Matematyka

Podręcznik dla studentów kierunków ekonomicznych

1 opinia

Format:

pdf

KUP I POBIERZ

Format: pdf

10,47  17,45 (-40%)

Najniższa cena z 30 dni: 10,47 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

„Metody Ilościowe w Ekonomii, Finansach i Zarządzaniu” to cykl publikacji zawierający treści programowe z matematyki oraz statystyki obowiązujące studentów kierunków ekonomicznych, przydatne również osobom prowadzącym prace naukowe i badawcze.
Cykl ten rozpoczyna Matematyka, w której przedstawione są najważniejsze pojęcia z zakresu analizy matematycznej i algebry, które mogą być wykorzystywane w badaniach ekonomicznych.
Oprócz rozważań teoretycznych książka zawiera przykłady o charakterze matematycznym, mające na celu przybliżenie opisywanych problemów i wskazanie metod ich rozwiązania, a także przykłady prezentujące zastosowanie ekonomiczne rozważanych pojęć. W rozdziałach znajdują się też zadania do samodzielnego rozwiązania i pytania testowe, do których podane są odpowiedzi.


Rok wydania2018
Liczba stron320
KategoriaLogika matematyczna
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8088-994-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    9
  
  Rozdział 1. Zagadnienia wstępne    11
  1.1. Elementy logiki    11
  1.2. Elementy teorii mnogości    14
  1.3. Relacje    21
  1.4. Symbole uogólnione    22
  
  Rozdział 2. Funkcja jednej zmiennej i jej własności    25
  2.1. Pojęcie funkcji jednej zmiennej    25
  2.2. Ciąg liczbowy i jego własności    26
  2.3. Przegląd funkcji elementarnych    37
  2.4. Podstawowe własności funkcji jednej zmiennej    44
  2.4.1. Monotoniczność i różnowartościowość funkcji    44
  2.4.2. Ograniczoność funkcji    46
  2.4.3. Okresowość funkcji    47
  2.4.4. Parzystość, nieparzystość funkcji    48
  2.5. Złożenie funkcji    49
  2.6. Funkcja odwrotna    50
  2.7. Granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej    53
  2.7.1. Definicja granicy w punkcie    53
  2.7.2. Granice w nieskończoności    57
  2.7.3. Własności granic    58
  2.8. Ciągłość funkcji    60
  2.9. Asymptoty funkcji    63
  2.10. Zadania    69
  2.11. Pytania testowe    73
  2.12. Odpowiedzi do zadań    76
  2.13. Odpowiedzi do pytań testowych    79
  
  Rozdział 3. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej    81
  3.1. Pochodna funkcji jednej zmiennej    81
  3.1.1. Pochodna funkcji w punkcie    81
  3.1.2. Pochodna jako funkcja    84
  3.2. Pochodne funkcji wyższych rzędów    89
  3.3. Różniczki funkcji    91
  3.4. Zastosowanie pochodnych do badania własności funkcji    93
  3.4.1. Symbole nieoznaczone i reguła de L’Hospitala    93
  3.4.2. Ekstrema lokalne i monotoniczność funkcji    96
  3.4.3. Wklęsłość, wypukłość funkcji i punkty przegięcia    103
  3.5. Badanie przebiegu zmienności funkcji    107
  3.6. Zastosowanie ekonomiczne rachunku różniczkowego
  funkcji jednej zmiennej    114
  3.6.1. Funkcje popytu i podaży. Krzywe Törnquista    114
  3.6.2. Funkcje kosztów, przychodu i zysku    117
  3.6.3. Elastyczność funkcji    118
  3.6.4. Funkcja trendu i stopa wzrostu    119
  3.7. Zadania    121
  3.8. Pytania testowe    127
  3.9. Odpowiedzi do zadań    130
  3.10. Odpowiedzi do pytań testowych    144
  
  Rozdział 4. Szeregi liczbowe    145
  4.1. Definicja szeregu liczbowego i sumy szeregu    145
  4.2. Rodzaje szeregów liczbowych    146
  4.3. Wyznaczanie sum wybranych szeregów    147
  4.4. Warunek konieczny zbieżności szeregu    151
  4.5. Kryteria zbieżności szeregów liczbowych o wyrazach nieujemnych    153
  4.6. Badanie zbieżności szeregów naprzemiennych    159
  4.7. Zadania    161
  4.8. Pytania testowe    164
  4.9. Odpowiedzi do zadań    167
  4.10. Odpowiedzi do pytań testowych    169
  
  Rozdział 5. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej    171
  5.1. Pojęcie całki nieoznaczonej i jej własności    171
  5.2. Podstawowe metody całkowania    174
  5.3. Całka oznaczona Riemanna i jej własności    178
  5.4. Całki niewłaściwe I i II rodzaju    186
  5.5. Całka jako funkcja górnej granicy całkowania    191
  5.6. Funkcja beta i gamma    193
  5.7. Przykłady zastosowania rachunku całkowego w ekonomii    196
  5.8. Zadania    198
  5.9. Pytania testowe    202
  5.10. Odpowiedzi do zadań    205
  5.11. Odpowiedzi do pytań testowych    207
  
  Rozdział 6. Macierze    209
  6.1. Pojęcie macierzy i rodzaje macierzy    209
  6.2. Działania na macierzach    213
  6.3. Charakterystyki liczbowe macierzy    217
  6.4. Macierz transponowana i odwrotna. Metody wyznaczania    225
  6.5. Pierwiastki charakterystyczne. Określoność macierzy    231
  6.6. Zadania    233
  6.7. Pytania testowe    237
  6.8. Odpowiedzi do zadań    240
  6.9. Odpowiedzi do pytań testowych    243
  
  Rozdział 7. Układy równań liniowych    245
  7.1. Definicja układu równań liniowych i jego postaci    245
  7.2. Klasyfikacja układów równań    246
  7.3. Twierdzenie Kroneckera-Cappellego i jego zastosowanie    249
  7.4. Układy równań Cramera    251
  7.5. Nieoznaczone układy równań    254
  7.6. Zadania    258
  7.7. Pytania testowe    260
  7.8. Odpowiedzi do zadań    263
  7.9. Odpowiedzi do pytań testowych    265
  
  Rozdział 8. Funkcje wielu zmiennych    267
  8.1. Pojęcie funkcji wielu zmiennych    267
  8.2. Granica i ciągłość funkcji wielu zmiennych    270
  8.3. Pochodne cząstkowe funkcji wielu zmiennych    274
  8.4. Pochodna kierunkowa funkcji wielu zmiennych    280
  8.5. Różniczki zupełne funkcji wielu zmiennych    282
  8.6. Zastosowanie pochodnych cząstkowych do badania
  funkcji wielu zmiennych    285
  8.6.1. Ekstrema lokalne funkcji wielu zmiennych    285
  8.6.2. Wklęsłość i wypukłość funkcji wielu zmiennych    288
  8.6.3. Ekstrema warunkowe funkcji wielu zmiennych    290
  8.6.4. Najmniejsza i największa wartość funkcji    293
  8.7. Zastosowanie ekonomiczne funkcji wielu zmiennych    297
  8.8. Zadania    302
  8.9. Pytania testowe    307
  8.10. Odpowiedzi do zadań    310
  8.11. Odpowiedzi do pytań testowych    317
  
  Literatura    319
RozwińZwiń