Ekonomia 1(18) 2012

Ekonomia 1(18) 2012

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

W niniejszym numerze czasopisma znalazły się przede wszystkim artykuły związane z obszarem międzynarodowych stosunków gospodarczych. Otwiera go tekst Joanny Michalczyk poświęcony bezpieczeństwu żywności i wpływowi na nie procesów globalizacji. Zjawiska mające swoje źródło w globalnej gospodarce analizują również autorki kolejnych tekstów traktujących o przepływach kapitałowych w czasie kryzysu oraz handlu międzynarodowym i transmisji zjawisk recesyjnych. Następne dwa artykuły poruszają problemy związane z europejską integracją walutową – dotyczące trudności polskiej drogi do euro oraz doświadczeń Estonii w tym zakresie. Z kolei Magdalena Kinga Stawicka w swoim opracowaniu na temat działalności przedsiębiorstw międzynarodowych charakteryzuje znaczenie w tym kontekście produkcji na zlecenie oraz usług outsourcingowych.


W ostatnich trzech tekstach w mniejszym stopniu uwypuklony jest wymiar międzynarodowy. Piotr Leszczyński analizuje koncepcję społecznej odpowiedzialności banków, Łukasz Jurek – problematykę prywatyzacji stacjonarnej pomocy społecznej, natomiast ostatni artykuł, autorstwa Sebastiana Bobkowskiego, teoretyczny w swojej istocie, porusza problematykę modeli obliczeniowych równowagi ogólnej, a także ich zastosowania do ewaluacji skutków liberalizacji wymiany. Wydanie zamykają omówienia dwóch książek. Pierwszą z nich, tj. „Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu”, pod redakcją Katarzyny Żukrowskiej, recenzuje Janusz Płaczek, z kolei drugą, autorstwa Radosława Koszewskiego, pt. „Konsorcja eksportowe jako instrument aktywizacji eksportu dla małych i średnich przedsiębiorstw” – Jan Rymarczyk.


Liczba stron156
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  Joanna Michalczyk: Bezpieczeństwo żywnościowe w obliczu globalizacji    9
  Marta Ostrowska: Globalne przepływy kapitałowe w czasie kryzysu. Znaczenie krajów rozwijających się w przepływach kapitału    24
  Agnieszka Domańska: Struktura i cechy handlu zagranicznego w kształtowaniu wrażliwości wzrostu gospodarczego na wpływ otoczenia ekonomicznego a transmisja kryzysu 2007-2009    44
  Wawrzyniec Michalczyk: Trudności polskiej drogi do strefy euro wobec zjawisk kryzysowych w gospodarce europejskiej    62
  Zbigniew Binek: Minimalizacja kosztów wprowadzenia waluty euro - doświadczenia Estonii    76
  Magdalena Kinga Stawicka: Produkcja na zlecenie i usługi outsourcingowe jako niekapitałowe formy produkcji międzynarodowej na świecie    92
  Piotr Leszczyński: Koncepcja społecznej odpowiedzialności banku w odniesieniu do jego interesariuszy    104
  Łukasz Jurek: Prywatyzacja stacjonarnej pomocy społecznej jako wyzwanie wobec procesu starzenia się ludności w Polsce    116
  Sebastian Bobowski: Modele obliczeniowe równowagi ogólnej – ramy teoretyczne, zastosowanie przy ocenie skutków liberalizacji handlu    128
  Janusz Płaczek: Recenzja książki „Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu”, red. nauk. K. Żukrowska    146
  Jan Rymarczyk: Recenzja książki Radosława Koszewskiego „Konsorcja eksportowe jako instrument aktywizacji eksportu dla małych i średnich przedsiębiorstw”    151
  Summaries    23
    Joanna Michalczyk: Food security in the face of globalization    23
    Marta Ostrowska: Global capital flows in the time of the crisis. The significance of developing countries in capital flows    42
    Agnieszka Domańska: Structure and characteristics of the international trade and its impact on the vulnerability of the economies to the external shocks    61
    Wawrzyniec Michalczyk: The problems of Polish road to the euro zone in the face of crisis phenomena in European economy    74
    Zbigniew Binek: Minimizing the costs of the introduction of euro experience of Estonia    90
    Magdalena Kinga Stawicka: Contract manufacturing and outsourcing services as non-equity modes of international production in the world    102
    Piotr Leszczyński: The concept of bank’s Corporate Social Responsibility in relation to its stakeholders    115
    Łukasz Jurek: Privatization of residential care facilities as a challenge to the process of population ageing in Poland    127
    Sebastian Bobowski: Computable General Equilibrium Models – theoretical frameworks and their use in assessing the impact of trade liberalization    145
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia