Kościół w polskich katechizmach i podręcznikach do nauki religii dla dzieci i młodzieży w latach 1945-2001

-20%

Kościół w polskich katechizmach i podręcznikach do nauki religii dla dzieci i młodzieży w latach 1945-2001

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

62,40  78,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

62,4078,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Słowa włoskiego pisarza G. Papiniego (1881–1956), zamieszczone w jednym z pierwszych polskich powojennych podręczników do nauki religii, z jednej strony wskazują na wrogość do Kościoła katolickiego, a z drugiej na ogromne jego umiłowanie. Zjawisko pejoratywnego stosunku do Kościoła, o którym wspomina cytowany autor, a także negacji potrzeby i sensowności jego istnienia, występuje także w XXI wieku z równie dużym, a może nawet i większym nasileniem niż w czasach Papiniego. Charakterystycznym jego przejawem jest postawa, także części samych chrześcijan, wyrażona w skrajnym sformułowaniu: „Jezus – tak, Kościół – nie”. J. Ratzinger, obecny papież Benedykt XVI mówi, że wydaje się ona czymś typowym dla sposobu myślenia całej generacji dzisiejszych Europejczyków, w znacznej mierze „zmęczonych” Kościołem. Antyeklezjalne nastawienie dostrzec można także wśród polskich katolików. Wskazuje na nie M. Rusecki w refleksji nad problemami współczesnego Kościoła: „W Kościele katolickim zaczyna powstawać moda na postawy antyeklezjalne. Szerzy się ona zwłaszcza wśród młodzieży, ale nie tylko. Zjawisko to występuje głównie na Zachodzie, ale zaczyna przenikać i do nas. Wprawdzie – jak dotąd – dotyczy niezbyt wielkiej liczby w skali całej populacji wierzących, ale lekceważyć go nie można. Dlaczego tak się dzieje, że część chrześcijan wierzy w Chrystusa, a odrzuca Kościół?”. Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, gdyż złożone jest zjawisko, którego dotyczy. M. Rusecki wskazuje tylko na niektóre z przyczyn: oświeceniowe dziedzictwo, które ciąży na współczesnej mentalności; kryzys instytucjonalizmu, który dostrzega dzisiaj wielu socjologów i historyków; protestantyzacja mentalności katolików i idea Kościoła niewidzialnego rozwijana przez teologię liberalną; błędy ludzi Kościoła popełnione zwłaszcza w przeszłości; fałszywe rozumienie Kościoła wynikające z niepełnej, a nawet znikomej świadomości eklezjalnej (Rusecki mówi o świadomości eklezjologicznej) wielu katolików.


Liczba stron360
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN-13978-83-231-2457-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    11
  Wstęp    13
  Rozdział I. Pojęcie Kościoła w nauczaniu Kościoła katolickiego    23
    1. Rozumienie Kościoła do Soboru Trydenckiego    24
      1.1. Okres apostolski (I wiek)    24
      1.2. Tradycja patrystyczna (do VII wieku)    29
      1.3. Średniowiecze (VIII-XV wiek)    38
    2. Rozumienie Kościoła od Soboru Trydenckiego do Watykańskiego I    44
      2.1. Sobór Trydencki i zagadnienie Kościoła w Katechizmie Rzymskim (1566)    44
      2.2. Potrydencka idea Kościoła - definicja Kościoła według Roberta Bellarmina    48
      2.3. Idea Kościoła w okresie oświecenia    51
    3. Eklezjologia XIX i XX wieku do Soboru Watykańskiego II    53
      3.1. Nowe próby ujęcia idei Kościoła na początku XIX wieku    53
      3.2. Perspektywa eklezjologiczna Soboru Watykańskiego I    55
      3.3. Kościół jako Mistyczne Ciało Chrystusa w świetle Satis cognitum Leona XIII (1896) i Mystici Corporis Christi Piusa XII (1943)    58
    4. Idea Kościoła w nauczania Soboru Watykańskiego II    63
      4.1. Ecclesia, quid dicis de te ipsa jako podstawowa perspektywa Vaticanum II    63
      4.2. Myśli przewodnie i struktura Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium    66
      4.3. Kościół jako misterium i sakrament zbawienia    73
      4.4. Kościół Chrystusa nowotestamentalnym Ludem Bożym    78
      4.5. Mistyczne Ciało Chrystusa    83
      4.6. Communio    85
    5. Istotne elementy katolickiej eklezjologii po Soborze Watykańskim II    90
      5.1. Interpretacja soborowych idei Kościoła w dokumentach Kongregacji Nauki Wiary i dokumentach Międzynarodowej Komisji Teologicznej    91
      5.2. Kościół w posoborowych dokumentach katechetycznych    99
        5.2.1. Ogólna instrukcja katechetyczna Directorium Catechisticum Generale (1971)    100
        5.2.2. Adhortacja Jana Pawła II Catechesi tradendae (1979)    103
        5.2.3. Katechizm Kościoła Katolickiego (1992)    106
        5.2.4. Dyrektorium ogólne o katechizacji (1997)    116
  Rozdział II. Idea Kościoła w katechizmach i podręcznikach do nauki religii w latach 1945-1971    121
    1. Pojęcie Kościoła w katechizmach i podręcznikach do nauki religii okresu międzywojennego i ich wpływ na publikacje powojenne    122
      1.1. Programy nauczania religii w okresie międzywojennym    122
      1.2. Kościół w wybranych katechizmach i podręcznikach do nauki religii    124
        1.2.1. Katechizmy W. Gadowskiego i podręczniki Z. Bielawskiego    125
        1.2.2. Inne katechizmy i podręczniki do nauki religii    132
    2. Kontekst historyczny katechizacji w Polsce po 1945 roku    145
      2.1. Nauczanie katechetyczne w pierwszych latach po drugiej wojnie światowej    145
      2.2. Katecheza parafialna w latach 1950-1956    149
      2.3. Szkolne nauczanie religii w latach 1956-1961    151
    3. Pojęcie Kościoła w katechizmach i podręcznikach do programu nauczania religii z 1946 roku    155
      3.1. Katechizmy oraz podręczniki dla przygotowania dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii św    156
      3.2. Inne katechizmy dla dzieci    172
      3.3. Podręczniki do historii biblijnej    179
      3.4. Podręczniki do nauki wiary i moralności    181
      3.5. Podręczniki dla szkoły średniej    184
      3.6. Katechizmy dla młodzieży    192
    4. Pojęcie Kościoła w katechizmach i podręcznikach do programu nauczania religii z 1957 roku    198
      4.1. Publikacje E. Materskiego i N. Hekker    199
      4.2. Seria podręczników Życie religijne Z. Baranowskiego i J. Noryśkiewicza    211
      4.3. Inne katechizmy i podręczniki do nauki religii    217
        4.3.1. Katechizmy komunijne i katechizmy dla młodzieży    217
        4.3.2. Podręczniki do historii biblijnej Starego i Nowego Testamentu    225
    5. Podsumowanie i próba oceny pojęcia Kościoła w powojennych katechizmach i podręcznikach do nauki religii    228
  Rozdział III. Soborowy obraz Kościoła w katechizmach i podręcznikach do nauki religii dla dzieci w latach 1971-1990    241
    1. Eklezjalne ukierunkowanie katechezy w nowych kierunkach katechetycznych    242
      1.1. Katecheza kerygmatyczna    243
      1.2. Katecheza antropologiczna    247
      1.3. Katecheza integralna    253
    2. Zagadnienie Kościoła w programie katechizacji dzieci szkoły podstawowej z 1971 roku    255
      2.1. Ramowy program katechizacji w zakresie szkoły podstawowej    255
      2.2. Programy szczegółowe: jezuicki i warszawsko-kielecki    263
    3. Kościół w serii podręczników dla uczniów szkoły podstawowej do I wersji programu (jezuickiej)    279
      3.1. Bóg z nami    280
      3.2. Katechizm religii katolickiej    292
    4. Kościół w podręcznikach E. Materskiego i N. Hekker do II wersji programu (warszawsko-kieleckiej)    315
    5. Nauka o Kościele w katechizmach i podręcznikach do nauki religii wykraczających poza ramy programów szczegółowych    322
    6. Podsumowanie i próba oceny recepcji soborowej eklezjologii w podręcznikach dla dzieci szkoły podstawowej    349
  Rozdział IV. Soborowy obraz Kościoła w podręcznikach do nauki religii dla młodzieży w latach 1971-1990    355
    1. Zagadnienie Kościoła w programie katechizacji młodzieży z 1971 roku    356
      1.1. Ramowy program katechizacji w zakresie szkoły średniej    356
      1.2. Programy szczegółowe    364
        1.2.1. Pierwsza wersja (poznańska)    365
        1.2.2. Druga wersja (krakowska)    370
        1.2.3. Trzecia wersja (warszawska)    375
        1.2.4. Czwarta wersja (lubelska)    378
    2. Kościół w serii podręczników Wiara i życie chrześcijanina W. Koski (do I wersji programu)    381
    3. Kościół w podręczniku dla klasy I z serii Spotkania z Bogiem (do III wersji programu)    387
    4. Kościół w serii podręczników H. Łuczaka (do IV wersji programu)    390
    5. Nauka o Kościele w katechizmach i podręcznikach dla pojedynczych klas    398
    6. Podsumowanie i próba oceny recepcji soborowej eklezjologii w podręcznikach dla młodzieży    403
  Rozdział V. Zagadnienie Kościoła w podręcznikach do nauki religii dla dzieci i młodzieży w latach 1990-2001    409
    1. Kontekst historyczny katechizacji w Polsce po 1989 r.    410
      1.1. Powrót religii do szkół w 1990 r.    410
      1.2. Nauczanie religii w szkole wobec reformy oświaty w 1999 r.    416
    2. Zagadnienie Kościoła w podstawie programowej i programie nauczania religii z 1999 r.    420
    3. Kościół w podręcznikach dla dzieci szkoły podstawowej    429
      3.1. Nowe wydania podręczników Bóg z nami i Katechizm religii katolickiej    429
      3.2. Seria podręczników W drodze do miłości Ojca pod redakcją T. Śmiecha    437
      3.3. Inne jednostkowe podręczniki dla uczniów klas I-VIII    448
    4. Kościół w podręcznikach dla szkoły średniej    461
      4.1. Seria podręczników Spotkania z Bogiem (kl. II-IV)    462
      4.2. Seria podręczników Żyć prawdą pod redakcją J. Szpeta    471
      4.3. Inne jednostkowe podręczniki dla młodzieży    474
    5. Kościół w pierwszych nowych podręcznikach dla gimnazjum po reformie oświaty    483
      5.1. Podręcznik dla klasy III z serii W drodze do miłości Ojca pod redakcją T. Śmiecha    483
      5.2. Podręczniki z serii Przyjąć blask Bożej prawdy pod redakcją D. Jackowiak i J. Szpeta    485
      5.3. Seria podręczników W drodze do Emaus    490
      5.4. Seria podręczników Jezus Chrystus drogą, prawdą i życiem    508
      5.5. Podręczniki P. Tomasika    520
    6. Podsumowanie i próba oceny recepcji eklezjologii Katechizmu Kościoła Katolickiego w nowych podręcznikach do nauki religii    525
  Zakończenie    533
  Bibliografia    539
  Aneks    569
  Wykaz tabel i schematów    583
  Summary    585
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia