Celem podręcznika Matematyka 1 jest dostarczenie studentom aparatu pojęciowego niezbędnego w toku studiowania przedmiotów kierunkowych na studiach technicznych realizowanych metodą kształcenia na odległość.


Materiał wykładów i ćwiczeń zawartych w podręczniku zawiera podstawowe elementy tych działów Matematyki Wyższej, które mogą być użyteczne w przedmiotach specjalistycznych, oraz Dodatki zawierające, na życzenie wykładowców innych przedmiotów, te działy matematyki, które nie obowiązują na egzaminie z Matematyki, ale mogą ułatwić rozwiązywanie problemów występujących w innych przedmiotach obowiązujących na studiach inżynierskich.


Student powinien opanować umiejętność odnajdywania w podręczniku odpowiednich metod i wzorów ułatwiających rozwiązanie problemów opisanych modelem matematycznym. Przystępując do opanowania materiału należy starać się zrozumieć role podanych definicji i wzorów ułatwiających rozwiązywanie zadań oraz ustalić relacje miedzy nimi. Dzięki temu możliwe jest samodzielne rozwiązywanie umieszczonych na końcu rozdziałów zadań i uzyskiwanie wyników zgodnych z podanymi odpowiedziami.


Pobierz wersję multimedialną podręcznika


Rok wydania2010
Liczba stron153
KategoriaPublikacje darmowe
WydawcaOśrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej OKNO
ISBN-13978-83-927469-3-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Ciągi i szeregi liczbowe    9
    1.1. Definicja i podstawowe własności    10
    1.2. Szeregi liczbowe    15
    1.3. Kryteria zbieżności szeregów    16
    1.4. Pytania do Wykładu    20
    1.5. Ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania    21
  2. Funkcja jednej zmiennej i jej własności    23
    2.1. Określenie funkcji jednej zmiennej, właściwości    24
    2.2. Granice funkcji    28
    2.3. Ciągłość    31
    2.4. Pytania do Wykładu    33
    2.5. Ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania    34
  3. Pochodna funkcji jednej zmiennej i jej zastosowania    35
    3.1. Pochodne funkcji, ekstrema    36
    3.2. Pytania do Wykładu    44
    3.3. Ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania    45
  4. Funkcje wielu zmiennych. Pochodne cząstkowe    47
    4.1. Określenie funkcji wielu zmiennych    48
    4.2. Granica i ciągłość funkcji    49
    4.3. Pochodne cząstkowe funkcji wielu zmiennych    50
    4.4. Pytania do Wykładu    52
    4.5. Ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania    53
  5. Różniczki, ekstremum funkcji dwóch zmiennych    55
    5.1. Różniczka zupełna funkcji    56
    5.2. Ekstrema funkcji dwóch zmiennych    57
    5.3. Ekstremum warunkowe funkcji dwóch zmiennych    58
    5.4. Pytania do Wykładu    60
    5.5. Ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania    61
  6. Całka nieoznaczona    63
    6.1. Definicja    64
    6.2. Podstawowe metody całkowania    65
    6.3. Pytania do Wykładu    68
    6.4. Ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania    69
  7. Całka oznaczona funkcji jednej zmiennej    71
    7.1. Definicja    72
    7.2. Zastosowania geometryczne    75
    7.3. Pytania do Wykładu    78
    7.4. Ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania    79
  8. Macierze i wyznaczniki    81
    8.1. Działania na macierzach    82
    8.2. Wyznaczniki    87
    8.3. Rząd macierzy    93
    8.4. Pytania do Wykładu    95
    8.5. Ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania    96
  9. Układy równań liniowych    99
    9.1. Postać macierzowa układu równań    100
    9.2. Metoda macierzowa, metoda wyznacznikowa    102
    9.3. Twierdzenie Kroneckera-Capelliego    104
    9.4. Pytania do Wykładu    108
    9.5. Ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania    109
  10. Wektory w R3    111
    10.1. Wektory    112
    10.2. Wartości własne i wektory własne macierzy    118
    10.3. Pytania do Wykładu    121
    10.4. Ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania    122
  11. Płaszczyzna, prosta w R3    125
    11.1. Płaszczyzna i prosta    126
    11.2. Pytania do Wykładu    131
    11.3. Ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania    132
  12. Pole skalarne, pole wektorowe, pochodna kierunkowa    133
    12.1. Pole skalarne i wektorowe    134
    12.2. Pochodna kierunkowa    139
    12.3. Pytania do Wykładu    141
    12.4. Ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania    142
  A. Całka wielokrotna funkcji dwóch i trzech zmiennych    143
    A.1. Całka wielokrotna funkcji dwóch zmiennych    144
    A.2. Całka wielokrotna z funkcji trzech zmiennych    148
RozwińZwiń