Położnictwo. Tom 1. Fizjologia ciąży

1 ocena

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

119,40  199,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 199,00 zł (-40%)

Najniższa cena z 30 dni: 119,40 zł  


119,40

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Niniejszy podręcznik, przygotowany przez wybitnych polskich specjalistów w dziedzinie ginekologii i położnictwa, jest znakomitym źródłem informacji na temat najnowszych osiągnięć światowego położnictwa.


Tom pierwszy poświęcono fizjologii ciąży z uwzględnieniem opieki nad kobietą ciężarną oraz wskazówek dla jej funkcjonowania w tym okresie - żywienia, aktywności fizycznej oraz zachowań seksualnych.


Rok wydania2012
Liczba stron268
KategoriaGinekologia i położnictwo
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-6353-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści rozdziału XII
  ROZDZIAŁ. Fizjologia rozrodczości     1
  
  1.1. Cykl miesiączkowy – Maciej Brązert, Leszek Pawelczyk     1
  1.2. Zapłodnienie i zagnieżdżenie – Beata Banaszewska, Leszek Pawelczyk     13
  
  Spis treści rozdziału    22
  ROZDZIAŁ 2. Embriologia – Maciej Zabel, Michał Nowicki     23
  
  2.1. Wprowadzenie     23
  2.2. Oogeneza     23
  2.3. Spermatogeneza i zapłodnienie     24
  2.4. Pierwszy tydzień rozwoju     26
  2.5. Drugi tydzień rozwoju    27
  2.6. Trzeci tydzień rozwoju     28
  2.7. Rozwój łożyska i sznura pępowinowego oraz ich zaburzenia rozwojowe     31
  2.8. Ciąża wielopłodowa     32
  2.9. Zaburzenia rozwojowe    32
  2.10. Genetyczne i molekularne aspekty monitorowania rozwoju i diagnozowania wad wrodzonych     34
  
  Spis treści rozdziału    36
  ROZDZIAŁ 3. Anatomia położnicza – Mariola Ropacka-Lesiak     37
  
  3.1. Miednica kostna     37
  3.2. Budowa kanału kostnego     37
  3.3. Mięśnie i więzadła miednicy mniejszej     39
  3.4. Narządy płciowe zewnętrzne     40
  3.5. Narządy płciowe wewnętrzne     41
  3.6. Stosunki otrzewnowe w miednicy mniejszej     44
  
  Spis treści rozdziału    46
  ROZDZIAŁ 4. Popłód     47
  
  4.1. Błony płodowe, pępowina, łożysko – Piotr Oszukowski     47
  4.2. Płyn owodniowy: fizjologia i znaczenie kliniczne – Rafał Kocyłowski     55
  4.3. Funkcja popłodu – Grzegorz H. Bręborowicz     63
  
  Spis treści rozdziału    74
  ROZDZIAŁ 5. Endokrynologia płodu – Mateusz Madejczyk     75
  
  5.1. Wprowadzenie     75
  5.2. Oś podwzgórze–przysadka–gonady     75
  5.3. Oś podwzgórze–przysadka–nadnercza     75
  5.4. Układ renina–angiotensyna     78
  5.5. Oś podwzgórze–przysadka–tarczyca     78
  5.6. Tylny płat przysadki mózgowej     79
  5.7. Hormony ektopowe     79
  5.8. Przytarczyce i homeostaza wapnia     79
  5.9. Prolaktyna     80
  5.10. Hormon wzrostu    80
  
  Spis treści rozdziału    82
  ROZDZIAŁ 6. Zmiany w narządzie rodnym, gruczole sutkowym i skórze zachodzące w przebiegu ciąży – Piotr Sieroszewski     83
  
  6.1. Wprowadzenie     83
  6.2. Gruczoł sutkowy     83
  6.3. Macica     83
  6.4. Szyjka macicy     84
  6.5. Skóra    85
  6.6. Pochwa i wargi sromowe     85
  
  Spis treści rozdziału    87
  ROZDZIAŁ 7. Zmiany ogólnoustrojowe zachodzące w przebiegu ciąży – Zbigniew Celewicz, Maciej Ziętek     87
  
  7.1. Wprowadzenie    87
  7.2. Układ naczyniowo-sercowy     87
  7.3. Układ krzepnięcia     88
  7.4. Gruczoł tarczowy     89
  7.5. Nerki    90
  7.6. Wątroba     91
  
  Spis treści rozdziału    94
  ROZDZIAŁ 8. Immunologia ciąży – Łukasz Wicherek     95
  
  8.1. Endometrium i doczesna    95
  8.2. Immunologia endometrium     97
  8.3. Tolerancja immunologiczna w okresie ciąży     101
  8.4. Rola komórek układu odpornościowego matki w przebiegu porodu     103
  8.5. Związek między układem immunologicznym matki a rozwojem układu immunologicznego płodu    107
  8.6. Podsumowanie    108
  
  Spis treści rozdziału    110
  ROZDZIAŁ 9. Poród – Wiesław Markwitz, Grzegorz H. Bręborowicz    111
  
  9.1. Zmiany w szyjce macicy i w macicy w czasie ciąży     111
  9.2. Mechanizm skurczu i rozkurczu mięśnia macicznego     114
  9.3. Endokrynne i parakrynne aspekty inicjacji porodu przedwczesnego     115
  9.4. Udział mediatorów zapalenia w inicjacji porodu     119
  9.5. Aspekty kliniczne porodu o przebiegu prawidłowym     119
  9.6. Poród o przebiegu prawidłowym     120
  
  Spis treści rozdziału126
  ROZDZIAŁ 10. Znieczulenie porodu fizjologicznego – Hanna Billert     127
  
  10.1. Ból porodowy     127
  10.2. Wybór rodzaju analgezji porodu    129
  10.3. Niefarmakologiczne metody uśmierzania bólu porodowego     130
  10.4. Farmakologiczne metody uśmierzania bólu porodowego     130
  10.5. Podsumowanie    138
  
  Spis treści rozdziału    142
  ROZDZIAŁ 11. Połóg – Elżbieta Ronin-Walknowska     143
  
  11.1. Połogowe zmiany hormonalne i zmiany w narządach płciowych     143
  11.2. Połogowe zmiany ogólnoustrojowe     145
  11.3. Stan emocjonalny kobiety po porodzie     148
  11.4. Postępowanie w połogu     148
  11.5. Inne obserwacje     149
  11.6. Badania laboratoryjne     149
  11.7. Uruchomienie     149
  11.8. Odżywianie się w połogu     149
  11.9. Zasady opieki nad matką i noworodkiem podczas pobytu w szpitalu    150
  11.10. Laktacja     150
  
  Spis treści rozdziału    152
  ROZDZIAŁ 12. Żywienie w czasie ciąży i połogu – Grzegorz H. Bręborowicz, Mariola Ropacka-Lesiak     153
  
  12.1. Okres przedkoncepcyjny    153
  12.2. Metabolizm w okresie ciąży    155
  12.3. Zapotrzebowanie na energię    156
  12.4. Struktura spożycia podstawowych składników pokarmowych     158
  12.5. Suplementacja żywienia w okresie ciąży     164
  12.6. Połóg – okres karmienia    165
  12.7. Konsekwencje nieprawidłowego odżywiania się w czasie ciąży     165
  
  Spis treści rozdziału    168
  ROZDZIAŁ 13. Zasady organizacji opieki perinatalnej – Wiesław Markwitz, Grzegorz H. Bręborowicz, Janusz Gadzinowski    169
  
  13.1. Ocena stanu organizacji opieki perinatalnej w Polsce     169
  13.2. Opieka przedporodowa w ciąży o przebiegu prawidłowym     171
  
  Spis treści rozdziału    184
  ROZDZIAŁ 14. Szczepienia w czasie ciąży – Jacek Wysocki    185
  
  14.1. Rodzaje szczepionek    185
  14.2. Szczepienia w okresie przedkoncepcyjnym    187
  14.3. Szczepienia w czasie ciąży     190
  14.4. Szczepienia po porodzie    191
  
  Spis treści rozdziału    194
  ROZDZIAŁ 15. Zachowania seksualne w czasie ciąży – Violetta Skrzypulec-Plinta     195
  
  15.1. Seksualność człowieka     195
  15.2. Wpływ ciąży na seksualność     196
  15.3. Zmiany hormonalne     197
  15.4. Aspekty psychologiczne    197
  15.5. Aktywność seksualna w różnych okresach ciąży     198
  15.6. Edukacja zdrowotna     198
  15.7. Podsumowanie    199
  
  Spis treści rozdziału    202
  ROZDZIAŁ 16. Aktywność fizyczna w czasie ciąży – Anissa Hamid-Sowińska     203
  
  16.1. Adaptacja organizmu do ciąży i wysiłku fizycznego     203
  16.2. Wpływ aktywności fizycznej na kobiety w okresie rozrodczym i ciężarne     205
  16.3. Wpływ aktywności fizycznej na przebieg ciąży i na choroby współistniejące z ciążą    207
  16.4. Wybrane powikłania w przebiegu ciąży    209
  16.5. Wpływ aktywności fizycznej w okresie ciąży na stan płodu i noworodka    210
  16.6. Przegląd rekomendacji dotyczących aktywności fizycznej w okresie ciąży i dobór odpowiedniej liczby ćwiczeń     211
  16.7. Połóg i okres karmienia     215
  16.8. Wysiłek fizyczny a laktacja     216
  
  Spis treści rozdziału    220
  ROZDZIAŁ 17. Psychospołeczne aspekty ciąży – Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak     221
  
  17.1. Ciąża jako zjawisko społeczne i kulturowe     221
  17.2. Ciąża jako efekt działań medycznych     221
  17.3. Kobieta w ciąży a otoczenie społeczne     222
  17.4. Doświadczenia kobiet w ciąży – kontekst psychologiczny     222
  17.5. Emocjonalne przeżycia kobiet w ciąży     223
  17.6. Ciąża zaprzeczona i urojona – zjawiska psychopatologiczne w okresie ciąży    224
  17.7. Doświadczenia kobiet w ciąży – kontekst biologiczny    225
  17.8. Doświadczenia kobiet w ciąży – kontekst opieki medycznej     226
  17.9. Diagnostyka prenatalna – oferta, zapotrzebowanie czy moda     227
  17.10. Niedoceniony aspekt nowoczesnej opieki medycznej nad kobietą w ciąży     227
  17.11. Opieka paliatywna w perinatologii – opieka z wyboru?     228
  
  Spis treści rozdziału    232
  ROZDZIAŁ 18. Wybrane problemy prawne w praktyce lekarza ginekologa położnika – Joanna Haberko     233
  
  18.1. Wprowadzenie    233
  18.2. Obowiązek uzyskania zgody pacjentki     235
  18.3. Obowiązek poszanowania intymności    238
  18.4. Obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej     239
  18.5. Cesarskie cięcie bez wskazań medycznych     240
  18.6. Żywe i martwe urodzenie     242
  
  Spis treści rozdziału    246
  ROZDZIAŁ 19. Noworodek z ciąży o przebiegu niepowikłanym – Marta Szymankiewicz    247
  
  19.1. Adaptacja do życia zewnątrzmacicznego     247
  19.2. Masa ciała     248
  19.3. Proces termoregulacji     248
  19.4. Postępowanie z noworodkiem na sali porodowej     250
  19.5. Ocena noworodka w skali Apgar     250
  19.6. Badanie noworodka     251
  19.7. Żółtaczka u noworodka     254
  19.8. Karmienie naturalne     255
  19.9. Karmienie sztuczne     257
  19.10. Profilaktyka okresu noworodkowego     258
  19.11. Szczepienia ochronne     259
  
  Skorowidz    262
RozwińZwiń