Autodesk Inventor Professional / Fusion 2013PL/2013+

Autodesk Inventor Professional / Fusion 2013PL/2013+

Metodyka projektowania + płyta CD

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

69,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik przeznaczony jest dla osób pragnących efektywnie nauczyć się projektowania wyrobów (obejmującego także symulację, obliczenia MES i analizy klasyczne) i zarządzania ich dokumentacją
za pomocą programu Autodesk Inventor Professional z systemem Inventor Fusion
w wersji 2013 lub nowszej.


Dlaczego warto wybrać ten podręcznik?
· Autor jest jednym z najlepszych specjalistów w Polsce w dziedzinie metodyki i dydaktyki projektowania 2D i 3D. Ma status Autodesk Authorized Author. Jego podręczniki mogą być stosowane na kursach autoryzowanych przez Autodesk.
· Zaprezentowały zostały metody modelowania hierarchicznego (FBM) i swobodnego (SFM) we współpracujących systemach Inventor i Inventor Fusion.
· Czytelnik znajdzie tu przede wszystkim starannie przemyślane ćwiczenia, oparte na wieloletnim doświadczeniu Autora zarówno dydaktyczno-badawczym, jak i zdobytym w przemyśle.
· Zawiera omówienie obiektów inteligentnych wraz z najnowszą iCopy oraz językiem programowania iLogic, a także moduły automatyzujące proces projektowania typowych części i zespołów – Design Accelerator.
· Na dołączonej do książki płycie (CD) znajdują się przykłady, zadania i elementy konfiguracyjne niewystępujące w oryginalnym programie.


Płyta CD dołączona do wersji papierowej książki.


Liczba stron1164
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17212-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Koncepcja i zawartość podręcznika    25
  1.1. Zawartość programowa    26
  1.2. Zakładany efekt i metodyka szkolenia    27
  1.3. Przeznaczenie    27
  1.4. Dodatkowe źródła informacji    28
  1.4.1. Literatura drukowana    28
  1.5. Konwencje zapisu    28
  1.5.1. Akapity specjalne    28
  1.5.2. Sposoby wydawania poleceń    29
  1.5.2.1. Nazwy narzędzi    30
  1.5.3. Inne wyróżnienia fragmentów tekstu    32
  1.5.4. Instrukcje do ćwiczeń    33
  2. Informacje ogólne    36
  2.1. Uruchamianie programu    37
  2.2. Interfejs użytkownika    38
  2.2.1. Podstawowe operacje na wstążce    38
  2.2.1.1. Budowa panelu    39
  2.2.1.2. Rodzaje narzędzi na wstążce    40
  2.2.1.3. Zmiana położenia panelu    41
  2.2.2. Wydawanie poleceń za pomocą wstążki    41
  2.2.3. Wydawanie poleceń za pomocą Menu kursora    43
  2.2.3.1. Tekstowe menu kursora    43
  2.2.3.2. Kołowe menu kursora    44
  2.2.4. Pasek szybkiego dostępu    46
  2.2.5. Menu aplikacji    46
  2.3. Podstawy zarządzania projektami    48
  2.3.1. Tworzenie struktury nowego projektu    48
  2.3.2. Uaktywnienie istniejącego projektu    50
  2.3.3. Usuwanie definicji istniejącego projektu    53
  2.3.4. Projekt kursu R2013-MP.ipj    54
  2.3.4.1. Konfiguracja bibliotek Content Center    56
  2.4. Zarządzanie plikami w ramach projektu    57
  2.4.1. Otwieranie pliku    57
  2.4.2. Zapisywanie pliku ze zmianą nazwy lub położenia    59
  2.4.3. Zapisywanie kopii pliku    59
  2.4.4. Zapisywanie kopii pliku jako szablon    59
  2.4.5. Tworzenie nowego pliku    60
  2.4.5.1. Szablony    61
  2.5. Elementy okna programu    63
  2.6. Podstawowe operacje konfiguracyjne    65
  2.6.1. Przywrócenie konfiguracji standardowej    66
  2.6.2. Zmiana podstawowych opcji aplikacji    66
  2.7. Powtarzanie ostatniego polecenia    71
  2.8. Skróty klawiszowe (Alias)    72
  3. Przeglądarka obiektów    73
  3.1. Definicje wybranych obiektów    76
  3.2. Standardowe nazwy obiektów w przeglądarce    77
  3.3. Rozwijanie i zwijanie gałęzi    78
  3.4. Wskazywanie obiektu    78
  3.5. Wybór obiektu za pomocą przeglądarki    79
  3.5.1. Wybór pojedynczego obiektu    79
  3.5.2. Anulowanie wyboru    80
  3.5.3. Wybór wielu obiektów    80
  3.6. Wybór obiektu na obszarze modelowania    80
  3.6.1. Tryby wyboru    82
  3.6.2. Wybieranie obiektów pokrywających się    84
  3.7. Edycja obiektu    85
  3.7.1. Edycja inicjowana za pomocą Menu kursora    86
  3.7.1.1. Metoda „pokaż wymiary” (Show Dimensions)    87
  3.7.1.2. Inne operacje edycyjne    89
  3.7.2. Edycja inicjowana dwukrotnym kliknięciem    90
  3.8. Narzędzia pomiarowe    92
  3.9. Cofanie i odtwarzanie operacji modelowania    92
  3.10. Widoczność elementów konstrukcyjnych na obszarze modelowania    94
  3.10.1. Globalna widoczność elementów konstrukcyjnych    94
  3.10.2. Widoczność indywidualna elementów konstrukcyjnych    95
  3.11. Filtr przeglądarki    95
  3.12. Wyłączanie elementów podstawowych    96
  3.13. Włączanie elementów podstawowych    97
  3.14. Usuwanie elementów i innych obiektów    98
  3.15. Zmiana nazwy elementów    99
  3.16. Uniwersalna metoda zmiany właściwości elementów    99
  3.17. Zmiana kolejności elementów i operacji modelowania    100
  3.18. Wykorzystanie przeglądarki podczas projektowania zespołów    100
  4. Sterowanie wyświetlaniem    104
  4.1. Wydawanie poleceń za pomocą Paska nawigacji    106
  4.2. Zmiana sposobu reprezentacji modelu    106
  4.3. Zmiana sposobu budowy obrazu    108
  4.4. Panoramowanie (Pan)    108
  4.5. Obracanie swobodne (Free Orbit)    109
  4.5.1. Zmiana środka obrotu    110
  4.6. Zmiana powiększenia (Zoom)    111
  4.6.1. Dynamiczna zmiana powiększenia (Zoom)    111
  4.6.2. Powiększenie wszystkich obiektów (Zoom All)    112
  4.6.3. Powiększenie obiektów wybranych do kolekcji (Zoom Selected)    113
  4.6.4. Powiększanie za pomocą okna (Zoom Window)    114
  4.7. Widok na wybrany obiekt (Look At)    115
  4.8. Widok główny (Home View)    116
  4.9. Wywoływanie poprzednich i następnych widoków    116
  4.10. ViewCube    117
  4.10.1. Widoki standardowe    120
  4.10.2. Redefinicja widoku głównego (Home View)    121
  4.10.3. Redefinicja i przywracanie widoku z przodu (Front View) i z góry (Top View)    123
  4.11. Obracanie ograniczone (Constrained)    123
  4.12. SteeringWheels    125
  4.13. Sterowanie nazwanymi widokami    126
  5. Wprowadzenie do projektowania części    128
  5.1. Parametryczność    128
  5.2. Model matematyczny konstrukcji    128
  5.3. Model geometryczny konstrukcji    129
  5.3.1. Parametry i zmienne decyzyjne    129
  5.3.1.1. Przykłady parametrów    129
  5.4. Obiekty 3D    130
  5.5. Obiekty 2D w modelowaniu 3D    133
  5.6. Pojęcia związane z techniką modeli pochodnych    135
  5.7. Typowy proces projektowania części    136
  5.7.1. Modelowanie części    137
  5.7.2. Redagowanie dokumentacji    138
  5.7.3. Modyfikacja projektu z poziomu modelu lub rysunku    140
  6. Szkice i więzy    141
  6.1. Czynności wstępne    141
  6.2. Opcje aplikacji    144
  6.3. Ustawienia dokumentu    146
  6.4. Usuwanie obiektu za pomocą przeglądarki    147
  6.5. Tworzenie obiektu typu szkic 2D    149
  6.6. Szkicowanie    150
  6.6.1. Style obiektów szkicu    150
  6.6.2. Sterowanie tworzeniem więzów    152
  6.6.3. Szkicowanie zarysu profilu    154
  6.6.3.1. Wprowadzanie dynamiczne    160
  6.7. Więzy geometryczne    161
  6.7.1. Typy i symbole więzów    163
  6.7.2. Wyświetlanie więzów geometrycznych    164
  6.7.3. Sprawdzenie poprawności związanego szkicu    166
  6.7.4. Usuwanie więzów    167
  6.7.5. Ręczne wprowadzanie więzów    168
  6.7.6. Stopnie swobody szkicu    170
  6.7.7. Ćwiczenia sprawdzające    171
  6.8. Więzy wymiarowe    173
  6.8.1. Technika nakładania więzów wymiarowych    175
  6.8.2. Ćwiczenia    178
  6.8.2.1. Więzy zdefiniowane przez jeden obiekt    179
  6.8.2.2. Więzy zdefiniowane przez dwa obiekty    180
  6.8.3. Wymiary nieparametryczne (sterowane)    181
  6.8.4. Zmiana typu obiektu więzy – wymiar    182
  6.9. Zmiana sposobu wyświetlania więzów    183
  6.10. Automatyczne nakładanie więzów    184
  6.11. Edycja wartości więzów wymiarowych    187
  6.11.1. Narzędzia pomiarowe podczas edycji    187
  6.11.2. Dostęp do więzów wymiarowych – narzędzie Pokaż wymiary    188
  6.11.3. Narzędzie Tolerancje    188
  6.11.4. Ćwiczenia    189
  6.12. Więzy tolerowane    194
  6.12.1. Włączanie i konfiguracja tolerancji globalnych    195
  6.12.2. Tolerancje globalne    197
  6.12.3. Wyłączanie tolerancji globalnych    199
  6.13. Właściwości więzów i wymiarów    201
  6.14. Widoczność więzów    204
  6.15. Linie konstrukcyjne    204
  6.16. Ćwiczenia sprawdzające    210
  6.17. Specjalne techniki szkicowania    211
  6.18. Ćwiczenia sprawdzające    213
  6.19. Bezpośrednie wprowadzanie współrzędnych punktów    214
  6.20. Zasady efektywnego szkicowania    220
  6.21. Zadania    223
  7. Wstęp do parametrycznego modelowania 3D    228
  7.1. Szkice i płaszczyzny szkicu    228
  7.1.1. Parametryczne płaszczyzny szkicu    230
  7.1.2. Nieparametryczne płaszczyzny szkicu    231
  7.1.3. Definiowanie płaszczyzny szkicu    232
  7.1.3.1. Opcje tworzenia płaszczyzn szkicu    233
  7.1.3.2. Rzutowanie krawędzi na płaszczyznę szkicu    236
  7.1.4. Ćwiczenia    236
  7.2. Elementy konstrukcyjne    242
  7.3. Płaszczyzny konstrukcyjne    242
  7.3.1. Parametryczne płaszczyzny konstrukcyjne    242
  7.3.2. Nieparametryczne płaszczyzny konstrukcyjne    243
  7.3.3. Definiowanie płaszczyzn konstrukcyjnych    243
  7.3.3.1. Wskazówki metodyczne    243
  7.3.3.2. Definiowanie płaszczyzny przez jeden obiekt    245
  7.3.3.3. Definiowanie płaszczyzny przez dwa obiekty    246
  7.3.3.4. Definiowanie płaszczyzny przez trzy obiekty    246
  7.3.4. Edycja płaszczyzn konstrukcyjnych    247
  7.3.4.1. Zmiana położenia płaszczyzny    247
  7.3.4.2. Automatyczna zmiana rozmiaru płaszczyzny    247
  7.3.4.3. Ręczna zmiana rozmiaru płaszczyzny    248
  7.3.4.4. Zmiana wartości więzów    248
  7.3.4.5. Zmiana zwrotu wektora normalnego    249
  7.3.5. Ćwiczenia    250
  7.4. Osie konstrukcyjne i punkty konstrukcyjne    254
  7.4.1. Ćwiczenia    255
  8. Operacje parametrycznego modelowania 3D    257
  8.1. Elementy szkicowe    260
  8.2. Standardowe narzędzia i techniki modelowania    261
  8.3. Elementy okien dialogowych    261
  8.3.1. Opis operacji modelowania    263
  8.3.2. Karta Kształt (Shape)    263
  8.3.2.1. Przyciski wyboru profili, brył, osi, ścieżek    263
  8.3.2.2. Przycisk rodzaju elementu    264
  8.3.2.3. Przycisk sposobu modelowania    264
  8.3.2.4. Rodzaj „zakończenia” elementu i kierunek modelowania    265
  8.3.2.5. Powierzchnia początkowa i końcowa elementu    266
  8.3.3. Karta Więcej (More)    267
  8.3.4. Przycisk podsystemu diagnostycznego    268
  8.4. Definiowanie profilu    270
  8.5. Współdzielenie szkicu (Share Sketch)    272
  8.6. Anulowanie współdzielenia szkicu (Unshare)    272
  8.7. Współdzielenie elementów konstrukcyjnych    273
  8.8. Ćwiczenia    273
  8.8.1. Wyciąganie profilem (Extrude)    274
  8.8.1.1. Wskazówki metodyczne    275
  8.8.1.2. Element bazowy    276
  8.8.1.3. Pozostałe elementy wyciągane    281
  8.8.1.4. Wyciągnięcie typu „do następnego” (To Next)    281
  8.8.1.5. Wyciągnięcie typu „do” (To)    284
  8.8.1.6. Wyciągnięcie typu „między” (Between)    287
  8.8.1.7. Wyciągnięcie przelotowe    289
  8.8.2. Ćwiczenia sprawdzające    291
  8.8.3. Obrót profilem (Revolve)    292
  8.8.3.1. Wskazówki metodyczne    293
  8.8.3.2. Obrót o kąt (Angle)    294
  8.8.3.3. Obrót do następnego (To Next)    296
  8.8.3.4. Obrót pełny (Full)    297
  8.8.4. Zmiana kolejności operacji modelowania    300
  8.8.5. Ćwiczenia sprawdzające    300
  8.8.6. Wskazówki metodyczne    301
  8.8.7. Przeciąganie profilem (Sweep)    301
  8.8.8. Rozpinanie powierzchni (Loft)    303
  8.8.9. Żebra (Rib)    310
  8.9. Elementy wstawiane    312
  8.10. Ćwiczenia    313
  8.10.1. Zaokrąglenia (Fillet)    313
  8.10.2. Fazowania (Chamfer)    318
  8.10.3. Skorupa (Shell)    321
  8.10.4. Pochylenia (Draft)    323
  8.11. Otwory    327
  8.11.1. Elementy okna dialogowego    328
  8.11.1.1. Rodzaje i typy otworów    328
  8.11.1.2. Metody określania położenia otworów    329
  8.11.2. Pliki definicji gwintów i otworów    330
  8.11.3. Ćwiczenia    332
  8.11.3.1. Metoda „koncentrycznie” (Concentric)    332
  8.11.3.2. Metoda „liniowo” (Linear)    334
  8.11.3.3. Metoda „ze szkicu” (From Sketch)    337
  8.12. Gwint (Thread)    341
  8.12.1. Ćwiczenia    341
  8.13. Inne operacje modelowania 3D    343
  8.13.1. Kopiowanie elementów szkicowych    343
  8.13.2. Kopiowanie elementów i części w szyku    346
  8.13.2.1. Szyk kołowy (Circular Pattern)    347
  8.13.2.2. Szyk prostokątny (Rectangular Pattern)    350
  8.13.3. Lustrzane odbicie elementów i części (Mirror)    353
  8.13.4. Podział ściany i części    356
  9. Styl obiektów w modelu części    359
  9.1. Przechowywanie stylów i standardów    360
  9.2. Zarządzanie stylami: oświetlenia i standardami    362
  9.3. Zarządzanie stylami: materiał i wygląd    363
  9.4. Wygląd    364
  9.4.1. Wygląd logiczny    364
  9.4.2. Zastosowanie stylu – zmiana wyglądu części    366
  9.4.3. Przeglądanie stylów – wygląd    367
  9.4.4. Tworzenie nowego stylu – wygląd    368
  9.4.5. Indywidualne usuwanie stylu lokalnego – wygląd    371
  9.4.6. Zapis stylu z biblioteki w dokumencie – wygląd    372
  9.4.7. Zapis stylu z dokumentu w bibliotece – wygląd    373
  9.4.8. Edycja lokalna stylu – wygląd    375
  9.4.9. Aktualizacja stylów – przywrócenie zgodności z biblioteką    376
  9.4.10. Globalny zapis stylów do biblioteki    378
  9.4.11. Globalne usuwanie stylów z pliku (lokalnych)    380
  9.5. Materiał    381
  9.5.1. Własności fizyczne    383
  10. Właściwości obiektów w modelu części    386
  10.1. Zarządzanie właściwościami obiektów w modelu części    388
  10.2. Edycja właściwości    389
  10.3. Edycja iProperties    393
  11. Modele wielobryłowe    398
  11.1. Tworzenie modelu wielobryłowego – ćwiczenia    398
  11.2. Operacje logiczne Boole’a    401
  12. Edycja elementów bryłowych i części    403
  12.1. Sposoby inicjowania operacji    403
  12.2. System diagnostyczny    404
  12.3. System naprawczy    407
  12.4. Przykłady typowych operacji edycyjnych    409
  12.5. Redefinicja obiektów    412
  12.5.1. Redefinicja szkicu    413
  12.5.2. Redefinicja szkicu z edycją układu współrzędnych    414
  12.5.2.1. Edycja układu współrzędnych szkicu    416
  12.5.3. Redefinicja elementu konstrukcyjnego    417
  13. Ćwiczenia sprawdzające    419
  14. Redagowanie i edycja dokumentacji 2D części    420
  14.1. Typy plików dokumentacji    424
  14.2. Czynności wstępne    425
  14.2.1. Tworzenie pliku rysunku    425
  14.2.2. Opcje aplikacji dotyczące rysunku    426
  14.2.3. Ustawienia dokumentu    428
  14.2.4. Szablony rysunku    429
  14.2.5. Stałe elementy rysunku    430
  14.2.5.1. Edycja układu arkusza    431
  14.2.5.2. Edycja iProperties    432
  14.3. Styl obiektów w pliku rysunku – standard rysunkowy    435
  14.3.1. Ustawienia ogólne standardu    439
  14.3.2. Dostępne style standardu    441
  14.3.3. Wartości domyślne obiektów    441
  14.3.4. Style główne i zależne    442
  14.3.5. Style logiczne i określone wprost    442
  14.3.5.1. Styl logiczny Jak warstwa    443
  14.3.5.2. Styl logiczny Jak standard    443
  14.3.6. Warstwy    444
  14.3.7. Styl tekstu    446
  14.3.8. Styl wymiarowania    446
  14.3.9. Zarządzanie elementami standardu (stylami)    448
  14.3.9.1. Dodatkowe elementy interfejsu    448
  14.3.10. Tworzenie nowego stylu w standardzie – ćwiczenia    449
  14.3.11. Eksport i import elementów standardu – ćwiczenia    455
  14.4. Podstawy tworzenia rzutów    458
  14.4.1. Tworzenie rzutu bazowego modelu    459
  14.4.2. Tworzenie podstawowych rzutów pochodnych    464
  14.4.2.1. Rzuty prostokątne i izometryczne    464
  14.5. Podstawy edycji rzutów    466
  14.5.1. Zmiana położenia rzutów    467
  14.5.2. Zmiana wyrównania rzutów    468
  14.5.2.1. Włączanie i wyłączanie etykiet    470
  14.5.3. Usuwanie rzutów    471
  14.6. Przekroje    472
  14.6.1. Przekrój pełny    473
  14.6.1.1. Metody skutecznego definiowania linii cięcia    477
  14.6.2. Przekrój częściowy    478
  14.6.3. Przekrój stopniowy    479
  14.6.4. Przekrój łamany    481
  14.7. Szczegóły    482
  14.8. Rzuty pomocnicze    487
  14.9. Przerwania    490
  14.10. Wyrwania    493
  14.10.1. Szkic skojarzony z rzutem    494
  14.11. Rzuty szkicowane    500
  14.12. Płat (Slice) i kadr (Crop)    503
  14.12.1. Ćwiczenia    504
  14.13. Edycja rzutów i ich elementów    507
  14.13.1. Zmiana ogólnych właściwości rzutów    508
  14.13.2. Zmiana właściwości obiektów rzutów    510
  14.13.2.1. Modyfikacja kreskowania    511
  14.13.2.2. Zmiana właściwości krawędzi    511
  14.13.3. Pobieranie więzów    513
  14.13.4. Ukrywanie i wyświetlanie więzów oraz innych opisów    516
  14.13.5. Modyfikacja definicji przekroju    517
  14.13.6. Modyfikacja innych obiektów    519
  14.14. Uzupełnienie wymiarowania i innych elementów opisu rysunku    520
  14.14.1. Wymiary i więzy w dokumentacji 2D    521
  14.14.1.1. Więzy    521
  14.14.1.2. Wymiary    522
  14.14.2. Inne elementy opisu rysunku    523
  14.14.3. Sterowanie widocznością wymiarów i więzów    523
  14.14.4. Edycja wymiarów i innych elementów opisu    524
  14.14.4.1. Indywidualna edycja wymiaru    525
  14.14.5. Narzędzia wymiarowania i opisu rysunku    526
  14.15. Tworzenie wymiarów    526
  14.15.1. Typ wymiaru    528
  14.15.2. Tryby lokalizacji    528
  14.15.3. Inne aspekty procesu wymiarowania    529
  14.15.4. Znajdowanie punktu przecięcia    530
  14.15.4.1. Ćwiczenia    530
  14.15.5. Wymiary liniowe średnicy    531
  14.15.5.1. Ćwiczenia    531
  14.15.6. Wymiary równoległe    533
  14.15.6.1. Ćwiczenia    534
  14.16. Inne narzędzia opisu    538
  14.16.1. Parametryczne osie symetrii    538
  14.16.1.1. Wyświetlanie elementów konstrukcyjnych modelu – ćwiczenia    539
  14.16.1.2. Ręczne tworzenie osi symetrii – ćwiczenia    542
  14.16.1.3. Automatyczne osie symetrii    546
  14.16.1.4. Ćwiczenia    547
  14.16.2. Opisy i tabele otworów    549
  14.16.2.1. Opisy otworów i gwintu – ćwiczenia    551
  14.16.2.2. Tabele otworów – ćwiczenia    553
  14.16.2.3. Edycja tabeli otworów – ćwiczenia    556
  14.16.3. Symbole znormalizowanych oznaczeń    558
  14.16.4. Oznaczanie chropowatości powierzchni    558
  14.16.4.1. Tworzenie symbolu – ćwiczenia    559
  14.16.4.2. Edycja symbolu – ćwiczenia    561
  14.16.5. Oznaczanie tolerancji kształtu i położenia    562
  14.16.5.1. Ćwiczenia    563
  14.16.6. Oznaczanie elementów odniesienia    564
  14.16.6.1. Ćwiczenia    564
  14.16.7. Obiekty tekstowe    566
  14.16.7.1. Tworzenie obiektów tekstowych – ćwiczenia    568
  14.16.7.2. Edycja obiektów tekstowych – ćwiczenia    572
  14.16.8. Linie odniesienia    573
  14.16.8.1. Tworzenie i formatowanie linii odniesienia – ćwiczenia    573
  14.16.8.2. Dołączanie linii odniesienia – ćwiczenia    575
  14.16.9. Symbole definiowane przez użytkownika    576
  14.16.9.1. Punkty specjalne symboli użytkownika    577
  14.16.9.2. Definiowanie symbolu – ćwiczenia    579
  14.16.9.3. Wstawianie symbolu – ćwiczenia    581
  14.16.10. Dołączanie obiektów szkicu skojarzonego z rzutem    584
  14.17. Zarządzanie arkuszami    585
  14.17.1. Wstawianie arkusza o domyślnym formacie    585
  14.17.1.1. Ćwiczenia    585
  14.17.2. Usuwanie arkusza    586
  14.17.2.1. Ćwiczenia    587
  14.18. Zarządzanie stałymi elementami rysunku    587
  14.19. Tworzenie i edycja stałych elementów rysunku    588
  14.19.1. Usuwanie tabliczki rysunkowej i obramowania – ćwiczenia    590
  14.19.2. Wstawianie tabliczki rysunkowej i obramowania – ćwiczenia    591
  14.19.3. Wypełnianie tabliczki rysunkowej    591
  14.19.4. Edycja tabliczki rysunkowej – ćwiczenia    591
  14.19.5. Definiowanie własnej tabliczki rysunkowej    592
  14.19.5.1. Obiekty typu „tylko szkic” (Sketch Only)    593
  14.19.5.2. Tworzenie szkicu tabliczki – ćwiczenia    594
  14.19.5.3. Pole wartości wprowadzanej – ćwiczenia    595
  14.19.5.4. Pole właściwości OPIS – ćwiczenia    598
  14.19.5.5. Pole właściwości MATERIAŁ – ćwiczenia    601
  14.19.5.6. Tekst typu pole tekstowe – ćwiczenia    602
  14.19.6. Definiowanie własnego obramowania    604
  14.19.6.1. Obramowanie bez podziału na sektory – ćwiczenia    604
  14.19.6.2. Obramowanie z podziałem na sektory – ćwiczenia    606
  14.19.7. Usuwanie stałych elementów rysunku – ćwiczenia    609
  14.19.8. Kopiowanie stałych elementów rysunku – ćwiczenia    610
  14.19.9. Definiowanie własnego formatu arkusza    613
  14.19.9.1. Arkusz ze zdefiniowanym układem rzutów – ćwiczenia    613
  14.19.9.2. Pusty arkusz – ćwiczenia    614
  14.19.10. Wstawianie własnego arkusza z układem rzutów – ćwiczenia    616
  14.19.11. Wstawianie własnego pustego arkusza – ćwiczenia    618
  14.20. Zapis rysunku w innym formacie    618
  14.20.1. Eksport do pliku DWG i DXF    619
  14.20.1.1. Ćwiczenia    620
  14.20.2. Eksport do pliku DWF    623
  14.20.2.1. Ćwiczenia    624
  14.21. Import rysunku w innym formacie    626
  14.21.1. Otwarcie pliku DWG    628
  14.21.1.1. Import części – ćwiczenia    628
  14.21.1.2. Import zespołu – ćwiczenia    629
  14.21.2. Import danych DWG do modelu części – ćwiczenia    630
  14.21.3. Import danych DWG do rysunku – ćwiczenia    632
  15. Modyfikacja projektu części    634
  16. Projekt części    635
  16.1. Uwagi metodyczne    637
  16.2. Modelowanie tulei    637
  16.2.1. Czynności wstępne    638
  16.2.2. Szkicowanie profilu    639
  16.2.3. Modelowanie bryły bazowej    641
  16.2.4. Tworzenie elementów konstrukcyjnych    642
  16.2.5. Modelowanie rowka podcięcia    642
  16.2.6. Modelowanie ścięć i zaokrągleń    644
  16.2.7. Modelowanie otworów    644
  16.3. Redagowanie dokumentacji tulei    649
  16.3.1. Uwagi metodyczne    650
  16.3.1.1. Wariant z przekrojem łamanym    650
  16.3.1.2. Wariant z wyrwaniem    651
  16.3.1.3. Tabliczka rysunkowa    652
  16.3.2. Ćwiczenia sprawdzające    652
  16.3.3. Tworzenie rzutów w wariancie z wyrwaniem    654
  16.3.3.1. Czynności wstępne    655
  16.3.3.2. Tworzenie rzutu bazowego    656
  16.3.3.3. Tworzenie wyrwania    657
  16.3.3.4. Stabilność definicji wyrwania    658
  16.3.3.5. Tworzenie szczegółu    659
  16.3.3.6. Tworzenie rzutu izometrycznego    660
  16.4. Uzupełnienie zredagowanej dokumentacji    661
  16.4.1. Osie symetrii    662
  16.4.2. Wymiary    663
  16.4.3. Dołączanie adnotacji    666
  16.4.3.1. Tworzenie i dołączanie tekstu    666
  16.4.3.2. Tworzenie i dołączanie odcinków    668
  16.4.4. Tworzenie pozostałych elementów opisu    669
  16.5. Tworzenie własnej tabliczki rysunkowej    669
  16.5.1. Wypełnianie pola Opis    671
  16.6. Modyfikacja projektu    672
  16.6.1. Modyfikacja z poziomu rysunku    673
  16.6.2. Modyfikacja z poziomu modelu    675
  16.6.2.1. Sprawdzenie dokumentacji części po zmianach    675
  16.6.3. Zakończenie pracy nad projektem    676
  16.7. Uwagi końcowe    677
  16.7.1. Dodatkowe modyfikacje projektu    677
  16.8. Wydruk dokumentacji    679
  16.9. Zadania    681
  17. Wprowadzenie do projektowania zespołów    684
  17.1. Podstawowe pojęcia    685
  17.2. Zarządzanie właściwościami obiektów w modelu zespołu    689
  17.3. Zestawienie składników (BOM)    690
  17.4. Dodatkowe operacje za pomocą przeglądarki    692
  17.4.1. Wyodrębnianie wystąpień składników    692
  17.4.2. Zaawansowane techniki wyboru wystąpień    693
  18. Zarządzanie strukturą zespołu    697
  18.1. Czynności wstępne    697
  18.2. Zarządzanie składnikami    698
  18.2.1. Wstawianie pojedynczego wystąpienia (Place Component)    698
  18.2.1.1. Ćwiczenia    699
  18.2.2. Usuwanie wystąpienia    701
  18.2.3. Wstawianie szyku wystąpień (Pattern Component)    701
  18.2.3.1. Ćwiczenia    702
  18.2.4. Zmiana elementów szyku w elementy niezależne    705
  18.2.5. Zmiana nazwy wystąpienia    705
  18.2.6. Zastępowanie wystąpienia    706
  18.2.6.1. Ćwiczenia    707
  18.2.7. Obniżenie poziomu w strukturze zespołu (Demote)    708
  18.2.7.1. Ćwiczenia    709
  18.2.8. Podwyższenie poziomu w strukturze zespołu (Promote)    711
  18.2.8.1. Ćwiczenia    711
  18.2.9. Zmiana położenia wystąpienia w strukturze zespołu    712
  18.2.9.1. Ćwiczenia    712
  18.2.10. Zmiana stanu wystąpienia    712
  18.2.10.1. Ćwiczenia    713
  18.2.11. Uaktywnienie wystąpienia    713
  18.2.11.1. Ćwiczenia    714
  18.2.12. Tworzenie składnika w kontekście zespołu    715
  18.2.12.1. Ćwiczenia    716
  18.2.13. Otwieranie zespołu z brakującymi składnikami – ćwiczenia    721
  18.2.14. Składniki z systemu Mechanical Desktop    723
  19. Typowy proces projektowania zespołu    724
  19.1. Modelowanie zespołu    724
  19.2. Redagowanie dokumentacji zespołu    726
  19.2.1. Prezentacje zespołu    726
  19.2.2. Redagowanie dokumentacji 2D zespołu    727
  19.3. Modyfikacja projektu    729
  20. Więzy montażowe    730
  20.1. Koncepcje nakładania więzów montażowych    731
  20.2. Rodzaje i typy więzów    732
  20.3. Stopnie swobody i składnik bazowy    734
  20.4. Przykłady więzów    734
  20.4.1. Więzy zestawiające przeciwstawnie (Mate)    735
  20.4.2. Więzy zestawiające zgodnie (Flush)    736
  20.4.3. Więzy kątowe (Angle)    737
  20.4.4. Więzy styczności (Tangent)    738
  20.4.5. Więzy wstawiające (Insert)    739
  20.5. Techniki nakładania więzów montażowych    739
  20.5.1. Narzędzie „Wiązanie” (Constrain)    740
  20.5.1.1. Więzy o wartości z zakresu    742
  20.5.2. Narzędzie Złóż (Assemble)    743
  20.6. Przeglądanie i edycja więzów    745
  20.6.1. Przeglądanie i edycja wartości więzów    745
  20.6.2. Pełna edycja więzów zespołu    746
  20.6.3. Aktualizacja więzów zespołu    747
  20.7. Ćwiczenia    748
  20.7.1. Więzy zestawiające przeciwstawnie (Mate)    748
  20.7.2. Więzy zestawiające zgodnie (Flush)    749
  20.7.3. Więzy kątowe (Angle)    750
  20.7.4. Więzy styczności (Tangent)    751
  20.7.5. Więzy wstawiające (Insert)    752
  21. Redagowanie i edycja dokumentacji zespołu    753
  21.1. Prezentacje    753
  21.1.1. Tworzenie widoku prezentacji    755
  21.1.2. Rozsunięcia składników    755
  21.1.3. Cofanie i odtwarzanie operacji rozsuwania    756
  21.1.4. Przeglądanie i wprowadzanie korekt pozycji    756
  21.1.5. Usuwanie rozsunięć    756
  21.1.6. Sterowanie widocznością torów montażu    757
  21.1.7. Zapis sposobu wyświetlania widoku    757
  21.1.8. Animacje montażu    758
  21.1.9. Zarządzanie widokami prezentacji    758
  21.1.9.1. Praca za pomocą przeglądarki    759
  21.1.9.2. Praca za pomocą narzędzia Animacja (Animate)    760
  21.2. Ćwiczenia    761
  21.2.1. Tworzenie widoku prezentacji    761
  21.2.2. Rozsunięcia składników    762
  21.2.3. Cofanie i odtwarzanie operacji rozsuwania    765
  21.2.4. Przeglądanie i wprowadzanie korekt pozycji    766
  21.2.5. Usuwanie rozsunięć    766
  21.2.6. Sterowanie widocznością torów montażu    766
  21.2.7. Inne techniki edycji rozsunięć i torów montażu    768
  21.2.8. Zapis sposobu wyświetlania widoku    769
  21.2.9. Animacje montażu    769
  21.2.10. Praca za pomocą przeglądarki    770
  21.3. Klasyczna dokumentacja 2D zespołu    771
  21.3.1. Dodatkowe operacje na rzutach zespołu    771
  21.3.1.1. Ćwiczenia    772
  21.3.2. Rzuty nakładane    774
  21.3.2.1. Ćwiczenia    775
  21.4. Dodatkowe elementy rzutów zespołu    776
  21.5. Ćwiczenia    776
  21.5.1. Wyłączanie przekrojów    777
  21.5.2. Sprawdzenie i modyfikacja stylu    778
  21.5.3. Wstawianie wykazu elementów    780
  21.5.4. Wstawianie i edycja numerów pozycji    784
  21.5.4.1. Wstawianie pojedynczego numeru pozycji    786
  21.5.4.2. Dołączanie i usuwanie numeru pozycji    786
  21.5.4.3. Wstawianie wszystkich numerów pozycji    787
  21.5.4.4. Edycja numerów pozycji    789
  21.6. Edycja zestawienia składników (BOM) i wykazu elementów    791
  21.6.1. Edycja zestawienia składników (BOM)    791
  21.6.1.1. Konfigurowanie zestawienia składników (BOM)    792
  21.6.1.2. Redagowanie i formatowanie danych do wykazów elementów i numerów pozycji    797
  21.6.2. Edycja wykazu elementów (listy części)    797
  21.6.2.1. Ćwiczenia    799
  21.7. Składniki niemodelowane    804
  21.7.1. Ćwiczenia    805
  22. Projekt zespołu    809
  22.1. Sformułowanie zadania    810
  22.2. Uwagi metodyczne    813
  22.3. Modelowanie zespołu    813
  22.3.1. Czynności wstępne    813
  22.3.2. Budowa struktury zespołu    813
  22.3.3. Więzy montażowe    814
  22.3.4. Wybrane analizy zespołu    815
  22.3.5. Widoki modelu zespołu    817
  22.3.5.1. Definiowanie nazwanego widoku    818
  22.3.5.2. Uaktywnienie nazwanego widoku    818
  22.3.5.3. Zmiana definicji widoku zablokowanego    819
  22.4. Konfigurowanie zestawienia składników (BOM) w projekcie zespołu    819
  22.5. Tworzenie dokumentacji 3D    820
  22.5.1. Tworzenie widoku prezentacji nr 1    821
  22.5.2. Tworzenie widoku prezentacji nr 2    822
  22.6. Redagowanie dokumentacji 2D    822
  22.6.1. Uwagi metodyczne    823
  22.6.2. Tworzenie pierwszego arkusza    823
  22.6.3. Tworzenie rzutu przekroju    823
  22.6.3.1. Wykaz elementów i numery pozycji    825
  22.6.4. Tworzenie rzutu montażowego    826
  22.6.5. Tworzenie drugiego arkusza    829
  22.6.6. Korekta pierwszego arkusza    832
  22.7. Zadania    833
  23. Zaawansowane techniki projektowania 3D    834
  23.1. Parametry    834
  23.1.1. Ćwiczenia    837
  23.2. Projektowanie adaptacyjne    841
  23.2.1. Ćwiczenia    842
  23.2.1.1. Włączanie i wyłączanie adaptacyjności wystąpienia    842
  23.2.1.2. Definiowanie adaptacyjności    843
  23.2.1.3. Adaptacyjne modyfikacje zespołu    845
  23.3. Technika modeli pochodnych    846
  23.4. Kojarzenie technik zaawansowanych – ćwiczenia    848
  23.5. Kinematyczne więzy napędowe    852
  23.6. Więzy prowadzące    855
  23.7. Toczenie    857
  23.8. Szkice 3D    859
  23.8.1. Ćwiczenia    860
  24. Obiekty „inteligentne”    869
  24.1. iFeatures    870
  24.1.1. Definiowanie iFeature – ćwiczenia    871
  24.1.2. Wstawianie iFeature – ćwiczenia    873
  24.1.3. Edycja wystąpienia iFeature – ćwiczenia    875
  24.1.4. Edycja definicji iFeature – ćwiczenia    875
  24.2. iParts    877
  24.2.1. Typy iParts    879
  24.2.2. Tworzenie definicji iParts    880
  24.2.3. Definiowanie generatora standardowej iPart – ćwiczenia    880
  24.2.3.1. Domyślne parametry generatora iPart    880
  24.2.3.2. Ręczne definiowanie generatora iPart    883
  24.2.4. Wstawianie wystąpień standardowych iParts – ćwiczenia    888
  24.2.5. Edycja wystąpień standardowych iParts – ćwiczenia    891
  24.2.6. Edycja generatora standardowych iParts – ćwiczenia    892
  24.2.7. Niestandardowe iParts    893
  24.2.7.1. Definiowanie generatora niestandardowych iParts – ćwiczenia    893
  24.2.7.2. Wstawianie wystąpień niestandardowych iParts – ćwiczenia    895
  24.3. iAssemblies    897
  24.4. iMates    899
  24.4.1. Ćwiczenia    900
  24.4.1.1. Wstawianie wystąpienia z więzami iMates    901
  24.4.1.2. Definiowanie indywidualnego iMate    903
  24.4.1.3. Definiowanie złożonych iMate    905
  24.5. iCopy    906
  24.5.1. Tworzenie definicji iCopy    907
  24.5.2. „Inteligentne” kopiowanie    909
  24.5.3. Edycja „inteligentnych” kopii    912
  25. iLogic – wewnętrzny język i podsystem programowania    913
  25.1. Instrukcja warunkowa    914
  25.1.1. Instrukcja warunkowa prosta    914
  25.1.2. Instrukcja warunkowa złożona    915
  25.2. Ćwiczenia    916
  25.2.1. Analiza zadania    917
  25.2.2. Definiowanie listy wartości    918
  25.2.3. Definiowanie reguły    919
  25.2.4. Sprawdzenie poprawności rozwiązania    925
  26. Zarządzanie danymi projektowymi    927
  26.1. Tryb właściwości (Properties) – ćwiczenia    928
  26.2. Tryb przeglądania (Preview) – ćwiczenia    929
  26.3. Tryb zarządzania (Manage) – ćwiczenia    930
  27. Projekt przejściowy    935
  27.1. Kopiowanie projektu    936
  27.2. Modelowanie otworów przejściowych bezpośrednio w zespole    937
  27.3. Biblioteka Content Center    938
  27.3.1. Konfiguracja biblioteki Content Center    939
  27.3.1.1. Domyślna lokalizacja plików wystąpień    941
  27.3.2. Wstawianie składników z biblioteki Content Center    942
  27.3.3. Tworzenie więzów montażowych    945
  27.3.4. Korekta wymiarów pogłębienia    947
  28. Moduły specjalizowane    950
  28.1. Moduł projektowania konstrukcji spawanych    951
  28.1.1. Ćwiczenia    951
  28.1.1.1. Kopiowanie projektu z połączeniami śrubowymi    952
  28.1.1.2. Konwersja zespołu na konstrukcję spawaną    953
  28.1.1.3. Przygotowanie powierzchni do spawania    954
  28.1.1.4. Spoina kosmetyczna    955
  28.1.1.5. Spoina pachwinowa    955
  28.1.1.6. Obróbka po spawaniu    956
  28.1.1.7. Widoczność spoin w nazwanych widokach modelu    956
  28.1.1.8. Rysunek 2D konstrukcji spawanej    957
  28.2. Projekt konstrukcji blaszanej    959
  28.2.1. Ćwiczenia    960
  28.2.1.1. Modelowanie płaskich powierzchni i kołnierzy    961
  28.2.1.2. Zmiana stylu konstrukcji blaszanej    962
  28.2.1.3. Pozostałe operacje modelowania    963
  28.2.1.4. Rozwinięcie powierzchni i redagowanie rzutów    967
  29. Modelowanie mieszane 2D-3D    970
  29.1. Zadanie projektowe    970
  29.2. Dane wyjściowe    971
  29.3. Koncepcja procesu projektowania    971
  29.4. Ćwiczenia    972
  29.4.1. Budowa modelu 2D-3D    973
  29.4.2. Wykonanie pełnych modeli 3D    978
  30. Automatyzacja rutynowych operacji procesu projektowania    980
  30.1. Generator ram – ćwiczenia    981
  30.1.1. Wstawianie kształtowników    982
  30.1.2. Przycinanie kształtowników    986
  30.1.3. Przycinanie i wydłużanie kształtowników    987
  30.1.4. Edycja kształtowników    988
  30.1.5. Operacje końcowe    989
  30.2. Generator połączeń śrubowych statycznych – ćwiczenia    989
  30.2.1. Edycja połączenia gwintowego    994
  30.2.2. Usuwanie elementów połączenia gwintowego    994
  30.2.2.1. Ręczne usuwanie pozostałości połączenia gwintowego    995
  30.3. Generator wałów – ćwiczenia    996
  30.4. Generator elementów przekładni zębatych – ćwiczenia    1004
  31. Narzędzia analityczne    1012
  31.1. Analizy tradycyjne    1012
  31.1.1. Analiza wytrzymałościowa wału – ćwiczenia    1013
  31.1.1.1. Podparcia i obciążenia    1014
  31.1.1.2. Obliczenia i analiza wyników    1016
  31.2. Analizy wytrzymałościowe MES    1018
  31.2.1. Ćwiczenia    1019
  31.2.1.1. Wybrane operacje konfiguracyjne    1019
  31.2.1.2. Definiowanie podparć    1022
  31.2.1.3. Definiowanie obciążeń    1023
  31.2.1.4. Obliczenia    1025
  31.2.1.5. Analiza wyników    1026
  31.2.1.6. Zapis modelu MES    1029
  31.2.2. Częstości i postacie drgań własnych – ćwiczenia    1030
  31.2.2.1. Kopiowanie modelu MES    1031
  31.2.2.2. Edycja modelu MES    1031
  31.2.2.3. Obliczenia    1032
  31.3. Analizy dynamiczne    1033
  31.3.1. Sformułowanie zadania    1034
  31.3.2. Wskazówki metodyczne    1035
  31.3.3. Automatyczne tworzenie par kinematycznych – ćwiczenia    1036
  31.3.4. Konwersja więzów montażowych – ćwiczenia    1036
  31.3.5. Definiowanie siły ciężkości – ćwiczenia    1038
  31.3.6. Uruchomienie symulacji – ćwiczenia    1038
  31.3.7. Definiowanie par kinematycznych – ćwiczenia    1039
  31.3.7.1. Para przesuwna: walec na płaszczyźnie    1039
  31.3.7.2. Kontakt 2D    1042
  31.3.7.3. Sprężyna    1045
  31.3.7.4. Amortyzator    1047
  31.3.7.5. Modelowanie oporów ruchu    1047
  31.3.8. Siła wymuszająca – ćwiczenia    1048
  31.3.8.1. Definiowanie wymuszenia za pomocą Graphera wejściowego    1048
  31.3.9. Grapher wyjściowy – ćwiczenia    1051
  31.3.9.1. Określenie warunków początkowych    1052
  31.3.9.2. Symulacja    1052
  31.3.10. Eksport wyników do modułu MES – ćwiczenia    1054
  31.3.11. Analiza MES (analiza obciążeń „w ruchu”) – ćwiczenia    1056
  31.3.12. Ćwiczenia dodatkowe    1060
  32. Narzędzia prezentacyjne    1063
  32.1. Ćwiczenia    1063
  32.1.1. Eksport parametrów symulacji do modułu Inventor Studio    1064
  32.1.2. Konfiguracja animacji    1064
  32.1.3. Definiowanie i edycja oświetlenia    1066
  32.1.4. Określanie wyglądu powierzchni obiektów    1067
  32.1.5. Powlekanie (rendering) sceny    1068
  32.1.6. Rejestracja animacji    1069
  33. Wybrane aspekty efektywności projektowania    1072
  33.1. Porównanie efektywności wybranych narzędzi i technik CAD 3D    1072
  33.2. Narzędzia typu Engineer-To-Order (ETO)    1074
  33.2.1. Przykład systemu ETO    1076
  33.2.1.1. Metody modelowania konstrukcji    1077
  33.2.2. Budowa systemu ETO    1078
  33.2.2.1. Przykład wykorzystania systemu ETO    1080
  33.2.3. Inne przykłady systemów ETO    1084
  34. Zadania dodatkowe    1086
  35. Zadania kontrolne    1089
  36. Podstawy systemu Inventor Fusion    1095
  36.1. Interfejs użytkownika    1097
  36.2. Uwagi ogólne    1098
  36.3. Szkice i więzy w systemie Fusion – ćwiczenia    1099
  36.3.1. Edycja profilu    1101
  36.3.1.1. Korekta więzów geometrycznych    1101
  36.3.1.2. Nakładanie więzów wymiarowych    1102
  36.4. Operacje modelowania części – ćwiczenia    1105
  36.5. Edycja modelu części – ćwiczenia    1107
  36.5.1. Edycja elementu bryłowego wstawianego    1107
  36.5.2. Edycja elementu bryłowego szkicowego    1108
  36.5.3. Edycja swobodna bryły    1109
  36.5.3.1. Więzy geometryczne    1110
  36.5.3.2. Przesunięcie ograniczone    1111
  36.5.3.3. Przemieszczenie uogólnione    1111
  36.5.3.4. Wymiary bryły    1113
  36.5.3.5. Więzy wymiarowe bryły    1114
  36.5.4. Scalanie elementów bryłowych    1116
  36.6. Wykrywanie elementów (features) w modelu swobodnym – ćwiczenia    1117
  36.6.1. Wykrywanie elementów    1117
  36.6.2. Korekta wykrytych elementów    1118
  36.7. Modelowanie zespołu w systemie Fusion – ćwiczenia    1119
  36.7.1. Modelowanie składników zespołu    1119
  36.7.2. Więzy montażowe – ćwiczenia    1120
  35.7.2.1. Edycja więzów montażowych    1122
  37. Wykorzystanie systemu Fusion z poziomu programu Inventor    1124
  37.1. Edycja bryły modelu hierarchicznego za pomocą systemu Fusion – ćwiczenia    1124
  37.2. Edycja kopii bryły modelu hierarchicznego za pomocą systemu Fusion – ćwiczenia    1127
  37.3. Edycja modelu hierarchicznego części za pomocą systemu Fusion – ćwiczenia    1130
  37.3.1. Edycja swobodna modelu części    1130
  37.3.2. Otwarcie modelu części po edycji swobodnej    1132
  37.3.2.1. Otwarcie oryginalnego pliku modelu części    1132
  37.3.2.2. Otwarcie analogicznego pliku DWG    1132
  37.3.2.3. Automatyczna sesja Menedżera zmian    1133
  37.3.2.4. Ręczne uruchomienie Menedżera zmian    1135
  37.3.2.5. Zapis modelu części po zmianach    1136
  37.3.3. Sprawdzenie modelu zespołu po edycji części    1136
  38. Dodatek: informacje techniczne o programie Autodesk Inventor z systemem Inventor Fusion    1138
  38.1. Wersja testowa programu Autodesk Inventor z systemem Inventor Fusion    1138
  38.1.1. Przed instalacją wersji testowej    1138
  38.1.2. Wymagania programu Autodesk Inventor z systemem Inventor Fusion    1139
  39. Dodatek: instalowanie oprogramowania z dołączonej płyty CD-ROM    1141
  39.1. Instalowanie kursu    1141
  39.2. Nauka za pomocą nowszych niż 2013 wersji programu Autodesk Inventor    1143
  39.2.1. Szablony    1143
  39.2.2. Biblioteki stylów    1144
  39.2.3. Dane projektowe    1146
  39.2.4. Zasadnicze pliki kursu    1147
  39.3. Dezinstalacja kursu    1147
  Bibliografia    1148
  Skorowidz    1149
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia