Polski system partyjny

Polski system partyjny

1 ocena

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pierwsza całościowa propozycja refleksji nad polskim systemem partyjnym po 1989 roku. Ogromna dynamika i żywiołowość procesu kształtowania się systemu partyjnego zmusza autorów do ciągłej aktualizacji i zarazem do odniesień do zmian społecznych i politycznych, w tym megatrendów. Praca ma charakter interdyscyplinarny i zainteresuje z pewnością poza politologami także socjologów, historyków, badaczy komunikacji społecznej i marketingu politycznego. Wiele miejsca poświęcono ukazaniu związków między systemem partyjnym a kampaniami wyborczymi czy zachowaniami wyborczymi (w tym ostatnie wybory parlamentarne i prezydenckie 2005).


Rok wydania2006
Liczba stron272
KategoriaPolitologia
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14845-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  1. Status prawny partii politycznych w Polsce Waldemar Wojtasik    11
    1.1. Uwagi wstępne    12
    1.2. Ewolucja prawnego modelu partii politycznych w Polsce    15
    1.3. Ustawa o partiach politycznych z 27 czerwca97 r.    19
    1.4. Finansowanie partii politycznych    25
  2. Polskie ugrupowania parlamentarne na tle diady lewica–prawica Marek Migalski    31
    2.1. Uwagi wstępne    32
    2.2. Kryteria podziału    32
      2.2.1. Rok 1991    36
      2.2.2. Rok 1993    42
      2.2.3. Rok 1997    44
      2.2.4. Rok 2001    47
      2.2.5. Rok 2005    51
  3. Wpływ ordynacji wyborczych na kształtowanie się polskiego systemu partyjnego Marek Migalski    55
    3.1. Wybory w 1989 r.    56
    3.2. Wybory w 1991 r.    63
    3.3. Wybory w 1993 r.    67
    3.4. Wybory w 1997 r.    70
    3.5. Wybory w 2001 r.    73
    3.6. Wybory w 2005 r.    76
  4. Funkcje partii politycznych w Polsce po 1989 r. Waldemar Wojtasik    81
    4.1. Funkcje partii politycznych    82
    4.2. Dynamika funkcji partii politycznych w Polsce    88
      4.2.1. Funkcje autonomiczne    89
      4.2.2. Funkcje ideologiczno-programowe    92
      4.2.3. Funkcje reprezentacyjne    96
      4.2.4. Funkcje kreacyjne    98
  5. Stosunek polskich ugrupowań parlamentarnych do integracji z Unią Europejską Marek Migalski    103
  6. Typologie systemów partyjnych – przypadek Polski Marek Migalski    125
    6.1. Dotychczasowe typologie    126
    6.2. Polski system partyjny na tle dotychczasowych typologii    130
    6.3. Propozycja nowej typologii    132
    6.4. Przykład polski    134
  7. Wybory prezydenckie a kształtowanie się systemu partyjnego Marek Migalski    139
    7.1. Wybory w 1989 r.    140
    7.2. Wybory w 1990 r.    144
    7.3. Wybory w 1995 r.    149
    7.4. Wybory w 2000 r.    155
    7.5. Wybory w 2005 r.    160
  8. Profesjonalizacja kampanii parlamentarnych w III Rzeczypospolitej Marek Mazur    167
    8.1. Proces profesjonalizacji parlamentarnych kampanii wyborczych w Polsce    169
      8.1.1. Kampania wyborcza w 1989 r.    169
      8.1.2. Kampania wyborcza w 1991 r.    172
      8.1.3. Kampania wyborcza w 1993 r.    176
      8.1.4. Kampania wyborcza w 1997 r.    182
      8.1.5. Kampania wyborcza w 2001 r.    188
      8.1.6. Kampania wyborcza w 2005 r.    195
    8.2. Tendencje w procesie profesjonalizacji kampanii wyborczych    206
    8.3. Rola kampanii wyborczych w kształtowaniu zachowań wyborczych – zarys problematyki    210
  9. Gabinety koalicyjne w Polsce w latach 1989–2005 Waldemar Wojtasik    215
    9.1. Uwagi wstępne    217
    9.2. Okres niestabilności pierwotnej    221
      9.2.1. Misja Cz. Kiszczaka (2-17 VIII 1989)    223
      9.2.2. Gabinet T. Mazowieckiego (12 IX 1989–14 XII 1990)    224
      9.2.3. Gabinet J.K. Bieleckiego (12 I–5 XII 1991)    224
      9.2.4. Gabinet J. Olszewskiego (5 XII 1991–5 VI 1992)    225
      9.2.5. Misja W. Pawlaka (5 VI 1992–1 VII 1992)    225
      9.2.6. Gabinet H. Suchockiej (11 VII 1992–25 V 1993)    226
    9.3. Okres stabilizacji gabinetowej    226
      9.3.1. Gabinet W. Pawlaka (26 X 1993–1 III 1995)    228
      9.3.2. Gabinet J. Oleksego (4 III 1995–26 I 1996)    229
      9.3.3. Gabinet W. Cimoszewicza (2 II 1996–17 X 1997)    229
    9.4. Okres niestabilności wtórnej    230
      9.4.1. Gabinet koalicyjny J. Buzka (31 X 1997–6 VI 2000)    233
      9.4.2. Gabinet mniejszościowy J. Buzka (7 VI 2000–19 X 2001)    233
      9.4.3. Gabinet koalicyjny L. Millera (19 X 2001–3 III 2003)    234
      9.4.4. Gabinet mniejszościowy L. Millera (4 III 2003–4 V 2004)    234
      9.4.5. Gabinet M. Belki (5 V 2004–31 X 2005)    235
      9.4.6. Gabinet K. Marcinkiewicza (od 31 X 2005)    235
  10. Polski system partyjny na tle wybranych koncepcji ewolucji politycznej i społecznej Waldemar Wojtasik    237
    10.1. Uwagi wstępne    238
    10.2. Między Elliottem, Tofflerem i Huntnigtonem    240
    10.3. Teorie Maira i Kitschelta a powstanie i ewolucja systemów partyjnych w państwach postkomunistycznych    246
  11. Wielki wstrząs polskiej polityki? Marek Migalski    253
    11.1. Koncepcja    254
    11.2. Wielki wstrząs w Polsce    256
    11.3. Rewolucja konserwatywna?    257
  Bibliografia    263
  Spis tabel i wykresów    268
  Indeks nazwisk    269
RozwińZwiń