Stanisław Kozicki. Pamiętnik 1876-1939

Stanisław Kozicki. Pamiętnik 1876-1939

1 ocena

Redakcja:

Marian Mroczko

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

24,00

cena referencyjna

cena zawiera podatek VAT

STANISŁAW KOZICKI (1876-1958) – jeden z najwybitniejszych i najbardziej znanych publicystów i polityków polskich XX w. Był członkiem Związku Młodzieży Polskiej Zet oraz Ligi Narodowej. Od 1910 r. wchodził w skład Komitetu Centralnego Ligi Narodowej i Zarządu Głównego Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego.


W czasie I wojny światowej przebywał w Rosji, zajmując się publicystyką w wydawnictwach endeckich, a od kwietnia 1917 r. w Anglii podjął u boku Romana Dmowskiego działalność w ekspozyturze londyńskiej Komitetu Narodowego Polskiego. W grudniu 1918 r. wyjechał do Paryża, a po utworzeniu Delegacji Polskiej na Konferencję Pokojową został jej sekretarzem generalnym. Do kraju powrócił jesienią 1920 r. i osiadł w Poznaniu. W listopadzie 1922 r. wybrany został na posła do sejmu z listy Związku Ludowo-Narodowego. Dużo publikował w „Gazecie Warszawskiej”, „Kurierze Poznańskim”, „Myśli Narodowej” i innych organach ZLN. Od lutego do grudnia 1926 r. był posłem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP w Rzymie. W latach 1928-1935, tj. przez dwie kadencje, piastował mandat senatora RP. W czasie II wojny światowej był doradcą politycznym AK przy gen. Stefanie Grocie-Roweckim. Po wojnie mieszkał najpierw w Krakowie, a od 1947 r. w Polanicy Zdroju. Publikował w pismach katolickich, m.in. w „Tygodniku Warszawskim”, „Tygodniku Powszechnym”, „Kierunkach”. Zajmował się również tłumaczeniem prac naukowych autorów obcych na język polski.


Pamiętnik Stanisława Kozickiego stanowi niezwykle wartościowe źródło do dziejów Polski końca XIX i pierwszej połowy XX w. Był i nadal jest często wykorzystywany przez badaczy. Można nawet zaryzykować twierdzenie, że stanowi on źródło niezbędne dla historyka badającego dzieje Polski tego okresu oraz świadectwo epoki, którą zamknął rok 1939. Równocześnie może być fascynującą lekturą dla każdego, kto interesuje się historią najnowszą.


Rok wydania2009
Liczba stron631
KategoriaWiek XX
WydawcaWydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
ISBN-13978-83-7467-014-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa     5
  TOM I. Na przełomie wieków     13
   Część pierwsza: W domu i w szkole     15
   Rozdział I: Społeczność ziemiańska na przełomie wieków XIX i XX     15
   1. Rodzina ojca i matki     15
   2. Lata dziecięce na wsi     17
   3. Niestępowskie lata i niestępowscy ludzie     19
   4. Polityka na wsi     24
   5. Warunki gospodarcze     29
   6. Życie społeczne     32
   7. Poziom umysłowy i kulturalny     34
   8. Życie towarzyskie     37
   9. Żydzi     40
   10. Zaginiony świat i jego znaczenie     42
   Rozdział II: Szkoła rosyjska w Polsce     45
   1. W szkole Wojciecha Górskiego (1887-1892)     45
   2. Szkoła rządowa (1892-1893)     53
   3. Życie polityczne wśród młodzieży szkolnej     55
   4. W laboratorium Milicera (1893/94)     57
   5. Warszawa w ostatnim ćwierćwieczu XIX stulecia     59
   Rozdział III: Młodzież polska za granicą (1894-1899)     70
   1. Na praktyce rolniczej     70
   2. W wyższej szkole rolniczej w Berlinie     71
   3. Doktorat w Halle     77
   4. W Związku Młodzieży Polskiej     80
   5. Następstwa     85
   Rozdział IV: Młodzież krakowska     87
   1. Młodzież uniwersytecka w Krakowie     87
   2. Związek Młodzieży Polskiej (Zet)     89
   3. Grupa krakowska Zetu     91
   Część druga: W konspiracji narodowej     97
   Rozdział I: Czasy krakowskie     97
   1. Lata przełomowe (1899-1902)     97
   2. Asystentura na Studium Rolniczym, „Tygodnik Rolniczy”     99
   3. Liga Narodowa     101
   4. Ideologia Ligi Narodowej     103
   5. Popławski – Balicki – Dmowski     111
   6. Dmowski – Wyspiański – Kasprowicz     120
   7. Moja praca polityczna w Krakowie     123
   8. „Głos Ziemi Sandomierskiej”     125
   9. Kraków na przełomie dwóch stuleci     127
   Rozdział II: Towarzystwo Oświaty Narodowej     135
   1. Przyjazd do Warszawy     135
   2. Historia i organizacja TON. Transporty     137
   3. Działalność TON na prowincji     141
   4. Wśród chłopów     147
   5. Organizacje robotnicze     151
   6. Praca wśród nauczycieli i w seminariach nauczycielskich     152
   7. Księża     154
   8. Koło Wydawnicze, praca legalna i półlegalna, „Zorza” i „Czytelnia dla Wszystkich”, Towarzystwo Pszczelarsko-Ogrodnicze     155
   Rozdział III: Rewolucja rosyjska i jej oddźwięk w Polsce     159
   1. Wojna rosyjsko-japońska     159
   2. Stanowisko Ligi Narodowej wobec wydarzeń w Rosji     163
   3. Akcja polityczna LN. Walka o język polski w gminie i w szkole     165
   4. Towarzystwo Opieki nad Unitami     168
   5. Organizacja społeczeństwa     170
   6. Wstrząs rewolucyjny 1905 r. Trzy zjazdy nauczycieli szkół ludowych, duchowieństwa i chłopów     173
   Rozdział IV: Przemiana w polityce polskiej w zaborze rosyjskim     178
   1. Wybory do pierwszej Dumy     178
   2. Wybory do drugiej i trzeciej Dumy     181
   3. Przeobrażenia w polskiej polityce w zaborze rosyjskim     185
   4. Fronda     187
   Rozdział V: Praca legalna w nowych warunkach. Prasa – oświata – stowarzyszenia     190
   1. „Naród”     190
   2. „Gazeta Polska”     191
   3. Polska Macierz Szkolna     194
   4. Kółka rolnicze i Centralne Towarzystwo Rolnicze     195
   Rozdział VI: Życie osobiste – rozrywki – wakacje     197
   1. Życie w Warszawie     197
   2. Paryż (1902)     198
   3. Moskwa (1905)     201
   4. Włochy (1906)     203
   5. Wilno (1907)     207
  TOM II. Okres odbudowania państwa polskiego 1908-1919     211
   Część trzecia: Lata paryskie 1908-1909     213
   1. Nowy układ stosunków w Europie i w Polsce     213
   2. Wyjazd do Paryża     215
   3. Agencja Prasowa Polska     216
   4. Maurice Barres     219
   5. L’Action Française     221
   6. Francja     224
   7. Kolonia polska w Paryżu     233
   8. Moja praca pisarska     234
   9. Wakacje w Bretanii i w Anglii     236
   Część czwarta: Redakcja „Gazety Warszawskiej”     238
   1. Nowe położenie polityczne w kraju     238
   2. Zjazd neosłowiański w Sofii     239
   3. Obchód grunwaldzki     243
   4. Redakcja „Gazety Warszawskiej”     244
   5. „Ognisko”     250
   6. W Petersburgu     252
   7. Prasa warszawska     254
   8. Życie literackie Warszawy     257
   9. W naszym obozie     259
   10. Sprawa bojkotu młodzieży uczęszczającej do szkół rządowych     261
   11. Wybory do IV Dumy     263
   12. Sprawa żydowska     265
   13. W przededniu wojny     266
   14. Wakacje     269
   Część piąta: Pierwsza wojna światowa 1914-1918     273
   Rozdział I: Pierwszy rok wojny (sierpień 1914-sierpień 1915)     273
   1. Zły rok     273
   2. Rozdwojenie opinii polskiej     275
   3. Na polu walki     280
   4. Polityka polska po stronie Koalicji     283
   5. Legion Puławski     288
   6. Wyjazd z Warszawy     289
   Rozdział II: W Rosji     294
   1. Przyjazd do Piotrogrodu     294
   2. „Sprawa Polska”     295
   3. Wyjazd Dmowskiego na Zachód     297
   4. Śmierć Balickiego     299
   5. Na frontach i w polityce     301
   6. Polityka polska     303
   7. Polacy w Rosji     307
   8. Propaganda     309
   9. Wakacje w Finlandii     312
   10. Rewolucja rosyjska     314
   11. Polityka polska w czasie rewolucji     317
   12. Mój wyjazd z Rosji     320
   Rozdział III: W Anglii 1917-1918     324
   1. Przyjazd do Londynu     324
   2. Praca Dmowskiego     326
   3. „Problems of Central and Eastern Europe”     329
   4. Komitet Narodowy Polski     330
   5. Polityka     333
   6. Sprawy cywilne     338
   7. Propaganda     340
   8. Przyjaciele Anglicy     344
   9. U Conrada     348
   10. Misja Wojskowa Polska     349
   11. Komitet przedstawicieli ludów pod panowaniem austriackim     352
   12. Żydzi     354
   13. Wśród Polaków     357
   14. Aktywizm w Londynie     359
   15. „Tygodnik Polski”     365
   16. Goście przejezdni     367
   17. Wizyty na kontynencie     369
   18. Wyjazd do Paryża     373
  TOM III. Lata 1919-[1939]     377
   Część szósta: Konferencja pokojowa r. 1919     379
   Przedmowa     379
   Rozdział I: Mój przyjazd do Paryża i pierwsze tygodnie pobytu     380
   1. [Przyjazd do Paryża]     380
   2. [Delegacja Piłsudskiego w Paryżu]     382
   3. [Zamach na rząd Moraczewskiego]     384
   4. [Pobyt w Paryżu]     385
   Rozdział II: Delegacja Polska     386
   1. [Delegacja Polska]     386
   2. [Sekretarz Generalny Delegacji Polskiej]     392
   3. [Biuro Prac Kongresowych]     394
   4. [Warunki pracy Delegacji]     397
   Rozdział III: Program terytorialny Delegacji Polskiej     397
   1. [Podstawy programu]     397
   2. [Rozbieżności w łonie Delegacji Polskiej]     400
   3. [Aspiracje terytorialne na zachodzie]     402
   4. [Oczekiwania polskie na wschodzie]     403
   Rozdział IV: Organizacja konferencji     407
   1. [Organizacja]     407
   2. [Przywódcy]     409
   Rozdział V: „Le stupide XIX siecle”     415
   1. [Podstawy ideologiczne]     415
   2. [Dorobek]     417
   Rozdział VI: Wielkie mocarstwa i Polska     420
   1. [Cele Stanów Zjednoczonych]     420
   2. [Cele Wielkiej Brytanii]     421
   3. [Cele Francji]     423
   4. [Oczekiwania organizacji żydowskich]     425
   Rozdział VII: Traktat wersalski     431
   1. [Komisja Spraw Polskich]     431
   2. [Projekt traktatu]     434
   3. [Decyzje końcowe]     435
   4. [Podpisanie traktatu pokojowego]     438
   Rozdział VIII: Galicja Wschodnia. Śląsk Cieszyński. Granica wschodnia     439
   1. [Kwestia Galicji Wschodniej]     439
   2. [Śląsk Cieszyński]     442
   3. [Sprawa granicy wschodniej]     445
   Rozdział IX: Propaganda. Prasa     448
   1. [Propaganda KNP]     448
   2. [Wydział Prasowy]     449
   3. [Współpraca z publicystami zachodnimi]     450
   Rozdział X: Sprawozdanie Sekretariatu     453
   Rozdział XI: Nowa Europa     456
   Część siódma: W Polsce niepodległej     467
   Rozdział I: W Poznaniu     467
   1. Metoda pisania     467
   2. Poznań i Wielkopolska     468
   3. Dmowski w Poznaniu     469
   4. W Związku Ludowo-Narodowym     473
   5. Pomorze. „Słowo Pomorskie”     474
   6. „Kurier Poznański”     477
   7. Zabójstwo B. Marchlewskiego     479
   8. „Św. Wojciech”     481
   9. Druga seria „Przeglądu Wszechpolskiego”     483
   10. Wakacje nad morzem     484
   Rozdział II: W Sejmie (1922-1925)     486
   1. Wynik wyborów i sytuacja w Sejmie     486
   2. Walka z Piłsudskim     490
   3. Zabójstwo Narutowicza     494
   4. Rząd Witosa     497
   5. Moja prezesura w klubie Związku Ludowo-Narodowego     502
   6. Wincenty Witos     504
   7. Komisja do badania stowarzyszeń tajnych     507
   8. Rząd Grabskiego     510
   9. Locarno     512
   10. Liga Narodów     515
   11. Rozmowa o wolnomularstwie     517
   12. Rząd Skrzyńskiego     519
   13. [Rząd koalicyjny]     521
   14. Mianowanie mnie posłem w Rzymie     522
   Rozdział III: We Włoszech (1926, 1927)     523
   1. Poselstwo     523
   2. Ambasada przy Watykanie     526
   3. Kolonia polska     527
   4. Włochy     528
   5. Faszyzm     530
   6. Mussolini     532
   7. Przedstawiciele innych państw     535
   8. Echa zamachu majowego     537
   9. Obrona Piłsudskiego     539
   10. Wycieczka do Mediolanu     539
   11. Sprawa Rzymowskiego     540
   12. Węgiel     542
   13. Dymisja     544
   14. Na Sycylii     545
   Rozdział IV: W Senacie (1928-1935)     548
   1. W Gdańsku     548
   2. Senat     550
   3. Stosunki polityczne na Lubelszczyźnie     552
   4. Brześć     554
   5. Obóz Wielkiej Polski     555
   6. ONR i Związek Młodzieży Narodowej     559
   7. Stronnictwo Narodowe w kraju i w Sejmie     562
   8. Wycieczka do Jugosławii     564
   Rozdział V: Administracja „Gazety Warszawskiej”     566
   1. Spółka Wydawnicza Warszawska     566
   2. Wydawnictwa Narodowe     567
   3. Spółka Pomorska     569
   Rozdział VI: W przededniu wojny (1935-1939)     570
   1. Śmierć Piłsudskiego     570
   2. Rządy sanacji     573
   3. Wycieczka do krajów bałtyckich     578
   4. W Norymberdze     581
   5. Werona, Gardone, Como, Rzym     584
   6. Publicystyka, książki     586
   7. Stronnictwo Narodowe     588
   8. Śmierć Dmowskiego     590
  Indeks nazwisk     594
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia