Polityki europejskie w dobie kryzysu

-20%

Polityki europejskie w dobie kryzysu

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

28,80  36,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

28,8036,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podstawową zasadą funkcjonującego od kilku dekad tzw. modelu wspólnotowego w Europie była solidarność wobec słabszych uczestników integracji. Jednakże ów model uległ erozji w okresie kryzysu strefy euro, który zaczął się w 2010 roku. Stopniowo doszło również do ukształtowania nowego modelu integracyjnego, w ramach którego rosnące wpływy polityczne mają najsilniejsze państwa członkowskie. Rozpoczął się też proces rosnącej segmentacji politycznej w UE na różne kręgi integracyjne, zgodnie z mechanizmem „Europy dwóch prędkości”. Towarzyszyły tym procesom takie zjawiska, jak: wzmocnienie roli politycznej Komisji w UE, postępująca instytucjonalizacja strefy euro oraz podział terytorialny i polityczny na państwa centralne i peryferyjne. Trudno odgadnąć, czy wspomniane zmiany procesów integracyjnych w dobie kryzysu są tylko tymczasowe, czy też będą miały charakter bardziej trwały i konsekwencje systemowe (a więc dotyczące ustroju politycznego obowiązującego w Europie). Nie wiemy również, jak te zmiany wpływają na poszczególne polityki unijne. Zamierzeniem niniejszej książki jest m.in. próba znalezienia odpowiedzi na powyższe pytania.
dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse, prof. UW


Autorzy podjęli się przeprowadzenia ambitnej analizy uwarunkowań i skutków polityk w zakresie integracji Europy – co wymagało wiedzy z zakresu: ekonomii, historii, nauk politycznych, stosunków międzynarodowych, prawa, a nawet socjologii. Sprostali temu zadaniu, oferując czytelnikom kompleksowe wyjaśnienie fenomenu wpływu kryzysu na praktykę integracyjną i współczesne uwarunkowania integracji UE z punktu widzenia jej organizacji i funkcjonowania.
prof. zw. dr hab. Zbigniew Czachór


Prezentowany zbiór tekstów pod redakcją naukową Tomasza G. Grosse jest niezwykle cenną propozycją w polskich studiach europejskich. Wpisuje się w studia krytyczne nad integracją w Europie i tym samym niezwykle kreatywnie otwiera dyskusję nad stanem obecnym i przyszłością UE.
prof. zw. dr hab. Janusz Ruszkowski


W tomie publikują:
Paweł J. Borkowski, Jacek Czaputowicz, Tomasz Grzegorz Grosse, Krzysztof M. Księżopolski, Justyna Miecznikowska, Jadwiga Nadolska, Artur Nowak-Far, Kamila Pronińska, Małgorzata Smutek, Krzysztof Szewior, Jolanta Szymańska, Joanna Ziółkowska.


Liczba stron350
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-825-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie.
  Polityki europejskie w dobie zmiany modelu integracji     9
  Tomasz Grzegorz Grosse
  Wstęp     9
  1. Wzrost znaczenia międzyrządowości     10
  2. Jaki model integracji wyłonił się w trakcie kryzysu?     17
  3. Segmentacja polityczna w Europie     22
  4. Główne pytania i hipotezy badawcze     27
  1. Systematyzacja pojęć i koncepcji związanych ze zjawiskiem zróżnicowanej
  integracji i segmentacji politycznej     33
  Joanna Ziółkowska
  Wprowadzenie     33
  1.1. Zróżnicowana integracja i segmentacja polityczna     33
  1.2. Początki debaty nad zróżnicowaną integracją     36
  1.3. Druga fala dyskusji     39
  1.4. Debata w latach dziewięćdziesiątych     42
  1.5. „Zróżnicowanie” po traktacie amsterdamskim     46
  1.6. Klasyfikacje kategorii zróżnicowanej integracji     50
  1.7. Proponowana klasyfikacja     53
  Podsumowanie     55
  2. Polityka zagraniczna Unii Europejskiej w warunkach kryzysu
  i fragmentaryzacji     57
  Paweł J. Borkowski, Małgorzata Smutek
  Wprowadzenie     57
  2.1. Atrakcyjność Europy pogrążonej w kryzysie     59
  2.2. Implementacja traktatu lizbońskiego w warunkach kryzysowych     65
  2.3. Aktywność międzynarodowa UE w ujęciu regionalnym i problemowym
  w kontekście kryzysu i zagrożenia fragmentacją     71
  Wnioski     78
  3. Wpływ zmiany modelu integracyjnego Unii Europejskiej
  na Wspólną Politykę Bezpieczeństwa i Obrony     81
  Jacek Czaputowicz
  Wprowadzenie     81
  3.1. Wpływ kryzysu na WPBiO     83
  3.2. Stanowisko państw członkowskich wobec WPBiO     86
  3.3. Linie podziałów w WPBiO     92
  Konkluzje     94
  4. Kryzys ekonomiczno-finansowy w Unii Europejskiej.
  Koncepcja i podsumowanie dyskusji     97
  Artur Nowak-Far
  Wprowadzenie     97
  4.1. Kwestia kryzysu ekonomiczno-finansowego w strefie euro     98
  4.1.1. Znamiona kryzysu w strefie euro     99
  4.2. Kryzys strefy euro jako kryzys systemu zarządzania gospodarczego
  Unii Europejskiej     107
  Wnioski     117
  5. Polityka społeczna w dobie kryzysu strefy euro     125
  Jadwiga Nadolska, Krzysztof Szewior
  Wprowadzenie     125
  5.1. Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej     126
  5.2. Polityka społeczna w dobie kryzysu     129
  5.3. Miejsce europejskiej polityki społecznej
  w nowej architekturze zarządzania gospodarczego w UE     131
  5.4. Formy ingerencji organów UE w sferę społeczną
  państw członkowskich w ramach nowego zarządzania gospodarczego     134
  5.4.1. Pakiety pomocowe     134
  5.4.2. Semestr Europejski     141
  5.5. Europejska polityka społeczna między ponadnarodowością
  a międzyrządowością     144
  5.6. Wzrost asymetrii w sferze socjalnej na linii Północ-Południe     146
  Podsumowanie     147
  6. Polityka spójności a zmiana procesów integracyjnych     151
  Tomasz Grzegorz Grosse
  Wprowadzenie     151
  6.1. Wpływ kryzysu na politykę spójności     153
  6.2. Wzrost międzyrządowości czy wspólnotowości?     158
  6.3. Podziały i hierarchia między państwami członkowskimi     162
  6.4. Linia podziału w polityce spójności     165
  Wnioski     171
  7. Wspólna Polityka Rolna w czasie kryzysu     173
  Justyna Miecznikowska
  Wprowadzenie     173
  7.1. Podziały w ramach WPR – konsekwencje zróżnicowanej struktury
  agrarnej i potencjału produkcyjnego     175
  7.2. Podziały w ramach WPR – konsekwencje istnienia różnych systemów
  dopłat bezpośrednich     176
  7.3. Negocjacje w sprawie WRF – na temat finansowania WPR
  po 2013 roku     179
  7.4. Debata nad kształtem WPR po 2013 roku – spory i podziały w UE     184
  7.5. Reforma WPR a segmentacja UE     188
  Konkluzje     194
  8. Polityka energetyczna w warunkach zmiany modelu
  integracji europejskiej     197
  Kamila Pronińska
  Wprowadzenie     197
  8.1. Polityka energetyczna we współczesnych procesach integracji
  europejskiej     198
  8.2. Uwarunkowania polityki energetycznej UE w czasie kryzysu
  w strefie euro     203
  8.3. Międzyrządowość vs. wspólnotowość w polityce energetycznej UE     207
  8.4. Polityka energetyczna UE – mechanizm zwiększania segmentacji w UE
  czy obszar działań o powstrzymanie tych tendencji?     215
  Konkluzje. Polityka energetyczna w dobie kryzysu – konfliktowe interesy
  i sprzeczne wyzwania?     224
  9. Polityka klimatyczna Unii Europejskiej –
  kryzys jako katalizator zmian     227
  Krzysztof M. Księżopolski
  Założenia badania     227
  9.1. O istocie zmian klimatu i polityce klimatycznej UE     227
  9.2. Uwarunkowania i podział kosztów polityki klimatycznej     230
  9.3. Ku nowemu modelowi integracji w polityce klimatycznej
  Unii Europejskiej     238
  9.4. Pakiet klimatyczno-energetyczny 2030 i pogłębianie się tendencji
  do podziału     240
  9.5. Segmentacja w polityce klimatycznej Unii Europejskiej     246
  Konkluzje     250
  10. Międzyrządowość vs. ponadnarodowość w polityce migracyjnej
  i obszarze spraw wewnętrznych Unii Europejskiej     253
  Jolanta Szymańska
  Wprowadzenie     253
  10.1. Kierunek „uwspólnotowienie” – historyczny rozwój współpracy
  w dziedzinie spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości     255
  10.2. Odwrócenie trendu? Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa
  i sprawiedliwości po traktacie lizbońskim     259
  10.3 Zmiana nastrojów politycznych i niekorzystny klimat wokół migracji     259
  10.4. Pierwsze rysy – kryzys tzw. arabskiej wiosny
  i reforma systemu Schengen     261
  10.5. Kryzys migracyjny i walka o podział uchodźców w UE     266
  10.6. Swoboda przepływu osób – nie dla wszystkich
  na tych samych zasadach?     268
  10.7. „Delizbonizacja” współpracy w obszarze spraw wewnętrznych.
  Wdrażanie programu sztokholmskiego i priorytety UE w zakresie
  wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości na lata 2015–2019     271
  Zakończenie     273
  Podsumowanie. W kierunku teorii dezintegracji regionalnej     275
  Tomasz Grzegorz Grosse
  Wprowadzenie     275
  1. Skutki kryzysów     278
  2. Wzrost międzyrządowości i hierarchii władzy     282
  3. Ambiwalentna rola Komisji i słabnięcie wspólnotowości     286
  4. Podziały w Unii     289
  Podsumowanie: w kierunku teorii dezintegracji regionalnej     293
  Bibliografia     303
  Biogramy autorów     337
  Indeks nazwisk     341
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia