZATRUDNIANIE EMERYTÓW I RENCISTÓW    193
  KAPITAŁ POCZĄTKOWY - POŚREDNICTWO PŁATNIKA SKŁADEK    196
  WYPŁATY ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH DLA PRACOWNIKA    199
  1. Ogólna charakterystyka    199
  Zasiłek chorobowy    199
  Świadczenie rehabilitacyjne    199
  Zasiłek wyrównawczy    199
  Zasiłek opiekuńczy    200
  Zasiłek macierzyński    200
  Wypadek w drodze do pracy lub z pracy    200
  2. Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego    201
  2.1. Zasiłek chorobowy    201
  2.2. Zasiłek macierzyński    206
  2.3. Urlop ojcowski    212
  2.4. Zasiłek opiekuńczy - w trakcie urlopu macierzyńskiego    213
  2.5. Zasiłek opiekuńczy    214
  2.6. Świadczenie rehabilitacyjne    217
  2.7. Zasiłek wyrównawczy    217
  2.8. Druki ZLA    218
  UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ    222
  1. Osoba prowadząca działalność    222
  2. Preferencyjne zasady opłacania składek    223
  3. Zasiłek z ubezpieczenia chorobowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą    224
  ZGŁOSZENIE W ZUS ZAWIESZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ    230
  ZŁOŻENIE W ZAKŁADZIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH WNIOSKU O WYDANIE INTERPRETACJI    233
  USTANIE STOSUNKU PRACY    236
  1. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron    236
  2. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem    237
  3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia    241
  umowy o pracę przez pracodawcę    244
  5. Świadectwo pracy    247
  5.1. Treść świadectwa pracy    247
  5.2. Zmiany w przepisach dotyczących wydawania świadectw pracy przy kontynuowaniu zatrudnienia na podstawie kilku umów o pracę    249
  5.3. Ogólna charakterystyka informacji zawartych w świadectwie pracy    250
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia