Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr. nr 434. Quantitative Methods in Accounting and Finance

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr. nr 434. Quantitative Methods in Accounting and Finance

1 opinia

Format:

ibuk

This book presents the results of Polish-Ukrainian scientific cooperation. It contains
the papers prepared for the 10th international conference “Quantitative Methods
in Accounting and Finance”. Accounting and finance face nowadays many challenges.
They require both an international and local approach, they need to be considered
from the theoretical and practical point of view, and they also encourage general
and specific analysis.
Support from quantitative methods is needed in order to discover, implement and verify new finance and accounting trends, methods and instruments. The research
papers which are part of this book present different aspects of accounting and finance
combined with a quantitative, in particular Econometric, approach.
Some of the papers focus on methodology of measurement, estimation and
forecasting of financial phenomena, especially those related to investment processes.
Others address specific problems of accounting such as accounting solutions for different branches, legal issues of accounting, responsibility and reporting. An alternative approach was also undertaken and the roles of a narrative and culture
in accounting were presented.
The variety of papers selected for this issue ensures the complexity of the book. It provides theoretical as well as empirical material which can be used in further
research and in business practice, particularly in accounting and finance. We hope
that the content of the book provides a starting point for scientific discussion and
practical changes.


Marta Nowak


Liczba stron434
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Preface    7
  Piotr Bednarek, Evaluating the usefulness of quantitative methods as analytical auditing procedures / Ocena użyteczności metod ilościowych jako audytowych procedur analitycznych    9
  Kateryna Berezka, Vadym Masliy, ARCH-building models of time series prediction for investment / Budowa arch-modeli szeregów czasowych do prognozowania inwestycji portfelowych    19
  Natalia Bielous, Valeria Sopko, Implementation of the results phase of the estimation system of the economic security of enterprises / Wdrożenie wniosków z systemu oceny bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw.    27
  Magdalena Chmielowiec-Lewczuk, The impact of the implementation of Solvency II on the financial reporting of insurance companies in Poland / Wpływ wdrożenia projektu Solvency II na sprawozdawczość finansową zakładów ubezpieczeń w Polsce    38
  Elżbieta Jaworska, Diversity management and reporting in selected companies / Zarządzanie różnorodnością oraz raportowanie informacji o różnorodności w wybranych przedsiębiorstwach    48
  Ganna Karmeliuk, Svitlana Plaskon, Econometric modeling of the external debt of Ukraine / Ekonometryczne modelowanie długu zewnętrznego Ukrainy    63
  Joanna Koczar, Responsibility for accounting of a business entity in Russian accounting law / Odpowiedzialność za rachunkowość podmiotu gospodarczego w rosyjskim prawie bilansowym    69
  Mykhailo Kuzub, Ways of improvement of accounting of production stocks in agricultural enterprises / Sposoby poprawy księgowego ujęcia zapasów w księgach rachunkowych przedsiębiorstw rolnych    79
  Lesya Leshchiy, Valuation models of Investment Property / Modele oceny nieruchomości inwestycyjnych    92
  Marek Masztalerz, Why narratives in accounting? / Skąd narracje w rachunkowości?    99
  Ruslan Motoryn, Estimation of services in global added value chains / Ocena udziału wartości usług w globalnych łańcuchach wartości dodanej    108
  Vasyl Mukoviz, Kateryna Obertas, The impact of accounting policy on formation of the valuation of assets, obligations and company’s capital / Wpływ polityki rachunkowości na wartość aktywów, zobowiązań i kapitału własnego    116
  Maria Nieplowicz, The use of performance-based budget to measure the efficiency of public transport in metropolises in Poland / Wykorzystanie budżetu zadaniowego do pomiaru efektywności transportu publicznego w polskich metropoliach    125
  Edward Nowak, Deviation analysis as an instrument of cost control in an organization / Analiza odchyleń jako instrument kontroli kosztów przedsiębiorstwa    140
  Marta Nowak, Quantitaive assessment of culture and its usage in accounting / Ilościowa ocena kultury i jej zastosowanie w rachunkowości    148
  Stepan Popina, Olesia Martyniuk, Some aspects of security portfolio optimization / Wybrane aspekty optymalizacji portfela papierów wartościowych    159
  Michał Poszwa, Problems of determining the costs in the calculation of tax result / Problemy ustalania kosztów w rachunku wyniku podatkowego    166
  Olga Sharapa, Methodological approaches to determining the level of transaction costs of sales of agricultural enterprises / Metodyczne podejścia do określenia poziomu kosztów transakcyjnych gospodarstw rolnych    174
  Alfred Szydełko, Anna Warzybok, Risk associated with research and development projects and its consequences for the financial accounting system / Ryzyko w projektach badawczo-rozwojowych i jego konsekwencje dla rachunkowości finansowej    181
  Marcin Wierzbiński, Performance management in a water and sewerage company / Zarządzanie dokonaniami w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym    190
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia