AutoCAD 2013/LT2013/WS+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D

AutoCAD 2013/LT2013/WS+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D

5 ocen

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 49,95 zł  


49,95

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik zawiera kompletny kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D/3D oraz drukowania dokumentacji wyrobów dowolnej branży i o dowolnym stopniu złożoności, za pomocą programów: AutoCAD 2013 lub AutoCAD LT 2013 (tylko 2D) i wersji mobilnej AutoCAD WS oraz nowszych, w polskiej lub angielskiej wersji językowej.


Dlaczego warto wybrać właśnie tę książkę?
·Autor jest jednym z najlepszych specjalistów w Polsce w dziedzinie metodyki parametrycznego projektowania 2D i 3D. Ma status Autodesk Authorized Author.
·Książka zawiera materiał pozwalający Czytelnikowi samodzielnie projektować bez konieczności dodatkowego szkolenia. Jej zakres jest zgodny z najnowszymi programami kursów i egzaminów certyfikacyjnych autoryzowanych przez producenta programu AutoCAD – firmę Autodesk.
·Czytelnik znajdzie tu przede wszystkim starannie przemyślane ćwiczenia, oparte na wieloletnim doświadczeniu Autora zarówno dydaktycznym, jak i zdobytym w przemyśle.
·Integralną częścią książki są przykłady i zadania, które można nieodpłatnie pobrać ze strony internetowej Wydawnictwa www.pwn.pl.
·Omówione zostały także techniki pracy za pomocą najnowszych wersji AutoCAD WS dla urządzeń przenośnych: iPad, iPhone, smartfony z systemem operacyjnym Android itp.


Rok wydania2012
Liczba stron942
KategoriaCAD/CAM
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17040-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Koncepcja i zawartość podręcznika     23
  
  1.1. Zawartość programowa     24
  1.2. Zakładany efekt i metodyka szkolenia     25
  1.3. Dodatkowe źródła informacji     25
  1.3.1. Literatura drukowana     25
  1.3.2. Blog     26
  1.3.3. Kanał YouTube     27
  1.4. Przeznaczenie     27
  
  2. Zastosowane oznaczenia     28
  
  2.1. Oznaczenia podstawowe     28
  2.2. Sposoby wydawania poleceń     29
  2.2.1. Wstążka     29
  2.2.2. Menu aplikacji     32
  2.2.3. Pasek szybkiego dostępu i menu rozwijane     33
  2.2.4. Pasek nawigacji     33
  2.2.5. Menu kursora     34
  2.2.6. Wiersz poleceń i nazwy poleceń     35
  2.2.7. Inne operacje     36
  2.3. Formatowanie dialogu w wierszu poleceń     37
  2.3.1. Wskazówki metodyczne     39
  2.4. Instrukcje do ćwiczeń     40
  2.4.1. Dane wyjściowe do ćwiczeń     40
  2.4.2. Polecenia ćwiczeń i rozwiązania     41
  2.5. Narzędzia niedostępne w wersji LT     42
  
  CZĘŚĆ I. NIEPARAMETRYCZNE PROJEKTOWANIE 2D     43
  
  3. Podstawy środowiska AutoCAD     45
  
  3.1. Techniki pracy za pomocą myszy     45
  3.2. Uruchamianie programu     47
  3.3. Podstawowe elementy okna programu     49
  3.3.1. Rozszerzone etykiety narzędzi     50
  3.3.2. Operacje wykonywane za pomocą wstążki     51
  3.3.2.1. Podsumowanie     53
  3.3.3. Przełączniki i przyciski na Pasku stanu     55
  3.3.3.1. Wyświetlanie przełączników i przycisków na pasku     55
  3.3.3.2. Przełączanie przełączników     57
  3.3.4. Karta modelu i karty arkuszy (układów)     58
  3.4. Metody wydawania poleceń     59
  3.5. Wydawanie polecenia za pomocą panelu wstążki     59
  3.5.1. Ćwiczenia     60
  3.6. Podstawowe kształty kursora     61
  3.6.1. Kursor graficzny     62
  3.6.2. Wskaźnik zbioru wskazań     62
  3.6.3. Kursor graficzny ze wskaźnikiem zbioru wskazań     63
  3.7. Cofanie i ponawianie polecenia – ćwiczenia     64
  3.8. Wyszukiwanie polecenia za pomocą Menu aplikacji     64
  3.8.1. Ćwiczenia     65
  3.9. Wydawanie polecenia za pomocą klawiatury     66
  3.9.1. Okno poleceń i wiersz poleceń     67
  3.9.2. Autouzupełnianie (Autocomplete)     69
  3.9.3. Rysowanie odcinków za pomocą klawiatury – ćwiczenia     70
  3.10. Opcje poleceń     71
  3.10.1. Opcja domyślna     73
  3.10.2. Pozostałe opcje     73
  3.10.3. Sposoby wybierania opcji poleceń     74
  3.10.4. Opcje polecenia linia (line)     75
  3.10.5. Przykłady opcji innych poleceń     76
  3.10.6. Ćwiczenia     76
  3.11. Przerywanie działania polecenia     77
  3.12. Powtarzanie poleceń     77
  3.13. Ćwiczenia     79
  3.14. System pomocy (Help)     79
  3.14.1. Wewnętrzna przeglądarka pomocy     80
  3.14.2. Uruchamianie systemu pomocy     81
  3.14.2.1. Pomoc w trybie oczekiwania na polecenie     82
  3.14.2.2. Pomoc w trakcie działania polecenia     82
  3.15. Wydawanie polecenia za pomocą Paska szybkiego dostępu     83
  3.16. Usuwanie obiektów – ćwiczenia     84
  3.17. Zapisywanie projektu w pamięci zewnętrznej     86
  3.18. Podstawowe typy plików     88
  3.19. Ponowny zapis projektu na dysku     88
  3.20. Zapisywanie kopii projektu na dysku     89
  3.21. Zamykanie okna projektu     90
  3.22. Otwieranie istniejącego projektu     91
  3.22.1. Pełne otwieranie pliku projektu     92
  3.22.2. Otwieranie pliku projektu w trybie tylko do odczytu     93
  3.23. Kończenie pracy     95
  
  4. Instalacja plików dodatkowych     96
  
  5. Wybrane operacje konfiguracyjne     99
  
  5.1. Przywrócenie ustawień domyślnych     99
  5.2. Ustawienia opcji wykorzystywane na kursie     102
  5.2.1. Profile użytkownika     102
  5.2.2. Tworzenie i uaktywnienie profilu     103
  5.2.3. Resetowanie profilu     105
  5.2.4. Karta Wyświetl (Display)     106
  5.2.5. Karta Otwórz i zapisz (Open and Save)     108
  5.2.6. Karta System     110
  5.2.7. Karta Parametry użytkownika (User Preferences)     111
  5.2.8. Karta Pomoce rysunkowe (Drafting)     113
  5.2.9. Karta Modelowanie 3D (3D Modeling)     115
  5.2.10. Karta Wybór (Selection)     116
  5.2.11. Rozmiar wskaźnika zbioru wskazań     118
  5.2.12. Pasek nawigacji (Navigation Bar)     118
  5.2.13. Pasek szybkiego dostępu (Quick Access Toolbar)     119
  5.2.13.1. Modyfikacja paska szybkiego dostępu     120
  5.2.14. Karty i panele narzędzi     120
  5.2.15. Okna typu Paleta i paski narzędzi     122
  5.2.16. Obiekty na Pasku stanu     123
  5.2.17. Ustawienia rysunkowe Skok i siatka (Snap and Grid)     124
  5.2.17.1. Skok (snap)     125
  5.2.17.2. Siatka rysunkowa (Grid)     126
  5.3. Obszary robocze     127
  5.3.1. Ustawienia obszaru roboczego     128
  5.3.2. Definiowanie własnego obszaru roboczego     128
  5.3.3. Wybór obszaru roboczego     130
  
  6. Tworzenie nowego projektu     132
  
  6.1. Typowy algorytm tworzenia nowego projektu     134
  6.2. Ćwiczenia     134
  6.2.1. Tworzenie nowego projektu na podstawie szablonu     134
  6.2.2. Przegląd wybranych obiektów i ustawień szablonu     136
  6.2.3. Zapis utworzonego projektu w folderze roboczym kursu     137
  
  7. Podstawy zarządzania szablonami     139
  
  7.1. Typowy algorytm tworzenia szablonu     139
  7.1.1. Zapis projektu jako szablon – ćwiczenia     141
  7.1.1.1. Szablon-1     142
  7.1.1.2. Szablon-2     144
  7.1.1.3. AJ-ISO-A4     145
  7.1.1.4. Szablon----K     146
  7.1.1.5. Szablon-3D     146
  7.2. Tworzenie nowego projektu bezpośrednio po zapisie szablonu     146
  7.2.1. Ćwiczenia     147
  7.2.2. Przegląd wybranych obiektów i ustawień szablonu z rzutnią     149
  
  8. Współrzędne 2D     151
  
  8.1. Układy współrzędnych 2D     151
  8.2. Wprowadzanie współrzędnych 2D     152
  8.3. Współrzędne kartezjańskie 2D     153
  8.3.1. Współrzędne bezwzględne     154
  8.3.2. Ćwiczenia     155
  8.3.3. Współrzędne względne     157
  8.3.4. Ćwiczenia     158
  
  9. Zadania kontrolne     161
  
  10. Śledzenie biegunowe i bezpośrednie wprowadzanie odległości     163
  
  10.1. Ćwiczenia     164
  
  11. Wymiary obiektów a podziałka rysunkowa     169
  
  11.1. Format jednostek     169
  
  12. Współrzędne biegunowe     172
  
  12.1. Ćwiczenia     173
  
  13. Zadania kontrolne     175
  
  14. Dynamiczne wprowadzanie danych     176
  
  14.1. Elementy trybu wprowadzania dynamicznego     177
  14.2. Konfiguracja trybu wprowadzania dynamicznego     179
  14.3. Wprowadzanie dynamiczne – ćwiczenia     180
  14.4. Weryfikacja długości i kątów – ćwiczenia     184
  
  15. Tworzenie obiektów podstawowych     186
  
  15.1. Odcinek (polecenie – linia)     186
  15.1.1. Opcje     187
  15.1.2. Tryb kontynuacji     187
  15.1.3. Ćwiczenia     188
  15.2. Okrąg     189
  15.2.1. Opcje     190
  15.2.2. Ćwiczenia     191
  15.3. Domyślne wartości wejściowe     194
  15.4. Elipsa     195
  15.4.1. Opcje     195
  15.4.2. Ćwiczenia     196
  15.5. Prosta     196
  15.5.1. Opcje     197
  15.5.2. Ćwiczenia     198
  15.6. Krzywe typu splajn     200
  15.6.1. Opcje     201
  15.6.2. Ćwiczenia     202
  15.7. Łuk     204
  15.7.1. Opcje     205
  15.7.2. Tryb kontynuacji     206
  15.7.3. Ćwiczenia     207
  15.7.3.1. Opcje: Początek, środek     207
  
  16. Ćwiczenia projektowe     210
  
  17. Tworzenie obiektów złożonych     211
  
  17.1. Polilinia     211
  17.1.1. Opcje     212
  17.1.2. Tryb kontynuacji     213
  17.1.3. Ćwiczenia     213
  17.1.4. Sterowanie wypełnieniem     218
  17.2. Wielokąty     219
  17.2.1. Prostokąt     219
  17.2.1.1. Opcje     219
  17.2.2. Ćwiczenia     220
  17.2.3. Inne wielokąty     222
  17.2.3.1. Opcje     223
  17.2.4. Ćwiczenia     223
  17.3. Obiekty opisowe i standardowe     225
  17.3.1. Tworzenie obiektów opisowych     226
  17.3.2. Zmiana listy skal     226
  17.3.3. Aktualizacja obiektów opisowych     226
  17.3.4. Optymalizacja stosowania obiektów opisowych     227
  17.3.4.1. Wydruk w podziałce 1:1     227
  17.3.4.2. Wydruk w podziałce innej niż 1:1     228
  17.4. Obiekty tekstowe     229
  17.4.1. Styl tekstu     230
  17.4.2. Przegląd istniejących stylów tekstu     231
  17.4.2.1. Czcionki TrueType     232
  17.4.2.2. Czcionki typu SHX     233
  17.4.2.3. Wysokość tekstu w definicji stylu     234
  17.4.2.4. Dostępne style tekstu – podsumowanie     234
  17.4.3. Znaki specjalne     235
  17.4.4. Tworzenie wiersza tekstu – ćwiczenia     235
  17.4.5. Zmiana skali opisu istniejących obiektów – ćwiczenia     243
  17.4.6. Opcje tworzenia wiersza tekstu     247
  17.4.7. Tekst wielowierszowy     248
  17.4.8. Definiowanie stylu tekstu i tworzenie tekstu wielowierszowego – ćwiczenia     249
  17.4.9. Inne operacje wykonywane za pomocą edytora tekstu wielowierszowego     253
  17.4.9.1. Wybrane operacje formatowania akapitów, znaków oraz symbole i ułamki     254
  17.4.9.2. Pola tekstowe     254
  17.4.9.3. Opcje dopasowania (wyrównania) tekstu     255
  17.5. Tabele     256
  17.5.1. Styl tabeli     256
  17.5.2. Tworzenie tabeli     257
  17.5.3. Ćwiczenia     257
  17.6. Kreskowanie i wypełnienie     261
  17.6.1. Rodzaje kreskowania     263
  17.6.2. Definiowanie kreskowania     265
  17.6.2.1. Opcja domyślna – Wskaż punkty (Pick Points)     265
  17.6.2.2. Opcja Wybierz obiekty (Select Objects)     266
  17.6.3. Ćwiczenia     267
  17.7. Inne obiekty     269
  
  18. Narzędzia rysowania precyzyjnego     271
  
  18.1. Tryby lokalizacji     271
  18.1.1. Stałe tryby lokalizacji     273
  18.1.2. Chwilowy tryb lokalizacji     275
  18.1.3. Zestawienie trybów lokalizacji     276
  
  19. Ćwiczenia projektowe     278
  
  19.1. Wprowadzenie     279
  19.2. Rysowanie trójkąta     279
  19.3. Rysowanie wysokości trójkąta     280
  19.4. Rysowanie okręgów stycznych     281
  19.5. Rysowanie pozostałych odcinków     283
  19.6. Rysowanie nietypowego okręgu     284
  
  20. Narzędzia rysowania precyzyjnego – śledzenie     287
  
  20.1. Tymczasowe punkty śledzenia     288
  20.2. Ćwiczenia     288
  20.2.1. Włączanie tymczasowego punktu śledzenia     289
  20.2.2. Wyłączanie tymczasowego punktu śledzenia     290
  
  21. Zadania kontrolne     293
  
  22. Sterowanie wyświetlaniem 2D     297
  
  22.1. Narzędzie ViewCube w modelu 2D     298
  22.2. Wyświetlanie siatki rysunkowej     298
  22.3. Uwagi ogólne     299
  22.4. Panoramowanie     299
  22.5. Ćwiczenia     300
  22.6. Operowanie powiększeniem     301
  22.7. Ćwiczenia     302
  22.7.1. Szybki zoom     302
  22.7.2. Okno     303
  22.7.3. Zoom i nowy fragment     304
  22.7.4. Zakres     304
  22.7.5. Wszystko i Okno     305
  22.7.6. Skala względna     306
  22.7.7. Poprzedni widok     306
  22.7.8. Okno i poprzedni     307
  22.8. Strategie sterowania wyświetlaniem     307
  22.8.1. Bez użycia rolki     307
  22.8.2. Z użyciem rolki     308
  22.8.3. Inne narzędzia sterowania wyświetlaniem     310
  
  23. Edycja obiektów     311
  
  23.1. Ogólna metoda edycji     312
  23.2. Zbiory wskazań (kolekcje)     313
  23.2.1. Wybieranie pojedynczego obiektu     314
  23.2.1.1. Wybór elementów pokrywających się (metoda standardowa)     314
  23.2.1.2. Wybór elementów pokrywających się (cykliczny)     315
  23.2.2. Uzupełnianie kolekcji     316
  23.2.3. Usuwanie elementu z kolekcji     317
  23.2.4. Wybór za pomocą okna     317
  23.2.4.1. Okno typu przecinającego     318
  23.2.4.2. Okno typu ciągłego     318
  23.2.5. Niejawne opcje wybierania obiektów     319
  23.3. Usuwanie obiektów     320
  23.3.1. Ćwiczenia     321
  23.4. Przekształcenia o wektor     321
  23.4.1. Metoda „punkt bazowy” (skąd–dokąd)     322
  23.4.1.1. Ogólny algorytm metody „punkt bazowy” (skąd–dokąd)     323
  23.4.2. Metoda „przesunięcie” (o ile i w którą stronę)     323
  23.4.2.1. Ogólny algorytm metody „przesunięcie” (o ile i w którą stronę)     324
  23.5. Przesuwanie obiektów     325
  23.5.1. Ćwiczenia     325
  23.6. Przesuwanie ortogonalne za pomocą klawiatury (Nudging)     329
  23.6.1. Ćwiczenia     330
  23.7. Kopiowanie obiektów     331
  23.7.1. Opcje     331
  23.7.2. Ćwiczenia     332
  23.8. Rozciąganie obiektów     333
  23.8.1. Ćwiczenia     335
  23.9. Kopiowanie obiektów w szyku     337
  23.9.1. Szyki standardowe i zespolone     338
  23.9.1.1. Szyk prostokątny     339
  23.9.1.2. Szyk biegunowy     339
  23.9.1.3. Szyk wzdłuż ścieżki     339
  23.9.2. Ćwiczenia     340
  23.9.2.1. Szyk prostokątny     340
  23.9.2.2. Szyk biegunowy     343
  23.9.2.3. Szyk wzdłuż ścieżki     346
  23.10. Kopiowanie obiektów przez odsunięcie     347
  23.10.1. Ćwiczenia     348
  23.11. Lustrzane odbicie     351
  23.11.1. Ćwiczenia     352
  23.12. Skalowanie     354
  23.12.1. Ćwiczenia     355
  23.13. Obracanie obiektów     357
  23.13.1. Ćwiczenia     358
  23.14. Ucinanie i wydłużanie obiektów     360
  23.14.1. Ogólna metoda ucinania i wydłużania     361
  23.14.1.1. Pełny algorytm ucinania i wydłużania     361
  23.14.1.2. Skrócony algorytm ucinania i wydłużania     362
  23.14.1.3. Uwagi dodatkowe     363
  23.14.2. Ćwiczenia     363
  23.15. Przedłużanie i skracanie obiektów     366
  23.15.1. Ćwiczenia     367
  23.16. Przerywanie obiektów     368
  23.16.1. Ćwiczenia     369
  23.17. Łączenie obiektów     373
  23.17.1. Ćwiczenia     373
  23.18. Fazowanie krawędzi     374
  23.18.1. Ćwiczenia     376
  23.19. Zaokrąglanie krawędzi     380
  23.19.1. Ćwiczenia     381
  23.20. Rozbijanie obiektów złożonych     384
  23.20.1. Ćwiczenia     385
  23.21. Indywidualne polecenia edycyjne     386
  23.21.1. Łączenie odcinków i łuków w polilinię – edycja polilinii     388
  23.21.2. Ćwiczenia     388
  23.21.3. Inne indywidualne polecenia edycyjne     390
  23.21.4. Edycja kreskowania – ćwiczenia     390
  23.21.4.1. Zmiana skali opisu     392
  23.21.5. Edycja tekstu – ćwiczenia     392
  23.21.5.1. Zmiana skali opisu     393
  23.21.6. Ćwiczenia dodatkowe     393
  
  24. Ćwiczenia projektowe     395
  
  25. Zadania kontrolne     401
  
  26. Edycja za pomocą uchwytów     403
  
  26.1. Wybór metody edycji     403
  26.2. Uchwyty standardowe     404
  26.2.1. Ogólna metoda edycji     407
  26.2.1.1. Pełny algorytm edycji za pomocą uchwytów     407
  26.2.1.2. Skrócony algorytm edycji za pomocą uchwytów     408
  26.2.2. Ćwiczenia     409
  26.2.2.1. Rozciąganie odcinka     409
  26.2.2.2. Przesuwanie i rozciąganie okręgu     410
  26.2.2.3. Inne operacje edycyjne     412
  26.3. Uchwyty wielofunkcyjne     413
  26.3.1. Ogólna metoda edycji za pomocą uchwytów wielofunkcyjnych     414
  26.3.2. Ćwiczenia     415
  
  27. Zadania kontrolne     418
  
  28. Ćwiczenia przejściowe     420
  
  28.1. Rysowanie projektu BUD1     420
  28.1.1. Podstawowa koncepcja rozwiązania     421
  28.1.2. Realizacja koncepcji podstawowej     421
  28.1.3. Koncepcje alternatywne     422
  28.2. Rysowanie projektu DET1     423
  28.2.1. Podstawowa koncepcja rozwiązania     424
  28.2.2. Realizacja koncepcji podstawowej     425
  28.2.2.1. Pierwszy fragment łamanej     425
  28.2.2.2. Drugi fragment łamanej     427
  28.2.2.3. Kopiowanie przez odsunięcie     427
  28.2.2.4. Obcięcie końców     428
  28.2.2.5. Analiza dostępnych stylów tekstu     429
  28.2.2.6. Propozycja definicji nowego stylu tekstu     429
  28.2.2.7. Ocena wysokości napisu (tekstu)     430
  28.2.2.8. Weryfikacja propozycji stylu i wysokości napisu     430
  28.2.2.9. Definiowanie nowego stylu tekstu     430
  28.2.2.10. Tworzenie napisu     430
  28.2.3. Inne koncepcje rysowania zarysu     431
  28.2.3.1. Uniwersalny kalkulator klasyczny     431
  28.2.3.2. Paleta narzędzi Kalkulator (QuickCalc)     432
  28.2.3.3. Tryb śledzenia     433
  28.3. Rysowanie projektu DET2     434
  28.3.1. Tryb śledzenia i tymczasowy punkt lokalizacji     435
  28.3.2. Tryb śledzenia     436
  28.3.3. Rysowanie okręgu     437
  28.3.4. Napisy     438
  28.3.4.1. Propozycja definicji nowego stylu tekstu     438
  28.3.4.2. Ocena wysokości napisów     439
  28.3.4.3. Weryfikacja propozycji stylu i wysokości napisu     439
  28.3.4.4. Definiowanie nowego stylu tekstu     439
  28.3.4.5. Tworzenie napisów     440
  
  29. Właściwości ogólne obiektów     441
  
  29.1. Technika warstw     442
  29.2. Właściwości logiczne i określone wprost     444
  29.2.1. Właściwości logiczne     444
  29.2.2. Właściwości określone wprost     444
  29.2.3. Właściwości logiczne a określone wprost     445
  29.3. Właściwości bieżące i właściwości kolekcji obiektów     445
  29.4. Rodzaj linii     447
  29.4.1. Wczytywanie i usuwanie rodzaju linii – ćwiczenia     448
  29.4.2. Efektywne zarządzanie rodzajami linii     453
  29.4.2.1. Poprawna organizacja środowiska pracy     453
  29.4.2.2. Wymuszona praca w źle zorganizowanym środowisku     454
  29.4.3. Skala rodzaju linii     456
  29.4.3.1. Indywidualna skala rodzaju linii nowo tworzonych obiektów     456
  29.4.3.2. Skala globalna rodzaju linii     457
  29.4.3.3. Indywidualna skala rodzaju linii obiektu     457
  29.4.3.4. Całkowita skala rodzaju linii obiektu     457
  29.4.4. Określanie całkowitej skali rodzaju linii obiektu     458
  29.4.4.1. Sposób wyświetlania linii na rysunku     459
  29.5. Szerokość (grubość) linii     460
  29.5.1. Standardowa szerokość (grubość) linii     461
  29.5.2. Regulacja sposobu wyświetlania szerokości (grubości) linii     462
  29.6. Kolor     463
  29.7. Przezroczystość ogólna     464
  29.8. Sterowanie właściwościami za pośrednictwem warstwy     466
  29.9. Budowa struktury warstw – ćwiczenia     467
  29.9.1. Wczytanie definicji linii     468
  29.9.2. Zmiana nazwy i koloru warstwy     469
  29.9.3. Tworzenie nowej warstwy     470
  29.9.4. Ustawianie warstwy bieżącej     472
  29.9.5. Usuwanie warstwy     472
  29.9.6. Modyfikacja struktury i właściwości warstw     473
  29.10. Operacje na warstwach – ćwiczenia     474
  29.10.1. Filtry warstw     474
  29.10.2. Wybór warstwy aktualnej     475
  29.10.3. Blokowanie (ukrywanie) warstwy     477
  29.10.4. Przenoszenie obiektów na inną warstwę     478
  29.10.5. Uzgadnianie właściwości     479
  29.10.6. Właściwość określona wprost     480
  29.10.7. Zmiana właściwości obiektów przez warstwę     481
  
  30. Ćwiczenia przejściowe     483
  
  30.1. Szablon ze strukturą warstw     483
  
  31. Wymiarowanie     489
  
  31.1. Styl wymiarowania     493
  31.2. Czynności wstępne     494
  31.3. Ogólne warianty wymiarowania     495
  31.4. Wymiar liniowy     496
  31.4.1. Ćwiczenia     497
  31.5. Wymiar normalny     501
  31.5.1. Ćwiczenia     502
  31.6. Ćwiczenia     503
  31.7. Wymiary promienia i średnicy     504
  31.7.1. Znacznik środka     505
  31.7.2. Ćwiczenia     505
  31.8. Wymiar kątowy     507
  31.8.1. Ćwiczenia     508
  31.9. Dołączanie przedrostka i przyrostka     509
  31.9.1. Ćwiczenia     509
  31.10. Szybkie wymiarowanie     514
  31.10.1. Modyfikacja stylu wymiarowania     515
  31.10.2. Ćwiczenia     516
  31.11. Linie i wielolinie odniesienia     518
  31.11.1. Styl wielolinii odniesienia     520
  31.11.2. Tworzenie wielolinii odniesienia     521
  31.11.3. Edycja wielolinii odniesienia     522
  31.11.4. Ćwiczenia     523
  31.11.4.1. Tworzenie wielolinii     524
  31.11.4.2. Edycja wielolinii za pomocą uchwytów     525
  31.11.4.3. Dołączanie i usuwanie linii odniesienia     526
  31.11.4.4. Wyrównywanie położenia wielolinii     528
  31.11.4.5. Grupowanie wielolinii     530
  31.11.4.6. Modyfikacja stylu wielolinii     531
  31.11.4.7. Ćwiczenie kontrolne     532
  31.11.4.8. Zmiana skali opisu wielolinii odniesienia     533
  31.12. Podstawy edycji wymiarów     533
  31.12.1. Zmiana skali opisu     534
  31.12.2. Ćwiczenia     534
  31.12.2.1. Edycja za pomocą uchwytów     534
  31.12.2.2. Porządkowanie rozmieszczenia wymiarów     537
  31.12.2.3. Przerywanie obiektów wymiarowych     537
  31.12.2.4. Inne operacje edycyjne     538
  31.13. Inne narzędzia wymiarowania i edycji wymiarów     539
  
  32. Uniwersalne narzędzia zarządzania właściwościami obiektów     540
  
  32.1. Szybkie właściwości istniejących obiektów     541
  32.1.1. Bez włączania przełącznika SW (QP)     541
  32.1.2. Przy włączonym przełączniku SW (QP)     542
  32.2. Właściwości istniejących obiektów     543
  32.2.1. Ćwiczenia     544
  32.3. Uzyskiwanie informacji o istniejących obiektach     549
  32.3.1. Lista informacji o istniejących obiektach     550
  32.3.2. Pomiar odległości     550
  32.3.3. Odczyt współrzędnych punktu     550
  32.3.4. Pomiar pola powierzchni     550
  32.3.5. Nowe narzędzia pomiarowe     551
  
  33. Ćwiczenia przejściowe     552
  
  33.1. Wymiarowanie projektu BUD1     552
  33.2. Wymiarowanie projektu DET1     553
  33.3. Wymiarowanie projektu DET2     559
  33.4. Edycja projektu DET1     563
  33.4.1. Rozciągnięcie     564
  33.4.2. Fazowania i zaokrąglenia     565
  33.4.3. Edycja istniejących wymiarów     565
  33.4.3.1. Edycja za pomocą uchwytów     566
  33.4.3.2. Edycja metodą doczepiania     567
  33.4.3.3. Monitor opisu (Annotation Monitor)     568
  33.4.3.4. Dalsze operacje edycyjne     568
  33.4.4. Tworzenie nowych wymiarów     569
  33.4.4.1. Definiowanie nowych stylów wymiarowania     570
  33.4.4.2. Zastosowanie zdefiniowanych stylów wymiarowania     574
  33.4.5. Inne operacje     575
  33.4.6. Definiowanie podstylu wymiarowania     576
  33.5. Edycja projektu DET2     577
  
  34. Poprawna organizacja środowiska pracy     578
  
  34.1. Zarządzanie rodzajami linii     578
  34.2. Zarządzanie stylami tekstu     579
  34.3. Zarządzanie stylami wymiarowania     580
  
  35. Ćwiczenia przejściowe     581
  
  35.1. Modyfikacja szablonu ze strukturą warstw     581
  35.1.1. Arkusz obszaru papieru     587
  
  36. Projekt końcowy     590
  
  36.1. Uwagi ogólne     591
  36.2. Wymagania podstawowe     591
  36.3. Wymagania dodatkowe     592
  36.4. Czynności wstępne     592
  36.5. Tworzenie zarysu     593
  36.6. Wymiarowanie     596
  36.6.1. Wymiarowanie faz i zaokrągleń     597
  36.6.2. Wymiar obrócony     598
  36.6.3. Pozostałe wymiary     599
  36.6.4. Kreskowanie     601
  36.6.5. Tabliczka rysunkowa     603
  36.6.6. Operacje końcowe     603
  36.7. Ćwiczenie kontrolne     604
  36.8. Narzędzia wydruku dokumentacji     606
  36.9. Wydruk dokumentacji z obszaru modelu     606
  36.9.1. Ustawienia strony     607
  36.9.2. Podgląd wydruku     609
  36.9.3. Uruchomienie wydruku     611
  
  37. Podstawy techniki bloków     615
  
  37.1. Ćwiczenia     618
  37.1.1. Tworzenie bloku     619
  37.1.2. Wstawianie bloku     621
  37.1.3. Zapis definicji bloku na dysku     623
  37.1.4. Wstawianie pliku     624
  37.1.5. Modyfikacja pliku bloku na dysku     625
  37.1.6. Modyfikacja definicji bloku bezpośrednio w miejscu wstawienia     627
  37.1.7. Zmiana skali opisu     630
  
  38. Zaawansowane techniki wykonywania i wydruku dokumentacji     631
  
  38.1. Sposoby przygotowania dokumentacji pod kątem wydruku     631
  38.2. Przygotowanie bloku z atrybutami tekstowymi     634
  38.2.1. Atrybuty tekstowe     636
  38.3. Wydruk z wykorzystaniem układów arkuszy     637
  38.4. Wydruk arkusza – wymiary w obszarze modelu     637
  38.4.1. Ustawienia strony     638
  38.4.2. Wstawianie bloku z atrybutami     645
  38.4.3. Tworzenie i skalowanie rzutni     647
  38.4.4. Zmiana obiektów nieopisowych na opisowe     651
  38.4.5. Porządkowanie rozmieszczenia wymiarów     654
  38.4.6. Postępowanie z obiektami nieopisowymi     654
  38.4.7. Przenoszenie napisu na kartę arkusza     655
  38.4.8. Obszar papieru i modelu na arkuszu (Layout)     656
  38.4.8.1. Obszar modelu na arkuszu     656
  38.4.8.2. Obszar papieru na arkuszu     657
  38.4.9. Ustalanie położenia obiektów w rzutni     658
  38.4.10. Style wydruku zależne od koloru     659
  38.4.11. Wypełnianie pól tabliczki rysunkowej – atrybuty tekstowe     662
  38.4.12. Blokowanie rzutni     664
  38.4.13. Obiekty opisowe dla innej skali rzutni     665
  38.5. Wydruk arkusza – wymiary w obszarze papieru     667
  38.6. Projekty w jednostkach innych niż milimetry     672
  38.7. Wymiary w obu obszarach     674
  38.8. Przywracanie zespolenia wymiarów – Monitor opisu (Annotation Monitor)     675
  38.8.1. Ćwiczenia     676
  
  39. Design Center     678
  
  39.1. Wstawianie bloku za pomocą DesignCenter – ćwiczenia     680
  
  40. Palety narzędzi użytkownika     683
  
  40.1. Ćwiczenia     683
  40.1.1. Tworzenie palety     683
  40.1.2. Wstawianie bloku z palety     684
  40.1.3. Modyfikacja palety narzędzi     684
  40.1.4. Usuwanie narzędzi i palet     686
  40.2. Sterowanie widocznością okna palet narzędzi     686
  
  41. Zadania kontrolne     688
  
  42. Nieparametryczne projektowanie 2D – uwagi końcowe     692
  
  CZĘŚĆ II. PARAMETRYCZNE PROJEKTOWANIE 2D     695
  
  43. Podstawowe pojęcia     697
  
  43.1. Parametryczność     697
  43.2. Więzy i wymiary     697
  43.2.1. Więzy geometryczne     698
  43.2.2. Więzy wymiarowe     699
  43.2.3. Wymiary     700
  43.3. Przykład rysunku parametrycznego i nieparametrycznego     700
  
  44. Konfiguracja narzędzi więzów     703
  
  45. Operowanie więzami geometrycznymi – ćwiczenia     706
  
  45.1. Automatyczne wprowadzanie więzów geometrycznych     706
  45.2. Sterowanie widocznością więzów geometrycznych     710
  45.2.1. Selektywne wyświetlanie więzów geometrycznych     711
  45.3. Sprawdzenie poprawności systemu więzów geometrycznych     712
  45.4. Usuwanie więzów geometrycznych     713
  45.5. Ręczne wprowadzanie więzów geometrycznych     714
  45.6. Stopnie swobody     717
  45.7. Wprowadzanie więzów geometrycznych podczas tworzenia i edycji obiektów     718
  
  46. Operowanie więzami wymiarowymi – ćwiczenia     721
  
  46.1. Konfiguracja narzędzi więzów wymiarowych     723
  46.1.1. Sterowanie widocznością więzów wymiarowych w formie dynamicznej     724
  46.2. Więzy wymiarowe zdefiniowane przez jeden obiekt     725
  46.3. Więzy wymiarowe zdefiniowane przez dwa obiekty     726
  46.4. Wymiary nadmiarowe     728
  46.5. Zmiana sposobu wyświetlania więzów wymiarowych     729
  46.5.1. Zmiana formy więzów wymiarowych     730
  46.6. Wyświetlanie i ukrywanie więzów w formie dynamicznej     731
  46.7. Edycja wartości więzów wymiarowych     731
  46.7.1. Parametryczne modyfikacje konstrukcji     733
  46.7.2. Parametry użytkownika     734
  46.7.3. Filtry i grupy parametrów     737
  46.7.4. Edycja wartości więzów za pomocą uchwytów standardowych     739
  
  47. Ćwiczenia przejściowe     740
  
  47.1. Typoszereg z parametrem użytkownika     740
  47.1.1. Wprowadzanie więzów geometrycznych     741
  47.1.2. Nakładanie więzów wymiarowych     743
  47.1.3. Parametryczne modyfikacje konstrukcji     745
  47.2. Typoszereg bez parametru użytkownika     746
  47.2.1. Wprowadzanie więzów geometrycznych     747
  47.2.2. Nakładanie więzów wymiarowych     749
  47.2.3. Parametryczne modyfikacje konstrukcji     750
  47.2.4. Inny sposób modelowania symetrii     751
  
  48. Zadania kontrolne     752
  
  49. Transformacja wymiarów na więzy     753
  
  50. Ćwiczenia przejściowe     754
  
  50.1. Transformacja projektu DET2     754
  50.1.1. Wprowadzanie więzów geometrycznych     755
  50.1.2. Transformacja więzów wymiarowych     756
  50.1.3. Tworzenie i wiązanie punktu konstrukcyjnego     758
  50.1.4. Formatowanie więzów wymiarowych     759
  50.1.5. Parametryczne modyfikacje konstrukcji     761
  50.2. Parametryzacja otworu w projekcie DET2     762
  
  51. Parametryczne projektowanie 2D – uwagi końcowe     766
  
  CZĘŚĆ III. PODSTAWY MODELOWANIA 3D     767
  
  52. Interfejs użytkownika podczas pracy 3D     769
  52.1. Opcje modelowania 3D     770
  
  53. Sterowanie wyświetlaniem 3D – ćwiczenia     772
  
  53.1. Zmiana sposobu wyświetlania modelu     773
  53.2. Zmiana sposobu budowy obrazu     773
  53.3. Narzędzie ViewCube     774
  53.3.1. Widoki standardowe     776
  53.3.2. Redefinicja widoku głównego (Home View)     777
  53.4. Narzędzia SteeringWheels     778
  53.4.1. Zmiana środka obrotu     780
  53.4.2. Wywoływanie poprzednich i następnych widoków     780
  53.4.3. Inne operacje     781
  53.5. Nazwane widoki     781
  
  54. Układy współrzędnych     783
  
  54.1. Układy współrzędnych w przestrzeni 3D     783
  54.1.1. Układ globalny i lokalne układy współrzędnych     785
  54.1.2. Symbol układu współrzędnych     785
  54.2. Zarządzanie układami współrzędnych     786
  54.3. Standardowe metody zarządzania układami współrzędnych – ćwiczenia     787
  54.3.1. Definiowanie lokalnego układu współrzędnych     788
  54.3.2. Zapisywanie lokalnego układu współrzędnych     789
  54.3.3. Uaktywnianie zapisanego lokalnego układu współrzędnych     791
  54.3.4. Wywołanie widoku planarnego     791
  54.3.5. Definiowanie LUW na obiekcie     792
  54.3.5.1. Obiekt typu linia (krawędź)     793
  54.3.6. Usuwanie zapisanego lokalnego układu współrzędnych     794
  54.4. Zarządzanie układami współrzędnych metodą edycji symbolu (ikony) układu – ćwiczenia     796
  54.4.1. Definiowanie układu współrzędnych na powierzchni (ścianie)     796
  54.4.2. Zapisywanie lokalnego układu współrzędnych metodą edycji uchwytów     798
  54.5. Dynamiczny LUW     799
  
  55. Wstęp do modelowania 3D     800
  
  55.1. Parametryczność a modele 3D     801
  55.1.1. Modele bryłowe     801
  55.1.2. Modele powierzchniowe     802
  
  56. Tworzenie obiektów 3D metodami 2D     803
  
  56.1. Model krawędziowy – ćwiczenia     803
  56.2. Klasyczne siatki wielokątne – ćwiczenia     805
  56.3. Wysokość i poziom     807
  56.3.1. Ćwiczenia     809
  56.4. Polibryły – ćwiczenia     811
  
  57. Klasyczne obiekty 3D     814
  
  57.1. Bryły elementarne – ćwiczenia     814
  57.2. Powierzchnie elementarne     816
  
  58. Operacje logiczne Boole’a – ćwiczenia     819
  
  59. Operacje modelowania 3D za pomocą profilu     823
  
  59.1. Interfejs użytkownika podczas modelowania 3D za pomocą profilu     824
  59.2. Modelowanie bryłowe za pomocą profilu – ćwiczenia     824
  59.3. Wyciąganie – ćwiczenia     826
  59.4. Obrót – ćwiczenia     828
  59.5. Przeciąganie – ćwiczenia     830
  59.6. Rozpinanie powierzchni – ćwiczenia     832
  
  60. Edycja obiektów 3D     836
  
  60.1. Czynności wstępne i konfiguracyjne     837
  60.2. Metauchwyty     838
  60.2.1. Ograniczanie zakresu operacji edycyjnej     839
  60.3. Podobiekty     840
  60.3.1. Wybór podobiektów     840
  60.3.1.1. Wybór podobiektów z wykorzystaniem filtrów     841
  60.3.1.2. Wybór podbryły bez stosowania filtru     842
  60.3.1.3. Cykliczny wybór podbrył     842
  60.4. Rodzaje uchwytów     843
  60.5. Ćwiczenia     843
  60.5.1. Przesunięcie swobodne     844
  60.5.2. Przesunięcie ograniczone     845
  60.5.3. Obrót ograniczony     846
  60.5.4. Przesunięcie z kolekcją uchwytów aktywnych     847
  60.5.5. Rejestrowanie historii modelowania bryły     848
  60.5.6. Edycja właściwości obiektów 3D     849
  60.5.7. Usuwanie historii obiektów 3D     849
  
  61. Ćwiczenia przejściowe     851
  
  61.1. Transformacja projektu BUD1 do przestrzeni 3D     851
  61.2. Edycja projektu BUD1     854
  61.3. Model 3D sworznia     855
  61.4. Edycja modelu 3D sworznia     858
  
  62. Redagowanie rzutów 2D na podstawie modelu 3D     860
  
  62.1. Uwagi dotyczące terminologii     860
  62.2. Podstawy redagowania rzutów     861
  62.2.1. Rzut bazowy (Base View) i rzuty pochodne – ćwiczenia     861
  62.2.2. Rzut prostokątny i izometryczny – ćwiczenia     863
  62.2.3. Rzut typu przekrój (Section) – ćwiczenia     864
  62.2.4. Rzut typu szczegół (Detail View) – ćwiczenia     868
  62.3. Podstawy edycji rzutów – ćwiczenia     871
  62.3.1. Styl rzutu typu przekrój (Section)     872
  62.3.2. Wyłączanie przekrojów składników     873
  62.3.3. Sterowanie widocznością krawędzi     874
  62.3.4. Modyfikacja właściwości warstw     875
  62.3.5. Zmiana wyrównania rzutów     876
  62.3.5.1. Przerwanie wyrównania rzutów     877
  62.3.6. Edycja kreskowania rzutów     878
  62.3.7. Indywidualna edycja oznaczenia (etykiety) rzutu     879
  62.3.8. Inne operacje edycyjne rzutów     880
  62.3.9. Edycja linii cięcia     881
  62.3.10. Inne operacje edycyjne     884
  62.4. Aktualizacja rzutów     885
  62.4.1. Aktualizacja rzutów po zmianie modelu 3D     885
  62.4.2. Aktualizacja rzutów po zmianie zestawu składników modelu 3D     888
  
  63. Modelowanie 3D – uwagi końcowe     890
  
  CZĘŚĆ IV. PODSTAWY USŁUGI SIECIOWEJ I SYSTEMU AUTOCAD WS     891
  
  64. AutoCAD WS jako element usługi Autodesk 360     895
  
  65. AutoCAD WS jako usługa sieciowa     896
  
  65.1. Praca za pomocą przeglądarki internetowej     896
  65.1.1. Logowanie do serwisu AutoCAD WS     896
  65.1.2. Przesyłanie (Upload) pliku     897
  65.1.3. Edycja pliku     899
  65.1.4. Pobieranie (Download) pliku z serwisu sieciowego     904
  65.1.5. Przegląd pliku po edycji     905
  
  66. AutoCAD WS na urządzeniach przenośnych     906
  
  66.1. Podstawowe techniki pracy     907
  66.2. Przygotowanie urządzenia do pracy     907
  66.3. Logowanie do serwisu AutoCAD WS     908
  66.4. Podstawowe operacje konfiguracyjne     908
  66.5. Synchronizacja urządzenia z serwisem AutoCAD WS     909
  66.6. Otwieranie pliku na urządzeniu     909
  66.7. Edycja lokalna pliku     910
  66.7.1. Usuwanie obiektów     910
  66.7.2. Tworzenie obiektów     910
  66.7.3. Edycja istniejących obiektów     912
  66.7.4. Elementy opisu rysunku     913
  66.7.5. Obserwacja modelu w przestrzeni 3D     914
  66.8. Ponowna synchronizacja urządzenia z serwisem AutoCAD WS     915
  66.9. Usuwanie plików lokalnych     916
  66.10. Wylogowanie z serwisu AutoCAD WS na urządzeniu przenośnym     917
  
  67. Zarządzanie danymi projektowymi (PDM) i projektowanie współbieżne (CD)    918
  
  67.1. Projektowanie współbieżne     918
  67.1.1. Przygotowanie danych     918
  67.1.2. Logowanie do usługi i przesłanie pliku danych     919
  67.1.3. Dołączanie konstruktora do zespołu     919
  67.1.4. Praca zespołowa     921
  67.2. Elementy zarządzania danymi     924
  67.2.1. Zarządzanie z serwisu AutoCAD WS     924
  
  68. Podstawy usługi sieciowej i systemu AutoCAD WS – uwagi końcowe     926
  
  Bibliografia     928
  Skorowidz     929
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia