Stres dzieci w młodszym wieku szkolnym

Stres dzieci w młodszym wieku szkolnym

Objawy, przyczyny, możliwości przeciwdziałania

2 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

24,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Współczesny świat przepełniony jest wydarzeniami wzbudzającymi emocje będącymi elementami sytuacji stresowych. Stres wpisany jest nie tylko w życie ludzi dorosłych, ale także często przepełnia dzieciństwo, które powinno kojarzyć się z radosnymi przeżyciami i doznaniami z okresem bezpiecznym, beztroskim, wypełnionym miłością, opieką najbliższych, zabawami z rodzicami i rówieśnikami. Ponowoczesność jako nowe zjawisko XXI wieku w samej swej istocie wprowadza w nasze życie stres, bowiem znamionuje je kategoria różnicy, wielkość dyskursów, występowania zróżnicowanych paradygmatów odmiennie definiujących świat, brak uniwersum akceptowanego przez wszystkich (brak podstawowych wartości), przeciążenie dopływem zbyt wielu informacji. Pluralizm i wielowymiarowość społeczno - kulturowej rzeczywistości powoduje wielopostaciowość dzieciństwa, jego kontrastowe - społeczne, środowiskowe, kulturowe - zróżnicowanie mogące stanowić źródło wielu dziecięcych stresów. W monografii podjęto próbę dokonania charakterystyki stresu dziecięcego: ukazania, na ile dziecięcy "świat" ma wymiar stresowy, jak on przedstawia się w relacjach dzieci kończących edukację wczesnoszkolną oraz w perspektywie matek badanych uczniów i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym omówiono wybrane aspekty problematyki stresu, w drugim ukazano emocjonalne ujęcie sytuacji stresowych, trzeci stanowi prezentację środowiskowych stresorów okresu dzieciństwa, natomiast czwarty ma wymiar metodologiczno - empiryczny przedstawiający wyniki badań własnych i ich analizy.


Liczba stron376
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ISBN-13978-83-232-3177-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP     9
  
  ROZDZIAŁ I PROBLEMATYKA STRESU W LITERATURZE PRZEDMIOTU (WYBRANE OBSZARY)     15
    1. Charakterystyka stresu biologicznego i psychologicznego     15
    2. Radzenie sobie w sytuacji stresowej     32
    3. Odporność na stres jako cecha indywidualna     39
  
  ROZDZIAŁ II EMOCJONALNE ASPEKTY SYTUACJI STRESOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM OKRESU DZIECIŃSTWA     43
    1. Pojęcie emocji i uczuć, ich geneza oraz znaczenie w życiu jednostki     43
    2. Emocje w stresie psychologicznym     49
    3. Inteligencja emocjonalna a stres     52
    4. Charakterystyka wybranych emocji dziecięcych     61
    5. Rozwój emocjonalny w okresie dzieciństwa     75
  
  ROZDZIAŁ III ŚRODOWISKOWE STRESORY OKRESU DZIECIŃSTWA     83
    1. Uwarunkowania stresowe środowiska rodzinnego     83
    2. Czynniki wywołujące stres w środowisku edukacyjnym dzieci     106
    3. Sytuacje stresowe w świecie rówieśników     113
  
  ROZDZIAŁ IV STRES DZIECIĘCY W RELACJACH DZIECI KOŃCZĄCYCH EDUKACJĘ WCZESNOSZKOLNĄ, W OPINIACH MATEK I NAUCZYCIELI     123
    1. Podstawy metodologiczne badań własnych     123
    2. Właściwości stresu dziecięcego     135
      2.1. Częstotliwość i intensywność przeżywania stresu przez dzieci     135
      2.2. Przeżywanie przez dzieci emocji negatywnych będących elementami stresu     144
      2.3. Przyczyny występowania u dzieci emocji negatywnych w sytuacjach stresowych     163
      2.4. Stresowe zdarzenia życiowe dzieci     185
    3. Aktywność dzieci w sytuacjach stresowych     208
      3.1. Reakcje fizjologiczne i behawioralno-poznawcze dzieci implikowane negatywnymi emocjami będącymi elementami stresu     208
      3.2. Strategie radzenia sobie dzieci w sytuacjach wywołujących stres     225
      3.3. Odnajdowanie przez dzieci korzyści w doświadczeniach stresowych     245
    4. Wspieranie dzieci w sytuacjach stresowych     248
      4.1. Stan wsparcia dzieci przez rodziców i nauczycieli w sytuacjach stresu     248
      4.2. Działania edukacyjne podejmowane przez szkołę w zakresie radzenia sobie dzieci ze stresem i możliwości ich wzbogacania     275
  
  PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH I WNIOSKI     293
  BIBLIOGRAFIA     326
  ANEKS. TABELE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH ANALIZOWANE W MONOGRAFII     339
  SPIS TABEL, WYKRESÓW I SCHEMATÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W MONOGRAFII     366
  STRESS IN YOUNGER SCHOOL AGE CHILDREN. SYMPTOMS, CAUSES, STRESS MANAGEMENT OPTIONS (summary)     372
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia