Urlopy wypoczynkowe nauczycieli przedszkoli

-20%

Urlopy wypoczynkowe nauczycieli przedszkoli

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

40,80  51,00

Format: pdf

40,8051,00

cena zawiera podatek VAT

Jest to kolejna publikacja z Serii ABC Praktyki prawa oświatowego. Publikacja zawiera dostęp do edytowalnych materiałów w wersji on-line do pobrania ze strony. Dokumenty można edytować zgodnie z potrzebami.


PRAWO NIE MUSI BYĆ TRUDNE


Publikacja Urlopy wypoczynkowe nauczycieli przedszkoli dotyczy planowania urlopów wypoczynkowych w przedszkolach publicznych prowadzonych zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego, jak i inne podmioty. W opracowaniu szczegółowo omówiono wymiar urlopu, w tym urlopu proporcjonalnego, nabycie prawa do urlopu oraz zasady jego udzielania, z uwzględnieniem urlopu zaległego i na żądanie. W publikacji zostały również przedstawione zagadnienia związane z wynagrodzeniem urlopowym oraz ekwiwalentem za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.


Dzięki fachowym wyjaśnieniom dowiesz się m.in.:


czy nauczycielowi zatrudnionemu w przedszkolu można odmówić udzielenia urlopu, który nie był ujęty w planie urlopów,
czy dyrektor przedszkola może narzucać swoim pracownikom terminy urlopów wypoczynkowych,
jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w przedszkolu, który powraca do pracy z rocznego urlopu dla poratowania zdrowia,
jakiej wysokości ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w przedszkolu w niepełnym wymiarze czasu pracy.


Adresaci:


Publikacja przeznaczona jest dla dyrektorów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych przedszkoli publicznych.


Publikacja została przygotowana przez zespół ekspertów i praktyków.


Publikacja zawiera kod aktywacyjny umożliwiający dostęp do materiałów dodatkowych w wersji on-line do pobrania ze strony: www.PraktykaPrawa.oswiata.ABC.com.pl/urlopy-nauczycieli-przedszkoli/2015


W materiałach znajdą Państwo:


wzory dokumentów omawiane w publikacji (w edytowalnych plikach wordowych). Szczegółowa lista wzorów dostepna jest na stronie: http://www.urlopy-nauczycieli-przedszkoli-2015.abc.com.pl/web/guest/pliki-do-pobrania
procedury
orzecznictwo
akty prawne istotne dla zagadnienia urlopów wypoczynkowych


O serii ABC Praktyki prawa oświatowego


ABC Praktyki Prawa Oświatowego to seria praktycznych publikacji pomagająca zrozumieć oraz stosować przepisy prawa dotyczące konkretnych zadań i zakresu odpowiedzialności dyrektora placówki oświatowej. Przejrzysta forma materiałów dostępnych zarówno w wersji papierowej, jak i on-line ułatwia codzienne ich użytkowanie oraz pozwala na edytowanie i drukowanie dokumentów.


Każdy zeszyt w serii prezentuje niezbędny w danym temacie zakres wiedzy:


podstawę prawną, czyli przepisy regulujące konkretny zakres zadania lub obowiązku,
praktyczne omówienia przepisów prawa przez ekspertów, zwracające uwagę na najważniejsze zagadnienia oraz praktykę stosowania,
wzory pism i dokumentów,
wzory regulaminów i procedur postępowania,
praktyczne odpowiedzi na pytania dyrektorów wynikające z powtarzających się, jak też specyficznych problemów,
orzecznictwo rozstrzygające najbardziej kontrowersyjne problemy z zakresu organizacji i funkcjonowania szkół i przedszkoli oraz praw i obowiązków nauczycieli.
W 2015 roku w serii


ABC Praktyki Prawa Oświatowego


ukażą się, zgodnie z kalendarzem Oświatowym:


Kontrola zarządcza w oświacie,
Rekrutacja do przedszkoli,
Rekrutacja do szkół,
Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach,
Urlopy wypoczynkowe nauczycieli przedszkoli,
Urlopy wypoczynkowe nauczycieli placówek nieferyjnych,
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.


Oferta specjalna dla dyrektorów przedszkoli.


Dyrektorom przedszkoli w 2015 r. dedykujemy rozszerzoną wersję kwartalnika


"Przed Szkołą PLUS. Poradnik Dyrektora Przedszkola"


wzbogacony o trzy publikacje z serii ABC Praktyki Prawa Oświatowego:


Rekrutacja do przedszkoli,
Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach,
Urlopy wypoczynkowe nauczycieli przedszkoli.


Połączenie nowatorskiej wiedzy z zakresu organizacji edukacji elementarnej dostępnej w kwartalniku z praktyczną informacją dotyczącą konkretnych problemów prawnych w serii zeszytów stanowi istotne wsparcie dla dyrektorów przedszkoli.


Liczba stron80
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-9154-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Akty prawne i orzecznictwo | str.    7
  
  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Słowo wstępne | str.    11
  
  KOMENTARZ
  
  1. Planowanie urlopów wypoczynkowych | str.    15
  
  1.1. Wprowadzenie | str.    15
  
  1.2. Zasady dotyczące opracowywania planu urlopów | str.    15
  
  1.3. Plan urlopów a wnioski urlopowe | str.    17
  
  1.4. Udzielanie urlopu nieprzewidzianego w planie urlopów | str.    20
  
  1.5. Zmiana terminu urlopu | str.    20
  
  1.6. Podsumowanie | str.    23
  
  2. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego, wymiar urlopu | str.    24
  
  2.1. Wprowadzenie | str.    24
  
  2.2. Wymiar urlopu | str.    24
  
  2.3. Nabycie prawa do urlopu | str.    27
  
  2.4. Udzielanie urlopu | str.    28
  
  2.5. Podsumowanie | str.    31
  
  3. Wynagrodzenie i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy | str.    32
  
  3.1. Wprowadzenie | str.    32
  
  3.2. Świadczenie urlopowe | str.    32
  
  3.2.1. Przedszkola samorządowe | str.    32
  
  3.2.2. Przedszkola niesamorządowe | str.    34
  
  3.3. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy | str.    36
  
  3.3.1. Przedszkola samorządowe | str.    36
  
  3.3.2. Przedszkola niesamorządowe | str.    37
  
  3.4. Podsumowanie | str.    38
  
  4. Odwołanie pracownika z urlopu | str.    39
  
  4.1. Wprowadzenie | str.    39
  
  4.2. Nieprzewidziane okoliczności | str.    39
  
  4.3. Obowiązki pracownika | str.    39
  
  4.4. Powiadomienie pracownika | str.    41
  
  4.5. Ocena słuszności odwołania | str.    41
  
  4.6. Zwrot kosztów odwołania | str.    42
  
  4.7. Nowy termin urlopu | str.    43
  
  4.8. Powrót do pracy przed końcem urlopu z inicjatywy pracownika | str.    43
  
  PROCEDURY
  
  1. Planowanie urlopów | str.    47
  
  2. Udzielenie urlopu przewidzianego w planie urlopów | str.    48
  
  3. Udzielenie urlopu nieprzewidzianego w planie urlopów | str.    49
  
  4. Zmiana terminu urlopu | str.    52
  
  5. Dokumentacja związana z udzielaniem urlopów | str.    54
  
  WZORY DOKUMENTÓW
  
  1. Plan urlopów | str.    61
  
  2. Karta urlopowa | str.    62
  
  3. Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego | str.    63
  
  4. Wniosek o zwrot kosztów związanych z odwołaniem z urlopu | str.    64
  
  5. Przesunięcie terminu urlopu | str.    65
  
  6. Skierowanie na zaległy urlop wypoczynkowy | str.    66
  
  7. Wniosek pracownika o podzielenie urlopu | str.    67
  
  8. Wniosek pracownika o przesunięcie terminu urlopu | str.    68
  
  9. Wniosek pracownika o udzielenie urlopu na żądanie | str.    69
  
  10. Zobowiązanie pracownika do wykorzystania zaległych dni urlopu wypoczynkowego | str.    70
  
  11. Wniosek o udzielenie urlopu nieobjętego planem urlopów | str.    71
  
  12. Wniosek o udzielenie urlopu bezpośrednio po urlopie związanym z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich | str.    72
  
  13. Decyzja o udzieleniu urlopu wypoczynkowego | str.    73
  
  14. Decyzja o odmowie udzielenia urlopu wypoczynkowego | str.    74
  
  15. Zarządzenie dyrektora o podaniu planu urlopów do publicznej wiadomości | str.    75
  
  16. Karta urlopowa (w okresie wypowiedzenia) | str.    76
  
  17. Decyzja o zwrocie kosztów poniesionych w związku z odwołaniem z urlopu | str.    77
  
  Autorzy | str.    79
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia