AutoCAD 2011/LT2011+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D. Wersja polska i angielska

AutoCAD 2011/LT2011+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D. Wersja polska i angielska

9 ocen

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

47,45

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik zawiera kompletny kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D/3D oraz drukowania dokumentacji wyrobów dowolnej branży i o dowolnym stopniu złożoności, za pomocą programów AutoCAD 2011 lub AutoCAD LT 2011 (tylko 2D) oraz nowszych, w polskiej lub angielskiej wersji językowej.


Rok wydania2010
Liczba stron800
KategoriaCAD/CAM
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-16434-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Koncepcja i zawartość podręcznika    21
    1.1. Zawartość programowa    21
    1.2. Zakładany efekt i metodyka szkolenia    22
    1.3. Przeznaczenie    23
  
  2. Zastosowane oznaczenia    24
    2.1. Oznaczenia podstawowe    24
    2.2. Sposoby wydawania poleceń    25
      2.2.1. Wstążka    25
      2.2.2. Menu aplikacji    28
      2.2.3. Pasek szybkiego dostępu i menu rozwijane    29
      2.2.4. Pasek nawigacji    30
      2.2.5. Menu kursora    30
      2.2.6. Wiersz poleceń i nazwy poleceń    31
      2.2.7. Inne operacje    32
    2.3. Formatowanie dialogu w wierszu poleceń    33
      2.3.1. Wskazówki metodyczne    34
    2.4. Instrukcje do ćwiczeń    35
      2.4.1. Dane wyjściowe do ćwiczeń    35
      2.4.2. Polecenia ćwiczeń i rozwiązania    36
    2.5. Narzędzia niedostępne w wersji LT    37
  
  CZĘŚĆ I. NIEPARAMETRYCZNE PROJEKTOWANIE 2D    39
  
    3. Podstawy środowiska AutoCAD    41
      3.1. Techniki pracy za pomocą myszy    41
      3.2. Uruchamianie programu    43
      3.3. Podstawowe elementy okna programu    45
        3.3.1. Rozszerzone etykiety narzędzi    46
        3.3.2. Operacje wykonywane za pomocą wstążki    47
          3.3.2.1. Podsumowanie    49
        3.3.3. Przełączniki i przyciski na Pasku stanu    51
          3.3.3.1. Wyświetlanie przełączników i przycisków na pasku    51
          3.3.3.2. Przełączanie przełączników    53
        3.3.4. Karta modelu i karty arkuszy (układów)    54
      3.4. Metody wydawania poleceń    55
      3.5. Wydawanie polecenia za pomocą panelu wstążki    55
        3.5.1. Ćwiczenia    55
      3.6. Podstawowe kształty kursora    57
        3.6.1. Kursor graficzny    57
        3.6.2. Wskaźnik zbioru wskazań    58
        3.6.3. Kursor graficzny ze wskaźnikiem zbioru wskazań    58
      3.7. Cofanie i ponawianie polecenia – ćwiczenia    59
      3.8. Wyszukiwanie polecenia za pomocą Menu aplikacji    60
        3.8.1. Ćwiczenia    60
      3.9. Wydawanie polecenia za pomocą klawiatury    61
        3.9.1. Okno poleceń i wiersz poleceń    61
        3.9.2. Rysowanie odcinków za pomocą klawiatury – ćwiczenia    63
      3.10. Opcje poleceń    64
        3.10.1. Opcja domyślna    66
        3.10.2. Pozostałe opcje    67
        3.10.3. Opcje polecenia linia (line)    67
        3.10.4. Przykłady opcji innych poleceń    68
        3.10.5. Ćwiczenia    69
      3.11. Przerywanie działania polecenia    69
      3.12. Powtarzanie poleceń    70
      3.13. Ćwiczenia    71
      3.14. System pomocy (Help)    71
      3.15. Wydawanie polecenia za pomocą paska szybkiego dostępu    76
      3.16. Usuwanie obiektów – ćwiczenia    77
      3.17. Zapisywanie projektu na dysku    79
      3.18. Podstawowe typy plików    81
      3.19. Ponowny zapis projektu na dysku    81
      3.20. Zapisywanie kopii projektu na dysku    82
      3.21. Zamykanie okna projektu    83
      3.22. Otwieranie istniejącego projektu    84
        3.22.1. Pełne otwieranie pliku projektu    85
        3.22.2. Otwieranie pliku projektu w trybie tylko do odczytu    86
      3.23. Kończenie pracy    88
  
    4. Instalacja plików dodatkowych    89
  
    5. Wybrane operacje konfiguracyjne    92
      5.1. Ustawienia opcji wykorzystywane na kursie    92
        5.1.1. Profile użytkownika    93
        5.1.2. Tworzenie i uaktywnienie profilu    94
        5.1.3. Resetowanie profilu    95
        5.1.4. Karta Wyświetl (Display)    96
        5.1.5. Karta Otwórz i zapisz (Open and Save)    98
        5.1.6. Karta System    99
        5.1.7. Karta Parametry użytkownika (User Preferences)    100
        5.1.8. Karta Pomoce rysunkowe (Drafting)    102
        5.1.9. Karta Modelowanie 3D (3D Modeling)    104
        5.1.10. Karta Wybór (Selection)    105
        5.1.11. Rozmiar wskaźnika zbioru wskazań    107
      5.2. Operowanie kartami i panelami narzędzi    107
        5.2.1. Wyświetlanie i ukrywanie elementów interfejsu    107
        5.2.2. Zmiana położenia elementów interfejsu    108
      5.3. Okna typu Paleta i paski narzędzi    109
      5.4. Obiekty na Pasku stanu    110
      5.5. Obszary robocze    111
        5.5.1. Ustawienia obszaru roboczego    111
        5.5.2. Definiowanie własnego obszaru roboczego    112
        5.5.3. Wybór obszaru roboczego    114
  
    6. Tworzenie nowego projektu    116
      6.1. Typowy algorytm tworzenia nowego projektu    119
      6.2. Ćwiczenia    119
        6.2.1. Tworzenie nowego projektu na podstawie szablonu    119
        6.2.2. Przegląd wybranych obiektów i ustawień szablonu    121
        6.2.3. Zapis utworzonego projektu w folderze roboczym kursu    122
  
    7. Podstawy zarządzania szablonami    124
      7.1. Typowy algorytm tworzenia szablonu    124
        7.1.1. Zapis projektu jako szablon – ćwiczenia    126
          7.1.1.1. Szablon-1    126
          7.1.1.2. Szablon-2    128
          7.1.1.3. AJ-ISO-A4    129
          7.1.1.4. Szablon----K    130
          7.1.1.5. Szablon-3D    130
      7.2. Tworzenie nowego projektu bezpośrednio po zapisie szablonu    130
        7.2.1. Ćwiczenia    131
        7.2.2. Przegląd wybranych obiektów i ustawień szablonu z rzutnią    133
  
    8. Współrzędne 2D punktów    135
      8.1. Układy współrzędnych 2D    135
      8.2. Wprowadzanie współrzędnych 2D    136
      8.3. Współrzędne kartezjańskie 2D    137
        8.3.1. Współrzędne bezwzględne    138
        8.3.2. Ćwiczenia    138
        8.3.3. Współrzędne względne    140
        8.3.4. Ćwiczenia    142
  
    9. Zadania kontrolne    145
  
    10. Śledzenie biegunowe i bezpośrednie wprowadzanie odległości    147
      10.1. Ćwiczenia    148
    11. Wymiary obiektów a podziałka rysunkowa    153
      11.1. Format jednostek    153
  
    12. Współrzędne biegunowe    156
      12.1. Ćwiczenia    157
  
    13. Zadania kontrolne    159
  
    14. Wprowadzanie dynamiczne    160
      14.1. Elementy trybu wprowadzania dynamicznego    161
      14.2. Konfiguracja trybu wprowadzania dynamicznego    162
      14.3. Wprowadzanie dynamiczne – ćwiczenia    164
      14.4. Weryfikacja długości i kątów – ćwiczenia    168
  
    15. Tworzenie obiektów podstawowych    170
      15.1. Odcinek (linia)    170
        15.1.1. Opcje    171
        15.1.2. Tryb kontynuacji    171
        15.1.3. Ćwiczenia    172
      15.2. Okrąg    173
        15.2.1. Opcje    174
        15.2.2. Ćwiczenia    174
      15.3. Domyślne wartości wejściowe    178
      15.4. Elipsa    178
        15.4.1. Opcje    179
        15.4.2. Ćwiczenia    180
      15.5. Prosta    180
        15.5.1. Opcje    181
        15.5.2. Ćwiczenia    181
      15.6. Krzywa typu NURBS (splajn)    183
        15.6.1. Opcje    184
        15.6.2. Ćwiczenia    185
      15.7. Łuk    186
        15.7.1. Opcje    187
        15.7.2. Tryb kontynuacji    188
        15.7.3. Ćwiczenia    189
          15.7.3.1. Opcje: Początek, środek    189
  
    16. Ćwiczenia projektowe    192
  
    17. Tworzenie obiektów złożonych    193
      17.1. Polilinia    193
        17.1.1. Opcje    193
        17.1.2. Tryb kontynuacji    195
        17.1.3. Ćwiczenia    195
        17.1.4. Sterowanie wypełnieniem    200
      17.2. Wielokąty    201
        17.2.1. Prostokąt    201
          17.2.1.1. Opcje    201
        17.2.2. Ćwiczenia    202
        17.2.3. Inne wielokąty    204
          17.2.3.1. Opcje    204
        17.2.4. Ćwiczenia    205
      17.3. Obiekty opisowe i standardowe    207
        17.3.1. Tworzenie obiektów opisowych    207
        17.3.2. Zmiana listy skal    208
        17.3.3. Aktualizacja obiektów opisowych    208
        17.3.4. Optymalizacja stosowania obiektów opisowych    208
          17.3.4.1. Wydruk w podziałce 1:1    209
          17.3.4.2. Wydruk w podziałce innej niż 1:1    209
      17.4. Obiekty tekstowe    210
        17.4.1. Styl tekstu    211
        17.4.2. Przegląd istniejących stylów tekstu    212
          17.4.2.1. Czcionki TrueType    213
          17.4.2.2. Czcionki typu SHX    213
          17.4.2.3. Wysokość tekstu w definicji stylu    215
          17.4.2.4. Dostępne style tekstu – podsumowanie    215
        17.4.3. Znaki specjalne    216
        17.4.4. Tworzenie wiersza tekstu – ćwiczenia    216
        17.4.5. Zmiana skali opisu istniejących obiektów – ćwiczenia    224
        17.4.6. Opcje tworzenia wiersza tekstu    227
        17.4.7. Tekst wielowierszowy    228
        17.4.8. Definiowanie stylu tekstu i tworzenie tekstu wielowierszowego– ćwiczenia    228
        17.4.9. Inne operacje wykonywane za pomocą edytora tekstu wielowierszowego    232
          17.4.9.1. Wybrane operacje formatowania akapitów, znaków oraz symbole i ułamki    233
          17.4.9.2. Pola tekstowe    233
          17.4.9.3. Opcje dopasowania (wyrównania) tekstu    234
      17.5. Tabele    235
        17.5.1. Styl tabeli    235
        17.5.2. Tworzenie tabeli    236
        17.5.3. Ćwiczenia    236
      17.6. Kreskowanie i wypełnienie    239
        17.6.1. Rodzaje kreskowania    242
        17.6.2. Definiowanie kreskowania    243
          17.6.2.1. Opcja domyślna – wskaż punkty (Pick Points)    244
          17.6.2.2. Opcja Wybierz obiekty (Select Objects)    245
        17.6.3. Ćwiczenia    245
      17.7. Poznawanie innych obiektów    247
  
    18. Narzędzia rysowania precyzyjnego    249
      18.1. Tryby lokalizacji    250
        18.1.1. Stałe tryby lokalizacji    251
        18.1.2. Chwilowy tryb lokalizacji    253
        18.1.3. Zestawienie trybów lokalizacji    254
  
    19. Ćwiczenia projektowe    256
      19.1. Wprowadzenie    257
      19.2. Rysowanie trójkąta    257
      19.3. Rysowanie wysokości    258
      19.4. Rysowanie okręgów stycznych    259
      19.5. Rysowanie pozostałych odcinków    260
      19.6. Rysowanie nietypowego okręgu    262
  
    20. Narzędzia rysowania precyzyjnego – śledzenie    264
      20.1. Tymczasowe punkty śledzenia    265
      20.2. Ćwiczenia    265
        20.2.1. Włączanie tymczasowego punktu śledzenia    266
        20.2.2. Wyłączanie tymczasowego punktu śledzenia    267
  
    21. Zadania kontrolne    269
  
    22. Sterowanie wyświetlaniem 2D    273
      22.1. Narzędzie ViewCube w modelu 2D    274
      22.2. Wyświetlanie siatki    274
      22.3. Panoramowanie    275
      22.4. Ćwiczenia    276
      22.5. Operowanie powiększeniem    276
      22.6. Ćwiczenia    278
        22.6.1. Szybki zoom    278
        22.6.2. Okno    279
        22.6.3. Zoom i nowy fragment    279
        22.6.4. Zakres    280
        22.6.5. Wszystko i Okno    281
        22.6.6. Skala względna    281
        22.6.7. Poprzedni widok    282
        22.6.8. Okno i poprzedni    282
      22.7. Strategie sterowania wyświetlaniem    283
        22.7.1. Bez użycia rolki    283
        22.7.2. Z użyciem rolki    284
        22.7.3. Inne narzędzia sterowania wyświetlaniem    285
  
    23. Edycja obiektów    287
      23.1. Ogólna metoda edycji    288
      23.2. Zbiory wskazań (kolekcje)    289
        23.2.1. Wybieranie pojedynczego obiektu    290
          23.2.1.1. Wybór elementów pokrywających się (cykliczny)    290
        23.2.2. Uzupełnianie kolekcji    292
        23.2.3. Usuwanie elementu z kolekcji wyboru    292
        23.2.4. Wybór za pomocą okna    293
        23.2.5. Niejawne opcje wybierania obiektów    294
      23.3. Usuwanie obiektów    295
        23.3.1. Ćwiczenia    296
      23.4. Przekształcenia o wektor    296
        23.4.1. Metoda „punkt bazowy” (skąd–dokąd    297
          23.4.1.1. Ogólny algorytm metody „punkt bazowy” (skąd–dokąd)    298
        23.4.2. Metoda „przesunięcie” (o ile i w którą stronę)    298
          23.4.2.1. Ogólny algorytm metody „przesunięcie” (o ile i w którą stronę)    299
      23.5. Przesuwanie obiektów    300
        23.5.1. Ćwiczenia    300
      23.6. Kopiowanie obiektów    304
        23.6.1. Opcje    305
        23.6.2. Ćwiczenia    305
      23.7. Rozciąganie obiektów    307
        23.7.1. Ćwiczenia    308
      23.8. Kopiowanie obiektów w szyku    311
        23.8.1. Ćwiczenia    311
          23.8.1.1. Szyk prostokątny    312
          23.8.1.2. Szyk kołowy    314
      23.9. Kopiowanie obiektów przez odsunięcie    317
        23.9.1. Ćwiczenia    318
      23.10. Lustrzane odbicie    321
        23.10.1. Ćwiczenia    321
      23.11. Skalowanie    323
        23.11.1. Ćwiczenia    324
      23.12. Obracanie obiektów    326
        23.12.1. Ćwiczenia    327
      23.13. Ucinanie i wydłużanie obiektów    329
        23.13.1. Ogólna metoda ucinania i wydłużania    330
          23.13.1.1. Pełny algorytm ucinania i wydłużania    330
          23.13.1.2. Skrócony algorytm ucinania i wydłużania    331
          23.13.1.3. Uwagi dodatkowe    332
        23.13.2. Ćwiczenia    333
      23.14. Przedłużanie i skracanie obiektów    336
        23.14.1. Ćwiczenia    337
      23.15. Przerywanie obiektów    338
        23.15.1. Ćwiczenia    339
      23.16. Łączenie obiektów    342
        23.16.1. Ćwiczenia    343
      23.17. Fazowanie krawędzi    344
        23.17.1. Ćwiczenia    346
      23.18. Zaokrąglanie krawędzi    349
        23.18.1. Ćwiczenia    351
      23.19. Rozbijanie obiektów złożonych    354
        23.19.1. Ćwiczenia    355
      23.20. Indywidualne polecenia edycyjne    356
        23.20.1. Łączenie odcinków i łuków w polilinię – edycja polilinii    357
        23.20.2. Ćwiczenia    358
        23.20.3. Inne indywidualne polecenia edycyjne    360
        23.20.4. Edycja kreskowania – ćwiczenia    360
          23.20.4.1. Zmiana skali opisu    362
        23.20.5. Edycja tekstu – ćwiczenia    362
          23.20.5.1. Zmiana skali opisu    363
        23.20.6. Ćwiczenia dodatkowe    363
  
    24. Ćwiczenia projektowe    365
  
    25. Zadania kontrolne    371
  
    26. Edycja za pomocą uchwytów    373
      26.1. Ogólna metoda edycji    375
        26.1.1. Pełny algorytm edycji za pomocą uchwytów    375
        26.1.2. Skrócony algorytm edycji za pomocą uchwytów    376
      26.2. Ćwiczenia    377
        26.2.1. Rozciąganie odcinka    378
        26.2.2. Przesuwanie i rozciąganie okręgu    379
        26.2.3. Inne operacje edycyjne    380
  
    27. Zadania kontrolne    383
  
    28. Ćwiczenia przejściowe    385
      28.1. Rysowanie projektu BUD1    385
      28.2. Rysowanie projektu DET1    388
        28.2.1. Podstawowa koncepcja rozwiązania    388
        28.2.2. Realizacja koncepcji podstawowej    390
          28.2.2.1. Pierwszy fragment łamanej    390
          28.2.2.2. Drugi fragment łamanej    391
          28.2.2.3. Kopiowanie przez odsunięcie    392
          28.2.2.4. Obcięcie końców    393
          28.2.2.5. Tworzenie napisu    393
        28.2.3. Inne koncepcje rysowania zarysu    394
          28.2.3.1. Kalkulator    395
          28.2.3.2. Tryb śledzenia    396
      28.3. Rysowanie projektu DET2    397
  
    29. Właściwości ogólne obiektów    401
      29.1. Technika warstw    402
      29.2. Właściwości logiczne i określone wprost    404
        29.2.1. Właściwości logiczne    404
        29.2.2. Właściwości określone wprost    404
        29.2.3. Właściwości logiczne a określone wprost    405
      29.3. Właściwości bieżące i właściwości kolekcji obiektów    405
      29.4. Rodzaj linii    407
        29.4.1. Wczytywanie i usuwanie rodzaju linii – ćwiczenia    408
        29.4.2. Efektywne zarządzanie rodzajami linii    412
          29.4.2.1. Poprawna organizacja środowiska pracy    412
          29.4.2.2. Wymuszona praca w źle zorganizowanym środowisku    413
        29.4.3. Skala globalna rodzaju linii    415
      29.5. Szerokość (grubość) linii    416
        29.5.1. Standardowa szerokość linii    416
        29.5.2. Regulacja sposobu wyświetlania szerokości (grubości) linii    418
      29.6. Kolor    419
      29.7. Przezroczystość ogólna    419
      29.8. Sterowanie właściwościami za pośrednictwem warstwy    421
      29.9. Budowa struktury warstw – ćwiczenia    423
        29.9.1. Wczytanie definicji linii    423
        29.9.2. Zmiana nazwy i koloru warstwy    424
        29.9.3. Tworzenie nowej warstwy    425
        29.9.4. Ustawianie warstwy bieżącej    427
        29.9.5. Usuwanie warstwy    428
        29.9.6. Modyfikacja struktury i właściwości warstw    429
      29.10. Operacje na warstwach – ćwiczenia    429
        29.10.1. Filtry warstw    429
        29.10.2. Wybór warstwy aktualnej    430
        29.10.3. Blokowanie (ukrywanie) warstwy    432
        29.10.4. Przenoszenie obiektów na inną warstwę    433
        29.10.5. Uzgadnianie właściwości    434
        29.10.6. Właściwość określona wprost    436
        29.10.7. Zmiana właściwości obiektów przez warstwę    436
  
    30. Ćwiczenia przejściowe    438
      30.1. Szablon ze strukturą warstw    438
  
    31. Wymiarowanie    443
      31.1. Styl wymiarowania    447
      31.2. Czynności wstępne    448
      31.3. Ogólne warianty wymiarowania    449
      31.4. Wymiar liniowy    450
        31.4.1. Ćwiczenia    451
      31.5. Wymiar normalny    453
        31.5.1. Ćwiczenia    454
      31.6. Ćwiczenia    455
      31.7. Wymiary promienia i średnicy    456
        31.7.1. Znacznik środka    457
        31.7.2. Ćwiczenia    458
      31.8. Wymiar kątowy    459
        31.8.1. Ćwiczenia    460
      31.9. Dołączanie przedrostka i przyrostka    460
        31.9.1. Ćwiczenia    461
      31.10. Szybkie wymiarowanie    465
        31.10.1. Modyfikacja stylu wymiarowania    467
        31.10.2. Ćwiczenia    468
      31.11. Linie i wielolinie odniesienia    470
        31.11.1. Styl wielolinii odniesienia    472
        31.11.2. Tworzenie wielolinii odniesienia    473
        31.11.3. Edycja wielolinii odniesienia    474
        31.11.4. Ćwiczenia    475
          31.11.4.1. Tworzenie wielolinii    476
          31.11.4.2. Dołączanie i usuwanie linii odniesienia    478
          31.11.4.3. Wyrównywanie położenia wielolinii    479
          31.11.4.4. Grupowanie wielolinii    481
          31.11.4.5. Modyfikacja stylu wielolinii    482
          31.11.4.6. Ćwiczenie kontrolne    483
          31.11.4.7. Zmiana skali opisu wielolinii odniesienia    483
      31.12. Podstawy edycji wymiarów    483
        31.12.1. Zmiana skali opisu    484
        31.12.2. Ćwiczenia    484
          31.12.2.1. Edycja za pomocą uchwytów    485
          31.12.2.2. Porządkowanie rozmieszczenia wymiarów    487
          31.12.2.3. Przerywanie obiektów wymiarowych    487
          31.12.2.4. Inne operacje edycyjne    488
      31.13. Poznawanie innych narzędzi wymiarowania i edycji wymiarów    489
  
    32. Uniwersalne narzędzia zarządzania właściwościami obiektów    490
      32.1. Właściwości istniejących obiektów    491
      32.2. Szybkie właściwości istniejących obiektów    493
        32.2.1. Ćwiczenia    494
      32.3. Uzyskiwanie informacji o istniejących obiektach    499
        32.3.1. Lista informacji o istniejących obiektach    499
        32.3.2. Pomiar odległości    499
        32.3.3. Odczyt współrzędnych punktu    500
        32.3.4. Pomiar pola powierzchni    500
        32.3.5. Nowe narzędzia pomiarowe
    500
    33. Ćwiczenia przejściowe    502
      33.1. Wymiarowanie projektu BUD1    502
      33.2. Wymiarowanie projektu DET1    503
      33.3. Wymiarowanie projektu DET2    508
      33.4. Edycja projektu DET1    511
        33.4.1. Rozciągnięcie    512
        33.4.2. Fazowania i zaokrąglenia    513
        33.4.3. Edycja istniejących wymiarów    513
          33.4.3.1. Edycja za pomocą uchwytów    514
          33.4.3.2. Edycja metodą doczepiania    515
          33.4.3.3. Dalsze operacje edycyjne    516
        33.4.4. Tworzenie nowych wymiarów    517
          33.4.4.1. Definiowanie nowych stylów wymiarowania    518
          33.4.4.2. Zastosowanie zdefiniowanych stylów wymiarowania    522
        33.4.5. Inne operacje    523
          33.4.5.1. Definiowanie podstylu wymiarowania    524
      33.5. Edycja projektu DET2    525
  
    34. Poprawna organizacja środowiska pracy    526
      34.1. Zarządzanie rodzajami linii    526
      34.2. Zarządzanie stylami tekstu    527
      34.3. Zarządzanie stylami wymiarowania    527
  
    35. Ćwiczenia przejściowe    528
      35.1. Modyfikacja szablonu ze strukturą warstw    528
  
    36. Projekt końcowy    535
      36.1. Uwagi ogólne    536
      36.2. Wymagania podstawowe    536
      36.3. Wymagania dodatkowe    537
      36.4. Czynności wstępne    537
      36.5. Tworzenie zarysu    538
      36.6. Wymiarowanie    541
        36.6.1. Wymiarowanie faz i zaokrągleń    542
        36.6.2. Wymiar obrócony    543
        36.6.3. Pozostałe wymiary    544
        36.6.4. Kreskowanie    546
        36.6.5. Tabliczka rysunkowa    547
        36.6.6. Operacje końcowe    547
      36.7. Ćwiczenie kontrolne    548
      36.8. Narzędzia kreślenia dokumentacji    548
      36.9. Kreślenie dokumentacji z obszaru modelu    549
        36.9.1. Ustawienia strony    550
        36.9.2. Podgląd wydruku    553
        36.9.3. Uruchomienie wydruku    554
  
    37. Podstawy techniki bloków    558
      37.1. Ćwiczenia    562
        37.1.1. Tworzenie bloku    562
        37.1.2. Wstawianie bloku    564
        37.1.3. Zapis definicji bloku na dysku    566
        37.1.4. Wstawianie pliku    567
        37.1.5. Modyfikacja pliku bloku na dysku    568
        37.1.6. Modyfikacja definicji bloku bezpośrednio w miejscu wstawienia    570
        37.1.7. Zmiana skali opisu    573
  
    38. Zaawansowane techniki wykonywania i wydruku dokumentacji    574
      38.1. Sposoby przygotowania dokumentacji pod kątem wydruku    574
      38.2. Przygotowanie bloku z atrybutami tekstowymi    577
      38.3. Kreślenie z wykorzystaniem układów arkuszy    579
      38.4. Wydruk arkusza – wymiary w obszarze modelu    579
        38.4.1. Ustawienia strony    581
        38.4.2. Wstawianie bloku z atrybutami    588
        38.4.3. Tworzenie i skalowanie rzutni    589
        38.4.4. Zmiana obiektów nieopisowych na opisowe    593
        38.4.5. Porządkowanie rozmieszczenia wymiarów    595
        38.4.6. Postępowanie z obiektami nieopisowymi    596
        38.4.7. Przenoszenie napisu na kartę arkusza    596
        38.4.8. Obszar papieru i modelu na arkuszu (Layout)    597
          38.4.8.1. Obszar modelu na arkuszu    598
          38.4.8.2. Obszar papieru na arkuszu    598
        38.4.9. Ustalanie położenia obiektów w rzutni    599
        38.4.10. Style wydruku zależne od koloru    600
        38.4.11. Wypełnianie pól tabliczki rysunkowej – atrybuty tekstowe    603
        38.4.12. Blokowanie rzutni    605
        38.4.13. Obiekty opisowe dla innej skali rzutni    606
      38.5. Wydruk arkusza – wymiary w obszarze papieru    607
      38.6. Projekty w jednostkach innych niż milimetry    612
      38.7. Wymiary w obu obszarach    614
  
    39. Design Center    615
      39.1. Wstawianie bloku za pomocą DesignCenter – ćwiczenia    617
  
    40. Palety narzędzi użytkownika    619
      40.1. Ćwiczenia    619
        40.1.1. Tworzenie palety    619
        40.1.2. Wstawianie bloku z palety    620
        40.1.3. Modyfikacja palety narzędzi    620
        40.1.4. Usuwanie narzędzi i palet    622
      40.2. Sterowanie widocznością okna palet narzędzi    622
  
    41. Zadania kontrolne    624
  
    42. Nieparametryczne projektowanie 2D – uwagi końcowe    628
  
  CZĘŚĆ II. PARAMETRYCZNE PROJEKTOWANIE 2D    629
  
    43. Podstawowe pojęcia    631
      43.1. Parametryczność    631
      43.2. Więzy i wymiary    631
        43.2.1. Więzy geometryczne    632
        43.2.2. Więzy wymiarowe    633
        43.2.3. Wymiary    634
      43.3. Przykład rysunku parametrycznego i nieparametrycznego    634
  
    44. Konfiguracja narzędzi więzów    637
  
    45. Operowanie więzami geometrycznymi – ćwiczenia    640
      45.1. Automatyczne wprowadzanie więzów geometrycznych    640
      45.2. Sterowanie widocznością więzów geometrycznych    643
        45.2.1. Selektywne wyświetlanie więzów geometrycznych    644
      45.3. Sprawdzenie poprawności systemu więzów geometrycznych    646
      45.4. Usuwanie więzów geometrycznych    646
      45.5. Ręczne wprowadzanie więzów geometrycznych    647
      45.6. Stopnie swobody    650
      45.7. Wprowadzanie więzów geometrycznych podczas tworzenia i edycji obiektów    651
  
    46. Operowanie więzami wymiarowymi – ćwiczenia    654
      46.1. Konfiguracja narzędzi więzów wymiarowych    656
        46.1.1. Sterowanie widocznością więzów wymiarowych w formie dynamicznej    657
      46.2. Więzy wymiarowe zdefiniowane przez jeden obiekt    658
      46.3. Więzy wymiarowe zdefiniowane przez dwa obiekty    659
      46.4. Wymiary nadmiarowe    660
      46.5. Zmiana sposobu wyświetlania więzów wymiarowych    662
        46.5.1. Zmiana formy więzów wymiarowych    662
      46.6. Wyświetlanie i ukrywanie więzów w formie dynamicznej    663
      46.7. Edycja wartości więzów wymiarowych    663
        46.7.1. Parametryczne modyfikacje konstrukcji    665
        46.7.2. Parametry użytkownika    666
        46.7.3. Filtry i grupy parametrów    669
        46.7.4. Edycja wartości więzów za pomocą uchwytów    671
  
    47. Ćwiczenia przejściowe    672
      47.1. Typoszereg z parametrem użytkownika    672
        47.1.1. Wprowadzanie więzów geometrycznych    673
        47.1.2. Nakładanie więzów wymiarowych    675
        47.1.3. Parametryczne modyfikacje konstrukcji    676
      47.2. Typoszereg bez parametru użytkownika    678
        47.2.1. Wprowadzanie więzów geometrycznych    679
        47.2.2. Nakładanie więzów wymiarowych    681
        47.2.3. Parametryczne modyfikacje konstrukcji    682
        47.2.4. Inny sposób modelowania symetrii    683
  
    48. Zadania kontrolne    684
  
    49. Transformacja wymiarów na więzy    685
  
    50. Ćwiczenia przejściowe    686
      50.1. Transformacja projektu DET2    686
        50.1.1. Wprowadzanie więzów geometrycznych    687
        50.1.2. Transformacja więzów wymiarowych    688
        50.1.3. Tworzenie i wiązanie punktu konstrukcyjnego    690
        50.1.4. Formatowanie więzów wymiarowych    691
        50.1.5. Parametryczne modyfikacje konstrukcji    693
      50.2. Parametryzacja otworu w projekcie DET2    694
  
  CZĘŚĆ III. PODSTAWY MODELOWANIA 3D    699
  
    51. Interfejs użytkownika podczas pracy 3D    701
      51.1. Opcje modelowania 3D    703
  
    52. Sterowanie wyświetlaniem 3D – ćwiczenia    705
      52.1. Zmiana sposobu wyświetlania modelu    705
      52.2. Zmiana sposobu budowy obrazu    706
      52.3. Narzędzie ViewCube    707
        52.3.1. Widoki standardowe    709
        52.3.2. Redefinicja widoku głównego (Home View)    710
      52.4. Narzędzia SteeringWheels    711
        52.4.1. Zmiana środka obrotu    712
        52.4.2. Wywoływanie poprzednich i następnych widoków    712
        52.4.3. Inne operacje    713
      52.5. Nazwane widoki    713
  
    53. Układy współrzędnych    715
      53.1. Układy współrzędnych w przestrzeni 3D    715
        53.1.1. Układ globalny i lokalne układy współrzędnych    717
        53.1.2. Symbol układu współrzędnych    717
      53.2. Zarządzanie układami współrzędnych – ćwiczenia    718
        53.2.1. Definiowanie lokalnego układu współrzędnych    719
        53.2.2. Zapisanie lokalnego układu współrzędnych    720
        53.2.3. Uaktywnianie zapisanego lokalnego układu współrzędnych    722
        53.2.4. Wywołanie widoku planarnego    723
        53.2.5. Definiowanie LUW na obiekcie    724
          53.2.5.1. Obiekt typu powierzchnia (ściana    724
          53.2.5.2. Obiekt typu linia (krawędź)    726
        53.2.6. Usuwanie zapisanego lokalnego układu współrzędnych    727
      53.3. Dynamiczny LUW    729
  
    54. Metody modelowania 3D    730
  
    55. Tworzenie obiektów 3D metodami 2D    732
      55.1. Model krawędziowy – ćwiczenia    732
      55.2. Klasyczne siatki wielokątne – ćwiczenia    734
      55.3. Wysokość i poziom    736
        55.3.1. Ćwiczenia    737
      55.4. Polibryły – ćwiczenia    739
  
    56. Klasyczne obiekty 3D    742
      56.1. Bryły elementarne – ćwiczenia    742
      56.2. Powierzchnie elementarne    744
  
    57. Operacje logiczne Boole’a – ćwiczenia    746
  
    58. Operacje modelowania 3D za pomocą profilu    749
      58.1. Wyciąganie – ćwiczenia    750
      58.2. Obrót – ćwiczenia    752
      58.3. Przeciąganie – ćwiczenia    754
      58.4. Rozpinanie powierzchni – ćwiczenia    756
  
    59. Edycja obiektów 3D    760
      59.1. Czynności wstępne i konfiguracyjne    761
      59.2. Metauchwyty    762
        59.2.1. Ograniczanie zakresu operacji edycyjnej    763
      59.3. Podobiekty    764
        59.3.1. Wybór podobiektów    764
          59.3.1.1. Wybór podobiektów z wykorzystaniem filtrów    765
          59.3.1.2. Wybór podbryły bez stosowania filtru    765
          59.3.1.3. Cykliczny wybór podbrył    766
      59.4. Rodzaje uchwytów    767
      59.5. Ćwiczenia    767
        59.5.1. Przesunięcie swobodne    767
        59.5.2. Przesunięcie ograniczone    768
        59.5.3. Obrót ograniczony    769
        59.5.4. Przesunięcie z kolekcją uchwytów aktywnych    770
        59.5.5. Rejestrowanie historii bryły    771
        59.5.6. Edycja właściwości obiektów 3D    772
        59.5.7. Usuwanie historii obiektów 3D    773
  
    60. Ćwiczenia przejściowe    775
      60.1. Transformacja projektu BUD1 do przestrzeni 3D    775
      60.2. Edycja projektu BUD1    778
      60.3. Model 3D sworznia    778
      60.4. Edycja modelu 3D sworznia    781
  
    61. Projektowanie 3D – uwagi końcowe    783
  
    Skorowidz    784
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia