Stanisław Kozicki. Pamiętnik 1876-1939

Stanisław Kozicki. Pamiętnik 1876-1939

1 opinia

Redakcja:

Marian Mroczko

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

24,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

STANISŁAW KOZICKI (1876-1958) – jeden z najwybitniejszych i najbardziej znanych publicystów i polityków polskich XX w. Był członkiem Związku Młodzieży Polskiej Zet oraz Ligi Narodowej. Od 1910 r. wchodził w skład Komitetu Centralnego Ligi Narodowej i Zarządu Głównego Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego.


W czasie I wojny światowej przebywał w Rosji, zajmując się publicystyką w wydawnictwach endeckich, a od kwietnia 1917 r. w Anglii podjął u boku Romana Dmowskiego działalność w ekspozyturze londyńskiej Komitetu Narodowego Polskiego. W grudniu 1918 r. wyjechał do Paryża, a po utworzeniu Delegacji Polskiej na Konferencję Pokojową został jej sekretarzem generalnym. Do kraju powrócił jesienią 1920 r. i osiadł w Poznaniu. W listopadzie 1922 r. wybrany został na posła do sejmu z listy Związku Ludowo-Narodowego. Dużo publikował w „Gazecie Warszawskiej”, „Kurierze Poznańskim”, „Myśli Narodowej” i innych organach ZLN. Od lutego do grudnia 1926 r. był posłem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP w Rzymie. W latach 1928-1935, tj. przez dwie kadencje, piastował mandat senatora RP. W czasie II wojny światowej był doradcą politycznym AK przy gen. Stefanie Grocie-Roweckim. Po wojnie mieszkał najpierw w Krakowie, a od 1947 r. w Polanicy Zdroju. Publikował w pismach katolickich, m.in. w „Tygodniku Warszawskim”, „Tygodniku Powszechnym”, „Kierunkach”. Zajmował się również tłumaczeniem prac naukowych autorów obcych na język polski.


Pamiętnik Stanisława Kozickiego stanowi niezwykle wartościowe źródło do dziejów Polski końca XIX i pierwszej połowy XX w. Był i nadal jest często wykorzystywany przez badaczy. Można nawet zaryzykować twierdzenie, że stanowi on źródło niezbędne dla historyka badającego dzieje Polski tego okresu oraz świadectwo epoki, którą zamknął rok 1939. Równocześnie może być fascynującą lekturą dla każdego, kto interesuje się historią najnowszą.


Liczba stron631
WydawcaWydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
ISBN-13978-83-7467-014-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    5
  TOM I. Na przełomie wieków    13
   Część pierwsza: W domu i w szkole    15
   Rozdział I: Społeczność ziemiańska na przełomie wieków XIX i XX    15
   1. Rodzina ojca i matki    15
   2. Lata dziecięce na wsi    17
   3. Niestępowskie lata i niestępowscy ludzie    19
   4. Polityka na wsi    24
   5. Warunki gospodarcze    29
   6. Życie społeczne    32
   7. Poziom umysłowy i kulturalny    34
   8. Życie towarzyskie    37
   9. Żydzi    40
   10. Zaginiony świat i jego znaczenie    42
   Rozdział II: Szkoła rosyjska w Polsce    45
   1. W szkole Wojciecha Górskiego (1887-1892)    45
   2. Szkoła rządowa (1892-1893)    53
   3. Życie polityczne wśród młodzieży szkolnej    55
   4. W laboratorium Milicera (1893/94)    57
   5. Warszawa w ostatnim ćwierćwieczu XIX stulecia    59
   Rozdział III: Młodzież polska za granicą (1894-1899)    70
   1. Na praktyce rolniczej    70
   2. W wyższej szkole rolniczej w Berlinie    71
   3. Doktorat w Halle    77
   4. W Związku Młodzieży Polskiej    80
   5. Następstwa    85
   Rozdział IV: Młodzież krakowska    87
   1. Młodzież uniwersytecka w Krakowie    87
   2. Związek Młodzieży Polskiej (Zet)    89
   3. Grupa krakowska Zetu    91
   Część druga: W konspiracji narodowej    97
   Rozdział I: Czasy krakowskie    97
   1. Lata przełomowe (1899-1902)    97
   2. Asystentura na Studium Rolniczym, „Tygodnik Rolniczy”    99
   3. Liga Narodowa    101
   4. Ideologia Ligi Narodowej    103
   5. Popławski – Balicki – Dmowski    111
   6. Dmowski – Wyspiański – Kasprowicz    120
   7. Moja praca polityczna w Krakowie    123
   8. „Głos Ziemi Sandomierskiej”    125
   9. Kraków na przełomie dwóch stuleci    127
   Rozdział II: Towarzystwo Oświaty Narodowej    135
   1. Przyjazd do Warszawy    135
   2. Historia i organizacja TON. Transporty    137
   3. Działalność TON na prowincji    141
   4. Wśród chłopów    147
   5. Organizacje robotnicze    151
   6. Praca wśród nauczycieli i w seminariach nauczycielskich    152
   7. Księża    154
   8. Koło Wydawnicze, praca legalna i półlegalna, „Zorza” i „Czytelnia dla Wszystkich”, Towarzystwo Pszczelarsko-Ogrodnicze    155
   Rozdział III: Rewolucja rosyjska i jej oddźwięk w Polsce    159
   1. Wojna rosyjsko-japońska    159
   2. Stanowisko Ligi Narodowej wobec wydarzeń w Rosji    163
   3. Akcja polityczna LN. Walka o język polski w gminie i w szkole    165
   4. Towarzystwo Opieki nad Unitami    168
   5. Organizacja społeczeństwa    170
   6. Wstrząs rewolucyjny 1905 r. Trzy zjazdy nauczycieli szkół ludowych, duchowieństwa i chłopów    173
   Rozdział IV: Przemiana w polityce polskiej w zaborze rosyjskim    178
   1. Wybory do pierwszej Dumy    178
   2. Wybory do drugiej i trzeciej Dumy    181
   3. Przeobrażenia w polskiej polityce w zaborze rosyjskim    185
   4. Fronda    187
   Rozdział V: Praca legalna w nowych warunkach. Prasa – oświata – stowarzyszenia    190
   1. „Naród”    190
   2. „Gazeta Polska”    191
   3. Polska Macierz Szkolna    194
   4. Kółka rolnicze i Centralne Towarzystwo Rolnicze    195
   Rozdział VI: Życie osobiste – rozrywki – wakacje    197
   1. Życie w Warszawie    197
   2. Paryż (1902)    198
   3. Moskwa (1905)    201
   4. Włochy (1906)    203
   5. Wilno (1907)    207
  TOM II. Okres odbudowania państwa polskiego 1908-1919    211
   Część trzecia: Lata paryskie 1908-1909    213
   1. Nowy układ stosunków w Europie i w Polsce    213
   2. Wyjazd do Paryża    215
   3. Agencja Prasowa Polska    216
   4. Maurice Barres    219
   5. L’Action Française    221
   6. Francja    224
   7. Kolonia polska w Paryżu    233
   8. Moja praca pisarska    234
   9. Wakacje w Bretanii i w Anglii    236
   Część czwarta: Redakcja „Gazety Warszawskiej”    238
   1. Nowe położenie polityczne w kraju    238
   2. Zjazd neosłowiański w Sofii    239
   3. Obchód grunwaldzki    243
   4. Redakcja „Gazety Warszawskiej”    244
   5. „Ognisko”    250
   6. W Petersburgu    252
   7. Prasa warszawska    254
   8. Życie literackie Warszawy    257
   9. W naszym obozie    259
   10. Sprawa bojkotu młodzieży uczęszczającej do szkół rządowych    261
   11. Wybory do IV Dumy    263
   12. Sprawa żydowska    265
   13. W przededniu wojny    266
   14. Wakacje    269
   Część piąta: Pierwsza wojna światowa 1914-1918    273
   Rozdział I: Pierwszy rok wojny (sierpień 1914-sierpień 1915)    273
   1. Zły rok    273
   2. Rozdwojenie opinii polskiej    275
   3. Na polu walki    280
   4. Polityka polska po stronie Koalicji    283
   5. Legion Puławski    288
   6. Wyjazd z Warszawy    289
   Rozdział II: W Rosji    294
   1. Przyjazd do Piotrogrodu    294
   2. „Sprawa Polska”    295
   3. Wyjazd Dmowskiego na Zachód    297
   4. Śmierć Balickiego    299
   5. Na frontach i w polityce    301
   6. Polityka polska    303
   7. Polacy w Rosji    307
   8. Propaganda    309
   9. Wakacje w Finlandii    312
   10. Rewolucja rosyjska    314
   11. Polityka polska w czasie rewolucji    317
   12. Mój wyjazd z Rosji    320
   Rozdział III: W Anglii 1917-1918    324
   1. Przyjazd do Londynu    324
   2. Praca Dmowskiego    326
   3. „Problems of Central and Eastern Europe”    329
   4. Komitet Narodowy Polski    330
   5. Polityka    333
   6. Sprawy cywilne    338
   7. Propaganda    340
   8. Przyjaciele Anglicy    344
   9. U Conrada    348
   10. Misja Wojskowa Polska    349
   11. Komitet przedstawicieli ludów pod panowaniem austriackim    352
   12. Żydzi    354
   13. Wśród Polaków    357
   14. Aktywizm w Londynie    359
   15. „Tygodnik Polski”    365
   16. Goście przejezdni    367
   17. Wizyty na kontynencie    369
   18. Wyjazd do Paryża    373
  TOM III. Lata 1919-[1939]    377
   Część szósta: Konferencja pokojowa r. 1919    379
   Przedmowa    379
   Rozdział I: Mój przyjazd do Paryża i pierwsze tygodnie pobytu    380
   1. [Przyjazd do Paryża]    380
   2. [Delegacja Piłsudskiego w Paryżu]    382
   3. [Zamach na rząd Moraczewskiego]    384
   4. [Pobyt w Paryżu]    385
   Rozdział II: Delegacja Polska    386
   1. [Delegacja Polska]    386
   2. [Sekretarz Generalny Delegacji Polskiej]    392
   3. [Biuro Prac Kongresowych]    394
   4. [Warunki pracy Delegacji]    397
   Rozdział III: Program terytorialny Delegacji Polskiej    397
   1. [Podstawy programu]    397
   2. [Rozbieżności w łonie Delegacji Polskiej]    400
   3. [Aspiracje terytorialne na zachodzie]    402
   4. [Oczekiwania polskie na wschodzie]    403
   Rozdział IV: Organizacja konferencji    407
   1. [Organizacja]    407
   2. [Przywódcy]    409
   Rozdział V: „Le stupide XIX siecle”    415
   1. [Podstawy ideologiczne]    415
   2. [Dorobek]    417
   Rozdział VI: Wielkie mocarstwa i Polska    420
   1. [Cele Stanów Zjednoczonych]    420
   2. [Cele Wielkiej Brytanii]    421
   3. [Cele Francji]    423
   4. [Oczekiwania organizacji żydowskich]    425
   Rozdział VII: Traktat wersalski    431
   1. [Komisja Spraw Polskich]    431
   2. [Projekt traktatu]    434
   3. [Decyzje końcowe]    435
   4. [Podpisanie traktatu pokojowego]    438
   Rozdział VIII: Galicja Wschodnia. Śląsk Cieszyński. Granica wschodnia    439
   1. [Kwestia Galicji Wschodniej]    439
   2. [Śląsk Cieszyński]    442
   3. [Sprawa granicy wschodniej]    445
   Rozdział IX: Propaganda. Prasa    448
   1. [Propaganda KNP]    448
   2. [Wydział Prasowy]    449
   3. [Współpraca z publicystami zachodnimi]    450
   Rozdział X: Sprawozdanie Sekretariatu    453
   Rozdział XI: Nowa Europa    456
   Część siódma: W Polsce niepodległej    467
   Rozdział I: W Poznaniu    467
   1. Metoda pisania    467
   2. Poznań i Wielkopolska    468
   3. Dmowski w Poznaniu    469
   4. W Związku Ludowo-Narodowym    473
   5. Pomorze. „Słowo Pomorskie”    474
   6. „Kurier Poznański”    477
   7. Zabójstwo B. Marchlewskiego    479
   8. „Św. Wojciech”    481
   9. Druga seria „Przeglądu Wszechpolskiego”    483
   10. Wakacje nad morzem    484
   Rozdział II: W Sejmie (1922-1925)    486
   1. Wynik wyborów i sytuacja w Sejmie    486
   2. Walka z Piłsudskim    490
   3. Zabójstwo Narutowicza    494
   4. Rząd Witosa    497
   5. Moja prezesura w klubie Związku Ludowo-Narodowego    502
   6. Wincenty Witos    504
   7. Komisja do badania stowarzyszeń tajnych    507
   8. Rząd Grabskiego    510
   9. Locarno    512
   10. Liga Narodów    515
   11. Rozmowa o wolnomularstwie    517
   12. Rząd Skrzyńskiego    519
   13. [Rząd koalicyjny]    521
   14. Mianowanie mnie posłem w Rzymie    522
   Rozdział III: We Włoszech (1926, 1927)    523
   1. Poselstwo    523
   2. Ambasada przy Watykanie    526
   3. Kolonia polska    527
   4. Włochy    528
   5. Faszyzm    530
   6. Mussolini    532
   7. Przedstawiciele innych państw    535
   8. Echa zamachu majowego    537
   9. Obrona Piłsudskiego    539
   10. Wycieczka do Mediolanu    539
   11. Sprawa Rzymowskiego    540
   12. Węgiel    542
   13. Dymisja    544
   14. Na Sycylii    545
   Rozdział IV: W Senacie (1928-1935)    548
   1. W Gdańsku    548
   2. Senat    550
   3. Stosunki polityczne na Lubelszczyźnie    552
   4. Brześć    554
   5. Obóz Wielkiej Polski    555
   6. ONR i Związek Młodzieży Narodowej    559
   7. Stronnictwo Narodowe w kraju i w Sejmie    562
   8. Wycieczka do Jugosławii    564
   Rozdział V: Administracja „Gazety Warszawskiej”    566
   1. Spółka Wydawnicza Warszawska    566
   2. Wydawnictwa Narodowe    567
   3. Spółka Pomorska    569
   Rozdział VI: W przededniu wojny (1935-1939)    570
   1. Śmierć Piłsudskiego    570
   2. Rządy sanacji    573
   3. Wycieczka do krajów bałtyckich    578
   4. W Norymberdze    581
   5. Werona, Gardone, Como, Rzym    584
   6. Publicystyka, książki    586
   7. Stronnictwo Narodowe    588
   8. Śmierć Dmowskiego    590
  Indeks nazwisk    594
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia