Lekcje ze źródłami. Wiek XX, Konspekty i scenariusze lekcji dla nauczycieli

Lekcje ze źródłami. Wiek XX, Konspekty i scenariusze lekcji dla nauczycieli

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

14,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Niniejsza publikacja zamyka cykl książek Lekcje ze źródłami, poświęcony wykorzystaniu źródeł historycznych do pracy w gimnazjum. Podstawa programowa z historii dla gimnazjum, programy nauczania oraz standardy wymagań egzaminacyjnych nakładają obowiązek pracy ze źródłami. Absolwent nie tylko musi umieć czytać ze zrozumieniem, ale i umieć interpretować teksty kultury (w tym źródła historyczne), wyszukiwać informacje zawarte w różnych tekstach kultury, w szczególności w tekstach (...) publicystycznych, popularnonaukowych, aktach normatywnych, mapach, tabelach, diagramach, wykresach, schematach. Lekcje ze źródłami mogą w znacznym stopniu ułatwić wszystkim zainteresowanym osiągnięcie tych celów. Ponadto wykorzystując na lekcji źródła nauczyciel może zainteresować uczniów przedmiotem, uczy stawiać pytania, udzielać odpowiedzi, krytycznie analizować teksty lub inne źródła informacji. Im uczeń lepiej jest przygotowany do lekcji, tym łatwiej osiąga zakładane cele. Do tego można wykorzystać lekcje bieżące, powtórzeniowe, pracę domową oraz sprawdziany.


Składające się na treść niniejszej pracy 24 konspekty lekcji z historii XX wieku zostały napisane przez nauczycieli gimnazjalnych i licealnych. Konspekty zostały ułożone w porządku chronologicznym.

Autorzy scenariuszy starali się odpowiedzieć na następujące pytania:

- W jakim celu staram się wykorzystać na lekcji konkretne źródła historyczne?

- W jakim momencie lekcji mogę je najlepiej wykorzystać?

- Przy pomocy, jakich metod mogę osiągnąć postawione cele?

Odpowiedzi na te pytania są tylko propozycjami autorskimi, które mogą wszyscy zainteresowani nauczyciele wykorzystać w całości, w części lub też potraktować je jako inspirację do stworzenia własnego pomysłu na przeprowadzenie lekcji. Autorzy proponują bardzo różnorodne metody pracy ze źródłami. O ich wyborze decydują często predyspozycje nauczyciela, czas, którym dysponuje, stopień przygotowania do zajęć zespołu uczniowskiego, a także stan wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne. Katalog prezentowanych metod jest, więc bardzo szeroki. Wśród metod powszechnie zaliczanych do aktywnych znaleźć można: metodę tekstu przewodniego, metaplan, burzę mózgów, stop klatkę (element dramy), projekt, drzewko decyzyjne i mapę mentalną. Poza tym występują także metody tradycyjne (co nie zawsze oznacza - mniej efektywne): rozmowa nauczająca, praca z mapą czy elementy wykładu. Okazuje się, że właśnie połączenie wielu metod może dać w konkretnym przypadku najlepszy efekt. Autorzy proponują często jako formę prowadzenia zajęć pracę w grupach. Nie zawsze można zapoznać wszystkich uczniów podczas jednej lekcji z całym tekstem i stąd konieczność dzielenia dłuższych tekstów lub przydzielania poszczególnym grupom kilku krótszych źródeł.

Proponowane scenariusze zajęć nie wyczerpują całej tematyki historii XX wieku. Są tylko wyborem, mającym na celu pokazanie niewyczerpanych możliwości pracy z materiałem źródłowym. Trzy z nich dotyczą I wojny światowej, dziewięć - dwudziestolecia międzywojennego, sześć - II wojny światowej i sześć - okresu po 1945 r. Historia Polski i powszechna są prezentowane mniej więcej po równo. Większość tematów dotyczy historii politycznej, pojedyncze związane są z historią gospodarczą czy też społeczną. Znaczna część z nich nadaje się - po odpowiedniej modyfikacji - do wykorzystania przez nauczycieli historii w nowych liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i technikach.

(ze wstępu Włodzimierza Chybowskiego)

Liczba stron80
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-0113-814-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  1. Teresa Puchalska-Klejment Tragizm I wojny światowej - fronty, główne bitwy, narzędzia wojny    11
  2. Włodzimierz Chybowski Sprawa polska w I wojnie światowej    13
  3. Teresa Puchalska-Klejment Rosja w 1917 roku. Upadek caratu i przejęcie władzy przez bolszewików    16
  4. Włodzimierz Chybowski Początki II Rzeczypospolitej    18
  5. Teresa Puchalska-Klejment Wersalski ład pokojowy i jego dekompozycja w latach dwudziestych XX wieku    21
  6. Włodzimierz Chybowski Polska w okresie demokracji parlamentarnej (1921 - 1926)    23
  7. Ewa Orłowska Rządy Józefa Piłsudskiego w latach 1926 - 1930    27
  8. Joanna Ostrowska Zasady organizacji państwa faszystowskiego. Włochy i Niemcy    29
  9. Jan Dworakowski ZSRR w dwudziestoleciu międzywojennym    32
  10. Jan Dworakowski Wielki kryzys ekonomiczny na świecie (1929 - 1933)    34
  11. Jan Dworakowski Marsz ku wojnie - lata trzydzieste XX wieku w Europie    36
  12. Jolanta Polkiewicz Polityka zagraniczna Polski w latach trzydziestych XX wieku    38
  13. Jan Dworakowski Wojna obronna Polski we wrześniu 1939 roku    42
  14. Stanisław Zając Polacy pod okupacją niemiecką    44
  15. Stanisław Zając Polacy pod okupacją radziecką    47
  16. Joanna Ostrowska Eksterminacja Żydów na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej    50
  17. Stanisław Zając Stosunki miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a ZSRR do początku 1943 roku    52
  18. Jolanta Polkiewicz Konferencje Wielkiej Trójki    55
  19. Włodzimierz Chybowski Początki Polski Ludowej    59
  20. Stanisław Zając Od współpracy do ,,zimnej wojny"    62
  21. Jolanta Polkiewicz Problem niemiecki po II wojnie światowej    66
  22. Stanisław Zając Dekolonizacja po II wojnie światowej    71
  23. Teresa Stachurska-Maj Rok 1956 w dziejach PRL    75
  24. Teresa Stachurska-Maj Ku wolności - wydarzenia 1976 roku w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej    77
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia