Budowa i utrzymanie mostów. Wymagania techniczne, badania, naprawy

Budowa i utrzymanie mostów. Wymagania techniczne, badania, naprawy

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 39,38 zł  


39,38

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik akademicki omawiający zagadnienia techniczne związane z budową i utrzymaniem mostów. Przedstawiono w nim badania dotyczące realizacji konstrukcji oraz odbioru obiektów mostowych, organizacji przeglądów użytkowych mostów. Omówiono problemy związane z utrzymaniem poszczególnych elementów obiektów mostowych (nawierzchni i elementów wyposażenia, przestrzeni podmostowej oraz podpór przęseł mostów stalowych i betonowych). Wprowadzone zmiany dotyczą najnowszych technologii budowy, nowoczesnych badań oraz materiałów stosowanych do budowy i naprawy mostów, a także aktualizacji obowiązujących przepisów


Rok wydania2007
Liczba stron598
KategoriaBudownictwo
WydawcaWydawnictwa Komunikacji i Łączności
ISBN-13978-83-206-1886-0
Numer wydania3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    10
  1. Wstęp    11
  2. Wymagania ogólne wykonania i odbioru obiektów mostowych    19
    2.1. Przebieg procesu inwestycyjnego    19
    2.2. Zasady organizacji i przeprowadzania przetargów    23
    2.3. Uczestnicy procesu budowlanego    26
    2.4. Elementy organizacyjno-prawne procesu budowlanego    28
    2.5. Kontrola jakości    30
  3. Wymagania techniczne i kontrola jakości robót w procesie budowy mostów    32
    3.1. Prace przygotowawcze na terenie budowy    32
    3.2. Roboty ziemne, budowa fundamentów i podpór    33
    3.3. Badania wyrobów budowlanych    41
      3.3.1. Uwagi ogólne    41
      3.3.2. Beton zwykły    42
        3.3.2.1. Wprowadzenie    42
          3.3.2.2. Wymagania dla betonu zwykłego według PN-S-10040;1999 [N65] oraz [N237] i [N238]    44
            3.3.2.2.1. Wymagane właściwości betonu    44
            3.3.2.2.2. Wymagania dotyczące składników mieszanek betonowych    45
            3.3.2.2.3. Wymagania dotyczące mieszanki betonowej, transportu, układania i pielęgnacji betonu    48
            3.3.2.2.4. Kontrola procesu produkcji i właściwości mieszanki betonowej oraz betonu    55
          3.3.2.3. Wymagania dla betonu zwykłego według PN-EN206-1 [N99];    55
            3.3.2.3.1. Wymagania dotyczące jakości betonu    55
            3.3.2.3.2. Wymagania dotyczące składników mieszanek betonowych    58
            3.3.2.3.3. Wymagania dotyczące procesów technologicznych    61
            3.3.2.3.4. Badania kontrolne i ocena jakości betonu    65
      3.3.3. Betony samozagęszczalne    66
      3.3.4. Betony wysokiej wytrzymałości (BWW);    67
      3.3.5. Betony na cementach hutniczych    67
      3.3.6. Zaprawy    68
      3.3.7. Stale    70
      3.3.8. Drewno    78
      3.3.9. Materiały kompozytowe    78
      3.3.10. Inne materiały i wyroby    80
    3.4. Wymagania i badania związane z budową przęseł stalowych    84
      3.4.1. Wykonanie konstrukcji stalowej w wytwórni    85
      3.4.2. Badanie konstrukcji stalowej w czasie transportu i montażu    104
    3.5. Wymagania i badania związane z budową przęseł z betonu (na podstawie PN-S-10040: 1999) [N65]    108
    3.6. Wymagania i badania związane z budową mostów zespolonych    124
    3.7. Wymagania i badania związane z budową mostów drewnianych    126
    3.8 Kontrola robót dotycząca wyposażenia mostów    127
  4. Badania odbiorcze obiektów mostowych po zakończeniu budowy    129
    4.1. Badania po zakończeniu budowy    129
      4.1.1. Cel badań    129
      4.1.2. Badania pod próbnym obciążeniem statycznym    130
      4.1.3. Badania pod próbnym obciążeniem dynamicznym    144
      4.1.4. Typowe błędy badań doświadczalnych    153
    4.2. Zasady odbioru końcowego    153
  5. Utrzymanie i przeglądy użytkowanych mostów    156
    5.1. Organizacja służb utrzymaniowych i organizacja przeglądów    156
    5.2. Dokumentacja obiektów mostowych    159
    5.3. Zasady wykonywania badań i przeglądów    172
    5.4. Podstawowy sprzęt do badań mostów    181
    5.5. Nośność użytkowa obiektów    183
    5.6. Trwałość obiektów mostowych    184
  6. Utrzymanie pomostów i elementów wyposażenia mostów    188
    6.1. Nawierzchnia mostów i inne elementy wyposażenia a warunki utrzymania. Uwagi ogólne    188
    6.2. Nawierzchnie mostów drogowych    190
      6.2.1. Przyczyny niszczenia nawierzchni na mostach    190
      6.2.2. Ocena stanu technicznego nawierzchni    194
      6.2.3. Uszkodzenia nawierzchni na mostach drogowych i sposoby naprawy    196
        6.2.3.1. Nawierzchnie z elementów drobnowymiarowych    196
        6.2.3.2. Nawierzchnie bitumiczne    197
        6.2.3.3. Nawierzchnie drewniane    205
    6.3. Nawierzchnia mostów kolejowych    207
      6.3.1. Typy nawierzchni kolejowej a warunki utrzymania    207
      6.3.2. Tor na mostach. Wymagania ogólne    208
      6.3.3. Przyrządy wyrównawcze    210
      6.3.4. Urządzenia zabezpieczające pociągi w razie wykolejenia    211
      6.3.5. Utrzymanie nawierzchni na moście w zależności od typu    213
        6.3.5.1. Pomost typu zamkniętego    213
        6.3.5.2. Pomost typu otwartego    221
    6.4. Izolacja pomostów    224
      6.4.1. Stan izolacji a trwałość mostu    224
      6.4.2. Wymagane właściwości podłoża    225
      6.4.3. Wymagane właściwości warstw izolacyjnych    229
      6.4.4. Rodzaje materiałów hydroizolacyjnych    231
      6.4.5. Zasady układania izolacji    239
      6.4.6. Lokalne naprawy izolacji    244
    6.5. Odwodnienie pomostów    245
      6.5.1. Mosty drogowe    245
      6.5.2. Mosty kolejowe    248
    6.6. Dylatacje    249
      6.6.1. Dylatacje mostów drogowych    249
      6.6.2. Dylatacje mostów kolejowych    261
    6.7. Bariery ochronne i poręcze    262
    6.8. Urządzenia obce na mostach    263
    6.9. Bezpieczeństwo pożarowe    265
  7. Utrzymanie przestrzeni podmostowej oraz podpór    268
    7.1. Utrzymanie przestrzeni podmostowej w obszarze rzeki i jej zalewów    268
      7.1.1. Obserwacje stanu koryta rzeki i podwodnych części podpór    268
      7.1.2. Obserwacje zjawisk hydrologicznych w rzece    270
      7.1.3. Zabezpieczenie obiektów mostowych przed niszczącym działaniem wód powodziowych i kry lodowej    271
      7.1.4. Zabezpieczenie filarów mostów    273
      7.1.5. Zabezpieczenie stożków przy przyczółkach oraz nasypów na dojazdach    279
      7.1.6. Budowle regulacyjne. Wały kierujące    289
    7.2. Utrzymanie przestrzeni podmostowej pod wiaduktami    293
    7.3. Utrzymanie podpór    298
      7.3.1. Ogólne zasady utrzymania podpór    298
      7.3.2. Ocena stanu technicznego podpory    299
    7.4. Niektóre sposoby naprawy uszkodzonych podpór    308
      7.4.1. Naprawa fugowania podpór ceglanych i kamiennych (lub licówki)    308
      7.4.2. Naprawa uszkodzonej powierzchni podpory    309
      7.4.3. Naprawa zarysowanych korpusów podpór    311
      7.4.4. Uszczelnianie gruntu    312
      7.4.5. Podniesienie nośności fundamentu    313
  8. Utrzymanie przęseł mostów stalowych    318
    8.1. Utrzymanie konstrukcji stalowych    318
      8.1.1. Charakterystyka uszkodzeń, przyczyny ich powstawania i zapobieganie    318
      8.1.2. Zasady podnoszenia trwałości mostu na etapie projektowania    323
    8.2. Korozja mostów stalowych    326
      8.2.1. Uwagi ogólne    326
      8.2.2. Rodzaje korozji, podział techniczny    331
      8.2.3. Podatność na korozję w zależności od kształtu    337
    8.3. Zabezpieczenia antykorozyjne    338
      8.3.1. Uwagi ogólne    338
      8.3.2. Metody zabezpieczenia konstrukcji przed korozją    340
      8.3.3. Projekt zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji    349
      8.3.4. Oczyszczanie powierzchni    351
      8.3.5. Powłoki antykorozyjne i metody ich nakładania    359
        8.3.5.1. Powłoki metaliczne    359
        8.3.5.2. Powłoki malarskie    366
        8.3.5.3. Wymalowania referencyjne    370
        8.3.5.4. Powłoki ochronne lin    371
      8.3.6. Dozór oraz kontrola prac i pokryć antykorozyjnych    372
      8.3.7. Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego    378
    8.4. Uszkodzenia połączeń nitowanych    384
    8.5. Odporność mostu na obciążenia zmienne    386
      8.5.1. Podstawowe informacje dotyczące zmęczenia    386
      8.5.2. Pękanie stali    389
      8.5.3. Przyczyny powstawania rys i pęknięć    390
      8.5.4. Wykrywanie rys i pęknięć    391
      8.5.5. Lokalizacja najczęściej występujących pęknięć zmęczeniowych i ich klasyfikacja    392
    8.6. Spawalność stali    398
    8.7. Mosty ze stali zgrzewnej i wczesnych stali zlewnych    400
      8.7.1. Charakterystyka stali zgrzewnych i zlewnych    401
      8.7.2. Starzenie jako proces zmieniający właściwości stali    405
      8.7.3. Naprężenia dopuszczalne (wytrzymałość obliczeniowa) dla stali zgrzewnych i starych stali zlewnych    406
    8.8. Niektóre metody usuwania uszkodzeń mostów stalowych    408
      8.8.1. Ogólne uwarunkowania wykonywania napraw konstrukcji stalowej    408
      8.8.2. Prostowanie elementów    409
      8.8.3. Sposoby doraźnego usuwania skutków pęknięć    416
  9. Utrzymanie przęseł mostów betonowych    418
    9.1. Charakterystyka uszkodzeń, przyczyny ich powstawania i zapobieganie    418
    9.2. Korozja mostów betonowych    423
      9.2.1. Uwagi ogólne    423
      9.2.2. Korozja betonu    425
        9.2.2.1. Ogólna charakterystyka korozji betonu    425
        9.2.2.2. Typy korozji betonu w mostach    427
        9.2.2.3. Klasyfikacja środowisk korozyjnych    431
        9.2.2.4. Wpływ wybranych czynników na korozję betonu    434
        9.2.2.5. Ocena stopnia skorodowania i przewidywane postępy korozji    442
      9.2.3. Korozja żelbetu i konstrukcji sprężonych    444
        9.2.3.1. Korozyjne niszczenie konstrukcji zbrojonych. Czas życia konstrukcji    444
        9.2.3.2. Czynniki mające wpływ na tempo korozji stali w betonie    448
        9.2.3.3. Zabezpieczenie stali zbrojeniowej przed korozją. Inhibitory korozji    465
        9.2.3.4. Badanie zbrojenia w konstrukcjach betonowych    475
        9.2.3.5. Wykrywanie korodującego zbrojenia w mostach betonowych    478
    9.3. Ochrona przed korozją konstrukcji betonowych    482
      9.3.1. Uwagi ogólne    482
      9.3.2. Zabezpieczenie powierzchniowe konstrukcji    489
      9.3.3. Wybrane sposoby zabezpieczeń powierzchniowych    496
        9.3.3.1. Impregnacja betonu materiałami obojętnymi    496
        9.3.3.2. Impregnacja materiałami reaktywnymi    499
    9.4. Sposób wykonywania zabezpieczenia powierzchniowego    500
    9.5. Ocena stanu zabezpieczeń powierzchniowych    501
    9.6. Rysy w konstrukcjach betonowych. Klasyfikacja    502
    9.7. Niektóre metody usuwania uszkodzeń mostów betonowych    512
      9.7.1. Materiały do napraw uszkodzeń mostów betonowych i warunki ich stosowania    512
      9.7.2. Przygotowanie podłoża    528
      9.7.3. Iniekcje    540
      9.7.4. Torkretowanie    548
        9.7.4.1. Metody torkretowania    548
        9.7.4.2. Materiały    550
        9.7.4.3. Technologia    552
        9.7.4.4. Właściwości betonu nałożonego metodą torkretowania    556
        9.7.4.5. Badania jakości torkretu    557
        9.7.4.6. Nowe materiały stosowane do torkretu    558
  Literatura    561
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia