Historia powszechna. Starożytność

1 ocena

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

55,30  79,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

55,3079,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowoczesna synteza historii starożytnej oparta na najnowszych wynikach badań!


Publikację charakteryzuje nowatorska struktura treści – paralelny i jednolity wykład historii starożytnej obejmujący Europę, basen Morza Śródziemnego, Egipt oraz Bliski i Środkowy Wschód. Układ wewnętrzny rozdziałów jest dopasowany do specyfiki danego okresu historycznego. Autor szeroko omawia kontakty międzycywilizacyjne oraz przedstawia zasadniczą jedność procesów dziejowych starożytności, mimo przeplatających się okresów zbliżenia i izolacji między częściami świata antycznego.


Ten błyskotliwie napisany podręcznik zasługuje na uwagę zarówno profesjonalnych historyków, jak i studentów kierunków humanistycznych i społecznych – historii, filologii klasycznej, prawa i administracji, dziennikarstwa, nauk politycznych, kulturoznawstwa, stosunków międzynarodowych – oraz uczniów starszych klas szkół średnich i kandydatów na wyższe uczelnie, a także osób zainteresowanych hobbistycznie starożytnością.


Liczba stron932
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17711-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    17
  CZĘŚĆ PIERWSZA    19
  Od początków rolnictwa do cywilizacji    19
  Rozdział 1. Warunki naturalne zachodniej oikumene w holocenie    21
    1.1. Geografia i warunki naturalne    21
    1.2. Zmiany klimatu i środowiska naturalnego w holocenie    24
  Rozdział 2. Narodziny rolnictwa    27
    2.1. Początki rolnictwa i hodowli    27
    2.2. Pojęcie rewolucji neolitycznej    31
    2.3. Neolit preceramiczny. Rozwój kultur rolniczych w Żyznym Półksiężycu    35
  Rozdział 3. Neolityzacja oikumene    39
    3.1. Neolit ceramiczny i jego ekspansja terytorialna    39
    3.2. Neolityzacja Europy kontynentalnej i stepu    44
    3.3. Etnogeneza Indoeuropejczyków    46
    3.4. Neolit ceramiczny: przełom w technikach i technologiach    49
      3.4.1. Rewolucja trakcyjna: wół, koń, radło, pojazd kołowy    50
      3.4.2. Początek ery metali. Miedź i brąz    52
  Rozdział 4. Mezopotamia od początku osadnictwa do powstania cywilizacji    54
    4.1. Mezopotamia: warunki naturalne    54
    4.2. Kultura Samarra i początki irygacji    57
    4.3. Kultura Obeid i zasiedlenie Dolnej Mezopotamii    59
    4.4. Kultura Uruk: powstanie cywilizacji    60
      4.4.1. Miasto    61
      4.4.2. Pismo    62
      4.4.3. Osadnictwo    64
      4.4.4. Ekspansja kultury Uruk poza aluwium    65
    4.5. Faza Uruk III. Sumerowie i Semici    66
  CZĘŚĆ DRUGA    71
  Cywilizacje bliskowschodnie w III tysiącleciu przed Chr    71
  Rozdział 1. Mezopotamia i jej krąg cywilizacyjny    73
    Periodyzacja i chronologia cywilizacji mezopotamskiej    73
    1.1. Okres wczesnodynastyczny (ok. 2900–2300/2250)    76
      1.1.1. Okres wczesnodynastyczny jako protohistoria Mezopotamii    76
      1.1.2. Sumer w okresie wczesnodynastycznym    78
      1.1.3. Miasto sumeryjskie: modele i ich krytyka    80
      1.1.4. Władza w mieście sumeryjskim    82
      1.1.5. Sumeryjska Lista Królów i „imperium Kisz”. Przebieg procesu dziejowego w okresie wczesnodynastycznym    83
      1.1.6. Sumer a świat zewnętrzny w okresie wczesnodynastycznym    86
    1.2. Pierwsza epoka imperiów: dynastia Akkadu i III dynastia z Ur    89
      1.2.1. Schyłek III okresu wczesnodynastycznego. Lugalzagesi i Sargon    89
      1.2.2. Imperium Akkadu    91
      1.2.3. Upadek Akkadu i najazd Gutejczyków    94
      1.2.4. Imperium III dynastii z Ur    95
      1.2.5. Organizacja imperium III dynastii z Ur    97
      1.2.6. Przemiany cywilizacyjne w epoce imperiów    101
      1.2.7. Upadek imperium III dynastii z Ur    104
    1.3. Kraje peryferyjne cywilizacji mezopotamskiej w III tysiącleciu    106
      1.3.1. Elam    106
      1.3.2. Syria i Palestyna    109
  Rozdział 2. Egipt    114
    Chronologia dziejów Egiptu    114
    2.1. Okres predynastyczny i wczesnodynastyczny (do ok. 2657)    116
      2.1.1. Warunki naturalne i ich wpływ na dzieje Egiptu    116
      2.1.2. Wczesne kultury archeologiczne Egiptu    119
      2.1.3. Powstanie państwa egipskiego    120
        Czynnik etniczny    120
        Tak zwane zjednoczenie Egiptu i dynastia „zerowa”    122
      2.1.4. Okres wczesnodynastyczny (I–II dynastia, ok. 3000–2657)    124
    2.2. Stare Państwo (III–VI dynastia, ok. 2657–2166)    126
      2.2.1. Stare Państwo: królowie i elita    126
      2.2.2. Centrum i prowincja: ewolucja wewnętrzna Egiptu za Starego Państwa    129
      2.2.3. Stare Państwo: stosunki ze światem zewnętrznym    132
      2.2.4. Sztuka Starego Państwa: stworzenie paradygmatu    133
      2.2.5. Upadek Starego Państwa i I Okres Przejściowy    134
  CZĘŚĆ TRZECIA    137
  Świat cywilizowany w epoce średniego brązu (2000–1500)    137
    Kadr geograficzny i charakterystyka epoki    139
  Rozdział 1. Mezopotamia, Elam i Lewant    143
    1.1. Okres starobabiloński (ok. 1950–1530)    143
      1.1.1. Mezopotamia w okresie Isin-Larsa. Ekspansja Amorytów    143
      1.1.2. Od Dolnej Mezopotamii do Babilonii: Hammurabi i jego dzieło    146
      1.1.3. Początki Asyrii    149
      1.1.4. Społeczeństwo Mezopotamii w okresie starobabilońskim    150
      1.1.5. Kultura mezopotamska w okresie starobabilońskim    153
    1.2. Elam w późnej epoce staroelamickiej (czasy sukkalmahów, ok. 2000–1500)    155
    1.3. Lewant w okresie dominacji amoryckiej (ok. 1950–1550/1530)    157
  Rozdział 2. Egipt    161
    2.1. Średnie Państwo (XII dynastia, 1976–1793)    161
      2.1.1. Konsolidacja i unifi kacja Egiptu za XII dynastii    161
      2.1.2. Złoty wiek kultury egipskiej    163
      2.1.3. Średnie Państwo a świat zewnętrzny    166
    2.2. II Okres Przejściowy (XIII–XVII dynastia, 1793–1550): obumieranie Średniego Państwa, panowanie Hyksosów i rekonkwista tebańska    167
  Rozdział 3. Azja Mniejsza i świat egejski    171
    Geografia historyczna Azji Mniejszej i basenu Morza Egejskiego    172
    3.1. Azja Mniejsza we wczesnej i średniej epoce brązu (ok. 3400–1500)    175
      3.1.1. Azja Mniejsza przed powstaniem państwa Hetytów    175
      3.1.2. Powstanie królestwa Hatti    176
      3.1.3. Stare królestwo hetyckie (ok. 1580–1450)    178
    3.2. Początki cywilizacji egejskiej    180
      3.2.1. Chronologia basenu Morza Egejskiego w epoce brązu    180
      3.2.2. Egea we wczesnej epoce brązu (ok. 3100–2000)    183
        Kreta    183
        Wyspy    184
        Ląd stały    185
      3.2.3. Cywilizacja minojska (ok. 2000–1450)    186
        Okres starszych pałaców    186
        Okres młodszych pałaców    189
        Kreta a świat zewnętrzny w okresie pałacowym    191
        Upadek cywilizacji minojskiej    193
  CZĘŚĆ CZWARTA    195
  Świat cywilizowany w epoce późnego brązu (1500–1200/1100)    195
    Stosunki międzypaństwowe na Bliskim Wschodzie w późnej epoce brązu: system regionalny    198
  Rozdział 1. Mezopotamia, Elam i Lewant    201
    1.1. Dolna Mezopotamia w epoce późnego brązu (ok. 1530–1100)    201
      1.1.1. Babilonia po zagonie Mursilisa i przejęcie władzy przez Kassytów    201
      1.1.2. Dolna Mezopotamia w okresie średniobabilońskim (Kassyci i II dynastia z Isin, ok. 1480–1104/1026)    202
      1.1.3. Społeczeństwo Babilonii w okresie średniobabilońskim    204
      1.1.4. Kultura okresu średniobabilońskiego    206
    1.2. Górna Mezopotamia i Asyria w średniej epoce brązu    208
      1.2.1. Hegemonia Mittani (ok. 1530–1350/1325)    208
      1.2.2. Od miasta-państwa do potęgi regionalnej: Assur i Asyria w późnej epoce brązu    212
      1.2.3. Narodziny asyryjskiej mentalności imperialnej    215
      1.2.4. Społeczeństwo i kultura Asyrii w późnej epoce brązu    217
    1.3. Elam w epoce średnioelamickiej (ok. 1500–1100)    218
    1.4. Syria i Palestyna w późnej epoce brązu (ok. 1500–1100)    220
      1.4.1. Lewant w systemie potęg regionalnych    220
      1.4.2. Społeczeństwo i kultura Lewantu w późnej epoce brązu. Powstanie pisma alfabetycznego    224
      1.4.3. Lewant po pokoju egipsko-hetyckim: inwazja Ludów Morza i jej skutki    226
  Rozdział 2. Egipt    230
    2.1. Nowe Państwo i jego imperium (XVIII–XX dynastia, 1550–1069)    230
      2.1.1. Imperium egipskie za XVIII dynastii    230
      2.1.2. Egipt za XVIII dynastii: sprawy wewnętrzne    233
      2.1.3. Okres amarneński i kryzys imperium    235
      2.1.4. Późne imperium i rozpad państwa (schyłkowa XVIII–XX dynastia, 1330/1322–1069)    239
    2.2. Przemiany duchowe i kultura czasów Nowego Państwa    243
      2.2.1. Natura i ideologia egipskiego imperium    243
      2.2.2. Polityka religijna królów i legitymizacja ich władzy po herezji amarneńskiej    245
      2.2.3. Kultura Nowego Państwa    246
  Rozdział 3. Azja Mniejsza i świat egejski    250
    3.1. Imperium Hatti i jego upadek    250
      3.1.1. Nowe królestwo hetyckie i powstanie imperium (ok. 1450–1320)    250
      3.1.2. Imperium hetyckie u szczytu potęgi (ok. 1322–1240)    252
      3.1.3. Schyłek i upadek imperium (ok. 1240–1190/1180)    255
      3.1.4. Państwo i społeczeństwo hetyckie w okresie nowego królestwa    259
    3.2. Cywilizacja mykeńska    260
      3.2.1. Grecja kontynentalna w epoce średniego brązu    260
      3.2.2. Okres grobów szybowych (MH III–LH IIA, ok. 1700–1450): pierwsze kroki ku cywilizacji mykeńskiej    261
      3.2.3. Grecy w Grecji: od kiedy?    264
      3.2.4. Okres grobów kopułowych (LH IIB–IIIA1/LM II–IIIA1, ok. 1450–1365): podbój Krety i narodziny cywilizacji mykeńskiej    264
      3.2.5. Okres pałacowy (LH IIIA2–LH IIIB1, ok. 1365–1225): pałace i osady    266
      3.2.6. Cywilizacja mykeńska w okresie pałacowym    267
      3.2.7. Mykeńczycy i świat zewnętrzny w okresie pałacowym. Ahhijawa i kwestia imperium mykeńskiego    271
      3.2.8. Upadek pałaców (LH IIIB2). Ludy Morza i zmierzch cywilizacji mykeńskiej (LH IIIC)    275
      3.2.9. Wojna trojańska: status quaestionis    281
  CZĘŚĆ PIĄTA    285
  Świat cywilizowany od początku wczesnej epoki żelaza do wojen perskich (1200/1100–500/480)    285
    Żelazo i koń wierzchowy    289
  Rozdział 1. Bliski Wschód    293
    1.1. Egipt od końca Nowego Państwa do podboju perskiego (ok. 1069–525)    293
      1.1.1. III Okres Przejściowy (XXI–XXIV dynastia, ok. 1069–712)    293
      1.1.2. Okres Późny (XXV–XXVI dynastia, 712–525)    296
        Egipt między Nubią a Asyrią    296
        XXVI dynastia: renesans Egiptu    297
      1.1.3. Kultura egipska w 1 połowie I tysiąclecia    301
    1.2. Lewant we wczesnej epoce żelaza    305
      1.2.1. Pochodzenie i ekspansja Aramejczyków w Żyznym Półksiężycu    305
      1.2.2. Lewant od inwazji Ludów Morza do podboju asyryjskiego (XII–VIII w.)    306
        Państwa neohetyckie    306
        Fenicja i kolonizacja fenicka    307
        Aramejczycy    311
        Palestyna    311
      1.2.3. Izraelici i Izrael    313
        Krytyka i hiperkrytyka tradycji biblijnej: gdzie postawić granicę?    314
        Początki Izraela: między Biblią a archeologią    317
        Królestwa Izraela i Judy w IX–VII wieku    320
        Pierwsza faza religii mojżeszowej    322
    1.3. Mezopotamia w czasach imperiów asyryjskiego i nowobabilońskiego    325
      1.3.1. Rekonkwista i pierwsza faza podbojów Asyrii (911–745)    325
      1.3.2. Babilonia od najazdów aramejskich do podboju asyryjskiego    329
      1.3.3. Asyria imperium uniwersalnym (745–627)    330
      1.3.4. Upadek Asyrii (640/627–610)    336
      1.3.5. Imperium nowobabilońskie (626/612–539)    337
      1.3.6. Społeczeństwo imperiów nowoasyryjskiego i nowobabilońskiego    340
        Asyria    340
        Babilonia    343
      1.3.7. Kultura mezopotamska epoki imperiów    344
    1.4. Azja Przednia poza Żyznym Półksiężycem    348
      1.4.1. Azja Mniejsza    348
        Frygia    348
        Lydia    350
      1.4.2. Urartu    353
      1.4.3. Płaskowyż Irański    356
        Medowie i ich imperium    356
        Elam w I tysiącleciu przed Chr. i Persowie do Cyrusa Wielkiego    360
    1.5. Powstanie pierwszego imperium perskiego    364
      1.5.1. Podboje Cyrusa i Kambysesa (550–522)    364
      1.5.2. Bardija i Dariusz: kryzys imperium i przejęcie władzy przez Achaimenidów (522–519)    366
      1.5.3. Imperium perskie za Dariusza I    368
      1.5.4. Podboje Dariusza do wybuchu powstania jońskiego (519–500)    371
  Rozdział 2. Grecja    373
    Periodyzacja dziejów Grecji po upadku cywilizacji mykeńskiej    373
    2.1. Wieki Ciemne (ok. 1100/1050–800)    374
      2.1.1. Najazdy, migracje i ustalenie mapy dialektów greckich    374
      2.1.2. Dziedzictwo epoki mykeńskiej. Pojęcia Hellady i Hellenów    375
      2.1.3. Grecja w Wiekach Ciemnych    378
      2.1.4. Powstanie alfabetu greckiego    380
      2.1.5. Powstanie polis    381
        Polis archaiczna    382
        Powstanie polis: czynnik militarny i religijny    384
    2.2. Wielka Kolonizacja    387
      2.2.1. Euboia, Korynt i wyjście Greków na morze    387
      2.2.2. Początki Wielkiej Kolonizacji. Kyme i Pithekussai    390
      2.2.3. Kolonie i ich metropolie    391
      2.2.4. Charakter i skutki Wielkiej Kolonizacji    396
    2.3. Grecja we wczesnej epoce archaicznej (ok. 800–650)    399
      2.3.1. Zmiany demografi czne    399
      2.3.2. Sanktuaria    400
      2.3.3. Początki literatury pisanej: Homer i Hesiodos    402
      2.3.4. Społeczeństwo polis archaicznej    403
    2.4. Ewolucja polityczna archaicznych poleis (ok. 650–500/480)    406
      2.4.1. Sparta: tryumf zbiorowości nad jednostką    406
      2.4.2. Archaiczna tyrania    413
      2.4.3. Prawodawcy i ustawy    417
      2.4.4. Archaiczne Ateny: od arystokracji do demokracji    419
    2.5. Grecy i ich sąsiedzi u schyłku epoki archaicznej    427
      2.5.1. Grecja właściwa w VI wieku: koniec izolacji    427
      2.5.2. Powstanie jońskie i perskie działania odwetowe (499–490)    429
      2.5.3. Od Marathonu do wyprawy Kserksesa (489–481)    432
      2.5.4. Wyprawa Kserksesa (480–479)    433
      2.5.5. Grecki zachód w późnej epoce archaicznej    436
    2.6. Kultura Grecji archaicznej    439
      2.6.1. Kultura arystokratyczna    439
      2.6.2. Kultura wspólnot obywatelskich    441
      2.6.3. Sztuka Grecji archaicznej: tworzenie paradygmatu    443
      2.6.4. Myśl Grecji archaicznej: powstanie fi lozofi i    446
  Rozdział 3. Italia    449
    3.1. Italia we wczesnej epoce żelaza    449
      3.1.1. Italia: warunki naturalne i geografi a historyczna    449
      3.1.2. Ludy Italii    451
      3.1.3. Kultura villanovańska i powstanie cywilizacji etruskiej    452
      3.1.4. Urbanizacja Latium    454
    3.2. Rzym królewski    457
      3.2.1. Początki Rzymu    457
      3.2.2. Rzym królewski: ekspansja polityczna i urbanistyczna    459
      3.2.3. Społeczeństwo i instytucje Rzymu królewskiego    462
      3.2.4. Reformy serwiańskie    465
      3.2.5. Upadek monarchii i powstanie republiki    466
  CZĘŚĆ SZÓSTA    469
  Od wojen perskich do śmierci Aleksandra: świat cywilizowany w epoce klasycznej (480–323)    469
  Rozdział 1. Bliski Wschód    471
    1.1. Imperium perskie od Kserksesa do podboju macedońskiego    471
      1.1.1. Imperium Achaimenidów po Dariuszu I i jego upadek (486/479–330)    471
      1.1.2. Imperium perskie, jego siły i słabości    477
      1.1.3. Imperium perskie: gospodarka i kultura    480
    1.2. Izrael pod panowaniem perskim: powstanie judaizmu    485
      1.2.1. Perska Palestyna. Żydzi i Samarytanie    485
      1.2.2. Tworzenie się Starego Testamentu    488
    1.3. Egipt od Kambysesa do Aleksandra (XXVII–XXX dynastia, 525–332)    491
      1.3.1. Egipt pod okupacją perską (525–404/401)    491
      1.3.2. Ostatni okres niepodległości Egiptu (XXVIII–XXX dynastia, 404–343/342)    492
  Rozdział 2. Świat grecki    494
    2.1. Imperium ateńskie    494
      2.1.1. Związek Morski i Persja    494
      2.1.2. Od Związku Morskiego do imperium ateńskiego    497
      2.1.3. Życie polityczne w imperialnych Atenach: postępy demokracji    502
      2.1.4. Społeczeństwo ateńskie w epoce Periklesa    504
    2.2. Wojna peloponeska i upadek imperium ateńskiego (432/431–404)    508
      2.2.1. Wybuch wojny    508
      2.2.2. Wojna peloponeska do pokoju Nikiasa (431–421)    509
      2.2.3. Od pokoju Nikiasa do klęski wyprawy sycylijskiej (421–413)    511
      2.2.4. Upadek imperium ateńskiego (413–404)    513
    2.3. Grecja w okresie walk o hegemonię (404–355)    515
      2.3.1. Hegemonia Sparty i jej upadek (404–371/370)    516
      2.3.2. Od Leuktrów do wybuchu III Wojny Świętej (371–355)    520
      2.3.3. Świat grecki i wojna w IV wieku: przemiany w sztuce wojennej    521
      2.3.4. Grecja w IV wieku: przemiany wewnętrzne    523
    2.4. „Imperium” Macedonii    527
      2.4.1. Macedonia przed Filipem II    527
      2.4.2. Filip II Macedoński i jego dzieło    528
      2.4.3. Aleksander III Macedoński i podbój imperium perskiego    532
    2.5. Zachodni Grecy i Punijczycy w V–IV wieku    539
      2.5.1. Sycylia    539
      2.5.2. Italia    543
      2.5.3. Massalia    545
      2.5.4. Kartagina i Punijczycy    547
  Rozdział 3. Italia i Europa kontynentalna    551
    3.1. Italia w V–IV wieku    551
    3.2. Wczesna republika rzymska (508–396/390)    554
      3.2.1. Rzym i jego sąsiedzi w V wieku: sojusz rzymsko-latyńsko-hernicki i zdobycie Veii    554
      3.2.2. Początki republiki (509–451)    556
        Instytucje    556
        Religia publiczna po upadku królów i zamknięcie się patrycjatu    558
        Pierwsza secesja i powstanie organizacji plebejskiej    560
      3.2.3. Decemwirzy, Prawo XII Tablic i druga secesja plebsu (451–449)    563
      3.2.4. Od drugiej secesji plebsu do najazdu Gallów (449–390)    564
    3.3. Tworzenie machiny podbojów: Rzym od najazdu gallijskiego do wybuchu II wojny samnickiej (389–327)    566
      3.3.1. Skutki najazdu gallijskiego i kompromis patrycjuszowsko-plebejski    566
      3.3.2. Podbój Latium i Kampanii    569
    3.4. Europa kontynentalna we wczesnej epoce żelaza    571
      3.4.1. Halsztacki krąg kulturowy    572
      3.4.2. Wczesna kultura lateńska i początek wielkiej ekspansji Keltów (ok. 450–300/275)    574
  CZĘŚĆ SIÓDMA    577
  Epoka hellenistyczna i imperialna republika rzymska (327/323–30)    577
  Rozdział 1. Świat hellenistyczny    579
    1.1. Od śmierci Aleksandra do ustalenia się geografi i politycznej świata hellenistycznego (323–272)    580
      1.1.1. Diadochowie i walka o dziedzictwo po Aleksandrze (323–281)    580
      1.1.2. Inwazja gallijska i jej skutki (280/279–272)    584
    1.2. Walki o hegemonię w świecie hellenistycznym przed interwencją Rzymu i powstawanie nowych państw (281/272–200/199)    586
      1.2.1. Królestwa diadochów: uwagi ogólne    586
      1.2.2. Rywalizacja Lagidów i Seleukidów (wojny syryjskie)    590
      1.2.3. Grecja właściwa i Macedonia    591
      1.2.4. Mniejsze państwa hellenistyczne: Kyrene, Azja Mniejsza, Armenia    597
      1.2.5. Iran za Seleukidów: uniezależnienie się Baktrii i początki państwa Parthów    599
    1.3. Świat hellenistyczny i Rzym    601
      1.3.1. Zachodni Grecy od Timoleonta do II wojny punickiej (337–201)    601
      1.3.2. Świat hellenistyczny i Rzym do upadku Macedonii (229–168/167)    606
      1.3.3. Upadek świata hellenistycznego (167–30)    612
        Grecja i Macedonia    612
        Pergamon    613
        Państwo Seleukidów    614
        Państwo Lagidów    617
        Od Mithradatesa VI do Kleopatry VII: koniec państw hellenistycznych    620
      1.3.4. Wschód hellenistyczny: Baktria i Parthowie    626
        Państwa Greków baktryjskich    626
        Powstanie imperium Parthów    628
      1.3.5. Izrael w epoce hellenistycznej    631
        Między akceptacją a odrzuceniem: Żydzi i cywilizacja grecka    632
        Judea za panowania Antiochosa Epiphanesa    633
        Od wystąpienia Machabeuszy do podboju rzymskiego (167–63)    635
        Dziedzictwo okresu hasmonejskiego    637
    1.4. Państwa hellenistyczne i ich społeczeństwa. Hellenizacja    638
      1.4.1. Egipt ptolemejski    640
        Grecy i Egipcjanie w Egipcie ptolemejskim    640
        Struktury państwowe Egiptu ptolemejskiego    644
      1.4.2. Państwo Seleukidów    647
        Instrumenty władzy królewskiej i stosunki etniczne    647
        Ekonomia i fi skalizm: system monetarny    649
      1.4.3. Inne państwa hellenistyczne Azji Przedniej    650
      1.4.4. Macedonia i Grecja    651
      1.4.5. Miasto hellenistyczne    652
    1.5. Kultura grecka epoki klasycznej i hellenistycznej    654
      1.5.1. Periodyzacja i główne cechy kultury greckiej w epokach klasycznej i hellenistycznej    654
      1.5.2. Religia    658
      1.5.3. Sztuka grecka epoki klasycznej i hellenistycznej    663
        V wiek    663
        IV wiek    667
        Epoka hellenistyczna    669
      1.5.4. Literatura, filozofia, nauka    674
        Literatura    674
        Filozofia    679
        Historia, filologia i geografia    687
        Nauki ścisłe i przyrodnicze    694
  Rozdział 2. Rzym i zachód oikumene    700
    2.1. Podboje średniej republiki    700
      2.1.1. Podbój Italii (327–265) i jego skutki    700
        Przebieg podboju    700
        Wykorzystanie podboju    702
        Społeczeństwo rzymskie wobec wojny i imperium    706
      2.1.2. Ekspansja poza Italią (264–91)    708
        I wojna punicka i zdobycie panowania na morzu (264–241)    708
        Kartagina i Rzym między I a II wojną punicką (241–219)    710
        II wojna punicka (218–201)    712
        Podbój świata śródziemnomorskiego    715
        Między hegemonią a aneksjami: ewolucja imperium w II wieku    719
    2.2. Średnia republika: społeczeństwo i instytucje (367–133)    724
      2.2.1. Społeczeństwo i ekonomia w okresie ekspansji imperialnej    725
      2.2.2. Średnia republika: instytucje i życie polityczne    729
        Koniec walki stanów    729
        Instytucje polityczne republiki: lud    731
        Instytucje polityczne republiki: magistraci    734
        Instytucje polityczne republiki: senat    738
        Życie polityczne po zakończeniu walki stanów (287–133)    741
        Religia publiczna a życie polityczne    746
    2.3. Okres walk wewnętrznych i upadek republiki (133–30)    748
      2.3.1. Działalność braci Gracchów (133–121)    748
      2.3.2. Walki popularów z optymatami i emancypacja Italików (121–89)    753
      2.3.3. I wojna domowa i rządy reżimu sullańskiego (88–60)    757
      2.3.4. Rozkład republiki, II wojna domowa i dyktatura Cezara (59–44)    762
      2.3.5. III wojna domowa, drugi triumwirat i walka o jedynowładztwo (44–30)    765
    2.4. Europa kontynentalna    769
      2.4.1. Wielkość i upadek Keltike    769
      2.4.2. Latenizacja Europy niekeltyckiej. Germanie    772
  CZĘŚĆ ÓSMA    777
  Imperium Romanum i cywilizacja grecko-rzymska    777
  Rozdział 1. Cesarstwo Rzymskie    781
    1.1. August i budowa pryncypatu (30/27 przed Chr.–14 po Chr.)    783
      1.1.1. Tworzenie politycznego systemu pryncypatu    783
      1.1.2. Zarząd imperium: „część” ludu i „część” princepsa    786
      1.1.3. August i społeczeństwo rzymskie    789
      1.1.4. Polityka religijna Augusta    791
      1.1.5. August i prowincje    794
      1.1.6. Stworzenie armii cesarskiej. Podboje Augusta i ich zatrzymanie    794
    1.2. Pryncypat i integracja imperium (14–235 po Chr.)    798
      1.2.1. Pryncypat: historia polityczna    798
        Dynastia julijsko-klaudyjska (14–68)    799
        Między zasadą dynastyczną a wyborem najlepszego: pryncypat od śmierci Nerona do śmierci Commodusa (68–193)    804
        Dynastia seweriańska (193–235)    811
      1.2.2. System polityczny pryncypatu    814
        Princeps i senat    814
        Stanowiska państwowe    818
        Zarząd imperium: prowincje, Italia i Rzym    822
        Finanse państwowe    824
        Wojsko i granice imperium    825
      1.2.3. Społeczeństwo imperium za pryncypatu    829
        Urbanizacja    829
        Romanizacja    833
        Integracja społeczeństwa imperialnego    835
        Struktura społeczeństwa imperium w epoce pryncypatu    837
      1.2.4. Ekonomia    841
      1.2.5. Żydzi pod panowaniem rzymskim i wczesne chrześcijaństwo    844
        Od królestwa Heroda do prowincji Palestyny (37 przed Chr.–135 po Chr.)    844
        Diaspora i imperium    849
        Judaizm pod panowaniem rzymskim    851
        Jezus i powstanie chrześcijaństwa    854
        Rozwój chrześcijaństwa do początku III wieku    858
        Chrześcijanie i imperium    864
    1.3. Późna starożytność    865
      1.3.1. Kryzys imperium (235–284)    866
        Od kryzysu władzy do kryzysu militarnego (235–268)    866
        Cesarze wojskowi (268–284/285)    871
        Skutki kryzysu: system monetarny, miasta, chrześcijanie    874
      1.3.2. Nowe imperium i jego podział (284–395)    877
        Od tetrarchii do jedynowładztwa Konstantyna (284/285–337)    877
        Od śmierci Konstantyna do podziału imperium (337–395)    882
        Ewolucja armii rzymskiej od tetrarchii do podziału cesarstwa    885
        Instytucje nowego imperium    890
        Nowe imperium a społeczeństwo rzymskie    894
        Wielkie prześladowanie i chrystianizacja imperium    897
      1.3.3. Podzielone imperium i upadek Zachodu (395–527)    901
        Imperium do wygaśnięcia dynastii walentyniańsko-teodozjańskiej (395–450/455)    902
        Rozkład imperium zachodniego i drugi kryzys barbarzyński na Wschodzie (450/455–476)    907
        Kościół po nawróceniu Konstantyna    914
        Tworzenie ortodoksji: kontrowersja ariańska (312–381)    919
        Tworzenie ortodoksji: pierwsze fazy kontrowersji chrystologicznej (381–476)    923
        Polityka i religia: imperium od restauracji Zenona do Iustinusa (476–527)    927
        Państwa barbarzyńskie na Zachodzie do początku rekonkwisty    931
      1.3.4. Iustinianus i początek końca antycznego świata    934
        Polityka zewnętrzna i armia: próba rekonkwisty Zachodu (527–565)    935
        Sprawy wewnętrzne    939
        Polityka religijna Iustiniana    941
        Zaraza Iustiniana, jej zasięg i znaczenie dziejowe    946
    1.4. Kultura świata rzymskiego    948
      1.4.1. Kultura rzymska do czasów Augusta    948
        Kultura materialna    949
        Kultura duchowa    953
      1.4.2. Kultura grecko-rzymska za cesarstwa    958
        Periodyzacja i ogólna charakterystyka zjawisk kulturowych    958
        Kultura materialna    966
        Przemiany religijne    973
        Literatura    977
        Filozofia    982
        Historiografi a i antykwarystyka    989
        Dyscypliny szczegółowe    994
        Prawoznawstwo    996
        Rozdział 2. Iran i kraje ościenne    998
    2.1. Państwo Parthów w czasach cesarstwa rzymskiego    998
    2.2. Imperium Sasanidów    1002
      2.2.1. Powstanie imperium i narodziny idei Iranu (208/226–273)    1002
      2.2.2. Klasyczny okres imperium Sasanidów (273–379)    1006
      2.2.3. Kryzys i odnowa. Imperium Sasanidów od śmierci Szapura II do śmierci Chosroesa I (379–579)    1011
      2.2.4. Społeczeństwo i kultura imperium Sasanidów    1015
    2.3. Armenia i inne państwa kaukaskie    1021
  Rozdział 3. Barbaricum    1026
    3.1. Barbaricum i cesarstwo: symbioza, konfrontacja, wędrówki ludów    1026
    3.2. Etnogeneza Słowian    1031
  Tabele    1035
  Bibliografia    1040
  Indeks nazwisk    1048
  Indeks nazw geograficznych    1072
  Spis map    1097
  Spis tabel    1099
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia