Quantitative Methods in Accounting and Finance

-20%

Quantitative Methods in Accounting and Finance

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

10,8013,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Accounting and finance are those disciplines of economic sciences in which quantitative methods are often used: statistics, econometrics and operational research. These methods make possible the quantification of different economic occurrences and the objectivity of the estimation of these occurrences. What is also important is the fact that in accounting and financial analyses one is to deal with numerous empirical data sets.


The study shows selected problems of finance and accounting, essential for both theory and practice. It also presents ways of measurement and estimation of definite economic-financial occurrences. To solve numerous problems, the methods of descriptive and mathematical statistics and multidimensional comparative analysis are used. In order to show the applications of these methods, empirical research was conducted.


The papers in this collection were prepared for The Fourth Scientific Seminar: “Quantitative Methods in A ccounting and Finance”. The Seminar was organized by The Cost and Management Accounting Department at Wrocław University of Economics in Rzeszów on 23–25 April 2012. Researchers from Wrocław University of Economics and the Ukrainian State University of Finance and International Trade from Kiev took part in the seminar.


This book is an annual publication designed to disseminate the quantitative analysis of accounting and finance. It is a forum for statistical analyses of issues in accounting and finance as well as applications of quantitative methods to problems in financial accounting, management accounting and financial management. The objective is to promote interaction between academic research in finance and accounting, applied research in the financial community and the accounting profession.


Liczba stron190
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-274-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Preface    7
  
  Natalia Bielous: Methodology overview of the assessment of the economic security of an enterprise    9
  Magdalena Chmielowiec-Lewczuk: Business insurance costing for the purpose of decision-making calculi    16
  Edward Nowak: The possibilities of applying quantitative methods in postulated costing    27
  Anna Isayeva: Topical issues of the disclosure of information about financial investments in financial statements    38
  Joanna Koczar: Organization of accounting in the Russian Federation. Selected issues    44
  Natalia Kovtun, Anzhela Ignatyuk: Multidimensional assessment of the potential and development level of Ukraine’s economy with respect to economic activities    53
  Mirosława Kwiecień: The fair value dilemmas    69
  Lesya Leshchiy: Methods used to define performance evaluation of innovative processes and products    73
  Grzegorz Lew: An application of statistical methods in financial statements auditing    80
  Michaylo Maliuzhenko: Methods of defining the interest rate amount based on the analysis of the dynamics of the IGLB market of Ukraine    91
  Ruslan Motoryn: Harmonization of accounting and the system of national accounts    101
  Tetiana Motoryna: Scope for using financial accounting data for the purposes of the system of national accounts    109
  Vasylij Mukoviz: Capital evaluation in fiscal accounting with object of business operation    116
  Maria Nieplowicz: A review of the measures used in the assessment of municipality management    121
  Bartłomiej Nita: Two approaches to external financing needs estimation in financial planning    130
  Maciej Norkowski: The Beyond Budgeting concept and multifaceted criticism of traditional budgeting    140
  Marta Nowak: Advantages and disadvantages of auditor profession according to students of economics    150
  Michał Poszwa: Models of business tax result statement    162
  Alfred Szydełko: Application of the actuarial method in measuring provisions for future employee benefits    173
  Marcin Wierzbiński: The main aspects of energy management    182
  
  Natalia Bielous: Systematyka metodycznych podejść do oceny ekonomicznej sytuacji przedsiębiorstwa    15
  Magdalena Chmielowiec-Lewczuk: Kalkulacja kosztów ubezpieczeń dla przedsiębiorstw na potrzeby rachunków decyzyjnych    26
  Edward Nowak: Możliwości zastosowania metod ilościowych w rachunku kosztów postulowanych    37
  Anna Isayeva: Aktualne problem ujawnienia informacji o finansowych inwestycjach w sprawozdawczości finansowej    43
  Joanna Koczar: Organizacja rachunkowości w Federacji Rosyjskiej. Wybrane problemy    52
  Natalia Kovtun, Anzhela Ignatyuk: Wielowymiarowa ocena potencjału i rozwoju gospodarki Ukrainy na podstawie pozycjonowania rodzajów działalności ekonomicznej    68
  Mirosława Kwiecień: Dylematy wartości godziwej    72
  Lesya Leshchiy: Metoda oceny systemu wskaźników funkcjonowania innowacyjnych procesów i produktów    79
  Grzegorz Lew: Wykorzystanie metod statystycznych w badaniu sprawozdań finansowych    90
  Michaylo Maliuzhenko: Metody określania wysokości stopy procentowej wykorzystujące analizę dynamiki rynku OWPP Ukrainy    100
  Ruslan Motoryn: Harmonizacja rachunkowości i systemy rachunków narodowych    108
  Tetiana Motoryna: Możliwości wykorzystania danych z rachunkowości finansowej do celów systemu rachunków narodowych    115
  Vasylij Mukoviz: Wycena kapitału w rachunkowości finansowej a zarządzanie przedsiębiorstwem    120
  Maria Nieplowicz: Przykładowe mierniki służące do oceny zarządzania miastem    129
  Bartłomiej Nita: Dwa podejścia do szacowania zapotrzebowania na zewnętrzne źródła finansowania za pomocą planowania finansowego    139
  Maciej Norkowski: Koncepcja beyond budgeting i wielopłaszczyznowa krytyka tradycyjnego budżetowania    149
  Marta Nowak: Zalety i wady pracy audytora według studentów studiów ekonomicznych    161
  Michał Poszwa: Modele rachunku wyniku podatkowego przedsiębiorstwa    172
  Alfred Szydełko: Zastosowanie metody aktuarialnej do pomiaru rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze    181
  Marcin Wierzbiński: Podstawowe aspekty zarządzania energią    190
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia