Leksykon cen transferowych

-20%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

136,00  170,00

Format: pdf

136,00170,00

cena referencyjna

cena zawiera podatek VAT

Więcej na temat zmian w cenach transferowych >>


Leksykon cen transferowych to publikacja, która stanowi zbiór haseł wraz z ich opisami i przykładami. Autorzy opisują zagadnienia z zakresu cen transferowych zawarte zarówno w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak i aktach wykonawczych, zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym od 1.01.2019 r.


W książce znajdziesz m.in. definicje odnoszące się do:


metod szacowania cen transferowych,
restrukturyzacji działalności,
informacji o cenach transferowych (TP-R), do której złożenia zobligowani będą podatnicy od 1.01.2020 r.


Leksykon cen transferowych jest źródłem m.in.:


wsparcia w realizacji projektów z zakresu cen transferowych,
pomocy w interpretacjach przepisów podatkowych z zakresu cen transferowych popartej wieloletnią praktyką zawodową,
wsparcia w analizach związanych z orzecznictwem,
pomocy w identyfikacji obowiązków sprawozdawczości podatkowej w zakresie cen transferowych w ramach prowadzonych badań audytorskich,
wsparcia w samodzielnym sporządzaniu dokumentacji podatkowych, analiz porównawczych.


W opracowaniu uwzględniono m.in. ustawę z 28.10.2018 r. zmieniającą ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych oraz następujące nowe akty wykonawcze:


rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,
rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,
rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,
rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.


Autorami publikacji są konsultanci podatkowi Instytutu Cen Transferowych, którzy doradzają przedsiębiorstwom w sporządzaniu analiz porównawczych, przygotowywaniu dokumentacji podatkowych krajowych, grupowych oraz rozliczaniu podatkowym transakcji specyficznych, w szczególności transakcji usługowych i finansowych.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, doradców podatkowych, ekonomistów i księgowych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników działów księgowych, finansowych, controllingu, a także biegłych rewidentów oraz audytorów.


Rok wydania2019
Liczba stron696
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8160-974-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów ...........................................................................................................    17
   Wstęp ............................................................................................................................    21
   A
   1. Aktualizacja dokumentacji podatkowej (Karolina Ostapiuk) ..........................    25
   2. Aktywa bilansowe (Kamil Jaśkiewicz) .................................................................    28
   3. Aktywa obrotowe (Kamil Jaśkiewicz) ..................................................................    29
   4. Aktywa pozabilansowe (Kamil Jaśkiewicz) ........................................................    31
   5. Alokacja kosztów usług wewnątrzgrupowych (Paula Arciszewska) ...............    33
   6. Analiza ekonomiczna (Beata Rawa) ..................................................................    33
   7. Analiza funkcjonalna (Paula Arciszewska) .........................................................    34
   8. Analiza opisowa (opis analizy porównawczej i opis analizy zgodności) (Paula Arciszewska) ................    36
   9. Analiza porównawcza (Beata Rawa) .................................................................    38
   10. Analiza rezydualna (Karolina Ostapiuk) .............................................................    40
   11. Analiza ryzyka (Karolina Ostapiuk) ....................................................................    41
   12. Analiza statystyczna (Beata Rawa) ....................................................................    42
   13. Analiza udziału (Karolina Ostapiuk) ...................................................................    43
   14. Analiza wrażliwości (Beata Rawa) .....................................................................    44
   15. Analiza zgodności (Paula Arciszewska) ..............................................................    45
   16. Arkusz kalkulacyjny (Beata Rawa) ....................................................................    47
   17. Automatyczna wymiana informacji w sprawach podatkowych (Karolina Ostapiuk) ................    48
   B
   18. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (Karolina Ostapiuk) ......................................    53
   19. Baza danych (Beata Rawa) ..................................................................................    54
   20. Baza kosztowa (Michał Mika) .............................................................................    55
   21. Bazowa stopa procentowa (Aleksandra Chojnacka) ...........................................    57
   22. BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) (Paweł Rosiński) ................................    59
   23. Biuletyn Informacji Publicznej (Paweł Rosiński) ..............................................    60
   24. Branża (Kamil Jaśkiewicz) ....................................................................................    61
   C
   25. Cash pooling (Aleksandra Chojnacka) .................................................................    63
   26. CbC – Country by Country Reporting (Karolina Ostapiuk) .............................    65
   27. CbC-P (Karolina Ostapiuk) ..................................................................................    73
   28. CbC-R (Karolina Ostapiuk) ..................................................................................    76
   29. Cena transferowa (Karolina Ostapiuk) ................................................................    80
   30. Ciężar ekonomiczny (Aleksandra Chojnacka) ....................................................    84
   31. CIT-8 (Karolina Ostapiuk) ....................................................................................    85
   32. CIT-TP i PIT-TP (Karolina Ostapiuk) .................................................................    89
   33. Cykl ekonomiczny (inaczej cykl koniunkturalny, cykl gospodarczy, cykl biznesowy) (Aleksandra Chojnacka) .............    92
   34. Cykl życia produktu (Aleksandra Chojnacka) .....................................................    94
   35. Cyrkularna struktura właścicielska (Paula Arciszewska) ..................................    96
   36. Czynnik dyskontujący (Jarosław F. Mika) ..........................................................    97
   37. Czynniki makroekonomiczne (Kamil Jaśkiewicz) .............................................    97
   38. Czynniki mikroekonomiczne (Kamil Jaśkiewicz) .............................................    98
   39. Czynności sprawdzające (Paweł Rosiński) .........................................................    99
   D
   40. Decyzja podatkowa (Paweł Rosiński) .................................................................    101
   41. Deklaracja (Paweł Rosiński) .................................................................................    103
   42. Dobra niematerialne (Kamil Jaśkiewicz) ............................................................    103
   43. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe (Paula Arciszewska) .............................    105
   44. Dokument księgowy (dowód księgowy) (Aleksandra Chojnacka) ...................    107
   45. Dokumentacja lokalna cen transferowych (local file) (Karolina Ostapiuk) ....    109
   46. Dynamika przychodów (Kamil Jaśkiewicz) ........................................................    114
   47. Dystrybutor o ograniczonych funkcjach i ryzykach (Kamil Jaśkiewicz) ........    115
   48. Dystrybutor o rozbudowanych funkcjach i ryzykach (Kamil Jaśkiewicz) .....    118
   49. Dywidenda (Beata Rawa) ....................................................................................    121
   50. Działalność badawczo-rozwojowa (Paula Arciszewska) ...................................    123
   51. Działalność gospodarcza (Paweł Rosiński) ........................................................    127
   52. Działalność pożytku publicznego (Michał Mika) ............................................    128
   53. Dzierżawa (Kamil Jaśkiewicz) ..............................................................................    131
   E
   54. Ekspektatywa (Paula Arciszewska) ......................................................................    135
   55. Elementy analizy wskaźnikowej (Beata Rawa) .................................................    135
   56. Elementy grupowej dokumentacji cen transferowych (Paula Arciszewska) ....    138
   57. Elementy lokalnej dokumentacji cen transferowych (Karolina Ostapiuk) .....    140
   58. Emitent (Kamil Jaśkiewicz) ...................................................................................    144
   59. Etapy badania porównywalności (Beata Rawa) ...............................................    145
   60. Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) (Paweł Rosiński) ..............................    150
   F
   61. Faktoring (Aleksandra Chojnacka) .......................................................................    151
   62. Faktyczna zdolność osoby fizycznej do wpływania na kluczowe decyzje gospodarcze (Paula Arciszewska) ................    153
   63. Formularz TP-R (Karolina Ostapiuk) ..................................................................    154
   64. Forum Cen Transferowych (Paula Arciszewska) ...............................................    154
   65. Franczyza (Aleksandra Chojnacka) .......................................................................    156
   66. Fundacja prawa prywatnego (Paula Arciszewska) .............................................    157
   67. Funkcja jako element analizy funkcjonalnej transakcji kontrolowanej (Paula Arciszewska) .................    158
   G
   68. Grupa kapitałowa (Paweł Rosiński) ....................................................................    160
   69. Grupa podmiotów (Michał Mika) ......................................................................    162
   70. Grupa producentów owoców i warzyw (Paweł Rosiński) ................................    164
   71. Grupa producentów rolnych (Paweł Rosiński) ..................................................    165
   72. Grupowa dokumentacja cen transferowych (master file) (Paula Arciszewska) ...    166
   H
   73. Handlowa baza danych (Beata Rawa) ...............................................................    170
   74. Hedging (Aleksandra Chojnacka) .........................................................................    171
   75. Hierarchiczność wyboru metod szacowania cen (Jarosław F. Mika) ..............    172
   76. Holding (Kamil Jaśkiewicz) ..................................................................................    172
   I
   77. Informacja o cenach transferowych (Karolina Ostapiuk) .................................    175
   78. Informacja podatkowa (Paweł Rosiński) ............................................................    181
   79. Informacje finansowe (Karolina Ostapiuk) .........................................................    182
   80. Instytucja pomostowa (Karolina Ostapiuk) ........................................................    184
   81. Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego (Paula Arciszewska) ..................    185
   82. Interpretacje ogólne przepisów prawa podatkowego (Paula Arciszewska) ....    187
   J
   83. Jednostka dominująca (Aleksandra Chojnacka) .................................................    192
   84. Jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (Kamil Jaśkiewicz) ...    194
   85. Jednostka stowarzyszona (Aleksandra Chojnacka) .............................................    196
   86. Jednostka współzależna (Aleksandra Chojnacka) ...............................................    198
   87. Jednostka zależna (Paula Arciszewska) ...............................................................    198
   88. Jednostki samorządu terytorialnego (Paweł Rosiński) .....................................    199
   89. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne (Paula Arciszewska) .........    200
   90. Język składania dokumentacji cen transferowych (Michał Mika) .................    201
   K
   91. Kalkulacja wyników (Beata Rawa) ....................................................................    204
   92. Kapitał ludzki (Kamil Jaśkiewicz) ........................................................................    204
   93. Kapitał zakładowy (Kamil Jaśkiewicz) ................................................................    206
   94. Kategorie transakcji kontrolowanych (Karolina Ostapiuk) ..............................    206
   95. Kierownik jednostki (Kamil Jaśkiewicz) .............................................................    211
   96. Klasyfikacja ISO 3166 alpha 2 Country Codes (Beata Rawa) .........................    213
   97. Klasyfikacja rodzajów działalności gospodarczej (Beata Rawa) ....................    219
   98. Klucz alokacji kosztów (Paula Arciszewska) ......................................................    221
   99. Know-how (Kamil Jaśkiewicz) ..............................................................................    223
   100. Komercyjna baza danych (Beata Rawa) ............................................................    228
   101. Komisant (Kamil Jaśkiewicz) ................................................................................    230
   102. Kompensata (Aleksandra Chojnacka) ..................................................................    232
   103. Kompensata warunków transakcji (Aleksandra Chojnacka) .............................    233
   104. Kompensaty umyślne (Aleksandra Chojnacka) ...................................................    234
   105. Konsolidacja metodą pełną (Aleksandra Chojnacka) .........................................    235
   106. Konsolidacja metodą proporcjonalną (Aleksandra Chojnacka) .......................    237
   107. Kontrakty terminowe (Aleksandra Chojnacka) ...................................................    238
   108. Kontrola celno-skarbowa (Paweł Rosiński) ........................................................    239
   109. Kontrola krzyżowa (Paweł Rosiński) ...................................................................    250
   110. Kontrola podatkowa (Paweł Rosiński) ................................................................    251
   111. Konwencja Modelowa (Paweł Rosiński) .............................................................    257
   112. Korekta miar pozycyjnych (Beata Rawa) ..........................................................    258
   113. Korekta odchyleń skrajnych (Beata Rawa) .......................................................    259
   114. Korekta pierwotna dochodów podatnika (Karolina Ostapiuk) .......................    260
   115. Korekta wtórna dochodów podatnika (Karolina Ostapiuk) .............................    261
   116. Korekta zbiorowości (Beata Rawa) ....................................................................    265
   117. Korekty cen transferowych (Karolina Ostapiuk) ...............................................    266
   118. Koszty bezpośrednie (Kamil Jaśkiewicz) ............................................................    271
   119. Koszty ogólnego zarządu (Kamil Jaśkiewicz) .....................................................    273
   120. Koszty pośrednie (Kamil Jaśkiewicz) ..................................................................    274
   121. Koszty stałe (Kamil Jaśkiewicz) ............................................................................    276
   122. Koszty uzyskania przychodów (Kamil Jaśkiewicz) ............................................    278
   123. Koszty w układzie kalkulacyjnym (Kamil Jaśkiewicz) ......................................    280
   124. Koszty w układzie rodzajowym (Kamil Jaśkiewicz) ..........................................    283
   125. Koszty wytworzenia (Kamil Jaśkiewicz) .............................................................    285
   126. Koszty zmienne (Kamil Jaśkiewicz) .....................................................................    287
   127. Krajowa Administracja Skarbowa (Paweł Rosiński) .........................................    289
   128. Kredyt (Aleksandra Chojnacka) ............................................................................    291
   129. Kryteria porównywalności (Beata Rawa) .........................................................    294
   130. Kryteria zawężające (Beata Rawa) .....................................................................    295
   131. Kryterium czystości kapitałowej (Beata Rawa) ................................................    296
   132. Kryterium geograficzne (Michał Mika) .............................................................    297
   133. Kwartyl (Beata Rawa) ..........................................................................................    298
   134. Kwartyl drugi (mediana) (Beata Rawa) ............................................................    302
   135. Kwartyl pierwszy (inaczej kwartyl dolny; Q1) (Beata Rawa) .........................    302
   136. Kwartyl trzeci (inaczej kwartyl górny; Q3) (Beata Rawa) ..............................    303
   L
   137. Leasing (Aleksandra Chojnacka) ...........................................................................    304
   138. Licencje (Aleksandra Chojnacka) ..........................................................................    307
   139. Licencjobiorca (licensee manufacturer) (Michał Mika) ...................................    311
   140. Luka strategiczna (Michał Mika) ........................................................................    311
   Ł
   141. Łańcuch wartości dodanej (Paula Arciszewska) ................................................    314
   M
   142. Maksimum (Beata Rawa) ....................................................................................    317
   143. Marża (Kamil Jaśkiewicz) ......................................................................................    318
   144. Marża brutto (Kamil Jaśkiewicz) ..........................................................................    318
   145. Marża brutto ze sprzedaży (Beata Rawa) ..........................................................    319
   146. Marża EBIT (Kamil Jaśkiewicz) ...........................................................................    320
   147. Marża netto ze sprzedaży (Beata Rawa) ............................................................    320
   148. Marża odsetkowa netto (Beata Rawa) ...............................................................    321
   149. Marża operacyjna (Beata Rawa) ........................................................................    322
   150. Marża zysku brutto (Beata Rawa) ......................................................................    324
   151. Mediana (Beata Rawa) .........................................................................................    326
   152. Metoda ceny odprzedaży (Jarosław F. Mika) .....................................................    327
   153. Metoda dedukcyjna (Beata Rawa) .....................................................................    329
   154. Metoda dodawania (addytywna) (Beata Rawa) ...............................................    330
   155. Metoda ex ante (Beata Rawa) .............................................................................    331
   156. Metoda ex post (Beata Rawa) ..............................................................................    332
   157. Metoda koszt plus (Jarosław F. Mika) .................................................................    332
   158. Metoda marży transakcyjnej netto (Jarosław F. Mika) .....................................    333
   159. Metoda podziału zysku (Jarosław F. Mika) ........................................................    334
   160. Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (Jarosław F. Mika) ...............    336
   161. Metoda szósta (Jarosław F. Mika) ........................................................................    339
   162. Miary statystyczne (Beata Rawa) .......................................................................    339
   163. Miary tendencji centralnej (Beata Rawa) .........................................................    341
   164. Mikroprzedsiębiorca (Paweł Rosiński) ...............................................................    342
   165. Minimum (Beata Rawa) ......................................................................................    344
   166. Minister do spraw finansów publicznych (Paweł Rosiński) .............................    345
   167. Moment sporządzenia analizy cen transferowych (Beata Rawa) ..................    346
   168. Monitor Polski (Paweł Rosiński) .........................................................................    347
   N
   169. NACE (Beata Rawa) ............................................................................................    351
   170. Najem (Kamil Jaśkiewicz) .....................................................................................    353
   171. Należności licencyjne (Aleksandra Chojnacka) ..................................................    357
   172. Narzut brutto ze sprzedaży (Beata Rawa) .........................................................    360
   173. Narzut EBIT (Kamil Jaśkiewicz) ..........................................................................    360
   174. Narzut netto ze sprzedaży (Kamil Jaśkiewicz) ...................................................    361
   175. Narzut operacyjny (Beata Rawa) .......................................................................    362
   176. Narzut zysku (Aleksandra Chojnacka) .................................................................    364
   177. Narzut zysku brutto (Beata Rawa) .....................................................................    365
   178. Netting (cash netting) (Aleksandra Chojnacka) ..................................................    366
   179. Niedostateczna kapitalizacja (cienka kapitalizacja) (Aleksandra Chojnacka) ...    367
   180. Niepodatkowe metody szacowania cen (Paula Arciszewska) ...........................    368
   181. Nierezydent (Paweł Rosiński) ..............................................................................    372
   182. Niezrealizowane zyski (Aleksandra Chojnacka) ..................................................    373
   183. NIP (Paweł Rosiński) ............................................................................................    379
   O
   184. „Objaśnienia podatkowe” – ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego (Paula Arciszewska) ................    381
   185. Obowiązek posiadania dokumentacji podatkowej (Karolina Ostapiuk) ........    382
   186. Obowiązki sprawozdawcze (Karolina Ostapiuk) ...............................................    384
   187. Obwieszczenie ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Paweł Rosiński) ................    388
   188. OECD (Paweł Rosiński) ........................................................................................    389
   189. Okres objęty analizą cen transferowych (Beata Rawa) ...................................    389
   190. Operacje gospodarcze (Kamil Jaśkiewicz) ..........................................................    390
   191. Opis podmiotu powiązanego (Karolina Ostapiuk) ............................................    394
   192. Opis transakcji (Paula Arciszewska) ....................................................................    394
   193. Opłata prolongacyjna (Paweł Rosiński) ..............................................................    395
   194. Oprocentowanie obligacji (Michał Mika) .........................................................    397
   195. Oprocentowanie zmienne (Michał Mika) .........................................................    399
   196. Ordynacja podatkowa (Paweł Rosiński) .............................................................    402
   197. Organ podatkowy (Paweł Rosiński) ....................................................................    403
   198. Osoba fizyczna (Kamil Jaśkiewicz) ......................................................................    405
   199. Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych (Karolina Ostapiuk) .................    405
   200. Otoczenie konkurencyjne (kluczowi konkurenci) (Karolina Ostapiuk) .........    410
   201. Otoczenie rynkowe (Beata Rawa) ......................................................................    410
   P
   202. Papiery wartościowe (Beata Rawa) ....................................................................    413
   203. Patent (Kamil Jaśkiewicz) ......................................................................................    413
   204. Piramida Du Ponta (Beata Rawa) ......................................................................    414
   205. Planowanie finansowe (Aleksandra Chojnacka) .................................................    416
   206. Pochodne instrumenty finansowe (derywaty) (Aleksandra Chojnacka) .........    418
   207. Podatek od towarów i usług w cenach transferowych (Michał Mika) ...........    420
   208. Podatek u źródła (Paweł Rosiński) ......................................................................    422
   209. Podatkowa grupa kapitałowa (Paweł Rosiński) .................................................    423
   210. Podatnik (Paweł Rosiński) ....................................................................................    425
   211. Podmiot (Paula Arciszewska) ...............................................................................    426
   212. Podmiot krajowy (Paweł Rosiński) .....................................................................    427
   213. Podmiot zagraniczny (Paweł Rosiński) ...............................................................    427
   214. Podmioty niepowiązane (Karolina Ostapiuk) ....................................................    428
   215. Podmioty porównywalne (Beata Rawa) ............................................................    429
   216. Podmioty powiązane (Karolina Ostapiuk) ..........................................................    430
   217. Podmioty powiązane konsolidowane metodą pełną (Karolina Ostapiuk) .....    432
   218. Podmioty powiązane konsolidowane metodą proporcjonalną (Karolina Ostapiuk) .................    433
   219. Podwójne opodatkowanie (Paweł Rosiński) ......................................................    434
   220. Polityka cen transferowych (Aleksandra Chojnacka) .........................................    435
   221. Polityka zarządzania płynnością (Aleksandra Chojnacka) ................................    436
   222. Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) (Beata Rawa) ...................................    437
   223. Pominięcie transakcji (Paweł Rosiński) ..............................................................    440
   224. Populacja badawcza (Beata Rawa) .....................................................................    441
   225. Porozumienie o repartycji kosztów (umowa o repartycji kosztów, cost contribution arrangements, CCAs)
   (Aleksandra Chojnacka) .....................    442
   226. Posiadanie pośrednio udziału lub prawa (Karolina Ostapiuk) ........................    443
   227. Postępowanie podatkowe (Paweł Rosiński) .......................................................    446
   228. Powiązania (Karolina Ostapiuk) ...........................................................................    447
   229. Powiązania majątkowe (Paula Arciszewska) .......................................................    449
   230. Powiązania pośrednie (Karolina Ostapiuk) ........................................................    450
   231. Powiązania ze Skarbem Państwa i jednostkami samorządu terytorialnego (Paula Arciszewska) ...................    452
   232. Powiązanie bezpośrednie (Paula Arciszewska) ..................................................    453
   233. Powiązanie podatnika z zakładem zagranicznym (Paula Arciszewska) .........    454
   234. Powiązanie rodzinne (Karolina Ostapiuk) ..........................................................    455
   235. Powiązanie rodzinne wynikające z pokrewieństwa do drugiego stopnia (Karolina Ostapiuk) ..............    457
   236. Powiązanie rodzinne wynikające z powinowactwa do drugiego stopnia (Karolina Ostapiuk) .................    458
   237. Powiązanie rodzinne wynikające z pozostawania w związku małżeńskim (Karolina Ostapiuk) .................    459
   238. Powiązanie spółki niemającej osobowości prawnej i jej wspólników (Karolina Ostapiuk) ..................    460
   239. Pożyczka (Aleksandra Chojnacka) ........................................................................    461
   240. Pożyczka fasadowa (Michał Mika) .....................................................................    463
   241. Prawo głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających (Paula Arciszewska) .................    466
   242. Prawo przedsiębiorców (Paweł Rosiński) ...........................................................    467
   243. Procedura szacowania dochodu z transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (Paula Arciszewska) ...................    469
   244. Procedura trójstronna (Beata Rawa) .................................................................    472
   245. Procedura wzajemnego porozumiewania się (MAP – Mutual Agreement Procedure) (Karolina Ostapiuk) ...................    473
   246. Producent o ograniczonych funkcjach i ryzykach (Kamil Jaśkiewicz) ...........    477
   247. Producent o rozbudowanych funkcjach i ryzykach (Kamil Jaśkiewicz) .........    479
   248. Producent w pełni samodzielny (fully fledged manufacturer) (Michał Mika) ....    481
   249. Produkcja kontraktowa (Kamil Jaśkiewicz) ........................................................    482
   250. Produkcja prosta (Kamil Jaśkiewicz) ...................................................................    484
   251. Progi dokumentacyjne (Karolina Ostapiuk) .......................................................    486
   252. Prognoza finansowa (Beata Rawa) ....................................................................    490
   253. Protokół kontroli (Paweł Rosiński) .....................................................................    491
   254. Próba badawcza (Beata Rawa) ............................................................................    492
   255. Próg powiązań kapitałowych (Paula Arciszewska) ............................................    494
   256. Przedmiot prowadzonej działalności (Karolina Ostapiuk) ...............................    495
   257. Przedsiębiorstwo (Kamil Jaśkiewicz) ...................................................................    496
   258. Przedział międzykwartylowy (Beata Rawa) .....................................................    499
   259. Przedział rynkowy (Beata Rawa) .......................................................................    500
   260. Przejrzystość metody dodawania (Beata Rawa) ..............................................    501
   261. Przepisy przejściowe z zakresu cen transferowych (Paula Arciszewska) ........    502
   262. Przepisy z zakresu cen transferowych (Karolina Ostapiuk) .............................    503
   263. Przepływy pieniężne (Beata Rawa) ....................................................................    511
   264. Przesłanki powstania obowiązku dokumentacyjnego (Karolina Ostapiuk) ...    512
   265. Przetarg nieograniczony (Kamil Jaśkiewicz) ......................................................    516
   266. Przychód (Karolina Ostapiuk) ..............................................................................    517
   267. Publiczna baza danych (Beata Rawa) ................................................................    520
   R
   268. Rachunek zysków i strat (Kamil Jaśkiewicz) ......................................................    522
   269. Raje podatkowe (Karolina Ostapiuk) ...................................................................    523
   270. Recharakteryzacja transakcji (Paweł Rosiński) ..................................................    525
   271. Refakturowanie (Aleksandra Chojnacka) .............................................................    526
   272. Rentowność operacyjna (Beata Rawa) ..............................................................    527
   273. Restrukturyzacja (Aleksandra Chojnacka) ...........................................................    528
   274. Rezydent (Paweł Rosiński) ...................................................................................    530
   275. Rok obrotowy (Kamil Jaśkiewicz) ........................................................................    531
   276. Rok podatkowy (Paweł Rosiński) ........................................................................    532
   277. Rozporządzenie (Paweł Rosiński) ........................................................................    533
   278. Rynek geograficzny (Karolina Ostapiuk) ............................................................    534
   279. Rynkowa wartość narzutu zysku (Paula Arciszewska) ......................................    536
   280. Rynkowa wartość wskaźnika finansowego (Beata Rawa) ...............................    537
   281. Ryzyka ponoszone przez strony transakcji kontrolowanej (Karolina Ostapiuk) .............    538
   282. Rządowa regulacja rynku (Michał Mika) ..........................................................    539
   S
   283. Safe harbour (Paula Arciszewska) ......................................................................    542
   284. Sankcja (Michał Mika) .........................................................................................    544
   285. Sankcja karna (Michał Mika) ..............................................................................    545
   286. Sankcja karna skarbowa (Michał Mika) ............................................................    547
   287. Sankcja podatkowa (Michał Mika) .....................................................................    548
   288. Sankcje za nieprzedłożenie dokumentacji podatkowej (Karolina Ostapiuk) ...    549
   289. Skarb Państwa (Paweł Rosiński) ..........................................................................    551
   290. Skonsolidowane przychody (Michał Mika) .......................................................    552
   291. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe (Kamil Jaśkiewicz) .........................    553
   292. Specjalna strefa ekonomiczna (Paweł Rosiński) ................................................    555
   293. Sprawdzalność metody dodawania (Beata Rawa) ...........................................    556
   294. Sprawozdanie finansowe (Kamil Jaśkiewicz) ......................................................    556
   295. Sprawozdanie z działalności jednostki (Kamil Jaśkiewicz) ..............................    557
   296. Stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego (Beata Rawa) ..................    561
   297. Stosunek prawny o charakterze powierniczym (Paweł Rosiński) ...................    562
   298. Strata (Kamil Jaśkiewicz) .......................................................................................    562
   299. Strategia gospodarcza (Michał Mika) ................................................................    565
   300. Struktura organizacyjna (Karolina Ostapiuk) ....................................................    566
   301. Struktura właścicielska (Karolina Ostapiuk) ......................................................    568
   302. Struktura zarządcza (Karolina Ostapiuk) ............................................................    569
   303. Suma gwarancyjna (Aleksandra Chojnacka) .......................................................    569
   304. Synergia (Michał Mika) .......................................................................................    570
   305. Systematyczność metody dodawania (Beata Rawa) ........................................    571
   306. Szef Krajowej Administracji Skarbowej (Paweł Rosiński) ................................    572
   Ś
   307. Średni kurs walut ogłaszany przez NBP (Paula Arciszewska) ..........................    574
   308. Środki komunikacji elektronicznej (Kamil Jaśkiewicz) ....................................    577
   T
   309. Technika wyceny (Michał Mika) ........................................................................    578
   310. Tendencja centralna (Beata Rawa) ....................................................................    580
   311. Termin przedłożenia dokumentacji podatkowej (Karolina Ostapiuk) ...........    581
   312. Terminy dotyczące obowiązków w zakresie cen transferowych (Karolina Ostapiuk) ..............    584
   313. Transakcja (Aleksandra Chojnacka) .....................................................................    588
   314. Transakcja jednorodna (Aleksandra Chojnacka) ................................................    589
   315. Transakcja kontrolowana (Aleksandra Chojnacka) ............................................    590
   316. Transakcja kontrolowana o charakterze jednorodnym (Paula Arciszewska) ...    591
   317. Transakcja niekontrolowana (Aleksandra Chojnacka) .......................................    593
   318. Transakcja porównywalna (Aleksandra Chojnacka) ..........................................    594
   319. Transakcje finansowe (Aleksandra Chojnacka) ...................................................    594
   320. Transakcje materialne (towarowe) (Aleksandra Chojnacka) .............................    595
   321. Transakcje usługowe (Aleksandra Chojnacka) ....................................................    596
   322. Transakcje z rajami podatkowymi (Karolina Ostapiuk) ...................................    598
   323. Transakcje zagregowane (połączone) (Aleksandra Chojnacka) ........................    599
   324. Trudne do wyceny wartości niematerialne (Jarosław F. Mika) .......................    600
   U
   325. Uczestnik procedury trójstronnej (Karolina Ostapiuk) ....................................    602
   326. Uczestnik transakcji (Paula Arciszewska) ...........................................................    602
   327. Udział kapitałowy (Paula Arciszewska) ...............................................................    603
   328. Udział lub prawo do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy (Paula Arciszewska) ................    605
   329. Umowa spółki niebędącej osobą prawną (Karolina Ostapiuk) ........................    606
   330. Umowa wspólnego przedsięwzięcia (Paula Arciszewska) ................................    610
   331. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (Paweł Rosiński) ...............    612
   332. Umowy, porozumienia wewnątrzgrupowe lub inne dokumenty dotyczące transakcji kontrolowanej
   (Karolina Ostapiuk) .................................    614
   333. Uprzednie porozumienie cenowe (APA – advance pricing arrangements) (Beata Rawa) ............    614
   334. Usługa (Kamil Jaśkiewicz) .....................................................................................    617
   335. Usługa produkcyjna (toll manufacturing) (Michał Mika) ...............................    620
   336. Usługi o niskiej wartości dodanej (Paula Arciszewska) ....................................    621
   337. Usługi świadczone na żądanie (Paula Arciszewska) ..........................................    623
   338. Usługi wewnątrzgrupowe (Paula Arciszewska) ..................................................    625
   339. Usługi wspomagające (Paula Arciszewska) .........................................................    625
   340. Usługobiorca (Kamil Jaśkiewicz) .........................................................................    626
   341. Usługodawca (Kamil Jaśkiewicz) .........................................................................    627
   342. Ustawa (Paweł Rosiński) .......................................................................................    627
   343. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Paweł Rosiński) .........    628
   344. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (Paweł Rosiński) ..........    629
   345. Utrwalona praktyka interpretacyjna (Paula Arciszewska) ...............................    631
   W
   346. Waluta wirtualna (Paweł Rosiński) .....................................................................    633
   347. Wartość rynkowa (Paula Arciszewska) ...............................................................    634
   348. Wartość transakcji kontrolowanej (Karolina Ostapiuk) ....................................    634
   349. Warunki ekonomiczne (Jarosław F. Mika) .........................................................    638
   350. Warunki transakcji (Jarosław F. Mika) ...............................................................    638
   351. Wewnętrzne dane porównawcze (Beata Rawa) ...............................................    639
   352. Wewnętrzne porównanie cen (Beata Rawa) ..................................................    640
   353. Wskaźnik analizy płynności finansowej (Beata Rawa) ...................................    640
   354. Wskaźnik analizy rentowności (Beata Rawa) ..................................................    642
   355. Wskaźnik Berry’ego (Beata Rawa) .....................................................................    643
   356. Wskaźnik bieżącej płynności (current ratio) (Beata Rawa) ............................    644
   357. Wskaźnik finansowy (Beata Rawa) ...................................................................    645
   358. Wskaźnik podwyższonej płynności (Beata Rawa) ..........................................    646
   359. Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS) (Beata Rawa) .................................    647
   360. Wskaźnik ROA (Beata Rawa) ............................................................................    648
   361. Wskaźnik ROE (Beata Rawa) .............................................................................    649
   362. Wskaźnik wysokiej płynności (Beata Rawa) ....................................................    651
   363. Wskaźnik zdolności kredytowej (Beata Rawa) ................................................    652
   364. Wskaźnik zysku netto (Beata Rawa) .................................................................    653
   365. Wspólne Forum EU do spraw Cen Transferowych (Paula Arciszewska) .......    654
   366. Wykaz wydatków akcjonariusza (Paula Arciszewska) ......................................    656
   367. Wyłączenie stosowania przepisów o cenach transferowych (Karolina Ostapiuk) ...........    658
   368. Wymiana informacji w zakresie cen transferowych (Michał Mika) ..............    659
   369. Wynik finansowy (Kamil Jaśkiewicz) ..................................................................    663
   370. Wytyczne OECD (Paula Arciszewska) ................................................................    666
   371. Wywieranie znaczącego wpływu (Paula Arciszewska) ......................................    668
   Z
   372. Zabezpieczenie transakcji (Paula Arciszewska) .................................................    670
   373. Zagraniczna jednostka kontrolowana (Michał Mika) .....................................    672
   374. Zagraniczny trust (Paula Arciszewska) ...............................................................    677
   375. Zakład zagraniczny (Kamil Jaśkiewicz) ..............................................................    678
   376. Zamówienia publiczne (Paweł Rosiński) ............................................................    681
   377. Zasada ceny rynkowej (arm’s length principle) (Karolina Ostapiuk) ...............    682
   378. Zdolność do ponoszenia ryzyka (Jarosław F. Mika) .........................................    684
   379. Zewnętrzne dane porównawcze (Beata Rawa) ................................................    684
   380. Zewnętrzne porównanie cen (Beata Rawa) ......................................................    685
   381. Zintegrowana część przedsiębiorstwa (Karolina Ostapiuk) .............................    686
   382. Zwolnienia dokumentacyjne (Karolina Ostapiuk) ............................................    687
   383. Zwolnienie mikroprzedsiębiorców (Karolina Ostapiuk) ..................................    688
   384. Zwolnienie transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami krajowymi (Paula Arciszewska) ..............    689
   385. Zwolnienie transakcji objętych uprzednim porozumieniem cenowym (Paula Arciszewska) ...................    690
   Ż
   386. Żądanie przedłożenia lokalnej dokumentacji cen transferowych lub grupowej dokumentacji cen transferowych
   (Karolina Ostapiuk) .............    692
   387. Żądanie sporządzenia i przedłożenia lokalnej dokumentacji cen transferowych (Karolina Ostapiuk) .................    693
   Autorzy .........................................................................................................................    695
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia