Zróżnicowanie dostępności transportowej miast w województwie łódzkim

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

16,97  28,29

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

16,9728,29

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W książce opisano dostępność transportową miast w województwie łódzkim, którą należy postrzegać jako miarę poziomu trudności osiągania danych miejsc za pośrednictwem środków transportu. Celem opracowania jest zbadanie zróżnicowania dostępności transportowej miast województwa łódzkiego, którego realizacja wymagała osiągnięcia trzech celów dodatkowych: 1) określenia dostępności potencjalnej poprzez inwentaryzację i analizę wyposażenia w infrastrukturę transportową – drogową, kolejową i tramwajową województwa łódzkiego; 2) zbadania dostępności w zakresie transportu zbiorowego dzięki analizie funkcjonowania przewoźników realizujących połączenia pomiędzy miastami województwa łódzkiego. Aby to osiągnąć odwołano się do wszechstronnej analizy danych o kursowaniu poszczególnych środków transportu, pozyskanych od samych przewoźników, serwisów internetowych oraz tabliczek przystankowych; 3) przeanalizowania dostępności w zakresie samochodowego transportu indywidualnego na podstawie określenia czasu i kosztu dojazdów do miast województwa łódzkiego, które wykonano w odniesieniu do analiz teoretycznych, modelowych oraz danych o ruchu przekazywanych w czasie rzeczywistym. W książce zawarto aktualne dane i innowacje stosowanych metod badawczych, które mogą być danymi diagnostycznymi do dalszych badań, natomiast metody umożliwić prowadzenie badań autorskich zgodnie z funkcjonującym obecnie podejściem.


Liczba stron224
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-522-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP     7
  
  ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZAKRES DZIAŁANIA AUDYTU     11
  1.1. Definicyjne ujęcie audytu i terminy z nim związane     11
  1.1.1. Pojęcie audytu     11
  1.1.2. Terminologia stosowana w audycie     27
  1.2. Otoczenie audytu i zakres jego działania     33
  1.2.1. Pozycja i rola audytu w systemie kontroli wewnętrznej     33
  1.2.2. Zakres działania audytu w jednostkach organizacyjnych     42
  1.3. Sylwetka zawodowa audytora     59
  1.3.1. Etyczne i osobowościowe atrybuty pracy audytora     59
  1.3.2. Kluczowe kompetencje i umiejętności w świadczeniu usług audytowych     65
  1.3.3. Psychologiczne aspekty pracy audytora     73
  
  ROZDZIAŁ II. STANDARYZACJA AUDYTU     77
  2.1. Standardy i wytyczne wykorzystywane w audycie     77
  2.1.1. Standardy profesjonalnej praktyki zawodowej audytu wewnętrznego IIA     79
  2.1.2. Ramowe zasady kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem według COSO     84
  2.1.3. Międzynarodowe Standardy Najwyższych Organów Audytu IN- TOSAI     89
  2.1.4. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej     93
  2.1.5. Standardy prowadzenia audytu i kontroli systemów informatycznych     97
  2.1.6. Procedury normalizacyjne     100
  2.2. Pozostałe uregulowania dotyczące audytu     103
  2.2.1. Prawne ujęcie audytu w krajach UE     103
  2.2.2. Sarbanes-Oxley Act     107
  2.3. Komparacja standardów i wytycznych oraz ich zastosowanie w audycie     111
  
  ROZDZIAŁ III. PROCES REALIZACJI CZYNNOŚCI AUDYTOWYCH     119
  3.1. Ryzyko i jego analiza na potrzeby audytu     119
  3.1.1. Istota i problemy ryzyka w audycie    119
  3.1.2. Znaczenie i zarządzanie ryzykiem w jednostce    120
  3.1.3. Ocena i zarządzanie ryzykiem w audycie     125
  3.2. Przeprowadzanie czynności audytowych     146
  3.2.1. Etapy zadania audytowego     146
  3.2.2. Metody i techniki wykorzystywane w audycie     157
  3.3. Raportowanie wyników z działalności audytu     173
  3.4. Ocena jakości świadczenia usług audytowych     181
  
  ROZDZIAŁ IV. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE AUDYTU NA PRZYKŁADZIE POLSKIEJ GOSPODARKI     187
  4.1. Struktura i kryteria oceny działalności audytu     187
  4.2. Działalność audytu w sektorze publicznym     191
  4.2.1. Uregulowania prawne w zakresie audytu     191
  4.2.2. Organizacja systemu audytu i obowiązek korzystania z usług audytowych     199
  4.2.3. Uprawnienia do wykonywania zawodu audytora     204
  4.2.4. Forma korzystania z usług audytowych     209
  4.2.5. Obszary zainteresowań audytu     210
  4.2.6. Metodologia audytu     213
  4.2.7. Ocena jakości pracy audytu     217
  4.2.8. Odbiorcy informacji dostarczanych w ramach usług audytowych     218
  4.3. Zastosowanie audytu w organizacjach sektora prywatnego     221
  4.3.1. Uregulowania prawne w zakresie audytu i obowiązek korzystania z jego usług     221
  4.3.2. Organizacja audytu i forma korzystania z usług audytowych     225
  4.3.3. Uprawnienia do wykonywania zawodu audytora     226
  4.3.4. Obszary zainteresowań audytu     227
  4.3.5. Metodologia audytu     229
  4.3.6. Ocena jakości pracy audytu     231
  4.3.7. Odbiorcy informacji dostarczanych w ramach usług audytowych     232
  4.4. Audyt w polskiej gospodarce – analiza porównawcza     233
  4.5. Kierunki rozwoju audytu     238
  
  ZAKOŃCZENIE     245
  
  LITERATURA     249
  SPIS TABEL     261
  SPIS RYSUNKÓW     263
  
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia