Projektowanie mostów betonowych

Projektowanie mostów betonowych

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

48,30

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Kompendium wiedzy z zakresu kształtowania, wymiarowania i konstruowania mostów betonowych – żelbetowych i sprężonych. W książce zawarto zarówno podstawowe informacje na temat żelbetu czy konstrukcji sprężonych, jak i treści dotyczące zasad projektowania i kształtowania złożonych systemów konstrukcyjnych. Przedstawiono zasady wymiarowania i konstruowania betonowych obiektów mostowych (żelbetowych, skrzynkowych, sprężonych i zespolonych) z obszernym opisem podstaw projektowania mostów, modeli obliczeniowych, własności wytrzymałościowych materiałów używanych do ich budowy, sposobu wymiarowania takich konstrukcji i konstruowania poszczególnych węzłów konstrukcyjnych, kształtowania fragmentów konstrukcji tych mostów i projektowania elementów z różnych materiałów. Podane zalecenia konstrukcyjne oparto na Eurokodach.
Odbiorcy: studenci wydziałów inżynierii lądowej wyższych uczelni technicznych I i II stopnia nauczania oraz inżynierowie i technicy zajmujący się budownictwem komunikacyjnym i mostownictwem.


Liczba stron671
WydawcaWydawnictwa Komunikacji i Łączności
ISBN-13978-83-206-1906-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    9
  Ważniejsze oznaczenia wg PN-EN [99, 100] i ich odpowiedniki wg PN [94]    11
  1. Podstawy metody stanów granicznych (rozdzielonych współczynników bezpieczeństwa)    17
  1.1. Stany graniczne konstrukcji    17
  1.2. Metody obliczeń statycznych    25
  1.3. Podstawy obliczeń wytrzymałościowych (wymiarowania) wg normy PN-91/S-10042    33
  1.3.1. Elementy żelbetowe    33
  1.3.2. Elementy sprężone    41
  1.4. Podstawy obliczeń konstrukcji betonowych wg PN-EN (EC2)    43
  1.4.1. Podstawy obliczeń wytrzymałościowych    43
  1.4.2. Naprężenia równoważne przy obliczaniu zmęczenia    57
  1.4.3. Zasady ustalania obciążeń –kombinacje obciążeń    65
  2. Cechy fizyczne i mechaniczne betonu oraz stali    77
  2.1. Cechy betonu    77
  2.2. Cechy stali zbrojeniowej    98
  2.3. Cechy stali sprężającej    100
  2.4. Dane obliczeniowe    104
  3. Wymiarowanie konstrukcji żelbetowych    110
  3.1. Stany graniczne nośności    110
  3.1.1. Metoda naprężeń liniowych (NL)    110
  3.1.2. Metoda analizy wytrzymałościowej przekroju zginanego wg PN-EN    117
  3.1.2.1. Metoda dokładna    120
  3.1.2.2. Metoda uproszczona    131
  3.1.3. Przekroje teowe – efektywna szerokość współpracująca    142
  3.2. Wymiarowanie na ścinanie    146
  3.2.1. Naprężenia ścinające i główne    146
  3.2.2. Zasady ogólne obliczania elementów na ścinanie    148
  3.2.3. Wymiarowanie na ścinanie wg PN    150
  3.2.4. Wymiarowanie na ścinanie wg PN-EN    158
  3.2.5. Obliczanie ścinania pomiędzy środnikiem a półkami w przekrojach teowych    171
  3.2.5.1. Na podstawie normy PN    171
  3.2.5.2. Na podstawie normy PN-EN    172
  3.3. Wymiarowanie na skręcanie    175
  3.3.1. Naprężenia od skręcania    175
  3.3.2. Wymiarowanie zbrojenia    178
  3.4. Wymiarowanie na docisk    188
  3.5. Wymiarowanie na przebicie    194
  3.6. Wymiarowanie elementów obciążonych mimośrodowo (słupów)    206
  3.6.1. Informacje ogólne    206
  3.6.2. Nośność słupów wg PN    210
  3.6.2.1. Mimośród siły    210
  3.6.2.2. Ściskanie    213
  3.6.2.3. Rozciąganie    219
  3.6.3. Nośność słupów wg PN-EN    222
  3.6.3.1. Kryteria uwzględniania efektów drugiego rzędu. Mimośród obliczeniowy    222
  3.6.3.2. Metody wymiarowania z uwzględnieniem efektów drugiego rzędu    224
  3.6.3.3. Ściskanie ukośne    230
  3.6.3.4. Wpływ pełzania    232
  3.6.3.5. Wymiarowanie elementów ściskanych wg metody uproszczonej    233
  3.6.3.6. Obliczanie nośności elementów ściskanych wg metody uproszczonej    239
  3.6.4. Ściskanie osiowe słupów uzwojonych    240
  3.6.5. Wymiarowanie elementów rozciąganych wg metody uproszczonej    243
  3.7. Stany graniczne użytkowalności    245
  3.7.1. Stany graniczne zarysowania    245
  3.7.1.1. Uwagi ogólne    245
  3.7.1.2. Stan graniczny zarysowania wg PN    251
  3.7.1.3. Stan graniczny zarysowania wg PN-EN    255
  3.7.1.4. Zbrojenie na zarysowanie    262
  3.7.2. Stan graniczny ugięcia    266
  3.7.2.1. Uwagi ogólne    266
  3.7.2.2. Stan graniczny ugięcia wg PN    268
  3.7.2.3. Stan graniczny ugięcia wg PN-EN    270
  3.8. Wymagania konstrukcyjne    272
  3.8.1. Ogólne warunki projektowania zbrojenia    272
  3.8.1.1. Uwagi ogólne    272
  3.8.1.2. Długość zakotwienia    279
  3.8.1.3. Łączenie prętów    287
  3.8.1.4. Połączenia na zakład siatek zgrzewanych    297
  3.8.1.5. Zakotwienie prętów na podporach i w fundamentach    299
  3.8.2. Zasady obliczania i konstruowania    303
  3.8.2.1. Uwagi ogólne    303
  3.8.2.2. Belki    303
  3.8.2.3. Płyty    307
  3.8.2.4. Słupy    308
  4. Wymiarowanie konstrukcji sprężonych    309
  4.1. Ogólna charakterystyka konstrukcji sprężonych    309
  4.1.1. Idea sprężenia    309
  4.1.2. Elementy strunobetonowe    311
  4.1.3. Elementy kablobetonowe    313
  4.1.4. Projektowanie przekroju poprzecznego dźwigara sprężonego    315
  4.2. Stany graniczne nośności    316
  4.2.1. Straty sprężania    316
  4.2.1.1. Przyczyny i charakterystyka strat sprężania    316
  4.2.1.2. Straty doraźne    320
  4.2.1.3. Straty reologiczne    330
  4.2.1.4. Programowanie sprężenia    333
  4.2.2. Nośność konstrukcji sprężonych wg PN-EN    336
  4.2.2.1. Ogólne założenia dotyczące sprężenia    336
  4.2.2.2. Stan graniczny nośności    336
  4.2.2.3. Stan graniczny nośności zmęczeniowej    343
  4.2.3. Nośność konstrukcji sprężonych wg PN    346
  4.2.4. Nośność na ścinanie konstrukcji sprężonych    352
  4.2.5. Trasowanie kabli    353
  4.2.5.1. Zasady trasowania cięgien    353
  4.2.5.2. Układy statycznie wyznaczalne    361
  4.2.5.3. Układy statycznie niewyznaczalne    362
  4.3. Stany graniczne użytkowalności    367
  4.3.1. Stany graniczne użytkowalności w konstrukcjach sprężonych    367
  4.3.2. Sprawdzenie naprężeń w betonie i w stali    368
  4.3.3. Stan graniczny zarysowania    370
  4.3.3 1. Zarysowanie konstrukcji sprężonych. Moment rysujący    370
  4.3.3.2. Ograniczenie rozwartości rys    374
  4.3.3.3. Minimalne pola przekroju zbrojenia    376
  4.3.4. Stan graniczny ugięcia    377
  4.4. Ogólne warunki projektowania zbrojenia sprężonego    379
  4.4.1. Konstrukcje strunobetonowe    379
  4.4.1.1. Cięgna sprężające    379
  4.4.1.2. Długość zakotwienia    379
  4.4.2. Konstrukcje kablobetonowe    389
  4.4.2.1. Cięgna (kable) sprężające    384
  4.4.2.2. Zakotwienia    390
  4.4.2.3. Łączenie kabli    394
  4.5. Projektowanie strefy zakotwień    395
  4.5.1. Kablobeton    395
  4.5.2. Strunobeton    404
  4.5.3. Sprawdzenie strefy podporowej    406
  4.6. Sprężenie konstrukcji kablami swobodnymi    407
  5. Konstrukcje zespolone    413
  5.1. Rodzaje zespolenia    413
  5.2. Fazy obciążenia przekroju zespolonego    420
  5.3. Konstrukcje żelbetowe    421
  5.4. Konstrukcje sprężone    424
  5.5. Nośność zespolenia    431
  6. Podstawy kształtowania, obliczania i konstruowania mostów betonowych    438
  6.1. Zasady ogólne    438
  6.2. Przęsła mostów płytowych    449
  6.2.1. Kształtowanie    449
  6.2.2. Obliczanie    465
  6.2.3. Konstruowanie    484
  6.3. Przęsła mostów belkowych    497
  6.3.1. Kształtowanie    497
  6.3.2. Obliczanie    513
  6.3.3. Konstruowanie    527
  6.4. Mosty belkowe o dźwigarach skrzynkowych    549
  6.4.1. Kształtowanie    549
  6.4.2. Obliczanie    561
  6.4.3. Konstruowanie    573
  6.5. Podpory mostów bezrozporowych    582
  6.5.1. Kształtowanie    582
  6.5.2. Obliczanie    594
  6.5.3. Konstruowanie    596
  6.6. Mosty ramowe    600
  6.6.1. Kształtowanie    600
  6.6.2. Obliczanie    611
  6.6.3. Konstruowanie    613
  6.7. Mosty łukowe    619
  6.7.1. Kształtowanie    619
  6.7.2. Obliczanie    629
  6.7.3. Konstruowanie    633
  6.8. Układy cięgnowe z pomostem betonowym    639
  6.8.1. Mosty wiszące    639
  6.8.2. Mosty wstęgowe    640
  6.8.3. Mosty podwieszone    644
  6.8.4. Inne formy konstrukcyjne    662
  Literatura    666
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia