Ekonometria 31

Ekonometria 31

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

The 31st Volume of Research Series of Econometrics begins the publication of scientific articles in English. It contains 18 articles. The first three concern applications of methods of multivariate statistical analysis in different areas. The next unit represents articles in which authors present the results of research on education systems both at secondary and higher education. The author of further work presents the use of Bayesian methods to study worker mobility. The texts of Agnes Tłuczak and Martin Pavlik concern the practical aspects of forecasting. The authors of the next four articles present subjects of financial data analysis. Another article gives instructions for building the model optimization of level storage costs. The next paper is devoted to empirical verification of knowledge-oriented models of enterprises. Discrimination in the workplace is the focus of the penultimate article. In the last article the consensus in distributed computer decision support system is described.


Liczba stron224
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Introduction    7
  Agnieszka Orwat-Acedańska, Grażyna Trzpiot: The classification of Polish mutual balanced funds based on the management style - quantile regression approach    9
  Agnieszka Skowronek-Grądziel: Differentiation of expenditures on environmental protection investments in rural areas of Lower Silesia    24
  Agnieszka Stanimir: Human values. Correspondence analysis of attitudes of young and older people    34
  Józef Dziechciarz: On rate of return measurement in education    49
  Marta Targaszewska: Methods of measuring quality in higher education    67
  Anna Błaczkowska, Alicja Grześkowiak, Anna Król, Agnieszka Stanimir: Comparative analysis of the competences of gymnasium students in Lower Silesia districts    76
  Anna Król: Identifying selected sources of variation in the results of gymnasium examination using ANOVA    88
  Wioletta Grzenda: Analysis of job changes in Poland using the Bayesian method    102
  Agnieszka Tłuczak: Autoregressive models used for forecasting the prices of animals for slaughter in Poland    113
  Martin Pavlík: Forecasting of the income tax in the Slovak Republic    125
  Agata Kliber, Piotr Płuciennik: Risk premium on the short rate market – comparison of the Polish and European markets behaviour during the crisis    132
  Barbara Będowska-Sójka: Interdependence between the CAC40 and the DAX indices in intraday data    143
  Joanna Olbryś: The intertemporal cross price behaviour and the “Fisher effect” on the Warsaw Stock Exchange    153
  Grzegorz Kowalewski: Sum of positive and negative responses as a supplement of balance in qualitative survey data    164
  Natalia Szozda, Agnieszka Tubis: Using optimization models to determine the inventory level in the production process    177
  Małgorzata Rószkiewicz, Dorota Węziak-Białowolska: Empirical verification of the model of the knowledge orientation of a company    192
  Izabela Grabowska, Dorota Węziak-Białowolska: Discrimination at the workplace – findings from the European Working Condition Survey. Types of discrimination practices and their characteristics    202
  Jadwiga Sobieska-Karpińska, Marcin Hernes: Determining consensus in distributed computer decision support system    217
  Streszczenia    23
    Agnieszka Orwat-Acedańska, Grażyna Trzpiot: Klasyfikacja polskich funduszy inwestycyjnych zrównoważonych ze względu na styl zarządzania – podejście regresji kwantylowej    23
    Agnieszka Skowronek-Grądziel: Zróżnicowanie nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska na obszarach wiejskich Dolnego Śląska    33
    Agnieszka Stanimir: Analiza korespondencji w badaniu postaw osób młodych i starszych wobec wybranych aspektów życia społecznego    48
    Józef Dziechciarz: O pomiarze stopy zwrotu z inwestycji w edukację    66
    Marta Targaszewska: Metody pomiaru jakości kształcenia na uczelniach wyższych    75
    Anna Błaczkowska, Alicja Grześkowiak, Anna Król, Agnieszka Stanimir: Analiza porównawcza umiejętności gimnazjalistów w powiatach dolnośląskich    87
    Anna Król: Identyfikacja wybranych źródeł zmienności w wynikach egzaminów gimnazjalnych z wykorzystaniem analizy wariancji    101
    Wioletta Grzenda: Zastosowanie metod bayesowskich do badania mobilności pracowniczej Polaków    112
    Agnieszka Tłuczak: Modele autoregresyjne w prognozowaniu cen żywca w Polsce    124
    Martin Pavlík: Prognozowanie podatku dochodowego w Republice Słowackiej    131
    Agata Kliber, Piotr Płuciennik: Premia za ryzyko na rynku krótkoterminowych stóp procentowych – porównanie zachowań na rynkach polskim i europejskim w okresie kryzysu    142
    Barbara Będowska-Sójka: Zależności pomiędzy indeksami CAC40 i DAX w danych śróddziennych    152
    Joanna Olbryś: Międzyokresowe zależności cen akcji oraz „efekt Fishera” na GPW w Warszawie    163
    Grzegorz Kowalewski: Suma odpowiedzi pozytywnych i negatywnych jako uzupełnienie salda odpowiedzi w;jakościowych;badaniach;koniunktury    176
   Natalia Szozda, Agnieszka Tubis: Wykorzystanie modeli optymalizacyjnych do wyznaczania poziomu zapasów w procesie produkcyjnym    191
   Małgorzata Rószkiewicz, Dorota Węziak-Białowolska: Model orientacji na wiedzę przedsiębiorstwa – empiryczna weryfikacja    201
   Izabela Grabowska, Dorota Węziak-Białowolska: Dyskryminacja w miejscu pracy na podstawie Europejskiego Badania Warunków Pracy – rodzaje praktyk dyskryminacyjnych i ich charakterystyka    216
   Jadwiga Sobieska-Karpińska, Marcin Hernes: Wyznaczanie konsensu w rozproszonych komputerowych systemach wspomagających podejmowanie decyzji    224
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia