Prawo cywilne. Część ogólna i prawo rzeczowe. Kazusy

-15%

Prawo cywilne. Część ogólna i prawo rzeczowe. Kazusy

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

64,60  76,00

Format: pdf

64,6076,00

cena zawiera podatek VAT

W publikacji przedstawiono około 60 przykładowych stanów faktycznych z zakresu prawa cywilnego – części ogólnej i prawa rzeczowego.


Kazusy obejmują m.in. problematykę:


czynności związanych z zawieraniem umowy,
zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych osób fizycznych i osób prawnych,
ochrony dóbr osobistych,
przedawnienia roszczeń,
przeniesienia własności rzeczy ruchomych i nieruchomości,
nabycia i utraty praw rzeczowych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa użytkowania wieczystego, służebności i zastawu.


W książce zawarto nie tylko rozwiązania przedstawionych kazusów, lecz także krótkie komentarze omawiające problemy wykładni w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz piśmiennictwa. Przedstawiono również najnowsze linie orzecznicze odnoszące się do regulacji Kodeksu cywilnego, obejmujące najistotniejsze i najczęściej spotykane w praktyce problemy.


W opracowaniu znalazło się także blisko 40 schematów, które przedstawiają powiązania pomiędzy poszczególnymi unormowaniami.


Adresaci:
Publikacja została przygotowana specjalnie na potrzeby aplikantów radcowskich, adwokackich, notarialnych, sędziowskich i prokuratorskich, a także dla studentów i osób zainteresowanych praktycznym zastosowaniem przepisów prawa materialnego.


Liczba stron468
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-620-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    13
  
  Wstęp | str.    15
  
  Kazusy z prawa cywilnego
  
  CZĘŚĆ OGÓLNA
  Kazus    1
  Zakres zastosowania ustawy – Kodeks cywilny | str.    19
  Kazus    2
  Nadużycie prawa podmiotowego | str.    25
  Kazus    3
  Ciężar dowodu | str.    30
  Kazus    4
  Domniemanie dobrej wiary i zasada lex retro non agit | str.    39
  Kazus    5
  Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych | str.    46
  Kazus    6
  Uznanie za zmarłego | str.    52
  Kazus    7
  Osoby prawne, charakter Skarbu Państwa jako osoby prawnej, reprezentacja | str.    58
  Kazus    8
  Ustawowe osoby prawne – wspólnota mieszkaniowa | str.    67
  Kazus    9
  Działanie fałszywego organu osoby prawnej | str.    78
  Kazus    10
  Ochrona dóbr osobistych osób fizycznych – katalog dóbr osobistych | str.    87
  Kazus    11
  Ochrona dóbr osobistych – wyłączenie bezprawności, roszczenia | str.    96
  Kazus    12
  Czynność prawna jako zdarzenie związane z oświadczeniem woli | str.    109
  Kazus    13
  Złożenie oświadczenia woli drugiej osobie | str.    114
  Kazus    14
  Zawarcie umowy | str.    120
  Kazus    15
  Wykładnia oświadczenia woli | str.    125
  Kazus    16
  Bezwzględna nieważność czynności prawnej | str.    132
  Kazus    17
  Nieważność czynności prawnej – darowizna na wypadek śmierci | str.    137
  Kazus    18
  Forma czynności prawnej | str.    141
  Kazus    19
  Wady oświadczenia woli – brak świadomości i swobody powzięcia decyzji i wyrażenia woli | str.    149
  Kazus    20
  Wady oświadczenia woli – pozorność | str.    154
  Kazus    21
  Wady oświadczenia woli – błąd i uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli | str.    161
  Kazus    22
  Podstęp | str.    169
  Kazus    23
  Pełnomocnictwo nieodwołalne i niegasnące na wypadek śmierci | str.    173
  Kazus    24
  Działanie rzekomego pełnomocnika | str.    184
  Kazus    25
  Odwołanie pełnomocnictwa – skutki działania pełnomocnika | str.    192
  Kazus    26
  Termin i warunek | str.    199
  Kazus    27
  Bezskuteczność czynności prawnej | str.    212
  Kazus    28
  Przedawnienie roszczeń terminowych | str.    218
  Kazus    29
  Przedawnienie roszczeń bezterminowych | str.    230
  Kazus    30
  Przedawnienie roszczeń z weksla | str.    239
  Kazus    31
  Przedawnienie roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem | str.    246
  
  CZĘŚĆ RZECZOWA
  Kazus    1
  Stosunki sąsiedzkie – immisje pośrednie | str.    255
  Kazus    2
  Stosunki sąsiedzkie – immisje bezpośrednie | str.    265
  Kazus    3
  Ustanowienie służebności drogi koniecznej | str.    268
  Kazus    4
  Służebność drogi koniecznej – wynagrodzenie | str.    280
  Kazus    5
  Przeniesienie własności nieruchomości przez nieuprawnionego | str.    286
  Kazus    6
  Przeniesienie własności rzeczy ruchomych, rozporządzenie rzeczą przez nieuprawnionego | str.    293
  Kazus    7
  Nabycie w drodze zasiedzenia własności nieruchomości stanowiących własność skarbu państwa | str.    296
  Kazus    8
  Nabycie w drodze zasiedzenia własności nieruchomości przez małżonków | str.    305
  Kazus    9
  Nabycie w drodze zasiedzenia własności nieruchomości przez spadkobierców dotychczasowego posiadacza | str.    311
  Kazus    10
  Nabycie przez zasiedzenie udziału we współwłasności nieruchomości | str.    318
  Kazus    11
  Nabycie przez zasiedzenie własności rzeczy ruchomej | str.    323
  Kazus    12
  Pożytki z rzeczy wspólnej | str.    327
  Kazus    13
  Zniesienie współwłasności | str.    339
  Kazus    14
  Ochrona własności – roszczenie windykacyjne | str.    344
  Kazus    15
  Ochrona własności – roszczenie negatoryjne i uzupełniające | str.    352
  Kazus    16
  Dobra wiara posiadacza samoistnego – zwrot nakładów | str.    360
  Kazus    17
  Zła wiara posiadacza – roszczenie o zwrot nakładów | str.    365
  Kazus    18
  Roszczenie właściciela o wykup nieruchomości zajętej pod budowę | str.    372
  Kazus    19
  Roszczenie posiadacza gruntu o wykup nieruchomości zajętej pod budowę | str.    380
  Kazus    20
  Ochrona posiadania | str.    394
  Kazus    21
  Użytkowanie wieczyste – powstanie prawa | str.    400
  Kazus    22
  Użytkowanie wieczyste – opłata roczna | str.    406
  Kazus    23
  Ograniczone prawa rzeczowe – służebność gruntowa | str.    411
  Kazus    24
  Ograniczone prawa rzeczowe – służebność osobista | str.    416
  Kazus    25
  Ograniczone prawa rzeczowe – służebność przesyłu | str.    423
  Kazus    26
  Ograniczone prawa rzeczowe – zastaw na rzeczach ruchomych | str.    427
  Kazus    27
  Zasiedzenie służebności gruntowej | str.    432
  
  Schematy
  
  Schemat 1. Podmioty prawa cywilnego | str.    439
  Schemat 2. Nadużycie przysługującego prawa podmiotowego (art. 5) | str.    439
  Schemat 3. Uzyskanie pełnoletności | str.    440
  Schemat 4. Zdolność do czynności prawnych osób fizycznych | str.    440
  Schemat 5. Dokonywanie czynności prawnych przez osoby o ograniczonej zdolności | str.    441
  Schemat 6. Dobra osobiste człowieka (art. 23) | str.    442
  Schemat 7. Ochrona dóbr osobistych (art. 24) | str.    443
  Schemat 8. Uznanie za zmarłego zaginionej osoby fizycznej | str.    443
  Schemat 9. Osoby prawne | str.    444
  Schemat 10. Nieruchomości (art. 46 i 461) | str.    445
  Schemat 11. Pożytki z rzeczy | str.    445
  Schemat 12. Formy oświadczeń woli | str.    446
  Schemat 13. Skutki czynności prawnej (art. 56) | str.    448
  Schemat 14. Nieważność czynności prawnej z mocy prawa (art. 58) | str.    448
  Schemat 15. Wady oświadczenia woli | str.    449
  Schemat 16. Brak świadomości lub swobody (art. 82) | str.    449
  Schemat 17. Pozorność (art. 83) | str.    450
  Schemat 18. Błąd (art. 84) | str.    451
  Schemat 19. Podstęp (art. 86) | str.    452
  Schemat 20. Groźba (art. 87) | str.    453
  Schemat 21. Warunek | str.    454
  Schemat 22. Rodzaje pełnomocnictw materialnych | str.    454
  Schemat 23. Przedawnienie roszczeń | str.    455
  Schemat 24. Terminy przedawnienia | str.    456
  Schemat 25. Zawieszenie biegu przedawnienia (art. 121) | str.    456
  Schemat 26. Przerwa w biegu przedawnienia (art. 123) | str.    457
  Schemat 27. Uprawnienia właściciela rzeczy | str.    457
  Schemat 28. Współwłasność | str.    458
  Schemat 29. Ochrona własności | str.    458
  Schemat 30. Przedmiot użytkowania wieczystego | str.    459
  Schemat 31. Ograniczone prawa rzeczowe | str.    460
  Schemat 32. Użytkowanie nieprawidłowe | str.    460
  Schemat 33. Użytkowanie | str.    461
  Schemat 34. Służebności gruntowe | str.    462
  Schemat 35. Zasady wykonywania służebności gruntowej | str.    463
  Schemat 36. Służebności osobiste | str.    464
  Schemat 37. Zastaw | str.    464
  Schemat 38. Posiadanie | str.    465
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia