Historia starożytnych Greków. Tom 3

Okres hellenistyczny

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

26,99

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

26,99

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Trzeci, kolejny tom Historii starożytnych Greków, otwiera opowieść o wyprawie Aleksandra Wielkiego, daleko na wschód rozszerzającej świat, w którym Grecy znaleźli miejsce dla siebie, swoich miast i swojej kultury; narrację zamyka powstanie na jego obszarach nowego, rzymskiego już ładu, kiedy to o losach ludów decydowali nie hellenistyczni władcy, lecz politycy i cesarze przebywający w Rzymie nad Tybrem.


Dwa wielkie tematy powracają w tym tomie nieustannie: relacje między Grekami a ludami Wschodu oraz ich cywilizacjami, a także kolejne starcia z agresywną, ekspansywną i brutalną republiką rzymską. O ile jednak w pierwszym wypadku Grecy odnieśli widoczne zwycięstwo, ponieważ z cywilizacji faraońskiego Egiptu, z cywilizacji Babilonii, Syrii czy Anatolii pozostało niewiele, to konfrontacja z Rzymem tylko pozornie zakończyła się klęską Hellady, w istocie zaś wyszła ona z tego starcia zwycięsko: oto monarchie hellenistyczne wprawdzie nie potrafiły się obronić, ale Rzym wchłonął tę cywilizację i kontynuował jej dorobek aż po kres antycznego świata.


Tekst o Aleksandrze ukazuje się po raz pierwszy, część poświęcona hellenizmowi została gruntownie przepracowana w stosunku do poprzedniej edycji tomu (1992 r.). Minionych 20 lat zmieniło wiele w poglądach uczonych na epokę: przyczyniły się do tego nowo udostępnione źródła (nie tylko archeologiczne, także wiele papirusów i inskrypcji), nowe metody badań i opracowywania ich wyników. Konieczność powtórnego przemyślenia całości dzieła, a także ujęcia wielu kwestii w nowy sposób sprawiła nam, mimo pewnych trudności, również bardzo wiele satysfakcji. Pragnęliśmy podzielić się nią z Czytelnikami, pokazując, jak i dlaczego obraz hellenizmu ulega przekształceniom, staje się coraz bogatszy, pełniejszy, bardziej przekonująco i sugestywnie przemawia do współczesnego odbiorcy.


**********


The History of Ancient Greeks. Volumen 3. The Hellenistic Period


A textbook on the history of ancient Greece from the start of the reign of Alexander the Great up to the times of the Roman conquests and the beginning of a new order. The authors discuss the relations between Greeks and the peoples of the East and their civilizations, as well as subsequent conflicts with the Roman republic. They portray the richness of the forms of social and economic life, the political system, the material and spiritual culture. The authors discuss in detail the sources that are most important and most often used in research, including literary texts, inscriptions, papyruses, archaeological monuments, coins. The textbook features maps and illustrations.


Liczba stron780
WydawcaUniwersytet Warszawski
ISBN-13978-83-235-3488-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skróów    15
  Wstęp    21
  
  Część pierwsza. Aleksander Wielki 27
  Wstęp    29
  Źródła    30
  1. Dzieciństwo i młodość Aleksandra    37
  2. Pierwsze miesiące rządów    38
  3. Przed wyprawą na Persje    40
  4. Początki wyprawy    42
  5. Pierwsze dni wyprawy w Azji Mniejszej. Bitwa nad Granikiem (334 r.)    46
  6. Kampania na zachodnich wybrzeżach Azji Mniejszej    47
  7. Polityka wobec poleis Azji Mniejszej    47
  8. Kampania na południu Azji Mniejszej    48
  9. Kontrofensywa Dariusza. Bitwa pod Issos (333 r.)    50
  10. Sytuacja po bitwie pod Issos    52
  11. Wojna w Fenicji    53
  12. Aleksander w Egipcie    54
  13. Kampania roku 331. Bitwa pod Gaugamela    55
  14. Opanowanie Babilonii i Persydy. Pożar pałacu w Persepolis    56
  15. Śmierć Dariusza    57
  16. Nowa sytuacja po śmierci Dariusza. Źródła napięć i konfliktów    59
  17. Wojna we wschodnim Iranie    61
  18. Kryzys w dowództwie armii. Usunięcie grupy Parmeniona    62
  19. Podbój północno-wschodniego Iranu    64
  20. Konflikty między Aleksandrem a jego otoczeniem. Zabójstwo Klejtosa    66
  21. Konflikty między Aleksandrem a jego otoczeniem. Sprawa proskýnesis    67
  22. Początek wyprawy do Indii    70
  23. Działania wojenne na terenie Indii    71
  24. Wyprawa do Indii: bilans działań wojennych i administracyjnych    73
  25. Powrót Aleksandra z Indii    74
  26. Sytuacja w państwie Aleksandra pod koniec 325 r. Zmiany w kręgu elity rządzącej    75
  27. Bunt i reformy    77
  28. Grecja w latach 334-323    79
  29. Macedonia w latach 334-323    81
  30. Organizacja imperium Aleksandra    82
  31. Armia Aleksandra    84
  32. Sprawy dyskusyjne: kolos na glinianych nogach – Persja Achemenidów    86
  33. Sprawy dyskusyjne: czego pragnął Aleksander?    88
  34. Sprawy dyskusyjne: śmierć Aleksandra    91
  35. Sprawy dyskusyjne: kult Aleksandra za jego życia    93
  Bibliografia    102
  
  Część druga. Epoka hellenistyczna 105
  Wstęp    107
  Źródła literackie    113
  Inskrypcje    119
  Bibliografia    121
  I. Historia polityczna lat 323-272    122
  1. Początek nowej epoki. Warunki kompromisu po śmierci Aleksandra    122
  2. Logika nowych czasów. Warunki i cele wojen    123
  3. Rewolty Greków    125
  4. Do spotkania w Triparadejsos (320 r.)    126
  5. Wydarzenia lat 320-316    127
  6. Wolność dla miast greckich    129
  7. Wojna z Antygonem Jednookim (316-301). „Rok królów” (306-304)    131
  8. Demetrios Poliorketes. Fortuna i klęska    132
  9. Wzrost potęgi Lizymacha. Jego śmierć (281 r.)    133
  10. Inwazja Celtów (280-279)    134
  11. Epir. Początki kariery Pyrrusa (298/7-275)    135
  12. Działania wojenne Pyrrusa w Macedonii i Grecji    138
  13. Rzut oka na dalsze dzieje hellenizmu    139
  Bibliografia    142
  
  II. Charakterystyka monarchii hellenistycznej 143
  1. Król    143
  2. Miejsce wojny i zwycięstwa w ideologii monarchii    144
  3. Królewskie cnoty    145
  4. Epitety władców    146
  5. Król a bogactwo    146
  6. Sprawy dyskusyjne: personalistyczna wizja historii politycznej hellenizmu    148
  7. Królewska elita    152
  8. Hellenistyczni królowie a wschodni poddani i wschodnie wzory królewskiej ideologii    153
  Bibliografia    155
  
  III. Sztuka wojenna w świecie hellenistycznym 156
  Wstęp. Małe wojny    156
  1. Liczebność armii królewskich. Duża armia w marszu    159
  2. Najemnicy    161
  3. Typy oddziałów    164
  4. Słonie    169
  5. Taktyka czasów hellenistycznych: wielkie bitwy    170
  6. Armie hellenistyczne w walce z Rzymianami    172
  7. Sztuka oblężnicza    174
  8. Wojna na morzu    179
  Bibliografia    184
  
  IV. Macedonia i Grecja właściwa 185
  Żródła    185
  1. Ludność i zasoby Macedonii    186
  2. Organizacja państwa macedońskiego    187
  3. Sprawy dyskusyjne: charakter monarchii macedońskiej    188
  4. Sytuacja zewnętrzna Macedonii: granica północna    191
  5. Sytuacja zewnętrzna Macedonii: Tessalia    192
  6. Poleis i éthne Grecji właściwej z macedońskiej perspektywy    193
  7. Sytuacja społeczna w Grecji właściwej w III w.    194
  8. Poleis Grecji właściwej: Ateny    197
  9. Początki panowania Antygona Gonatasa (272 r.)    201
  10. Konflikt macedońsko-ptolemejski. Wojna chremonidejska (268/7? – 262?)    201
  11. Uzurpacja Aleksandra, syna Kraterosa (253/2-245)    203
  12. Poleis Grecji właściwej: Związek Etolski    204
  13. Powstanie Związku Achajskiego (280 r.) i początki kariery Aratosa (251 r.)    209
  14. Organizacja Związku Achajskiego    210
  15. Kryzys w Sparcie. Reformy Agisa IV    213
  16. Panowanie Demetriosa II (239-229)    215
  17. Rzymianie na terenie Illirii. I wojna illiryjska (229-228)    216
  18. Początki panowania Antygona Dosona (229 r.)    219
  19. Sytuacja na Peloponezie w przededniu wojny Związku Achajskiego ze Spartą    219
  20. Sparta. Rządy Kleomenesa III    220
  21. Wojna Związku Achajskiego ze Spartą    221
  22. Antygon Doson na Peloponezie. Powstanie symmachii Hellenów    223
  23. Początki panowania Filipa V (221 r.). Wojna sprzymierzeńcza (220-217)    224
  24. II wojna illiryjska (219 r.)    225
  25. I wojna macedońska (215-205)    225
  26. Działania Filipa V w Azji Mniejszej    227
  27. Sprawy dyskusyjne: charakter i cele polityki Rzymu na Półwyspie Bałkańskim    228
  28. II wojna macedońska (200-196)    233
  29. Organizacja Grecji przez Tytusa Kwinkcjusza Flaminina    235
  30. Sprawa Nabisa    236
  31. Wojna Etolów i Antiocha III Wielkiego przeciw Rzymowi (192-189)    237
  32. Koniec panowania Filipa V (179 r.)    238
  33. Panowanie Perseusza. III wojna macedońska (171-168)    239
  34. Organizacja Macedonii i Grecji po III wojnie macedońskiej    240
  35. Powstanie Andriskosa (149-148). Macedonia prowincją (146 r.)    242
  36. Wojna achajska (146 r.)    243
  37. Objęcie Grecji właściwej systemem prowincjonalnym    244
  38. Sprawy dyskusyjne: problemy demograficzne Grecji późnohellenistycznej    245
  39. Kryzys i odrodzenie. Grecja w wiekach I p.n.e. i I n.e.    248
  Bibliografia    250
  V. Grecy na Zachodzie    252
  1. Wielka Grecja. Sytuacja u progu III w.    252
  2. Wyprawa Pyrrusa    254
  3. Sycylia. Charakterystyka sytuacji    255
  4. Tyrania Agathoklesa    257
  5. Pyrrus na Sycylii    259
  6. Sycylia wobec rzymskiej ekspansji    260
  7. Massalia    261
  Bibliografia    262
  
  VI. Państwo Ptolemeuszów 263
  Uwagi wstępne    263
  Źródła    263
  1. Kraj    270
  2. Ludność    275
  3. Nil i Morze Czerwone. Transport    276
  4. Panowanie Ptolemeusza I Sotera (323-282)    276
  5. Panowanie Ptolemeusza II Filadelfa (285-246)    279
  6. Panowanie Ptolemeusza III Euergetesa (246-222)    283
  7. Panowanie Ptolemeusza IV Filopatora (222/1-205)    285
  8. Panowanie Ptolemeusza V Epifanesa (205-180)    289
  9. Stosunki z Rzymem za pierwszych pięciu Ptolemeuszów    290
  10. Sprawy dyskusyjne: cele zewnętrznej polityki Ptolemeuszów    291
  11. Armia    295
  12. Flota    297
  13. Struktura administracyjna Egiptu. Poleis. Jednostki podziału. Urze˛dnicy    298
  14. System eksploatacji ziemi. Kto uprawiał ziemię w Egipcie?    301
  15. Pobór podatków    304
  16. Polityka monetarna Ptolemeuszów    305
  17. Sprawy dyskusyjne: rola państwa w ekonomice    308
  18. Świątynie i kapłani    312
  19. Sprawy dyskusyjne: miejsce Greków w ptolemejskim Egipcie    317
  20. Sprawy dyskusyjne: stosunki między Egipcjanami a Grekami    322
  21. Aleksandria    331
  22. Aleksandria jako ośrodek kultury    334
  23. Sytuacja w pierwszych latach po śmierci Ptolemeusza V Epifanesa    336
  24. Wojna z Antiochem IV Epifanesem    336
  25. Panowanie Ptolemeusza VI Filometora (180-145; z przerwa˛w latach: 176-170)    338
  26. Panowanie Ptolemeusza VIII Fyskona i obu Kleopatr (II i III)    340
  27. Wydarzenia lat 116-81/0    342
  28. Sprawy dyskusyjne: czy istniał testament przekazujący Egipt Rzymowi?    343
  29. Panowanie Ptolemeusza XII Auletesa (80-51; z przerwą w latach: 58-55)    347
  30. Panowanie Kleopatry VII. Okres początkowy do śmierci Cezara: lata 51-44    349
  31. Panowanie Kleopatry VII: lata 44-30    350
  32. Sprawy dyskusyjne: ocena postaci i polityki Kleopatry VII    352
  33. Sprawy dyskusyjne: stan Egiptu za czasów Kleopatry VII    358
  34. Sprawy dyskusyjne: czynniki, które zadecydowały o upadku monarchii Ptolemeuszów    360
  35. Nowy porządek    362
  Bibliografia    365
  
  VII. Państwo Seleukidów 368
  Źródła    368
  1. Kształtowanie się terytorium państwa Seleukidów    371
  2. Charakterystyka geograficzna państwa Seleukidów    372
  3. Stolice Seleukidów    380
  4. Panowanie Antiocha I Sotera (281-261)    380
  5. Panowanie Antiocha II Theosa (261-246)    382
  6. III wojna syryjska, zwana także wojną laodikejską (246-241)    382
  7. „Wojna bratobójcza”    383
  8. Seleukidzki Wschód w wieku III    384
  9. Pierwsze secesje. Andragoras w Partii    392
  10. Uniezależnienie się Baktrii. Problem Persydy    393
  11. Seleukos III Soter (226-223). Początki panowania
  Antiocha III Wielkiego (223-220)    394
  12. IV wojna syryjska (219-217)    395
  13. Operacje Antiocha III w Azji Mniejszej    395
  14. Wyprawa Antiocha III na Wschód (212-205/4)    396
  15. V wojna syryjska (202-200)    398
  16. Działania Antiocha III w Azji Mniejszej i Grecji. Wojna z Rzymem    399
  17. Pokój w Apamei (188 r.) i jego konsekwencje    400
  18. Dalsze losy państwa baktryjskiego    401
  19. Seleukos IV Filopator (192-175)    402
  20. Początki panowania Antiocha IV Epifanesa (175-164/3)    403
  21. VI wojna syryjska (170-168)    403
  22. Konflikt z Żydami    404
  23. Koniec panowania Antiocha IV (165-164/3)    404
  24. Panowanie Demetriosa I Sotera (164/3-151/0)    405
  25. Panowanie Demetriosa II Nikatora (147-126/5)    406
  26. Ostatnie 60 lat dziejów dynastii (123-63)    408
  27. Procesy rozkładu monarchii    408
  28. Struktura polityczna państwa Seleukidów    410
  29. Urzędnicy. Elita dworska    411
  30. Dochody    412
  31. Działalność kolonizacyjna    413
  32. Niegreckie miasta monarchii Seleukidów    418
  33. Armia    419
  34. Sprawy dyskusyjne: struktura własnos´ci ziemskiej    422
  35. Sprawy dyskusyjne: chłopi królewscy    429
  36. Sprawy dyskusyjne: zasięg wpływów kultury greckiej w centrum państwa Seleukidów (Syria, Celesyria, Cylicja)    431
  37. Sprawy dyskusyjne: zasięg wpływów kultury greckiej na seleukidzkim Wschodzie    434
  38. Sprawy dyskusyjne: monarchia Seleukidów – państwo macedońsko-greckie czy orientalne?    444
  39. Syria rzymska    446
  Bibliografia    448
  
  VIII. Żydzi 450
  Źródła    450
  1. Stosunki etniczne w Palestynie    451
  2. Diaspora    454
  3. Stosunki gospodarcze i społeczne w żydowskich społecznościach Palestyny hellenistycznej    455
  4. Polityka obcych władców wobec Judei    456
  5. Proces hellenizacji Żydów    457
  6. Początek seleukidzkiego panowania    459
  7. Antioch IV Epifanes a Żydzi    462
  8. Sprawy dyskusyjne: motywy działania Antiocha IV    464
  9. Powstanie Machabeuszów    468
  10. Narodziny niezależnego państwa żydowskiego    470
  11. Rzym a Judea    470
  12. Religia żydowska czasów hellenistycznych    473
  13. Świątynia i synagogi. „Uczeni w Piśmie”    476
  14. Ugrupowania religijne („sekty”)    478
  15. Życie religijne diaspory. Powstanie Septuaginty    481
  16. Partykularyzm kontra uniwersalizm    485
  17. Sprawy dyskusyjne: jeszcze raz Żydzi a grecka cywilizacja    486
  Bibliografia    491
  
  IX. Azja Mniejsza i przyległe do niej terytoria północno-wschodnie 493
  Wstęp    493
  1. Poleis zachodniej Azji Mniejszej    496
  Rodos    497
  Milet i Efez    499
  Kyzikos    500
  Byzantion    500
  Herakleja Pontyjska    500
  Synopa    501
  2. Państwo Attalidów    501
  Panowanie Eumenesa I (263-241) i Attalosa I (241-197)    502
  Pergamon w sojuszu z Rzymem    503
  
  Attalos III. Rewolta Aristonika 505
  Powstanie prowincji Azji    506
  Sprawy dyskusyjne: charakter powstania Aristonika    507
  Sprawy dyskusyjne: motywy, jakimi kierował się Attalos III przy sporządzaniu testamentu    511
  Attalidzi a miasta greckie    513
  Pergamon jako ośrodek kultury    514
  3. Galaci    515
  4. Bitynia    516
  5. Pont    517
  Kraj    517
  Początki dynastii i jej charakter    518
  Pierwsi wielcy władcy    519
  Początki panowania Mitrydatesa VI Eupatora (112-63)    520
  Zamiary Mitrydatesa VI i jego zasoby    521
  I wojna mitrydatejska (89-85)    522
  II i III wojna mitrydatejska (83-82, 74-63)    526
  Koniec panowania Mitrydatesa VI    527
  6. Kappadocja    528
  7. Armenia    529
  8. Państwa położone nad Eufratem: Melitena, Sofena, Kommagena, Osroena    531
  9. Piraci w Cylicji    533
  10. Początki rzymskiego panowania w Azji Mniejszej.
  Organizacja prowincji    535
  11. System poboru podatków    537
  12. Porównanie panowania władców hellenistycznych i Rzymu    540
  13. Represje po wojnach Rzymu z Mitrydatesem VI    541
  14. Nowy porządek zaprowadzony przez Pompejusza    542
  15. Czasy wojen domowych (lata czterdzieste i trzydzieste I w.)    543
  16. Azja Mniejsza w czasach wczesnego cesarstwa    545
  Bibliografia    547
  
  X. Miasta greckie 549
  1. Aspekty urbanistyczne. Architektura    549
  2. Relacje między poleis a królami. Kryzys poleis    556
  3. Finanse poleis    561
  4. Aspekty gospodarcze i społeczne    564
  5. Instytucje polityczne hellenistycznych miast    565
  6. Poleis i ich dobroczyńcy (euergétai). Nowa elita
  czasów późnego hellenizmu    569
  7. Greckie poleis pod rzymskim panowaniem    572
  8. Edukacja w hellenistycznych poleis    574
  9. Efebia    579
  10. Uczestnicy ćwiczeń w gimnazjonie (poza efebami)    580
  11. Wychowanie fizyczne. Zawody    581
  Bibliografia    584
  
  XI. Kultura grecka okresu hellenistycznego 586
  Wprowadzenie    586
  1. Retoryka    588
  2. Historiografia    590
  Timajos    594
  Polibiusz    595
  Posejdonios    596
  3. Filozofia    597
  Stoicyzm    599
  Epikureizm    602
  Szkoła platońska i sceptycyzm    605
  Szkoła perypatetyczna    606
  4. Nauki    607
  Matematyka oraz badania nad przyroda˛ „podksiężycowa˛”
  i nad „niebem”    608
  Badania filologiczne i antykwaryczne    614
  5. Komedia Nowa    618
  6. Epigram, elegia, epos i inne formy poezji    621
  Epigramy    622
  Kallimach    624
  Aratos    626
  Teokryt    627
  Apollonios Rodyjski    631
  Epigoni    632
  7. Zmiany zachodzące w kulturze greckiej od końca II w.    633
  Bibliografia    636
  
  XII. Religia 638
  1. Uwagi wstępne    638
  2. Religia tradycyjna    640
  3. Nowe zjawiska w wierzeniach epoki hellenistycznej.
  Charakterystyka ogólna    642
  4. Grecy wobec bóstw wschodnich. Charakterystyka ogólna    647
  5. Kult Sarapisa    649
  6. Kult Izydy    652
  7. Sprawy dyskusyjne: problemy upowszechniania się kultu bóstw wschodnich    655
  8. Sprawy dyskusyjne: problem kryzysu religii tradycyjnej    658
  9. Kult władców    661
  10. Sprawy dyskusyjne: religijne treści kultu władców    666
  Bibliografia    671
  
  Spis map    673
  Spis ilustracji w tekście    674
  Spis plansz    678
  Indeks    679
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia