Autodesk Inventor 2011 PL/2011. Metodyka projektowania.

Autodesk Inventor 2011 PL/2011. Metodyka projektowania.

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

69,50

cena referencyjna

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Projektuj w 3D!


Każda kolejna wersja Autodesk Inventor (programu typu CAD) wzbogacana jest o nowe, użyteczne funkcje usprawniające proces projektowania. Najnowszy Inventor 2011 zapewnia nowe możliwości modelowania bezpośredniego, lepszą wizualizację projektów dzięki tworzeniu fotorealistycznych prezentacji - bezpośrednio podczas pracy w Inventorze.


Dlaczego warto wybrać właśnie tę książkę?


• Nauczysz się, jak efektywnie projektować wyroby i zarządzać ich dokumentacją za pomocą programu Autodesk Inventor 2011.


• Zawiera szerokie omówienie obiektów inteligentnych wraz najnowszą techniką iCopy oraz językiem programowania iLogic.


• Samodzielna nauka za pomocą podręcznika jest odpowiednikiem ukończenia kursów w Autoryzowanym Centrum Szkolenia Autodesk.


• Większość materiału stanowią ćwiczenia przeplatane jedynie niezbędną teorią.


• Na dołączonej - do wersji drukowanej książki - płycie CD znajdują się dodatkowe przykłady, zadania i elementy konfiguracyjne.


• Autor jest jednym z najlepszych specjalistów w Polsce w dziedzinie metodyki parametrycznego projektowania 2D i 3D. Ma status Autodesk Authorized Autor.


Modeluj trójwymiarowo w Inventorze!


Książka drukowana zawiera płytę CD-ROM z plikami i programem instalacyjnym kursu R2011-MP.


Rok wydania2011
Liczba stron1064
KategoriaAplikacje, programy użytkowe
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-16522-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Od autora    23
    1.1. Konwencje zapisu    24
      1.1.1. Akapity specjalne    24
      1.1.2. Sposoby wydawania poleceń    25
        1.1.2.1. Nazwy narzędzi    26
      1.1.3. Inne wyróżnienia fragmentów tekstu    28
      1.1.4. Instrukcje do ćwiczeń    29
  
  2. Informacje ogólne    32
    2.1. Uruchamianie programu    32
    2.2. Wybór interfejsu użytkownika    34
    2.3. Nowy interfejs użytkownika    36
      2.3.1. Podstawowe operacje na wstążce    36
        2.3.1.1. Budowa panelu    37
        2.3.1.2. Rodzaje narzędzi na wstążce    38
        2.3.1.3. Zmiana położenia panelu    39
      2.3.2. Wydawanie poleceń za pomocą wstążki    39
      2.3.3. Menu aplikacji    40
      2.3.4. Pasek szybkiego dostępu    42
      2.3.5. Menu kursora    42
    2.4. Podstawy zarządzania projektami    43
      2.4.1. Tworzenie struktury nowego projektu    43
      2.4.2. Uaktywnienie istniejącego projektu    46
      2.4.3. Usuwanie definicji istniejącego projektu    48
      2.4.4. Projekt kursu R2011-MP.ipj    49
        2.4.4.1. Konfiguracja bibliotek Content Center    52
    2.5. Zarządzanie plikami w ramach projektu    53
      2.5.1. Otwieranie pliku    53
      2.5.2. Zapisywanie pliku ze zmianą nazwy lub położenia    54
      2.5.3. Zapisywanie kopii pliku    55
      2.5.4. Zapisywanie kopii pliku jako szablon    55
      2.5.5. Tworzenie nowego pliku    55
        2.5.5.1. Szablony    56
    2.6. Elementy okna programu    58
    2.7. Podstawowe operacje konfiguracyjne    60
    2.8. Powtarzanie ostatniego polecenia    63
  
  3. Przeglądarka obiektów    64
    3.1. Definicje wybranych obiektów    67
    3.2. Standardowe nazwy obiektów w przeglądarce    68
    3.3. Rozwijanie i zwijanie gałęzi    69
    3.4. Wskazywanie obiektu    69
    3.5. Wybór obiektu za pomocą przeglądarki    70
      3.5.1. Wybór pojedynczego obiektu    70
      3.5.2. Anulowanie wyboru    70
      3.5.3. Wybór wielu obiektów    71
    3.6. Wybór obiektu na obszarze modelowania    71
      3.6.1. Tryby wyboru    72
      3.6.2. Wybieranie obiektów pokrywających się    74
    3.7. Edycja obiektu    75
      3.7.1. Edycja inicjowana za pomocą Menu kursora    76
        3.7.1.1. Metoda „pokaż wymiary” (Show Dimensions)    77
        3.7.1.2. Inne operacje edycyjne    79
      3.7.2. Edycja inicjowana dwukrotnym kliknięciem    80
    3.8. Narzędzia pomiarowe    81
    3.9. Cofanie i odtwarzanie operacji modelowania    82
    3.10. Widoczność elementów konstrukcyjnych na obszarze modelowania    83
      3.10.1. Globalna widoczność elementów konstrukcyjnych    83
      3.10.2. Widoczność indywidualna elementów konstrukcyjnych    84
    3.11. Filtr przeglądarki    85
    3.12. Wyłączanie elementów podstawowych    86
    3.13. Włączanie elementów podstawowych    87
    3.14. Usuwanie elementów i innych obiektów    87
    3.15. Zmiana nazwy elementów    88
    3.16. Uniwersalna metoda zmiany właściwości elementów    89
    3.17. Zmiana kolejności elementów i operacji modelowania    89
    3.18. Wykorzystanie przeglądarki podczas projektowania zespołów    90
  
  4. Sterowanie wyświetlaniem    94
    4.1. Wydawanie poleceń za pomocą Paska nawigacji    96
    4.2. Zmiana sposobu reprezentacji modelu    96
    4.3. Zmiana sposobu budowy obrazu    98
    4.4. Panoramowanie (Pan)    98
    4.5. Obracanie swobodne (Free Orbit)    99
      4.5.1. Zmiana środka obrotu    100
    4.6. Zmiana powiększenia (Zoom)    101
      4.6.1. Dynamiczna zmiana powiększenia (Zoom)    101
      4.6.2. Powiększenie wszystkich obiektów (Zoom All)    102
      4.6.3. Powiększenie obiektów wybranych do kolekcji (Zoom Selected)    103
      4.6.4. Powiększanie za pomocą okna (Zoom Window)    104
    4.7. Widok na wybrany obiekt (View Face)    105
    4.8. Widok główny (Home View)    106
    4.9. Wywoływanie poprzednich i następnych widoków    106
    4.10. ViewCube    107
      4.10.1. Widoki standardowe    110
      4.10.2. Redefinicja widoku głównego (Home View)    111
      4.10.3. Redefinicja i przywracanie widoku z przodu (Front View) i z góry (Top View)    113
    4.11. Obracanie ograniczone (Constrained)    113
    4.12. SteeringWheels    115
    4.13. Sterowanie nazwanymi widokami    116
  
  5. Wprowadzenie do projektowania części    118
    5.1. Parametryczność    118
    5.2. Obiekty 3D    120
    5.3. Obiekty 2D w modelowaniu 3D    122
    5.4. Pojęcia związane z techniką modeli pochodnych    124
    5.5. Typowy proces projektowania części    125
      5.5.1. Modelowanie części    126
      5.5.2. Redagowanie dokumentacji    127
      5.5.3. Modyfikacja projektu z poziomu modelu lub rysunku    129
  
  6. Szkice i więzy    130
    6.1. Czynności wstępne    130
    6.2. Opcje aplikacji    133
    6.3. Ustawienia dokumentu    134
    6.4. Usuwanie obiektu za pomocą przeglądarki    135
    6.5. Tworzenie obiektu typu szkic 2D    137
    6.6. Szkicowanie    138
      6.6.1. Style obiektów szkicu    138
      6.6.2. Sterowanie tworzeniem więzów    140
      6.6.3. Szkicowanie zarysu profilu    142
        6.6.3.1. Wprowadzanie dynamiczne    148
    6.7. Więzy geometryczne    148
      6.7.1. Typy i symbole więzów    150
      6.7.2. Wyświetlanie więzów geometrycznych    151
      6.7.3. Sprawdzenie poprawności związanego szkicu    153
      6.7.4. Usuwanie więzów    154
      6.7.5. Ręczne wprowadzanie więzów    155
      6.7.6. Stopnie swobody szkicu    157
      6.7.7. Ćwiczenia sprawdzające    158
    6.8. Więzy wymiarowe    160
      6.8.1. Technika nakładania więzów wymiarowych    162
      6.8.2. Ćwiczenia    165
        6.8.2.1. Więzy zdefiniowane przez jeden obiekt    166
        6.8.2.2. Więzy zdefiniowane przez dwa obiekty    167
      6.8.3. Wymiary nieparametryczne (sterowane)    168
      6.8.4. Zmiana typu obiektu więzy – wymiar    169
    6.9. Zmiana sposobu wyświetlania więzów    170
    6.10. Automatyczne nakładanie więzów    170
    6.11. Edycja wartości więzów wymiarowych    172
      6.11.1. Narzędzia pomiarowe podczas edycji    173
      6.11.2. Dostęp do więzów wymiarowych – narzędzie Pokaż wymiary    174
      6.11.3. Narzędzie Tolerancje    174
      6.11.4. Ćwiczenia    175
    6.12. Więzy tolerowane    180
      6.12.1. Włączanie i konfiguracja tolerancji globalnych    181
      6.12.2. Tolerancje globalne    182
      6.12.3. Wyłączanie tolerancji globalnych    185
    6.13. Właściwości więzów i wymiarów    187
    6.14. Widoczność więzów    189
    6.15. Linie konstrukcyjne    190
    6.16. Ćwiczenia sprawdzające    196
    6.17. Specjalne techniki szkicowania    197
    6.18. Ćwiczenia sprawdzające    198
    6.19. Bezpośrednie wprowadzanie współrzędnych punktów    200
    6.20. Zasady efektywnego szkicowania    205
    6.21. Zadania    207
  
  7. Wstęp do parametrycznego modelowania 3D    212
    7.1. Szkice i płaszczyzny szkicu    212
      7.1.1. Parametryczne płaszczyzny szkicu    214
      7.1.2. Nieparametryczne płaszczyzny szkicu    215
      7.1.3. Definiowanie płaszczyzny szkicu    216
        7.1.3.1. Opcje tworzenia płaszczyzn szkicu    217
        7.1.3.2. Rzutowanie krawędzi na płaszczyznę szkicu    219
      7.1.4. Ćwiczenia    220
    7.2. Elementy konstrukcyjne    225
    7.3. Płaszczyzny konstrukcyjne    225
      7.3.1. Parametryczne płaszczyzny konstrukcyjne    226
      7.3.2. Nieparametryczne płaszczyzny konstrukcyjne    226
      7.3.3. Definiowanie płaszczyzn konstrukcyjnych    226
        7.3.3.1. Wskazówki metodyczne    227
        7.3.3.2. Definiowanie płaszczyzny przez jeden obiekt    228
        7.3.3.3. Definiowanie płaszczyzny przez dwa obiekty    229
        7.3.3.4. Definiowanie płaszczyzny przez trzy obiekty    230
      7.3.4. Edycja płaszczyzn konstrukcyjnych    230
        7.3.4.1. Zmiana położenia płaszczyzny    230
        7.3.4.2. Zmiana rozmiaru płaszczyzny    231
        7.3.4.3. Zmiana wartości więzów    231
        7.3.4.4. Zmiana zwrotu wektora normalnego    231
      7.3.5. Ćwiczenia    232
    7.4. Osie konstrukcyjne i punkty konstrukcyjne    237
      7.4.1. Ćwiczenia    237
  
  8. Operacje parametrycznego modelowania 3D    240
    8.1. Elementy szkicowe    243
    8.2. Standardowe narzędzia i techniki modelowania    244
    8.3. Elementy okien dialogowych    244
      8.3.1. Opis operacji modelowania    245
      8.3.2. Karta Kształt (Shape)    245
        8.3.2.1. Przyciski wyboru profili, brył, osi, ścieżek    246
        8.3.2.2. Przycisk rodzaju elementu    246
        8.3.2.3. Przycisk sposobu modelowania    247
        8.3.2.4. Rodzaj zakończenia elementu i kierunek modelowania    247
        8.3.2.5. Powierzchnia początkowa i końcowa elementu    248
      8.3.3. Karta Więcej (More)    249
      8.3.4. Przycisk podsystemu diagnostycznego    250
    8.4. Definiowanie profilu    252
    8.5. Współdzielenie szkicu (Share Sketch )    254
    8.6. Anulowanie współdzielenia szkicu (Unshare)    254
    8.7. Współdzielenie elementów konstrukcyjnych    255
    8.8. Ćwiczenia    255
      8.8.1. Wyciąganie profilem (Extrude)    256
        8.8.1.1. Wskazówki metodyczne    256
        8.8.1.2. Element bazowy    258
        8.8.1.3. Pozostałe elementy wyciągane    261
        8.8.1.4. Wyciągnięcie typu „do następnego” (To Next)    262
        8.8.1.5. Wyciągnięcie typu „do” (To)    264
        8.8.1.6. Wyciągnięcie typu „między” (Between)    267
        8.8.1.7. Wyciągnięcie przelotowe    270
      8.8.2. Ćwiczenia sprawdzające    272
      8.8.3. Obrót profilem (Revolve)    272
        8.8.3.1. Wskazówki metodyczne    273
        8.8.3.2. Obrót o kąt (Angle)    274
        8.8.3.3. Obrót do następnego (To Next)    276
        8.8.3.4. Obrót pełny (Full)    278
      8.8.4. Zmiana kolejności operacji modelowania    280
      8.8.5. Ćwiczenia sprawdzające    281
      8.8.6. Wskazówki metodyczne    282
      8.8.7. Przeciąganie profilem (Sweep)    282
      8.8.8. Rozpinanie powierzchni (Loft)    284
      8.8.9. Żebra (Rib)    290
    8.9. Elementy wstawiane    292
    8.10. Ćwiczenia    292
      8.10.1. Zaokrąglenia (Fillet)    292
      8.10.2. Fazowania (Chamfer)    298
      8.10.3. Skorupa (Shell)    301
      8.10.4. Pochylenia (Draft)    303
    8.11. Otwory    307
      8.11.1. Elementy okna dialogowego    307
        8.11.1.1. Rodzaje i typy otworów    307
        8.11.1.2. Metody określania położenia otworów    308
      8.11.2. Ćwiczenia    311
        8.11.2.1. Metoda „koncentrycznie” (Concentric)    311
        8.11.2.2. Metoda „liniowo” (Linear)    313
        8.11.2.3. Metoda „ze szkicu” (From Sketch)    317
      8.12. Gwint (Thread)    320
        8.12.1. Ćwiczenia    321
      8.13. Inne operacje modelowania 3D    323
        8.13.1. Kopiowanie elementów szkicowych    323
        8.13.2. Kopiowanie elementów i części w szyku    325
          8.13.2.1. Szyk kołowy (Circular Pattern)    326
          8.13.2.2. Szyk prostokątny (Rectangular Pattern)    329
        8.13.3. Lustrzane odbicie elementów i części (Mirror)    332
        8.13.4. Podział ściany i części    335
  
  9. Styl obiektów w modelu części    338
    9.1. Zarządzanie stylami    341
    9.2. Kolor    342
      9.2.1. Kolory logiczne    343
      9.2.2. Zastosowanie stylu – zmiana koloru części    344
      9.2.3. Przeglądanie stylów – kolor    345
      9.2.4. Tworzenie nowego stylu – kolor    346
      9.2.5. Indywidualne usuwanie stylu lokalnego – kolor    348
      9.2.6. Zapis stylu z biblioteki w dokumencie – kolor    349
      9.2.7. Eksport stylu – kolor    349
      9.2.8. Edycja stylu – kolor    350
      9.2.9. Import stylu – kolor    351
      9.2.10. Aktualizacja stylów    352
      9.2.11. Globalne usuwanie nieużywanych stylów    354
    9.3. Oświetlenie    355
    9.4. Materiał    356
  
  10. Właściwości obiektów w modelu części    358
    10.1. Zarządzanie właściwościami obiektów w modelu części    360
    10.2. Edycja właściwości    360
    10.3. Edycja iProperties    364
  
  11. Modele wielobryłowe    369
    11.1. Tworzenie modelu wielobryłowego – ćwiczenia    369
    11.2. Operacje logiczne Boole’a    372
  
  12. Edycja elementów bryłowych i części    374
    12.1. Sposoby inicjowania operacji    374
    12.2. System diagnostyczny    375
    12.3. System naprawczy    378
    12.4. Przykłady typowych operacji edycyjnych    380
    12.5. Redefinicja obiektów    383
      12.5.1. Redefinicja szkicu    383
      12.5.2. Redefinicja szkicu z edycją układu współrzędnych    385
        12.5.2.1. Edycja układu współrzędnych szkicu    386
      12.5.3. Redefinicja elementu konstrukcyjnego    387
  
  13. Ćwiczenia sprawdzające    389
  
  14. Redagowanie i edycja dokumentacji 2D części    390
    14.1. Typy plików dokumentacji    394
    14.2. Czynności wstępne    395
      14.2.1. Tworzenie pliku rysunku    395
      14.2.2. Opcje aplikacji dotyczące rysunku    396
      14.2.3. Ustawienia dokumentu    398
      14.2.4. Szablony rysunku    399
      14.2.5. Stałe elementy rysunku    400
        14.2.5.1. Edycja układu arkusza    401
        14.2.5.2. Edycja iProperties    402
    14.3. Styl obiektów w pliku rysunku – standard rysunkowy    404
      14.3.1. Ustawienia ogólne standardu    408
      14.3.2. Dostępne style standardu    410
      14.3.3. Wartości domyślne obiektów    410
      14.3.4. Style główne i zależne    411
      14.3.5. Style logiczne i określone wprost    411
        14.3.5.1. Styl logiczny Jak warstwa    412
        14.3.5.2. Styl logiczny Jak standard    412
      14.3.6. Warstwy    413
      14.3.7. Styl tekstu    414
      14.3.8. Styl wymiarowania    415
      14.3.9. Zarządzanie elementami standardu (stylami)    417
        14.3.9.1. Dodatkowe elementy interfejsu    417
      14.3.10. Tworzenie nowego stylu w standardzie – ćwiczenia    418
      14.3.11. Eksport i import elementów standardu – ćwiczenia    424
    14.4. Podstawy tworzenia rzutów    427
      14.4.1. Tworzenie rzutu bazowego modelu    428
      14.4.2. Tworzenie podstawowych rzutów pochodnych    432
        14.4.2.1. Rzuty prostokątne i izometryczne    433
    14.5. Podstawy edycji rzutów    435
      14.5.1. Zmiana położenia rzutów    436
      14.5.2. Zmiana wyrównania rzutów    437
        14.5.2.1. Włączanie i wyłączanie etykiet    439
      14.5.3. Usuwanie rzutów    440
    14.6. Przekroje    441
      14.6.1. Przekrój pełny    441
      14.6.2. Przekrój częściowy    445
      14.6.3. Przekrój stopniowy    446
      14.6.4. Przekrój łamany    448
    14.7. Szczegóły    449
    14.8. Rzuty pomocnicze    454
    14.9. Przerwania    456
    14.10. Wyrwania    459
      14.10.1. Szkic skojarzony z rzutem    461
    14.11. Rzuty szkicowane    467
    14.12. Płat (Slice) i kadr (Crop)    469
      14.12.1. Ćwiczenia    471
    14.13. Edycja rzutów i ich elementów    473
      14.13.1. Zmiana ogólnych właściwości rzutów    474
      14.13.2. Zmiana właściwości obiektów rzutów    477
        14.13.2.1. Modyfikacja kreskowania    477
        14.13.2.2. Zmiana właściwości krawędzi    477
      14.13.3. Pobieranie więzów    479
      14.13.4. Ukrywanie i wyświetlanie więzów oraz innych opisów    482
      14.13.5. Modyfikacja definicji przekroju    483
      14.13.6. Modyfikacja innych obiektów    485
    14.14. Uzupełnienie wymiarowania i innych elementów opisu rysunku    486
      14.14.1. Wymiary i więzy w dokumentacji 2D    487
        14.14.1.1. Więzy    487
        14.14.1.2. Wymiary    488
      14.14.2. Inne elementy opisu rysunku    489
      14.14.3. Sterowanie widocznością wymiarów i więzów    489
      14.14.4. Edycja wymiarów i innych elementów opisu    490
        14.14.4.1. Indywidualna edycja wymiaru    490
      14.14.5. Narzędzia wymiarowania i opisu rysunku    492
    14.15. Tworzenie wymiarów    492
      14.15.1. Typ wymiaru    494
      14.15.2. Tryby lokalizacji    494
      14.15.3. Inne aspekty procesu wymiarowania    495
      14.15.4. Znajdowanie punktu przecięcia    496
        14.15.4.1. Ćwiczenia    496
      14.15.5. Wymiary liniowe średnicy    497
        14.15.5.1. Ćwiczenia    497
      14.15.6. Wymiary równoległe    499
        14.15.6.1. Ćwiczenia    500
    14.16. Inne narzędzia opisu    504
      14.16.1. Parametryczne osie symetrii    504
        14.16.1.1. Wyświetlanie elementów konstrukcyjnych modelu- ćwiczenia    505
        14.16.1.2. Ręczne tworzenie osi symetrii – ćwiczenia    508
        14.16.1.3. Automatyczne osie symetrii    512
        14.16.1.4. Ćwiczenia    513
      14.16.2. Opisy i tabele otworów    515
        14.16.2.1. Opisy otworów i gwintu – ćwiczenia    517
        14.16.2.2. Tabele otworów – ćwiczenia    519
        14.16.2.3. Edycja tabeli otworów – ćwiczenia    522
      14.16.3. Symbole znormalizowanych oznaczeń    523
      14.16.4. Oznaczanie chropowatości powierzchni    524
        14.16.4.1. Tworzenie symbolu – ćwiczenia    524
        14.16.4.2. Edycja symbolu – ćwiczenia    527
      14.16.5. Oznaczanie tolerancji kształtu i położenia    528
        14.16.5.1. Ćwiczenia    528
      14.16.6. Oznaczanie elementów odniesienia    530
        14.16.6.1. Ćwiczenia    530
      14.16.7. Obiekty tekstowe    532
        14.16.7.1. Tworzenie obiektów tekstowych – ćwiczenia    533
        14.16.7.2. Edycja obiektów tekstowych – ćwiczenia    537
      14.16.8. Linie odniesienia    538
        14.16.8.1. Tworzenie i formatowanie linii odniesienia – ćwiczenia    538
        14.16.8.2. Dołączanie linii odniesienia – ćwiczenia    540
      14.16.9. Symbole definiowane przez użytkownika    541
        14.16.9.1. Punkty specjalne symboli użytkownika    542
        14.16.9.2. Definiowanie symbolu – ćwiczenia    544
        14.16.9.3. Wstawianie symbolu – ćwiczenia    546
      14.16.10. Dołączanie obiektów szkicu skojarzonego z rzutem    548
    14.17. Zarządzanie arkuszami    549
      14.17.1. Wstawianie arkusza o domyślnym formacie    550
        14.17.1.1. Ćwiczenia    550
      14.17.2. Usuwanie arkusza    551
        14.17.2.1. Ćwiczenia    551
    14.18. Zarządzanie stałymi elementami rysunku    552
    14.19. Tworzenie i edycja stałych elementów rysunku    553
      14.19.1. Usuwanie tabliczki rysunkowej i obramowania – ćwiczenia    555
      14.19.2. Wstawianie tabliczki rysunkowej i obramowania – ćwiczenia    555
      14.19.3. Wypełnianie tabliczki rysunkowej    556
      14.19.4. Edycja tabliczki rysunkowej – ćwiczenia    556
      14.19.5. Definiowanie własnej tabliczki rysunkowej    557
        14.19.5.1. Obiekty typu „tylko szkic” (Sketch Only)    558
        14.19.5.2. Tworzenie szkicu tabliczki – ćwiczenia    559
        14.19.5.3. Pole wartości wprowadzanej – ćwiczenia    560
        14.19.5.4. Pole właściwości OPIS – ćwiczenia    563
        14.19.5.5. Pole właściwości MATERIAŁ – ćwiczenia    565
        14.19.5.6. Tekst typu pole tekstowe – ćwiczenia    566
      14.19.6. Definiowanie własnego obramowania    568
        14.19.6.1. Obramowanie bez podziału na sektory – ćwiczenia    569
        14.19.6.2. Obramowanie z podziałem na sektory – ćwiczenia    571
      14.19.7. Usuwanie stałych elementów rysunku – ćwiczenia    573
      14.19.8. Kopiowanie stałych elementów rysunku – ćwiczenia    574
      14.19.9. Definiowanie własnego formatu arkusza    577
        14.19.9.1. Arkusz ze zdefiniowanym układem rzutów – ćwiczenia    577
        14.19.9.2. Pusty arkusz – ćwiczenia    578
      14.19.10. Wstawianie własnego arkusza z układem rzutów – ćwiczenia    580
      14.19.11. Wstawianie własnego pustego arkusza – ćwiczenia    581
    14.20. Zapis rysunku w innym formacie    582
      14.20.1. Eksport do pliku DWG i DXF    583
        14.20.1.1. Ćwiczenia    583
      14.20.2. Eksport do pliku DWF    587
        14.20.2.1. Ćwiczenia    587
    14.21. Import rysunku w innym formacie    590
      14.21.1. Otwarcie pliku DWG    592
        14.21.1.1. Import części – ćwiczenia    592
        14.21.1.2. Import zespołu – ćwiczenia    593
      14.21.2. Import danych DWG do modelu części – ćwiczenia    594
      14.21.3. Import danych DWG do rysunku – ćwiczenia    596
  
  15. Modyfikacja projektu części    598
  
  16. Projekt części    599
    16.1. Uwagi metodyczne    601
    16.2. Modelowanie tulei    601
      16.2.1. Czynności wstępne    602
      16.2.2. Szkicowanie profilu    603
      16.2.3. Modelowanie bryły bazowej    605
      16.2.4. Tworzenie elementów konstrukcyjnych    606
      16.2.5. Modelowanie rowka podcięcia    606
      16.2.6. Modelowanie ścięć i zaokrągleń    608
      16.2.7. Modelowanie otworów    608
    16.3. Redagowanie dokumentacji tulei    612
      16.3.1. Uwagi metodyczne    612
        16.3.1.1. Wariant z przekrojem łamanym    613
        16.3.1.2. Wariant z wyrwaniem    614
        16.3.1.3. Tabliczka rysunkowa    615
      16.3.2. Ćwiczenia sprawdzające    615
      16.3.3. Tworzenie rzutów w wariancie z wyrwaniem    618
        16.3.3.1. Czynności wstępne    618
        16.3.3.2. Tworzenie rzutu bazowego    619
        16.3.3.3. Tworzenie wyrwania    619
        16.3.3.4. Stabilność definicji wyrwania    621
        16.3.3.5. Tworzenie szczegółu    622
        16.3.3.6. Tworzenie rzutu izometrycznego    622
    16.4. Uzupełnienie zredagowanej dokumentacji    624
      16.4.1. Osie symetrii    624
      16.4.2. Wymiary    625
      16.4.3. Dołączanie adnotacji    628
        16.4.3.1. Tworzenie i dołączanie tekstu    629
        16.4.3.2. Tworzenie i dołączanie odcinków    631
    16.5. Tworzenie własnej tabliczki rysunkowej    631
      16.5.1. Wypełnianie pola Opis    634
    16.6. Modyfikacja projektu    634
      16.6.1. Modyfikacja z poziomu rysunku    635
      16.6.2. Modyfikacja z poziomu modelu    637
        16.6.2.1. Sprawdzenie dokumentacji części po zmianach    637
      16.6.3. Zakończenie pracy nad projektem    638
    16.7. Uwagi końcowe    639
      16.7.1. Dodatkowe modyfikacje projektu    639
    16.8. Wydruk dokumentacji    641
    16.9. Zadania    643
  
  17. Wprowadzenie do projektowania zespołów    646
    17.1. Podstawowe pojęcia    647
    17.2. Zarządzanie właściwościami obiektów w modelu zespołu    651
    17.3. Zestawienie składników (BOM)    652
    17.4. Dodatkowe operacje za pomocą przeglądarki    654
      17.4.1. Wyodrębnianie wystąpień składników    654
      17.4.2. Zaawansowane techniki wyboru wystąpień    655
  
  18. Zarządzanie strukturą zespołu    659
    18.1. Czynności wstępne    659
    18.2. Zarządzanie składnikami    659
      18.2.1. Wstawianie pojedynczego wystąpienia (Place Component)    660
        18.2.1.1. Ćwiczenia    661
      18.2.2. Usuwanie wystąpienia    663
      18.2.3. Wstawianie szyku wystąpień (Pattern Component)    663
        18.2.3.1. Ćwiczenia    663
      18.2.4. Zmiana elementów szyku na elementy niezależne    666
      18.2.5. Zmiana nazwy wystąpienia    667
      18.2.6. Zastępowanie wystąpienia    667
        18.2.6.1. Ćwiczenia    668
      18.2.7. Obniżenie poziomu w strukturze (Demote)    670
        18.2.7.1. Ćwiczenia    670
      18.2.8. Podwyższenie poziomu w strukturze (Promote)    672
        18.2.8.1. Ćwiczenia    672
      18.2.9. Zmiana położenia wystąpienia w strukturze zespołu    673
        18.2.9.1. Ćwiczenia    673
      18.2.10. Zmiana stanu wystąpienia    674
        18.2.10.1. Ćwiczenia    674
      18.2.11. Uaktywnienie wystąpienia    675
        18.2.11.1. Ćwiczenia    676
      18.2.12. Tworzenie składnika w kontekście zespołu    677
        18.2.12.1. Ćwiczenia    677
      18.2.13. Otwieranie zespołu z brakującymi składnikami – ćwiczenia    682
      18.2.14. Składniki z systemu Mechanical Desktop    684
        18.2.14.1. Ćwiczenia    685
  
  19. Typowy proces projektowania zespołu    686
    19.1. Modelowanie zespołu    686
    19.2. Redagowanie dokumentacji zespołu    688
      19.2.1. Prezentacje zespołu    688
      19.2.2. Redagowanie dokumentacji 2D zespołu    689
    19.3. Modyfikacja projektu    691
  
  20. Więzy montażowe    692
    20.1. Koncepcje nakładania więzów montażowych    693
    20.2. Rodzaje i typy więzów    694
    20.3. Stopnie swobody i składnik bazowy    695
    20.4. Przykłady więzów    696
      20.4.1. Więzy zestawiające przeciwstawnie (Mate)    696
      20.4.2. Więzy zestawiające zgodnie (Flush)    697
      20.4.3. Więzy kątowe (Angle)    698
      20.4.4. Więzy styczności (Tangent)    699
      20.4.5. Więzy wstawiające (Insert)    700
    20.5. Techniki nakładania więzów montażowych    700
      20.5.1. Narzędzie Wiązanie (Constrain)    701
        20.5.1.1. Więzy o wartości z zakresu    703
      20.5.2. Narzędzie Złóż (Assemble)    704
    20.6. Przeglądanie i edycja więzów    706
      20.6.1. Przeglądanie i edycja wartości więzów    706
      20.6.2. Pełna edycja więzów zespołu    707
      20.6.3. Aktualizacja więzów zespołu    708
    20.7. Ćwiczenia    708
      20.7.1. Więzy zestawiające przeciwstawnie (Mate)    709
      20.7.2. Więzy zestawiające zgodnie (Flush)    710
      20.7.3. Więzy kątowe (Angle)    711
      20.7.4. Więzy styczności (Tangent)    712
      20.7.5. Więzy wstawiające (Insert)    713
  
  21. Redagowanie i edycja dokumentacji zespołu    714
    21.1. Prezentacje    714
      21.1.1. Tworzenie widoku prezentacji    716
      21.1.2. Rozsunięcia składników    716
      21.1.3. Cofanie i odtwarzanie operacji rozsuwania    717
      21.1.4. Przeglądanie i wprowadzanie korekt pozycji    717
      21.1.5. Usuwanie rozsunięć    718
      21.1.6. Sterowanie widocznością torów montażu    718
      21.1.7. Zapis sposobu wyświetlania widoku    719
      21.1.8. Animacje montażu    719
      21.1.9. Zarządzanie widokami prezentacji    720
        21.1.9.1. Praca za pomocą przeglądarki    720
        21.1.9.2. Praca za pomocą narzędzia Animacja (Animate)    721
    21.2. Ćwiczenia    722
      21.2.1. Tworzenie widoku prezentacji    722
      21.2.2. Rozsunięcia składników    723
      21.2.3. Cofanie i odtwarzanie operacji rozsuwania    726
      21.2.4. Przeglądanie i wprowadzanie korekt pozycji    727
      21.2.5. Usuwanie rozsunięć    727
      21.2.6. Sterowanie widocznością torów montażu    727
      21.2.7. Inne techniki edycji rozsunięć i torów montażu    729
      21.2.8. Zapis sposobu wyświetlania widoku    729
      21.2.9. Animacje montażu    730
      21.2.10. Praca za pomocą przeglądarki    731
    21.3. Klasyczna dokumentacja 2D zespołu    732
      21.3.1. Dodatkowe operacje na rzutach zespołu    732
        21.3.1.1. Ćwiczenia    732
      21.3.2. Rzuty nakładane    735
        21.3.2.1. Ćwiczenia    735
    21.4. Dodatkowe elementy rzutów zespołu    737
    21.5. Ćwiczenia    737
      21.5.1. Wyłączanie przekrojów    737
      21.5.2. Sprawdzenie i modyfikacja stylu    738
      21.5.3. Wstawianie wykazu elementów    741
      21.5.4. Wstawianie i edycja numerów pozycji    745
        21.5.4.1. Wstawianie pojedynczego numeru pozycji    747
        21.5.4.2. Dołączanie i usuwanie numeru pozycji    747
        21.5.4.3. Wstawianie wszystkich numerów pozycji    748
        21.5.4.4. Edycja numerów pozycji    750
    21.6. Edycja zestawienia składników (BOM) i wykazu elementów    752
      21.6.1. Edycja zestawienia składników (BOM)    752
        21.6.1.1. Konfigurowanie zestawienia składników (BOM)    753
        21.6.1.2. Redagowanie i formatowanie danych do wykazów elementów i numerów pozycji    757
      21.6.2. Edycja wykazu elementów (listy części)    758
        21.6.2.1. Ćwiczenia    760
    21.7. Składniki niemodelowane    765
      21.7.1. Ćwiczenia    766
  
  22. Projekt zespołu    769
    22.1. Sformułowanie zadania    770
    22.2. Uwagi metodyczne    773
    22.3. Modelowanie zespołu    773
      22.3.1. Czynności wstępne    773
      22.3.2. Budowa struktury zespołu    773
      22.3.3. Więzy montażowe    774
      22.3.4. Wybrane analizy zespołu    775
      22.3.5. Widoki modelu zespołu    777
        22.3.5.1. Definiowanie nazwanego widoku    778
        22.3.5.2. Uaktywnienie nazwanego widoku    778
        22.3.5.3. Zmiana definicji widoku zablokowanego    779
    22.4. Konfigurowanie zestawienia składników (BOM) w projekcie zespołu    779
    22.5. Tworzenie dokumentacji 3D    780
      22.5.1. Tworzenie widoku prezentacji nr 1    780
      22.5.2. Tworzenie widoku prezentacji nr 2    782
    22.6. Redagowanie dokumentacji 2D    782
      22.6.1. Uwagi metodyczne    782
      22.6.2. Tworzenie pierwszego arkusza    783
      22.6.3. Tworzenie rzutu przekroju    783
        22.6.3.1. Wykaz elementów i numery pozycji    785
      22.6.4. Tworzenie rzutu montażowego    786
      22.6.5. Tworzenie drugiego arkusza    789
      22.6.6. Korekta pierwszego arkusza    792
    22.7. Zadania    793
  
  23. Zaawansowane techniki projektowania 3D    794
    23.1. Parametry i zmienne użytkownika    794
      23.1.1. Ćwiczenia    796
    23.2. Projektowanie adaptacyjne    801
      23.2.1. Ćwiczenia    801
        23.2.1.1. Włączanie i wyłączanie adaptacyjności wystą    802
        23.2.1.2. Definiowanie adaptacyjności    803
        23.2.1.3. Adaptacyjne modyfikacje zespołu    805
    23.3. Technika modeli pochodnych    806
    23.4. Kojarzenie technik zaawansowanych – ćwiczenia    808
    23.5. Kinematyczne więzy napędowe    813
    23.6. Więzy prowadzące    815
    23.7. Toczenie    817
    23.8. Szkice 3D    819
      23.8.1. Ćwiczenia    820
  
  24. Obiekty inteligentne    829
    24.1. iFeatures    829
      24.1.1. Definiowanie iFeature – ćwiczenia    830
      24.1.2. Wstawianie iFeature – ćwiczenia    833
      24.1.3. Edycja wystąpienia iFeature – ćwiczenia    834
      24.1.4. Edycja definicji iFeature – ćwiczenia    835
    24.2. iParts    837
      24.2.1. Typy iParts    838
      24.2.2. Tworzenie definicji iParts    839
      24.2.3. Definiowanie generatora standardowej iPart – ćwiczenia    840
        24.2.3.1. Domyślne parametry generatora iPart    840
        24.2.3.2. Ręczne definiowanie generatora iPart    842
      24.2.4. Wstawianie wystąpień standardowych iParts – ćwiczenia    847
      24.2.5. Edycja wystąpień standardowych iParts – ćwiczenia    849
      24.2.6. Edycja generatora standardowych iParts – ćwiczenia    850
      24.2.7. Niestandardowe iParts    851
        24.2.7.1. Definiowanie generatora niestandardowych iParts – ćwiczenia    851
        24.2.7.2. Wstawianie wystąpień niestandardowych iParts– ćwiczenia    852
    24.3. iAssemblies    854
    24.4. iMates    855
      24.4.1. Ćwiczenia    856
        24.4.1.1. Wstawianie wystąpienia z więzami iMates    857
        24.4.1.2. Definiowanie indywidualnego iMate    859
        24.4.1.3. Definiowanie złożonych iMate    861
    24.5. iCopy    862
      24.5.1. Tworzenie definicji iCopy    863
      24.5.2. Inteligentne kopiowanie    865
      24.5.3. Edycja inteligentnych kopii    868
  
  25. iLogic – wewnętrzny język i podsystem programowania    869
    25.1. Instrukcja warunkowa    870
      25.1.1. Instrukcja warunkowa prosta    870
      25.1.2. Instrukcja warunkowa złożona    871
    25.2. Ćwiczenia    872
      25.2.1. Analiza zadania    873
      25.2.2. Definiowanie listy wartości    874
      25.2.3. Definiowanie reguły    876
      25.2.4. Sprawdzenie poprawności rozwiązania    881
  
  26. Zarządzanie danymi projektowymi    884
    26.1. Tryb właściwości (Properties) – ćwiczenia    885
    26.2. Tryb przeglądania (Preview) – ćwiczenia    886
    26.3. Tryb zarządzania (Manage) – ćwiczenia    887
  
  27. Projekt przejściowy    892
    27.1. Kopiowanie projektu    893
    27.2. Modelowanie otworów przejściowych bezpośrednio w zespole    894
    27.3. Biblioteka Content Center    895
      27.3.1. Konfiguracja biblioteki Content Center    896
        27.3.1.1. Domyślna lokalizacja plików wystąpień    897
      27.3.2. Wstawianie składników z biblioteki Content Center    899
      27.3.3. Tworzenie więzów montażowych    902
      27.3.4. Korekta wymiarów pogłębienia    904
  
  28. Specjalizowane moduły programu    907
    28.1. Moduł projektowania konstrukcji spawanych    907
      28.1.1. Ćwiczenia    908
        28.1.1.1. Kopiowanie projektu z połączeniami śrubowymi    908
        28.1.1.2. Konwersja zespołu na konstrukcję spawaną    909
        28.1.1.3. Przygotowanie powierzchni do spawania    910
        28.1.1.4. Spoina kosmetyczna    911
        28.1.1.5. Spoina pachwinowa    911
        28.1.1.6. Obróbka po spawaniu    912
        28.1.1.7. Rysunek 2D konstrukcji spawanej    913
    28.2. Projekt konstrukcji blaszanej    914
      28.2.1. Ćwiczenia    916
        28.2.1.1. Modelowanie płaskich powierzchni i kołnierzy    916
        28.2.1.2. Zmiana stylu konstrukcji blaszanej    918
        28.2.1.3. Pozostałe operacje modelowania    919
        28.2.1.4. Rozwinięcie powierzchni i redagowanie rzutów    922
  
  29. Modelowanie mieszane 2D-3D    925
    29.1. Zadanie projektowe    925
    29.2. Dane wyjściowe    926
    29.3. Koncepcja procesu projektowania    926
    29.4. Ćwiczenia    927
      29.4.1. Budowa modelu 2D-3D    928
      29.4.2. Wykonanie pełnych modeli 3D    933
  
  30. Automatyzacja rutynowych operacji procesu projektowania    935
    30.1. Generator ram – ćwiczenia    936
      30.1.1. Wstawianie kształtowników    937
      30.1.2. Przycinanie kształtowników    940
      30.1.3. Przycinanie i wydłużanie kształtowników    941
      30.1.4. Edycja kształtowników    943
      30.1.5. Operacje końcowe    943
    30.2. Generator połączeń gwintowych statycznych – ćwiczenia    944
    30.3. Generator wałów – ćwiczenia    948
    30.4. Generator przekładni zębatych – ćwiczenia    955
  
  31. Narzędzia analityczne    962
    31.1. Analizy tradycyjne    962
      31.1.1. Analiza wytrzymałościowa wału – ćwiczenia    963
        31.1.1.1. Podparcia i obciążenia    964
        31.1.1.2. Obliczenia i analiza wyników    966
    31.2. Analizy wytrzymałościowe MES    968
      31.2.1. Ćwiczenia    968
        31.2.1.1. Wybrane operacje konfiguracyjne    969
        31.2.1.2. Definiowanie podparć    971
        31.2.1.3. Definiowanie obciążeń    972
        31.2.1.4. Obliczenia    974
        31.2.1.5. Analiza wyników    975
        31.2.1.6. Zapis modelu MES    979
      31.2.2. Częstości i postacie drgań własnych – ćwiczenia    979
        31.2.2.1. Kopiowanie modelu MES    980
        31.2.2.2. Edycja modelu MES    980
        31.2.2.3. Obliczenia    981
    31.3. Analizy dynamiczne    982
      31.3.1. Sformułowanie zadania    983
      31.3.2. Wskazówki metodyczne    984
      31.3.3. Automatyczne tworzenie par kinematycznych – ćwiczenia    986
      31.3.4. Konwersja więzów montażowych – ćwiczenia    986
      31.3.5. Definiowanie siły ciężkości – ćwiczenia    988
      31.3.6. Uruchomienie symulacji – ćwiczenia    988
      31.3.7. Definiowanie par kinematycznych – ćwiczenia    989
        31.3.7.1. Para przesuwna: walec na płaszczyźnie    989
        31.3.7.2. Kontakt 2D    992
        31.3.7.3. Sprężyna    994
        31.3.7.4. Amortyzator    996
        31.3.7.5. Modelowanie oporów ruchu    997
      31.3.8. Siła wymuszająca – ćwiczenia    997
        31.3.8.1. Definiowanie wymuszenia za pomocą Graphera wejściowego    998
      31.3.9. Grapher wyjściowy – ćwiczenia    1001
      31.3.10. Eksport wyników do modułu MES – ćwiczenia    1002
      31.3.11. Analiza MES (obciążenie ruchem) – ćwiczenia    1004
      31.3.12. Ćwiczenia dodatkowe    1008
  
  32. Narzędzia prezentacyjne    1011
    32.1. Ćwiczenia    1011
      32.1.1. Eksport parametrów symulacji do modułu Inventor Studio    1012
      32.1.2. Konfiguracja animacji    1012
      32.1.3. Definiowanie i edycja oświetlenia    1013
      32.1.4. Określanie wyglądu powierzchni obiektów    1015
      32.1.5. Powlekanie (rendering) sceny    1015
      32.1.6. Rejestracja animacji    1017
  
  33. Wybrane aspekty efektywności projektowania    1019
    33.1. Porównanie efektywności wybranych narzędzi i technik CAD 3D    1019
    33.2. Narzędzia typu Engineer-To-Order (ETO)    1022
      33.2.1. Przykład systemu ETO    1023
        33.2.1.1. Metody modelowania konstrukcji    1024
      33.2.2. Budowa systemu ETO    1026
        33.2.2.1. Przykład wykorzystania systemu ETO    1027
      33.2.3. Inne przykłady systemów ETO    1031
  
  34. Zadania dodatkowe    1033
  
  35. Zadania kontrolne    1036
  
  36. Dodatek: informacje techniczne o programie Autodesk Inventor    1040
    36.1. Wersja testowa programu Autodesk Inventor    1040
      36.1.1. Przed instalacją wersji testowej    1040
      36.1.2. Wymagania programu Autodesk Inventor    1041
  
  37. Dodatek: instalowanie oprogramowania z dołączonej płyty CD-ROM    1043
    37.1. Instalowanie kursu    1043
    37.2. Nauka za pomocą nowszych wersji programu Autodesk Inventor    1045
    37.3. Dezinstalacja kursu    1047
  
  Skorowidz    1048
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia