Inwentaryzacja, rachunkowość, podatki i gospodarka finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych

-20%

Inwentaryzacja, rachunkowość, podatki i gospodarka finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

47,20  59,00

Format: pdf

47,2059,00

cena zawiera podatek VAT

Wszystkie publikacje z serii Biblioteka Rachunkowości Budżetowej, Podatków, Finansów Publicznych zostały przygotowane z myślą o księgowych jednostek sektora finansów publicznych, pracujących m.in. w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych.


Tematem przewodnim publikacji jest inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych. Aby ułatwić Państwu zaplanowanie procedury inwentaryzacji w waszych jednostkach, przygotowaliśmy zestaw potrzebnych informacji oraz przydatne wzory dokumentów, takie jak:


zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej,
plan inwentaryzacji,
instrukcja inwentaryzacyjna,
zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji,
harmonogram inwentaryzacji.


Książka zawiera omówienie najnowszych zmian legislacyjnych odnoszących się do sprawozdawczości budżetowej oraz finansów publicznych. W pracy przedstawiono nowe zasady lokowania wolnych środków w jednostkach sektora finansów publicznych - ze szczególnym uwzględnieniem depozytów Ministra Finansów - oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.


Bardzo istotnym elementem publikacji jest część poświęcona podatkom, w szczególności problematyce podatku VAT w gminach. W opracowaniu zamieszczono komentarze na temat odliczania podatku VAT od wydatków inwestycyjnych w gminach, zmian w zakresie odliczania podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego, zadań wł asnych gminy czy gminnych parkingów w odniesieniu do podatku VAT.


Aby przybliżyć Państwu konkretne, gotowe rozwiązania problemów, z jakimi księgowi sektora finansów publicznych spotykają się najczęściej, poszczególne rozdziały książki zostały wzbogacone praktycznymi odpowiedziami na pytania.


Liczba stron242
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-8097-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    11
  
  Część I
  Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych
  
  Rozdział    1
  Inwentaryzacja w jednostkach sektora publicznego | str.    15
  1.1. Etapy inwentaryzacji | str.    15
  1.2. Podstawowe zasady inwentaryzacji | str.    18
  1.3. Obowiązki pracowników jednostki związanej z inwentaryzacją | str.    19
  1.4. Zespół spisowy | str.    22
  1.5. Błędy w procesie inwentaryzacji | str.    23
  
  Rozdział    2
  Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych a naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str.    25
  2.1. Pojęcie inwentaryzacji | str.    25
  2.2. Karalne nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji | str.    26
  2.3. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji | str.    27
  2.4. Zaniechanie przeprowadzenia inwentaryzacji | str.    30
  2.5. Kto odpowiada za inwentaryzację? | str.    30
  
  Rozdział    3
  Czynności związane z inwentaryzacją w jednostkach sektora finansów publicznych | str.    33
  
  Rozdział    4
  Inwentaryzacja - pytania i odpowiedzi | str.    39
  
  Rozdział    5
  Wzory dokumentów związanych z inwentaryzacją | str.    73
  Wzór 1. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej | str.    73
  Wzór 2. Plan inwentaryzacji | str.    74
  Wzór 3. Instrukcja inwentaryzacyjna | str.    75
  Wzór 4. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji | str.    89
  Wzór 5. Harmonogram inwentaryzacji | str.    92
  
  Część II
  Rachunkowość, gospodarka finansowa i podatki
  
  Rozdział    1
  Zmiany w sprawozdawczości budżetowej w 2015 r. | str.    95
  
  1.1. Konsolidacja w administracji podatkowej a obowiązki sprawozdawcze | str.    95
  1.2. Efekty wprowadzonych zmian | str.    96
  1.3. Zmiana sposobu przekazywania sprawozdań | str.    97
  1.4. Regulacje o charakterze doprecyzowującym | str.    99
  1.5. Zmiany we wzorach sprawozdań | str.    100
  1.6. Moc obowiązująca nowych przepisów | str.    100
  
  Rozdział    2
  Nowe zasady lokowania wolnych środków w jednostkach sektora finansów publicznych | str.    102
  2.1. Na czym ma polegać zmniejszanie potrzeb pożyczkowych państwa? | str.    102
  2.2. Kto może dokonywać lokaty wolnych środków w formie depozytu? | str.    103
  2.3. Instrumenty finansowe służące lokowaniu wolnych środków | str.    105
  2.3.1. Skarbowe papiery wartościowe | str.    105
  2.3.2. Obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego | str.    106
  2.3.3. Rachunki bankowe w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | str.    108
  2.3.4. Depozyt u Ministra Finansów | str.    108
  2.3.5. Depozyt w jednostkach samorządu terytorialnego | str.    110
  2.4. Depozyt nieprawidłowy - dylematy i wątpliwości | str.    110
  2.5. Podsumowanie | str.    111
  
  Rozdział    3
  Organizowanie i finansowanie działalności sportowej przez JST | str.    113
  
  Rozdział    4
  Jednostki organizacyjne gminy jako odrębni podatnicy VAT | str.    124
  4.1. Jednostki organizacyjne tworzone przez gminę | str.    124
  4.1.1. Samorządowe zakłady budżetowe | str.    125
  4.1.2. Spółki prawa handlowego | str.    126
  4.2. Definicja podatnika VAT | str.    126
  4.2.1. Urząd gminy | str.    126
  4.2.2. Realizacja zadań własnych gminy | str.    127
  4.2.3. Samorządowe jednostki budżetowe a zakłady budżetowe jako podatnicy VAT | str.    130
  4.2.4. Samorządowa jednostka budżetowa posiadająca osobowość prawną | str.    137
  4.2.5. Zamiana nieruchomości między gminą a Skarbem Państwa.....    139
  4.3. Podsumowanie | str.    141
  
  Rozdział    5
  Prewspółczynnik, czyli zmiany w zakresie odliczania VAT w jednostkach samorządu terytorialnego | str.    142
  
  
  Rozdział    6
  Odliczenie VAT od wydatków inwestycyjnych w gminach | str.    145
  6.1. Gmina jako podatnik VAT | str.    145
  6.2. Samorządowe jednostki organizacyjne jako odrębni podatnicy VAT | str.    151
  6.3. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania własne | str.    154
  6.4. Prawo do odliczenia - związek ze sprzedażą opodatkowaną | str.    154
  6.5. Czynności między gminą a jej jednostkami niepodlegające podatkowi a prawo do odliczenia w gminach | str.    155
  6.6. Próba odliczenia podatku naliczonego od już zakończonych inwestycji | str.    158
  6.7. Inwestycje dofinansowane a prawo do odliczenia podatku naliczonego | str.    158
  
  Rozdział    7
  Nieodpłatne przekazania dokonywane przez jednostki samorządu terytorialnego | str.    161
  7.1. Wprowadzenie | str.    161
  7.2. Nieodpłatne świadczenie | str.    162
  7.3. Zadania własne gmin | str.    164
  7.4. Przekazanie w świetle interpretacji organów podatkowych | str.    165
  7.4.1. Przekazanie sieci wodociągowej | str.    165
  7.4.2. Przekazanie sieci energetycznej | str.    167
  7.4.3. Przekazanie specyfikacji przetargowej | str.    168
  
  Rozdział    8
  Zadania własne gminy a status gminy jako podatnika VAT | str.    169
  8.1. Gmina w doktrynie prawa samorządowego a gmina jako podatnik VAT | str.    170
  8.2. Katalog zadań własnych gminy | str.    173
  8.3. Wykonywanie zadań własnych gminy a prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT | str.    175
  8.4. Zadania własne gminy a występowanie w charakterze organu władzy publicznej | str.    179
  8.5. Podsumowanie | str.    182
  
  Rozdział    9
  Opodatkowanie wybranych czynności gminy podatkiem VAT | str.    184
  9.1. Wprowadzenie | str.    184
  9.2. Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | str.    186
  9.3. Opieka przedszkolna | str.    187
  9.4. Wydanie formularza specyfikacji warunków zamówienia publicznego | str.    188
  9.5. Wykonanie obowiązków z zakresu geodezji i kartografii | str.    189
  9.6. Przekazanie składników majątkowych utworzonej przez gminę jednostce budżetowej | str.    189
  9.7. Plan zagospodarowania przestrzennego | str.    190
  9.8. Promocja gminy | str.    190
  9.9. Zajęcie pasa drogowego | str.    190
  9.10. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów | str.    191
  9.11. Dzierżawa gruntów (czynsz | str.    191
  9.12. Wynajem lokali | str.    191
  9.13. Oczyszczanie ścieków (opłata za korzystanie | str.    192
  9.14. Reklama zewnętrznego podmiotu | str.    192
  9.15. Sprzedaż nieruchomości | str.    192
  9.16. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | str.    193
  9.17. Opłaty za parkowanie | str.    194
  9.18. Podsumowanie | str.    195
  
  Rozdział    10
  Gminne parkingi a podatek VAT | str.    196
  10.1. Parkingi w pasie drogi | str.    196
  10.2. Parkingi poza pasem drogi | str.    199
  10.3. Kasy rejestrujące | str.    201
  10.4. Opłaty za parkowanie a prawo do odliczenia | str.    202
  
  Rozdział    11
  Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego - pytania i odpowiedzi | str.    204
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia