Autodesk Inventor Professional / Fusion 2013PL/2013+

Autodesk Inventor Professional / Fusion 2013PL/2013+

Metodyka projektowania + płyta CD

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 69,50 zł  


69,50

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik przeznaczony jest dla osób pragnących efektywnie nauczyć się projektowania wyrobów (obejmującego także symulację, obliczenia MES i analizy klasyczne) i zarządzania ich dokumentacją
za pomocą programu Autodesk Inventor Professional z systemem Inventor Fusion
w wersji 2013 lub nowszej.


Dlaczego warto wybrać ten podręcznik?
· Autor jest jednym z najlepszych specjalistów w Polsce w dziedzinie metodyki i dydaktyki projektowania 2D i 3D. Ma status Autodesk Authorized Author. Jego podręczniki mogą być stosowane na kursach autoryzowanych przez Autodesk.
· Zaprezentowały zostały metody modelowania hierarchicznego (FBM) i swobodnego (SFM) we współpracujących systemach Inventor i Inventor Fusion.
· Czytelnik znajdzie tu przede wszystkim starannie przemyślane ćwiczenia, oparte na wieloletnim doświadczeniu Autora zarówno dydaktyczno-badawczym, jak i zdobytym w przemyśle.
· Zawiera omówienie obiektów inteligentnych wraz z najnowszą iCopy oraz językiem programowania iLogic, a także moduły automatyzujące proces projektowania typowych części i zespołów – Design Accelerator.
· Na dołączonej do książki płycie (CD) znajdują się przykłady, zadania i elementy konfiguracyjne niewystępujące w oryginalnym programie.


Płyta CD dołączona do wersji papierowej książki.


Rok wydania2012
Liczba stron1164
KategoriaCAD/CAM
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17212-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Koncepcja i zawartość podręcznika     25
  
  1.1. Zawartość programowa     26
  1.2. Zakładany efekt i metodyka szkolenia     27
  1.3. Przeznaczenie     27
  1.4. Dodatkowe źródła informacji     28
  1.4.1. Literatura drukowana     28
  1.5. Konwencje zapisu     28
  1.5.1. Akapity specjalne     28
  1.5.2. Sposoby wydawania poleceń     29
  1.5.2.1. Nazwy narzędzi     30
  1.5.3. Inne wyróżnienia fragmentów tekstu     32
  1.5.4. Instrukcje do ćwiczeń     33
  
  2. Informacje ogólne     36
  
  2.1. Uruchamianie programu     37
  2.2. Interfejs użytkownika     38
  2.2.1. Podstawowe operacje na wstążce     38
  2.2.1.1. Budowa panelu     39
  2.2.1.2. Rodzaje narzędzi na wstążce     40
  2.2.1.3. Zmiana położenia panelu     41
  2.2.2. Wydawanie poleceń za pomocą wstążki     41
  2.2.3. Wydawanie poleceń za pomocą Menu kursora     43
  2.2.3.1. Tekstowe menu kursora     43
  2.2.3.2. Kołowe menu kursora     44
  2.2.4. Pasek szybkiego dostępu     46
  2.2.5. Menu aplikacji     46
  2.3. Podstawy zarządzania projektami     48
  2.3.1. Tworzenie struktury nowego projektu     48
  2.3.2. Uaktywnienie istniejącego projektu     50
  2.3.3. Usuwanie definicji istniejącego projektu     53
  2.3.4. Projekt kursu R2013-MP.ipj     54
  2.3.4.1. Konfiguracja bibliotek Content Center     56
  2.4. Zarządzanie plikami w ramach projektu     57
  2.4.1. Otwieranie pliku     57
  2.4.2. Zapisywanie pliku ze zmianą nazwy lub położenia     59
  2.4.3. Zapisywanie kopii pliku     59
  2.4.4. Zapisywanie kopii pliku jako szablon     59
  2.4.5. Tworzenie nowego pliku     60
  2.4.5.1. Szablony     61
  2.5. Elementy okna programu     63
  2.6. Podstawowe operacje konfiguracyjne     65
  2.6.1. Przywrócenie konfiguracji standardowej     66
  2.6.2. Zmiana podstawowych opcji aplikacji     66
  2.7. Powtarzanie ostatniego polecenia     71
  2.8. Skróty klawiszowe (Alias)     72
  
  3. Przeglądarka obiektów     73
  
  3.1. Definicje wybranych obiektów     76
  3.2. Standardowe nazwy obiektów w przeglądarce     77
  3.3. Rozwijanie i zwijanie gałęzi     78
  3.4. Wskazywanie obiektu     78
  3.5. Wybór obiektu za pomocą przeglądarki     79
  3.5.1. Wybór pojedynczego obiektu     79
  3.5.2. Anulowanie wyboru     80
  3.5.3. Wybór wielu obiektów     80
  3.6. Wybór obiektu na obszarze modelowania     80
  3.6.1. Tryby wyboru     82
  3.6.2. Wybieranie obiektów pokrywających się     84
  3.7. Edycja obiektu     85
  3.7.1. Edycja inicjowana za pomocą Menu kursora     86
  3.7.1.1. Metoda „pokaż wymiary” (Show Dimensions)     87
  3.7.1.2. Inne operacje edycyjne     89
  3.7.2. Edycja inicjowana dwukrotnym kliknięciem     90
  3.8. Narzędzia pomiarowe     92
  3.9. Cofanie i odtwarzanie operacji modelowania     92
  3.10. Widoczność elementów konstrukcyjnych na obszarze modelowania     94
  3.10.1. Globalna widoczność elementów konstrukcyjnych     94
  3.10.2. Widoczność indywidualna elementów konstrukcyjnych     95
  3.11. Filtr przeglądarki     95
  3.12. Wyłączanie elementów podstawowych     96
  3.13. Włączanie elementów podstawowych     97
  3.14. Usuwanie elementów i innych obiektów     98
  3.15. Zmiana nazwy elementów     99
  3.16. Uniwersalna metoda zmiany właściwości elementów     99
  3.17. Zmiana kolejności elementów i operacji modelowania     100
  3.18. Wykorzystanie przeglądarki podczas projektowania zespołów     100
  
  4. Sterowanie wyświetlaniem     104
  
  4.1. Wydawanie poleceń za pomocą Paska nawigacji     106
  4.2. Zmiana sposobu reprezentacji modelu     106
  4.3. Zmiana sposobu budowy obrazu     108
  4.4. Panoramowanie (Pan)     108
  4.5. Obracanie swobodne (Free Orbit)     109
  4.5.1. Zmiana środka obrotu     110
  4.6. Zmiana powiększenia (Zoom)     111
  4.6.1. Dynamiczna zmiana powiększenia (Zoom)     111
  4.6.2. Powiększenie wszystkich obiektów (Zoom All)     112
  4.6.3. Powiększenie obiektów wybranych do kolekcji (Zoom Selected)     113
  4.6.4. Powiększanie za pomocą okna (Zoom Window)     114
  4.7. Widok na wybrany obiekt (Look At)     115
  4.8. Widok główny (Home View)     116
  4.9. Wywoływanie poprzednich i następnych widoków     116
  4.10. ViewCube     117
  4.10.1. Widoki standardowe     120
  4.10.2. Redefinicja widoku głównego (Home View)     121
  4.10.3. Redefinicja i przywracanie widoku z przodu (Front View) i z góry (Top View)     123
  4.11. Obracanie ograniczone (Constrained)     123
  4.12. SteeringWheels     125
  4.13. Sterowanie nazwanymi widokami     126
  
  5. Wprowadzenie do projektowania części     128
  
  5.1. Parametryczność     128
  5.2. Model matematyczny konstrukcji     128
  5.3. Model geometryczny konstrukcji     129
  5.3.1. Parametry i zmienne decyzyjne     129
  5.3.1.1. Przykłady parametrów     129
  5.4. Obiekty 3D     130
  5.5. Obiekty 2D w modelowaniu 3D     133
  5.6. Pojęcia związane z techniką modeli pochodnych     135
  5.7. Typowy proces projektowania części     136
  5.7.1. Modelowanie części     137
  5.7.2. Redagowanie dokumentacji     138
  5.7.3. Modyfikacja projektu z poziomu modelu lub rysunku     140
  
  6. Szkice i więzy     141
  
  6.1. Czynności wstępne     141
  6.2. Opcje aplikacji     144
  6.3. Ustawienia dokumentu     146
  6.4. Usuwanie obiektu za pomocą przeglądarki     147
  6.5. Tworzenie obiektu typu szkic 2D     149
  6.6. Szkicowanie     150
  6.6.1. Style obiektów szkicu     150
  6.6.2. Sterowanie tworzeniem więzów     152
  6.6.3. Szkicowanie zarysu profilu     154
  6.6.3.1. Wprowadzanie dynamiczne     160
  6.7. Więzy geometryczne     161
  6.7.1. Typy i symbole więzów     163
  6.7.2. Wyświetlanie więzów geometrycznych     164
  6.7.3. Sprawdzenie poprawności związanego szkicu     166
  6.7.4. Usuwanie więzów     167
  6.7.5. Ręczne wprowadzanie więzów     168
  6.7.6. Stopnie swobody szkicu     170
  6.7.7. Ćwiczenia sprawdzające     171
  6.8. Więzy wymiarowe     173
  6.8.1. Technika nakładania więzów wymiarowych     175
  6.8.2. Ćwiczenia     178
  6.8.2.1. Więzy zdefiniowane przez jeden obiekt     179
  6.8.2.2. Więzy zdefiniowane przez dwa obiekty     180
  6.8.3. Wymiary nieparametryczne (sterowane)     181
  6.8.4. Zmiana typu obiektu więzy – wymiar     182
  6.9. Zmiana sposobu wyświetlania więzów     183
  6.10. Automatyczne nakładanie więzów     184
  6.11. Edycja wartości więzów wymiarowych     187
  6.11.1. Narzędzia pomiarowe podczas edycji     187
  6.11.2. Dostęp do więzów wymiarowych – narzędzie Pokaż wymiary     188
  6.11.3. Narzędzie Tolerancje     188
  6.11.4. Ćwiczenia     189
  6.12. Więzy tolerowane     194
  6.12.1. Włączanie i konfiguracja tolerancji globalnych     195
  6.12.2. Tolerancje globalne     197
  6.12.3. Wyłączanie tolerancji globalnych     199
  6.13. Właściwości więzów i wymiarów     201
  6.14. Widoczność więzów     204
  6.15. Linie konstrukcyjne     204
  6.16. Ćwiczenia sprawdzające     210
  6.17. Specjalne techniki szkicowania     211
  6.18. Ćwiczenia sprawdzające     213
  6.19. Bezpośrednie wprowadzanie współrzędnych punktów     214
  6.20. Zasady efektywnego szkicowania     220
  6.21. Zadania     223
  
  7. Wstęp do parametrycznego modelowania 3D     228
  
  7.1. Szkice i płaszczyzny szkicu     228
  7.1.1. Parametryczne płaszczyzny szkicu     230
  7.1.2. Nieparametryczne płaszczyzny szkicu     231
  7.1.3. Definiowanie płaszczyzny szkicu     232
  7.1.3.1. Opcje tworzenia płaszczyzn szkicu     233
  7.1.3.2. Rzutowanie krawędzi na płaszczyznę szkicu     236
  7.1.4. Ćwiczenia     236
  7.2. Elementy konstrukcyjne     242
  7.3. Płaszczyzny konstrukcyjne     242
  7.3.1. Parametryczne płaszczyzny konstrukcyjne     242
  7.3.2. Nieparametryczne płaszczyzny konstrukcyjne     243
  7.3.3. Definiowanie płaszczyzn konstrukcyjnych     243
  7.3.3.1. Wskazówki metodyczne     243
  7.3.3.2. Definiowanie płaszczyzny przez jeden obiekt     245
  7.3.3.3. Definiowanie płaszczyzny przez dwa obiekty     246
  7.3.3.4. Definiowanie płaszczyzny przez trzy obiekty     246
  7.3.4. Edycja płaszczyzn konstrukcyjnych     247
  7.3.4.1. Zmiana położenia płaszczyzny     247
  7.3.4.2. Automatyczna zmiana rozmiaru płaszczyzny     247
  7.3.4.3. Ręczna zmiana rozmiaru płaszczyzny     248
  7.3.4.4. Zmiana wartości więzów     248
  7.3.4.5. Zmiana zwrotu wektora normalnego     249
  7.3.5. Ćwiczenia     250
  7.4. Osie konstrukcyjne i punkty konstrukcyjne     254
  7.4.1. Ćwiczenia     255
  
  8. Operacje parametrycznego modelowania 3D     257
  
  8.1. Elementy szkicowe     260
  8.2. Standardowe narzędzia i techniki modelowania     261
  8.3. Elementy okien dialogowych     261
  8.3.1. Opis operacji modelowania     263
  8.3.2. Karta Kształt (Shape)     263
  8.3.2.1. Przyciski wyboru profili, brył, osi, ścieżek     263
  8.3.2.2. Przycisk rodzaju elementu     264
  8.3.2.3. Przycisk sposobu modelowania     264
  8.3.2.4. Rodzaj „zakończenia” elementu i kierunek modelowania     265
  8.3.2.5. Powierzchnia początkowa i końcowa elementu     266
  8.3.3. Karta Więcej (More)     267
  8.3.4. Przycisk podsystemu diagnostycznego     268
  8.4. Definiowanie profilu     270
  8.5. Współdzielenie szkicu (Share Sketch)     272
  8.6. Anulowanie współdzielenia szkicu (Unshare)     272
  8.7. Współdzielenie elementów konstrukcyjnych     273
  8.8. Ćwiczenia     273
  8.8.1. Wyciąganie profilem (Extrude)     274
  8.8.1.1. Wskazówki metodyczne     275
  8.8.1.2. Element bazowy     276
  8.8.1.3. Pozostałe elementy wyciągane     281
  8.8.1.4. Wyciągnięcie typu „do następnego” (To Next)     281
  8.8.1.5. Wyciągnięcie typu „do” (To)     284
  8.8.1.6. Wyciągnięcie typu „między” (Between)     287
  8.8.1.7. Wyciągnięcie przelotowe     289
  8.8.2. Ćwiczenia sprawdzające     291
  8.8.3. Obrót profilem (Revolve)     292
  8.8.3.1. Wskazówki metodyczne     293
  8.8.3.2. Obrót o kąt (Angle)     294
  8.8.3.3. Obrót do następnego (To Next)     296
  8.8.3.4. Obrót pełny (Full)     297
  8.8.4. Zmiana kolejności operacji modelowania     300
  8.8.5. Ćwiczenia sprawdzające     300
  8.8.6. Wskazówki metodyczne     301
  8.8.7. Przeciąganie profilem (Sweep)     301
  8.8.8. Rozpinanie powierzchni (Loft)     303
  8.8.9. Żebra (Rib)     310
  8.9. Elementy wstawiane     312
  8.10. Ćwiczenia     313
  8.10.1. Zaokrąglenia (Fillet)     313
  8.10.2. Fazowania (Chamfer)     318
  8.10.3. Skorupa (Shell)     321
  8.10.4. Pochylenia (Draft)     323
  8.11. Otwory     327
  8.11.1. Elementy okna dialogowego     328
  8.11.1.1. Rodzaje i typy otworów     328
  8.11.1.2. Metody określania położenia otworów     329
  8.11.2. Pliki definicji gwintów i otworów     330
  8.11.3. Ćwiczenia     332
  8.11.3.1. Metoda „koncentrycznie” (Concentric)     332
  8.11.3.2. Metoda „liniowo” (Linear)     334
  8.11.3.3. Metoda „ze szkicu” (From Sketch)     337
  8.12. Gwint (Thread)     341
  8.12.1. Ćwiczenia     341
  8.13. Inne operacje modelowania 3D     343
  8.13.1. Kopiowanie elementów szkicowych     343
  8.13.2. Kopiowanie elementów i części w szyku     346
  8.13.2.1. Szyk kołowy (Circular Pattern)     347
  8.13.2.2. Szyk prostokątny (Rectangular Pattern)     350
  8.13.3. Lustrzane odbicie elementów i części (Mirror)     353
  8.13.4. Podział ściany i części     356
  
  9. Styl obiektów w modelu części     359
  
  9.1. Przechowywanie stylów i standardów     360
  9.2. Zarządzanie stylami: oświetlenia i standardami     362
  9.3. Zarządzanie stylami: materiał i wygląd     363
  9.4. Wygląd     364
  9.4.1. Wygląd logiczny     364
  9.4.2. Zastosowanie stylu – zmiana wyglądu części     366
  9.4.3. Przeglądanie stylów – wygląd     367
  9.4.4. Tworzenie nowego stylu – wygląd     368
  9.4.5. Indywidualne usuwanie stylu lokalnego – wygląd     371
  9.4.6. Zapis stylu z biblioteki w dokumencie – wygląd     372
  9.4.7. Zapis stylu z dokumentu w bibliotece – wygląd     373
  9.4.8. Edycja lokalna stylu – wygląd     375
  9.4.9. Aktualizacja stylów – przywrócenie zgodności z biblioteką     376
  9.4.10. Globalny zapis stylów do biblioteki     378
  9.4.11. Globalne usuwanie stylów z pliku (lokalnych)     380
  9.5. Materiał     381
  9.5.1. Własności fizyczne     383
  
  10. Właściwości obiektów w modelu części     386
  
  10.1. Zarządzanie właściwościami obiektów w modelu części     388
  10.2. Edycja właściwości     389
  10.3. Edycja iProperties     393
  
  11. Modele wielobryłowe     398
  
  11.1. Tworzenie modelu wielobryłowego – ćwiczenia     398
  11.2. Operacje logiczne Boole’a     401
  
  12. Edycja elementów bryłowych i części     403
  
  12.1. Sposoby inicjowania operacji     403
  12.2. System diagnostyczny     404
  12.3. System naprawczy     407
  12.4. Przykłady typowych operacji edycyjnych     409
  12.5. Redefinicja obiektów     412
  12.5.1. Redefinicja szkicu     413
  12.5.2. Redefinicja szkicu z edycją układu współrzędnych     414
  12.5.2.1. Edycja układu współrzędnych szkicu     416
  12.5.3. Redefinicja elementu konstrukcyjnego     417
  
  13. Ćwiczenia sprawdzające     419
  
  14. Redagowanie i edycja dokumentacji 2D części     420
  
  14.1. Typy plików dokumentacji     424
  14.2. Czynności wstępne     425
  14.2.1. Tworzenie pliku rysunku     425
  14.2.2. Opcje aplikacji dotyczące rysunku     426
  14.2.3. Ustawienia dokumentu     428
  14.2.4. Szablony rysunku     429
  14.2.5. Stałe elementy rysunku     430
  14.2.5.1. Edycja układu arkusza     431
  14.2.5.2. Edycja iProperties     432
  14.3. Styl obiektów w pliku rysunku – standard rysunkowy     435
  14.3.1. Ustawienia ogólne standardu     439
  14.3.2. Dostępne style standardu     441
  14.3.3. Wartości domyślne obiektów     441
  14.3.4. Style główne i zależne     442
  14.3.5. Style logiczne i określone wprost     442
  14.3.5.1. Styl logiczny Jak warstwa     443
  14.3.5.2. Styl logiczny Jak standard     443
  14.3.6. Warstwy     444
  14.3.7. Styl tekstu     446
  14.3.8. Styl wymiarowania     446
  14.3.9. Zarządzanie elementami standardu (stylami)     448
  14.3.9.1. Dodatkowe elementy interfejsu     448
  14.3.10. Tworzenie nowego stylu w standardzie – ćwiczenia     449
  14.3.11. Eksport i import elementów standardu – ćwiczenia     455
  14.4. Podstawy tworzenia rzutów     458
  14.4.1. Tworzenie rzutu bazowego modelu     459
  14.4.2. Tworzenie podstawowych rzutów pochodnych     464
  14.4.2.1. Rzuty prostokątne i izometryczne     464
  14.5. Podstawy edycji rzutów     466
  14.5.1. Zmiana położenia rzutów     467
  14.5.2. Zmiana wyrównania rzutów     468
  14.5.2.1. Włączanie i wyłączanie etykiet     470
  14.5.3. Usuwanie rzutów     471
  14.6. Przekroje     472
  14.6.1. Przekrój pełny     473
  14.6.1.1. Metody skutecznego definiowania linii cięcia     477
  14.6.2. Przekrój częściowy     478
  14.6.3. Przekrój stopniowy     479
  14.6.4. Przekrój łamany     481
  14.7. Szczegóły     482
  14.8. Rzuty pomocnicze     487
  14.9. Przerwania     490
  14.10. Wyrwania     493
  14.10.1. Szkic skojarzony z rzutem     494
  14.11. Rzuty szkicowane     500
  14.12. Płat (Slice) i kadr (Crop)     503
  14.12.1. Ćwiczenia     504
  14.13. Edycja rzutów i ich elementów     507
  14.13.1. Zmiana ogólnych właściwości rzutów     508
  14.13.2. Zmiana właściwości obiektów rzutów     510
  14.13.2.1. Modyfikacja kreskowania     511
  14.13.2.2. Zmiana właściwości krawędzi     511
  14.13.3. Pobieranie więzów     513
  14.13.4. Ukrywanie i wyświetlanie więzów oraz innych opisów     516
  14.13.5. Modyfikacja definicji przekroju     517
  14.13.6. Modyfikacja innych obiektów     519
  14.14. Uzupełnienie wymiarowania i innych elementów opisu rysunku     520
  14.14.1. Wymiary i więzy w dokumentacji 2D     521
  14.14.1.1. Więzy     521
  14.14.1.2. Wymiary     522
  14.14.2. Inne elementy opisu rysunku     523
  14.14.3. Sterowanie widocznością wymiarów i więzów     523
  14.14.4. Edycja wymiarów i innych elementów opisu     524
  14.14.4.1. Indywidualna edycja wymiaru     525
  14.14.5. Narzędzia wymiarowania i opisu rysunku     526
  14.15. Tworzenie wymiarów     526
  14.15.1. Typ wymiaru     528
  14.15.2. Tryby lokalizacji     528
  14.15.3. Inne aspekty procesu wymiarowania     529
  14.15.4. Znajdowanie punktu przecięcia     530
  14.15.4.1. Ćwiczenia     530
  14.15.5. Wymiary liniowe średnicy     531
  14.15.5.1. Ćwiczenia     531
  14.15.6. Wymiary równoległe     533
  14.15.6.1. Ćwiczenia     534
  14.16. Inne narzędzia opisu     538
  14.16.1. Parametryczne osie symetrii     538
  14.16.1.1. Wyświetlanie elementów konstrukcyjnych modelu – ćwiczenia     539
  14.16.1.2. Ręczne tworzenie osi symetrii – ćwiczenia     542
  14.16.1.3. Automatyczne osie symetrii     546
  14.16.1.4. Ćwiczenia     547
  14.16.2. Opisy i tabele otworów     549
  14.16.2.1. Opisy otworów i gwintu – ćwiczenia     551
  14.16.2.2. Tabele otworów – ćwiczenia     553
  14.16.2.3. Edycja tabeli otworów – ćwiczenia     556
  14.16.3. Symbole znormalizowanych oznaczeń     558
  14.16.4. Oznaczanie chropowatości powierzchni     558
  14.16.4.1. Tworzenie symbolu – ćwiczenia     559
  14.16.4.2. Edycja symbolu – ćwiczenia     561
  14.16.5. Oznaczanie tolerancji kształtu i położenia     562
  14.16.5.1. Ćwiczenia     563
  14.16.6. Oznaczanie elementów odniesienia     564
  14.16.6.1. Ćwiczenia     564
  14.16.7. Obiekty tekstowe     566
  14.16.7.1. Tworzenie obiektów tekstowych – ćwiczenia     568
  14.16.7.2. Edycja obiektów tekstowych – ćwiczenia     572
  14.16.8. Linie odniesienia     573
  14.16.8.1. Tworzenie i formatowanie linii odniesienia – ćwiczenia     573
  14.16.8.2. Dołączanie linii odniesienia – ćwiczenia     575
  14.16.9. Symbole definiowane przez użytkownika     576
  14.16.9.1. Punkty specjalne symboli użytkownika     577
  14.16.9.2. Definiowanie symbolu – ćwiczenia     579
  14.16.9.3. Wstawianie symbolu – ćwiczenia     581
  14.16.10. Dołączanie obiektów szkicu skojarzonego z rzutem     584
  14.17. Zarządzanie arkuszami     585
  14.17.1. Wstawianie arkusza o domyślnym formacie     585
  14.17.1.1. Ćwiczenia     585
  14.17.2. Usuwanie arkusza     586
  14.17.2.1. Ćwiczenia     587
  14.18. Zarządzanie stałymi elementami rysunku     587
  14.19. Tworzenie i edycja stałych elementów rysunku     588
  14.19.1. Usuwanie tabliczki rysunkowej i obramowania – ćwiczenia     590
  14.19.2. Wstawianie tabliczki rysunkowej i obramowania – ćwiczenia     591
  14.19.3. Wypełnianie tabliczki rysunkowej     591
  14.19.4. Edycja tabliczki rysunkowej – ćwiczenia     591
  14.19.5. Definiowanie własnej tabliczki rysunkowej     592
  14.19.5.1. Obiekty typu „tylko szkic” (Sketch Only)     593
  14.19.5.2. Tworzenie szkicu tabliczki – ćwiczenia     594
  14.19.5.3. Pole wartości wprowadzanej – ćwiczenia     595
  14.19.5.4. Pole właściwości OPIS – ćwiczenia     598
  14.19.5.5. Pole właściwości MATERIAŁ – ćwiczenia     601
  14.19.5.6. Tekst typu pole tekstowe – ćwiczenia     602
  14.19.6. Definiowanie własnego obramowania     604
  14.19.6.1. Obramowanie bez podziału na sektory – ćwiczenia     604
  14.19.6.2. Obramowanie z podziałem na sektory – ćwiczenia     606
  14.19.7. Usuwanie stałych elementów rysunku – ćwiczenia     609
  14.19.8. Kopiowanie stałych elementów rysunku – ćwiczenia     610
  14.19.9. Definiowanie własnego formatu arkusza     613
  14.19.9.1. Arkusz ze zdefiniowanym układem rzutów – ćwiczenia     613
  14.19.9.2. Pusty arkusz – ćwiczenia     614
  14.19.10. Wstawianie własnego arkusza z układem rzutów – ćwiczenia     616
  14.19.11. Wstawianie własnego pustego arkusza – ćwiczenia     618
  14.20. Zapis rysunku w innym formacie     618
  14.20.1. Eksport do pliku DWG i DXF     619
  14.20.1.1. Ćwiczenia     620
  14.20.2. Eksport do pliku DWF     623
  14.20.2.1. Ćwiczenia     624
  14.21. Import rysunku w innym formacie     626
  14.21.1. Otwarcie pliku DWG     628
  14.21.1.1. Import części – ćwiczenia     628
  14.21.1.2. Import zespołu – ćwiczenia     629
  14.21.2. Import danych DWG do modelu części – ćwiczenia     630
  14.21.3. Import danych DWG do rysunku – ćwiczenia     632
  
  15. Modyfikacja projektu części     634
  
  16. Projekt części     635
  
  16.1. Uwagi metodyczne     637
  16.2. Modelowanie tulei     637
  16.2.1. Czynności wstępne     638
  16.2.2. Szkicowanie profilu     639
  16.2.3. Modelowanie bryły bazowej     641
  16.2.4. Tworzenie elementów konstrukcyjnych     642
  16.2.5. Modelowanie rowka podcięcia     642
  16.2.6. Modelowanie ścięć i zaokrągleń     644
  16.2.7. Modelowanie otworów     644
  16.3. Redagowanie dokumentacji tulei     649
  16.3.1. Uwagi metodyczne     650
  16.3.1.1. Wariant z przekrojem łamanym     650
  16.3.1.2. Wariant z wyrwaniem     651
  16.3.1.3. Tabliczka rysunkowa     652
  16.3.2. Ćwiczenia sprawdzające     652
  16.3.3. Tworzenie rzutów w wariancie z wyrwaniem     654
  16.3.3.1. Czynności wstępne     655
  16.3.3.2. Tworzenie rzutu bazowego     656
  16.3.3.3. Tworzenie wyrwania     657
  16.3.3.4. Stabilność definicji wyrwania     658
  16.3.3.5. Tworzenie szczegółu     659
  16.3.3.6. Tworzenie rzutu izometrycznego     660
  16.4. Uzupełnienie zredagowanej dokumentacji     661
  16.4.1. Osie symetrii     662
  16.4.2. Wymiary     663
  16.4.3. Dołączanie adnotacji     666
  16.4.3.1. Tworzenie i dołączanie tekstu     666
  16.4.3.2. Tworzenie i dołączanie odcinków     668
  16.4.4. Tworzenie pozostałych elementów opisu     669
  16.5. Tworzenie własnej tabliczki rysunkowej     669
  16.5.1. Wypełnianie pola Opis     671
  16.6. Modyfikacja projektu     672
  16.6.1. Modyfikacja z poziomu rysunku     673
  16.6.2. Modyfikacja z poziomu modelu     675
  16.6.2.1. Sprawdzenie dokumentacji części po zmianach     675
  16.6.3. Zakończenie pracy nad projektem     676
  16.7. Uwagi końcowe     677
  16.7.1. Dodatkowe modyfikacje projektu     677
  16.8. Wydruk dokumentacji     679
  16.9. Zadania     681
  
  17. Wprowadzenie do projektowania zespołów     684
  
  17.1. Podstawowe pojęcia     685
  17.2. Zarządzanie właściwościami obiektów w modelu zespołu     689
  17.3. Zestawienie składników (BOM)     690
  17.4. Dodatkowe operacje za pomocą przeglądarki     692
  17.4.1. Wyodrębnianie wystąpień składników     692
  17.4.2. Zaawansowane techniki wyboru wystąpień     693
  
  18. Zarządzanie strukturą zespołu     697
  
  18.1. Czynności wstępne     697
  18.2. Zarządzanie składnikami     698
  18.2.1. Wstawianie pojedynczego wystąpienia (Place Component)     698
  18.2.1.1. Ćwiczenia     699
  18.2.2. Usuwanie wystąpienia     701
  18.2.3. Wstawianie szyku wystąpień (Pattern Component)     701
  18.2.3.1. Ćwiczenia     702
  18.2.4. Zmiana elementów szyku w elementy niezależne     705
  18.2.5. Zmiana nazwy wystąpienia     705
  18.2.6. Zastępowanie wystąpienia     706
  18.2.6.1. Ćwiczenia     707
  18.2.7. Obniżenie poziomu w strukturze zespołu (Demote)     708
  18.2.7.1. Ćwiczenia     709
  18.2.8. Podwyższenie poziomu w strukturze zespołu (Promote)     711
  18.2.8.1. Ćwiczenia     711
  18.2.9. Zmiana położenia wystąpienia w strukturze zespołu     712
  18.2.9.1. Ćwiczenia     712
  18.2.10. Zmiana stanu wystąpienia     712
  18.2.10.1. Ćwiczenia     713
  18.2.11. Uaktywnienie wystąpienia     713
  18.2.11.1. Ćwiczenia     714
  18.2.12. Tworzenie składnika w kontekście zespołu     715
  18.2.12.1. Ćwiczenia     716
  18.2.13. Otwieranie zespołu z brakującymi składnikami – ćwiczenia     721
  18.2.14. Składniki z systemu Mechanical Desktop     723
  
  19. Typowy proces projektowania zespołu     724
  
  19.1. Modelowanie zespołu     724
  19.2. Redagowanie dokumentacji zespołu     726
  19.2.1. Prezentacje zespołu     726
  19.2.2. Redagowanie dokumentacji 2D zespołu     727
  19.3. Modyfikacja projektu     729
  
  20. Więzy montażowe     730
  
  20.1. Koncepcje nakładania więzów montażowych     731
  20.2. Rodzaje i typy więzów     732
  20.3. Stopnie swobody i składnik bazowy     734
  20.4. Przykłady więzów     734
  20.4.1. Więzy zestawiające przeciwstawnie (Mate)     735
  20.4.2. Więzy zestawiające zgodnie (Flush)     736
  20.4.3. Więzy kątowe (Angle)     737
  20.4.4. Więzy styczności (Tangent)     738
  20.4.5. Więzy wstawiające (Insert)     739
  20.5. Techniki nakładania więzów montażowych     739
  20.5.1. Narzędzie „Wiązanie” (Constrain)     740
  20.5.1.1. Więzy o wartości z zakresu     742
  20.5.2. Narzędzie Złóż (Assemble)     743
  20.6. Przeglądanie i edycja więzów     745
  20.6.1. Przeglądanie i edycja wartości więzów     745
  20.6.2. Pełna edycja więzów zespołu     746
  20.6.3. Aktualizacja więzów zespołu     747
  20.7. Ćwiczenia     748
  20.7.1. Więzy zestawiające przeciwstawnie (Mate)     748
  20.7.2. Więzy zestawiające zgodnie (Flush)     749
  20.7.3. Więzy kątowe (Angle)     750
  20.7.4. Więzy styczności (Tangent)     751
  20.7.5. Więzy wstawiające (Insert)     752
  
  21. Redagowanie i edycja dokumentacji zespołu     753
  
  21.1. Prezentacje     753
  21.1.1. Tworzenie widoku prezentacji     755
  21.1.2. Rozsunięcia składników     755
  21.1.3. Cofanie i odtwarzanie operacji rozsuwania     756
  21.1.4. Przeglądanie i wprowadzanie korekt pozycji     756
  21.1.5. Usuwanie rozsunięć     756
  21.1.6. Sterowanie widocznością torów montażu     757
  21.1.7. Zapis sposobu wyświetlania widoku     757
  21.1.8. Animacje montażu     758
  21.1.9. Zarządzanie widokami prezentacji     758
  21.1.9.1. Praca za pomocą przeglądarki     759
  21.1.9.2. Praca za pomocą narzędzia Animacja (Animate)     760
  21.2. Ćwiczenia     761
  21.2.1. Tworzenie widoku prezentacji     761
  21.2.2. Rozsunięcia składników     762
  21.2.3. Cofanie i odtwarzanie operacji rozsuwania     765
  21.2.4. Przeglądanie i wprowadzanie korekt pozycji     766
  21.2.5. Usuwanie rozsunięć     766
  21.2.6. Sterowanie widocznością torów montażu     766
  21.2.7. Inne techniki edycji rozsunięć i torów montażu     768
  21.2.8. Zapis sposobu wyświetlania widoku     769
  21.2.9. Animacje montażu     769
  21.2.10. Praca za pomocą przeglądarki     770
  21.3. Klasyczna dokumentacja 2D zespołu     771
  21.3.1. Dodatkowe operacje na rzutach zespołu     771
  21.3.1.1. Ćwiczenia     772
  21.3.2. Rzuty nakładane     774
  21.3.2.1. Ćwiczenia     775
  21.4. Dodatkowe elementy rzutów zespołu     776
  21.5. Ćwiczenia     776
  21.5.1. Wyłączanie przekrojów     777
  21.5.2. Sprawdzenie i modyfikacja stylu     778
  21.5.3. Wstawianie wykazu elementów     780
  21.5.4. Wstawianie i edycja numerów pozycji     784
  21.5.4.1. Wstawianie pojedynczego numeru pozycji     786
  21.5.4.2. Dołączanie i usuwanie numeru pozycji     786
  21.5.4.3. Wstawianie wszystkich numerów pozycji     787
  21.5.4.4. Edycja numerów pozycji     789
  21.6. Edycja zestawienia składników (BOM) i wykazu elementów     791
  21.6.1. Edycja zestawienia składników (BOM)     791
  21.6.1.1. Konfigurowanie zestawienia składników (BOM)     792
  21.6.1.2. Redagowanie i formatowanie danych do wykazów elementów i numerów pozycji     797
  21.6.2. Edycja wykazu elementów (listy części)     797
  21.6.2.1. Ćwiczenia     799
  21.7. Składniki niemodelowane     804
  21.7.1. Ćwiczenia     805
  
  22. Projekt zespołu     809
  
  22.1. Sformułowanie zadania     810
  22.2. Uwagi metodyczne     813
  22.3. Modelowanie zespołu     813
  22.3.1. Czynności wstępne     813
  22.3.2. Budowa struktury zespołu     813
  22.3.3. Więzy montażowe     814
  22.3.4. Wybrane analizy zespołu     815
  22.3.5. Widoki modelu zespołu     817
  22.3.5.1. Definiowanie nazwanego widoku     818
  22.3.5.2. Uaktywnienie nazwanego widoku     818
  22.3.5.3. Zmiana definicji widoku zablokowanego     819
  22.4. Konfigurowanie zestawienia składników (BOM) w projekcie zespołu     819
  22.5. Tworzenie dokumentacji 3D     820
  22.5.1. Tworzenie widoku prezentacji nr 1     821
  22.5.2. Tworzenie widoku prezentacji nr 2     822
  22.6. Redagowanie dokumentacji 2D     822
  22.6.1. Uwagi metodyczne     823
  22.6.2. Tworzenie pierwszego arkusza     823
  22.6.3. Tworzenie rzutu przekroju     823
  22.6.3.1. Wykaz elementów i numery pozycji     825
  22.6.4. Tworzenie rzutu montażowego     826
  22.6.5. Tworzenie drugiego arkusza     829
  22.6.6. Korekta pierwszego arkusza     832
  22.7. Zadania     833
  
  23. Zaawansowane techniki projektowania 3D     834
  
  23.1. Parametry     834
  23.1.1. Ćwiczenia     837
  23.2. Projektowanie adaptacyjne     841
  23.2.1. Ćwiczenia     842
  23.2.1.1. Włączanie i wyłączanie adaptacyjności wystąpienia     842
  23.2.1.2. Definiowanie adaptacyjności     843
  23.2.1.3. Adaptacyjne modyfikacje zespołu     845
  23.3. Technika modeli pochodnych     846
  23.4. Kojarzenie technik zaawansowanych – ćwiczenia     848
  23.5. Kinematyczne więzy napędowe     852
  23.6. Więzy prowadzące     855
  23.7. Toczenie     857
  23.8. Szkice 3D     859
  23.8.1. Ćwiczenia     860
  
  24. Obiekty „inteligentne”     869
  
  24.1. iFeatures     870
  24.1.1. Definiowanie iFeature – ćwiczenia     871
  24.1.2. Wstawianie iFeature – ćwiczenia     873
  24.1.3. Edycja wystąpienia iFeature – ćwiczenia     875
  24.1.4. Edycja definicji iFeature – ćwiczenia     875
  24.2. iParts     877
  24.2.1. Typy iParts     879
  24.2.2. Tworzenie definicji iParts     880
  24.2.3. Definiowanie generatora standardowej iPart – ćwiczenia     880
  24.2.3.1. Domyślne parametry generatora iPart     880
  24.2.3.2. Ręczne definiowanie generatora iPart     883
  24.2.4. Wstawianie wystąpień standardowych iParts – ćwiczenia     888
  24.2.5. Edycja wystąpień standardowych iParts – ćwiczenia     891
  24.2.6. Edycja generatora standardowych iParts – ćwiczenia     892
  24.2.7. Niestandardowe iParts     893
  24.2.7.1. Definiowanie generatora niestandardowych iParts – ćwiczenia     893
  24.2.7.2. Wstawianie wystąpień niestandardowych iParts – ćwiczenia     895
  24.3. iAssemblies     897
  24.4. iMates     899
  24.4.1. Ćwiczenia     900
  24.4.1.1. Wstawianie wystąpienia z więzami iMates     901
  24.4.1.2. Definiowanie indywidualnego iMate     903
  24.4.1.3. Definiowanie złożonych iMate     905
  24.5. iCopy     906
  24.5.1. Tworzenie definicji iCopy     907
  24.5.2. „Inteligentne” kopiowanie     909
  24.5.3. Edycja „inteligentnych” kopii     912
  
  25. iLogic – wewnętrzny język i podsystem programowania     913
  
  25.1. Instrukcja warunkowa     914
  25.1.1. Instrukcja warunkowa prosta     914
  25.1.2. Instrukcja warunkowa złożona     915
  25.2. Ćwiczenia     916
  25.2.1. Analiza zadania     917
  25.2.2. Definiowanie listy wartości     918
  25.2.3. Definiowanie reguły     919
  25.2.4. Sprawdzenie poprawności rozwiązania     925
  
  26. Zarządzanie danymi projektowymi     927
  
  26.1. Tryb właściwości (Properties) – ćwiczenia     928
  26.2. Tryb przeglądania (Preview) – ćwiczenia     929
  26.3. Tryb zarządzania (Manage) – ćwiczenia     930
  
  27. Projekt przejściowy     935
  
  27.1. Kopiowanie projektu     936
  27.2. Modelowanie otworów przejściowych bezpośrednio w zespole     937
  27.3. Biblioteka Content Center     938
  27.3.1. Konfiguracja biblioteki Content Center     939
  27.3.1.1. Domyślna lokalizacja plików wystąpień     941
  27.3.2. Wstawianie składników z biblioteki Content Center     942
  27.3.3. Tworzenie więzów montażowych     945
  27.3.4. Korekta wymiarów pogłębienia     947
  
  28. Moduły specjalizowane     950
  
  28.1. Moduł projektowania konstrukcji spawanych     951
  28.1.1. Ćwiczenia     951
  28.1.1.1. Kopiowanie projektu z połączeniami śrubowymi     952
  28.1.1.2. Konwersja zespołu na konstrukcję spawaną     953
  28.1.1.3. Przygotowanie powierzchni do spawania     954
  28.1.1.4. Spoina kosmetyczna     955
  28.1.1.5. Spoina pachwinowa     955
  28.1.1.6. Obróbka po spawaniu     956
  28.1.1.7. Widoczność spoin w nazwanych widokach modelu     956
  28.1.1.8. Rysunek 2D konstrukcji spawanej     957
  28.2. Projekt konstrukcji blaszanej     959
  28.2.1. Ćwiczenia     960
  28.2.1.1. Modelowanie płaskich powierzchni i kołnierzy     961
  28.2.1.2. Zmiana stylu konstrukcji blaszanej     962
  28.2.1.3. Pozostałe operacje modelowania     963
  28.2.1.4. Rozwinięcie powierzchni i redagowanie rzutów     967
  
  29. Modelowanie mieszane 2D-3D     970
  
  29.1. Zadanie projektowe     970
  29.2. Dane wyjściowe     971
  29.3. Koncepcja procesu projektowania     971
  29.4. Ćwiczenia     972
  29.4.1. Budowa modelu 2D-3D     973
  29.4.2. Wykonanie pełnych modeli 3D     978
  
  30. Automatyzacja rutynowych operacji procesu projektowania     980
  
  30.1. Generator ram – ćwiczenia     981
  30.1.1. Wstawianie kształtowników     982
  30.1.2. Przycinanie kształtowników     986
  30.1.3. Przycinanie i wydłużanie kształtowników     987
  30.1.4. Edycja kształtowników     988
  30.1.5. Operacje końcowe     989
  30.2. Generator połączeń śrubowych statycznych – ćwiczenia     989
  30.2.1. Edycja połączenia gwintowego     994
  30.2.2. Usuwanie elementów połączenia gwintowego     994
  30.2.2.1. Ręczne usuwanie pozostałości połączenia gwintowego     995
  30.3. Generator wałów – ćwiczenia     996
  30.4. Generator elementów przekładni zębatych – ćwiczenia     1004
  
  31. Narzędzia analityczne     1012
  
  31.1. Analizy tradycyjne     1012
  31.1.1. Analiza wytrzymałościowa wału – ćwiczenia     1013
  31.1.1.1. Podparcia i obciążenia     1014
  31.1.1.2. Obliczenia i analiza wyników     1016
  31.2. Analizy wytrzymałościowe MES     1018
  31.2.1. Ćwiczenia     1019
  31.2.1.1. Wybrane operacje konfiguracyjne     1019
  31.2.1.2. Definiowanie podparć     1022
  31.2.1.3. Definiowanie obciążeń     1023
  31.2.1.4. Obliczenia     1025
  31.2.1.5. Analiza wyników     1026
  31.2.1.6. Zapis modelu MES     1029
  31.2.2. Częstości i postacie drgań własnych – ćwiczenia     1030
  31.2.2.1. Kopiowanie modelu MES     1031
  31.2.2.2. Edycja modelu MES     1031
  31.2.2.3. Obliczenia     1032
  31.3. Analizy dynamiczne     1033
  31.3.1. Sformułowanie zadania     1034
  31.3.2. Wskazówki metodyczne     1035
  31.3.3. Automatyczne tworzenie par kinematycznych – ćwiczenia     1036
  31.3.4. Konwersja więzów montażowych – ćwiczenia     1036
  31.3.5. Definiowanie siły ciężkości – ćwiczenia     1038
  31.3.6. Uruchomienie symulacji – ćwiczenia     1038
  31.3.7. Definiowanie par kinematycznych – ćwiczenia     1039
  31.3.7.1. Para przesuwna: walec na płaszczyźnie     1039
  31.3.7.2. Kontakt 2D     1042
  31.3.7.3. Sprężyna     1045
  31.3.7.4. Amortyzator     1047
  31.3.7.5. Modelowanie oporów ruchu     1047
  31.3.8. Siła wymuszająca – ćwiczenia     1048
  31.3.8.1. Definiowanie wymuszenia za pomocą Graphera wejściowego     1048
  31.3.9. Grapher wyjściowy – ćwiczenia     1051
  31.3.9.1. Określenie warunków początkowych     1052
  31.3.9.2. Symulacja     1052
  31.3.10. Eksport wyników do modułu MES – ćwiczenia     1054
  31.3.11. Analiza MES (analiza obciążeń „w ruchu”) – ćwiczenia     1056
  31.3.12. Ćwiczenia dodatkowe     1060
  
  32. Narzędzia prezentacyjne     1063
  
  32.1. Ćwiczenia     1063
  32.1.1. Eksport parametrów symulacji do modułu Inventor Studio     1064
  32.1.2. Konfiguracja animacji     1064
  32.1.3. Definiowanie i edycja oświetlenia     1066
  32.1.4. Określanie wyglądu powierzchni obiektów     1067
  32.1.5. Powlekanie (rendering) sceny     1068
  32.1.6. Rejestracja animacji     1069
  
  33. Wybrane aspekty efektywności projektowania     1072
  
  33.1. Porównanie efektywności wybranych narzędzi i technik CAD 3D     1072
  33.2. Narzędzia typu Engineer-To-Order (ETO)     1074
  33.2.1. Przykład systemu ETO     1076
  33.2.1.1. Metody modelowania konstrukcji     1077
  33.2.2. Budowa systemu ETO     1078
  33.2.2.1. Przykład wykorzystania systemu ETO     1080
  33.2.3. Inne przykłady systemów ETO     1084
  
  34. Zadania dodatkowe     1086
  
  35. Zadania kontrolne     1089
  
  36. Podstawy systemu Inventor Fusion     1095
  
  36.1. Interfejs użytkownika     1097
  36.2. Uwagi ogólne     1098
  36.3. Szkice i więzy w systemie Fusion – ćwiczenia     1099
  36.3.1. Edycja profilu     1101
  36.3.1.1. Korekta więzów geometrycznych     1101
  36.3.1.2. Nakładanie więzów wymiarowych     1102
  36.4. Operacje modelowania części – ćwiczenia     1105
  36.5. Edycja modelu części – ćwiczenia     1107
  36.5.1. Edycja elementu bryłowego wstawianego     1107
  36.5.2. Edycja elementu bryłowego szkicowego     1108
  36.5.3. Edycja swobodna bryły     1109
  36.5.3.1. Więzy geometryczne     1110
  36.5.3.2. Przesunięcie ograniczone     1111
  36.5.3.3. Przemieszczenie uogólnione     1111
  36.5.3.4. Wymiary bryły     1113
  36.5.3.5. Więzy wymiarowe bryły     1114
  36.5.4. Scalanie elementów bryłowych     1116
  36.6. Wykrywanie elementów (features) w modelu swobodnym – ćwiczenia     1117
  36.6.1. Wykrywanie elementów     1117
  36.6.2. Korekta wykrytych elementów     1118
  36.7. Modelowanie zespołu w systemie Fusion – ćwiczenia     1119
  36.7.1. Modelowanie składników zespołu     1119
  36.7.2. Więzy montażowe – ćwiczenia     1120
  35.7.2.1. Edycja więzów montażowych     1122
  
  37. Wykorzystanie systemu Fusion z poziomu programu Inventor     1124
  
  37.1. Edycja bryły modelu hierarchicznego za pomocą systemu Fusion – ćwiczenia    1124
  37.2. Edycja kopii bryły modelu hierarchicznego za pomocą systemu Fusion – ćwiczenia     1127
  37.3. Edycja modelu hierarchicznego części za pomocą systemu Fusion – ćwiczenia     1130
  37.3.1. Edycja swobodna modelu części     1130
  37.3.2. Otwarcie modelu części po edycji swobodnej     1132
  37.3.2.1. Otwarcie oryginalnego pliku modelu części     1132
  37.3.2.2. Otwarcie analogicznego pliku DWG     1132
  37.3.2.3. Automatyczna sesja Menedżera zmian     1133
  37.3.2.4. Ręczne uruchomienie Menedżera zmian     1135
  37.3.2.5. Zapis modelu części po zmianach     1136
  37.3.3. Sprawdzenie modelu zespołu po edycji części     1136
  
  38. Dodatek: informacje techniczne o programie Autodesk Inventor z systemem Inventor Fusion     1138
  38.1. Wersja testowa programu Autodesk Inventor z systemem Inventor Fusion     1138
  38.1.1. Przed instalacją wersji testowej     1138
  38.1.2. Wymagania programu Autodesk Inventor z systemem Inventor Fusion     1139
  
  39. Dodatek: instalowanie oprogramowania z dołączonej płyty CD-ROM     1141
  39.1. Instalowanie kursu     1141
  39.2. Nauka za pomocą nowszych niż 2013 wersji programu Autodesk Inventor     1143
  39.2.1. Szablony     1143
  39.2.2. Biblioteki stylów     1144
  39.2.3. Dane projektowe     1146
  39.2.4. Zasadnicze pliki kursu     1147
  39.3. Dezinstalacja kursu     1147
  
  Bibliografia     1148
  Skorowidz     1149
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia